Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Monday, 20 April 2009

Han klovnen er sendt av sionistene vøtt. Det er sånn de opererer. Enten så er det 11. september eller så sender de klovner eller så tuller de med Erik

Sure ph-verdier i England? (In Norwegian)


De par siste årene, her i England, så har jeg hatt problem med at jeg har hatt sånn sur mage.

Jeg har prøvd mye forskjellig mot det, sånne piller mot halsbrann osv., og å kutte ned på juice og kethcup og sånn.

Jeg lurer på om det er fordi at den øya her, er så overbefolka, at mye av mat og drikke osv., er for surt, for nordmenn, som er fra et land, hvor man ofte kan drikke vann av springen da.

Og jeg husker at vi var på øvelse i militæret, og da husker jeg vi noen ganger fant bekker, som var så reine, at man kunne bare drikke vannet der.

Så sånn var det.

Mens, jeg trokke man finner like mange sånne steder, i England, for å si det sånn.

Så det er mulig at det er så sure ph-verdier, på det man kjøper av mat og sånn her, at magan min, som er vant til mindre forurensning osv., blir sur da.

Hva vet jeg, noe er det ihvertfall.

Det siste jeg har lest skal hjelpe, på nettet, av mat mm., det er visst melk og også bananer da, som visstnok skal hjelpe.

Og det er sånn jeg spiste og drakk veldig lite av i Norge.

Og Sodium Bicarbonate, som jeg kjøpte ifjor, eller noe, det skal visst også hjelpe.

Hva nå det egentlig er.

Det er kanskje noe lignende av sånn Samarin(?) og lignende ting, som også finnes i Norge.

Det er mulig.

Hva vet jeg.

Vi får se hva som skjer.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

Norske regler. (In Norwegian)

Vi har jo tidligere vært inne på norske regler, her på johncons-blogg.

Hvor vi prøver å finne ut mer om, hvor rimet eller regla stammer fra.

Vi har allerede prøvd å finne ut hvor Hvorfor drikker Jeppe, stammer fra.

Og det var Haldis som tulla med klokker'n på Berger Kirke, fant vi ut.

Så sånn var det.

Også var det også, dette rimet som het, Bedre med en dram i timen, enn en time i Drammen.

Men det har vi ikke funnet ut, hvor stammer fra enda.

Et av de mest kjente norske rimene, det må vel være Du mistet en hanske, din dumme danske.

Det rimer jo til og med.

Selv om Holger Danske, holder kanskje.

Nei, her er det noe galt, for dette rimer ikke.

Men hva med denne, Anne på landet, tissa i spannet.

Her er det også noe galt, vil jeg si.

Dette kan vel ikke være Anne Neteland, for hun var jo distriktsjef for Rimi, i byen.

Så her er det noe rart, vil jeg si.

Så her er det bare for johncons-blogg leserne å sende inn kommentarer og e-poster, så får vi se om det er mulig å finne ut av disse mysteriene.

Vi får se.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

Jeg sendte en e-post til Universitetet i Oslo, for jeg syntes det så så dumt ut, at de skrev adressen min så rart. (In Norwegian)
Google Mail - Til Vibeke Nilsson, angående immatrikuleringsbrev


Google Mail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>
Til Vibeke Nilsson, angående immatrikuleringsbrevErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>Mon, Apr 20, 2009 at 3:24 PM
To:
studentinfo@admin.uio.no


Hei,jeg viser til brevet jeg fikk tilsendt i posten i dag, angående at jeg

er immatrikulert, ved

Universitetet i Oslo.Takk for hjelpen med det!Jeg synes at dere skreiv et par rare skrivefeil, i adressefeltet på brevet.Og det ser så dumt ut, synes jeg.Så jeg lurte på om dere kunne skrive et brev til, med adressen min riktig?Med vennlig hilsenErik RibsskogPS.Dere skrevErik Ribsskog

Flat 3,

5 Leathe-Lane

Liverpool,

GB - L2 2AE

ENGLANDMen det skal være:Erik Ribsskog

Flat 3

5 Leather Lane

Liverpool

GB - L2 2AE

StorbritanniaJeg har studert ved både HiO og UiO, fant jeg ut nå, selv om jeg bare tok en eksamen ved UiO da, ex. phil,. som ikke gikk så bra. Men men. (N)PS.

Og jeg har også gått på Norges Høyskole for Informasjonsteknologi, NHI, som også lå i Oslo, to år, på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet.

Og jeg leste også noen fag, på midten av 90-tallet, mens jeg jobbet som assisterende butikksjef, på Rimi, ved den Polytekniske Høyskole, som hadde kjøpt NHI.

Fordi jeg hadde noen vekttall tilgode, tror jeg det var.

Sånn at jeg kunne få ta noen fag gratis, ved den Polytekniske Høyskole, i 1996 eller 1997, mener jeg å huske.

Så jeg startet på det, men det rant ut i sanden, pga. mye Rimi-jobbing dessverre.

Så sånn var det.

Men jeg mener jeg leverte en oblig, ved den Polytekniske Høyskolen, som jeg også tror jeg fikk godkjent.

Noe sånt.

Så man kan si at jeg har studert ved fire høyskoler og universitet i Oslo, egentlig.

Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo, Norges Høyskole for Informasjonsteknologi og Den Polytekniske Høgskole.

(Pluss at jeg også har studert et halvt år, i 2004 og 2005, ved University of Sunderland da.)

Så sånn er det.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

Arbeidstilsynet må man visst kontakte pr. brev. (In Norwegian)
Google Mail - SV: Bruk av psykologiske metoder, (forsterkning), fra bedrifter, for å kontrollere medarbeiderne


Google Mail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>
SV: Bruk av psykologiske metoder, (forsterkning), fra bedrifter, for å kontrollere medarbeiderneEllefsen, Anders
<anders.ellefsen@arbeidstilsynet.no>Mon, Apr 20, 2009 at 1:22 PM
To:
eribsskog@gmail.com

Hei og takk for din henvendelse til Svartjenesten!Hvis du ønsker at Arbeidstilsynet skal se på saken, må du henvende deg skriftlig til nærmeste regionskontor.


Adresse finner du her: http://www.arbeidstilsynet.no/c26968/artikkel/vis.html?tid=28999Håper dette var til noe hjelp.
Med vennlig hilsenAnders Ellefsen


Rådgiver

Svartjenesten: 815 48 222


Internett: www.arbeidstilsynet.no


E-post: svartjenesten@arbeidstilsynet.no


------------------------------------------------------------------------------------


Svartjenesten er en egen informasjonstjeneste som besvarer spørsmål om rettigheter og plikter i henhold til bl.a. arbeidsmiljøloven og ferieloven.


Vær oppmerksom på at vårt svar i denne e-post kun er en veiledende kortinformasjon. Forespørsler som krever saksbehandling kan på grunn av bestemmelsene i forvaltningsloven ikke besvares per e-post og bes rettet skriftlig til Arbeidstilsynet i ditt distrikt.
-----Opprinnelig melding-----

Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

Sendt: 17. april 2009 13:23

Til: Ellefsen, Anders

Emne: Re: Bruk av psykologiske metoder, (forsterkning), fra bedrifter, for å kontrollere medarbeiderne


Hei,


nå er jeg arbeidsledig nå, så jeg fikk skrevet den redegjørelsen med en gang.


Jeg håper dere har muligheten til å se på dette, for det var sånn, at


den rovdriften, jeg ble utsatt for på Arvato,


den plagde meg i den neste jobben jeg hadde, som selvstendig


næringsdrivende, en jobb jeg gikk gjennom


den britiske arbeidsformidlingen, med å ta telefoner til Norden, for


et britisk firma.


Og da orka jeg ikke å ta så mange telefoner, før jeg ble sliten, pga.


rovdriften hos Arvato, så jeg mistet også


den jobben for Packaging Europe, for noen måneder siden.


Og jeg vil tro det, at selv om den skandinaviske


Microsoft-aktiveringa, er flytte til Tyskland nå, så er det nok


mye av de samme problemene, for de nordiske og andre folka, som jobber


for Bertelsmann Arvato Tyskland,


som jobba for Bertelsmann Arvato Liverpool, vil jeg tro.


Og jeg har prøvd å få mange advokatfirma og ARCA osv., til å se på


dette i England, men jeg klarer ikke å


komme noen vei her, det er vel ikke så lett for utlendinger i England,


virker det som.


Så jeg håper dere har muligheten til å se på dette!


Med vennlig hilsen


Erik Ribsskog
2009/4/17 Ellefsen, Anders <anders.ellefsen@arbeidstilsynet.no>:


> Hei og takk for din henvendelse til Svartjenesten!


>


> Gjeldende regler med kommentarer


>


> I henhold til arbeidsmiljøloven § 4-1 har arbeidsgiveren et generelt ansvar


> for at arbeidet er organisert slik at arbeidstakere ikke utsettes for


> uheldige psykiske belastninger.


>


> Arbeidsmiljøloven § 4-3 omhandler det psykososiale arbeidsmiljøet. Denne


> bestemmelsen sier at integritet og verdighet skal ivaretas, det skal gis


> mulighet for kontakt og kommunikasjon, ingen skal utsettes for trakassering,


> utilbørlig opptreden, vold eller trusler. Disse kravene som § 4-3 stiller


> opp gjelder uansett om det er arbeidsgiver, kolleger eller kunder/klienter


> som utfører handlingen.


>


> Arbeidstilsynets rolle


>


> Arbeidstilsynet er en tilsynsmyndighet som informerer og veileder om


> arbeidsmiljølovens bestemmelser. Vi fører også kontroll med at kravene i


> arbeidsmiljøloven ivaretas. Vi undersøker om arbeidsgiver har etterkommet de


> kravene som arbeidsmiljøloven stiller til arbeidsmiljøet, herunder om


> virksomheten jobber systematisk for å ivareta lovens krav til det


> psykososiale arbeidsmiljøet.


>


> Vi går ikke inn i eksempelvis personalkonflikter, mobbesaker og/eller


> trakasseringssaker som meglere eller med personlig veiledning direkte


> overfor de personer/parter som er involvert. I noen saker undersøker vi


> likevel om det er ansatte som synes å lide under ulovlig belastende


> oppførsel eller krenkende handlinger, og om arbeidsgiver gjør det som er


> nødvendig for å oppfylle arbeidsmiljølovens krav til et godt psykososialt


> arbeidsmiljø,


>


> Arbeidstilsynet kan gi pålegg dersom vi mener at det foreligger brudd på


> arbeidsmiljølovens bestemmelser. Typiske eksempler er pålegg om at


> arbeidsgiver skal iverksette tiltak slik at det psykososiale arbeidsmiljøet


> blir bedre, pålegg om at arbeidsgiver skal sørge for å innhente sakkyndig


> bistand (arbeidspsykolog, bedriftshelsetjeneste, konfliktråd eller liknende


> konfliktløsere) for å få løst konflikten eller pålegg om at arbeidsgiver


> skal forbedre sine generelle rutiner for avdekking og håndtering av dårlig


> psykososialt arbeidsmiljø. Som eksemplene viser vil vår reaksjonsform som


> hovedregel alltid være fremtidsrettet. I dette ligger at vi ikke behøver å


> ta stilling til noen moralsk skyldfordeling i et hendelsesforløp i en


> personkonflikt som går bakover i tid.


>


>


>


> Arbeidstilsynet tar heller ikke stilling til eventuelle erstatningskrav på


> grunn av dårlig psykososialt arbeidsmiljø. Hvis den som opplever dårlig


> psykososialt arbeidsmiljø på arbeidsplassen ikke kommer til enighet med


> arbeidsgiveren om erstatning, kan saken bringes inn for domstolene til


> avgjørelse.


>


> Dersom saken handler om ulovlig diskriminering i forhold til kjønn, nasjonal


> bakgrunn, hudfarge eller homofili, er det mulig å søke bistand hos


> Diskrimineringsombudet.


>


> Forutsetninger for at Arbeidstilsynet skal behandle din sak


>


> Dersom Arbeidstilsynet skal behandle din henvendelse som tilsynssak, må


>


> · du må fortsatt være ansatt i den virksomheten hvor du har opplevd


> eller opplever det dårlige psykososiale arbeidsmiljøet. Videre må du være


> interessert i å fortsette som ansatt i samme bedrift. Arbeidstilsynet vil


> ikke gå inn i saken dersom ansettelsesforholdet vil opphøre i nærmeste


> framtid. I slike tilfeller vil likevel en henvendelse kunne føre til at


> temaet psykososialt arbeidsmiljø tas opp med arbeidsgiver som generelt


> problem i forbindelse med et tilsynsbesøk. I så fall er det aktuelt å


> kontrollere om arbeidsgiver har rutiner for å håndtere denne type saker.


>


> · du må først ha forsøkt de mulighetene for problemløsning som er


> tilgjengelige for ansatte i bedriften. Det innebærer at du så langt det er


> mulig må ha forsøkt å ta opp problemene med en leder, alternativt med


> tillitsvalgte, verneombudet eller bedriftshelsetjenesten.


>


> du må være villig til å stå frem og gi oss fullmakt til å ta opp saken med


> personer i virksomheten som eksempelvis personalmedarbeidere, din nærmeste


> leder, verneombud eller andre ansatte som er direkte involvert. Ifølge


> arbeidsmiljøloven § 18-2 har Arbeidstilsynet taushetsplikt i forhold til


> henvendelser vi mottar om ulovlige forhold i virksomheter. Samtidig er det


> ofte svært vanskelig for oss å ta opp en sak om påstått dårlig psykososialt


> arbeidsmiljø


>


> · med arbeidsgiver, uten samtidig å tilkjennegi hvem som har henvendt


> seg til oss om forholdet.


>


> I denne sammenheng gjør vi oppmerksom på at partene i saken som hovedregel


> har rett til innsyn i sakens dokumenter. Dette følger av forvaltningslovens


> bestemmelser. Du kan selv markere overfor oss, skriftlig eller muntlig,


> dersom du mener du har opplysninger som er vesentlig for at Arbeidstilsynet


> skal kunne forstå saken, men som du mener ikke bør formidles videre til


> arbeidsgiveren eller andre berørte. Vi må uansett ha ditt skriftlige


> samtykke til at opplysninger fra deg om det psykososiale arbeidsmiljøet


> videreformidles til ansvarlig leder i virksomheten, dersom vi skal kunne


> utføre tilsyn tilknyttet ditt arbeidsmiljøproblem.


>


> · du må følge veiledningen nedenfor om hvilke opplysninger


> Arbeidstilsynet trenger fra deg. Du kan sende oss beskrivelsen av din


> situasjon på arbeidsplassen ifølge veiledningen, sammen med et eget ark med


> strengt personlige opplysninger om din helsesituasjon eller annet som du


> mener bare Arbeidstilsynet bør vite om. Vi viser til forvaltningslovens § 19


> om helseopplysninger og andre opplysninger som av særlige grunner kan kreves


> unntatt fra andre parters innsyn i saken.


>


> du må sende oss en beskrivelse av:


>


>


> Arbeidsgivers / foretakets navn og adresse.


> Daglig leders navn.


> Nærmeste leders navn.


> Navn på verneombudet og bedriftshelsetjeneste, hvis slikt finnes.


> Navnet på den eller de som du mener er årsak til det dårlige psykososiale


> problemet.


> Er du eller har du vært sykemeldt på grunn av det psykososiale


> arbeidsmiljøet på denne arbeidsplassen?


> Er du fortsatt i jobb. Har du eller din arbeidsgiver sagt opp ditt


> arbeidsforhold? Hvordan dette er fulgt opp av deg og/eller arbeidsgiver.


> Har du søkt bistand fra andre, eksempelvis lege, psykolog, advokat eller


> andre? Hvem har du eventuelt søkt bistand fra?


> Hva er det som gjør at det psykososiale arbeidsmiljøet oppleves dårlig. Vær


> konkret i din beskrivelse.


> Hvor lenge har de forholdene som du tar opp pågått? Pågår de fortsatt?


> Hva har din leder eller arbeidsgiver konkret forsøkt gjort overfor deg eller


> andre for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet? Legg gjerne ved kopi av


> skriftlig meldinger som du eller andre ha sendt til ledelsen eller referater


> fra møter som har vært avholdt.


> Hvem har vært aktivt med i forsøkene på å forbedre din situasjon


>


> Har du et forslag til hva som bør gjøres innenfor arbeidsplassen for å løse


> det konkrete problemet, angi kort hva slags tiltak dette kan være.


>


> Veien videre


>


> Dersom du ønsker at Arbeidstilsynet skal undersøke din sak nærmere, ber vi


> om at du sender inn ovennevnte skriftlige redegjørelse og samtidig signerer


> og returnerer en samtykkeerklæring (se eget vedlegg).


>


> Med hilsen


>


> for Arbeidstilsynet


>


>


>


> Vedlegg: Erklæring om ditt samtykke til å ta opp saken


>


> KLIPP


> HER----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


>


> Jeg gir med dette Arbeidstilsynet fullmakt til å ta opp min henvendelse om


> det psykososiale arbeidsmiljøet på min arbeidsplass med arbeidsgiver,


> nærmeste, ledelser, vernetjenesten og tillitsvalgte og eventuelt andre


> kolleger som er involvert i saken


>


> Jeg er oppmerksom på at partene i saken som hovedregel har rett til innsyn i


> sakens dokumenter.


>


> Underskrift:


> Dato:


>


> ...................................................................


>


> Håper dette var til noe hjelp.


>


> Med vennlig hilsen


>


>


>


> Anders Ellefsen


>


> Rådgiver


>


>


>


>


>


>


>


> Svartjenesten: 815 48 222


>


> Internett: www.arbeidstilsynet.no


>


> E-post: svartjenesten@arbeidstilsynet.no


>


> ------------------------------------------------------------------------------------


>


> Svartjenesten er en egen informasjonstjeneste som besvarer spørsmål om


> rettigheter og plikter i henhold til bl.a. arbeidsmiljøloven og ferieloven.


>


> Vær oppmerksom på at vårt svar i denne e-post kun er en veiledende


> kortinformasjon. Forespørsler som krever saksbehandling kan på grunn av


> bestemmelsene i forvaltningsloven ikke besvares per e-post og bes rettet


> skriftlig til Arbeidstilsynet i ditt distrikt.


>


> -----Opprinnelig melding-----


>


> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]


>


> Sendt: 16. april 2009 09:00


>


> Til: Svartjenesten


>


> Emne: Bruk av psykologiske metoder, (forsterkning), fra bedrifter, for å


> kontrollere medarbeiderne


>


> Hei,


>


> jeg er involvert i en arbeidssak i utlandet, og jeg prøver å lære mer


>


> og få generelle råd, jeg lurte på


>


> hva dere synes om at en bedrift, (Bertelsmann), bruker psykologiske


>


> metoder, forsterkning, for


>


> å kontrollere medarbeiderne?


>


> (Link:


>


> http://www.scribd.com/groups/view/14830-arvato-services-ltd-s-microsoft-scandinavian-product-activation).


>


> Håper dere har muligheten til å svare meg, for jeg har litt problemer


>


> med å finne ut hvordan dette egentlig


>


> er ment å henge sammen!


>


> Med vennlig hilsen


>


> Erik Ribsskog

Harald Eia er nok en sånn sionist/New World Order-kar. Se her hvordan han som vanlig prøver å drite ut tradisjonelt norske folk. (In Norwegian)

Familien min vil ikke sende meg papirene mine, så jeg må drive å ringe alle universitetene og høyskolene osv., som jeg har gått på. (Takk til UiO!)PS.

Det var mens jeg hadde et friår, fra studier på Norges Høyskole for Informasjonsteknologi, i skoleåret 1990/91, at jeg bestemte meg for, at det var kanskje litt 'hjernedødt', å bare jobbe på OBS Triaden.

Så da leste jeg litt på forberedende da, som privatist, det året jeg bodde hos faren til halvbroren min, Axel Thomassen, og dem, på Furuset/Høybråten der, et år, på begynnelsen av 90-tallet.

Så fikk jeg låne Ex-phil bok, av ei fra parallellklassen min, fra ungdomsskolen i Svelvik, som var venninne med noen andre unge damer fra Svelvik (Lill osv.), som flytta til Oslo samme året som meg, ikke for å studere, som meg, men for å jobbe vel.

(Hun Lill jobba som vaskehjelp, på Nato-basen på Kolsås osv., og der gikk det visst for seg, sa hun, uten at hun fortalte noen detaljer.)

Så sånn var det.

Så jeg leste om filiosofi, om Platon osv.

Jeg leste om hypoteser og logikk osv.

Men jeg leste nok ikke nok, for jeg stod ikke på eksamen, husker jeg.

Men men, det var ikke så seriøst ment, det var mest fordi jeg var litt flau over å bare jobbe i butikk.

Det var liksom ikke så høy status, å sitte i kassa på OBS Triaden.

Så da kunne jeg si at jeg også leste til forberedende da.

Så sånn var det.

Jeg leste også til forberedende under førstegangstjenesten i militæret.

Men det sklei ut litt.

For jeg var så tynn, som ungdom, så jeg ble så sliten av å være i infanteriet, at jeg ikke hadde så mye ork igjen, til å gå på forberedende.

Særlig ikke etter at vi lærte om hulelignelsen fra Platon, av ei gammel lærerinne, i et klasserom på Terningmoen, militærleieren i Elverum, hvor vi holdt til.

Så jeg bare kutta ut det forberedende-greiene i militæret.

Så jeg har prøvd å lese til forberedende to ganger.

Men det er litt for tørt for meg, det filiosofi-greiene spesielt.

Med hulelignelsen til Platon osv.

Den er det ikke så lett å skjønne seg på, tror jeg.

Jeg skal se om jeg finner mer om den seinere.

Vi får se.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

StatCounter: Noen i India søker på 'RIMI KALBAKKEN norway', på Google. (In Norwegian)http://www.google.com/search?hl=en&client=opera&rls=en&q=RIMI%20KALBAKKEN%20%20%20norway&btnG=Search

PS.

Kanskje det kan være noen i slekta til hun Gurvinder, som jobba der, det er mulig.

Det var forresten også flere i slekta hennes vel, som jobba der.

Sikher, eller noe, vel.

Jobba de med sånn turban tro, eller tok de av den på jobben?

Jeg husker ikke helt nå, men da var det kanskje litt dårlig gjort av meg, å ikke ansette folk som brukte hijab da, isåfall, det er mulig.

Nei, det skulle nok ha vært regler for sånt her, med religiøse hodeplagg osv., det burde vel vært regler fra Rimi, om det her, mener jeg da.

Sånn at butikksjefer slapp å gå ut i en sånn hengemyr, eller minefelt, eller hva man skal kalle det.

Så sånn er det, vil jeg si.

Får man regne med.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

Diskriminering pga. hellig gral? (In Norwegian)

Nå har jeg ikke akkurat livet mitt vært noe A4-liv da, som de som har lest på bloggen sikkert har fått med seg.

Jeg skrev jo på bloggen igår, om at Norge ble kalt gralslandet, at jeg har lest det på Nyhetsspeilet, eller noe slikt.

Og, da jeg flytta til onkelen min, Martin, og dama hans, på en gård i Kvelde, i Larvik, i 2005, da ga de meg en bok, som de ville jeg skulle lese, som het 'Hellig blod, hellig gral'.

Så sånn var det.

Og den adelsfamilien, i Danmark, som min mormor, Ingeborg, er fra, blant annet, den heter Gjedde, (som bl.a. også i Tybring-Gjedde firmaet da, etter en som het Ove Gjedde, som koloniserte Trankebar, for danskekongen, i middelalderen, som var fra Skåne, og som var lensmann, altså en slags fylkesmann kanskje, i mange norske distrikter, som Kongsberg-traktene og Brunlandnes og i Østfold og tror jeg).

Han fikk visst mange barn i Norge da, mener jeg å ha lest.

Men, innen ekteskap, så fikk han en familie, som flytta til Danmark, for svenskene vant Skåne, i den nordiske krig, eller noe.

Og fra den linjen er bestemor Ingeborg da, hvis jeg har forstått det riktig.

Og jeg fikk et sånn sølvkrus, av henne, på min 34(!)-års dag.

Et flott sølvkrus, fra 1700-tallet, ølkrus, som har stått på Gjedde-familiens slott, Højris, i Danmark.

Med en løve med krone, på lokket, og en dansk mynt fra begynnelsen av 1700-tallet vel på.

Så sånn var det.

(Bestemor bare stappa kruset i bagen min, som var full av noe klær, eller noe, og noen folk, to utenlandske gutter, gikk rett på bagen min, så det sa klang i sølvkruset, så da jeg kom hjem, så skulle jeg rette ut en liten tagg, på kongekrona, til løven, så bare brakk den taggen av.

Ops).

Så det sølvkruset var uskadet etter 300 år, i flere generasjoner i Gjedde-familien.

Også får jeg det, og ødelegger det første dagen.

Typisk meg.

Mer da.

Jo, det stod jo på nyhetsspeilet, eller noe, at Jesus sin stamme, var den siste av 'the lost tribes of Israel', eller noe, som dro nordover.

Så om det kan ha vært den Gjedde-adelsfamilien i Sverige da.

Som først visst var ved Stockholm, men så delte de seg, og dro til Skåne og.

Og i Norge, så fikk jo Ove Gjedde, mange barn, tror jeg, blant annet den slekta som Tybring-Gjedde, hadde halve navnet fra.

(Før det ble 'Binders', eller hva det heter nå).

Men men.

Mer da.

Jo, for Gjedde er kanskje et rart navn, på en adelsslekt.

Jesus sitt symbol, var jo fisken.

Kan det ha vært noe link her?

Også er det noe rare regler, for hvem som er i denne familien og sånn, og jeg er jo eldste barnet til mora mi da, som var det eldste barnet til Ingeborg. (Mora mi døde på slutten av 90-tallet, litt over 50 år gammel vel, av kreft).

Kan det ha vært noe sånt?

Også blir jeg diskriminert og tulla med av myndighetene pga. hellig gral?

Det er for dumt alts.

Norge er jo ment å være sekulært, så sånne religiøse ting, er ikke ment å spille noen rolle.

Dette her var bare noe rart jeg tenkte på nå, som jeg var i halvsøvne.

Men faren min har sagt det, at det er et eller annet som foregår.

Og mora mi hang en gang opp en plakat av svenskekongen, over senga mi, da jeg var 5-6 år gammel, i Mellomhagen, så noe er det kanskje.

For da syntes stefaren min Arne Thormod Thomassen, at mora mi var skrullete da.

Så sånn var det.

Det er sikkert bare noe tull jeg innbiller meg, det her.

Men det er så mye rart som har foregått, gjennom åra, så sånn er det.

Jeg sa det en gang, til broren min, at jeg måtte begynne å skjerpe meg litt, da jeg var 33, eller noe.

For da sa jeg, at Jesus han hadde jo fått gjort så mye, før han ble så gammel, og se hvor lite jeg hadde fått gjort.

Så sånn var det.

Og da fikk broren min nesten sjokk, og spurte 'hva sa du' osv.

Så det kan være at det er noe grals-greier, som er kjent i underverdenen da.

Og at det er derfor ingen i underverdenen kan la meg være ifred, og slutte å tulle med meg, pga. noe gralsgreier, eller noe da.

Det er mulig.

Så sånn er kanskje det.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Og fetteren min Ove, som jeg også tror er noe 'mafian', han lånte meg, på 90-tallet, noen Preacher-tegneserier, hvor den hellige gral, en dum gutt, var med osv.

Det var ikke så vanlig at han lånte meg ting, men de seriene virka det som at han ville låne meg.

Jeg lånte noe musikk, og da var det såvidt han ville låne meg noen CD-er vel, med de som har 'Sour times' osv., på 90-tallet.

Hva heter de da.

Jeg må søke på Google.

Portishead var det ja.

Her er den videoen:

Mer om tradisjonelle muslimer. (In Norwegian)
http://www.dagbladet.no/2009/04/19/nyheter/stortingsvalget_2009/politikk/innenriks/regjeringen/5783633/

Her ser vi mer om det jeg skrev om på bloggen, tidligere idag.

At tradisjonelle muslimer, som jeg kaller dem, fra Pakistan og sånn.

Gjerne de som har litt skjegg osv, eller går med tradisjonelle pakistanske klær osv.

Noe sånt.

De er ofte motstandere av New World Order.

New World Order, det vil jeg si, at ofte er mye av det samme, som sionisme og den jødiske verdenskonspirasjonen og også globalisering vel.

Så sånn er det.

Mer da.

Jo, New World Order, det er mye institusjoner som Nato og EU osv.

Disse organisasjonene er egentlig sionistiske.

De kom etter 2. verdenskrig, som jeg mener var et plott.

At Hitler, han var styrt av de samme kreftene, som lagde Nato etter krigen.

Så det var for å få kontroll på Tyskland og Skandinavia og Nord-Europa, kan man vel si, fra sionistene, eller jødene da.

Det mener jeg, fra ifjor begynte jeg å tenke på det her, da jeg så det krigsmonumentet, som jeg har skrevet om på bloggen, utenfor the Cunard Building, her i Liverpool.

Så, har denne verdenskonspirasjonen, den har selv da, antagelig, ødelagt World Trade Center, for å få støtte, til strengere lover, for å kontrollere befolkningen.

For de vil utnytte alle som ikke er i eliten.

Og jeg tror også at de, og/eller Illuminati, har en krig mot norske folk, blonde/lyshårede folk.

Det kan virke sånn.

Mer da.

Jo, at atombomben er et plott, har jeg jo vært inne på.

Man kan merke det, at alle landene, som Nord-Korea og Iran osv., de er sånn, at før de kommer inn i New World Order, så skal de lage atomvåpen.

Men atomvåpen, det er egentlig bare en New World Order-vits, vil jeg si.

Så når de begynner å prate om å lage atomvåpen, da er de nok allerede inne i New World Order, vil jeg tippe på.

Hvordan kan verdens minste ting, (atomet), lage verdens største eksplosjon?

Nei, det skjønner alle, at det går ikke.

Bare spør en med Downs syndrom, for de har ikke blitt hjernevaska så mye av TV osv., så de tror jeg skjønner seg på sånt.

Så sånn er det.

Videre, så står det om Bin Laden da.

Man så jo hvordan det gikk her i Liverpool, noen Al-Quaida terrorister, ble tatt til fange, forrige uke, av politiet her i byen.

Mens den 11. september-aksjonen, den var så spektakulær, at verden vel nesten aldri har sett noe lignende.

Så jeg vil ikke akkurat si at jeg er enig med han her Hr. Butt da, i alt det med religion osv., som han nevner.

Men det med utenrikspolitikken, det lurer jeg litt på om han har rett i.

Og da kan man se, at dette her, det sier han mye det samme, som vigrid (unnskyld at jeg nesten banner).

Men de sier det samme her.

Vigrid de sier at jødene/sionistene kontrollerer verden, og det sier vel også de tradisjonelle muslimene.

Og da kan man nok si, at vigrid f.eks. er tradisjonelle norrøne folk, eller norske folk.

Og han Hr. Butt, han er en tradisjonell pakistaner da, eller muslim da.

Så hverken vigrid eller de tradisjonelle muslimene, er sionister, en del av den jødiske verdenskonspirasjonen, vil jeg si.

Så derfor har disse, vigrid og de tradisjonelle muslimene, så mye til felles i synet på verden, vil jeg si.

Så det er liksom den store Nato/FN/sionist/jødiske verdenskonspirasjons-blokken, mot små land da, som Nord-Korea, Iran og til en viss grad Norge vel, og f.eks. Island, eller f.eks. Færøyene, som har sin egen kultur da.

(Ikke amerikansk McDonalds-kultur).

For Norge er jo fortsatt utenfor EU, så jeg vil si at Norge er i en særstilling, hvis de norske folka, som ikke er sionister etc., kan klare å få kontroll på landet.

For, dette med sionismen/den jødiske verdenskonspirasjonen, man vet hva det går på.

Det er at jødene er Guds utvalgte folk.

Og da, så ser de ned på de andre folkeslagene.

Som de norrøne, som de tuller skikkelig med, vil jeg si.

(Mulig fordi norrøne folk har Hams forbannelse, eller noe).

Så tuller de med nordiske folk, og bruker de som slaver i butikker osv., som jeg var, i Oslo.

Så Nato er New World Orders arm da, som sikrer at andre folkeslag, blir sionistenes slaver da, må man vel si.

Samtidig som at sionistene visstnok skal kontrollere etterettning og media osv.

Mer da.

Jo, også det Illuminati-greiene, det er vel kanskje et sionist-plott det og.

Som vel også kommunismen er.

Så det er sånn, vil jeg si, at Norge er omringet, og blir angrepet, av kommunismen, Illuminati, diverse mafiaer, feminismen (som vel også er et plott).

Så her vil jeg ta med et varsko.

Så er det altså et skille her da, for også noen, gjerne vestlige muslimer, er også med på dette sionist-opplegget, virker det som.

Med hemmelige mafiaer og illuminati osv.

Som tuller med norske folk da, i Norge.

Dette er vel f.eks. ofte albanere eller tyrkere da.

De som er fra land som har et godt forhold til USA vel gjerne.

Så det er sånn verden begynner å virke for meg, etter at jeg så det krigsmonumentet utenfor the Cunard Building, ifjor.

At vi har en stor New World Order-blokk, som tar opp i seg fler og fler små land.

Men hva som foregår i Russland, det vet jeg ikke helt egentlig.

Men det er mulig det er noe russisk mafia, som har kontrollen der.

Og hvor de står iforhold til New World Order osv., det vet jeg ikke.

Men de er nok ikke mors beste barn, de heller akkurat, og de tror jeg også finnes i Norge.

Så jeg tror norske folk, bør våkne opp litt, for det er en hemmelig krig, mot norske folk, i en underverden.

Hvor folk blir tulla med, når de mister kontrollen, av disse religiøse og andre nettverkene da.

Så Norden, Norge og protestantismen, er under press, vil jeg tro.

Kanskje enda mer, de som er typisk norske, og ikke tror på Gud.

Ikke fordi de er kommunister, men fordi de er typisk norske, fra Østlandet osv., som ikke har så mye kirker og bedehus osv., som på Vestlandet og Sørlandet f.eks.

Noe sånt, uten at jeg vet nøyaktig hvordan dette er.

Men Illuminati-opplegget, det går på hårfarge, har jeg skjønt.

Man skal helst ikke ha lys hårfarge.

Og det er kanskje noe kabalitiske greier, fra bøkene til Kazhar-jødene.

Som er de som har kontrollen i Israel osv. vel.

At de, har en slags krig mot lyshårede.

At folkeslaget som Jesus var av, leste jeg, de dro nordover, som den siste av de israelske stammer, som dro nordover.

Så de som er veldig blonde, i Norge, de er vel fra de første av 'the lost tribes of Israel', kan man tippe.

Mens, de som er sånn askeblonde osv., som Gerd-Liv Valla f.eks.

De er kanskje fra den siste stammen som dro nordover, stammen som Jesus var fra, leste jeg på Nyhetsspeilet og andre steder, fra en som het Johanssen der osv.

Så om de som er fra samme stammen som Jesus.

De, har ikke helt lyst blondt hår, men litt mørkere blondt hår, som askeblondt osv.

Og da skal jødene tulle med dem, som var i stammen til Jesus.

(Norge blir kalt grals-landet, har jeg lest, og den hellige gral, er Jesu blod, dvs. etterkommerne hans.

Se filmen Jesus siste fristelse osv., Jesus dør ikke på korset, men får barn osv., med Maria Magdalena, eller noen).

Og disse måtte dra nordover, har jeg lest et sted.

Så jødene/khazarene, de fulgte kanskje etter nordover.

Og hadde slag/konfrontasjoner, mot vikingene, ved Kiev, har jeg lest, før år 1000 en gang vel.

For stammen til Jesus, hadde kanskje Hams forbannelse.

Så de var slaver og sånn da, antagelig.

Og kanskje jødene ble så sure på Jesus, at de har forfulgt etterkommerne hans, de med mørkt blondt hår, og derfor har laget plott, som går på å tulle med valutamarkeder og globalisering osv., for jødene var jo de eneste, ifølge bibelen, som kunne kreve renter for lån.

Kristne kunne ikke det.

(Var dette et plott?)

Så jødene har mye penger, fremdeles, og kan manipulere Islands øknonomi, f.eks., med letthet, og starte en finanskrise der, f.eks.

Sånne ting.

Bare for å komme til de som de hater, Hams og Jesus sin stamme, som de ser på som slaver.

Noe sånt.

Sånn tror jeg det er, det som ligger bak alt de andre rare som foregår.

Noe sånt.

Så sånn er muligens dette.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive