Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Tuesday, 28 July 2009

De falske Gjeddene som svekket Norden

Altså,

jeg har lest den avhandlingen, må det vel kalles, som heter noe sånt som 'den gamle adelige familien Gjedde', som ble skrevet av en norsk dame, Ingeborg Flood, under krigen. Her kommer det frem, at det finnes to stamtre, for Gjedde-familien.

Et hvor slekten etter den berømte Trankebar-farer og admiral Ove Gjedde, er utdødd.

Og et slektstre, hvor de levde videre på en øy som er i Sjælland, kallt Mån.

Det siste viste seg å være en forfalskning. (Jeg skal forklare dette nærmere i et PS).

Disse falske Gjeddene, må man vel kalle dem, de ble mektige innefor det militære, og bygget infanteribrakka, i Fredrikstad, et stort bygg, som kanskje sementerte tapet av Bohuslen i Norge, siden vi bygget et så sterkt forsvarsverk, langt inne på den norske siden av den daværende grensen, hvor Norge hadde tapt Bohuslen?

Hvem vet.

Uansett, så ble denne falske Gjedden beskyldt for å være årsaken til at britene kunne vinne i København, og ødelegge hele den dansk-norske flåten, på mange hundre skip.

En av Nelsons største seire, ved siden av Trafalgar.

Her hadde visst ikke den falske Gjedden varslet ordentlig, om at festningene trengtes å pusses opp, og han hadde også sagt at festningene var så svake, at de ikke kunne motstå et angrep.

Så øverskommanderende general, han trengte støtte av den falske Gjedden, men fikk ikke dette, og kunne derfor ikke spille alle sine kort riktig, og København, og hele den dansk-norske flåten, gikk tapt.

Uten mellomkrigstiden, mellom 1. og 2. verdenskrig, så kom en falsk Gjedde, helt til toppen, som chef for generalkommandoen, dvs. han var som en preusisk general, som rådet over alle Danmarks stridskrefter.

Denne falske Gjedden var min tippoldefar, Anders Gjedde Nyholm.

Denne første bølgen av falske Gjedder, dukket opp på øyen Mån, som regnes som en del av Skjælland.

Så vi har den første familien Gjedde, som er utdødd, etter Ove Gjedde, som oppdaget Trankebar osv.

Så har vi den andre familien Gjedde, med Anders Christensen Gjedde, i spissen, som også var veldig berømt, og som gjorde at Danmark tapte det viktige slaget om København, og den dansk-norske flåten, som var en av europas største vel, ble ødlagt, og den falske Gjedde-generalen, ble dømt til døden pga. sine utsagn som gjorde at danskene ikke kunne bruke sine festninger, siden han ble bedt om råd om de, og han ble også senere benådet, men denne dødsdommen henger fortsatt i luften som et sterkt indisium, om at noe denne falske Gjedden nok må ha gjort noe alvorlig galt, for danskene dømmer vel ikke folk til døden i hytt og pine?

Så har vi den tredje familien Gjedde, som er en av familiene, som min danske mormor, Ingeborg Ribsskog født Heegaard, stammet fra.

Hun døde for noen uker siden, så hun slipper å lese at jeg kaller disse Gjeddene for falske Gjedder.

Men men.

Denne andre bølgen av falske Gjedder, de dukket også opp på en øy, en øy av omtrent samme størrelse som Møn, bare at nå dukket de falske Gjeddene opp på Mors, i Limfjorden, på Jylland.

Ut fra ingensteder nærmest dukker de opp, som den første familien av falske Gjedder.

Denne første Gjedden, i denne tredje Gjeddeslekten, (den andre falske), som dukker opp på øyen Mors, har jeg søkt og søkt om på internett, han het Anders Christensen Gjedde, og han dukker opp, nærmest fra ingensteder, han var en ganske vanlig bondesønn, sier mine kilder, som slo seg opp som forpakter, og blir en rik og mektig mann, på Mors.

Dette kan man se på slektstreet som jeg har publisert på bloggen, og jeg skal også vise dette, i et PS, at denne Gjedde-familien også er en falsk Gjedde-familie, må man nok si, siden den stammer fra en bondesønn, og man kan ikke finne noen linker, på internett, som linker denne tredje Gjeddefamilien, til hverken den første Gjeddefamilien, med Ove Gjedde osv., og man kan heller ikke finne noen linker, som linker denne Gjeddefamilien, på Jylland, til den første falske Gjeddefamilien, på Sjælland.

Så dette Gjedde-trikset har altså lurt danskene to ganger.

(Og vel også nordmennene?)

Vi har den kjente og vel nesten kjære, Ove Gjedde, som dro nesten som en Christoffer Colombus, rundt halve jorden og koloniserte Trankebar, for Danmark-Norge, og senere dro han til Norge, hvor han startet opp sølvgruvene i Kongsberg, og var danskekongens lennsherre, (nesten som en slags småkonge), først i Brunlanes og Numedalen, så i Skiens-området og også i Tønsberg-området.

Det er mulig han holdt til enda flere steder.

Men hans slekt er altså utdødd, det skal jeg vise i et PS.

Så dukker det opp to falske Gjedde-familier, som jeg altså mener, at nok må ha spekulert, i å bruke dette kjente Gjedde-navnet, for å oppnå suksess i samfunnet, og også altså for å svekke dette nordiske samfunnet, da.

(Så et lurt triks, som Black Adder og Balderick nok ville ha vært stolte av, med andre ord.)

Den første ødelegger for Danmark-Norge under Napoleonskrigene.

Og i den andre falske Gjeddefamilien, så ødelegger min tippoldefar, Anders Gjedde Nyholm, for Danmark, under mellomkrigstiden, hvor han er chef for Generalkommandoen, (som jeg skal vise i et PS), og han gjør den samme feilen, som den første falske Gjedden, Anders Christensen Gjedde.

Anders Gjedde Nyholm, gjør den samme feilen, han sier ikke fra til politikerne at forsvaret trenger mer penger.

Så begge disse falske Gjeddene, Anders Christensen Gjedde og Anders Gjedde Nyholm, de er den viktigste sjefen for militæret.

Den første for København, like før slaget om København, og den andre for hele Danmark, noen år før 2. verdenskrig.

Og de roper ikke 'ulv'.

Neida, de bare lar det skure og gå.

Og vi så hvordan det gikk.

Danskene tapte slaget om København, og danskene lot tyskerne innvadere Norden, under 2. verdenskrig, uten å omtrent løse et skudd.

Dette minner ikke om Danmark, fra unionstiden med Norge, da Danmark var en maktfaktor å regne med, i Nord-Europa.

Og Norge, lot seg vel lure eller mistet motet, av at danskene ikke rustet opp og ikke forsvarte seg.

Så disse falske Gjeddene har også lurt og svekket Norge, vil jeg si.

Ihvertfall Danmark og Norden.

Nå har jeg med vilje satt det litt på spissen her, men jeg mener jeg har nok til å angripe begge disse Gjedde-familiene.

Den første falske Gjedde-familien, (den fra Møn, på Skjælland), den mener jeg at jeg kan angripe, siden:

- Den var falsk. (Dette skal jeg vise i et PS).

- Deres mest kjente representant for slekten, Anders Christensen Gjedde, ble dømt til døden, for at han fikk den øverstkommanderende general, for Danmark, til å gjøre feil, under slaget om København. (Dette skal jeg vise i et PS).

Den andre falske Gjedde-familien, (den fra Mors, på Jylland), den mener jeg at jeg kan angripe, siden:

- Den var falsk. (Dette skal jeg vise i et PS).

- Dere mest kjente representant for slekten, må man vel si, Anders Gjedde Nyholm, fikk kritikk, etter 2. verdenskrig, for ikke å ha mast nok på politikerne, sammen med etterfølgende øverstkommanderende general Erik With, har jeg lest i et dansk leksikon, som min mormor viste meg, (uten at jeg spurte, hun var litt spesiell).

(Det er mulig at det bare stod With, eller at det bare stod Gjedde Nyholm, i leksikonet, det husker jeg ikke, men dette kan man lese av historien, vi så hva som skjedde i 1940, tyskerne bare marsjerte inn. Her har nok ikke generalene mast nok på politikerne om nok penger til hæren).

Så jeg slår fast, som ganske sikkert, at falske Gjedder, nok med vilje, har svekket Norden, må man vel si at det er grunnlag for å si, hvis man setter det litt på spissen, som grunnlag for en debatt på johncons-blogg f.eks., for å se om andre har noen bedre forklaring, på disse fenomenene.

Så da burde jeg kanskje ikke spekulere i, om hvorfor disse falske Gjeddene ønsket å svekke Norden.

Nei, jeg kan jo si det sånn, at det vel kan tenkes å ha vært svenskene som ville svekke Danmark og Norge.

Det kan vel kanskje ha vært britene f.eks.

Det kan vel også ha vært folk som hørte på den kjente sionisten Moses Hess, som mente at hele historien var en kamp mellom semitter og ariere, og at semittene var den overlegne rasen.

Det kan vel kanskje mest sannsynlig ha vært det bayeriske illumianti og Rotschilds-familien, som er en av disse 12 rike familiene, som sies å styre verden, gjennom Bilderberg-gruppen, blant annet.

Her vil jeg ikke si noe sikkert.

Vi får bare la dette være det usikre punktet X i ligningen, som jeg setter opp.

Noen (X) har svekket Norden ved hjelp av falske Gjedder i to store kriger. (Napoleonskrigene og 2. verdenskrig).

Hvem var denne ukjente faktor X, det kan kanskje leserne av johncons-blogg si sin mening om.

Jeg mener at jeg har ganske bra argumenter/bevis for at en slik svekking av Norden, ved hjelp av falske Gjedder, har forekommet, så jeg regner med at jeg nok står ganske trygt på mine argumenter her, når jeg får skrevet ferdig de aktuelle PS-ene, som jeg nevner ovenfor.

Så sånn er nok det.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Her er beviset på at Gjeddene fra Sjælland var falske:

bevis skjælland

http://www.scribd.com/doc/17720098/gjedde

Dette er også forklart på en annen måte, ved at det finnes to stamtavler, som sammenlignes, og hvor man finner personen som er 'forfalsket', det falske bindeleddet mellom Gjeddene fra Skåne og Gjeddene fra Sjælland:

sjælland 2

(Samme link som ovenfor).

Man må nesten lese den delen av heftet, 'Gjedde - Stamtavle over den gamle adelige slekt', som begynner på side 14, og som heter 'Noter og tillegg'.

Der har forfatteren, (en norsk dame, som skrev dette under krigen, bemerkelsesverdig nok), tatt med et leserinnlegg, fra et tidsskrift i Danmark, hvor dette spørsmålet blir besvart.

Dette er et tidsskrift, som er eksperter på slektshistorie.

Og der blir det vist og forklart på flere måter, (som i eksemplene ovenfor), at Gjeddene fra Sjælland må være falske.

Og så lenge det ikke finnes bevis, som viser at tidsskriftet tok feil, så må man nok si det, at tidsskriftet har rett, og at Gjeddene fra Sjælland er falske, vil jeg si, hvis man bruker de vanlige prinsippene som gjelder for forskning, som jeg har vært litt borti, da jeg studerte ved universitetet i Sunderland f.eks.

Det er egentlig bare, at tidskriftet viser hvordan det må ha vært, så må man si at det er rett, siden de har best bevis.

Og de bevisene synes jeg virker overbevisende ihvertfall, enda jeg har stamfedre som heter Gjedde selv, og jeg syntes at det var artig, å ha stamfedre, som stammet fra denne kjente Ove Gjedde.

Men da jeg leste det heftet, eller boken, i linken ovenfor, så måtte jeg nok dessverre innse, at det nok ikke var sånn, at de Gjeddene i Danmark, stammet fra slekten til Ove Gjedde, fra Skåne.

Siden de var dødd ut.

Så sånn var nok det dessverre.

Men folk kan jo bare lese selv, fra side 14, eller hele dokumentet, så kan de gjøre seg opp en mening selv, om det er de samme slektene.

PS 2.

Her er beviset på at Gjeddene på Jylland var falske:

Her står det om den eldste av de kjente Gjeddene på Jylland, og han het Anders Christensen Gjedde, og var en bondesønn, som jobbet seg oppover i samfunnet, og som gikk fra å være vanlig bondesønn, til å på slutten av sitt liv sitte på to herregårder, på Mors, (Højriis ble også bygget om til slott, senere).

Her kan man se at denne Anders Christensen Gjedde, var en bondesønn:

anders christensen gjedde jylland

http://www.thistedmuseum.dk/Historisk%20Årbog/Årgang%201970/Colding,%20Ole%20P.%20%20Agerø%20gårdhistorie.pdf

Denne Anders Christensen Gjedde, var i min mormors slekt fra Danmark, derfor har jeg søkt om dette på nettet.

Her kan vi se på mitt stamtre, at disse Gjeddene på Jylland, også var 'falske' Gjedder, som ikke hadde noen forbindelse til Gjeddene på Sjælland, eller til Gjeddene fra Skåne, (de med Ove Gjedde osv.), og at den kjente øverstkommanderende general, i mellomkrigstiden, som hadde kontroll over alle danske stridskrefter, i flere år da, Anders Gjedde Nyholm, han stammer fra denne falske Gjeddefamilien, (den samme familie som min mormor stammer fra, han var hennes morfar, (og var dermed også min tippoldefar)):

slektstre gjedde

http://www.myheritage.com/FP/family-tree.php?s=67419522&familyTreeID=1

Så langt klarer jeg å spore min mormor Ingeborg Ribsskog f. Heegaard sin familie. Så jeg kan ikke si at de er fra de meste kjente Gjedde-ne

slektstre nytt

PS.

Altså, så her langt klarer jeg å spore familien til bestemor Ingeborg, og de andre besteforeldrene mine på nettet.

(Jeg har ikke tatt med min farfars, Øivind Olsens, foreldre osv., fordi jeg vet ikke hva de heter, for å være ærlig.

Men tre av brødrene hans bodde på Holmsbu, på Bergstø, heter det der, like ved Drammensfjorden, rett ovenfor Bergeråsen omtrent, og en av brødrene til Øivind, lever enda, Idar muligens, heter han, noe sånt.

Han hadde også en bror som het Otto, husker jeg, som jeg arva noen kroner fra, i 2006, og hadde derfor råd til depositum, til den leiligheten jeg bor i nå.

Og jeg husker at min onkel Runar, Øivinds sønn, sa til min far, at de burde egle seg litt innpå brødrene til Øivind, for å opprettholde hevd i arven etter dem osv, siden de her var ungkarer.

Noe sånt sa onkelen min til faren min, på begynnelsen av 80-tallet, husker jeg.

Så sånn var det).

Men jeg kan altså ikke si, at forfedrene til bestemor Ingeborg, var fra de berømte Gjedde-slektene.

Min mormors tippoldefar, Anders Christensen Gjedde, han er den eldste av Gjeddene, som jeg klarer å spore fra min mormors slekt.

Og han var en bondesønn fra Handest ved Hobro på Jylland, som jobbet seg oppover, og fikk kjøpt en herregård, på Mors, og da hans kone, Ane Marie Galtrup døde, så fikk han også Højriis.

Men hvem som er foreldrene til han Anders Christensen Gjedde, det er jeg ikke sikker på.

Selv om faren antagelig het Christian da.

Men om dette er en av de berømte Gjedde-familiene, som var fra Skåne og Sverige og fra Møn i/ved Skjælland, nei det vet jeg ikke.

Men hvis jeg skal ta hensyn, til det min mormor sa, så sa hun at det var en veldig fin gammel adelsslekt, som var mye finere enn Løvenskiold og disse, som kom nordover senere.

Men om det er forbindelse til de to andre Gjedde-slektene, nei, det vet jeg ikke.

Men dette som jeg fant på internett, og som er i slektstreet, det stemmer ihvertfall med det kruset jeg fikk, i 2004, til min 34-årsdag, merkelig nok, som inneholdt et postkort med bilde av Højriis slott, og som det også var gravert inn bl.a. navnet Gedde på lokket av, og kruset innehold også en lapp, hvor det var datert til slutten av 1700-tallet.

Så det kruset kan ha vært i Galtrup-familiens eie først, også ble det i eie av Gjedde-familien senere, siden Gjeddene tok over Højriis, ved at hun Ane Marie Galtrup, ble inngift i Gjedde-familien, med han Anders Christensen Gjedde, som altså var en bondesønn, som jobbet seg oppover i samfunnet, ifølge Thisted museum:

http://www.thistedmuseum.dk/Historisk%20Årbog/Årgang%201970/Colding,%20Ole%20P.%20%20Agerø%20gårdhistorie.pdf

Her er mer om infanterikaserna i Fredrikstad, som min mormors slektning tegnet etter 'det kalendariske system', av en eller annen årsak

Det ligger mye matematikk bak konstruksjon av byggverk. Alle kjenner vi pyramidene som spesielle. Kanskje vi ikke tenker på at husene rundt oss også inneholder matematiske figurere, fortrinnsvis rektangler og rette vinkler, men også en del trekanter, sylindere og kjegler.

I Fredrikstad ligger en meget spesiell by, som i dag er et avgrensa område i Fredrikstad: Gamlebyen som opprinnelig var festningsverket i Fredrikstad. Og i denne ligger Infanterikasernen (Dessverre er nettstedet Fredrikstadnett.no avvikla)

KALENDERKASERNEN:

Sist endra: Monday, 20. August 2007 14:55:28 - Hans Isdahl
ArkitektmatematikkBygningen, som ble tatt i bruk i 1788, er betegnet som noe av det beste som er utført av militær arkitektur i Norge. Grunnlagstegningene er utarbeidet i København og tilpasset av ingeniøroffiser Gedde. Bygget skal være tegnet etter det kalendariske system:

De 365 vinduene representerer årets dager.


24 ruter døgnets timer.


12 piper står for årets måneder


og de 4 hovedinngangene årstidene.


Infanterikasernen hadde opprinnelig også 52 rom etter antall uker i et år og


60 dører som sekunder eller minutter. Dette er det blitt forandret på under diverse oppussinger opp gjennom årene.Bygningen, som sto ferdig i 1788, er fortsatt i bruk. Dermed er den en av de eldste kasernene som Forsvaret fortsatt bruker. I dag har den 250 sengeplasser, og rundt 140 av disse er besatt. Det er et stort bygg, men 365 vinduer er mye. Arkitekten, H.C. Gedde, måtte derfor gjøre noen prioriteringer.

- Han jukset litt. Tolv av bygningens vinduer er malt på utsiden av veggen. På avstand ser man ikke forskjell. Arkitekten kom nok fram til at det var nødvendig med litt ekstra veggplass på innsiden, sier Kjetil Føreid, planoffiser ved Østfold regiment.

Grunnen til at arkitekten ville bygge etter "kalendersystemet", var sannsynligvis at han ville gjøre den 1550 kvadratmeter store bygningen spesiell. Det klarte han. Bygningen er blitt omtalt i flerfoldige artikler både i pressen og andre steder, og er fortsatt en stor attraksjon.

Infanterikasernen har endret seg en del i løpet årene, både innvendig og utvendig. På midten av 1980-tallet ble mesteparten av bygget pusset opp. Med linoleumsbelegg og moderne interiør bærer det derfor ikke preg av å være over 200 år gammelt.

Kasernen har også forandret seg på andre måter: Arbeiderne som sto for oppussingen av huset mente at det ikke var én rett vinkel her. Kasernen er jo bygd på leirgrunn, og da er det fort gjort at den siger litt, til tross for at det er lagt solide treflåter ned under bygget for støtte, sier Føreid.

Forsvarets Forum, 3/2001. Gudmund Bartnes


http://209.85.229.132/search?q=cache:lhchX4WD174J:62.63.40.20/fagstoff/arkitektur.htm+"kalendariske+system"&cd=4&hl=no&ct=clnk&gl=no

PS.

Det her høres nesten ut som for meg, som noe tante Ellen kunne ha funnet på.

Dette med 'det kalendariske system', det er noe hippie-greier, vil jeg si.

Ihvertfall noe illuminati-greier.

Hvem vet.

Jeg får prøve å søke litt mer i den slekta, det var noen koner i den Gedde-slekta, som var inngifte fra Kurland (i nåværende Latvia, som var under Danmark i noen år i middelalderen, og den familien var visst adelig og), og fra Frankrike, mener jeg å ha lest.

Så jeg får prøve å finne ut mer om dette på nettet osv.

Vi får se.

PS 2.

Hun som var inngift i Gedde-familien, som var fra kurlandsk adel, (som nok antagelig er fra noen tyske tempelriddere e.l. ridderorden, siden det meste av den kurlandske adelen var etterkommere av en tysk ridderorden, leste jeg, som ble innlemmet i 'the teutonian knights').

Hun het Charlotte von Geidern (eller Geldern).

Og hun kan søstra mi være oppkalt etter, for hun heter Pia Charlotte Ribsskog.

Og søstra mi reagerer, hvis man kaller henne Pia Charlotte, og ikke bare Pia.

Så her kan det være noe skumle tempelridder-greier i Gedde og Ribsskog-familien, som søstra mi er oppkalt etter og veit om.

Det er en mulighet ihvertfall.

Det er ikke mye man finner om denne von Geidern på nettet, men jeg får se om jeg klarer å finne mer.

Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive