Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Monday, 20 July 2009

Jeg sendte en e-post til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, angående mulighet til å få advokathjelp, i forbindelse med arven etter bestemor Ingeborg
Google Mail - Søknad om støtte til advokathjelp for arveoppgjør, i familie med mye innbyrdes motsetninger, som ikke er på talefot


Google Mail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>
Søknad om støtte til advokathjelp for arveoppgjør, i familie med mye innbyrdes motsetninger, som ikke er på talefotErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>Mon, Jul 20, 2009 at 7:56 PM
To:
postmottak@fmoa.no


Hei,

jeg bor i England, og er ikke på talefot, med familien min i Norge.

For noen uker siden, så døde min mormor, Ingeborg Ribsskog, i Norge.

Og, min mor, døde, i 1999, så jeg og min søster og bror, skal da dele min

mors del av arven, leste jeg på arvehjelpen.no.

Det stod også, på arvehjelpen.no, at i familier, hvor det er store inbyrdes

motsetninger, som i vår familie, hvor jeg ikke er å talefot med resten, så burde
det opprettes en upartisk bobestyrer.

Jeg har ikke hørt noe fra en slik upartisk bobestyrer, og nå er det flere uker

siden, at bestemor Ingeborg døde.

Jeg husker at min søster har sagt, at noen malerier, som bestemor hadde,
skal være verdt mye penger, og jeg fikk også noen dokumenter, etter mine
tippoldeforeldre, som var fra Danmark, siden bestemor var derfra, og disse var

en øverstkommanderende general, i Danmark, som var nesten som en preusisk
general, for han hadde så mye makt, og en viktig dommer var grandonkelen til
bestemor Ingeborg, en som skulle ha dømt, i Haag, i striden mellom Danmark

og Norge, om Grønland, men han døde noen dager før den rettsaken kom opp,
så han ble byttet ut med en annen danske.

Og han karen, Didrik Gjedde Nyholm, han var fan av Ibsen, har jeg lest på nettet,

så han hadde kanskje dømt i favør Norge, om Grønland?

Eller Eirik Raudes Land, het vel den delen av Grønland.

Noe sånt.

Så han kan ha blitt myrdet, i Danmark, for å beholde hele Grønland dansk?


Hva vet jeg.

Men jeg fikk masse papirer etter han mektige generalen og den kjente dommeren,
som også hadde dømt i en internasjonal domstol, i Egypt, da britene styrte Egypt.


Plutselig så skulle bestemor ha tilbake alle disse papirene, som var nesten som
memoarer, for spesielt han dommeren da.

Og jeg ville egentlig ikke gi de tilbake da, selvfølgelig, men bestemor maste så mye,

så jeg ga meg vel tilslutt da.

Eller jeg hadde ikke noe valg, jeg hadde ikke noe jeg skulle ha sagt, skjønte jeg,
for de lå hos min farmor, og da bare fikk hun de levert til seg, disse dokumentene,

min mormor.

Men jeg mener, at da burde jeg få de dokumentene nå, som min mormor er død.

Og det kan være viktige dokumenter, hvor det står mer om Egypt da, og kanskje
også om Grønland, hvem vet.


Jeg må innrømme at sånn kronglete, dansk, 1800-talls løkkeskrift, ikke var det
enkleste jeg har prøvd å lese.

Og da var sånn 18-20 år, så satt jeg sjelden hjemme om kveldene, man var ute på

byen og hadde ekstrajobber og tok kjøretimer og alt mulig sånt da, så det var ikke
sånn, at jeg rakk å se gjennom disse dokumentene, før bestemor Ingeborg skulle
ha de tilbake, dessverre.


Så sånn var det.

Og bestemor Ingeborg, hadde også en stor samlig, av gamle og sikkert verdifulle
bøker, og hun hadde antikke møbler, og sikkert mye familiesølv, siden hun var
fra en adelsslekt, som het Gjedde, som egentlig var fra Skåne, på morssiden,

og som bl.a. er etter en som het Ove Gjedde, som koloniserte Trankebar,
for Danmark-Norge.

Så sånn var det.

Og også de maleriene da, som min søster vel sa, at var så verdifulle.


Jeg vet at min grandonkel, har malerier som er verdt millioner, har min far sagt,
etter Kittelsen.

Så tenkte jeg det, at disse maleriene, etter bestemor Ingeborg, kanskje de også

var verdt millioner, de har hengt på et dansk slott, som het Højris.

Ihvertfall, så har jeg ikke hørt noe, fra noe bobestyrer, etter at bestemor Ingeborg
døde, for noen uker siden, så det ville ikke forrundret meg, om at familien min,

i Norge, prøver å lure meg for min del av arven, siden jeg er arbeidsledig, og fattig,
i England, og ikke kommer meg hverken hit eller dit.

Så derfor søker jeg, med dette, om advokathjelp, for å sørge for at jeg får min

rettmessige del av denne arven.

Med hilsen (siden dere hos Fylkesmannen ikke pleier å skrive 'Med vennlig hilsen', på brevene deres, til meg, men kun 'Med hilsen')


Erik RibsskogArv etter besteforeldre. (In Norwegian)

Noen skrev en kommentar, om arven etter min mormor, Ingeborg Ribsskog, under en annen bloggpost:

http://johncons-mirror.blogspot.com/2009/07/idag-var-jeg-i-chester-hvor-jeg-tok.html

Og da søkte jeg litt på nettet, så fant jeg dette:

ARV ETTER BESTEFORELDRE

Hva gjør jeg?

Som oftest, ingen ting. For at bortgangen skal få betydning for deg må det mangle et par ledd i arverekken.


Dette er lettest å forklare med et eksempel:

Arven fra for eksempel din farmor, vil i første omgang normalt gå til hennnes ektefelle (antagelig din farfar) som uskifte eller minimumsaarv. Dette gjør at arvefallet ikke får noen aktualitet for din far, langt mindre for deg.

Hvis imidlertid også din farfar er død, slik at din farmor var lengst levende, så går arven til din far og de søsken han eventuelt måtte ha (dine onkler/tanter) med like stor part på hver grein (forutsatt at de alle er helsøsken).

Siden arven først går til din far, vil ikke du komme inn i bildet i det hele tatt, med mindre din far også er gått bort. Først da vil du og dine eventuelle søsken tre inn i hans plass, slik at dere deler den arven han ellers ville ha fått.


I mitt tilfelle mangler de 2 leddene beskrevet ovenfor, slik at jeg er arving direkte etter min besteforelder. Trenger jeg advokatbistand?

Hvis du er enebarn, uten andre arveberettigede og formues-situasjon etter avdøde er oversiktlig, så er det sjelden nødvendig å benytte advokat. Siden det hverken vil være andre arvinger som har konkurerende interesser, eller tvil om hva boet omfatter, så er dette noe du fint kan greie på egen hånd.

Hvis dere er flere søsken (og/eller onkeler/tanter/fettere/kusiner) som har et innbyrdes godt forhold og samarbeider godt, så er det også liten grunn til å benytte eksterne resurser på bo-oppgjøret. Da blir dere greit enige om framgangsmåte og endelig fordeling av verdiene.

Husk at arven fordeles med en like stor part på hver gren.

Uansett, pass på:

At du ikke underskriver "erklæring om privat skifte av dødsbo" uten at du er 100 % sikker på at verdiene i boet er større enn gjelden, Hvis du er i tvil om boets stilling så rykk inn preklusivt proklama først. Først når proklamafristen er ute vil du kunne vite sikkert. Vær imidlertid oppmerksom på at pantegjeld og skattekrav ikke rammes av proklama.
At dere, innen 6 måneder etter dødfallet, får fyllt ut og sendt inn skjema ”melding om arv” til skattefogden.
Forutsatt imidlertid at boet er i pluss og at dere derfor vil overta boet, så må dere, for å komme til arven skaffe dere en skifteattest. Dette er et helt nødvendig dokument som viser at dere i fellesskap er berettiget til å ta hånd om boet. Ofte er det hensiktsmessig at en av dere får en fullmakt av de andre slektningene til å ordne opp i forhold til banker, myndigheter, etc.

Dere trenger bare å fylle ut skjemaet "Erklæring om privat skifte av dødsbo" som dere antagelig allerede har fått fra begravelsesbyrået. Dette kan dere også få ved henvendelse til tingretten.

Når du har innlevert det aktuelle skjemaet til tingretten så vil du etter kort tid få tilsendt en skifteattest. Denne attesten er ditt fysiske bevis og et helt nødvendig legitimasjonsdokument i forhold til de banker, forsikringsselskaper, offentlige instanser etc. når du skal ordne opp i sakene etter dine avdøde foreldre.

Hvis du og dine øvrige arveberettigede slektninger, dere imellom, har et anstrengt forhold, så vær forsiktig. Konflikter og uvennskap kan svært lett oppstå. Husk at følelser og misforståelser ofte kan spille en stor, men ikke alltid like synlig, rolle i slike arveoppgjør. Erfaring viser at arveoppgjørene blandt slektninger hvor det fra før er indre motsetninger, dessverre lett fører til dyptgripende, hatpregede og uløselige konflikter. I disse tilfellene vil det være mest fornuftig å overlate booppgjøret til en nøytral bobehandler.


http://www.arvehjelpen.no/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=42

PS.

Her står det, at når det er 'indre motsetninger', i en familie, som det er i Ribsskog-familien, siden jeg ikke er på talefot, med resten, så 'vil det være mest fornuftig å overlate booppgjøret til en nøytral bobehandler'.

Det syntes jeg hørtes fornuftig ut.

Nå er det noen uker siden bestemor Ingeborg døde, og jeg har ikke hørt noe, fra noe nøytral bobehandler.

Og jeg vet at bestemor Ingeborg, hun hadde blant annet noen viktige dokumenter, fra sin morfar, bl.a., som var en viktig, øverstkommanderende general, i Danmark, som var nesten som disse preusiske generalene var, så mye makt, hadde han.

Og broren hans var også dommer i folkedomstolen i Haag, (hvor striden om Øst-Grønland, mellom Norge og Danmark ble dømt, og han var ment å dømme der, men døde noen dager før), og han var også dommer, i Egypt, da de var under britene.

Og disse dokumentene, fikk jeg til min 18-års dag, kan det kanskje ha vært.

Iallefall var det på slutten av 80-tallet.

Men så skulle plutselig min mormor ha de tilbake, uten noen forklaring.

Så de ser jeg egentlig på som mine, siden jeg har eiet de, i flere år, og jeg hadde egentlig ikke lyst å gi de tilbake.

Og jeg hadde også gitt noen fotoer, som lå sammen med de dokumentene, til min halvbror Axel, som også har samme mor som meg.

Det var foto av danskekongen, og tippoldefaren vår, Anders Gjedde Nyholm, som inspiserte noen tropper osv.

Så sånn var det.

Så de dokumentene ser jeg egentlig litt på som mine da, siden bestemor bare skulle ha de tilbake, uten noen forklaring, og jeg bare ga de tilbake, for hun virka litt rar noen ganger, og jeg orka ikke maset.

Men hvordan hun fikk de tilbake, det husker jeg ikke, jeg tror ikke jeg leverte de selv, så noen har kanskje henta de.

De dokumentene lå i huset til Ågot, husker jeg.

Men men.

Min mor er altså død, så da tilfaller min mors del av arven, den tilfaller meg og søstra og broren min, og skal deles likt mellom oss tre da.

Står det i teksten ovenfor.

Og de bildene, som er på bloggen over, de maleriene, de skal visst være veldig verdifulle, kanskje verdt millioner?

Jeg vet at min grandonkel visstnok har malerier, som er verdt millioner, så kanskje disse fra dette danske slottet Højris, også er verdt millioner da.

Hvem vet.

Vi får se.

Bestemor hadde også mange fine, gamle, og sikkert sjeldne, bøker og, og mange fine gamle antikviteter og møbler og sikkert masse familiesølv og sånn da.

Så det at jeg ikke har hørt noe, fra en upartisk bobestyrer, det tar jeg som et tegn på, at hu sleipe tanta mi, Ellen, og søstra mi, og dem, at dem prøver å lure meg, for min del av arven, etter bestemor Ingeborg da.

Så sånn er det.

Så jeg får sende e-post til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, om dette, så kanskje det blir noe advokathjelp å få, med dette.

Vi får se.

Med hilsen

Erik Ribsskog

Her er faktura fra Argos, på oppvaskmaskin og stoler, som de ikke klarte å sende på e-post. Men jeg venter fortsatt på faktura for noen møbler osv.

img305

Når man er fattig flyktning, som ikke får rettighetene sine, i Norge, så blir man alikevel ofte kontaktet av inkassobyråer, som tar av ork og tid. (N)
Google Mail - Sak nr: 15202125/Fwd: Saksnr 15887079


Google Mail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>
Sak nr: 15202125/Fwd: Saksnr 15887079Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>Mon, Jul 20, 2009 at 6:13 PM
To:
kundesenter@lindorff.com


Hei,

som dere kan se, så har jeg også vært i kontakt med deres internasjonale
avdeling, og jeg får nesten si det samme til dere, som jeg sier til de,
at jeg er arbeidsledig i England, og at jeg er i kontakt med Larvik kommune,

om en gjelds-tilbakebetalingsordning, men at jeg først må ha fast inntekt,
før en sånn ordning, kan igangsettes.

Derfor prøver jeg å få meg en ganske bra betalt jobb, siden jeg har bra utdannelse,

og har jobbet som butikksjef osv., så jeg burde klare å få meg en rimelig bra betalt
lederjobb f.eks., etterhvert.

I mellomtiden, så går jeg på engelsk arbeidsledighetstrygd, og det er ikke så

mye penger, så da må jeg nesten si til alle kreditorer, at jeg må nesten vente,
til jeg har fått meg en jobb, og da skal jeg sette igang en gjeldstilbakebetalings-
ordning, i samarbeid med gjeldsrådgiver hos Larvik kommune, som jeg er i

løpende kontakt med, om dette.

Så håper jeg at dette er i orden, og beklager forsinkelsen!

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2009/6/29
Subject: Re: Saksnr 15887079

To: international@lindorff.com


Hei,

jeg viser til brev fra dere angående gjeld til City Self-Storage, som jeg mottok idag.


Min situasjon er fortsatt sånn, at jeg er arbeidsledig, og ikke har råd til å betale noen

avdrag, for øyeblikket.

Jeg behandler all gjeld samlet, gjennom gjeldsrådgivning, i Larvik kommune, som jeg
skal kontakte igjen, når jeg har fått meg fast jobb.

Håper dette er iorden, og beklager forsinkelsen!Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog


2009/5/11 Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>Hei,

jeg har dessverre ikke råd til å betale dette nå, ettersom jeg er arbeidsledig og lever på budsjett, og

ikke har midler til slikt.

Dere må nok smøre dere tålmodighet og vente til at jeg har fått en jobb her dessverre.


Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

2009/5/11 international@lindorff.com <international@lindorff.com>Vennligst finn dokumentet 15887079_FD66_2009051112284633318.pdf vedlagt.

Benytt gjerne saksnr: 15887079 i emnefeltet ved epost kontakt med oss.Kontakt opplysninger finnes også i vedlegget.

Tina Martinsen

Tlf nr: +47 2321 1552

Åpningstid:

Fax nr: +47 2321 1411

Epost: international@lindorff.comFor å lese vedlegget benyttes Adobe Acrobat Reader.

http://www.adobe.com/

Med vennlig hilsen

LINDORFF AS
Jobbsøking i England: Gyldig britisk førerkort, er viktig å ha i orden, når man søker jobb i England, siden mange typer av jobber, krever dette
Google Mail - DVLA


Google Mail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>
DVLAErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>Mon, Jul 20, 2009 at 5:14 PM
To:
"Kershaw, Danielle" <Danielle.Kershaw@workinglinks.co.uk>


Hi Danielle,

you told me that you wanted me to send you copies, when I contacted the DVLA and
also the Liverpool Community College.

I haven't heard anything from the College yet, but I send an e-mail to the DVLA, today.


I hope you have a nice day and also week, if I don't hear anything more, from the DVLA
and the Liverpool Community College, until next week.

Best Regards,

Erik Ribsskog


PS.

Here is the e-mail, which I sent to the DVLA:


DVLA Email Us

Confirmation Page - Your email enquiry has been sent 

Thank you for your Email enquiry an acknowledgement/reply email will be sent to you shortly. The enquiry you have sent is shown below. 

DVLA will not include this information in your reply Email.You selected:  • Holder of a non GB driving licence
  • Any other enquiry about driving in GB with a non GB driving licence not listedEmail address:

Confirm email address:


Title:
 

Mr

Surname:
 

Ribsskog

First Name:
 

Erik

House Number/Name:
 

5

Address:
 

Flat 3

:
 

5 Leather Lane

Post Town:
 

Liverpool

Postcode:
 

L2 2AE

In what country was your driving licence issued?:

 

Norway

In what country did you take your driving test?:
 

Norway

Details:
 

Hi,
in 2007, I sent you a photocopy, of my Norwegian drivers-license.
But, I was told, that I had to send you the original driving-license, and not the photo-copy.
I didn't really have a car or anything, at that time, so I didn't want to send my drivers-licence, in the post, in case it got lost.
So, I've waited, with geting back to you, until now, when I've been at Working Links, here in Liverpool, to do with, that I am now seeking new employment, in the computing-sector.
And then, it's an advantage, to have a UK drivers-licence.
So I was wondering, how I should go forward now, to uptain a UK drivers-licence.
You sent me a letter, a couple of years ago, so I was wondering if you could please send me a new copy, of this letter, since I've unfortunatly didn't have the time, to respond properly to your letter, in 2007, since I got a new job, as self-employed, working as a Company Researcher, from home, and then I didn't really need a drivers-licence, since I also live in the city center, so I didn't get to sort this then, since I was very preoccupied, with my new job as self-employed then.
So I was hoping that you could please send me a new copy of your letter, from 2007, since I couldn't find this now.
So that I can go on, with this, to uptain a UK drivers-licence.
Hope this is alright, and sorry about the delay!
Yours sincerely,
Erik Ribsskog
 

It is advisable to check any Junk mail or Spam filters which may be installed on your system, prior to any further contact. Our reply may have been erroneously blocked by such software. 

Your enquiry has been submitted. Click here to return to the home screen


 

We recommend that in the interests of protecting your personal data you close your browser when you have finished.Er det noe 'mafian', som angriper bedrifter i Skandinavia, og som det ikke står om i nyhetene, eller? (In Norwegian)
Google Mail - Google-annonser for Netthandelen


Google Mail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>
Google-annonser for NetthandelenErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>Mon, Jul 20, 2009 at 2:08 PM
To:
Netthandelen Norge AS <post@netthandelen.no>


Hei,

takk for svar!

Jeg har forresten jobbet, som 'Company Researcher', her i England, så jeg er vant til å kikke på nettsteder,
for firmaer osv., for det var liksom jobben min, (den eneste jobben jeg klarte å finne, i 2007, etter at jeg

ble utsatt for en konstruert oppsigelse, fra Microsoft sin skandinaviske produktaktivering, drevet av
Bertelsmann).

Så jeg er vant til å kikke på nettsteder, for jeg skulle finne informasjon, for Packaging Europe i Norwich,

om skandinaviske bedrifter, i embalasjesektoren, for noe som ble kalt Packaging Database da.

Så sånn var det.

Men, jeg la merke til, forskjeller, fra land til land, på firma-nettstedene.


I Danmark, for eksempel, så skrev de sjelden navn på medarbeiderne, på nettet.

Mens i Norge, så ble dette gjort oftere, for nøkkelpersoner, mens på Island, så skrev de ofte fult navn

og adresse, omtrent, på alle som jobba i firma.

Hva kan dette komme av, at danskene, ikke ville oppgi navn på medarbeiderne, online?

Jeg ser, at dere hos Netthandelen, dere bruker bare fornavn, og på bildene, på nettstedet deres,

så har alle hendene foran ansiktet.

Er det noe dere er redde for, som gjør at dere ikke vil oppgi fult navn, og vise ansiktene deres
online?

Blir firmaer i skandinavia, angrepet av noe 'mafian', som det ikke står om i nyhetene?


Jeg bare lurte, dette er bare noe jeg har hatt i bakhodet, etter at jeg kikket litt på webstedet deres,
tilfeldigvis, på slutten av forrige uke.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog


2009/7/20 Netthandelen Norge AS <post@netthandelen.no>


Heisann,


Netthandelen har kjøpt flere tusen
ord for annonsering på google. Noen av disse vil da treffe på etternavn, men av
ren tilfeldighet.

mvh


Martin
Kundekonsulent


Telefon: (+47) 38 00 07 77


Denne informasjonen er kun ment for personen eller
enheten den er adressert til og kan inneholde konfidensielt og/eller
taushetsbelagt materiale. All gjennomgang, videresending, spredning eller
annen bruk av eller inngripen i denne informasjonen av personer eller
enheter andre enn tiltenkt mottaker er forbudt. Vennligst kontakt
avsenderen og slett materialet fra enhver datamaskin hvis du har mottatt
informasjonen ved en
feiltakelse.


Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

Sendt: 17. juli 2009 13:11
Til: Netthandelen Norge
AS
Emne: Google-annonser for Netthandelen


Hei,


dette er ikke om produkt, men jeg bare lurte på, hvorfor det var sånn, at
når man søker

på mitt etternavn, Ribsskog, på Google, så får man opp en annonse for
Netthandelen.no.På forhånd takk for svar!


Mvh.


Erik Ribsskog3 attachments
nhsig_01_2.jpg
9K
nhsig_03_2.jpg
7K
nhsig_02_2.jpg
6K


Hun her var en av sjefene mine, da jeg jobba på Rimi Munkelia, i Oslo, annenhver lørdag, mens jeg var i militæret, i Elverum, i 1992/93. (N)

ihne vagmo

http://www.kjendis.no/2009/07/20/kjendis/reality/reality-tv/tv_og_medier/robinsonekspedisjonen/7274483/

PS.

Hun her var med på Osloløpet og Manpower-stafetten, med Rimi Munkelia, i 1993, som jeg også var med på, siden jeg fikk jobb på Rimi Munkelia, fordi han som var butikksjef der, det var en kar som het Magne Winnem, som gikk i klassen min, på Handel og kontor, på Gjerdes videregående, i Drammen, sisteåret der.

Han lurer jeg på om nok kan være noe 'mafian'?

Fordi, da vi gikk i russetoget, så fikk vi gå hvor vi ville, husker jeg.

Så Magne og jeg og Raymond(?), vi flytta plass i toget, hele tida, så folk som så toget, var uenige, om hvor vi hadde gått.

Men men.

Mer da.

Hun som var assistenten til Magne, Liv, på Rimi Karlsrud, hun klagde på Winnem, på Storefjell, på Rimi-seminar der, for butikksjefer, til meg, høsten 1998.

Og på bussen ned, så klagde Kristian Kvehaugen på Winnem.

Så det er nok noe med Winnem.

Han hadde også noen kamerater, som var veldig tøffe, fra ute i Røyken der, var dem vel fra.

Men men.

Mer da.

Jo, hun Ihne, var også assistenten til Winnem.

Mer da.

Jo, jeg husker at jeg så at hun Ihne, 'gura', to ganger.

Første gangen, det var da hun jobba som assistent, på Rimi Munkelia, i 1993.

Det kan også ha vært i 1994, for jeg husker det, at da Lillehammer OL var, da åpningssermonien var.

Det var kanskje en lørdag, den dagen, så jobba jeg på Rimi Munkelia, og vi hadde en liten TV, ved pantebordet, som jeg såvidt fikk lov å gløtte litt på, før assistent Leif Jørgensen, begynte å mase om noe.

Jeg dimma jo fra militæret, en fredag, sommeren 1993.

Og dagen etter, så skulle jeg jobbe.

Og da var jeg enda full, da jeg dukka opp på jobben, en time eller to forsinka.

(Jeg hadde sovet noen timer da, men var likevel litt full, tror jeg).

Så da tror jeg en kunde må ha ringt og klaget.

Jeg hadde vel dusja og sånn, men var ør i hue da.

Jeg satt i kassa, som jeg oftest gjorde.

Og da, så hørte jeg det, at hu Ihne, som var sjef den lørdagen, hun overhørte meg på callinga, for å høre hvordan jeg prata til kundene.

For den callinga, den lagde en lyd da, hvis noen gikk inn og skulle lytte på hva som ble sagt.

Men men.

Mer da.

Og jeg syntes jeg hørte hu si, gjennom callinga, i telefon, e.l., at det virka som at jeg prata ordentlig da.

For jeg konsentrerte meg, alt jeg kunne, på å prate ordentlig da.

Enda jeg var veldig fyllesyk, og ør i hue.

Så sånn var det.

Mer da.

Jo, jeg jobba også på Rimi Munkelia, dagen etter at jeg hadde gått 3-mila, i militæret.

Det er ikke bare å gå tre mil, du må også gå med tung sekk.

Så det er litt slitsomt.

Men men.

Og den gangen jeg hørte hu Ihne gura, i 94 vel, eller høsten 93, det var da hu eksploderte nesten og fikk et utbrudd, at hu ikke hadde lyst til å jobbe på Rimi Munkelia, eller Rimi, hele livet, som en slags fange av butikken der.

Det sa hu på jobb da, og begynte nesten å grine.

Hu sa det til Winnem, eller noe, vel, men jeg overhørte det da.

Så fikk hu jobb i Stabburet, var det vel, hvor hun vel jobba, og fikk sparken fra, da hu var i Robinson-ekspedisjone, leste jeg om, i år 2000.

Jeg pleide ikke å se på Robinson, for jeg var butikksjef, i år 2000, og jeg dreiv også mye med data, og hadde masse venner og bekjente, som jeg prata med på irc og icq, og det som var, og var også en del på byen, og jeg spilte bedriftsfotball, og dro på dater med damer jeg traff på nettet osv.

Så sånn var det.

Men men.

Men i 1998, da hadde jeg begynt som butikksjef, på Rimi Nylænde, som også var på Lambertseter.

Det samme stedet som Rimi Munkelia var.

Det var kanskje 5-10 minutter å gå, fra Rimi Nylænde, til Rimi Munkelia.

Munkelia hadde egen T-banestasjon, mens Nylænde lå i Lambertseterveien, veien som går fra Lambertseter og ned til Abildsø.

Så sånn var det.

På Lambertseter lå det også en tredje Rimi, Rimi Karlsrud, hvor Winnem ble butikksjef, i 1994 vel, etter å ha vært butikksjef på Rimi Munkelia.

Så i 1995, eller noe vel, så slutta Winnem i Rimi, og begynte å studere på BI.

Jeg ble butikksjef først i 1998, for jeg måtte 'slave', som assistent osv., i en del fler år før jeg ble butikksjef, enn Winnem.

Winnem hadde jobba flere år i Rimi, riktignok, mens han gikk på skole i Drammen, så jobba han på Rimi i Asker, blant annet.

Hvor han en gang, husker jeg han sa, så ei død kone, som lå i ei grøft, en gang han jobba og skulle hente handlevognene.

(Det pleide jeg alltid å gjøre, på CC Storkjøp, i Drammen, å hente handlevognene, som kunne være ganske mange, på parkeringsplassen der).

Men men.

Så hadde Winnem ringt politiet, om hu døde kona.

Så gjorde ikke politiet noen ting.

Så Winnem måtte ringe dagen etter også, eller hva det var.

Det var ei kone som hadde fått slag, etter å ha vært å handla på Rimi Asker, da sikkert.

Så politiet i Norge, de er på lavmål, virker det som.

Men men.

Mer da.

Jo, i 1998, så var jeg endelig butikksjef da.

Og hun Ihne, fra Rimi Munkelia, og seinere Robinson, virker det som, hun jobba da som kjent i Stabburet.

Også bodde hun sikkert på Lambertseter da.

Så hun handla noen ganger, på Rimi Nylænde, hvor jeg var blitt butikksjef da.

Hun hadde jo vært sjefen min, noen år tidligere, og Winnem sa at både Leif og Ihne, var dyktige, eller resurssterke ledere, husker jeg, til meg.

Så Rimi Munkelia, gikk så det suste, da både Winnem og Ihne og Leif Jørgensen, jobba i samme butikk.

Jeg jobba jo også der, men ikke så ofte.

Terje Sjølie, han nazisten, som er dømt for drapt, han jobba også der, men vi visste ikke at han var nazist.

Ingen fortalte meg dette, ihvertfall.

Og en som het Terje Olsen, jobba der, som seinere ble butikksjef, på den kiosken, som er ved nedgangen til t-banestasjonen, ved Oslo City der.

Han hadde en onkel som var fyllik, og som alltid hilste på meg, og som også noen ganger, pleide å dukke opp på Rimi Nylænde, og også sa hei til meg der, og huska meg da fra Rimi Munkelia, husker jeg.

Anna Lena, eller Anne Lene, Næss, jobba også der da, som gikk butikkfag på videregående vel, da, og var vel leder, tror jeg, og som seinere ble butikksjef på Bogerud Tekstil, husker jeg hun sa, i 1993 vel, da jeg jobba noen vakter på Rimi Skullerud, og hun var innom der.

Så sånn var det.

Mer da.

Jo, det var ei jente, som var ganske hyggelig vel, som jobba der, som sa, på personalmøte, at hun pleide å henge nede i Nylænde der, da hun vokste opp, og hun sa Nylænde, med 'æ', istedet for med 'e', som andre pleide å si.

Hun ville at vi skulle ha personalfest, men ingen andre ville det, så jeg gadd ikke å si noe, jeg heller.

Jeg ble bedt om å slutte på Rimi Munkelia, etter at jeg hadde begynt på Rimi Nylænde, enda jeg bare jobba tre dager i uka, på Nylænde, var det vel.

Så det forstod jeg egentlig ikke noe av, det var vel Leif Jørgensen, som var butikksjef der da, og som sa jeg ikke kunne ha den vakta, hver 14. dag, på Munkelia lengre.

Forstå det den som kan.

Men jeg jobba en del vakter, på Rimi Karlsrud, hvor Winnem da var sjef, ved siden av jobbing på Rimi Nylænde.

Dette var kassavakter, for det meste, jeg begynte ikke med ledervakter, i Rimi, før sommeren 1994.

Men men.

Men hun Ihne da, hun dukka opp, på Rimi Nylænde, da jeg var butikksjef der, høsten 1998.

Og da, så skulle jeg bare si hei da, for hun var jo sjefen min, på Rimi Munkelia, fem år før.

Så jeg kjente henne igjen da, når hun dukka opp i butikken, naturlig nok.

Så begynte hun plutselig å 'gure' da, og sa, at hun var innom så mange butikker, så hun ville ikke prate butikk med meg.

Hun ville bare være ifred, når hun handla på Rimi Nylænde.

Men jeg, jeg kjente jo ikke så mange, i bransjen, som jeg stolte så mye på, f.eks., så jeg syntes jo det hadde vært artig å veksla noen ord, med den tidligere sjefen min, fra Rimi Munkelia, om forskjellige butikk-greier da.

Men det ville hun ikke.

Så da bare lot jeg henne være i fred, men jeg fikk jo halvveis sjokk da, pga. måten hun oppførte seg på.

Jeg hadde ikke regna med å få en skyllebøtte, fordi jeg drista meg til å si 'hei', når hun dukka opp, i den butikken, som jeg jobba som butikksjef i, for å si det sånn.

Så da syntes jeg at hun var litt uhøflig.

Men jeg kjente vel bare henne, fra Osloløpet og Manpower-stafetten, annet enn som sjef, på noen vakter, jeg jobba, på Rimi Munkelia.

Så jeg kjente ikke hun Ihne, så særlig bra akkurat, må jeg innrømme.

Så derfor, så syntes jeg ikke det var så farlig, at hu 'gura', på den måten.

Det her var en person, som jeg så kanskje maks, en gang i året, og ikke det engang.

Så jeg så vel bare litt rart på henne, og sa ikke noe mer, og det var kanskje like før jeg rista litt på hue.

Men jeg sa ikke noe mer da, siden hun ville være i fred.

Så det var tydelig, at hu var stressa, pga. noe med butikkjobbinga da, i 1998, må vel det her ha vært.

Så sånn var det.

Men etter det her, så dukka hu vel ikke opp så mange ganger mer, på Rimi Nylænde, selv om hun nok kanskje bodde i nærheten.

Hun ble kanskje flau over oppførselen sin, i ettertid, det hadde jeg blitt ihvertfall.

Og jeg hadde nok sett rart på henne, hvis hun hadde dukka opp, som kunde, på Rimi Nylænde, igjen.

Så det hadde kanskje blitt flaut for henne, så hvis jeg var henne, så hadde jeg ikke gått tilbake til den butikken igjen da, etter å hatt en sånn 'utblåsning', eller hva man skal kalle det.

Så jeg tror ikke hun dukka opp så mange fler ganger, på Rimi Nylænde, da jeg jobba der, etter dette.

Ikke som jeg kan huske, ihvertfall.

Så sånn var det.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

Den St. Olavskirken i Chester, det var ikke den originale kirken. Men det var en stenkirke som var blitt bygget, hvor det før stod en tre/stav-kirke
Google Mail - St. Olave's Church in Chester


Google Mail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>
St. Olave's Church in ChesterSteve Harding
<Steve.Harding@nottingham.ac.uk>Mon, Jul 20, 2009 at 9:31 AM
To:
Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dear Erik

Many thanks for your
email. I will write a more detailed reply later but I thought I'd better
point out that the present St. Olave's building is of course not the original
but is probably on the site of an original building which may have been
wooden - we don't know. It is in the southern part the city
which we believe to be the Scandinavian part of Chester in the 10th
Century (and includes the discovery site of a viking treasure hoard at Castle
Esplanade and some timber constructions similar to those in Dublin). The
main area of Norse settlement in the area was in Wirral where there is extensive
place name, archaeological and historical evidence, including 2 hogback
tombstones.

If you get a chance have
a look at my website


and its links, but I will
write back to you more when I have some more time,

Beste
sommerhilsener

Steve
Hardinghttp://www.nottingham.ac.uk/-sczsteve
steve.harding@nottingham.ac.uk
Tel: +44(0) 115 951 6148 (fax
6142)
Mob: +44(0) 78110 90635
From: Erik Ribsskog
[mailto:eribsskog@gmail.com]
Sent: 19 July 2009 19:25
To:
Steve.Harding@nottingham.ac.uk
Subject: St. Olave's Church in
Chester


Hi,


I'm from Norway, but I live in Liverpool, and the other day, I was in
Chester, and I coinsidentily

stubled upon, the St. Olave's Church, since I thought I had to see a bit
of the other towns and

cities, in the North-West, and not only Liverpool.I took some pictures of the church, and posted on my blog.


From the 'sign' there, it could seem like the church was from the
18th century, so much was

my surprice, when I searched on the internet, and found, that the chuch
was almost a thousand

years old, built by Norwegian Vikings who were refugees from Dublin,
since they lost control there,

it seems to me, after reading on the internet about this.I read on a blog called 'Ainscough Family History', which I found throug
Google, about the 'Viking

march', between the Wirral and Chester.So I wrote a comment on that blog, with questions about the St. Olave's
Church, and was adviced

to contact you.


I was just wondering if the church is listed, since I don't think we
have that old viking stone-

buildings in Norway.


We have 'stav'-churches, in three, but I don't think we have any
stone-buildings, that are this old.So, I was just curious about this.


I also wondered if there had been conflicts between the St. Olave's
Parish and the St. Michaels

Parish, since on one building, 'Nine Houses', the borded between the
parishes, was written on

the buildings facade.And, I was also wondering, why it isn't a plaque there, explaining about,
that the church is almost

a thousand years old, built by Vikings from Ireland, because the plaque
that's there now, makes

it almost seem, that the building was built much later, or, it only least
the year the church was

conserved, in the 18th century, I think it was.As I understand, all the part of Chester, from the main street, and down
to river, used to be

a Viking-district.I was wondering, on some of the half timbered houses, I saw some symbols
that looked a bit

like what we call 'firkløver', that's four-cleaver, I think, in English,
could these symbols have

been from Norway, or are they English, since I heard that these black and
white half-timbered

houses are 'Tudor-style', so I guess that the Vikings, in Chester, would
have other types of

buildings, that was there, before the Tudor-style buildings,contemporary
with the St. Olave's

Church?Sorry that I'm asking a lot of questions, I understand if you haven't got
the time to answer any

of these questions.


I just coincidentaly notices this church, when I was in Chester, and
thought it was fun, to see

place-names, and buildings, named after a Norwegian king, that we learned
about at school,

in Norway.


And at school, in Norway, we, as far as I remember, only learned
about that York, or 'Jorvik',

like the Vikings called the town or city, was a Norwegian Viking-town or
city.


But we didn't learn about, that there were viking setlements, in
Cheshire and Merseyside.


So I wasn't aware of, that there was Viking-buildings, in Chester,
when I went there, so I was

a bit surprised to see the church, and read about it on the internet, so
that was very fun.I thought that maybe this church, could be one of the few buildings etc,.
that remained,

after the Vikings, that had to leave Ireland.


In Norway, we learn at school, that Vikings founded Dublin etc., but
we don't learn that

they went to England, after they lost control in Ireland, so this was fun
to learn.


So sorry again that I'm asking a lot of questions, and thanks in
advance, if you have the

time to explain about any of the questions which I've ask!


Yours sincerely,


Erik RibsskogThis message has been checked for viruses but the contents of an attachment
may still contain software viruses, which could damage your computer system:
you are advised to perform your own checks. Email communications with the
University of Nottingham may be monitored as permitted by UK legislation.
I Danmark, så trodde de ikke at det var noe interessant, å lage bøker om min mormors kjente danske familie. Det burde jeg vel egentlig ha tenkt meg
Google Mail - VS: Nyholm-slekten og Gjedde-slekten osv.


Google Mail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>
VS: Nyholm-slekten og Gjedde-slekten osv.Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>Mon, Jul 20, 2009 at 12:46 PM
To:
Kim Hundevadt <Kim.Hundevadt@jppol.dk>


Hei,

nei, jeg forstår det, at det ikke er så mye interesse for disse Gjedde Nyholm-brødrene, i Danmark.

Min mormor var forresten død, mener jeg, da jeg skrev e-posten til deg.


Men min familie, i Norge, de har jeg ingen kontakt med, så jeg fikk ikke vite dette, før jeg mottok en
rar e-post, fra Norge, som havnet i min thrash-folder, og som jeg derfor ikke fikk lesr, før etter begravelsen.


Så ringte jeg kirken i Larvik, og de sa, at min mormor, ble kremert, i en enkel sermoni, uten prest,
og at hun ikke engang skal få en gravsten, men kun askespredning, arrangert av min tante Ellen

Savoldelli født Ribsskog, som man vel si har vært meget aktiv i hippie og marijuanadyrker-
bevegelsen, og som nok kanskje er under kontroll av kriminelle.

Så, bare så dere vet det, i Danmark, så skal altså ikke industriherren Anker Heegaards oldebarn,

og Anders Gjedde Nyholms barnebarn, hun skal altså ikke engang få en gravsten.

Så disse danske slektene deres, Nyholm, Gjedde og Heegaard, de går det så dårlig med, så jeg
tror det måtte ha vært en interessant grunn alene, hvordan kan det gå så dårlig, med de tidligere

kjente danske slekter?

Måske det hadde vært et fint bokprosjekt?

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

2009/7/20 Kim Hundevadt <Kim.Hundevadt@jppol.dk>
Kære Erik
Ribsskog


Mange tak for din
henvendelse. Jeg har været på sommerferie i tre uger og skal derfor
indledningsvis beklage, at jeg først kan svare nu.


Det er en
interessant familiehistorie, du kan fortælle, men jeg tror, at vi har brug for
noget mere konkret viden, før vi kan stilling til, om det kan være relevant som
et bogprojekt.


Kan din mormor
fortælle noget afgørende nyt, som sætter den danske og norske historie i et nyt
lys? Hvad skal en bog helt præcist indeholde?


Der er ingen tvivl
om, at der kan være læser-interesse for historiske bøger, som har et personligt
udgangspunkt, men erfaringen viser også, at der skal være en stærk historie, og
der skal være et væsentligt stof, som ikke har været fortalt før. Det står som
nævnt ikke helt klart for mig, om dine bogideer kan leve op til dette
krav.


Venlig
hilsenKim Hundevadt

Udviklingschef


JP/Politikens Forlagshus
A/S

Vestergade 26 I 1456 København K

telefon: 3347 0791 I mobil: 2019 4133


se forlagene på vores
sites
Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

Sendt: 4. juli 2009 10:07
Til:
info@jppol.dk
Emne: Nyholm-slekten og Gjedde-slekten
osv.


Hei,


jeg er barnebarn til Ingeborg Ribsskog, som er barnebarn til Anders Gjedde
Nyholm, som var chef

for generalkommandoen, i mellomkrigstiden, i Danmark.


Han var også bror av Didrik Galtrup Gjedde Nyholm, som dømte i Kairo,
for britene, og i Haag, blant

annet om striden mellom Danmark og Norge, om Øst-Grønnland.Min mormor er også etterkommer etter Ove Gjedde, som blant annet
koloniserte Trankebar, for

Danmark-Norge.


Jeg vet at min mormor, har hatt mange dokumenter, fra sin morfar,
Anders Gjedde Nyholm,

og også fra hans bror, som var dommer i Kairo.


Og jeg tror det kan være noe illuminati, eller lignende, i den slekten,
altså i min familie, på

morssiden.


De hadde blant annet et slott, på Mors, Højris, som de bygde om, til
det reneste hekseslottet,

med gifthave og rundt tårn og bord, og med noe som ser ut som noe
kabalistiske tegn, på

fasaden.


Så jeg tror det er mye, som min mormor vet om, som burde vært bevart,
for ettertiden.


Men, min mormor, ligger syk, på et sykehjem nå.


Så dette begynner å haste isåfall.Det var forresten litt rart, at han Didrik Galtrup Gjedde Nyholm, skulle dø
akkurat like før

den viktige avstemningen, i Haag, om Øst-Grønnland.


Samtidig var det vel også litt rart, at han Anders Gjedde Nyholm, måtte
gå av som øverst-

kommanderende general, i Danmark, på begynnelsen av 30-årene.


Min mormor har visst meg fra et dansk leksikon, hvor disse danske
generalene, fikk

kjeft, etter krigen, for å ha slurvet med å mase på politikerne om mer
penger til forsvaret.


Så her er det nok noe som har foregått, som ikke har vært riktig.Min mormor, bodde et år eller to, i Tyrol, sammen med sin far og mor, mens
hennes

morfar, var chef for general-kommandoen.


Så ble hennes far, agent, for to store tyske firma, i København, i
30-årene.


Så flyttet hun til Norge, etter krigen, og traff min morfar da.


Hennes far og mor, flyttet til Tyskland, siden hennes far, ble uenig
med sin kompanjon,

en svoger, om driften av jernstøperiet i Frederiksverk.Og da flyttet de til Tyrol, siden 'det var billigere å bo der', sa min
mormor.


Men var det billigere å bo i Tyrol, enn f.eks. på Jylland?

Her
er det noe 'muffens', tror jeg, som vi sier i Norge.


At det nok er noen ugler i mosen, som vel er et uttrykk som vi i Norge
har fått fra Danmark.Så jeg prøver å få satt igang noen bok-prosjekter.


F.eks. om mine forfedre, på min mormors side, Anders Gjedde Nyholm,
Didrik Galtrup Gjedde

Nyholm og kanskje også Ove Gjedde, selv om det er noen år siden, så hadde
det kanskje

vært artig.Så jeg prøver å finne ut om det er noen som er interessert i å være med å
sponse et slikt prosjekt,

eventuelt, for jeg tror det kan ligge mye der, som kan være interessant,
både i Danmark og Norge,

i forbindelse med 2. verdenskrig osv.Så jeg lurte på om dere var interessert i å eventuelt samarbeide om et sånt
prosjekt, kanskje mens

min mormor fremdeles lever, for hun vet nok mye om hva som har foregått,
som ikke har kommet

med i aviser osv.


Bare et forslag!


Med vennlig hilsen


Erik Ribsskog

Her er noe e-post korrespondanse, om hvor vikingene, som slo seg ned i England, stammet fra, i de forskjellige engelske fylkene. (In Norwegian)
Google Mail - Re: [Ainscough Family History-Mawdesley] New comment on "Olsok" Wirral-Chester Viking Churches Heritage Wa....


Google Mail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>
Re: [Ainscough Family History-Mawdesley] New comment on "Olsok" Wirral-Chester Viking Churches Heritage Wa....Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>Sun, Jul 19, 2009 at 10:57 PM
To:
barbara ainscough <barbaraainscough@mac.com>


Hi,

thanks very much for your reply.

I'm from Norway, so I know that if your name, is derived from Aykescogh, then this is very easy
for me to understand, its oak-forest.


Eike-skog, in modern Norwegian, but Norwegian letters are pronaunced differently, so Eikeskog,
said in Norwegian, would sound the same, as Aykescogh, in English.

So I'm sure it means Oak-forest.


My own name, Ribsskog, also has 'skog' in it, meaning forest.

My name, in Norwegian, sounds like red-currant forest. 'Rips', in Norwegian, is red-currant, and
the first part of my lastname is 'Ribs'.


And those words are prounaunced the same.

But this name, Ribsskog, is from Trøndelag, or the county of the Trond-tribe, quite far north in Norway.

And it was first written as 'Resskog', and 'Res', means, I've read, a place, where one drag the row-boats

over, on land, in stead of rowing around a (quite small, I think) peninsula.

And then it was changed, to Ribsskog, for some reason.

And this family-name, that really is from my mothers fathers family, since my mother divorced my

father, and changed my last-name from Olsen, (meaning son of Ole (short for Olave(!), I think)), in the 70's.

This familiy, with this name, 'Ribsskog', they have a lot of conflicts, I've understood, and I wrote to some

distant relatives, with this name, from Trøndelag, I think, and they didn't answer back, when I wrote,
about that they changed the name, up there, from 'Resskog', to 'Ribsskog'.


Now it sounds more Danish, since I think Danes say 'Ribs', for red-currant, in stead of the Norwegian 'Rips'.

At least it sounds like Danish name now, so maybe someone in the Ribsskog-familiy, was a bit snobish,

because the elite in Oslo, used to talk almost Danish, and probably used to have some Danish-sounding
names, since the elite, in Oslo, used to be, clerks etc., for the Kings of Denmark, who just to rule Norway,

for 400 years.

So people from the most snobish parts of Oslo, have been known, until this day, to speak in a way that
almost resembles old-fashion Danish, from the time of the union, between Norway and Denmark.


Even if some dialects, in Denmark, Jutish, I think, has changed towards German I think, since the time
of this union, so now, Danish kan be almost impossible to understand, sometimes, to Norwegians,

even the 'snobs', who speaks almost old-fashioned Danish, since modern Danish, often now, these
days, has a bit un-clear pronounciation.

So that's how this is.


I sent an e-mail to the professor, at the University of Nottingham, that you gave me the e-mail address to.

I'll see if I can find the link.

Sorry that I went on about the etnology of my lastname, so much!


And thanks very much for the link, I'll read more about the Tudors later.

I read about the black and white framed houses, on Wikipedia, and, I also saw, that they had almost similar

houses, in Denmark, to the Tudor-styled, in England.

But I guess this must be a very English style.

But I read that Tudor, came from Patagenan, or something, in France, so maybe it's really a French

arcitectural style(?)

It's a bit diffucult for me, to orientate, so well, in the UK, since there have been so many people, living here,
Picts, Skyts, Celts, Angles, Saxons, Jutes, Vikings, Normans, etc, etc, (and Norwegians!).


So to say where this and this style, was from, is a bit tricky, I guess.

I mean the Normans, where really Danes, that had lived in France, for about 100 years perhaps.

Where they Danes, French or Norman?


If you are from Norway, I think it's probably best to not try to dig to deep into this things.

I'll see if I can manage not to do this.

We'll see.

Best regards,


Erik Ribsskog

PS.

Here is the link to the e-mail, that I sent the professor, at the University of Nottingham, even if I can see, that I wrote Newcaslte, it seems, in my last comment.


This reminds me of when I posted on the British Expat-forum, and I had a back-up, where it said, I had wrote 'Norse'.

But then someone at the British Ex-pat message-board moderators-crew, had been having fun, and changed 'Norse'

to 'Nurse', and I don't think they can blame this, on it being derived, or on etnology.

But anyway, I'll see if I can find the link.

Here it is:PS 2.


And what's the reason, for this change, in communication-method, from comments on a Blogger-blog, to e-mail., btw, if it's ok to ask about this in Newcastle or Nottingham, or Lancashire, I guess it was?


Well perhaps the Vikings in Lancashire, originated, from Scandinavia, where as the Vikings on the Wirral, where from
Ireland, people who had to move from there, at least I've read that earlier, that Vikings setlements on the Wirral, where

Norwegians who had to move from Ireland, after losing control there.

Sorry of all the post-scripts, a bit late here now I guess!On Sun, Jul 19, 2009 at 9:11 PM, barbara ainscough <barbaraainscough@mac.com> wrote:

Hi Eric

there is so much history involved in what you write.....York was a text book Viking settlement as you know - many viking artefacts have been found here. Prof. harding has carried out much research and the West including Merseyside has definite Viking origins too- perhaps coming over from Ireland? or maybe primary settlements?

My name is Ainscough we think derived from Aykescogh - Nordic origins meaning meadow, tree, Ask, Oak forest?? This name originates in Lancashire.
For more about Tudor houses see here:


Good luck!
B
On 19 Jul 2009, at 18:17, johncons wrote:

johncons has left a new comment on your post ""Olsok" Wirral-Chester Viking Churches Heritage Wa...":


Hi,

thanks very much for the answer, I'll e-mail Professor Harding at the University of Newcastle.

I read up a bit on the internet, about the churches, (which I perhaps should have done more, before I wrote the last comment), and I read that there also is a St. Olave's Church and Parish, in York.


Since York was a Viking-town, or City, even if it was also Roman and Norman and Anglo-Saxon probably also I guess, for all that I know.

At school in Norway, we learn about that York has been a Norwegian Viking-town or city, with the name of 'Jorvik', but we don't hear about that there have been Viking-settlements around in the Wirral and other places around the Mersey, so this was a bit new information to me.


I read that the church in Chester, was built by Norwegian refugees from Dublin, after the Vikings lost control in Ireland, (which I guess is what the march is about), so I thought that the St. Olave's Church, in Chester, probably is one of the few things, that remains, of arcitecture etc., from the Vikings who lived in Ireland.


(Or I guess there could be something in Ireland, that we neighter was thought in school).

But I saw in Chester, that the Roman and Norman buildings, had signs explaining about the buildings etc., but I don't the St. Olave's Church had a similar sign.


And now I read on the internet, today, that the church was being used as a cinema.

But perhaps there aren't any people left, from the Norse comunity, in Chester, that remember that they had Viking ancestors, so noone wants to put up signs etc.


I think, if this church had been in Norway, they would probably made it to a museum or something.

At least they would have put up a sign, I guess.

But I'll contact the professor about this, and try not to write so much about what I think.


I just thought it was fun, really, to se that there where places in Chester named after a Norwegian king, that we learn about in school, in Norway, so that I thought was fun.

I'll contact the professor, and I'll try to remember to update my comment again, when I get a reply!


Thank you very much for answering my questions, I'll read up about Tudor, thanks very much for explaining about the timber framed houses!

Sincerely,

Erik Ribsskog

Publish this comment.


Reject this comment.

Moderate comments for this blog.


Posted by johncons to Ainscough Family History-Mawdesley at 6:17 PM
PS.

Nå leste jeg den linken, som var for noe barne- eller ungdomsskole vel, i England, som hun dama skrev, i e-posten sin.

Og det viste seg, at Tudor, det var de, med Henry VIII vel, som gjorde England protestantisk.

Så da fulgte vel England etter Tyskland og Nederland og Norden da, og ble protestantisk.

Og de kaller også Normannerne, for Vikinger.

Så da kan man vel kanskje ikke kalle dem franske.

Så da får man vel gå ut fra, at England nok er i Nord-Europa da, og ikke i Sør-Europa, som Frankrike vel for eksempel er, siden England jo er protestantisk.

Irland er jo katolsk, men Irland har vel mer med Storbritannia å gjøre, enn med Frankrike og Spania osv.

Men Irland er katolsk, så må man kanskje si, at Irland er i Sør-Europa, mens England, Wales og Skottland, er i Nord-Europa.

Noe sånt.

Så sånn er nok dette.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive