Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Sunday, 7 June 2009

Når det gjelder Fri Rettshjelp, så er dette nesten noe slags 'kommunist-greier', vil jeg si. (In Norwegian)

Også i andre sakstyper kan fylkesmannen innvilge fri rettshjelp. Her skal det imidlertid mer til. Det må finnes rimelig at det offentlige yter fri rettshjelp. Viktige momenter ved denne vurderingen er om det aktuelle problemet har stor velferdsmessig og personlig betydning for vedkommende og hvilke utsikter vedkommende har til å vinne frem.

http://paragrafen.net/?id=164

Her kan man se, at det er en diffus faktor inne i bildet, når det gjelder om man skal få Fri Rettshjelp, eller ikke.

I noen saker får man alltid Fri Rettshjelp, det er hvis man er militærnekter, eller andre 'hippie-greier'.

Så hippiene får alltid Fri Rettshjelp, kan det nesten virke som.

Så Fri Rettshjelp er nok noe hippie/kommunist/feminist-greier.

Den setningen uthevet, øverst i denne bloggposten, den sier at det er mye skjønn inne i bildet.

Fylkesmannen må vurdere om dette er en sak som er viktig for vedkommende som søker om Fri Rettshjelp.

Så her skal Fylkesmannen dømme, om en søker om støtte til saker som er viktige for en, eller ikke.

Så her fungerer Fylkesmannen som en domstol, må man vel nesten si, mener jeg.

Men det er ikke Fylkesmannens jobb å dømme, så her er det noe tull i det norske samfunnet, vil jeg si.

Det skal være åpenhet og gjennomsiktighet, i demokratiske samfunn, har jeg lest.

Dette er det enighet om at det skal være, i den vestlige verden.

Untatt i Norge, hvor vi istedet for å bruke metoden gjennomsiktighet, benytter metoden grums.

Og hva er 'grumset', jo det er at noen 'kommunistiske feminist-hurper', som jeg mistenker at de er, skal sitte å dømme meg, om den saken jeg søker om Fri Rettshjelp for, er viktig for meg personlig, og sånne ting.

Og selvfølgelig er de sakene jeg søker om viktige for meg, som har overhørt at jeg er forfulgt av noe 'mafian' osv., og klikker helt og går løs på monumenter osv., siden jeg blir torturert på den måten at ingen forteller meg hva som foregår, og alt av myndigheter nekter å gi meg rettigheter.

Fylkesmannen er ment å ha en byråkrat-rolle, men det har de ikke.

De har en domstol-rolle, de setter seg over meg, og dømmer meg, om jeg leverer viktige nok søknader.

Så de sitter som noen 'smådommere' da, sammen med andre lignende smådommere i det norske samfunnet, og de har som jobb å nedverdige vanlige folk, ved å sette seg over dem og dømme dem.

Og de skjønner nok det, at jeg trenger advokat.

Men, de har fått beskjed av noen kommunister eller av Stoltenberg, eller hører på noen frimurere eller noen slags ryktemakere i Norge, eller noe, og nekter å gi meg Fri Rettshjelp, når de dømmer om jeg er verdig til å få dette.

Så her er det noe grums i det norske samfunnet, som minner mer om kommunisme enn om den vestlige verden.

Og det grumset heter Fylkesmannen og Fri Rettshjelp.

Så sånn er det.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Nå tenkte jeg at hva om jeg ble hippie, da ville jeg sikkert fått Fri Rettshjelp.

Hvis jeg begynte å røyke hasj f.eks., så ville nok Fylkesmannen forstått det at jeg hadde blitt hippie, hvis jeg skrev til dem i hasjrus, så da ville jeg nok ha fått Fri Rettshjelp.

Men så har det seg sånn, at jeg har mange hippier i familien, så jeg har prøvd hasj flere ganger.

(Bare for å teste hva det går ut på, sånn at jeg vet hva jeg diskuterer, hvis det blir diskusjon om hva som er det mest uskyldige rusmiddelet av hasj og alkohol, f.eks.

På slutten av 90-tallet, så var det mange, på irc osv., som prata om det at alkohol var mer en mye mer skadelig rus, enn hasj osv., så da blir man litt nysgjerrig da.

Og noen ganger har jeg også prøvd det, bare for å prøve å være litt sosial med alle hippiene i familien).

Men jeg er ikke så glad i den hasjen, for jeg blir så sløv av den.

Så jeg har ikke noe lyst til å begynne å røyke hasj egentlig.

Da hadde nok ikke den bloggen her blitt så bra, hvis jeg skulle gjette, kan jeg tenke meg.

Og da får jeg nok ikke noe Fri Rettshjelp heller, hvis ikke jeg skriver til Fylkesmannen i hasjrus.

Så her må man velge, vil man ha en hjerne man kan bruke til å tenke klart med, eller vil man ha støtte fra Fylksmannen til Fri Rettshjelp.

Så Norge er ikke et demokrati eller plutokrati, eller hva man skal kalle det, Norge er nok et hippiekrati, må man nok kalle det, at Hippie-bevegelsen sitter med makten og tyranniserer alle de 'straighte'.

Så sånn er nok det.

Her fant jeg noe om Fri Rettshjelp. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg blir nekta Fri Rettshjelp, jeg tjener jo mindre enn grensene her, og har mange saker

Hvem kan få fri rettshjelp og hva er fri rettshjelp?For å få fri rettshjelp er det et grunnvilkår at du er under rettshjelplovens inntektsgrenser. Bruttoinntekt og næringsinntekt må ikke overstige 230.000 kr. Inntektsgrensen for husstanden er 345.000 kr. Nettoformue må ikke overstige 100.000 kr. 11.10.2006 - Mi Van


Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri saksførsel.
Du kan få fri rettshjelp i sakstyper som familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig, oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold og i trygdesaker på klagestadiet. I andre saker kan en unntaksvis få fri rettshjelp etter en konkret vurdering. Dersom en har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, får en som regel ikke fri rettshjelp.

For å få fri rettshjelp er det et grunnvilkår at du er under rettshjelplovens inntektsgrenser. Bruttoinntekt og næringsinntekt må ikke overstige 230.000 kr. Inntektsgrensen for husstanden er 345.000 kr. Nettoformue må ikke overstige 100.000 kr.

Fylkesmannen og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra inntekts- og formuesgrensene. Les mer om inntektsgrenser her. Egenerklæringsskjema finner du her. (Klikk på "Skjema for fri rettshjelp").

Uavhengig av inntekt og formue kan man få fri rettshjelp i:

-barnevernsaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
-saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern
-saker om militærnekting, saker om kvinnemishandling
-saker om tvangsekteskap
-saker der man som voldsoffer krever erstatning av gjerningsmannen
-saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
Fra 1. januar 2005 skal mottakere av behovsprøvd fri rettshjelp betale en egenandel av bistanden. En betaler ikke egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Når søker har årlig brutto inntekt under 100.000 kr skal det ikke betales egenandel.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som pr 1. januar 2006 er 805 kr). I fri sakførsel-saker utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene, oppad begrenset til fem ganger salærsatsen. En betaler ikke merverdiavgift av egenandelen. Advokaten krever inn egenandelen.

Har du behov for fri rettshjelp? Da kan du henvende seg til en advokat eller til Fylkesmannen.Kilde: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Aktuelle lenker:

Justistisdepartementet: Om fri rettshjelp

Forskrift til lov om fri rettshjelp


http://www.nvsenter.org/www/Fri_Rettshjelp/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=207

Fler bilder fra Liverpool. (In Norwegian)

DSC02430

DSC02431

DSC02432

DSC02433

DSC02434

DSC02435

DSC02436

DSC02437

DSC02438

DSC02439

DSC02440

Jeg anmeldte Øivind Sæther for bloggsletting, siden jeg ikke tror det er lov å bare slette blogger sånn i hytt og pine. (In Norwegian)
Google Mail - Anmeldelse av Øivind Sæther for bloggsletting


Google Mail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>
Anmeldelse av Øivind Sæther for bloggslettingErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>Sun, Jun 7, 2009 at 5:40 AM
To:
post.oslo@politiet.no


Hei,

jeg vil gjerne anmelde Øivind Sæther, bosatt i Sverige, for bloggsletting.

Det er fordi, at vi hadde en avtalte om at jeg kunne ha to blogger på hans servere, en 'trykker'-blogg,

og en 'lively'-blogg.

Men Sæther slettet begge disse bloggene, noe som vi ikke hadde avtale om.

Så jeg tror dette kan være kriminelt, å bare slette blogger i hytt og pine, ihvertfall så var det trakassering,

siden han slettet mine blogger men ikke de andre folka sine blogger, på de bloggtjenestene.

Så dette vil jeg gjerne anmelde, og jeg ønsker vedkommende tiltalt og straffet.

Med vennlig hilsen


Erik Ribsskog

PS.

Her kan man selv se at Sæther innrømmer denne blogg-slettingen:


oyvinds said...

Erik, jeg har da aldri hevdet at 'illuminati' slettet bloggene du hadde på trykker.com og livelyblog.com. Jeg slettet dem, og jeg har aldri lagt skjul på det.


Hva noen har skrevet om deg på ett av de mange nettstedene jeg drifter bryr meg ærlig talt fint lite. MediaWiki-baserte nettsteder har tross alt en knapp der det står "rediger". Hvis du er misfornøyd med hva som står på nb.xiandos.info så må du for all del ta den ibruk. Historikken på https://nb.xiandos.info/index.php?title=Erik_Ribsskog&action=history viser forøverig at du av en eller annen grunn er ett hett emne. Det kan være lurt å huske at jo flere uvenner du pådrar deg, jo flere er det som blir fristet til å gjøre mindre pene redigeringer om deg.


Hvis du bruker nettlesere som Internet Explorer og Chrome så får du en advarsel om at sikkerhetssertifikatet for https er fra StartCom og at StartCom ikke har betalt Microsoft og Google for å fjerne denne advarselen i deres nettlesere. Om du besøker nettstedene med Firefox eller Opera, som inkluderer StartCom sitt root-sertifikat, så får du ingen slik advarsel. Det samme gjelder alle andre nettsteder som bruker SSL-sertifikater fra StartCom. Jeg må eventuelt kjøpe ett SSL-sertifikat fra ett selskap som har betalt Microsoft og Google for å si at deres sertifikater er "verifisert" for å unngå at "advarselen" dukker opp i IE, og det ser jeg som bortkastede penger.


Skjermbildet du viser forteller at forbindelsen er kryptert ("connection"). Det viser også at Chrome ikke inkluderer StartCom sitt root-sertifikat og at det fører til at Chrome ikke klarer å "verifisere" at SSL-sertifikatet nettstedet bruker tilhører meg. Skjermbildet har også en knapp der du kan trykke "Certifikate information" og undersøke webtjenerens sikkerhetssertifikat.


På IRC er jeg stort sett idle på kanalene #New_World_Order #deprogram @#kristinehamn #sverige #Stavanger #Larvik #oslo #gentoo.se +#gentoo.no @+#gentoo @#prussianblue #Bergen #trondheim #norge på EFNet og en haug på oftc og freenode. Jeg synes det er ganske morsomt at enkelte av og til tror jeg bor i Bergen fordi jeg tilfeldigvis er idle også på den kanalen...


Familien min betyr mye for meg. Kanskje du bør prøve å få litt bedre kontakt med din egen?


07 June 2009 00:17


johncons said...

Hei,

når ble vi på fornavn da.

Hvis du hadde lest på bloggen min, så hadde du sett at familien min har tullet med meg hele livet.

Jeg husker godt, at når du slettet den andre bloggen min, da stod det at bloggen, Livelyblogg, var slettet av Illuminati.


Prøv å ikke bland deg i andres privatliv.

Selv om jeg skriver om familien min på blogg, så betyr ikke det at jeg ønsker råd om familieforhold av kreti og pleti eller gud og hvermann.

Hva betyr det Davidstjerne-aktige symbolet som du har på nettstedet ditt da?


Og hvorfor sier du at du har en nabo som heter Thor, akkurat som onkelen min Martin har, en nabo som heter Thor, og dyrker marijuana.

Bor ikke du i Sverige da?

Hej då igjen, og hils Illuminati tilbake at sånn bloggsletting det liker vi ikke i de andre nordiske landa.


Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Og hvis jeg skriver om hva som har skjedd i livet mitt, for å prøve å finne ut hvorfor jeg ikke får rettighetene mine, så gjør ikke jeg noe galt da.

Og forresten, hvis du henger på irc-kanalen #Bergen, så er det vel ikke rart om folk tror du er fra Bergen.


Man bør vel ha en god grunn da, for å henge på #Bergen.

Hva med #Prussianblue, er du tysker da, siden du henger der?


07 June 2009 04:45


johncons said...

Du er en illuminist du Sæther, som prøver å hjelpe illuministen søstra mi, å få kontroll på meg, og bruke meg som en slags slave, virker det som for meg.

Bare innrøm det Sæther!

Med vennlig hilsen


Erik Ribsskog

07 June 2009 05:12

Er Øivind Sæther, aka Xiando, illuminist? Se kommentarene i linken i denne bloggposten. (In Norwegian)

http://johncons-mirror.blogspot.com/2009/06/pa-xiandos-sa-har-noen-opprettet-en.html?showComment=1244347921348#c1127895840519841727

Jeg tok et bilde ut av vinduet ut i smuget der jeg bor, for det var så mye roping og skriking der. (In Norwegian)

DSC02441

PS.

Kanskje det hadde blitt mye artig på bloggen hvis jeg satt et webkamera der.

Vi får se.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive