Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Saturday, 23 January 2010

Her kan man se det, at i 1874, så var Berger en del av Hurum. Og jeg har også sett Selvig, eller Selvik da, som dødsted, så de var nok også i Hurum

berger 1874 i hurum

PS.

Her kan man se det, at Selvik, (eller Selvig), også hørte inn under kirkebøkene for Hurum, i 1872:

selvig i kirkeboka for hurum

PS 2.

Det står jo 'Hoff' der og, som er vest for Sande igjen, nord for Holmestrand.

Så Vestfold har nok økt mye, på bekostning av Buskerud, kan det se ut som.

Så sånn er nok det.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 3.

Også Sem gikk under Hurum, så jeg.

Så Hurum gikk helt ned til Tønsberg da.

Så sånn var det.

PS 4.

Her kan man se at Buskerud og Vestfold, de var tidligere under Oslo Bispedømme.

Så Oslo og Buskerud og Vestfold, det er nok den samme delen av landet, vil jeg si.

Her er mer om dette:

oslo bispedømme

Her kan vi se at oldefaren min, Hans Otto Olsen, hadde en bror som døde etter to og en halv dag. Var det hu fra Eggedal som dreiv og tufsla?

dødfødt

Jeg lurer på om det her er hu budeia fra Eggedal, som dro til Hurumlandet, og drei med barnerov, mot tipptippoldefaren min Sander Madsen, Filtvedt?

1813 eggedal

PS.

Og her kan vi se, (som jeg har skrevet om før på bloggen), at en Gunild Olsdatter, fra Eggedal, ble mor til en uekte født gutt, (min tippoldefar, Ole Sandersen), i Rødtangen, i mars 1837):

4269683724_051de34d00_o (1)

Er det den samme Gunild Olsdatter?

Vi får se.

PS 2.

Jeg får det til å bli, (hvis det var hu Gunild Olsdatter), at hu var nesten 24 år, da hu fødte han tippoldefaren min, Ole Sandersen, da.

Og min grandonkel, i Holmsbu, Idar Sandersen, han sa det, på telefon i forrige uke, at barnefaren, Sander Madsen, fra Filtvedt, i Hurum, han var bare 15 år, da han ble far.

Så han var 14-15 år da, da barnet ble unnfanget.

Og hu Gunild Olsdatter, var vel akkurat fylt 23.

Så det her var nok barnerov, må det nok sies, fra hu budeie Gunild Olsdatter, fra Eggedal.

Jeg skal se om det er mulig å finne han Sander Madsen, i kirkebøkene.

Vi får se.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 3.

Her kan vi se forresten, at det muligens er noe 'lurings' i kirkeboka, til Eggedal.

En Gunild Olsdatter, står som utflyttet, i 1838, til Eger, som jeg også tror ligger oppi 'Dalom' der.

Den var vel litt drøy vel.

Jeg vet ikke helt om jeg kjøper den.

Her er mer om dette:

utlflyttet til Eger 1838

PS 4.

Jeg tror vi må si det, at hu Gunhild Olsdatter, som flytta til Eger, det må nok ha vært en annen Gunild Olsdatter.

Både Gunild og Ole var jo vanlige navn, på den her tida.

Så at det fantes mer enn en Gunild Olsdatter, i Eggedal, på den her tida, det er nok ikke helt usannsynlig, vil jeg si.

Siden dette nok må ha vært et av de vanligste jentenavna på den her tida.

Vi får se.

PS 5.

Sånn som jeg tenker nå.

Så har hu Gunild Olsdatter feira 23 årsdagen sin.

Uten noe familie kanskje, nede i Hurum.

Og der er det jo fjord og alt mulig, både Oslofjorden og Drammensfjorden og det som er.

Så hu har nok gått litt berserk, en varm sommernatt, på Hurumlandet, muligens Rødtangen, eller noe.

Og nok gått litt fra konseptene.

Hu var kanskje ikke vant med å bo ved fjorden og sånn, om sommeren.

Dem hadde sikkert bare en elv, oppe i 'Dalom'.

Også festa sikkert alle de andre ungdommene da, og mora seg, så følte hu budeie Gunild Olsdatter seg nok litt sånn, som at hu hadde uflaks i livet, når hu så hvor artig de andre folka nede i Hurum hadde det, ved fjorden og dans osv. om sommeren osv.

Noe sånt kanskje.

Så tilta hu kanskje litt.

Vi får se.

For det er langt til Eggedal og Sigdal og sånt, fra Hurumlandet.

Dem kunne nesten like gjerne ha sent henne til Hellas eller Spania, eller noe.

Så det var nok ikke bare enkelt å være ugift og singel budeie, fra Eggedal, og ha 23-årsdag, langt unna familie og venner, nede på Hurumlandet, sommeren 1836.

Det vil jeg nok ikke tro.

Hu har nok klikka og blitt gæern, tror jeg.

Bare se på Turid Sand, som klikka bare hu dro over fjorden, fra Berger, til Rødtangen, i 1988, husker jeg.

Så det var vel nesten ikke annet å forvente, vil jeg si.

Hvis de sender dattera si alene, fra Eggedal til Hurumlandet, som budeie.

Uten noe familie osv., hvis hu ikke hadde det, annet enn oppe i Eggedal.

Da kunne dem nesten like gjerne ha sendt henne til Hellas eller Kypros, eller noe, vil jeg si.

Så sånn var nok det.

Så det var nok ikke så smart fra foreldra til hu budeia.

Eller, det måtte vel nesten gå gæernt, mener jeg.

Det var vel nesten ikke annet å forvente, mener jeg.

Jeg vil nok tro at det ville vært flere dølajenter, enn hu Gunild Olsdatter, som hadde klikka av å bli sendt til det fine Hurumlandet, ved fjorden, hvor kunstnere drar for å male osv., fra Oslo, fra 'Dalom'.

Så det betyr nok kanskje ikke at hu Gunild Olsdatter, var så spesielt ille.

Men det var kanskje en stor overgang, å takle fra streng oppvekst kanskje, i kanskje litt kjedelige Eggedal, og til en fri singel-tilværelse, som budeie, på varme og sommerlige Hurumlandet, som var nordmenns svar på Syden og cruiseferie, må man vel si, på den tida.

Så sånn var vel det.

Kanskje det var alkohol inne i bildet og.

Kanskje han Sander Madsen var voksen for alderen?

Hvem vet.

Vi får se.

PS 6.

Her kan vi se Gunild Olsdatters reise, for å bli budeie, på Røedgårdene, i Hurum, på 1830-tallet.

Det var jo et lite stykke.

Hvorfor ble hun sendt fra Eggedal?

Hadde ikke foreldrene råd til å fø på henne?

Så de på henne kun som en utgift?

Hadde hu gjort noe gæernt, (i Eggedal og)?

Hvorfor fikk hun seg ikke en døla-kar?

Her er spørsmålene mange.

Vi får se om det er mulig å finne ut noe.

Hm.

Her er mer om dette:

gunild olsdatters reise 2

PS 7.

Til hu budeie Gunild Olsdatters forsvar da.

Så kan det jo sies det, at både Eggedal og Hurumlandet, ligger i Buskerud fylke.

Og Berger, det hører også tradisjonelt mer til Buskerud, Hurum og Drammensområdet, enn det hører til Vestfold, (hvor det hører inn under nå).

Tradisjonelt, så var Berger, (hvor jeg er fra), en del en del av Hurum prestesogn.

Det var et anneks-sogn, som het Strømmen, eller Strømm, hvor Svelvik og Sand og Berger hørte under, før Svelvik ble eget sogn, eller noe, når den byen vokste som ladested for Drammen.

Så sånn var det.

Det var kanskje derfor og, at min farfar, kalte snekkerverkstedet sitt for Strømm Trevare.

For da signaliserte han vel kanskje, at han var fra Holmsbu og Hurum da.

Men at han nok også følte seg hjemme på Berger, for Berger hørte tidligere inn under Hurum prestesogn da, i Buskerud da, hvis de hadde det fylket, på den tida.

Så sånn var det.

PS 8.

At Svelvik og Berger tradisjonelt hører til Drammen og Hurum og Buskerud.

Det kan man se på det, at Svelvikbanken, den har avdelinger i Drammen og Svelvik.

Eller hadde ihvertfall, når jeg vokste opp, på Berger.

Jeg tror Svelvikbanken, hadde kontor på Strømsø, rett ovenfor globusgården der, mellom globusgården og Drammen jernbanestasjon.

Noe sånt.

Men Svelvikbanken, hadde ikke kontor, f.eks. i Holmestrand, eller Tønsberg.

For Svelvik hørte ikke til Jarlsberg og Tønsberg og Larvik osv., tradisjonelt.

Svelvik var et ladested for Drammen, siden isen la seg innerst i Drammensfjorden, tidligere.

Og Berger var del av Hurum prestesogn.

Så faren min, han averterte køyesenger, mest i Aftenposten, men vel ikke i Drammens Tidende, av en eller annen grunn.

Og også i Tønsbergs blad, noen ganger.

Så faren min kjørte nok dobbelt så ofte til Oslo, for å levere køyesenger, enn han kjørte til Holmestrand og Tønsberg, vil jeg tippe.

Og det husker jeg ganske bra, for jeg var med, og leverte køyesenger.

For jeg hjalp til å bære osv.

På begynnelsen av 80-tallet.

Så sånn var det.

Bare noe jeg kom på.

PS 9.

Her kan vi se det, at det ikke bare var farfaren min, som brukte stedsnavnet Strømm, på 1950 - 80 tallet.

Det finnes fortsatt et idrettslag i Svelvik, som heter Strømm, (som stedet het tidligere, etter Svelvikstrømmen vel, Norges vel kraftigste strøm, i en fjord):

strømm il

PS 10.

strømm kommune

http://no.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B8mm

Her kan vi se flere ting.

Vi kan se det, at Berger og Svelvik hørte til under Hurum sogn.

Så Berger og Svelvik, er 'egentlig' Buskerud-steder, vil jeg si.

Men, fylkesgrensene, de har ikke alltid fulgt grensene, for tradisjonelle distrikter, i Norge.

Se bare i Møre og Romsdal, hvor Sunnmøringer og Romsdølinger, ikke liker hverandre, siden de er fra to forskjellige tradisjonelle distrikter.

Men de har blitt plassert sammen i samme fylke.

Så de norske fylkesgrensene, de har noe nesten kommunistisk eller stalinistisk over seg, vil jeg si.

Det neste ville vært at de flytta folk til Svalbard, sånn som Stalin gjorde, bare at han flytta folk til Sibir.

Så når det gjelder Svelvik og Berger, så gir ikke fylkesgrensene et riktig bilde, vil jeg si, av hvor stedene tradisjonelt sogner til da.

Det er ihvertfall sånn det virker for meg.

Vi kan også se det, at da farfaren min, i 1956 eller 57, (sa han Idar Sandersen, fra Holmsbu, på telefon, i forrige uke vel).

Da farfaren min, startet opp Strømm Trevareindustri, i 1956/57 da, så het kommunen, som Sand lå i, Strømm.

Men, så ble Strømm slått sammen med Svelvik, i 1964, som det står ovenfor, (understreket).

Og da ble hele kommunen kalt Svelvik.

(Ikke vet jeg hvorfor man droppet Strømm-navnet, men Svelvik var kanskje mer kjent da, og det var jo mer som en by).

Men da kunne jo nesten ikke farfaren min bytte navn, på firmaet, til Sand Trevareindustri, eller Berger Trevareindustri eller Svelvik Trevareindustri.

For da var nok allerede Strømm Trevareindustri, et ganske innarbeidet navn, etter 7-8 års drift.

Pluss at staten i Norge, (husker jeg at faren min sa mange ganger), de tar veldig mye i dokumentavgift osv.

Så det hadde sikkert kosta skjorta det, for å si det sånn, å skifte navn på firmaet.

Men, vi ser jo det.

At Strømm IL., de skifta jo ikke navn de heller.

Selv om kommunen skifter navn, så behøver ikke firmaene, som har det gamle navnet, å skifte navn.

F.eks. da Stavern ble en del av Larvik.

(Hvor jeg bodde på 70-tallet).

Da skifta vel ikke alle bedriftene i Stavern navn fra Stavern ditt og datt, til Larvik ditt og datt, for å si det sånn.

Kommunen het vel Svelvik og Strømm først og.

Så Strømm, det er vel det området som går, fra Grunnane, og til og med Berger da, vil jeg si.

Så det heter vel kanskje Sand, i Strømm, i Svelvik da.

Og ikke Sand, i Berger, i Svelvik.

Men det blir vel da Berger, i Strømm, i Svelvik.

Noe sånt.

Det er mulig jeg blander her.

Og det er nok fler folk som mener at det heter Berger, også på Sand, kanskje.

Hvem vet.

Vi kalte oss ihverfall bare Berger-folk.

Vi kalte oss ihvertfall ikke Strømm-folk.

Vi i klassen, da vi gikk på ungdomsskolen i Svelvik osv.

Så sånn var det.

Så det er mulig at det finner forskjellige meninger her.

Farfaren min, satt ihvertfall ikke noe skilt på fabrikken.

Mens faren min prata en gang om å sette et stor skilt, Strømm Trevare, på fabrikken.

Men det ble aldri noe av gitt.

Det var nok mest for fleip.

Det er mulig.

Vi får se.

PS 11.

Her kan vi se det, at Svelvik kommune, (hvor Berger og Sand også ligger), det er som forsteder til Drammen og Oslo, (og Lier).

Det hører ikke så mye til Tønsberg og Larvik osv., (selv om Svelvik ligger i Vestfold fylke).

Det er vel veldig få som pendler langt sørover, fra Berger, vil jeg tippe på.

Det er nok derfor familien min alltid sa 'inn til Oslo', og 'ned til Larvik', fordi Berger og Sand og Svelvik da, det er som drabantbyer, eller forsteder, til Drammen og Oslo.

Så sånn er det.

Her er mer om dette:

oslo drammen osv

http://www.snl.no/Svelvik

Jeg fikk en ny e-post fra Sigdal og Eggedal Museum
Google Mail - Gunnild Olsdatter fra Eggedal, som flytta ned til Røedgårdene, på Hurumlandet, på 1830-tallet vel.


Google Mail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>
Gunnild Olsdatter fra Eggedal, som flytta ned til Røedgårdene, på Hurumlandet, på 1830-tallet vel.Sigdal og Eggedal Turistservice as
<post@sigdal-turist.no>Sat, Jan 23, 2010 at 11:44 AM
To:
Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Ja det var vanskelig å tyde de navna fra
kirkeboka.


Tenker kanskje om du finner dødsdato/år på
Gunhild Olsdatter i Hurum/Rødtangen at det er mulig å finne fødselsår og evt. et
etternavn i den forbindelsen??


Bare et forslag…


Mvh MargreteFra: Erik Ribsskog
[mailto:eribsskog@gmail.com]

Sendt: 22. januar 2010 16:46

Til: Sigdal og Eggedal Turistservice
as

Emne: Re: Gunnild Olsdatter fra
Eggedal, som flytta ned til Røedgårdene, på Hurumlandet, på 1830-tallet vel.
Hei,


ok, det går bra.Hvis hun het Olsdatter, så het nok faren Ole.


Og jeg fant en Guhnild Olsdatter, som ble konfirmert som 22-årig, (men jeg så
at folk ble sent konfirmert ofte, på den tida, i kirkeboka, på nettet), i 1833.


Så fødselsåret må være rundt 1811 da.Men jeg skal kikke mer i kirkebøker selv.


Jeg kan jo også se i kirkebøkene for Hurum, om hun tipptippoldemora mi står som
innflyttet til Hurum, f.eks.Jeg sender med de to sidene fra kirkeboka i Eggedal, om hu Gunhild
Olsdatter.


Men jeg skjønte ikke hva det stod som fødested og navna på foreldrene.


Men kanskje dere er mer vant til de navna, og klarer å skjønne hva det står?


Selv om jeg skjønner det, hvis dere ikke skjønner det.Men igjen takk for svar osv., og god helg etterhvert, og beklager hvis
det blir for mye e-poster og familiehistorie!Mvh.Erik Ribsskog2010/1/22 Sigdal og Eggedal Turistservice as <post@sigdal-turist.no>
Ja det var en lang familiehistorie, men det viser seg så å si
umulig å finne Gunhild Olsdatter her i våre slektsbøker når vi har så få
opplysninger .-Og når hun har reist fra Eggedal så er hun ikke videreført i
bøkene her. Det eneste vi kunne finne ut hvis vi hadde fødselsår og
etternavn var hennes foreldres navn.


Mvh Margrete

Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

Sendt: 21. januar 2010 15:59

Til: Sigdal og Eggedal Turistservice
as

Emne: Re: Gunnild Olsdatter fra
Eggedal, som flytta ned til Røedgårdene, på Hurumlandet, på 1830-tallet vel.


Hei,


ok, det var veldig
hyggelig gjort, hvis dere har tid til det!Jeg vet ikke
fødselsdatoen, men hun fikk en sønn, Ole Martin Sandersen, (min tippoldefar
da), i 1837, (jeg sender med utskrift av kirkeboka for Hurum).Og da sa
granonkelen min, Idar Sandersen, på telefon, i forrige uke vel, at barnefaren
var bare 15 år, en Sander Madsen, fra Filtvedt, på Hurum.


Men hu fra Eggedal var nok eldre, vil jeg tippe på, siden hu jobba på Røed
gård, og var fra Eggedal, så var hu nok over 18, hvis jeg skulle gjette
ihvertfall, uten at jeg kan si det sikkert.


Men hvis hu var 18, så var hu altså født i 1819 da, blir det vel.Jeg sender med
utskrift av kirkeboka i Hurum, og sier igjen tusen takk for forsøket på å spore
opp tipptippoldemora mi oppe i Eggedal der :)


Min far sa at grandonklene mine hadde masse malerier av Kittelsen.


(Det glemte jeg å spørre han Idar om da.


Men jeg arver 1/18, eller noe, etter han, for min far vil ikke ha arv fra de,
men gir det til meg og søstra mi.Så jeg ville ikke
spørre om de verdifulle maleriene osv.).Og disse ble
plassert på Holmsbu, virker det som for meg, av Røed-familien.


For Røed-familien hadde et hus der, leste jeg på internett.


Like ved en kunstner-koloni fra Oslo.


Så Kittelsen-linken kan ha vært på en måte fra den kunstner-kolonien og.Kanskje Kittelsen
hørte om Eggedal fra hu budeia?


Hvem vet.Det skal jeg ikke
si sikkert men.For jeg har jo
lest på Wikipedia, at Kittelsen hadde kunstner-koloni oppe i Eggedal, hvis jeg
ikke tar helt feil.


(Jeg har aldri fått vært i Eggedal selv altså, jeg visste ikke at jeg hadde
slekt derfra, før jeg begynte å kikke i kirkebøkene, for jeg lurte på hvor
slekta til farfaren min var fra, for det har aldri noen fortalt meg).Så sånn var det.De ble en
fisker-familie, de her Sander Madsen og sønnene hans, som fiska brisling i
Drammensfjorden.


Men det var en usikker levevei, så etterhvert så ble de mye snekre.Min farfar dro
over Drammensfjorden, til Berger, og jobba hos en tante og onkel der, mener jeg
det var, før han fikk jobb som snekker på gamle Berger fabrikker, som var to
tekstilfabrikker da, i tilknytning til elva Fossekleiva, på Berger.Som
Jebsen-familien hadde.


Så starta Øivind Olsen, (min farfar), snekkerverkstedet Strømm Trevareindustri,
på Sand, på Berger, på 50-tallet, hvor han lagde køyesenger og elementer til
Jebsen møbler sine madrasser da.Så tok faren min
over på 80-tallet, og det gikk ikke mange år før dem var konkurs.Så jeg dro til
Oslo for å studere og ble ikke helt ferdig med studier før jeg skulle i
miltæret.


Og søstra mi hadde ikke noe sted å bo, så jeg måtte inlosjere hu hos meg i
Oslo.


(Faren min han svikta helt som far og familiebedrift-driver, han flytta fra meg
da jeg var ni år, til en dame ved navn Haldis Humblen, som har slekt i noe som
heter Johanitterordenen, hva nå det er).


Så jeg begynte å jobbe i butikk, for å tjene penger, siden søstra mi var arbeidsledig,
og jeg var arbeidsledig etter militæret.Og ble etterhvert
butikksjef.


Så overhørte jeg i Oslo, i 2003 og 2004, at jeg var forfulgt av noe 'mafian'
der.


Så jeg har flyktet til England, men får ikke noe hjelp av politiet, som ikke
engang vil fortelle hvem den her mafian er.


Jeg lurer på om det kan være noe med faren min f.eks., og prøver å finne ut mer
om familien da.


For min farfar, han fikk ikke lov å sitte på enden av matbordet, på
julaftenene.


Det var hans yngste sønn, Runar, og farmora mi Ågot, som satt på hver sin ende
av spisebordet, på julaften, på 80-tallet, før farfaren min døde.Når mange
barnebarn og sånn var der også.


Så farfaren min ble behandle som en slave omtrent vil jeg si.


Farmora mi var kristen.


Kanskje det var fordi at farfaren min hadde en farfar som var uekte født,
nemlig han Ole Sandersen da.


Så ble han tulla med, av faren min og farmora mi osv.Er det sånn det
henger sammen.


Hvem vet.


Uansett mange takk for hjelpen med å finne ut om dette!Mvh.Erik Ribsskog

2010/1/21 Sigdal
og Eggedal
Turistservice as <post@sigdal-turist.no>
Det er nok litt vanskelig når det ikke er et etternavn å forholde
seg til, og det ikke finnes noen fødselsdato. Men vi prøver å granske litt i
bygdebøkene her….


Mvh Margrete
Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

Sendt: 17. januar 2010 16:10

Til: post@sigdal-turist.no

Emne: Gunnild Olsdatter fra
Eggedal, som flytta ned til Røedgårdene, på Hurumlandet, på 1830-tallet vel.


Hei,


kjenner dere noe
til ei ved navn Gunnild Olsdatter, fra Eggedal, som jobba som budeie, på
Røed-gårdene vel, på Fildtvedt, i Hurum, og som ble mor til en Ole Sandersen,
uekte født, i 1837.


Faren het Sander Madsen, fra Filtvedt, og er min tipptippoldefar vel.De fikk som sagt
sønnen Ole Sandersen, som ble fisker på Holmsbu.


Så de måtte flytte fra Oslofjord-sida av Hurumlandet, til Drammensfjordsida.Hvor familien Røed
visstnok hadde et hus også.


Så det er mulig at de var fattigfolk, som ble flytta litt på, av familien Røed.


Hvem vet.


Hu stod oppført med adresse Rødtangen, i kirkeboka, for Hurum.


Men grandonkelen min, Idar Sandersen, fra Holmsbu, han fortalte det, at hu var
budeie på Røed Gård, og at han Sander Madsen, ble far, kun 15 år gammel.Jeg fant en
Gunnild Olsdatter, konfirmert som 22 år gammel, i 1833, i Eggedal.


Men det kan vel ikke ha vært henne, da var jo hun 26 år gammel, da barnet ble
født, og 11 år eldre enn barnefaren.


Jeg lurer på om disse har blitt litt dårlig behandla eventuelt, av
Røed-familien?


Hu var kanskje fattig da, siden hu ikke konfirmerte seg før hu var 22?Hvis dere klarer å
finne ut noe om dette, så hadde det vært veldig artig, siden dette er min
farfars oldeforeldre, og mine tipp-tipp-oldeforeldre da.Så på forhånd takk
for eventuell hjelp!Mvh.


Erik Ribsskog

No
virus found in this incoming message.

Checked by AVG - www.avg.com

Version: 8.5.432 / Virus Database: 270.14.145/2626 - Release Date: 01/16/10
07:35:00No virus found in this incoming message.

Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.5.432 / Virus Database: 271.1.1/2636 - Release
Date: 01/21/10 07:34:00No
virus found in this incoming message.

Checked by AVG - www.avg.com

Version: 8.5.432 / Virus Database: 271.1.1/2640 - Release Date: 01/23/10
07:33:00


Nå klagde jeg på han irc-admin Øystein Homelien, aka. edison, til en kanal som jeg mener må være en utenlandsk irc-admin kanal

klagde admin kanal

Han der datagründer Øystein Homelien, aka. edison, han er en innpåsliten og trakasserende fyr, vil jeg si nå. Det visste jeg ikke
Session Start: Sat Jan 23 04:55:55 2010
Session Ident: edison
[04:55] Session Ident: edison (EFNet, john_cons) (oystein@citrus.homelien.no)

[04:55] <edison> yo!
01[04:56] <john_cons> heisan
01[04:56] <john_cons> hvordan går det?
[04:56] <edison> dama mi søkte på meg på nettet og fant ut at du ikke stolte på meg, hihi

[04:56] <edison> jo fint, takk
[04:57] <edison> og der?
01[04:57] <john_cons> jaja, jeg kjenner jo ikke deg så bra da
01[04:57] <john_cons> men jeg har vel ikke konkludert helt sikkert akkurat

01[04:57] <john_cons> men men
01[04:57] <john_cons> joda bare bra
[04:57] <edison> neinei, men det er ikke alle som skriver blogposts om det, da...
01[04:57] <john_cons> det er det sammen, stort sett

01[04:57] <john_cons> nei, det er kanskje sant
01[04:57] <john_cons> jeg bare skreiv om noe jeg tenkte på
01[04:57] <john_cons> beklager hvis det var dumt
[04:58] <edison> ja, jeg synes det er dumt å bli skrevet om, men who cares

01[04:58] <john_cons> du ga meg jo noen råd osv
01[04:58] <john_cons> det var å skrive nøyaktig hva jeg ville at myndigheten skulle gjøre
01[04:58] <john_cons> og å ikke skrive om hvem som leste på bloggen

[04:58] <edison> stemmer
[04:58] <edison> poenget var vel mest å ikke virke så manisk i mailene, hvis du skjønner
01[04:59] <john_cons> ok, hehe
[04:59] <edison> altså glemme dette "jeg har blitt haunta" eller hva det er du pleier å si :)

01[04:59] <john_cons> ja, jeg tenker sånn da vet du, skal jeg følge disse reglene til edison slavisk
01[04:59] <john_cons> eller hvordan skal jeg gjøre dette
01[04:59] <john_cons> siden jeg ikke kjenner edison så bra liksom

01[04:59] <john_cons> sånn er det jeg har tenkt da
01[04:59] <john_cons> men det er ikke noe personlig altså
[04:59] <edison> tror ikke du klarer det! har lest sidene dine mange ganger etter at vi prata

01[05:00] <john_cons> at jeg skrev en utgreiing om det
01[05:00] <john_cons> nei, det ender nok opp med at jeg gjør det på min egen måte ja
01[05:00] <john_cons> hva syntes du om klagen min til scottish power da, som jeg skrev i går vel?

[05:01] <edison> har ikke fulgt med..
[05:01] <edison> sorry!
[05:02] <edison> men generelt kan jeg si at jeg synes du lager mye ut av lite, if you catch my drift

01[05:02] <john_cons> ok
01[05:03] <john_cons> ellers da, hvordan går businessen i norge, du er jo kjent forretningmann, mener jeg å ha lest
[05:03] <edison> nå leste jeg den

01[05:03] <john_cons> ok
[05:04] <edison> og jeg må si at jeg skjønte ikke så mye, selv om jeg prøvde :(
[05:04] <edison> du klager på at de sender deg regninger, tror jeg

[05:04] <edison> ?
[05:04] <edison> og du mener at de er feil, men jeg ser ikke umiddelbart hvorfor
01[05:04] <john_cons> du stod oppført som en av de 10 mest lovende, unge, forretningsmenn, i dagbladet tror jeg

01[05:04] <john_cons> for noen år siden
01[05:04] <john_cons> hvordan gikk det, for meg som er nysgjerrig
01[05:04] <john_cons> går det bra fortsatt?
[05:04] <edison> og all den andre historikken med emails og shit føler jeg at vel kanskje er litt irrelevant når du ikke forklarer liksom nøyaktig hva som er problemet

01[05:04] <john_cons> med firma osv
[05:05] <edison> jaja går bra, takk som spør :)
01[05:05] <john_cons> ok, jaja, jeg får nok holde meg til min egen måte å gjøre ting på tror jeg

01[05:05] <john_cons> for det er ikke akkurat noe tidspunkt å lære på egentlig dette
[05:05] <edison> ok, jeg tror ikke jeg skal gjøre et nytt forsøk på å komme frem til deg siden du outa meg og pasta forrige gang vi prata

01[05:05] <john_cons> du kan ikke lære en gammel hund nye triks, er det ikke det de sier?
01[05:06] <john_cons> ja, jeg har jo forklart om det, at jeg driver med åpenhet rundt min sitasjon

[05:06] <edison> vel, du mister potensielle venner .. jeg gir faen, men tror du har hørt det før, fra andre, kanskje?
01[05:06] <john_cons> dette er jo ikke noen private samtaler sånn som jeg ser du

01[05:06] <john_cons> det
01[05:06] <john_cons> ja, altså det er en tid for alt
[05:06] <edison> ikke?
[05:06] <edison> for meg er det det..?
01[05:06] <john_cons> det er en tid for åpenhet og det er en tid for venner

01[05:07] <john_cons> sånn ser jeg det
01[05:07] <john_cons> nå er ikke jeg i en fase av livet, hvor jeg aktivt søker nye venner
[05:07] <edison> jeg er trygg i min tilværelse, men jeg kan skjønne - hvis du ikke er trygg i din, på en måte - at du ser alt som fritt villt

[05:07] <edison> er det det du mener?
01[05:07] <john_cons> nei, jeg driver å står opp for mine rettigheter
01[05:07] <john_cons> det er min plikt, i forhold til samfunnet osv

[05:07] <edison> nei, seriøst
[05:07] <edison> det får du ikke lov til å si, for jeg er så uenig
[05:07] <edison> og _såpass_ mye har jeg lest sidene dine
01[05:08] <john_cons> altså, selv om du er høy forretningsmann, så kan du ikke komme her, og komme her

01[05:08] <john_cons> og fortelle meg hva jeg skal gjøre
01[05:08] <john_cons> eller synes du det selv?
[05:08] <edison> neinei, men man må få lov til å være uenig - og være enig om å være uenig, sant?

[05:08] <edison> jeg tror _ikke_ du er forfulgt på noen som helst måte
[05:09] <edison> (beklager!)
01[05:09] <john_cons> jo selvfølgelig, men når jeg forklarer at jeg ser på våre samtaler, som rettighetsforkjempere i mellom nærmest

[05:09] <edison> og det håper jeg du aksepterer uten at du må paste hele samtalen vår i bloggen din?
01[05:09] <john_cons> og ikke som private samtaler
[05:09] <edison> ja, så aksepterer jeg ikke det. ok?

01[05:09] <john_cons> nei, jeg vil ikke love det, for vi er jo ikke gamle kompiser
[05:09] <edison> men vi kan godt prate for det, for jeg synes hele greia di er interessant
01[05:10] <john_cons> nei, jeg ser ikke på oss som kompiser

[05:10] <edison> greit nok!
01[05:10] <john_cons> jeg ser ikke på oss som uvenner heller
[05:10] <edison> ditto.
[05:10] <edison> men det er jo slik man ser på hvemsomhelst, eller hva

01[05:10] <john_cons> men som to som er interessert i hva som foregår av problemer osv., i landet
01[05:10] <john_cons> nei, er ikke du litt samfunnsbevisst da
[05:10] <edison> jo, jeg prøver å være

[05:11] <edison> og jeg mener å ha en viss formening om hvordan samfunnet funker
01[05:11] <john_cons> har ikke dere hos homelien en sånn kåring av kandidater til fritt ord-prisen, blant annet?

[05:11] <edison> nope
01[05:11] <john_cons> ok, jeg syntes jeg så det
[05:11] <edison> vi er ikke så trendsettere lenger her
01[05:11] <john_cons> meg og tre andre

01[05:12] <john_cons> ifjor, eller noe
[05:12] <edison> en gang på 90-tallet var irc kult, nå er det bare en tjeneste - men vi satte standarden for mye av chat og slikt, da
01[05:12] <john_cons> ja, men jeg mener å ha sett at en i ditt firma på deres web, lanserte kandidater til fritt ord-prisen

[05:12] <edison> men! jeg har satt mål av meg til å opprettholde irc til jeg dauer, så vi får se
[05:13] <edison> nope, tror du blander noe da (seriøst!)
[05:13] <edison> hvilket firma var dette?

01[05:13] <john_cons> ja, det er mulig, jeg har ikke linken her nå, for det var kanskje et år siden jeg så det
01[05:13] <john_cons> jeg kan se litt
01[05:13] <john_cons> brb

[05:13] <edison> ok, men kan jeg i mellomtiden spørre, hva er denne taglinen din igjen
[05:14] <edison> og mark my words, jeg er ikke frekk, det er bare sånn det fremstår
[05:14] <edison> det er noe sånt som "og så ble jeg forfulgt av noe mafia ellerno"

[05:14] <edison> det er ihvertfall "mafia" og "ellerno" tror jeg :)

01[05:16] <john_cons> olen.net var det jeg tenkte på
01[05:16] <john_cons> http://www.olen.net/node/302
01[05:17] <john_cons> den er visst offline nå

01[05:17] <john_cons> er det en som jobber for deg, olen
[05:17] <edison> ah ja, han kjenner jeg
[05:17] <edison> godt
01[05:17] <john_cons> det var det jeg tenkte på, med at dere var samfunnsbevisste i powertech

[05:18] <edison> det er nok korrekt, men jeg er et menneske i tillegg til firmaet jeg startet da
01[05:18] <john_cons> men det er klart, at det å ha irc-server, det er jo en klar fordel for yttringsfriheten osv., vil jeg si

[05:19] <edison> tja, irc-messig - vi følger norges lover - men vi logger fortsatt ikke samtaler og irc.homelien.no har til dags dato _aldri_ utlevert en logg til politiet (av hvem som connecter - igjen, vi logger ikke hva folk sier uansett)

01[05:19] <john_cons> den laptopen her går litt sakte, et øyeblikk
[05:20] <edison> men er det bare fordi jeg er stor irc-kar du prater med meg? for jeg vil tro at massevis av mennesker har enormt mye å prate med deg om basert på bloggen din

[05:20] <edison> for den er virkelig merkelig
[05:21] <edison> og det mener jeg ikke på en positiv måte, men at du virkelig oppfører deg merkelig liksom
01[05:21] <john_cons> altså, det var du som kontaktet meg, på message, hvis jeg husker riktig

01[05:21] <john_cons> altså, jeg vil ikke ha noe sånn kompis-råd, fra deg
[05:21] <edison> stemmer (du fascinerer meg)
01[05:22] <john_cons> jeg kjenner ikke deg som privatperson

[05:22] <edison> det kan vi gjøre noe med, men nå spyr katta mi, brb
01[05:22] <john_cons> men hvis du representerer noe fritt ord-pris utvalg, fra powertech f.eks., så kan jeg sikkert prate med deg

01[05:23] <john_cons> du fasinerer meg og, på den måten, at du er en kjent forretningsmann, som prøver å få til noe her i landet, virker det som
01[05:24] <john_cons> du er ikke som en vanlig anonym person fra thailand eller argentina, som skal chatte tomprat, men du er en kjent person, både i aviser og på irc

[05:24] <edison> han overlevde fint
01[05:24] <john_cons> ok, ikke dårlig
[05:25] <edison> nei vet du, det er lenge siden jeg var kjent på noen måte
[05:25] <edison> det er du som blir kjendis nå, på godt og vondt

01[05:26] <john_cons> nei, det tror jeg ikke
[05:26] <edison> det er du allerede!
01[05:26] <john_cons> jeg har ikke vært i noen aviser, men det har jeg sett at du har vært

[05:26] <edison> stemmer, men det er basert på profesjonelle meninger og markedsføring og sånt
01[05:26] <john_cons> hva?
[05:27] <edison> ja, jeg forutser .. tipper! at du snart kommer i avisene

01[05:27] <john_cons> ok, vi får se
[05:27] <edison> men jeg vet ikke om det nødvendigvis er positivt for din .. "cause"
01[05:27] <john_cons> jeg har jo skrevet på den bloggen i snart tre år nå

01[05:27] <john_cons> og har arbeidsaker mot microsoft og rimi osv
[05:27] <edison> mm, vet
01[05:28] <john_cons> og har publisert dette på nett, i snart tre år
[05:28] <edison> jeg synes du overdriver veldig

01[05:28] <john_cons> men jeg har ikke sett noe skriblerier i avisene om dette
01[05:28] <john_cons> ok, to og et halvt år da
[05:28] <edison> nei, det kommer nok, men jeg tror ikke du kommer til å like det

01[05:28] <john_cons> nei, det kan nok være
[05:28] <edison> ssv kommer du til å tenke at avisene som skriver om deg er med i en konspirasjon eller noe, tror jeg..
[05:28] <edison> :(

01[05:28] <john_cons> nei, det skal du ikke si
01[05:29] <john_cons> jeg tar en ting av gangen
[05:29] <edison> jammen det er det jeg tror
01[05:29] <john_cons> ja, men du får lov å tro hva du vil

01[05:29] <john_cons> men jeg må jo også få lov å ha en mening
[05:29] <edison> fair enough, men det er min _vurdering_ også da, ikke bare noe jeg tror
[05:29] <edison> mm!

01[05:29] <john_cons> ja, vi får se da
[05:30] <edison> uansett, apropos, jeg treffer deg gjerne!
[05:30] <edison> hvis du er i nærheten av noe sted jeg skal til i fremtiden

01[05:30] <john_cons> altså, det ville vært i forbindelse med noe yttringsfrihetpris-utdeling, f.eks.
01[05:30] <john_cons> jeg synes det virker som om du prøver å egle deg innpå meg

01[05:30] <john_cons> så det tror jeg vi avlyser
[05:30] <edison> hvorfor prater du om ytringsfrihets-pris hele tida ifm meg? jeg har ikkeno med slikt å gjøre
01[05:30] <john_cons> jeg skjønner ikke dine hensikter

01[05:30] <john_cons> okey
[05:30] <edison> jeg er _veldig_ opptatt av (ytrings-) frihet, men jeg deler ikke ut noen priser..
01[05:31] <john_cons> men jeg synes du overdriver den fasinasjonen din for meg

01[05:31] <john_cons> vi har da vært på quiz-show osv
01[05:31] <john_cons> og du har aldri villet ha møtt meg tidligere
01[05:31] <john_cons> jeg er litt skeptisk til sånn fasinasjon

[05:31] <edison> det er bloggen og galskapen din som har gjort meg fascinert liksom
01[05:31] <john_cons> det håper jeg du har forståelse for
[05:31] <edison> jeg husker deg ikke fra q-z

01[05:31] <john_cons> okey,
[05:31] <edison> jaja, helt ok
01[05:32] <john_cons> men hvis du skal bable om galskap, så tror jeg at vi får ta kvelden
01[05:32] <john_cons> ihvertfall jeg

01[05:32] <john_cons> men du får hilse god bedring til katta di
[05:32] <edison> føler det er et definisjonsspørsmål, men hvis du er nærtagende..
01[05:32] <john_cons> kanskje du heller burde bruke mer tid på den

01[05:32] <john_cons> ja, jeg er litt skeptisk til sånne blog-fans
01[05:33] <john_cons> blogger kan være et sterkt medium
[05:33] <edison> jeg er ingen blog-fan, jeg er interessert i hvorfor du har et så skrudd syn på virkeligheten

01[05:33] <john_cons> så jeg tror vi får prøve å roe det ned litt i svingene
01[05:33] <john_cons> ja, men da sier vi takk til deg edison
01[05:33] <john_cons> og god bedring til katta

[05:33] <edison> evt. si det på en penere måte, jeg er ikke vant til å legge noe i mellom
01[05:33] <john_cons> hejdå!
01[05:33] <john_cons> ok, piss off!
01[05:34] <john_cons> skjønte du den?

[05:34] <edison> vel, sorry! var ikke stygt ment.
01[05:34] <john_cons> *gone*
Session Close: Sat Jan 23 05:34:15 2010

Session Start: Sat Jan 23 05:34:21 2010

Session Ident: edison
[05:34] Session Ident: edison (EFNet, john_cons) (oystein@citrus.homelien.no)
[05:34] <edison> god natt ja!
01[05:35] <john_cons> hvis du kontakter meg igjen så klager jeg på deg til ef-net adminene

[05:35] <edison> kjør på! det var jeg som msga deg
[05:35] <edison> så det er min skyld
[05:35] <edison> men jeg er fortsatt nysgjerrig på selve essensen, hvorfor du føler at du må angripe folk hele tida (du angriper meg nå!)

[05:36] <edison> for eksempel?
01[05:36] <john_cons> det er greit denne gangen, men hvis du ikke slutter å skrive nå
01[05:36] <john_cons> så klager jeg på deg
01[05:36] <john_cons> fra nå

[05:36] <edison> :( jeg vil helst ikke ha masse blogposts og klager på bloggen din, men hvis ikke du slutter å skrive til meg nå så .. og det er ikke en trussel, det er bare vanlig courtesy! man prater, man truer ikke

[05:37] <edison> :))
[05:38] <edison> (og igjen, det jeg ville prate om var essensen i bloggen din! altså det jeg kaller galskapen .. eller ditt livs/verdens/autoritets-syn)
-

03[05:38] * Added edison!*@* to ignore list
-
[05:38] <edison> eventuelt konspirasjonerJeg kjeda meg litt i dag, så jeg kjøpte en engelsk spesialitet, som var på tilbud etter jul, 'Christmas pudding'. Det er ikke det samme som julegrøtPS.

Hva inneholder Christmas pudding?

Jeg har scannet og forstørra emballasjen:

innehold christmas pudding

PS 2.

Jeg får prøve å oversette til norsk da:

Ingredienser: Sultaner (14%), rosiner (14%), sukker, kuranter (11%), hvetemel, glaserte kirsebær, engelsk cider (4%), vegetabilsk olje, sherry (3%), mandler, COURVOISIER (R) VS Cognac (2.5%), pasturiserte egg fra frittgående høns, pecan-nøtter, brandy (1.5%), 'Humnectant' (vegetabilsk glyserin), 'Molasses', appelsinskall, sitronskall, gjær, lagret portvin (0.7%), fløte, blandet krydder ('Nutmeg', kanel, koriander, 'Clove', ingefær, 'Caraway'), salt, appelsinolje, 'Spirit'-eddik, sitronolje, konserveringsmiddel ('Calcium propionate'), soyamel, 'Emulisifier....

osv., osv.

Så det blir vel altså ikke det samme som julegrøt.

Det er vel grøtris.

Eventuelt med sukker, kanel og smørøye.

Så Christmas pudding, må altså ikke forveksles med julegrøt.

Selv om begge er juledesserter og heter noe med jul eller 'christmas' da.

Bare sånn så at jeg har sagt fra om det.

I tilfelle det er noen som skal over å feire jul i England, neste jul, eller ved en senere anledning, mener jeg.

Og siden jeg blogger om 'Mat i England', osv.

Så sånn er det.

Så vi får se hva som skjer.

Vi får se.

Mvh.

Erik Ribsskog

'Hitler-sveis'

Til de som skriver mange kommentarer om at jeg har Hitler-sveis.

Det er ikke riktig.

Jeg har en frisyre, som en frisør på Oslo City, forrandra håret mitt til, i 2002.

Like etter at jeg hadde slutta som butikksjef, tror jeg det var.

Og det er egentlig en ganske symetrisk frisyre.

Men, jeg har en skallet flekk, på høyre side av hue.

Så det ser kanskje ikke så symetrisk ut.

Men det er fordi jeg ble for tidlig født, tror jeg, så derfor er liksom hodeskallen min litt sånn feil plassert.

Da jeg var på språkreise, sammen med tremenningen min, Øystein Andersen, i Brighton, sommeren 1988.

Så var det en på kurset som sa til meg, at det så ut som at alt håret var på den ene sida.

Og det tror jeg er pga. den skallede flekken jeg har, på høyre sida av huet da.

Som er litt vanskelig å skjule osv.

Så derfor har jeg ofte hatt problem med håret osv., og brukt mye tid på det, før jeg har gått på byen osv., den tida jeg bodde i Oslo.

Og på Berger, etter at jeg kom i puberteten, så begynte jeg vel å prøve å tenke på mitt eget utseende og.

Det var vel spesielt min fars stedatter, Christell Humblen, som prata om at jeg måtte bruke hårgele og lypsyl og sånn.

Så hu likte kanskje femi gutter.

Eller kanskje hun bare skulle tulle med meg.

Hvem vet.

Men jeg hadde skjønt det hvis jeg hadde hatt noe som ligna på Hitler-bart.

Men Hitler-sveis, den syntes jeg var litt lavmål.

Jeg har ikke noe Hitler-sympatier, i det hele tatt.

Jeg er en liberal konservativ, som Obama kanskje, hvis han er det.

Jeg har pleid å stemme Høyre, hvis jeg har stemt.

Så sånn er det.

Bare noe jeg kom på.

Så bedre lykke neste gang til mobberne!

Mvh.

Erik Ribsskog

Kjell Inge Røkke, (eller en annen medarbeider hos Aker ASA), leser veldig mye på bloggen, og skriver også tullekommentarer, virker det somVISITOR ANALYSIS

Referring Link

No referring link

Host Name


IP Address

144.177.50.6 [Label IP Address]

Country

Norway

Region

-

City

-

ISP

Aker Solutions Asa

Returning Visits

54

Visit Length

1 hour 17 mins 6 secs

VISITOR SYSTEM SPECS

Browser

MSIE 6.0

Operating System

Windows XP

Resolution

1280x1024

Javascript

Enabled

Navigation Path

Date

Time

WebPage

22nd January 2010

14:52:10

No referring link
johncons-mirror.blogspot.com/

22nd January 2010

14:54:43

johncons-mirror.blogspot.com
johncons-mirror.blogspot.com/2010_01_21_archive.html

22nd January 2010

14:54:53

johncons-mirror.blogspot.com/2010_01_21_archive.html

johncons-mirror.blogspot.com/2010/01/jeg-sendte-en-formell-klage-pa-scottish.html#comments

22nd January 2010

14:55:38

www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=407973739067553285&postID=2042532526957264596&blogspotRpcToken=8698897

johncons-mirror.blogspot.com/2010/01/jeg-sendte-en-formell-klage-pa-scottish.html#comment-form

22nd January 2010

14:55:48

www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=407973739067553285&postID=2042532526957264596&blogspotRpcToken=4959845

johncons-mirror.blogspot.com/2010/01/jeg-sendte-en-formell-klage-pa-scottish.html#comment-form

22nd January 2010

14:56:06

www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=407973739067553285&postID=2042532526957264596&blogspotRpcToken=7228502

johncons-mirror.blogspot.com/2010/01/jeg-sendte-en-formell-klage-pa-scottish.html#comment-form

22nd January 2010

15:13:06

No referring link
johncons-mirror.blogspot.com/

22nd January 2010

15:22:41

johncons-mirror.blogspot.com
johncons-mirror.blogspot.com/2010/01/jeg-sendte-en-formell-klage-pa-scottish.html

22nd January 2010

15:45:51

No referring link
johncons-mirror.blogspot.com/

22nd January 2010

16:09:16

www.google.no/search?hl=no&q=nick ewans ribsskog&meta=&aq=f&oq=

johncons-mirror.blogspot.com/2009/04/google-mail-chat-with-nick-ewans-about.html

Display Page URL not TitlePS.

Her er mer om dette:
Google Mail - [johncons] New comment on Jeg sendte en formell klage, på Scottish Power, ti....


Google Mail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>
[johncons] New comment on Jeg sendte en formell klage, på Scottish Power, ti....Anonymous
<noreply-comment@blogger.com>Fri, Jan 22, 2010 at 2:55 PM
To:
eribsskog@gmail.com


Anonymous has left a new comment on your post "Jeg sendte en formell klage, på Scottish Power, ti...":hehe...oi oi oiPublish this comment.Reject this comment.Moderate comments for this blog.
Posted by Anonymous to johncons at 22 January 2010 14:55


Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive