Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Wednesday, 6 March 2013

Jeg sendte enda en e-post til Kunnskapsdepartementet


Gmail - Svar på innsynsforespørsel i sak 12/1250-2
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Svar på innsynsforespørsel i sak 12/1250-2


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Wed, Mar 6, 2013 at 11:48 PM

To:
Kunnskapsdepartementet <postmottak@kd.dep.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hva skal dette bety?

Hvorfor sender dere min nettbutikk denne dritten her?

Jeg har aldri kommet med en eneste innsynsbegjæring, hele mitt liv.


(Og det har selvfølgelig ikke nettbutikken min heller).

Erik Ribsskog


2013/3/6 Kunnskapsdepartementet <postmottak@kd.dep.no>
Sak: 12/1250-2 Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Konferanse Rosa-kompetanse 230412-240412

Dokument: Svar på invitasjon til politisk ledelse

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 2 i  sak 12/1250. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Tove Vesteen
Seksjon for dokumentasjon, IKT,  sikkerhet og beredskap
Kunnskapsdepartementet
Jeg sendte en e-post til Kunnskapsdepartementet


Gmail - Svar på innsynsforespørsel i sak 12/1241-1
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Svar på innsynsforespørsel i sak 12/1241-1


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Wed, Mar 6, 2013 at 11:38 PM

To:
Kunnskapsdepartementet <postmottak@kd.dep.no>Hva skal dette bety?

Hvorfor sender dere meg den dritten her?

Jeg har aldri kommet med en eneste innsynsbegjæring, i hele mitt liv.

Erik Ribsskog


2013/3/6 Kunnskapsdepartementet <postmottak@kd.dep.no>

Sak: 12/1241-1 Kristine Margrethe Arnesen Homofile innvandrere Prosjekt

Dokument: PL Diverse spørsmål om homofile innvandrere i Norge

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 1 i  sak 12/1241. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Tove Vesteen
Seksjon for dokumentasjon, IKT,  sikkerhet og beredskap
Kunnskapsdepartementet
Jeg sendte en e-post til Riksarkivet


Gmail - Innsynskrav 05.03.13 - 12/21361-1 og 2 RA/PRIV - Innsyn innvilget
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Innsynskrav 05.03.13 - 12/21361-1 og 2 RA/PRIV - Innsyn innvilget


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Wed, Mar 6, 2013 at 11:32 PM

To:
riksarkivet@arkivverket.no


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hva skal dette bety?

Hvorfor sender dere min nettbutikk denne dritten her?

Jeg har aldri kommet med en eneste innsynsbegjæring, hele mitt liv.

(Og det har selvfølgelig ikke nettbutikken min heller).


Erik Ribsskog


Til post@posegodt.net
Dato 06.03.13
Vår ref. 13/3-262

Innsyn innvilget
Oversender dokumenter i henhold til bestilling av 05.03.13


Saksnr.: 2012/21361 | Dok. nr.: 1 | Sekvensnr.: 55740
Sak: Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile
Dokument: Spørsmål - Mulig avlevering - Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile Dok. dato: 17.10.2012 | Journaldato: 19.10.2012
Avsender: Christian Nordbye


Saksnr.: 2012/21361 | Dok. nr.: 2 | Sekvensnr.: 58196
Sak: Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile
Dokument: Mulig avlevering - Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile Dok. dato: 01.11.2012 | Journaldato: 06.11.2012
Mottaker: Christian Nordbye

Med hilsen
Riksarkivet – Arkivseksjonen
Postboks 4015 Ullevål stadion
0806 OSLO

______________________________________________________________________
Denne e-posten er skannet av MessageLabs Email Security System.
For mer informasjon se
http://www.messagelabs.com/email
______________________________________________________________________


Jeg sendte enda en e-post til Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet


Gmail - Svar på innsynsforespørsel
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Svar på innsynsforespørsel


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Wed, Mar 6, 2013 at 11:20 PM

To:
Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet <postmottak@bld.dep.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hva skal dette bety?

Jeg har aldri sendt en eneste innsynsbegjæring i hele mitt liv.

Hvorfor sender dere meg den dritten her?

Erik Ribsskog2013/3/6 Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet <postmottak@bld.dep.no>

Sak: 13/404-1 Diskriminering av homofile fosterhjem - enkelthenvendelse

Dokument: Diskriminering av homofile fosterhjem

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 1 i  sak 13/404. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.
Med vennlig hilsen
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo


http:  www.regjeringen.no
e-post:  postmottak@bld.dep.no

Jeg sendte en ny e-post til Helse- og omsorgsdepartementet


Gmail - Svar på innsynsforespørsel
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Svar på innsynsforespørsel


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Wed, Mar 6, 2013 at 11:10 PM

To:
Helse- og omsorgsdepartementet <postmottak@hod.dep.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hva skal dette bety?

Jeg har aldri sendt en eneste innsynsbegjæring i hele mitt liv.

Hvorfor sender dere meg den dritten her?

Erik Ribsskog2013/3/6 Helse- og omsorgsdepartementet <postmottak@hod.dep.no>
Sak: 12/129-2 Bloddonasjon og homofile
Dokument: Bloddonasjon og homofile - spørsmål om endring av lovverket


Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 12/129 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet


Jeg sendte en e-post til Helse- og omsorgsdepartementet


Gmail - Svar på innsynsforespørsel
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Svar på innsynsforespørsel


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Wed, Mar 6, 2013 at 11:07 PM

To:
Helse- og omsorgsdepartementet <postmottak@hod.dep.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hva skal dette bety?

Jeg har aldri sendt en eneste innsynsbegjæring i hele mitt liv.

Hvorfor sender dere meg den dritten her?

Erik Ribsskog2013/3/6 Helse- og omsorgsdepartementet <postmottak@hod.dep.no>

Sak: 12/129-1 Bloddonasjon og homofile
Dokument: Bloddonasjon og homofile - spørsmål om endring av lovverket

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 12/129 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet


Jeg fortsetter å søke jobber. Denne gang som Web Designer


Gmail - Web Designer
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Web Designer


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Wed, Mar 6, 2013 at 10:27 PM

To:
gareth@tgmarketingsolutions.co.ukHi,

I read about this vacancy on the DirectGov-website, and I wanted to please apply for this job.

I have a web-shop, (www.bagsofsweets.net), which I designed this year, (using HTML, CSS, Javascript and PHP).


I also have a personal website, (http://johncons.angelfire.com/), which I designed in 2009 and 2010, (using HTML and Javascript).

I also have a degree in IT, from Oslo University College, where I studied, from 2002 to 2004.


I attach my CV and hope to hear back from you!

Yours sincerely,

Erik Ribsskog


CV - Erik Ribsskog.doc
38KMer fra Posegodt

PIC_6254

For å prøve å fokusere mer på økonomien, til nettbutikken min.

Så tenkte jeg det, at jeg kunne blogge mer, om fortjenesten, til Posegodt.

På mandag, så dukket det opp en ordre, på tre poser med godteri.

(Nemlig en pose Taveners Wine Gums.

En pose Maynards Wine Gums

Og en pose Mars Planets).

Disse posene, kostet 39.90 per stykk, på nettbutikken min.

Så det ble 119,70, i totalbeløp.

Pundet er lavt, (for tiden), så jeg fikk £12.67, fra PayPal, (etter at de hadde trukket fra en avgift, for transaksjonen).

Utgiftene, for denne bestilingen, var:

Taveners Wine Gums: 75 pence.

Maynards Wine Gums: 99 pence.

Mars Planets; (som var på tilbud, i en butikk jeg pleier å handle i), 1 pund.

Og porto var £5.42.

Og jeg må regne 33 pence, for boble-konvolutten, (for de koster et pund, for en tre-pakning).

Så utgiftene ble £5.42 + £0.33 + £1.00 + £0.75 + £0.99.

Så utgiftene ble til sammen: £8.49, (regnet jeg ut, på den kalkulatoren, som følger med Windows, nå).

Og inntektene var altså £12.67.

£12.67 minus £8.49.

Det blir £4.18.

Så jeg tjente altså mer enn fire pund, på denne bestillingen, (som dukket opp, på mandag).

Og det betyr at Posegodt har positivt dekningsbidrag.

Som vi lærte om i bedriftsøkonomi-timene, (eller bed-øk-timene, som vi sa), på økonomilinja, på handel og kontor.

Så det er 'liv laga' liksom, for denne nettbutikken.

(Må man vel si).

Men jeg trenger å selge mer varer da, for å øke inntektene.

Og dekningsbidraget, vil variere, fra bestilling til bestilling.

(Mye avhengig av hvor mange varer, som kundene kjøper, av gangen.

Siden porto er inkludert, i prisen).

Så jeg må følge med på dette, sånn at jeg ikke taper penger.

Så jeg må kanskje øke prisen, til 44.90.

Jeg får se det an.

Hvis jeg ser at det er sånn, at jeg taper penger, på en bestilling.

Så får jeg sette opp prisen, tenker jeg.

Så jeg får regne, på denne måten, på de minste bestillingene.

For det er når kunder bare bestiller en vare, at jeg risikerer, å tape penger, (på bestillingen).

(Husker jeg fra tidligere bestillinger, fra ifjor, osv).

Og det vil jeg jo ikke.

For hva hvis jeg har lite penger, til mat, når denne bestillingen dukker opp.

Da får jeg jo enda mindre penger, til mat, hvis bestillingen gjør at jeg må bruke av mat-budsjettet, for å drive nettbutikken.

Så dette må jeg se an, framover.

Ihvertfall når det dukket opp små bestillinger.

De store bestillingene, de tjener jeg godt med penger på, (sånn som jeg husker det, fra de forrige månedene), må jeg si.

Og med 'store' bestillinger, så regner jeg de som bestiller tre, fire eller fem varer, (eller enda fler), av gangen, da.

Så jeg får se an dette litt mer fremover.

Jeg kan nesten ikke sette opp prisene med en gang, når jeg først har satt de ned, synes jeg.

Men jeg må følge med på dekningsbidraget, det er helt sikkert.

Så får jeg prøve å ha dette litt i bakhodet, hvordan jeg kan få nettbutikken, til å vokse, og kaste av seg penger.

(Sånn at jeg kanskje kan leve av den, en dag).

Vi får se om jeg klarer å få denne første virksomheten, som jeg har startet, i mitt liv, til å bli vellykket.

Det blir spennende å se, (synes ihvertfall jeg).

Så vi får se om jeg klarer å få til det.

Vi får se.

Mvh.

Erik Ribsskog

Jeg sendte en e-post til Farmfoods


Gmail - Complaint
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Complaint


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Wed, Mar 6, 2013 at 7:09 PM

To:
customerservices@farmfoods.co.ukHi,

I was in your shop in Kirkdale today, (in Walton Road, I think the street is).

I got a voucher from my landlord, last year, (since I sent back a form, that they sent me), and started shopping at your chain.


I used to buy spicy chicken wiglets, around 700 grams, which were priced at £2.50, but were at a sales-campaign, (last year), and sold for £2.

This is a lot of food, for two pounds, and it has both protein, (from the chicken), and carbo-hydrates, (from the 'batter'), and I weight around 100 kilo, so I used to eat one 700-gram pack, as a dinner, in two servings.


Then I really got feed up, I remember.

But now, you only have the 27 chicken-fingers pack, (which also weighs around 700 gram).

These doesn't taste as spicy and good, as the spicy chicken wiglets, I think.


It's seems to me the spicy chicken wiglets, have been discontinued, (in your shops), right after they were on a big sales-campaign, (with reduced price, from £2.50 to £2).

It seems strange to me, (who is an earlier Store Manager, from the Rimi-chain, (owned by ICA), in Norway), that you discontinue a product right after it has been on a big sales-campaign.

Which would have created 'more-sale', ('mersalg' we call it, in Norway).

The young woman at the check-out, at Farmfods in Walton Road today, said you didn't have these, 'at the minute'.


But these have been gone for months now.

(So they've been gone more than 'a minute', I think).

So that's why I thought I'd send an e-mail to you about this.


Since the staff probably just said something, (since she called months for minutes, I reackon she just invented a reply, without really being aware of that this problem was discontinued).


Something like this.

So I wondered if you could tell me exatly what happened with the good-tasting dinner Spicy Chicken Wiglets, (around 700-750 gram packs).

Thanks in advance for help with finding out more about this!

Best regards,

Erik RibsskogHvis noen av de rød-grønne stortingsrepresentantene har mistillit, mot sin egen regjering, så har de mulighet til å melde seg ut, av sitt parti, og istedet alliere seg, med de borgerlige partiene. Så det er også en mulighet, mener jeg

hvis mistillit

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10101176

På begynnelsen av 90-tallet, så hadde Herodes Falsk, en sketsj, på TV-Norge, som het 'Drammen Harry-TV'. Og nå er det visst noe harry-greier, som skjer, i Drammen, igjen. Jeg er jo fra Berger, utafor Drammen, så jeg har lov til å være litt harry noen ganger, (hvis jeg vil), synes jeg. Men jeg prøver som oftest å være kul. Jeg slutta jo for eksempel med å bruke tennis-sokker, på 90-tallet, siden det stod i avisene vel, at dette var harry. (Bare for å ta et eksempel)

drammen harry

http://dt.no/kultur/fokuserer-pa-drammen-1.7795026

PS.

Her er mer om dette:

Franskmennene lurer på om den kontroversielle norske blogg-dama Florenthyna, ble myrdet. Jeg må si at det virket som for meg, at det norske samfunnet sviktet, når det gjaldt Florenthyna. Ingen hjalp henne, selv om hun ble forfulgt av Spillegal-forumet, (sånn det virket som for meg, ihvertfall), og hu måtte prostituere seg, for å få tak i penger. Hun blogget om problemene sine, men ingen reagerte, virket det som. Hun var vel fra Røyken, i Buskerud. Hvorfor skrev ikke Drammens Tidende, for eksempel?

frankrike myrdet

Fler bilder fra Liverpool

PIC_6139

PIC_6140

PIC_6141

PIC_6142

PIC_6143

PIC_6144

PIC_6145

PIC_6146

PIC_6147

PIC_6148

PIC_6149

PIC_6150

PIC_6151

PIC_6152

PIC_6153

PIC_6154

PIC_6156

PIC_6157

PIC_6158

PIC_6159

PIC_6160

PIC_6161

PIC_6162

PIC_6163

PIC_6164

PIC_6165

PIC_6166

PIC_6167

PIC_6168

PIC_6169

PIC_6170

PIC_6171

PIC_6172

PIC_6173

PIC_6174

PIC_6175

PIC_6176

PIC_6177

PIC_6178

PIC_6179

PIC_6180

PIC_6181

PIC_6182

PIC_6183

PIC_6184

PIC_6185

PIC_6186

PIC_6187

PIC_6188

PIC_6189

PIC_6190

PIC_6191

PIC_6192

PIC_6193

PIC_6194

PIC_6195

PIC_6196

PIC_6197

PIC_6198

PIC_6199

PIC_6200

PIC_6201

PIC_6202

PIC_6203

PIC_6204

PIC_6205

PIC_6206

PIC_6207

PIC_6208

PIC_6209

PIC_6210

PIC_6211

PIC_6212

PIC_6213

PIC_6214

PIC_6215

PIC_6216

PIC_6217

Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive