Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Tuesday, 10 November 2009

Jeg sendte en e-post til de jævla landssvikerne hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Google Mail - Klage/Fwd: Påminnelse/Fwd: søknader om fritt rettsråd


Google Mail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>
Klage/Fwd: Påminnelse/Fwd: søknader om fritt rettsrådErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>Tue, Nov 10, 2009 at 1:55 PM
To:
Bjerkmo Rannveig <Rannveig.Bjerkmo@fmoa.no>


Hei,

jeg synes det er for ille, at jeg ikke skal få advokat.

Jeg nevner noen av tingene jeg har kontaktet dere om:

- Jeg har overhørt at jeg er forfulgt av noe som de i Oslo kaller 'mafian', som jeg ikke får hjelp av politiet med.


- Jeg har blitt lurt på arv, fra min mormor, Ingeborg Ribsskog, som døde i sommer.

- Jeg får ikke tingene mine, som er hos min onkel Martin Ribsskog, sendt over til England.


- Jeg ble forsøkt drept, av et jaktlag, på min onkel Martin Ribsskogs gård, i 2005, i Larvik.

- Jeg har blitt tullet med av Lånekassen, HiO, NHI/NITH, Ansa, og mange fler, sånn at jeg har mistet kontrollen over min privatøkonomi.


- Jeg har blitt tullet med av Rimi i Norge, og mobbet veldig mye på jobb, så jeg nesten jobbet meg ihjel, av Bertelsmann/Microsoft, i England, og blitt tullet med av politiet i England, ambassaden i London, og hele det britiske rettsystemet.


- Jeg blir tullet med og mobbet, organisert, hver gang jeg skriver på internett.

- Jeg har en sak om omsorgssvikt, mot faren min, som politiet i Drammen, mente jeg burde få Fri Rettshjelp til, for å dekke nødvendige utgifter til advokat, som de mente var nødvendig i slike saker.


Jeg kunne fortsatt i hele dag.

Jeg mistenker at dere må være med i denne 'mafian', hvis dere nekter å gi meg advokater.

Dere er en skam for landet Norge, og burde blitt dømt for landssvik.


Jeg mener det, dere får få ut fingeren og gi meg rettshjelp nå.

Dere gir Fri Rettshjelp til gærninger til French og Moland, men gode nordmenn de må råtne på rot i utlandet, pga. det jævla hippie-styret vi har i Norge.


Det blir landssvikprosess mot dere, hvis dere skal holdes til ansvar nå.

Du får sende det til sjølveste fylkesmannen.

Erik Ribsskog2009/11/10 Bjerkmo Rannveig <Rannveig.Bjerkmo@fmoa.no>Jeg viser til Deres klager på vår
juridiske avdeling, hvor De bl.a. ber om at alle sakene De har søkt rettshjelp
for, blir sett i sammenheng.Dette der da også blitt gjort, i de
tilfellene De har søkt rettshjelp samtidig for mer enn ett forhold.De har imidlertid fremsatt flere ulike
søknader, og det er korrekt at det da ikke er foretatt noen vurdering av alle søknadene
samlet.Den enkelte søknad er behandlet i tråd med
rettshjelplovens bestemmelser, og fylkesmannen har da ikke funnet hjemmel /
grunnlag for å tilstå Dem fri rettshjelp.Fylkesmannen kan ikke se at sakene hadde
fått noen annen konklusjon, selv om man hadde vurdert disse samlet, da det
under alle omstendigheter vil bli en vurdering av om sakene er av en slik type
som loven gir hjemmel for å yte bistand til.Fylkesmannen vil dessuten minne om at våre
vedtak har vært kontrollert av overordnet myndighet, hvor Statens
sivilrettsforvaltning under sin klagebehandling fant at fylkesmannen hadde
anvendt rettshjelploven korrekt.

___________________________________________

Med vennlig hilsen

Rannveig Bjerkmo, Ass. fylkesmann, dir.tlf. 22003504

Ledelsen, Fylkesmannen i Oslo og AkershusTenk på miljøet før du skriver ut denne e-postenFra: Erik Ribsskog
[mailto:eribsskog@gmail.com]

Sendt: 2. november 2009 14:58

Til: Bjerkmo Rannveig

Emne: Klage/Fwd: Påminnelse/Fwd:
søknader om fritt rettsråd
Hei,


jeg har sendt flere e-poster, til Martha Soldal, angående en klage på
Juridisk Avdeling.Men jeg får ikke noe svar.


Så ringte jeg deres sentralbord, i dag, og fikk opplyst at det var du som var
fungerende Fylkesmann, til han er tilbake igjen, om en måneds tid, sa de på
sentralbordet.Så da må jeg nesten sende dette til deg, som Soldals overordnede.Jeg er til og med forfulgt av noe 'mafian', har jeg overhørt, i 2003,
også skal jeg ikke få Fri Rettshjelp.


Det er jo bare helt idiotisk.


Og jeg har også sendt masse andre søknder, i forbindelse med arbeidssaker i
Norge og Storbritannia, og omsorgssvikt fra faren min, under oppveksten, jeg
har blitt tullet med av HiO og Lånekassa i forbindelse med studier i utlandet,
jeg blir tullet med av alt som heter myndigheter i Storbritannia i forbindelse
med en arbeidssak mot Bertelsmann/Microsoft.Det er så mye, så jeg orker nesten ikke å oppsummere det, men jeg har
sendt så mye dokumentasjon om hva som foregår, til Juridisk Avdeling hos dere,
(Ragnøy), og hennes overordnede svarte ikke på mine henvendelser, så derfor
sendte jeg det til Soldal.Så fikk jeg svar fra Ragnøy, men hun er det jo som jeg har klaget på,
så det er jo meningsløst, vil jeg si.Så jeg vil at dere i ledelsen hos Fylkesmannen, ser gjennom all
dokumentasjonen jeg har sendt dere, og setter dere inn i min situasjon, hvor
jeg blir forfulgt og tullet med av myndighetene, og bruker deres empati til å
forstå det, at jeg trenger advokat da.


Håper dette er i orden!Mvh.


Erik Ribsskog---------- Forwarded message ----------

From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2009/10/16

Subject: Påminnelse/Fwd: søknader om fritt rettsråd

To: marta.soldal@fmoa.no

Hei,


jeg etterlyser igjen svar på mine henvendelser, til Fylkesmannens
kontor, fra 14.9, 26.9 og 8.10, hvor jeg klager på Juridisk avdeling.Det skal vel ikke være sånn at man må ha advokat, for å få advokat, når
man trenger det?


Mvh.


Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------

From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2009/10/8

Subject: Re: søknader om fritt rettsråd

To: RagnøyToril <Toril.Ragnoy@fmoa.no>

Cc: marta.soldal@fmoa.no

Hei,


jeg forstår ikke hvorfor jeg får svar fra deg.


Jeg har klaget, først til leder av Juridisk avdeling, og så til selve
Fylkesmannen, på Jurdisk avdeling.


Da vil jeg gjerne ha svar fra Fylkelsmannen og, og ikke fra den første jeg
klaget på, det synes jeg ikke er riktig, ifølge det jeg har lært av
organisasjonsteori og høflighet.Hvorfor har ikke Fylkesmannens kontor svart selv?


Jeg sender derfor en kopi av denne e-posten til Fylkesmannens assistent, Marta
Soldal, og etterlyser svar fra Fylkesmannens kontor, sånn at jeg vet at dette
har foregått riktig.Mvh.


Erik Ribsskog


2009/10/8 RagnøyToril <Toril.Ragnoy@fmoa.no>
Vi har mottatt en mengde e-post fra deg. Det du sier nå sist
er at sakene dine må sees i sammenheng.
Vi vil da fortelle at sakene dine er sett i sammenheng, og
behørig behandlet av både fylkesmannen og av Statens Sivilrettsforvaltning som
er klageinstans.Du har fått avslag fordi alle dine saker er uprioriterte i
rettshjelpssammenheng. Du må gjerne slå opp i rettshjelpsloven § 11 første og
annet ledd og se hva slags saker som er prioriterte. Rettshjelpsloven § 5
sier noe om at dersom det er mulig å få bistand gjennom forvaltningen eller
andre steder, så gis ikke fri rettshjelp. Rettshjelpsloven § 12 sier noe om
bistand i utlandet. Her føres det også en veldig restriktiv praksis.Jeg ser at du har sendt oss en søknad om bistand i arvesak.
Dette er heller ikke noen prioritert sak, og du må forvente et avslag på den
også, dessverre, jf. rettshjelpsloven § 11 tredje ledd.Vi håper at du forstår at din klage ikke har ført fram, og
at det derfor ikke er mulig å få fri rettshjelp i de sakene du har søkt om
bistand til.


Med vennlig hilsen

Toril Ragnøy, førstekonsulent

Juridisk avdeling, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO

Dir.tlf.: 22003583

Mailto:Toril.Ragnoy@fmoa.no

http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus
Her ser man hvordan det er når man skal på møte på the Jobcenter i England, da får man ikke vite hva møtet gjelder

img123

Her kan man se når jeg fikk nytt etternavn. Det var moren min som byttet det fra Olsen til Ribsskog, i 1976, fordi foreldrene mine ble skilt i 1974 ca

img122

Jeg sendte en e-post til Ingrid Killengren, leder for Politidirektoratet, gjennom Bente Ljoen, som jobber på hennes forværelse
Google Mail - Til Ingrid Killengren/Fwd: Problemer med å sende anmeldelser fra Storbritannia


Google Mail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>
Til Ingrid Killengren/Fwd: Problemer med å sende anmeldelser fra StorbritanniaErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>Tue, Nov 10, 2009 at 12:06 PM
To:
bente.ljoen@politiet.no


Hei,

jeg ringte Politidirektoratet nå nettopp, på 23364100, for jeg og Baard Berger, rådgiver ved Sentrum politistasjon, ble enige om at jeg skulle sende om dette problemet, (hvem er 'mafian', som jeg har overhørt at jeg er forfulgt av), til Ingrid Killengren, siden politiet i Oslo, ikke ville svare meg på dette, og siden hun er leder for Politidirektoratet.


Så sånn er det.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Baard Berge <baard.berge@politiet.no>

Date: 2009/11/10
Subject: SV: Problemer med å sende anmeldelser fra Storbritannia
To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Hei


Hun
er leder for Politidirektoratet. Så du får nesten undersøke med de,
ja.


Mvh


Baard
Berge-----Opprinnelig melding-----
Fra: Erik Ribsskog
[mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 9.november2009
18:09

Til: Baard Berge
Emne: Re: Problemer med å sende
anmeldelser fra Storbritannia

Hei,


det synes jeg er for dårlig, for det skal være et åpent samfunn.Er det hun Kilingren som er leder for politiet i Oslo, enda?Jeg sender det til henne da, så får jeg tenke på om jeg skal vente med de
anmeldelsene eller ikke da.Hm.Jeg får tenke litt på det.


Mvh.Erik Ribsskog

2009/11/9 Baard Berge <baard.berge@politiet.no>Hei


Det har jeg dessverre ingen
formening om. Jeg kan ikke komme på noen som kan svare deg på det.Mvh


Baard
Berge

Konsulent


Sentrum
politistasjon
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Erik Ribsskog
[mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt:
7.november2009 15:15Til: Baard Berge
Emne: Re: Problemer
med å sende anmeldelser fra Storbritannia

Hei,jeg kom på et vanskelig spørsmål og.


Jeg overhørte i 2003, da jeg jobba på Rimi Bjørndal, og i 2004,
da jeg gikk forbi Kiwi i W. Thr. gt., så overhørte jeg at butikksjefen
der, (som jeg vet hvem er, for han er kamerat av tremenningen min, Øystein
Andersen, fra Lørenskog), sa at jeg var forfulgt av noe de kalte, (både på
Bjørndal og fra Tom), for 'mafian'.Hvem er den her 'mafian', lurte jeg, for jeg klarer ikke å finne om
det i aviser eller andre steder, så jeg vil at politiet skal svare meg
hvem de er, (som jeg har tatt kontakt med Kripos om tidligere, men de har
jeg ikke fått til å hjelpe meg).Så jeg har dratt til England, for å få litt avstand til hva det nå
enn er som foregår i Norge, (jeg fikk trynet mitt ødelagt blant annet
også, i 2003, så det var litt greit å komme seg vekk fra Norge, det var en
lang historie, hva som skjedde, jeg får ta mer om det senere).Men hvem kan svare meg om hvem den her 'mafian' er?Mvh.

Erik Ribsskog
2009/11/6 Baard Berge <baard.berge@politiet.no>Det går fint å skrive
et brev og scanne det. Send det til denne adressen. Du må også
skrive de andre anmeldelsene dine på nytt.Mvh


Baard
Berge

Konsulent


Sentrum
politistasjon-----Opprinnelig melding-----
Fra: Erik Ribsskog
[mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt:
6.november2009 16:04
Til: Baard Berge
Emne: Re:
Problemer med å sende anmeldelser fra
Storbritannia
Hei,ok, den er grei.Da kan jeg bare skrive et brev og scanne det, eller sende med
posten, hvis det ikke er bra nok å bare scanne, eventuelt.


Men hva skal jeg gjøre med alle de anmeldelsene jeg har sendt
dere på e-post, og som jeg ikke har fått svar på da.


Må jeg sende de på nytt da, mener du?Igjen takk for svar!Mvh.

Erik Ribsskog
2009/11/6 Baard Berge <baard.berge@politiet.no>Hei


Jeg har nå snakket
med opptil flere påtalejurister på Sentrum politistasjon, og
tilbakemeldingen er at du må sende inn en anmeldelse med
signatur
. Du kan ikke levere inn en anmeldelse pr mail slik du
har gjort hittil.
Mvh


Baard
Berge

Konsulent


Sentrum
politistasjon


-----Opprinnelig melding-----
Fra: Erik Ribsskog
[mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt:
2.november2009 04:30
Til: Baard Berge
Emne:
Problemer med å sende anmeldelser fra
Storbritannia

Hei,


jeg viser til korrespondanse tidligere iår, i forbindelse med
anmeldelser sendt politiet i Oslo.Jeg har problemer med at jeg ikke får svar, fra politiet i
Oslo, når jeg sender anmeldelser, angående forskjellig ting som
har foregått de siste årene.Jeg har kanskje prøvd å ta opp litt for mye på en gang, for
jeg har hørt, da jeg jobbet som leder på Rimi Bjørndal, i 2003, at
jeg var forfulgt av noe 'mafian', så jeg har vært litt stressa,
siden politiet ikke vil forklare meg hvem den her 'mafian' er, men
bare avviser og ignorerer meg.


Jeg er egentlig fra Berger i Vestfold, (men har bodd i 15
år i Oslo), så jeg vet ikke helt hva Oslo-folk mener når de sier
'mafian'?Så jeg har blitt litt stressa av det her 'mafian'-greiene, så
jeg flytta til England, for å studere, i 2004.Så prøver jeg å finne ut hva som har foregått, og da blir jeg
tullet med, hvis jeg skriver på internett, f.eks. da blir jeg
trakassert, som det heter.


Og jeg har også blitt tullet med av HiO og Lånekassa og
Rimi, med flere, i Oslo, som jeg har skrevet til deg om før.


Problemet er at det blir tungvint, for meg, å ta fly til
Oslo, for å levere anmeldelser.Drammenspolitiet sa at det holdt å skrive en påtalebegjæring,
('Jeg ønsker gjerningsmannen tiltalt og straffet'), så kunne man
sende en anmeldelse pr. e-post.


Men Oslopolitiet de svarer ikke engang, på mange av
e-postene mine, og de har ikke begynt å etterforske, i det hele
tatt.Så jeg prøver å løse denne floken.


For det kan da ikke være slik, at jeg, (som er
arbeidsledig for øyeblikket, og bor i England, og ikke har mye
penger), skal være nødt til å ta fly til Oslo, for hver anmeldelse
jeg ønsker å levere til Politiet i Oslo, når jeg også har overhørt
at jeg er forfulgt av noe 'mafian', i Oslo/Norge?På forhånd takk for svar!Mvh.Erik RibsskogJeg sendte en ny e-post til 'lisenstyrannene' i NRK
Google Mail - Sv:(SaksID: 670821) Opptak av kåseri på radio, av min morfar Johannes Ribsskog


Google Mail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>
Sv:(SaksID: 670821) Opptak av kåseri på radio, av min morfar Johannes RibsskogErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>Tue, Nov 10, 2009 at 11:55 AM
To:
info@nrk.no


Hei,

det er på min private blogg!

Et kåseri fra 60-tallet.

Er dere gærne eller?

Dere kan bare kysse dere i ræva alts, dette var min morfar som hjalp dere å få innhold på radioprogrammene deres, så hvis dere ikke tåler at slektninger har kåseri av sine slektninger på sine private blogger, så har dere blitt for stormannsgale, mener jeg.


Jeg tror det må ansees som public domain.

Det er ingen som ville betalt for det kåseriet, det er bare folk i familie osv., som bryr seg noe særlig om det.

Så at dere skal bry dere så mye om det kåseriet, det er bare kveruling, vil jeg si.


Så dere slutte å sløse bort folks tid, og finne noe annet å bruke lisenskronene på.

Fotball-VM skal dere kutte ut nå, hørte jeg, det er typisk, dere bruker tid og penger på sånne her filleting, det er ikke noe rart i at det ikke blir penger til overs til å vise fotball-VM da.


Skjerp dere!

Med hilsen,

Erik Ribsskog


2009/11/10 <info@nrk.no>

(Behold SaksID i emnefeltet hvis du svarer på denne e-posten)
Hei igjen,

Det hjelper ikke at det er din morfars kåseri, det er NRK som besitter rettighetene på radioopptaket, og du har fått kjøpt en kopi til privat bruk - og det må fjernes fra internett umiddelbart.
Med vennlig hilsen
NRK www.nrk.no
Informasjonsavdelingen
Publikumsservice
Ann Marita Dambråten, Informasjonskonsulent
Post: 8608 Mo i Rana
Tlf: 815 65 900 Fax: 75 12 27 77

mailto:info@nrk.no

------------------------------------------------------------
Erik Ribsskog 2009-11-10 12:11:00:

Hei,


nå får dere roe dere ned litt da.Jeg må da få lov til å poste det, når det er morfaren min sitt kåseri.Mvh.

Erik Ribsskog
2009/11/10 <info@nrk.no>


(Behold SaksID i emnefeltet hvis du svarer på denne e-posten)


Hei igjen,

Jeg ser at du har publisert opptaket "Hav og fjell farvel" på internett, både på Youtube og på bloggen din. Publisering på internett inngår ikke under PRIVAT BRUK (ei heller på egen blogg eller facebookprofil el.l). Jeg ber deg derfor fjerne opptakene fra internett snarest.Med vennlig hilsen
NRK www.nrk.no
Informasjonsavdelingen
Publikumsservice
Ann Marita Dambråten, Informasjonskonsulent
Post: 8608 Mo i Rana

Tlf: 815 65 900 Fax: 75 12 27 77
mailto:info@nrk.no

------------------------------------------------------------
AMD 2009-10-05 20:46:55:

(Behold SaksID i emnefeltet hvis du svarer på denne e-posten)Ok. CD'en er allerede brent og vil bli postlagt i morgen.

Ha en fortsatt fin kveld.Med vennlig hilsen
NRK www.nrk.no
Informasjonsavdelingen
Publikumsservice
Ann Marita Dambråten, Informasjonskonsulent
Post: 8608 Mo i Rana
Tlf: 815 65 900 Fax: 75 12 27 77

mailto:info@nrk.no

------------------------------------------------------------
Erik Ribsskog 2009-10-05 20:33:16:Hei,


ok, men da skjønner jeg.


Jeg trodde dere bare var vrange, og bare ville søke på etternavn, og ikke dato.Hvis programmet har blitt slettet, da skjønner jeg det, at det ikke går ann å få tak i et opptak av dette.


Men da får jeg si tusen takk, hvis dere kan sende en CV, med et opptak av det kåseriet til morfaren min, fra 1965, 'hav og fjell farvel'.Mvh.


Erik Ribsskob

2009/10/5 <info@nrk.no>


(Behold SaksID i emnefeltet hvis du svarer på denne e-posten)


Hei på nytt,

Med "sorte hull" mener jeg at det finnes programmer som ER sendt på radio, men som IKKE er registrert og arkivert (altså ikke tatt vare på). I gamle dager var man dessverre ikke så nøye på å gjemme på alt som ble sendt, det er vi derimot i nyere tid. Jeg kan altså ikke finne programmet 'Idretten som samfunnsfaktor i dag', og tro meg, det er ikke gjerrigheten det står på. Det er registrert fem programmer/innslag i radioarkivet med sendedato 23. oktober 1946, og det du viser til er ikke ett av dem.Med vennlig hilsen
NRK www.nrk.no
Informasjonsavdelingen
Publikumsservice
Ann Marita Dambråten, Informasjonskonsulent
Post: 8608 Mo i Rana

Tlf: 815 65 900 Fax: 75 12 27 77
mailto:info@nrk.no

------------------------------------------------------------
Erik Ribsskog 2009-10-05 20:09:16:Hei,


ok, den er greiJeg får kontakte Nasjonalmuseet da, om det programmet fra 23. oktober 1946, klokken 21, da.Jeg synes det er merkelig at dere ikke svarer om dette programmet.


Dette programmet kan da ikke være som et 'sort hull', jeg oppgir jo både dato og klokkeslett, og programmet heter 'Idretten som samfunnsfaktor i dag'.Hvorfor er dere så gjerrige når det gjelder programm fra 1946, altså summen av dato og klokkeslett og navn på programmet, burde jo være en god nok referanse da, vil jeg si, og jeg har en høyskolekandidatgrad i IT, fra HiO, så jeg tror jeg forstår meg på såpass.Mvh.


Erik Ribsskog
2009/10/5 <info@nrk.no>


(Behold SaksID i emnefeltet hvis du svarer på denne e-posten)


Hei igjen,

Det er ikke registrert noen andre opptak, verken på Ribsskog eller Ribskog, i arkivet. Det er dessverre ikke alt som er blitt tatt vare på "fra gamle dager", så det er mange sorte hull i arkivene.


Da lager jeg en cd-kopi av kåseriet "Hav og fjell farvel" sendt 24.02.1965. Siden du bor i utlandet, blir momsen (mva) trukket fra prisen på kr 200,-, så den kommer derfor på kr 160,-.Med vennlig hilsen
NRK www.nrk.no
Informasjonsavdelingen
Publikumsservice
Ann Marita Dambråten, Informasjonskonsulent
Post: 8608 Mo i Rana

Tlf: 815 65 900 Fax: 75 12 27 77
mailto:info@nrk.no

------------------------------------------------------------
Erik Ribsskog 2009-10-03 22:10:14:Hei,


ja, jeg kan bekrefte at det er til privat bruk, han døde på 80-tallet skjønner du, så jeg syntes det hadde vært artig, å høre hva han prata om i det kåseriet, siden jeg ikke hadde så mye med morfaren min å gjøre, etter at jeg flyttet til faren min, da jeg var ni år.Jeg mener bestemt at jeg hørte et morgenkåseri av han, i 1978 eller 79, før jeg gikk på skolen. (Det kan ikke ha vært det fra 1965, for jeg er født i 1970).


Er du sikker på at dere ikke har stavet navnet hans 'Ribskog', for eksempel?


Dette var mens jeg bodde i Jegersborggate, i Larvik, og gikk på Torstrand skole, og det var fra august 1978 til oktober 1979.Det debattprogrammet, som man kunne se i VG's arkiv at morfaren var med i, det het 'Idretten som samfunnsfaktor i dag', og ble sent på radio da, (for de hadde vel ikke TV da), 23. oktober 1946, klokken 21. Dette programmet hadde det også vært artig å høre, hvor min morfar var med som ung politifullmektig da, etter krigen, hvor han jobbet som advokat, på vegne av staten, under landsvikprosessen da, så han hadde studert jus, og var nok da ferdig utstudert før krigen begynte, ville jeg tippe. Så det var vel nesten en ære det, å få være med i radioprogram, høsten 1946, knapt et år etter frigjøringen, så det hadde det vært artig å høre på.Jeg håper dere kan finne disse to andre programmene som min morfar var med i og, debattprogrammet i 1946 og morgenkåseriet, i 1978 eller 1979.


Hvis ikke, så er jeg også fornøyd med å bare få tak i det morgenkåseriet fra 1965 da selvfølgelig, det er artig det også.


Jeg bor i England nå, for da jeg jobbet på min onkel Martins (sønn av nevnte Johannes), gård, i Larvik, i 2005, så ble jeg jaget derfra av noen skulle drepe meg.


Så jeg prøver å komme meg opp i England, etter at jeg overhørte at jeg var forfulgt av noe som ble kalt 'mafian', i Oslo, da jeg jobbet på Rimi Bjørndal, i 2003.Så jeg prøver å komme meg opp i England, fordi alle tingene mine ligger i en oppbevaringsboks i Oslo, hos City Self-Storage, bortsett fra de tingene jeg tok med meg for å studere, i Sunderland, i 2004, de ligger hos onkelen min, Martin, i Larvik.


Og Ribsskog-familien, de nekter å sende meg tingene mine, (og det er snakk om klær, PC, viktige papirer fra University of Sunderland, vitnemål, brev fra Stein Erik Hagen, da jeg vant en stor konkurranse, som Rimi-butikksjef, 'Rimi Gullårer', i 2001, og jeg får ikke engang arv etter min mormor, som døde tidligere i år.Og det tror jeg ikke min morfar Johannes ville ha gjort.


Men jeg prøver å gjøre litt 'research' på Ribsskog-familien, angående hvorfor de tuller sånn med meg og tingene mine.


Så sånn er det.


Mvh.


Erik RibsskogPS.Adressen min i England, (hvor jeg prøver å komme meg opp nå, og også har fått tak i noen ting, utrolig nok, enda jeg bare har jobbet på omtrent britisk minstelønn, og nå er arbeidsledig, men jeg skylder litt på husleia da), den er:


Erik Ribsskog

Flat 3

5 Leather Lane

Liverpool

GB-L2 2AE

Storbritannia

2009/10/3 <info@nrk.no>

(Behold SaksID i emnefeltet hvis du svarer på denne e-posten)


Hei.
Takk for henvendelsen.


I følge NRKs radioarkiv finnes det kun ett opptak med Johannes (Johs) Ribsskog, og det er nettopp kåseriet "Hav og fjell farvel", sendt 24.02.1965.

Opptaket er på ca 16-17 minutter, og vi kan tilby en cd-kopi for kr 200,- (selv om det er litt over 15 min) til PRIVAT bruk. Regning/faktura kommer i posten, noen dager senere enn forsendelsen med cd-kopien.


Gi meg tilbakemelding om du ønsker å bestille, samt en bekreftelse på at det er til privat bruk. Send også med din postadresse.Med vennlig hilsen
NRK www.nrk.no
Informasjonsavdelingen
Publikumsservice
Ann Marita Dambråten, Informasjonskonsulent
Post: 8608 Mo i Rana

Tlf: 815 65 900 Fax: 75 12 27 77
mailto:info@nrk.no

------------------------------------------------------------
Erik Ribsskog 2009-10-02 14:52:14:
Hei,


jeg ringte Nasjonalbiblioteket, tidligere idag, og søkte på min morfar Johannes Ribsskog, som hadde kåseri på radio, husker jeg at jeg hørte, morgenkåseri, før jeg skulle til skolen, i 1978 eller 79.De søkte på Johannes Ribsskog, og fant en annet kåseri av min morfar, fra 1965.


(De fant det under Johs. Ribsskog, altså med forkortet fornavn).


Det heter 'Hav og Fjell farvel', og ble skrevet da han var rådmann i Hadsel, og handlet om Hadsel og Vesterålen.Min morfar døde jo på 80-tallet, så det hadde vært veldig artig å hørt på det opptaket.Og hvis dere i tillegg kan finne noe mer, så hadde det også vært veldig artig.


Jeg husker jo det, at han også hadde et morgenkåseri, på slutten av 70-tallet, og jeg har lest i Aftenpostens arkiv, at han var med i et debattprogram, på 40-tallet.Her er mer om dette:johannes ribsskog politi


Så det hadde vært artig, å få hørt hva morfaren min sa på radio, for jeg var ikke gamle karen, da han døde.


Og jeg flytta til faren min, i 1979, da jeg var ni år, og etter det så traff jeg vel bare morfaren min, i Nevlunghavn, en eller to ganger, uten å vel komme helt på bølgelengde.


På forhånd takk for svar.Jeg hørte at det kostet 200 kroner, hvis det var mindre enn et kvarter, og 500 kroner, hvis det var en time.


Hvordan foregår betalingen?Jeg ble også bedt om å oppgi telefonnummer.


Jeg er i England nå, og det er +44 151 235 3298.På forhånd takk for svar!


Mvh.

Erik Ribsskog


Nå har jeg visst blitt medlem i NITO og. Ikke dårlig!
Google Mail - (SaksId:116845) Medlemskap


Google Mail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>
(SaksId:116845) MedlemskapErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>Tue, Nov 10, 2009 at 11:47 AM
To:
epost@nito.no


Hei,

takk for e-post!

Adressen min er:

Erik Ribsskog
Flat 3
5 Leather Lane
Liverpool
GB-L2 2AE
Storbritannia


Igjen takk for innvilget medlemskap, det var artig!

Mvh.

Erik Ribsskog


2009/11/10 <epost@nito.no>Hei Erik,Viser til innmelding og vil med dette ønske deg velkommmen som medlem i NITO.Du vil motta innmeldingsbrev og informasjon om medlemsfordeler i posten.Vi har ikke fulsltendig postadresse registrert i vårt system og ber deg sende oss postadressen din.Bare ta kontakt dersom du har spørsmål.Ha en fin dag.Med vennlig hilsen

NITO ServicesenterTlf. 22 05 35 00

E-post epost@nito.no I Nettside www.nito.noNITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Lakkegata 3, Postboks 9100 Grønland, 0133 Oslo

Jeg sendte en ny anmeldelse til Spesialenheten på han jævla paragrafrytteren i Svelvik
Google Mail - Oppdatering/Fwd: Klage på Lensmannen i Svelvik/Fwd: Anmeldelse av faren min for omsorgssvikt/Fwd: Markedsføring, Sande Videregående


Google Mail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>
Oppdatering/Fwd: Klage på Lensmannen i Svelvik/Fwd: Anmeldelse av faren min for omsorgssvikt/Fwd: Markedsføring, Sande VideregåendeErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>Tue, Nov 10, 2009 at 11:37 AM
To:
post@spesialenheten.no


Hei,

jeg skal forklare bedre.

Søndre Buskerud politidistrikt, har fortalt meg, at det er greit å sende anmeldelser på e-post, så lenge jeg skriver en påtalebegjering.

Og det var før saken endte hos Lensmannen i Svelvik.


Så han må rette seg etter hva politidistriktet hans har sagt, mener jeg.

For han er også i Søndre Buskerud Politidistrikt, selv om Svelvik er Nord i Vestfold, for politidistriktene følger ikke fylkesgrensene slavisk.


Så sånn er det.

Bare noe jeg kom på.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2009/11/10
Subject: Klage på Lensmannen i Svelvik/Fwd: Anmeldelse av faren min for omsorgssvikt/Fwd: Markedsføring, Sande Videregående
To: post@spesialenheten.noHei,

jeg ble så forbanna på han Lensmannen i Svelvik nå.

Han nekter å la meg anmelde faren min for omsorgsvik.

Jeg forklarer at jeg er arbeidsledig i England, og ikke har råd til å dra til Svelvik, for å anmelde han, og han nekter å godta anmeldelse pr. brev.


Dette sjekket jeg opp med politiet i Oslo, her om dagen og dette sier de:

2009/11/6 Baard Berge <baard.berge@politiet.no>

- Hide quoted text -


Hei
Jeg har nå snakket med opptil flere påtalejurister på Sentrum politistasjon, og tilbakemeldingen er at du må sende inn en anmeldelsemed signatur. Du kan ikke levere inn en anmeldelse pr mail slik du har gjort hittil.

Mvh
Baard Berge

Konsulent
Sentrum politistasjon


Men han j*vla Lensmannen i Svelvik, han bare kødder med meg, og nekter å la meg sende anmeldelse fra England.

Dere kan ikke la sånne jævla paragrafryttere ødelegge landet vårt.


Det ønsker jeg å klage på.

Mvh.

Erik Ribsskog

---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2009/11/10
Subject: Re: Anmeldelse av faren min for omsorgssvikt/Fwd: Markedsføring, Sande Videregående
To: Jan Henrik Håkestad <jan.henrik.hakestad@politiet.no>Hei,

du er en jævla fitte!

Jeg har nettopp sjekket dette med politiet i Oslo, og de sier det er greit så lenge det er underskift.

Gå å knull deg i ræva din jævla hore!


Erik Ribsskog


2009/11/10 Jan Henrik Håkestad <jan.henrik.hakestad@politiet.no>

Viser
til tidligere mailkorrespondanse med deg.


Du har
tidligere blitt forklart hvordan du må forholde deg i forhold til å anmelde
slike påstander du henviser til. Spesialenheten har behandlet din klage på
politiet og ikke funnet noe klandreverdig. Jeg ønsker ikke å delta i
din lille offentlige "galge" hvor bl.a. mine og andres mailer/brev blir lagt ut
på din web side.


Som generell info kan jeg opplyse om at det er anledning til å
inngi såkalte forenklede anmeldelser elektronisk. Det er et begrenset
antall straffbare handlinger det er mulig å anmelde via slike
nettanmeldelser. Dette finner du på www.politi.no. Din sak vil ikke falle inn
under den type straffbare forhold som kan anmeldeles via nettet.


Videre
henvendelser fra deg på mail kan ikke forventes å bli besvart fra min side.

-----Opprinnelig
melding-----

Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

Sendt: 9.november2009 20:12
Til: Jan Henrik
Håkestad
Emne: Anmeldelse av faren min for omsorgssvikt/Fwd:
Markedsføring, Sande Videregående


Hei,


jeg prøver igjen.


Riksadvokaten sier at de ikke kan akseptere min klage, på dere hos
Lensmannen i Svelvik, siden dere ikke vil etterforske faren min for
omsorgssvikt.


Problemet er visst at dere vil, at jeg skal møte opp på
lensmannskontoret, for å levere anmeldelse.


Det har jeg ikke fått forklart ordentlig.Men, det er sånn, at jeg er arbeidsledig i England, og ikke har råd til å
dra til Svelvik, for å levere anmeldelse.Imidlertid, så har både politiet i Drammen og Oslo, fortalt meg at det er
mulig å levere anmeldelse pr. e-post, så lenge jeg har med signatur og en
påtalebegjering.Er det sånn at dere ikke kan akseptere en anmeldelse pr. brev fra
England?


Mvh.Erik Ribsskog


PS.


Sender også med en e-post fra en som gikk i klassen min, 2. klasse på
Sande Videregående, Jan Ivar Lindseth, som husker at jeg bodde alene da jeg
var 17 ihvertfall, (jeg bodde alene fra jeg var 9, men han er fra Sande, så
han kjente jeg ikke før 2. klasse videregående, men Monica Johansen som er
butikksjef på Rema 1000 i Sande, hun fortalte meg det, sammen med Kristin
Sola, også fra Sande, i et friminutt, på Sande Videregående, at de visste at
jeg hadde vokst opp boende alene).Så ser dere at dette ikke er noe jeg har funnet på.


Det burde egentlig bare være å spørre noen folk, (f.eks. de jeg har
nevnt), eller andre i Berger og Svelvik, så burde dette være ganske velkjent,
at jeg vokste opp boende alene, i Hellinga og Leirfaret.

---------- Forwarded message ----------
From: Jan Ivar Lindseth <jil@pronorgruppen.no>

Date:
2009/8/10
Subject: SV: Markedsføring, Sande Videregående
To: Erik
Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Hei
ErikVi har solgt 150
leiligheter, og 90 prosent av kjøperne har vært eldre så på en måte er det
kanskje utnyttelse av de eldres ønske og behov for
leilighet
JJJ Helt enig i at det
er rart å selge boliger på et så gudsforlatt sted som Svelvik når man kommer
fra Sande, men Svelvik er hyggelige steder hvor det også går an å selge
leiligheter. Da var det bare å
freiste lykjenJ Leilighetene vi har
bygget i Svelvik ligger forresten rett nedenfor gården der Svein Hellum kom
fra. Vet imidlertid ikke om han bor der fortsatt. Det er veldig lenge siden
jeg har sett han.Monica Andersen ser
jeg relativt ofte – hun jobber på Rema 1000 i Sande. Jeg kan gi din
e-postadresse med beskjed om at du ønsker å komme i kontakt med henne i
forbindelse med en rettssak mot faren din. Du fortalte at du bodde alene på
Berger når vi gikk på skolen, men var ikke klar over at du hadde bodd alene
siden du var 9 år. Det må ha vært en forferdelig tøff oppvekst!Eller så er det ikke
så veldig mange andre i klassen jeg har kontakt med foruten Lene Andersen. Vi
har hatt barn i samme barnehage, men den yngste datteren hennes begynner nå på
skole, mens mine barn har ett år igjen i barnehagen. Ser noen ganger Lill
Doris som også fortsatt bor i Sande.Var på en klassefest,
men det tror jeg var 10 år siden i år (russ 89). Det var også siste gangen jeg
snakket med Kenneth, Trond og Snorre. Husker nesten ikke alle som gikk i
klassen - begynner å bli fryktelig lenge siden
JKjetil Holshagen har
jeg aldri hatt noe kontakt med. Husker han bodde i Lønneveien, men tror ikke
han bor der nå.Googlet litt på
navnet ditt når jeg leste historien din i den første e-posten. Jeg husker deg
som en stille og rolig type, dog kanskje litt sarkastisk og kjapp i kjeften
spesielt mot noen av lærerne. Det var litt annet inntrykk som ble forsøkt
tegnet av deg på noen av de bloggene jeg var inne på. Jeg tenker at det som
virker for drøyt til å være sant er som regel det! Håper alt er bra med deg!Lover å gi Monica din
e-postadresse, men dersom du vil komme kjappere i kontakt med henne så har hun
en profil på Facebook dersom du søker på Monica Benden.Lykke til med
rettsaken mot faren din!Jan Ivar
Fra: Erik
Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 10. august 2009 10:40
Til: Jan Ivar Lindseth

Emne: Re: Markedsføring, Sande
Videregående


Hei Jan Ivar,
nei, jeg tror ikke jeg har sett deg siden 2.
klasse.
Men, det er det at jeg har den rettsaken mot faren
min, og så skulle jeg hatt tak i Kristin Solaeller hun Monica Andersen, fra
Selvik.

Men så var det bare hun Lene Andersen, i klassen, som
var fra Berger, så det er derfor jeg sendere-post til deg.
Men vet du om hun venninna til Kristin Sola, ei
som het Monika Andersen, eller noe vel, og som boddei svingen ned mot Samvirkelaget i Selvik, vet du om hu
bor i Sande enda, for hu var også med å holdemeg igjen, etter en time, på Sande
VGS.
Jeg driter egentlig i om disse damene er gift,
skilt, hva de jobber med, har barn og hvor de bor,
jegskulle bare ha kontaktet de angående en rettsak i
forbindelse med oppveksten min, på 80-tallet.
Hva med Kjetil Holshagen, som også bodde på
Bergeråsen, han bodde sist jeg vet om, i Lønnveien,på samme byggefelt som deg, har du noe kontakt med
han?

Jeg så du var i Drammens Tidende, angående noe bygg av
noe eldreboliger, i Svelvik.
Det er ikke noe sånn utnyttelse av pensjonister
det her, håper jeg?

Du er jo egentlig fra Sande, tenker jeg på, så det er
kanskje litt rart at du driver å selger boligeri Svelvik?

Du var vel ikke med på klassefesten
der, var du det da?

Bare fleiper, men kult hvis du har muligheten til å
svare!

Hvordan går det med de andre i klassen, Svein og
Snorre fra Svelvik, og alle de andre?

Mvh.
Erik Ribsskog
2009/8/10 Jan Ivar Lindseth <jil@pronorgruppen.no>
Hei
ErikDet var lenge siden –
tror nesten ikke jeg kan huske å ha sett deg siden andre klasse.Beklager sen
tilbakemelding, men det er første dag på jobben etter ferien i dag. Det er
veldig lenge siden jeg har sett Kristin, og vet ikke om hun er gift, har barn,
hva hun jobber med, eller hvor hun bor. Jeg har heller ikke noe kontakt info
på henne – beklager at jeg ikke kunne hjelpe deg!Håper ting ordner seg
for deg!Lykke
til!Jan
Ivar

Fra: Erik
Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 22. juli 2009 20:25
Til: jil@pronorgruppen.no

Emne: Markedsføring, Sande
Videregående

Hei Jan
Ivar,

det er
Erik Ribsskog her, fra Sande Videregående.

Jeg
driver å prøver å finne ut noe fra gamle dager, da jeg bodde på Berger, siden
deter noe
tull i familien min nå.

Da jeg
bodde på Berger, så lot faren min meg bo aleine, på Bergeråsen, fra jeg var ni
år,så nå
driver jeg med i rettsaker i forbindelse med dette og annet, siden familien
minfortsetter å tulle med meg
fremdeles.

Jeg
husker en gang, i et friminutt, i 1. eller 2. klasse, på Sande Videregående,
så holdthu
Kristin Sola og Monica Andersen, het hu vel(?), venninna til 'Sola', de holdt
meg igjeni et
friminutt, og fortalte meg det, at de visste om dette, at jeg bodde der
aleine, påBergeråsen, fra jeg var ni år.
(Faren min bodde hos ei dame i en annen gate, på
nedre på Bergeråsen).
Men
jeg prøver å søke etter hu Kristin Sola, på nettet, men jeg klarer ikke å
finne henne.
Du
veit ikke om hvor hu har gjort av seg, om hu har gifta seg og fått nytt
etternavnosv.
Jeg
skulle ha spurt henne, om hvordan dem visste dette her, at jeg vokste opp
aleine.

Så jeg
tenkte at du kanskje hadde oversikten over dette, siden jeg så i
DrammensTidende,
på nettet, at du fortsatt holdt til i Sande.
Jeg
bor i Liverpool nå, etter at jeg overhørte, da jeg jobba på Rimi Bjørndal, i
2003, vedsiden av
studier på HiO, (etter å ha slutta som butikksjef i Rimi), at jeg var forfulgt
avnoe de
kalte 'mafian'.
Men
jeg skjønner ikke helt hva som foregår, inne i Oslo, med 'mafian' osv., så jeg
syntesdet virka
smartest å flytte til utlandet da, siden jeg ikke har lest i avisene i Norge,
atdet skal
være noe 'mafian', i Norge og Oslo da.

jeg prøver å finne ut om dette kan være noe i forbindelse med problemene i
familienmin under
oppveksten og seinere da.

Så får du
ha på forhånd takk for svar hvis du har tid å svare!

Hadde
dere han samme markedsføringslæreren i tredje klasse markedsføring også, eller
forresten?

Jeg ble
jo russ på Gjerde, hvor jeg gikk datalinja.

Jeg traff
Kristin Sola på en russekro i Hokksund, og Lene Andersen, hu fikk noen av
kameratene tilen
stesønn, (Jan Snoghøj), av faren min, til å kjøre vårs fra Gulskogen hvor Jan
holdt til, til Berger,hvor de
kameratene også bodde, i Opel Mantaen sin, var det vel hun
hadde.
Ellers har jeg ikke truffet noen fra den regnskap
og markedsføringsklassen, i Sande, såvidt jeg kanhuske.
Men
men.

Jeg har
jo holdt til mest i Oslo, siden 1989 så, da jeg begynte å studere på NHI, nå
NITH, og jegdriver og
krangler med de enda, om å få tilsendt en bachelor-grad, eller
lignende.
Men
men, det er ikke alltid alt går på skinner.
Men
jeg tenkte jeg kunne prøve å sende en e-post
ihvertfall.
Med
vennlig hilsen
Erik
Ribsskog
Jeg sendte en ny e-post til han jævla Lensmannen i Svelvik
Google Mail - Anmeldelse av faren min for omsorgssvikt/Fwd: Markedsføring, Sande Videregående


Google Mail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>
Anmeldelse av faren min for omsorgssvikt/Fwd: Markedsføring, Sande VideregåendeErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>Tue, Nov 10, 2009 at 11:18 AM
To:
Jan Henrik Håkestad <jan.henrik.hakestad@politiet.no>


Hei,

du er en jævla fitte!

Jeg har nettopp sjekket dette med politiet i Oslo, og de sier det er greit så lenge det er underskift.

Gå å knull deg i ræva din jævla hore!


Erik Ribsskog


2009/11/10 Jan Henrik Håkestad <jan.henrik.hakestad@politiet.no>Viser
til tidligere mailkorrespondanse med deg.


Du har
tidligere blitt forklart hvordan du må forholde deg i forhold til å anmelde
slike påstander du henviser til. Spesialenheten har behandlet din klage på
politiet og ikke funnet noe klandreverdig. Jeg ønsker ikke å delta i
din lille offentlige "galge" hvor bl.a. mine og andres mailer/brev blir lagt ut
på din web side.


Som generell info kan jeg opplyse om at det er anledning til å
inngi såkalte forenklede anmeldelser elektronisk. Det er et begrenset
antall straffbare handlinger det er mulig å anmelde via slike
nettanmeldelser. Dette finner du på www.politi.no. Din sak vil ikke falle inn
under den type straffbare forhold som kan anmeldeles via nettet.


Videre
henvendelser fra deg på mail kan ikke forventes å bli besvart fra min side.

-----Opprinnelig
melding-----

Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

Sendt: 9.november2009 20:12
Til: Jan Henrik
Håkestad
Emne: Anmeldelse av faren min for omsorgssvikt/Fwd:
Markedsføring, Sande Videregående


Hei,


jeg prøver igjen.


Riksadvokaten sier at de ikke kan akseptere min klage, på dere hos
Lensmannen i Svelvik, siden dere ikke vil etterforske faren min for
omsorgssvikt.


Problemet er visst at dere vil, at jeg skal møte opp på
lensmannskontoret, for å levere anmeldelse.


Det har jeg ikke fått forklart ordentlig.Men, det er sånn, at jeg er arbeidsledig i England, og ikke har råd til å
dra til Svelvik, for å levere anmeldelse.Imidlertid, så har både politiet i Drammen og Oslo, fortalt meg at det er
mulig å levere anmeldelse pr. e-post, så lenge jeg har med signatur og en
påtalebegjering.Er det sånn at dere ikke kan akseptere en anmeldelse pr. brev fra
England?


Mvh.Erik Ribsskog


PS.


Sender også med en e-post fra en som gikk i klassen min, 2. klasse på
Sande Videregående, Jan Ivar Lindseth, som husker at jeg bodde alene da jeg
var 17 ihvertfall, (jeg bodde alene fra jeg var 9, men han er fra Sande, så
han kjente jeg ikke før 2. klasse videregående, men Monica Johansen som er
butikksjef på Rema 1000 i Sande, hun fortalte meg det, sammen med Kristin
Sola, også fra Sande, i et friminutt, på Sande Videregående, at de visste at
jeg hadde vokst opp boende alene).Så ser dere at dette ikke er noe jeg har funnet på.


Det burde egentlig bare være å spørre noen folk, (f.eks. de jeg har
nevnt), eller andre i Berger og Svelvik, så burde dette være ganske velkjent,
at jeg vokste opp boende alene, i Hellinga og Leirfaret.

---------- Forwarded message ----------
From: Jan Ivar Lindseth <jil@pronorgruppen.no>

Date:
2009/8/10
Subject: SV: Markedsføring, Sande Videregående
To: Erik
Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Hei
ErikVi har solgt 150
leiligheter, og 90 prosent av kjøperne har vært eldre så på en måte er det
kanskje utnyttelse av de eldres ønske og behov for
leilighet
JJJ Helt enig i at det
er rart å selge boliger på et så gudsforlatt sted som Svelvik når man kommer
fra Sande, men Svelvik er hyggelige steder hvor det også går an å selge
leiligheter. Da var det bare å
freiste lykjenJ Leilighetene vi har
bygget i Svelvik ligger forresten rett nedenfor gården der Svein Hellum kom
fra. Vet imidlertid ikke om han bor der fortsatt. Det er veldig lenge siden
jeg har sett han.Monica Andersen ser
jeg relativt ofte – hun jobber på Rema 1000 i Sande. Jeg kan gi din
e-postadresse med beskjed om at du ønsker å komme i kontakt med henne i
forbindelse med en rettssak mot faren din. Du fortalte at du bodde alene på
Berger når vi gikk på skolen, men var ikke klar over at du hadde bodd alene
siden du var 9 år. Det må ha vært en forferdelig tøff oppvekst!Eller så er det ikke
så veldig mange andre i klassen jeg har kontakt med foruten Lene Andersen. Vi
har hatt barn i samme barnehage, men den yngste datteren hennes begynner nå på
skole, mens mine barn har ett år igjen i barnehagen. Ser noen ganger Lill
Doris som også fortsatt bor i Sande.Var på en klassefest,
men det tror jeg var 10 år siden i år (russ 89). Det var også siste gangen jeg
snakket med Kenneth, Trond og Snorre. Husker nesten ikke alle som gikk i
klassen - begynner å bli fryktelig lenge siden
JKjetil Holshagen har
jeg aldri hatt noe kontakt med. Husker han bodde i Lønneveien, men tror ikke
han bor der nå.Googlet litt på
navnet ditt når jeg leste historien din i den første e-posten. Jeg husker deg
som en stille og rolig type, dog kanskje litt sarkastisk og kjapp i kjeften
spesielt mot noen av lærerne. Det var litt annet inntrykk som ble forsøkt
tegnet av deg på noen av de bloggene jeg var inne på. Jeg tenker at det som
virker for drøyt til å være sant er som regel det! Håper alt er bra med deg!Lover å gi Monica din
e-postadresse, men dersom du vil komme kjappere i kontakt med henne så har hun
en profil på Facebook dersom du søker på Monica Benden.Lykke til med
rettsaken mot faren din!Jan Ivar
Fra: Erik
Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 10. august 2009 10:40
Til: Jan Ivar Lindseth

Emne: Re: Markedsføring, Sande
Videregående


Hei Jan Ivar,
nei, jeg tror ikke jeg har sett deg siden 2.
klasse.
Men, det er det at jeg har den rettsaken mot faren
min, og så skulle jeg hatt tak i Kristin Solaeller hun Monica Andersen, fra
Selvik.

Men så var det bare hun Lene Andersen, i klassen, som
var fra Berger, så det er derfor jeg sendere-post til deg.
Men vet du om hun venninna til Kristin Sola, ei
som het Monika Andersen, eller noe vel, og som boddei svingen ned mot Samvirkelaget i Selvik, vet du om hu
bor i Sande enda, for hu var også med å holdemeg igjen, etter en time, på Sande
VGS.
Jeg driter egentlig i om disse damene er gift,
skilt, hva de jobber med, har barn og hvor de bor,
jegskulle bare ha kontaktet de angående en rettsak i
forbindelse med oppveksten min, på 80-tallet.
Hva med Kjetil Holshagen, som også bodde på
Bergeråsen, han bodde sist jeg vet om, i Lønnveien,på samme byggefelt som deg, har du noe kontakt med
han?

Jeg så du var i Drammens Tidende, angående noe bygg av
noe eldreboliger, i Svelvik.
Det er ikke noe sånn utnyttelse av pensjonister
det her, håper jeg?

Du er jo egentlig fra Sande, tenker jeg på, så det er
kanskje litt rart at du driver å selger boligeri Svelvik?

Du var vel ikke med på klassefesten
der, var du det da?

Bare fleiper, men kult hvis du har muligheten til å
svare!

Hvordan går det med de andre i klassen, Svein og
Snorre fra Svelvik, og alle de andre?

Mvh.
Erik Ribsskog
2009/8/10 Jan Ivar Lindseth <jil@pronorgruppen.no>
Hei
ErikDet var lenge siden –
tror nesten ikke jeg kan huske å ha sett deg siden andre klasse.Beklager sen
tilbakemelding, men det er første dag på jobben etter ferien i dag. Det er
veldig lenge siden jeg har sett Kristin, og vet ikke om hun er gift, har barn,
hva hun jobber med, eller hvor hun bor. Jeg har heller ikke noe kontakt info
på henne – beklager at jeg ikke kunne hjelpe deg!Håper ting ordner seg
for deg!Lykke
til!Jan
Ivar

Fra: Erik
Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 22. juli 2009 20:25
Til: jil@pronorgruppen.no

Emne: Markedsføring, Sande
Videregående

Hei Jan
Ivar,

det er
Erik Ribsskog her, fra Sande Videregående.

Jeg
driver å prøver å finne ut noe fra gamle dager, da jeg bodde på Berger, siden
deter noe
tull i familien min nå.

Da jeg
bodde på Berger, så lot faren min meg bo aleine, på Bergeråsen, fra jeg var ni
år,så nå
driver jeg med i rettsaker i forbindelse med dette og annet, siden familien
minfortsetter å tulle med meg
fremdeles.

Jeg
husker en gang, i et friminutt, i 1. eller 2. klasse, på Sande Videregående,
så holdthu
Kristin Sola og Monica Andersen, het hu vel(?), venninna til 'Sola', de holdt
meg igjeni et
friminutt, og fortalte meg det, at de visste om dette, at jeg bodde der
aleine, påBergeråsen, fra jeg var ni år.
(Faren min bodde hos ei dame i en annen gate, på
nedre på Bergeråsen).
Men
jeg prøver å søke etter hu Kristin Sola, på nettet, men jeg klarer ikke å
finne henne.
Du
veit ikke om hvor hu har gjort av seg, om hu har gifta seg og fått nytt
etternavnosv.
Jeg
skulle ha spurt henne, om hvordan dem visste dette her, at jeg vokste opp
aleine.

Så jeg
tenkte at du kanskje hadde oversikten over dette, siden jeg så i
DrammensTidende,
på nettet, at du fortsatt holdt til i Sande.
Jeg
bor i Liverpool nå, etter at jeg overhørte, da jeg jobba på Rimi Bjørndal, i
2003, vedsiden av
studier på HiO, (etter å ha slutta som butikksjef i Rimi), at jeg var forfulgt
avnoe de
kalte 'mafian'.
Men
jeg skjønner ikke helt hva som foregår, inne i Oslo, med 'mafian' osv., så jeg
syntesdet virka
smartest å flytte til utlandet da, siden jeg ikke har lest i avisene i Norge,
atdet skal
være noe 'mafian', i Norge og Oslo da.

jeg prøver å finne ut om dette kan være noe i forbindelse med problemene i
familienmin under
oppveksten og seinere da.

Så får du
ha på forhånd takk for svar hvis du har tid å svare!

Hadde
dere han samme markedsføringslæreren i tredje klasse markedsføring også, eller
forresten?

Jeg ble
jo russ på Gjerde, hvor jeg gikk datalinja.

Jeg traff
Kristin Sola på en russekro i Hokksund, og Lene Andersen, hu fikk noen av
kameratene tilen
stesønn, (Jan Snoghøj), av faren min, til å kjøre vårs fra Gulskogen hvor Jan
holdt til, til Berger,hvor de
kameratene også bodde, i Opel Mantaen sin, var det vel hun
hadde.
Ellers har jeg ikke truffet noen fra den regnskap
og markedsføringsklassen, i Sande, såvidt jeg kanhuske.
Men
men.

Jeg har
jo holdt til mest i Oslo, siden 1989 så, da jeg begynte å studere på NHI, nå
NITH, og jegdriver og
krangler med de enda, om å få tilsendt en bachelor-grad, eller
lignende.
Men
men, det er ikke alltid alt går på skinner.
Men
jeg tenkte jeg kunne prøve å sende en e-post
ihvertfall.
Med
vennlig hilsen
Erik
Ribsskog
Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive