Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Monday, 26 May 2014

Jeg sendte en ny e-post til BMA

Erik Ribsskog

Update/Fwd: BMA Membership application

Erik Ribsskog Mon, May 26, 2014 at 11:30 PM
To: Mervyn Pilley
Cc: lederne@lederne.no, "epost@nito.no" , post@tekna.no, Akademikerforbundet
Hi again,

and I'm going to put this association-qualification on my CV's, when I
receive your letter about this, in the post.

I'm also a member of the Academics-union in Norway, (since I have
enough credits, for a Bachelor-degree, (in IT), which is what they
require, for people to be members there).

And I've earlier been a member of NITO, in Norway, (an organisation
for Technologists and Enigeneers).

But they threated me a bit bad I think, (perhaps because I live in the UK).

And also the Norwegian organisation for managers, (Lederne), refused
me membership.

(As did Tekna, even if I've studied, (Information Management, IT and
Computing), at university-level for a total of five years, (before,
while and after I worked as a manager)).

The union-leader Jan Olav Brekke, was a bit inpolite against me, I think.

But I look forward to seeing your letter and membership-magazine etc.,
in the post, when I get it.

And I'm going to read these folders with interest, and try to catch
up, about the BMA.

I also have a lot of employment-cases etc., and am being taken to
court, by the Jobcentre, in a constructed case.

But I can wait untill I get your membership-envelope in the post, and
take it from there.

Thanks again for the help with this!

Best regards,

Erik Ribsskog

PS.

Here is more about what Lederne wrote:

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
________________________________
Ad: Påminnelse/Fwd: Medlemsskap/Re: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd:
MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET
________________________________
jan@lederne.no <jan@lederne.no>Tue, Dec 10, 2013 at 2:36 PM
To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Hei!

For å bli medlem hos oss må man tilhøre bestemte yrkeskategorier. Vi
kan også ta opp som medlem personer som er under opplæring til disse
yrkeskategoriene, og vi kan la medlemmer som har falt ut av en slik
yrkeskategori få fortsette som medlem.

Vi kan ikke se at du etter dette kan bli medlem.


Medlemskap innvilges etter søknad. Normalt innvilger vi søknad dersom
søkeren er i arbeid innenfor de stillingskategorier vi organiserer.
Etter å ha lest den korrespondanse du har sendt oss med andre
fagorganisasjoner, er det slett ikke sikkert at vi hadde innvilget
medlemskap om du hadde vært i relevant jobb.


Mvh

Jan Olav Brekke

Forbundsleder
-----Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com> skrev: -----
Til: Jan Olav Brekke <jan@lederne.no>
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 12.09.2013 02:51
Emne: Påminnelse/Fwd: Medlemsskap/Re: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd:
MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET

Hei,

jeg kan ikke se at jeg har mottatt noe svar, på denne e-posten.

Så jeg prøver derfor å sende en påminnelse om dette.

Håper dette er i orden!

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2013/11/9
Subject: Medlemsskap/Re: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: MEDLEMSKAP I
AKADEMIKERFORBUNDET
To: jan@lederne.no
Cc: "epost@nito.no" <epost@nito.no>, alfred.sorbo@akademikerforbundet.no


Hei,

jeg blir bare tulla med, av Akademikerforbundet og Nito.

(Enda jeg har nok vekttall, nemlig 63, til å være med hos dem.

Etter å ha studert IT ved HiO IU og informasjonsbehandling ved NHI).

Men det er mulig at Nito og Akademikerforbundet mobber meg, fordi at
jeg også har jobba, som butikksjef, i Rimi, (og vunnet Rimi Gullårer
der, blant annet).

Jeg har en arbeidssak mot Rimi, så jeg kunne trengt noe juridisk råd.

Og jeg er også arbeidsledig i utlandet, men Akademikerforbundet og
Nito er bare svikefulle, og vil ikke hjelpe meg, som er en i samme båt
liksom, og som de liksom skal hjelpe da.

De mener at arbeidsledige ikke har rett til juridiske råd, hos
Akademikerforbundet.

Og Nito er usolidariske, (og ville ikke hjelpe meg når jeg ikke fikk
Nito-kortet), så jeg meldte meg ut, og blir ignorert når jeg prøver å
melde meg inn igjen, etter at de har fått ny president.

Så dette er jo renspikka mobbing, (av meg), fra noen nerder, virker det som.

Noe sånt.

Er det mulig for en tidligere butikksjef å få noe med hjelp fra
Lederne, (enn jeg får av disse nerdene?).

Dere svarer ikke på e-poster jeg har sendt til lederne@lederne.no.

Erik Ribsskog


2013/10/25 Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
>
> Hei,
>
> nå har jeg også skummet gjennom vedtektene deres, (som jeg fikk i posten, fra dere, etter at jeg meldte meg inn).
>
> Og det står ikke noe der om at arbeidsledige ikke har et fullverdig medlemsskap.
>
> (Ikke som jeg kunne se, ihvertfall).
>
> Kan dere være vennlige å vise til paragrafene, hvor denne 'apartheid-fascismen' er beskrevet?
>
> Dette må være noe rart som hu 'kontorrotta' deres har fått for seg, og så har hu sugd sine mannlige kolleger, for å få dem til å dulle med a, for å si det som 'gutta på gølvet', på 'fagforeningsspråk' :)
>
> Mvh.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2013/10/25
> Subject: Klage/Fwd: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET
> To: alfred.sorbo@akademikerforbundet.no
> Cc: "epost@nito.no" <epost@nito.no>, lederne@lederne.no
>
>
> Hei,
>
> det kan da ikke være riktig, at arbeidsledige ikke har fullverdig medlemsskap?
>
> Dette må da være noe sprøt som han kollegaen din finner på, som noe slags forsinket aprilsnarr?
>
> Hvis ikke, så vil jeg klage, på at dere ikke skrev denne 'fascismen', på innmeldingsskjemaet.
>
> Mvh.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2013/10/25
> Subject: Re: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET
> To: Bjørn Halvorsen <bjorn.halvorsen@akademikerforbundet.no>
> Cc: lederne@lederne.no, "epost@nito.no" <epost@nito.no>
>
>
> Hei,
>
> dette gjelder som du skriver e-poster fra august og september.
>
> Det er vanskelig for meg å svare på alt du tar opp i e-posten din, siden dette er en stund tilbake i tid.
>
> Jeg får ta det viktigste, sånn som jeg ser det.
>
> Så arbeidsledige får ikke et fullverdig meldemsskap?
>
> Hvor opplyses det om at juridisk råd ikke er inkludert for arbeidsledige?
>
> Det høres rart ut for meg.
>
> Jeg har vært medlem av NITO og der hadde arbeidsledige fullverdig medlemskap selv om de var arbeidsledige.
>
> (Sånn som jeg forstod det, ihvertfall).
>
> Det kan da ikke være riktig at arbeidsledige skal ha dårlige medlemsskap.
>
> Det må da være sånn at de har et fullverdig medlemsskap.
>
> Men at de får rabatt, som en slags hjelp, i deres vanskelige situasjon.
>
> Dette er som noe bedrageri for meg, at dere først sier dette nå.
>
> Og hvorfor venter dere så lenge med å svare?
>
> Nei, dette blir som noe trakassering og bedrageri for meg.
>
> Dette ble da ikke opplyst, da jeg meldte meg inn, hos dere.
>
> Dere finner jo bare på tull dere, for å trakassere folk.
>
> Og dere gir mindre hjelp til arbeidsledige, som er de som trenger støtte.
>
> Det er jo som i bakvendt-land, mener jeg.
>
> Erik Ribsskog
>
> PS.
>
> Dere skulle ha skrevet det, på innmeldingskjemaet, hvis dere hadde apartheid-meldemsskap.
>
> Dere kan ikke komme med det nå, mener jeg.
>
> Dere får slutte å tulle, og gi meg den juridiske støtten, som dere har lovet meg, mener jeg.
>
> Det virker som at dere har store problemer, med hvordan dere er organisert, siden dere bruker 'år og dag', på å svare, og så skriver alt for mye, på en gang.
>
>
>
> 2013/10/25 Bjørn Halvorsen <bjorn.halvorsen@akademikerforbundet.no>
>>
>> Erik Ribsskog
>>
>>
>>
>> Jeg viser til flere e-poster vi har mottatt fra deg, bl.a. e-post av 29. august 2013 hvor du spør:  «hva er dette for oppførsel? Hvorfor svarer dere ikke?», samt e-post av 18. september 2013 hvor du etterlyser svar på klage.
>>
>>
>>
>> I det følgende skal jeg redegjøre kort for våre betingelser for medlemskap:
>>
>> ·         Etter at vi har mottatt din innmelding, registrerte vi at du hadde nok vekttall til å bli tatt opp som medlem hos oss. Kravet er 60 vekttall fra høyskole og/eller universitet.
>>
>> ·         Vi registrerte videre at du oppga å være arbeidsledig.
>>
>> ·         Ut i fra disse opplysningene ble du tilbudt et medlemskap for ikke-yrkesaktive. Et slikt medlemskap har en kontingent på kr 300 i året. (Samme kontingenten er for øvrig fastsatt for studentmedlemskap).
>>
>> ·         Medlemskap for yrkesaktive koster per dato kr 3 600 i året, dvs. kr 300 per måned.
>>
>> ·         Yrkesaktive medlemmer har ett gratis rettsråd i året i saker/spørsmål av arbeidsrettslig karakter hos vår advokat (som driver selvstendig advokatvirksomhet og som vi har avtale med). Et rettsråd innebærer at advokaten vurderer saken/spørsmålet som blir lagt fram og gir en anbefaling om veien videre.  Dette kan i prinsippet dreie seg om to ulike retninger: a) anbefaling om å legge bort saken, b) saken bør forfølges videre.  I det siste tilfellet er det en forutsetning at det er medlemmet selv som dekker alle advokatutgifter. Medlemmet kan imidlertid etter søknad få økonomisk støtte fra Akademikerforbundet med inntil 10 timer juridisk bistand hos vår advokat. Det er viktig å være oppmerksom på at disse reglene (som er nedfelt i våre vedtekter og retningslinjer) gjelder for yrkesaktive medlemmer, men ikke for ikke-yrkesaktive medlemmer eller studenter.
>>
>> ·         For at medlemmer skal kunne nytte de fordelene som ligger i ett gratis rettsråd, medlemspris hos vår advokat (kr 1 150 + mva) og ev. økonomisk støtte til juridisk hjelp, krever Akademikerforbundet at vedk. medlem har et års medlemskap i forbundet. Alternativt kan et medlem med kortere medlemstid enn et år betale full medlemskontingent for en tid framover, slik at medlemskontingent totalt er betalt for ett år.
>>
>> ·         De opplysningene som du har fått av oss om dette er ikke «tull» som du hevder, men fakta og en klar forutsetning for bruk av vår advokat.
>>
>> ·         Vi oppfatter nå at (hoved)hensikten din med å søke om medlemskap i Akademikerforbundet er knyttet til framtidig bruk av våre advokattjenester. Ut i fra det som er redegjort for ovenfor, vil ikke vi kunne bistå deg med dette.  Et annet forhold vi vil gjøre oppmerksom på er at forbundet ikke ønsker å gå inn i saksforhold som skriver seg fra flere år tilbake i tid.
>>
>>
>>
>> Vi tar for øvrig sterk avstand fra vulgære språkbruk og upassende uttrykksform i dine e-poster til oss, samt negative karakteristikker av våre ansatte. Vi kan vanskelig se hensikten med og  bakgrunnen for dette.
>>
>>
>>
>> Vi har tidligere meddelt at vi har registrert deg som nytt medlem hos oss, men vil gjøre oppmerksom på at medlemskap forutsetter at medlemskontingent er betalt.
>>
>>
>>
>> Etter en samlet vurdering av ovennevnte forhold, kan vi vanskelig se at medlemskap hos oss vil være i tråd med dine forventninger og ønsker, og våre muligheter til å gå inn på og oppfylle disse.
>>
>> Vi oppfatter således at medlemskap i Akademikerforbundet ikke er aktuelt, og at den foretatte «registrering» av deg derfor annuleres.
>>
>>
>>
>>
>>
>> Med vennlig hilsen
>>
>>
>>
>>
>> Bjørn Halvorsen
>> Seniorrådgiver
>>
>> Akademikerforbundet / Tollbugt. 35 / 0157 Oslo
>> Telefon: 21 02 33 62 / Faks: 21 02 33 61 / Mobil: 917 38 692
>>
>>
---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Mon, May 26, 2014 at 10:20 PM
Subject: Re: BMA Membership application
To: Mervyn Pilley <enquiries@businessmanagement.org.uk>


Hi,

thank you for your e-mail!

Thant would be brilliant.

It's a bit strange being 'a special case', but when I'm unemployed
then I can't pretend I'm not.

Please just send me the giro in the post, and I'll try to get it paid
by the due-date.

Thanks for the help with this!

Best regards,

Erik Ribsskog

PS.

I'll read more about how to become a certified manager later.

And then I'll probably contact you back about that.

But that's no hurry, I guess.

I can have a look at your monhtly member-magazine etc., and try to
read up more about this first.

But that also sounds a bit interesting, I have to say.

Thanks again for the e-mail!


On Mon, May 26, 2014 at 9:47 PM, Mervyn Pilley
<enquiries@businessmanagement.org.uk> wrote:
> Erik,
> My apologies - I hadn't fully appreciated that you are currently unemployed.
> I can offer you Fellowship for £25 as a special case. Hopefully the
> qualification may assist you in getting a job.
>
> Is this acceptable?
>
> Kind regards
> Mervyn
> ----- Original Message ----- From: "Erik Ribsskog" <eribsskog@gmail.com>
> To: "Mervyn Pilley" <enquiries@businessmanagement.org.uk>
> Sent: Monday, May 26, 2014 1:56 PM
> Subject: Re: BMA Membership application
>
>
>
> Hi,
>
> thank you for your e-mail.
>
> I've actually received two jobseekers allowance-payments in a few days
> now, so I could actually afford to be a member, I think.
>
> (I can't find anything about a discount for unemployed people on your
> website, so I guess you don't have that).
>
> So that would have been very fine.
>
> Then I could try to be a member for a year.
>
> I actually have more than ten years management-experience, so I was
> hoping to get offered a higher membership-type, (fellow-membership).
>
> And perhaps to be a certified manager.
>
> But I can think more about this, (and read up on your website), and
> then deal with this at a later time, (after I've read up more about
> this).
>
> Thanks again for you e-mail!
>
> Best regards,
>
> Erik Ribsskog
>
>
> On Mon, May 26, 2014 at 12:06 PM, Mervyn Pilley
> <enquiries@businessmanagement.org.uk> wrote:
>>
>> Dear Erik,
>> Thank you for your completed on line application form. I am pleased to
>> confirm that, on the basis of the information contained within the
>> application, we can offer you direct entry membership of the Association
>> at
>> the grade of Full Member - MBMA. The current subscription for this grade
>> is
>> £55.
>>
>> If you wish to accept this offer please confirm and I will arrange for the
>> issuing of a membership subscription invoice. Once this has been paid we
>> can
>> issue you your membership certificate.
>>
>> Kind regards
>> Mervyn Pilley FRSA FBMA
>> Secretary General
>>
>> Business Management Association
>> Suite 1 High Oak House Collett Road Ware Herts SG12 7LY
>> T: 0800 032 2733 Fax: 01920 823261
>> www.businessmanagement.org.uk
>>
>

Mer om jobbsøking i England

Erik Ribsskog
BMA Membership application

Erik Ribsskog Mon, May 26, 2014 at 10:20 PM
To: Mervyn Pilley
Hi,

thank you for your e-mail!

Thant would be brilliant.

It's a bit strange being 'a special case', but when I'm unemployed
then I can't pretend I'm not.

Please just send me the giro in the post, and I'll try to get it paid
by the due-date.

Thanks for the help with this!

Best regards,

Erik Ribsskog

PS.

I'll read more about how to become a certified manager later.

And then I'll probably contact you back about that.

But that's no hurry, I guess.

I can have a look at your monhtly member-magazine etc., and try to
read up more about this first.

But that also sounds a bit interesting, I have to say.

Thanks again for the e-mail!


On Mon, May 26, 2014 at 9:47 PM, Mervyn Pilley
<enquiries@businessmanagement.org.uk> wrote:
> Erik,
> My apologies - I hadn't fully appreciated that you are currently unemployed.
> I can offer you Fellowship for £25 as a special case. Hopefully the
> qualification may assist you in getting a job.
>
> Is this acceptable?
>
> Kind regards
> Mervyn
> ----- Original Message ----- From: "Erik Ribsskog" <eribsskog@gmail.com>
> To: "Mervyn Pilley" <enquiries@businessmanagement.org.uk>
> Sent: Monday, May 26, 2014 1:56 PM
> Subject: Re: BMA Membership application
>
>
>
> Hi,
>
> thank you for your e-mail.
>
> I've actually received two jobseekers allowance-payments in a few days
> now, so I could actually afford to be a member, I think.
>
> (I can't find anything about a discount for unemployed people on your
> website, so I guess you don't have that).
>
> So that would have been very fine.
>
> Then I could try to be a member for a year.
>
> I actually have more than ten years management-experience, so I was
> hoping to get offered a higher membership-type, (fellow-membership).
>
> And perhaps to be a certified manager.
>
> But I can think more about this, (and read up on your website), and
> then deal with this at a later time, (after I've read up more about
> this).
>
> Thanks again for you e-mail!
>
> Best regards,
>
> Erik Ribsskog
>
>
> On Mon, May 26, 2014 at 12:06 PM, Mervyn Pilley
> <enquiries@businessmanagement.org.uk> wrote:
>>
>> Dear Erik,
>> Thank you for your completed on line application form. I am pleased to
>> confirm that, on the basis of the information contained within the
>> application, we can offer you direct entry membership of the Association
>> at
>> the grade of Full Member - MBMA. The current subscription for this grade
>> is
>> £55.
>>
>> If you wish to accept this offer please confirm and I will arrange for the
>> issuing of a membership subscription invoice. Once this has been paid we
>> can
>> issue you your membership certificate.
>>
>> Kind regards
>> Mervyn Pilley FRSA FBMA
>> Secretary General
>>
>> Business Management Association
>> Suite 1 High Oak House Collett Road Ware Herts SG12 7LY
>> T: 0800 032 2733 Fax: 01920 823261
>> www.businessmanagement.org.uk
>>
>

Kan disse tre ha blitt kalt vaner, fordi at de bodde på vannet, da de var på arken, (som Noa, Adam og Eva)? Og vanekrigen, kan det ha vært krigen mot vannet, (som oversvømmelser, osv.)? Hm

vaner hm

http://no.wikipedia.org/wiki/Vaner

Mer fra YouTube
Mer fra Twitter

Erik Ribsskog

Case# 02336728: Abusive user - homofilcons - ref:00DA0000000K0A8.500G000000OYCCe:ref

Twitter Support Mon, May 26, 2014 at 2:40 PM
To: "eribsskog@gmail.com"

This is an AUTOMATED response from our support system.
 
Hello,
 
We have received your report and will review it shortly. Your patience is greatly appreciated.
 
What happens next?
 
The Twitter Trust & Safety team will review your report and take action if the user is found to be in violation of our abusive behavior policy. We may follow up with you if we need additional information.
 
What else can you do? 
 
  • Do not respond to the user. Responding to someone who is intentionally attempting to aggravate you or others may encourage them to continue their behavior.
  • Block the user.
  • Learn more about how to deal with abusive users.
  • Learn how to flag inappropriate media.
  • If you feel threatened or are in danger, please contact your local law enforcement. You can point local law enforcement to our Guidelines for Law Enforcement.
 
Contact Law Enforcement
 
If something has gone beyond the point of a personal conflict, whether it be online or offline, you should contact your local authorities so they can accurately assess the situation.
 
If you decide to contact law enforcement, you may want to include screenshots of the offending Tweets and this summary of the situation as part of your report. As per our Guidelines for Law Enforcement, if we are contacted by law enforcement directly, we can work with them and provide the necessary information for their investigation of your issue.
 
If you do not feel comfortable contacting law enforcement, you should reach out to a trusted individual, such as a friend or family member, for help. Working with people close to you may help you assess the threat and determine next steps. 
 
Please note: Twitter can only address issues related to content posted on Twitter. If someone has posted this content on other websites, please contact those websites for assistance in removing the information.
 
Thanks,
 
Twitter Trust & Safety
 
------------------------------------------------- 
Your case number: # 02336728System Reference: ref:00DA0000000K0A8.500G000000OYCCe:ref

Jeg sendte enda en e-post til Oslo Børs

Erik Ribsskog

Oppdatering/Fwd: Complaint about Tesco/Fwd: Update/Fwd: TES4298701NI: Re your recent enquiry

Erik Ribsskog Mon, May 26, 2014 at 2:26 PM

To: Oslo Børs Information Services Sales

Hei,

jeg ser, (på StatCounter), at dere driver og leser på bloggen min, og laster ned dokumenter fra Psykiatrien i Vestfold, osv.

Dere må ikke være redde for å spørre, hvis det er noe.

Jeg driver og skriver memoarer, og har kommet til år 2004.

Og jeg skal skrive om hva som skjedde, nede i Kvelde, (min onkel Martin lurte meg til å gå til psykolog Silke Gjetrang der, i 2005), seinere i år, eller neste år, (eller noe sånt).
Siden jeg tilfeldigvis så at dere dreiv og lasta ned noen filer, fra bloggen min.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Mon, May 26, 2014 at 2:03 PM
Subject: Re: Complaint about Tesco/Fwd: Update/Fwd: TES4298701NI: Re your recent enquiry
To: Oslo Børs Information Services Sales <Sales@oslobors.no>


Hei,
ja, men jeg er ikke så glad i de kontakt-skjemaene.
Det er ikke så lett å huske hva man har skrevet, når man bruker de.

(For ofte, så mottar man ikke en kopi, av den e-posten, som man sender.

Og da husker man ikke hva som man har skrevet.

Og dette vet man ikke på forhånd.
(Om kontaktskjemaet genererer en kopi-epost, eller ikke)).
Så hadde vært bra om dere hadde hatt denne e-post-adressen.

Mvh.

Erik Ribsskog
On Mon, May 26, 2014 at 7:59 AM, Oslo Børs Information Services Sales <Sales@oslobors.no> wrote:
Hei,

Vi har dessverre ingen generell e-postadresse til LSE.

LSE har derimot et kontakt-skjema på sidene sine som nok er ment til dette formålet.


Med vennlig hilsen,

Information Services

Oslo Børs ASA
Tollbugata 2 | NO-0152 Oslo, Norway
Tel: +47 22 34 17 00 | Dir: +47 22 34 17 75 | Mob: +47 986 27 218
     
navn@oslobors.nowww.oslobors.no
This e-mail may contain confidential information. If you receive this e-mail in error, please notify the sender, delete the e-mail and do not share or copy it.

Please consider the environment before printing this email.Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 24. mai 2014 05:47
Til: Oslo Børs Information Services Sales
Emne: Fwd: Complaint about Tesco/Fwd: Update/Fwd: TES4298701NI: Re your recent enquiry

Hei,

sender om dette til dere og.

Jeg bare lurte på om dere har den 'vanlige' e-post-adressen til London Stock Exchange.
For jeg fant ikke den adressen, på deres nettsted.

På forhånd takk for eventuell hjelp!

Mvh.

Erik Ribsskog
---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Sat, May 24, 2014 at 4:37 AM
Subject: Complaint about Tesco/Fwd: Update/Fwd: TES4298701NI: Re your recent enquiry
To: realtimedata@lseg.com
Hi,

Tesco doesn't want to send me an organisation-map.
(Their customer-service confuse me, since they have two different customer-service-departments, it seems.

For some unclear reason.

So I would have wanted to see an organisation-map, (to know how to escalate.

But Tesco doesn't want to send me any such organisation-map, it seems.

Can I complain about this to the stock-exchange, I was wondering.

Thanks in advance for any help!

Best regards,
Erik Ribsskog

---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Mon, Oct 14, 2013 at 6:57 PM
Subject: Update/Fwd: TES4298701NI: Re your recent enquiry
To: Tesco Customer Service <customer.service@tesco.co.uk>
Hi,

I've thought more about this now.

I wondered if you could please send about this to the area-manager, for this store, (Tesco Metro Walton Liverpool).

Best regards,

Erik Ribsskog
---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Mon, Oct 14, 2013 at 3:27 PM
Subject: Re: TES4298701NI: Re your recent enquiry
To: Tesco Customer Service <customer.service@tesco.co.uk>
Hi,

ok, so Colin has his own surveys, on his own initiative?

Aren't surveys like this usually initiated by the head-office?

Also, I have both sister and a steph-sister.

So I know that a blouse is a shirt, with buttons on the wrong side.

But this woman was wearing a big, white jacket like a doctor or something.

I don't think you should listed to much to your store-manager Colin.

I have complained about him on your Facebook-group recently for having three different types of baskets instead of one.

I also think staff who work doing surveys should have id-signs.

I've worked as a store manager in Norway, and there we had mystery shoppers, and not this.

This seems very odd to me now.

This 'doctor-jacket-woman' was also standing under a sign for Tesco Bank.

And she was holding a tablet like Tesco now has started selling, (and have big adverts for, outside the stores).

So it seemed at first she was selling the tablets.

Then that she sold bank-solutions.

Then she explained it was a survey.

So this was very confusing, I think.

This is one in a row of many complaints about this store, (Tesco Metro Liverpool Walton).

I think someone at your head-quarter should have a look at them collected.

Erik Ribsskog


On Mon, Oct 14, 2013 at 11:58 AM, <customer.service@tesco.co.uk> wrote:
Dear Erik
Thank you for replying to me.

I have spoken to Colin the store manager who has assured me this was a survey to collate information on the store.

The person was wearing a white blouse and had a tablet and she wasn’t wearing ID as this was just for how the store is performing.

Colin has advised me this was not Candid Camera and just a survey for the store.

If I can be of any further assistance, please do not hesitate to contact me.

Kind regards

James Elliot
Tesco Customer Service

Tesco Logo

.................. Original Message ..................

To: customer.service@tesco.co.uk
From: eribsskog@gmail.com
Received: 08/10/2013


Subject: Re: TES4298701NI: Re your recent enquiry

Hi,

she said it was 'Tescos'.

Shouldn't she have said 'Tesco Walton' then?

And why no uniform or ID?

A poster on the wall advertised for Tesco Banking.

And the tablet looked like the one Tesco sells.

And the womans white jacket looked like something a doctor would have worn.

I this this incident was odd.

Are you sure this wasn't some kind of candid camera?

Could you escalate to your line-manager for a second opinion, please?

Best regards,

Erik Ribsskog


On Tue, Oct 8, 2013 at 5:09 PM, <customer.service@tesco.co.uk> wrote:

> **
> Dear Erik
>
> Thank you for contacting us.
>
> My name is James; I am the Customer Service Manager responsible for
> responding to your email.This would have been a survey carried out by the
> store and they would be looking for customers input into how they feel the
> store is performing.
>
> If I can be of any further assistance, please do not hesitate to contact
> me.
>
> Kind regards
>
> James Elliot
> Tesco Customer Service
>
> [image: Tesco Logo]
>
> .................. Original Message ..................
>
> To: customer.service@tesco.co.uk
> From: eribsskog@gmail.com
> Received: 07/10/2013
>
>
> Subject: Update/Fwd: Update/Fwd: Email to the Chief Executive's Office
>
> Hi,
>
> today I was stopped by a woman with a tablet-PC right where you displayed
> you tablet-PC's last week.
>
> She had no form of id, just said her company was 'Tescos'.
>
> No uniform but a white coat, like a doctor?
>
> She asked me all kinds of questions about Tesco and Tesco Walton.
>
> Was this some 'candid camera'-stuff or was this something from Tesco?
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: Mon, Jul 29, 2013 at 1:05 PM
> Subject: Update/Fwd: Email to the Chief Executive's Office
> To: ceo.customerservice@tesco.co.uk
>
>
> Hi again,
>
> and do you have an organisation-map.
>
> Because I wonder what is this CEO customer service really?
>
> Because you also have an e-mail address which is called: customer.service@
>
Tesco.co.uk.
>
> So I think it's a bit many departments with you that deal with
> custommer-service.
>
> So I wo
uld have please wanted an organisation map.
>
> So that I could understand how your customer-service is organised.
>
> (And supposed to work).
>
> Best regards,
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: Mon, Jul 29, 2013 at 12:49 PM
> Subject: Re: Email to the Chief Executive's Office
> To: ceo.customerservice@tesco.co.uk
>
>
> Hi,
>
> and how do you explain that Tesco wants to have many different types of
> baskets with the same volume that doesn't mix/stock?
>
> Also, it's not the first time I've complained about the Sun Sip-cola being
> sold out.
>
> I think it's better if your office serves as a buffer, between me and the
> Tesco Walton-employees, if that's alright.
>
> I would have liked to asked your line-manager if that's alright.
>
> And I would have wanted him/her to explain about the 'basket-case'.
>
> Thanks in advance for the help with this.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> On Mon, Jul 29, 2013 at 11:59 AM, <ceo.customerservice@tesco.co.uk> wrote:
>
> > **
> > **
> > Dear Mr Ribsskog
> >
> > Thank you for your patience while this matter has been investigated.
> >
> > It was disappointing to learn that our Walton store did not have the
> items
> > you wanted in stock during your visit on the 23rd July, I am sorry for
> the
> > inconvenience caused.
> >
> > I have raised with matter with Colin Richardson, the Walton Store
> Manager,
> > he has asked me to pass on his apologies to you. Colin has advised that
> the
> > items are now back in stock and that he would be happy to meet with you
> in
> > store to discuss any concerns you may have. He has also advised that he
> > would like to give you a couple of bottles as a way to apologise for this
> > matter arising.
> >
> > I have reviewed the previous correspondence you have had with this office
> > and I can confirm that our position is unchanged with regard to our
> > baskets. I am sorry that you will be disappointed with my response.
> >
> > Thank you for taking the time to contact the Chief Executive's Office. If
> > you have any further queries please don't hesitate to get back in touch.
> >
> >
> > Kind regards
> >
> > David Upstone
> > Customer Service Executive
> >
> > [image: Tesco Logo]
> >
> > .................. Original Message ..................
> >
> > To: ceo.customerservice@tesco.co.uk
> > From: eribsskog@gmail.com
> > Received: 26/07/2013
> >
> >
> > Subject: Re: Email to the Chief Executive's Office
> >
> >
> > Ok,
> >
> > I've sent you a lot of complaints earlier, you see.
> >
> > And I started sending them to this e-mail address, a couple of years
> ago, I
> > think.
> >
> > So now I send all the Tesco-complaints to this e-mail-address.
> >
> > Tesco Walton and Tesco Superstore Liverpool One also have a problem I
> > wanted to complain about, by the way.
> >
> > And that's the baskets.
> >
> > Tesco Walton now have three different types of baskets.
> >
> > One type which is made of dark blue plastic.
> >
> > One type which is made of a bit less dark blue plastic.
> >
> > And a type which is made of metal.
> >
> > And these three basket-types doesn't stock with the other basket-types.
> >
> > So it's a bit chaotic in the check-out-area, with the baskets.
> >
> > Since they don't stock.
> >
> > If I put a dark blue basket on top of a less dark blue.
> >
> > Then the dark blue basket doesn't fit, in the less dark blue.
> >
> > Even if they are about the same size, in litres, (it looks like to me).
> >
> > Also the metal ones are about the same size in litres, (like it looks to
> > me).
> >
> > I think it's odd that a big organisation like Tesco isn't stream-lined.
> >
> > I have to focus on the baskets when I shop at Tesco Walton.
> >
> > It's like you have to be an expert on Tesco-baskets to shop there, I'd
> say.
> >
> > It's like you want to bully the custommers from Sainsbury and Asda who
> want
> > to try Tesco for a change.
> >
> > Then you aren't going to get many new customers, perhaps.
> >
> > If this isn't something you do to make people use the trolleys then.
> >
> > Because I've worked in a grocery-chain named Rimi, in Norway.
> >
> > And they were a bit sceptical with having baskets, in the shops.
> >
> > They only wanted trolleys, (for the customers).
> >
> > Since customers with trolleys usually buy more, than if they use a
> basket,
> > to put their groceries in.
> >
> > But three types of baskets.
> >
> > Which doesn't stock.
> >
> > I think this is how a shop in the third world would have done it.
> >
> > Why aren't you more stream-lined, (and 'Western'), I'm wondering.
> >
> > And it's almost the same at Tesco Liverpool One.
> >
> > Except that I haven't seen the metal-baskets there.
> >
> > But they have two types of blue baskets, (with the same volume), that
> > doesn't mix, when one stock them.
> >
> > And that's odd for a new shop like that.
> >
> > Liverpool One has only been around for two or three years.
> >
> > And this is also a Super-store.
> >
> > So then it looks like to me that Tesco has problems when they want to
> have
> > a 'chaos-system', like this, with the shopping-baskets.
> >
> > (I've studied Information Management and have gone to commerce-school and
> > have worked as a retail-manager.
> >
> > We learned at commerce-school that 'the custommer is always right'.
> >
> > But I don't think Tesco agrees with this, when I see many different types
> > of baskets, that doesn't stock, in your shops.
> >
> > Then I wonder if the whole Tesco-chain has lost a bit control, to be
> > honest.
> >
> > Erik Ribsskog
> >
> >
> > On Fri, Jul 26, 2013 at 4:36 PM, <ceo.customerservice@tesco.co.uk>
> wrote:
> >
> > > **
> >
> > > Our Ref 15143479
> > >
> > > Dear Mr Ribsskog
> > >
> > > Thank you for your email addressed to our Chief Executive, to which I
> > have
> > > been asked to respond. Please accept my apologies for the delay in
> doing
> > > so.
> > >
> > > I am currently looking into your concerns and I will be in touch as
> soon
> > > as I have a response.
> > >
> > > Thank you for your patience in the meantime.
> > >
> > > Kind regards
> > >
> > > David Upstone
> > > Customer Service Executive
> > >
> > > [image: Tesco Logo]
> > >
> > > .................. Original Message ..................
> > >
> > > To: ceo.customerservice@tesco.co.uk
> > > From: eribsskog@gmail.com
> > > Received: 23/07/2013
> > >
> > >
> > > Subject: Complaint about Tesco Walton
> > >
> > > Hi,
> > >
> > > in this shop both brands of your budget-colas, (in two-litre bottles),
> > were
> > > sold out today.
> > >
> > > Both Sun Sip and your own brand.
> > >
> > > And also two types of budget orange juice was sold out.
> > >
> > > The one in plastic-botles and the one in cartoon.
> > >
> > > Regards,
> > >
> > > Erik Ribsskog
> > > ------------------------------
> >
> > > This is a confidential email. Tesco may monitor and record all emails.
> > The
> > > views expressed in this email are those of the sender and not Tesco.
> > >
> > > Tesco Stores Limited
> > > Company Number: 519500
> > > Registered in England
> > > Registered Office: Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Hertfordshire
> > EN8
> > > 9SL
> > > VAT Registration Number: GB 220 4302 31
> > >
> >
>********************************************************************
Denne emailen har blitt scannet for virus i Oslo Bors sin mailgateway
http://www.oslobors.no
********************************************************************


oslo børs statcounter.JPG

PS.

Her er vedlegget:

oslo børs statcounter

Jeg sendte en e-post til Oslo Børs

Erik Ribsskog

Complaint about Tesco/Fwd: Update/Fwd: TES4298701NI: Re your recent enquiry

Erik Ribsskog Mon, May 26, 2014 at 2:03 PM
To: Oslo Børs Information Services Sales
Hei,
ja, men jeg er ikke så glad i de kontakt-skjemaene.
Det er ikke så lett å huske hva man har skrevet, når man bruker de.

(For ofte, så mottar man ikke en kopi, av den e-posten, som man sender.

Og da husker man ikke hva som man har skrevet.

Og dette vet man ikke på forhånd.
(Om kontaktskjemaet genererer en kopi-epost, eller ikke)).
Så hadde vært bra om dere hadde hatt denne e-post-adressen.

Mvh.

Erik RibsskogOn Mon, May 26, 2014 at 7:59 AM, Oslo Børs Information Services Sales <Sales@oslobors.no> wrote:
Hei,

Vi har dessverre ingen generell e-postadresse til LSE.

LSE har derimot et kontakt-skjema på sidene sine som nok er ment til dette formålet.


Med vennlig hilsen,

Information Services

Oslo Børs ASA
Tollbugata 2 | NO-0152 Oslo, Norway
Tel: +47 22 34 17 00 | Dir: +47 22 34 17 75 | Mob: +47 986 27 218
       
navn@oslobors.nowww.oslobors.no
This e-mail may contain confidential information. If you receive this e-mail in error, please notify the sender, delete the e-mail and do not share or copy it.

Please consider the environment before printing this email.Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 24. mai 2014 05:47
Til: Oslo Børs Information Services Sales
Emne: Fwd: Complaint about Tesco/Fwd: Update/Fwd: TES4298701NI: Re your recent enquiry

Hei,

sender om dette til dere og.

Jeg bare lurte på om dere har den 'vanlige' e-post-adressen til London Stock Exchange.
For jeg fant ikke den adressen, på deres nettsted.

På forhånd takk for eventuell hjelp!

Mvh.

Erik Ribsskog
 
---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Sat, May 24, 2014 at 4:37 AM
Subject: Complaint about Tesco/Fwd: Update/Fwd: TES4298701NI: Re your recent enquiry
To: realtimedata@lseg.com
Hi,

Tesco doesn't want to send me an organisation-map.
(Their customer-service confuse me, since they have two different customer-service-departments, it seems.

For some unclear reason.

So I would have wanted to see an organisation-map, (to know how to escalate.

But Tesco doesn't want to send me any such organisation-map, it seems.

Can I complain about this to the stock-exchange, I was wondering.

Thanks in advance for any help!

Best regards,
Erik Ribsskog

---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Mon, Oct 14, 2013 at 6:57 PM
Subject: Update/Fwd: TES4298701NI: Re your recent enquiry
To: Tesco Customer Service <customer.service@tesco.co.uk>
Hi,

I've thought more about this now.

I wondered if you could please send about this to the area-manager, for this store, (Tesco Metro Walton Liverpool).

Best regards,

Erik Ribsskog
---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Mon, Oct 14, 2013 at 3:27 PM
Subject: Re: TES4298701NI: Re your recent enquiry
To: Tesco Customer Service <customer.service@tesco.co.uk>
Hi,

ok, so Colin has his own surveys, on his own initiative?

Aren't surveys like this usually initiated by the head-office?

Also, I have both sister and a steph-sister.

So I know that a blouse is a shirt, with buttons on the wrong side.

But this woman was wearing a big, white jacket like a doctor or something.

I don't think you should listed to much to your store-manager Colin.

I have complained about him on your Facebook-group recently for having three different types of baskets instead of one.

I also think staff who work doing surveys should have id-signs.

I've worked as a store manager in Norway, and there we had mystery shoppers, and not this.

This seems very odd to me now.

This 'doctor-jacket-woman' was also standing under a sign for Tesco Bank.

And she was holding a tablet like Tesco now has started selling, (and have big adverts for, outside the stores).

So it seemed at first she was selling the tablets.

Then that she sold bank-solutions.

Then she explained it was a survey.

So this was very confusing, I think.

This is one in a row of many complaints about this store, (Tesco Metro Liverpool Walton).

I think someone at your head-quarter should have a look at them collected.

Erik Ribsskog


On Mon, Oct 14, 2013 at 11:58 AM, <customer.service@tesco.co.uk> wrote:
Dear Erik
Thank you for replying to me.

I have spoken to Colin the store manager who has assured me this was a survey to collate information on the store.

The person was wearing a white blouse and had a tablet and she wasn’t wearing ID as this was just for how the store is performing.

Colin has advised me this was not Candid Camera and just a survey for the store.

If I can be of any further assistance, please do not hesitate to contact me.

Kind regards

James Elliot
Tesco Customer Service

Tesco Logo

.................. Original Message ..................

To: customer.service@tesco.co.uk
From: eribsskog@gmail.com
Received: 08/10/2013


Subject: Re: TES4298701NI: Re your recent enquiry

Hi,

she said it was 'Tescos'.

Shouldn't she have said 'Tesco Walton' then?

And why no uniform or ID?

A poster on the wall advertised for Tesco Banking.

And the tablet looked like the one Tesco sells.

And the womans white jacket looked like something a doctor would have worn.

I this this incident was odd.

Are you sure this wasn't some kind of candid camera?

Could you escalate to your line-manager for a second opinion, please?

Best regards,

Erik Ribsskog


On Tue, Oct 8, 2013 at 5:09 PM, <customer.service@tesco.co.uk> wrote:

> **
> Dear Erik
>
> Thank you for contacting us.
>
> My name is James; I am the Customer Service Manager responsible for
> responding to your email.This would have been a survey carried out by the
> store and they would be looking for customers input into how they feel the
> store is performing.
>
> If I can be of any further assistance, please do not hesitate to contact
> me.
>
> Kind regards
>
> James Elliot
> Tesco Customer Service
>
> [image: Tesco Logo]
>
> .................. Original Message ..................
>
> To: customer.service@tesco.co.uk
> From: eribsskog@gmail.com
> Received: 07/10/2013
>
>
> Subject: Update/Fwd: Update/Fwd: Email to the Chief Executive's Office
>
> Hi,
>
> today I was stopped by a woman with a tablet-PC right where you displayed
> you tablet-PC's last week.
>
> She had no form of id, just said her company was 'Tescos'.
>
> No uniform but a white coat, like a doctor?
>
> She asked me all kinds of questions about Tesco and Tesco Walton.
>
> Was this some 'candid camera'-stuff or was this something from Tesco?
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: Mon, Jul 29, 2013 at 1:05 PM
> Subject: Update/Fwd: Email to the Chief Executive's Office
> To: ceo.customerservice@tesco.co.uk
>
>
> Hi again,
>
> and do you have an organisation-map.
>
> Because I wonder what is this CEO customer service really?
>
> Because you also have an e-mail address which is called: customer.service@
>
Tesco.co.uk.
>
> So I think it's a bit many departments with you that deal with
> custommer-service.
>
> So I wo
uld have please wanted an organisation map.
>
> So that I could understand how your customer-service is organised.
>
> (And supposed to work).
>
> Best regards,
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: Mon, Jul 29, 2013 at 12:49 PM
> Subject: Re: Email to the Chief Executive's Office
> To: ceo.customerservice@tesco.co.uk
>
>
> Hi,
>
> and how do you explain that Tesco wants to have many different types of
> baskets with the same volume that doesn't mix/stock?
>
> Also, it's not the first time I've complained about the Sun Sip-cola being
> sold out.
>
> I think it's better if your office serves as a buffer, between me and the
> Tesco Walton-employees, if that's alright.
>
> I would have liked to asked your line-manager if that's alright.
>
> And I would have wanted him/her to explain about the 'basket-case'.
>
> Thanks in advance for the help with this.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> On Mon, Jul 29, 2013 at 11:59 AM, <ceo.customerservice@tesco.co.uk> wrote:
>
> > **
> > **
> > Dear Mr Ribsskog
> >
> > Thank you for your patience while this matter has been investigated.
> >
> > It was disappointing to learn that our Walton store did not have the
> items
> > you wanted in stock during your visit on the 23rd July, I am sorry for
> the
> > inconvenience caused.
> >
> > I have raised with matter with Colin Richardson, the Walton Store
> Manager,
> > he has asked me to pass on his apologies to you. Colin has advised that
> the
> > items are now back in stock and that he would be happy to meet with you
> in
> > store to discuss any concerns you may have. He has also advised that he
> > would like to give you a couple of bottles as a way to apologise for this
> > matter arising.
> >
> > I have reviewed the previous correspondence you have had with this office
> > and I can confirm that our position is unchanged with regard to our
> > baskets. I am sorry that you will be disappointed with my response.
> >
> > Thank you for taking the time to contact the Chief Executive's Office. If
> > you have any further queries please don't hesitate to get back in touch.
> >
> >
> > Kind regards
> >
> > David Upstone
> > Customer Service Executive
> >
> > [image: Tesco Logo]
> >
> > .................. Original Message ..................
> >
> > To: ceo.customerservice@tesco.co.uk
> > From: eribsskog@gmail.com
> > Received: 26/07/2013
> >
> >
> > Subject: Re: Email to the Chief Executive's Office
> >
> >
> > Ok,
> >
> > I've sent you a lot of complaints earlier, you see.
> >
> > And I started sending them to this e-mail address, a couple of years
> ago, I
> > think.
> >
> > So now I send all the Tesco-complaints to this e-mail-address.
> >
> > Tesco Walton and Tesco Superstore Liverpool One also have a problem I
> > wanted to complain about, by the way.
> >
> > And that's the baskets.
> >
> > Tesco Walton now have three different types of baskets.
> >
> > One type which is made of dark blue plastic.
> >
> > One type which is made of a bit less dark blue plastic.
> >
> > And a type which is made of metal.
> >
> > And these three basket-types doesn't stock with the other basket-types.
> >
> > So it's a bit chaotic in the check-out-area, with the baskets.
> >
> > Since they don't stock.
> >
> > If I put a dark blue basket on top of a less dark blue.
> >
> > Then the dark blue basket doesn't fit, in the less dark blue.
> >
> > Even if they are about the same size, in litres, (it looks like to me).
> >
> > Also the metal ones are about the same size in litres, (like it looks to
> > me).
> >
> > I think it's odd that a big organisation like Tesco isn't stream-lined.
> >
> > I have to focus on the baskets when I shop at Tesco Walton.
> >
> > It's like you have to be an expert on Tesco-baskets to shop there, I'd
> say.
> >
> > It's like you want to bully the custommers from Sainsbury and Asda who
> want
> > to try Tesco for a change.
> >
> > Then you aren't going to get many new customers, perhaps.
> >
> > If this isn't something you do to make people use the trolleys then.
> >
> > Because I've worked in a grocery-chain named Rimi, in Norway.
> >
> > And they were a bit sceptical with having baskets, in the shops.
> >
> > They only wanted trolleys, (for the customers).
> >
> > Since customers with trolleys usually buy more, than if they use a
> basket,
> > to put their groceries in.
> >
> > But three types of baskets.
> >
> > Which doesn't stock.
> >
> > I think this is how a shop in the third world would have done it.
> >
> > Why aren't you more stream-lined, (and 'Western'), I'm wondering.
> >
> > And it's almost the same at Tesco Liverpool One.
> >
> > Except that I haven't seen the metal-baskets there.
> >
> > But they have two types of blue baskets, (with the same volume), that
> > doesn't mix, when one stock them.
> >
> > And that's odd for a new shop like that.
> >
> > Liverpool One has only been around for two or three years.
> >
> > And this is also a Super-store.
> >
> > So then it looks like to me that Tesco has problems when they want to
> have
> > a 'chaos-system', like this, with the shopping-baskets.
> >
> > (I've studied Information Management and have gone to commerce-school and
> > have worked as a retail-manager.
> >
> > We learned at commerce-school that 'the custommer is always right'.
> >
> > But I don't think Tesco agrees with this, when I see many different types
> > of baskets, that doesn't stock, in your shops.
> >
> > Then I wonder if the whole Tesco-chain has lost a bit control, to be
> > honest.
> >
> > Erik Ribsskog
> >
> >
> > On Fri, Jul 26, 2013 at 4:36 PM, <ceo.customerservice@tesco.co.uk>
> wrote:
> >
> > > **
> >
> > > Our Ref 15143479
> > >
> > > Dear Mr Ribsskog
> > >
> > > Thank you for your email addressed to our Chief Executive, to which I
> > have
> > > been asked to respond. Please accept my apologies for the delay in
> doing
> > > so.
> > >
> > > I am currently looking into your concerns and I will be in touch as
> soon
> > > as I have a response.
> > >
> > > Thank you for your patience in the meantime.
> > >
> > > Kind regards
> > >
> > > David Upstone
> > > Customer Service Executive
> > >
> > > [image: Tesco Logo]
> > >
> > > .................. Original Message ..................
> > >
> > > To: ceo.customerservice@tesco.co.uk
> > > From: eribsskog@gmail.com
> > > Received: 23/07/2013
> > >
> > >
> > > Subject: Complaint about Tesco Walton
> > >
> > > Hi,
> > >
> > > in this shop both brands of your budget-colas, (in two-litre bottles),
> > were
> > > sold out today.
> > >
> > > Both Sun Sip and your own brand.
> > >
> > > And also two types of budget orange juice was sold out.
> > >
> > > The one in plastic-botles and the one in cartoon.
> > >
> > > Regards,
> > >
> > > Erik Ribsskog
> > > ------------------------------
> >
> > > This is a confidential email. Tesco may monitor and record all emails.
> > The
> > > views expressed in this email are those of the sender and not Tesco.
> > >
> > > Tesco Stores Limited
> > > Company Number: 519500
> > > Registered in England
> > > Registered Office: Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Hertfordshire
> > EN8
> > > 9SL
> > > VAT Registration Number: GB 220 4302 31
> > >
> >
>
********************************************************************
Denne emailen har blitt scannet for virus i Oslo Bors sin mailgateway
http://www.oslobors.no
********************************************************************

Mer om jobbsøking i England

Erik Ribsskog

BMA Membership application

Erik Ribsskog Mon, May 26, 2014 at 1:56 PM
To: Mervyn Pilley
Hi,

thank you for your e-mail.

I've actually received two jobseekers allowance-payments in a few days
now, so I could actually afford to be a member, I think.

(I can't find anything about a discount for unemployed people on your
website, so I guess you don't have that).

So that would have been very fine.

Then I could try to be a member for a year.

I actually have more than ten years management-experience, so I was
hoping to get offered a higher membership-type, (fellow-membership).

And perhaps to be a certified manager.

But I can think more about this, (and read up on your website), and
then deal with this at a later time, (after I've read up more about
this).

Thanks again for you e-mail!

Best regards,

Erik Ribsskog


On Mon, May 26, 2014 at 12:06 PM, Mervyn Pilley
<enquiries@businessmanagement.org.uk> wrote:
> Dear Erik,
> Thank you for your completed on line application form. I am pleased to
> confirm that, on the basis of the information contained within the
> application, we can offer you direct entry membership of the Association at
> the grade of Full Member - MBMA. The current subscription for this grade is
> £55.
>
> If you wish to accept this offer please confirm and I will arrange for the
> issuing of a membership subscription invoice. Once this has been paid we can
> issue you your membership certificate.
>
> Kind regards
> Mervyn Pilley FRSA FBMA
> Secretary General
>
> Business Management Association
> Suite 1 High Oak House Collett Road Ware Herts SG12 7LY
> T: 0800 032 2733 Fax: 01920 823261
> www.businessmanagement.org.uk
>

Strømm Trevare, (som min farfar bygde, etter krigen), ser nesten akkurat ut som arken, (vil jeg si)

strømm trevare ark

PS.

Her er mer om dette:

mer om ark

http://no.wikipedia.org/wiki/Noahs_ark

PS 2.

Her kan man se det, at neanderthalene, (på Vestlandet), de tuller, (her menes det nok Strømm ved Svelvik, og Sunnfjord, (sol-fjord), er kanskje et annet navn på Oslofjorden):

neanderthalene tuller

(Samme link som ovenfor).

Mer fra Facebook

eva 1

PS.

Her er mer om dette:

eva 2

PS 2.

Enda mer om dette:

hønefoss fluxie

PS 3.

Og enda mer om dette:

høne eva olsen

PS 4.

Og enda enda mer om dette:

enda mer fra facebook

Nå er jeg ferdig med siste del av Dreamweaver-kurset. (Selv om jeg må ta noen av de første kurs-delene på nytt, for å få nok poeng, til å få kurs-sertifikat, for alle kurs-delene)

siste del av dreamweaver kurset

Jeg sendte en e-post til Linskills

Erik Ribsskog

More about the meetings with Sarah Bamber/Fwd: Update/Fwd: Complaint about alienation/Fwd: New update/Fwd: Update/Fwd: Your letter from 22/5, (ICE Ref: DWP00088/14)/Fwd: Your letter from 9/5/Fwd: Brev fra David Simms, Work Services Director, fra 4. april

Erik Ribsskog Mon, May 26, 2014 at 12:08 AM
To: Colin Simber
Cc: "emb.london" , HRW UK , amnestyis , Politikk Høyre , Phso Enquiries , post , Akademikerforbundet , LHT Customer Service , Pia Ribsskog , Bjørn Ribsskog , she , "hv-02.kontakt" , "anne-kathrine.skodvin" , post , "EUteam@amnesty.org" , "SCT@amnesty.org.uk" , hofmarskallatet@kongehuset.dk, Liverpool Direct , Vernepliktsverkets kontaktsenter ved Wenche Molstad , post@slottet.no, Runcorn Office , Lars Aasen , Info , Benefits Service , "steve.rotheram.mp" , LO Postkasse LO , rcjchancery.judgeslisting@hmcts.gsi.gov.uk
Hi,

I remember in the meeting on Tuesday, you said I gave Sarah Bamber a
contact in Norway, named Anders Karlsson.

Because I wanted to do anything I could to help myself, (like you said).

But really, I wasn't really sure if Sarah Bamber was sincere.

(It seemed unlikely she would mention her daughter, to a foreigner,
(me), at our first meeting, (or any meeting).

So I wondered if she was 'speaking in riddles', so to speak.

Hm).

If it's something with marine biology or fish, it could perhaps be a
threat of demasculation, I guess, (or something like that. Who knows).

So it was sort of that I 'arrested' Sarah Bamber, on my blog, (a bit),
and/or at least screened her, through Norway, (since my blog has been
on telly there, and has some hundred readers there).

Because I wasn't sure about this new regime, at the Jobcentre.

So I reackoned that people in Norway would clean it up, if British
government did something wrong, towards a Norwegian citizen, (me).

Because I thought this that Sarah Bamber mentioned her daughter, in
our first regime-meeting, seemed pretty odd.

Also Anders Karlsson, is a bit odd, I think.

After I overheard I was followed by the 'mafian', in Norway, in 2003,
then I worked at Rimi Langhus, in 2004.

Karlsson had quit then, I think, but he dropped by, (I guess).

At least I remember overhearing him telling another staff that it
wasn't possible finding someone who was both brighter and stronger
than me.

(Something like that).

I have no idea why Anders Karlsson, would say this, but I thought it
was strange, so I remember it still.

And also, his brother said something strange once.

Anders Karlsson has two younger brothers, who are twins.

They are Espen and Mats.

Espen worked at Rimi Langhus, where I was store-manager.

But Mats didn't.

But he shopped there.

And then I would ask him, if he was Espen, sometimes.

He said, (this was after I had quit working as a store-manager, and
started studying, then I worked as a key holder, part-time, at both
Rimi Bjørndal and Rimi Langhus, because the area-manager Anne-Kathrine
Skodvin, wanted me to work a bit at Langhus as well, to calm down the
staff, since they had a conflict with new store-manager Thomas Brun).

Mats said that Espen had gotten a sandwich-week job, (from some
school), at the Lamburghini-shop.

(In Oslo, I guess).

But I've now, (after I moved to the UK), tried to Google about such a
shop, in Oslo.

And I haven't managed to find it.

So could Mats have been talking like in riddles, I'm wondering.

Also Espen was so inpolite against me, at the meeting where Skodvin
presented me for the store, in 2001.

He was like Eric Cartman.

(The asssitant manager Sølvi Berget appologized to me, after the
meeting, on behalf of Espen Karlsson).

And this was the first time I saw him.

So could he have been told by someone else, to be inpolite against me?

Hm.

Just something I thought about here.

Best regards,

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Sun, May 25, 2014 at 8:48 PM
Subject: Update/Fwd: Complaint about alienation/Fwd: New update/Fwd:
Update/Fwd: Your letter from 22/5, (ICE Ref: DWP00088/14)/Fwd: Your
letter from 9/5/Fwd: Brev fra David Simms, Work Services Director, fra
4. april
To: DWP ICE gateway team <ice@dwp.gsi.gov.uk>
Cc: Colin Simber <colin.simber@linskills.co.uk>, "emb.london"
<emb.london@mfa.no>, HRW UK <hrwuk@hrw.org>, amnestyis
<amnestyis@amnesty.org>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Phso
Enquiries <phso.enquiries@ombudsman.org.uk>, post <post@mfa.no>,
Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, LHT Customer
Service <csc@lht.co.uk>, Pia Ribsskog <pia@nfunorge.org>, Bjørn
Ribsskog <bribsskog@gmail.com>, she <she@topdanmark.dk>,
"hv-02.kontakt" <hv-02.kontakt@mil.no>, "anne-kathrine.skodvin"
<anne-kathrine.skodvin@ica.no>, post <post@spesialenheten.no>,
"EUteam@amnesty.org" <EUteam@amnesty.org>, "SCT@amnesty.org.uk"
<sct@amnesty.org.uk>, hofmarskallatet@kongehuset.dk, Liverpool Direct
<liverpool.direct@liverpool.gov.uk>, Vernepliktsverkets kontaktsenter
ved Wenche Molstad <vpv.kontakt@mil.no>, post@slottet.no, Runcorn
Office <runcornoffice@taroe.org>, Lars Aasen <lbf@lbf.no>, Info
<info@tpas.org.uk>, Benefits Service
<benefits.service@liverpooldirectlimited.co.uk>, "steve.rotheram.mp"
<steve.rotheram.mp@parliament.uk>, LO Postkasse LO <lo@lo.no>,
rcjchancery.judgeslisting@hmcts.gsi.gov.uk


Hi,

and after I finished my conscription-service, in Norway, in the summer of 1993.

Then I was unemployed, for some months.

And there, there are no fourthnightly sign on-meetings.

People just send a post-card, in the post, where they write a cross,
for the days they've been job-seeking.

(If I remember it right).

And I always got the money on time.

(And no letters where missing in the post).

And I didn't have a phone then.

And now you 'nag' about my voicemail etc., even if I've been a victim
of telepest, and am from Norway, (and there only can get pay as you
go-mobiles, (which are expensive to call from), since I'm not on the
electoral register).

And also, I think it seems like you got my forms to late, (for some
'funny' in-house dead-line).

Since you alienated ('fremmedgjøre' in Norwegian) me, and wrote the
date you wanted the forms on your desk.

Which I think shows this routine have been developed by
fascits/nazists/haters, who can't even imagine how it is for a
jobseeker.

Of couse the jobseeker is going to want to know the date for posting
the letter, (and not your in-house dead-line), I think.

So you tricked me, I think I have to say, by writing an un-interesting
date, in a letter, when the natural thing to do, (since I'm your
client and this is to do with posting), would be to write the
posting-date).

And then you play in the negative room, (like Russian mafia/KGB likes
to do, according to Norulf Øvrebotn, a Norwegian writer), and pretend
you haven't gotten the letter.

(That's how it seems to me, at least.

Because letters almost always get to the right address, I think I've
learned, as a stamp-collector, I've been a bit interessted, about
news-articles etc., about the postal-system).

And then I get a letter, (from Ian Marshall, manager of Birkenhead
Benefit Centre, I think), about that I haven't _'attended a meeting'_.

(And I was therefore sanctioned).

So this is like the Jobcentre in Hell, I think.

There is just more and more 'funny' stuff and chaos, the whole time.

So I have to say you make me miss the Jobcentre in Norway, (even if
one guy there, at Stovner Jobcentre, was very inpolite to me, at the
induction-meeting after I finished my conscription-service, and
another guy, at Schous Plass Jobcentre, 'dragged' me to a
job-interview at a Sivil-defence-ministry-department, after I went
there, after I was kind of chased from Stovner Jobcentre, (even if I
wasn't meant to speak with anyone at Schous Plass really, I think,
since I really was with Stovner, but I almost went into shock by the
hostile staff at Stovner at the induction).

After being unemployed in the UK, (mostly in Liverpool), since 2008.

Regards,

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-05-25 18:12 GMT+01:00
Subject: Complaint about alienation/Fwd: New update/Fwd: Update/Fwd:
Your letter from 22/5, (ICE Ref: DWP00088/14)/Fwd: Your letter from
9/5/Fwd: Brev fra David Simms, Work Services Director, fra 4. april
To: DWP ICE gateway team <ice@dwp.gsi.gov.uk>
Cc: Colin Simber <colin.simber@linskills.co.uk>, "emb.london"
<emb.london@mfa.no>, HRW UK <hrwuk@hrw.org>, amnestyis
<amnestyis@amnesty.org>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Phso
Enquiries <phso.enquiries@ombudsman.org.uk>, post <post@mfa.no>,
Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, LHT Customer
Service <csc@lht.co.uk>, Pia Ribsskog <pia@nfunorge.org>, Bjørn
Ribsskog <bribsskog@gmail.com>, she <she@topdanmark.dk>,
"hv-02.kontakt" <hv-02.kontakt@mil.no>, "anne-kathrine.skodvin"
<anne-kathrine.skodvin@ica.no>, post <post@spesialenheten.no>,
"EUteam@amnesty.org" <EUteam@amnesty.org>, "SCT@amnesty.org.uk"
<sct@amnesty.org.uk>, hofmarskallatet@kongehuset.dk, Liverpool Direct
<liverpool.direct@liverpool.gov.uk>, Vernepliktsverkets kontaktsenter
ved Wenche Molstad <vpv.kontakt@mil.no>, post@slottet.no, Runcorn
Office <runcornoffice@taroe.org>, Lars Aasen <lbf@lbf.no>, Info
<info@tpas.org.uk>, Benefits Service
<benefits.service@liverpooldirectlimited.co.uk>, "steve.rotheram.mp"
<steve.rotheram.mp@parliament.uk>, LO Postkasse LO <lo@lo.no>,
rcjchancery.judgeslisting@hmcts.gsi.gov.uk


Hi again,

sorry I write many e-mails.

But when the Jobcentre write the date they need the signing by
post-forms on their desk, (in the letter), and not the date I'm
supposed to post the signing by post-forms.

Then that's alienation.

And when you refer to my complaint in your funny 'element'-way.

(Instead of in a normay/conventional way).

Then that's also alienation, I'd say.

So that I wanted to complain about.

Regards,

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-05-25 17:30 GMT+01:00
Subject: New update/Fwd: Update/Fwd: Your letter from 22/5, (ICE Ref:
DWP00088/14)/Fwd: Your letter from 9/5/Fwd: Brev fra David Simms, Work
Services Director, fra 4. april
To: Colin Simber <colin.simber@linskills.co.uk>
Cc: DWP ICE gateway team <ice@dwp.gsi.gov.uk>, "emb.london"
<emb.london@mfa.no>, HRW UK <hrwuk@hrw.org>, amnestyis
<amnestyis@amnesty.org>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Phso
Enquiries <phso.enquiries@ombudsman.org.uk>, post <post@mfa.no>,
Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, LHT Customer
Service <csc@lht.co.uk>, Pia Ribsskog <pia@nfunorge.org>, Bjørn
Ribsskog <bribsskog@gmail.com>, she <she@topdanmark.dk>,
"hv-02.kontakt" <hv-02.kontakt@mil.no>, "anne-kathrine.skodvin"
<anne-kathrine.skodvin@ica.no>, post <post@spesialenheten.no>,
"EUteam@amnesty.org" <EUteam@amnesty.org>, "SCT@amnesty.org.uk"
<sct@amnesty.org.uk>, hofmarskallatet@kongehuset.dk, Liverpool Direct
<liverpool.direct@liverpool.gov.uk>, Vernepliktsverkets kontaktsenter
ved Wenche Molstad <vpv.kontakt@mil.no>, post@slottet.no, Runcorn
Office <runcornoffice@taroe.org>, Lars Aasen <lbf@lbf.no>, Info
<info@tpas.org.uk>, Benefits Service
<benefits.service@liverpooldirectlimited.co.uk>, "steve.rotheram.mp"
<steve.rotheram.mp@parliament.uk>, LO Postkasse LO <lo@lo.no>,
rcjchancery.judgeslisting@hmcts.gsi.gov.uk


Hi,

you don't even refer to my complaint, when you do your writings.

If it's something you wonder about, you could write e.g.: 'In your
e-mail, you write that ...., did you mean ...'.

But you just write some 'commie-stuff'.

You seem to process the complaints, in a type of industrial way, it seems.

So that's very strange, I think.

I guess this could be some kind of in-house process, that you have.

But when you deal with me, I would like you to refer to my complaint,
in a conventional/normal way.

And not write in this funny way, which you call 'element', I think.

I hope this is alright!

Best regards,

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-05-25 17:09 GMT+01:00
Subject: Update/Fwd: Your letter from 22/5, (ICE Ref:
DWP00088/14)/Fwd: Your letter from 9/5/Fwd: Brev fra David Simms, Work
Services Director, fra 4. april
To: DWP ICE gateway team <ice@dwp.gsi.gov.uk>
Cc: "Cc: Colin Simber" <colin.simber@linskills.co.uk>, "emb.london"
<emb.london@mfa.no>, HRW UK <hrwuk@hrw.org>, amnestyis
<amnestyis@amnesty.org>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Phso
Enquiries <phso.enquiries@ombudsman.org.uk>, post <post@mfa.no>,
Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, LHT Customer
Service <csc@lht.co.uk>, Pia Ribsskog <pia@nfunorge.org>, Bjørn
Ribsskog <bribsskog@gmail.com>, she <she@topdanmark.dk>,
"hv-02.kontakt" <hv-02.kontakt@mil.no>, "anne-kathrine.skodvin"
<anne-kathrine.skodvin@ica.no>, post <post@spesialenheten.no>,
"EUteam@amnesty.org" <EUteam@amnesty.org>, "SCT@amnesty.org.uk"
<sct@amnesty.org.uk>, hofmarskallatet@kongehuset.dk, Liverpool Direct
<liverpool.direct@liverpool.gov.uk>, Vernepliktsverkets kontaktsenter
ved Wenche Molstad <vpv.kontakt@mil.no>, post@slottet.no, Runcorn
Office <runcornoffice@taroe.org>, Lars Aasen <lbf@lbf.no>, Info
<info@tpas.org.uk>, Benefits Service
<benefits.service@liverpooldirectlimited.co.uk>, "steve.rotheram.mp"
<steve.rotheram.mp@parliament.uk>, LO Postkasse LO <lo@lo.no>,
rcjchancery.judgeslisting@hmcts.gsi.gov.uk


Hi,

I'm not even a client of ICE, I think.

I'm writing to you, as a citizen, I think.

And ICE is like an Ombudsman, I think.

So you should just deal with my complaint, and not send me all your
'in-house' stuff.

And also, about the letters.

A manager can tell an employe, that he needs a file, on his desk, by a
specific date and time.

But I'm not sure if the Jobcentre can say that.

They should be focues on how the client should go forward, I think.

And when it's about signing by post.

Then it's about the post, I think.

So when the Jobcentre then mentions a date, then people who reads the
letter, would naturally think that this date is the posting-date.

That's the date you should focus on then.

But when you just mention the date you need it on your desk.

(And not the posting-date).

When it's about signing by post.

Then you don't care about the clients, I think.

You ignore the client, and just think about yourselves, I think.

Then you don't threat your clients fine, I think.

Just something I thought about.

Regards,

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-05-25 16:45 GMT+01:00
Subject: Your letter from 22/5, (ICE Ref: DWP00088/14)/Fwd: Your
letter from 9/5/Fwd: Brev fra David Simms, Work Services Director, fra
4. april
To: DWP ICE gateway team <ice@dwp.gsi.gov.uk>
Cc: Colin Simber <colin.simber@linskills.co.uk>, "emb.london"
<emb.london@mfa.no>, HRW UK <hrwuk@hrw.org>, amnestyis
<amnestyis@amnesty.org>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Phso
Enquiries <phso.enquiries@ombudsman.org.uk>, post <post@mfa.no>,
Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, LHT Customer
Service <csc@lht.co.uk>, Pia Ribsskog <pia@nfunorge.org>, Bjørn
Ribsskog <bribsskog@gmail.com>, she <she@topdanmark.dk>,
"hv-02.kontakt" <hv-02.kontakt@mil.no>, "anne-kathrine.skodvin"
<anne-kathrine.skodvin@ica.no>, post <post@spesialenheten.no>,
"EUteam@amnesty.org" <EUteam@amnesty.org>, "SCT@amnesty.org.uk"
<sct@amnesty.org.uk>, hofmarskallatet@kongehuset.dk, Liverpool Direct
<liverpool.direct@liverpool.gov.uk>, Vernepliktsverkets kontaktsenter
ved Wenche Molstad <vpv.kontakt@mil.no>, post@slottet.no, Runcorn
Office <runcornoffice@taroe.org>, Lars Aasen <lbf@lbf.no>, Info
<info@tpas.org.uk>, Benefits Service
<benefits.service@liverpooldirectlimited.co.uk>, "steve.rotheram.mp"
<steve.rotheram.mp@parliament.uk>, LO Postkasse LO <lo@lo.no>,
rcjchancery.judgeslisting@hmcts.gsi.gov.uk


Hi,

I'm refering to your letter from 22/5, which I received yesterday,
(and attach a copy of).

I think that when you ask me to rephrase my complaint, then you threat
me like I'm an employee of the Jobcentre, and not a client.

This is the same, as when I do signing by post.

Then you say the letter has to be with the Jobcentre, before a certain date.

So you threat me like an employee, I think.

When I went to comerce and office-school in Norway, then we learned
about that a letter should be _sent_ by a certain date.

So when you deal with clients, you should tell them to post a letter
before a certain date, I think.

You shouldn't tell them when you need the letter.

That's the difference between how to threat an employee and a client, I think.

If the Jobcentre threat me like both an employee and a client.

Then I get a double-role.

This I don't want.

Then it's power-abuse, from the Government, I think, if I can't be
threated as a client.

Like I've explained earlier, (in meetings etc., with the jobcentre),
at commerce and office-school, we also learned, (in Marketing), that
food is a basic need.

I'm dependant of the Government here, to get money for food.

And I then think things should be fine.

So I don't like it when you give me this double-role, like I get, when
you threat me like an employee.

(Since I'm a client, of the Jobcentre, from before, I think).

So I wanted to please complain about this.

Regards,

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-05-18 15:18 GMT+01:00
Subject: Your letter from 9/5/Fwd: Brev fra David Simms, Work Services
Director, fra 4. april
To: DWP ICE gateway team <ice@dwp.gsi.gov.uk>
Cc: Colin Simber <colin.simber@linskills.co.uk>,
l.kennedy@easylaw.co.uk, "emb.london" <emb.london@mfa.no>, HRW UK
<hrwuk@hrw.org>, amnestyis <amnestyis@amnesty.org>, Politikk Høyre
<politikk@hoyre.no>, Phso Enquiries <phso.enquiries@ombudsman.org.uk>,
post <post@mfa.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>,
LHT Customer Service <csc@lht.co.uk>, Pia Ribsskog <pia@nfunorge.org>,
Bjørn Ribsskog <bribsskog@gmail.com>, she <she@topdanmark.dk>,
"hv-02.kontakt" <hv-02.kontakt@mil.no>, "anne-kathrine.skodvin"
<anne-kathrine.skodvin@ica.no>, post <post@spesialenheten.no>,
"EUteam@amnesty.org" <EUteam@amnesty.org>, "SCT@amnesty.org.uk"
<sct@amnesty.org.uk>, hofmarskallatet@kongehuset.dk, Liverpool Direct
<liverpool.direct@liverpool.gov.uk>, Vernepliktsverkets kontaktsenter
ved Wenche Molstad <vpv.kontakt@mil.no>, post@slottet.no, Runcorn
Office <runcornoffice@taroe.org>, Lars Aasen <lbf@lbf.no>, Info
<info@tpas.org.uk>, Benefits Service
<benefits.service@liverpooldirectlimited.co.uk>, "steve.rotheram.mp"
<steve.rotheram.mp@parliament.uk>, LO Postkasse LO <lo@lo.no>,
rcjchancery.judgeslisting@hmcts.gsi.gov.uk


Hei,

jeg fortsetter å skrive på norsk til dere, (i denne saken), siden det
er mitt førstespråk, og denne saken er rimelig komplisert, for å si
det sånn.

For det første, dere er tjenesteytere, og burde være fokusert på å
tjene klienten, (mener jeg).

Dere oppgir ikke noen referanse, for meg, (som har sendt dere mange
klager tidligere).

Så når jeg åpnet brevet deres, så brukte jeg en del tid, på å undre
på, hva dette liksom skulle være svar på.

Har dere hørt om å skrive, for eksempel: 'Vi viser til Deres brev fra
den og den datoen'.

At dere ikke skriver sånn, det vitner om at dere ikke respekterer
deres klienter, mener jeg.

Dere lever i en verden hvor alt dreier seg om staten, liksom.

Som i noe av Orwell eller Kafka.

Noe sånt.

Også, i denne saken har the Jobcentre 'svimet' så mye.

Så at dere diskuterer detaljene fortsatt er en skandale, mener jeg.

Jeg forklarer her, på mitt nettsted, (johncons.angelfire.com), om hva
denne svimetheten/forrvirretheten, fra the Jobcentre, består i:

'7.3.2014: Etter at jeg ble arrestert og varetektsfengslet, 10.
januar, (etter falske anklager og tyveri av PC-en min, fra
politiet), så ble jeg 'bannet', fra Aintree Jobcentre, i tre måneder,
(og måtte utføre 'sign on by post'). les mer (link til
johncons-blogg). Etter å ha utført 'sign on by post', i en drøy måned,
så stoppet plutselig arbeidsledighetstrygden min,
fordi at jeg 'did not attend'. les mer (link til johncons-blogg). Men
jeg hadde sendt de avtalte skjemaene, i posten, (på
den måten, som jeg hadde blitt bedt om), så dette er bare noe slags
terror, fra the Jobcentre, vil jeg si, (og at de prøver
å få meg til å sulte ihjel, eller noe lignende). les mer (link til
johncons-blogg)'.

Hvis staten hadde vært en person, så hadde man sagt at den var
forrvirret, hvis personen hadde oppført seg, som staten, i denne
saken.

Og personen ville blitt lagt inn på hvilehjem, eller noe.

Så dette er altså at staten, sitter på hvilkehjem, og skal diskutere
detaljene, i en sak, som den er overbevist om, at den ikke har surret
med, og etter å ha straffet meg, og fratatt meg trygd.

Hvis staten er sendt på hvilehjem, (noe jeg mener at er greit å si,
etter å ha pastet den forklaringen, fra mitt nettsted), så må staten
trekke seg ut, og innrømme at den har 'bæsja på leggen'.

Men her går staten bare videre, som en gal mann.

Her må noen få sparken, mener jeg.

Jeg har tidligere klaget til dere, for at dere ringte meg, da jeg var
på Tesco Superstore, etter å ha vært, på Williamsson Square Jobcentre.

Dere ville at jeg skulle forklare, om min klage, per mobil, mens jeg
var på super'n.

Dette ble bare tull og tøys.

Og seinere, så har jeg ikke klart å få dere til å forrandre på deres
gjenskrevne klager.

Dere deler klagene opp i 'elementer'.

Hvor lærer man å gjøre dette?

Har dere vært på studiebesøk hos arbeidsformidlingen i Moskva eller
Albania, lurer jeg.

Dette virker som noe fremmed og rart, for meg.

Kan dere ikke bare behandle klagene som de er da?

Dette med å gjøre om klagene til elementer er vel bare et unødvendig
mellomledd, (som jeg har erfaring med at brukes, for å 'ufarliggjøre'
og endre klager, sånn at de ikke gir den samme meningen lenger. Det er
helt meningsløst og også noe en galning kunne tenkes å gjøre, mener
jeg, å ha et sånt system, nei staten inn på galehuset, mener jeg, sånn
som dere holder på, med å svime, og med disse elementene. Elementer
for meg, er noe min farfar lagde, for Jensen Møbler. Min farfar hadde
snekkerverksted, og lagde noen elementer, som ble brukt, i madrassene,
til Jensen Møbler, som holdt til i samme kommune).

Så at man skal lage elementer, av klager, (råvarer).

Det blir som noe nedlatende for meg, at mine klager skal kalles råvarer.

Det er æreskrenkelse og trakassering, fra staten, mener jeg.

Det er en uting, som staten burde slutte med, mener jeg.

Jeg ser også at dere bruker uttrykket 'deadline'.

Det er bedre å si 'frist', mener jeg.

Deadline for meg, er noe de har i aviser.

Jeg synes det virker litt makabert at staten skal prate om død, i sin
korresponanse, med sine jobcentre-klienter.

Skjerpings!

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-04-14 11:46 GMT+01:00
Subject: Brev fra David Simms, Work Services Director, fra 4. april
To: DWP ICE gateway team <ice@dwp.gsi.gov.uk>
Cc: "emb.london" <emb.london@mfa.no>, post <post@mfa.no>, "mail.gva"
<mail.gva@efta.int>, Pia Ribsskog <pia@nfunorge.org>, Politikk Høyre
<politikk@hoyre.no>, info@linskills.co.uk


Hei,

jeg velger å skrive til dere på norsk, siden det er EØS nå, og siden
at norsk er mitt førstespråk.

Det nevnte brevet inneholder en del sludder.

Noe jeg synes det er enklest å ta for meg på norsk.

Sludderet er at det ikke finnes bevis for at jeg har sendt det aktuelle brevet.

Det har jeg påpekt, i tidligere korresponanse, at jeg tok et bilde, av
da jeg postet brevet.

Og jeg lastet opp brevet på Flikcr, før fristen hos the Jobcentre.

Det er bevis, mener jeg.

Jeg har tidligere linket til en bloggpost, hvor dette bildet kan sees.

Dette ignorerer direktøren.

Og så skriver han noe sludder, om at det ikke kan bevises, at jeg har
sendt brevet.

Det er da man skjønner at den norske politiker Berntsen i sin tid
kalte en britisk kollega for en drittsekk.

Nå er det EØS og da kan ikke briter være sånn mot en annen EØS-borger,
mener jeg.

Men men.

Har denne politiker nå begynt å jobbe for DWP, lurer jeg.

Hm.

Dessuten, direktøren skriver at jeg skal ha sendt en e-post, hvor jeg
skriver, at jeg har jobbet 60-70 timer i uken, og tjent 300 pund i
uken.

Dette er det rene sludder.

Jeg har ikke sendt en sånn e-post, og jeg har aldri jobbet så mye,
(eller tjent så mye penger), på nettbutikken min.

Så det er bare tullball.

Her er det dikting og udokumenterte påstander, i stor stil.

Helt klart et angrep på meg, siden jeg har arbeidssaker mot
Bertelsmann/Microsoft, Coop og ICA.

Noe sånt.

Skjerpings!

Her må jeg få en stor erstatning, sånn at jeg slipper å gå på
Jobcentre-kontorer, resten av livet, når jeg blir tullet med sånn av
de.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Jeg fulgte dessuten the Jobcentre sine rutiner, når jeg sendte det
nevnte brevet.

Hvorfor skal jeg straffes, for at the Jobcentre har dårlige rutiner?

(Jeg sendte brevet på den måten, som the Jobcentre ba meg om.

Skal jeg straffes for at man ikke kan stole på postmennene, i England?

Nei, dette er tegn på at det britiske samfunnet, er i en krise.

Her diktes det enten opp, at brev blir borte.

Ellers så blir brev borte.

Både Royal Mail og the Jobcentre er myndighetene.

Så dette er uansett de britiske myndigheter sitt ansvar.

Problemet er hos de britiske myndigheter her.

Og jeg blir straffet.

Det er som noe av Kafka eller Orwell.

Et særdeles dårlig samfunn.

Jeg har heller ikke skrevet 'love-e-poster', til embedsfolk, hos the
Jobcentre/Ingeus.

Det er bare oppdiktet.

Som den e-posten om at jeg skal ha jobbet så mye og tjent så mye.

Noen finner opp falske e-poster og sier at jeg har skrevet de.

Jeg vet ikke hvem, men min solicitor burde ha funnet ut dette nå.

Det er Colin hos Linskills.

Han har hatt måneder på seg, og har nok funnet ut hvem tullerne er nå.

Jeg fortalte han at min mor sa at Everton var et bra lag, (og holdt
med dem), rett etter at jeg hadde blitt urettferdig arrestert, i
januar, var det vel.

'That's the first sad thing I've heard all day', svarte han.

Veldig rart vel.

Så at jeg hadde blitt arrestert, var ikke trist?

Nei, dette er en advokater som hater meg, virker det som.

Han sa også: 'You are Erik, aren't you'.

Hva skal det bety?

Selvfølgelig er jeg meg selv.

Erik Ribsskog, det fikk han vel vite, av politiet.

Advokatens oppførsel er besynderlig, vil jeg si.

Kanskje ambassaden i London kan rydde litt.

Er Linskills som heller fører en sak mot meg her, enn å forsvare meg?

Styggdom vil jeg uansett kalle denne 'kommunst-mafia-saken' mot meg.

2 attachments

ice 1.jpg
122K

ice 2.jpg
60K

Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive