Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Wednesday, 27 February 2013

Jeg sendte en ny e-post til Sivilombudsmannen


Gmail - FW: INNSYN 26986. 12/06015-12 - Årsoppgave - renter for 2012 Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - LLH - rettighetsarbeid for LHBT i sør 2012 - OZA-12/0200
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


FW: INNSYN 26986. 12/06015-12 - Årsoppgave - renter for 2012 Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - LLH - rettighetsarbeid for LHBT i sør 2012 - OZA-12/0200


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Wed, Feb 27, 2013 at 4:25 PM

To:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>

---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2013/2/27
Subject: Re: FW: INNSYN 26986. 12/06015-12 - Årsoppgave - renter for 2012 Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - LLH - rettighetsarbeid for LHBT i sør 2012 - OZA-12/0200
To: Halsaa Cathrine <cathrine.halsaa@mfa.no>


Hei,

hva skal dette bety?

Jeg har aldri bedt om en eneste innsynsbegjæring i hele mitt liv.

Hvorfor sender dere meg denne dritten her?


Erik Ribsskog


2013/2/27 Halsaa Cathrine <cathrine.halsaa@mfa.no>Vedlagt følger kopi av dokumenter det har blitt bedt om innsyn i

Mvh

Cathrine Halsaa
From: Ashton Merete
On Behalf Of Seksjon for MR og demokrati
Sent: 26. februar 2013 13:01
To: Halsaa Cathrine
Cc: Sætre Halvor; Mollestad Ingrid
Subject: FW: INNSYN 26986. 12/06015-12 - Årsoppgave - renter for 2012 Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - LLH - rettighetsarbeid for LHBT i sør 2012 - OZA-12/0200

Importance: HighFrom: Engedahl Torill Koch
On Behalf Of Enhet for publikumshenvendelser(Arkiv)
Sent: 25. februar 2013 15:59
To: Seksjon for MR og demokrati
Subject: INNSYN 26986. 12/06015-12 - Årsoppgave - renter for 2012 Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - LLH - rettighetsarbeid for LHBT i sør 2012 - OZA-12/0200

Importance: High

Bestilling av saksdokumenter


Vedlagt følger bestillingsskjema og dokumenter til vurdering for innsyn. Bestillingen er beklageligvis forsinket grunnet stor pågang av innsynbegjæringer.


      

Innsyn skal besvares innen 3 virkedager.
      

Hvis innsyn innvilges uten at dokumentet sladdes er det ikke lenger nødvendig å fylle ut og skanne bestillingsskjema. Svar til innsynsanmoder skal inneholde saksbehandlers navn og selve dokumentet.
      

Hvis innsyn avslås eller dokumentet sladdes er det ikke lenger nødvendig å fylle ut og skanne bestillingsskjema. Men man skalalltid oppgi følgende til innsynsanmoder:
o  

Lovhjemmel for avslag eller sladd.  Oversikt over § ses i bestillingsskjema.
o  

Informere om klageadgang. Følgende tekst skal alltid tas med: «Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak i henhold til OFFL. § 31, 2.ledd. Avslag om begjæring om innsyn kan påklages i samsvar medOFFL § 32, 1.ledd.»
o  

Offentlighetskoordinator bes holdt orientert under behandling av klagesaker.
      

Ved sladding av dokumenter: bruk svart tusj som dekker godt og kopier deretter dokumentet før det skannes inn.
      

For informasjon om ev. tidligere innsyn i dokumentet – se under fanen Merknader i P360.


Saksbehandler sender svar direkte til journalist/bestiller med kopi til Enhet for publikumshenvendelser.


Vennligst referer alltid til innsynsnr. og P360 saks/dok.nr. i subject feltet i e-posten.


Spørsmål vedr. praktisering av Offentleglova kan rettes til offentlighetskoordinator Jon Ramberg.


Med vennlig hilsen

Enhet for publikumshenvendelser

Tlf: 50360

Det her er min danske grandonkel Louis. Han bodde visst på Odense slott

dansk grandonkel louis

PS.

Her er mer om dette:

mer om grandonkel louis

http://johncons.angelfire.com/om.html

Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive