Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Sunday, 25 January 2015

Jeg sendte en e-post til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Erik Ribsskog

1500246-1 - Kopi av epostutveksling med Bisnode Credit oppdatering ifm mobilabonnement

Erik Ribsskog Mon, Jan 26, 2015 at 12:41 AM
To: "Storli,Bjarte Stølås"
Cc: firmapost@nkom.no, Postmottak Sivilombudsmannen , Bisnode Credit oppdatering , post@forbrukerombudet.no
Hei,

er dere noen selgere eller, siden dere vil at jeg skal kontakte, et
firma som selger mobil-abonement?

Nå har jeg forklart for dere, at jeg ikke har bestilt noe fra dere firmaet.

(Som kan være et lugubert firma, for alt hva jeg vet).

Dere kan ikke be folk om å kontakte lugubre firma, mener jeg.

Vennligst send dette til din sjef for en ny vurdering.

Erik Ribsskog


2015-01-19 9:57 GMT+01:00 Storli,Bjarte Stølås <Bjarte.Stolas.Storli@nkom.no>:
> Takk for din henvendelse.
>
>
>
> Etter regelverket for elektronisk kommunikasjon er teletilbydere pliktige
> til å foreta en entydig identifisering av kunde ved inngåelse av abonnement.
> Med andre ord så skal man være sikker på at den som tegner et abonnement er
> den han eller hun utgir seg for å være. Vi vil derfor, som Bisnode Credit
> også gjør, oppfordre deg å ta kontakt med Talkmore for å få en forklaring på
> hvorfor det er foretatt en kredittvurdering av deg. Dersom det mot
> formodning skulle vise seg at noen har inngått et mobilabonnement hos
> Talkmore i ditt navn, uten ditt samtykke, skal du ikke være bundet av en
> slik avtale.
>
> Med vennlig hilsen
>
> Bjarte Stølås Storli
> rådgiver
> Seksjon for telefoni og nummerforvaltning
> Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
> Sentralbord: 22 82 46 00
> Dir. tlf.: 22 82 46 83
> Mobil: 480 01 476
> www.nkom.no
>
> Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) het tidligere Post- og teletilsynet.
>
>
>
>
>
>
>
> -----Opprinnelig melding-----
>
> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
>
> Sendt: 15. januar 2015 16:35
>
> Til: Bisnode Credit oppdatering
>
> Kopi: post@finkn.no; Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (firmapost@nkom.no)
>
> Emne: Re: Deres brev av 17. desember
>
>
>
> Ok,
>
>
>
> er det telefon-abonnement?
>
>
>
> Jeg har fått meg norsk mobil, (som Elkjøp prakka på meg), med Netcom
> kontant.
>
>
>
> Men Netcom kontant, har forrandra seg.
>
>
>
> De gjelder nå bare for noen uker av gangen.
>
>
>
> Noe som sikkert er flott, for de som liker å ringe mye, (og sladre osv.).
>
>
>
> Men jeg forbinder kontantkort, med at man har en saldo, som man kan ha, i
> flere måneder, (hvis man sender en del e-poster, istedet for å ringe).
>
>
>
> Jeg har måttet ta en telefonsamtale, (til Nav), siden jeg flytta tilbake,
> til Norge, i September, (fra den norske mobilen min).
>
>
>
> Så Netcom vil at jeg skal betale 200 kroner i måneden, for å ikke ringe?
>
>
>
> Det er jo dumt.
>
>
>
> Jeg tenker det, at jeg må bytte, til Telenor mobil.
>
>
>
> Men mobilen er vel antagelig låst, til Netcom.
>
>
>
> Og Netcom låste opp en 'mobil bredbånd-stick', på Sandvika Storsenter, for
> noen måneder siden.
>
>
>
> Så å gå dit igjen, for å få fjernet operatør-sperre.
>
>
>
> Det blir litt spesielt, isåfall, må jeg si.
>
>
>
> Men Netcom gjør noe rart her, synes jeg.
>
>
>
> Jeg kan jo søke mer om sånt her på nettet, etterhvert, og så bestemme meg,
> for hva jeg skal gjøre.
>
>
>
> (Jeg liker helst å orientere meg selv, om sånne markeder.
>
>
>
> Og til det tidspunktet, som jeg synes, at passer greit, liksom).
>
>
>
> Men Talkmore har jeg ikke kontaktet.
>
>
>
> Jeg liker bedre å sende skriftelige e-eposter, (og Facebook-meldinger osv.),
> enn å 'bable' i det uendelige, uten at det kan dokumenteres seinere, liksom.
>
>
>
> Så her har noen 'tulle-bestilt', i mitt navn.
>
>
>
> Hvis jeg hadde søkt om noe, fra Talkmore.
>
>
>
> Så hadde jeg huska det, mener jeg.
>
>
>
> Dere burde kanskje bli bedre, til å sjekke at det er riktig person, som
> bestiller.
>
>
>
> Før dere sender sånne her brev og e-poster.
>
>
>
> Erik Ribsskog
>
>
>
>
>
> 2015-01-05 7:22 GMT+01:00 Bisnode Credit oppdatering <ksp.no@bisnode.no>:
>
>> Hei.
>
>> Talkmore er leverandør av telefonabonnement så er det nok ikke snakk om
>> kredittkort.
>
>> Du må ta direkte kontakt med Talkmore for å få oppgitt årsak til
>> kredittvurdering.
>
>>
>
>> MVH
>
>> Aleksander Ervik
>
>> Saksbehandler / Evaluation Consultant
>
>> Bisnode Credit
>
>> BISNODE
>
>> Telefon: +47 22 45 93 08
>
>> E-Post: aleksander.ervik@bisnode.no
>
>> Besøksadresse: Langkaia 1, Oslo
>
>> Postadresse: Postboks 1419, Vika,0115 Oslo www.Bisnode.com
>
>> twitter.com/bisnode  linkedin.com/bisnode  facebook.com/bisnode
>
>> ________________________________
>
>>
>
>>
>
>> -----Opprinnelig melding-----
>
>> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
>
>> Sendt: 3. januar 2015 02:36
>
>> Til: Bisnode Credit oppdatering
>
>> Kopi: post@finkn.no
>
>> Emne: Deres brev av 17. desember
>
>>
>
>> Hei,
>
>>
>
>> jeg viser til brev av 17.12, som jeg vedlegger en scannet kopi av.
>
>>
>
>> Jeg kan ikke huske, å ha søkt om noe kredittkort, (eller lignende), i
>> løpet av siste månedene.
>
>>
>
>> Så her må det være noe 'tullball', mistenker jeg.
>
>>
>
>> Erik Ribsskog
>
>>
>
>> **********************************************************************
>
>> ****** This e-mail has been scanned by comendo.com and does not
>
>> contain virus.
>
>> **********************************************************************
>
>> ******

Jeg sendte en e-post til Finansklagenemda

Erik Ribsskog
SV: Påminnelse/Fwd: Klage på Statens innkrevingssentral/Fwd: Lånekassa/Fwd: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering mandag 3. november/Fwd: Og enda en oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Klage/Fwd: Opp

Erik Ribsskog Mon, Jan 26, 2015 at 12:30 AM
To: "Helle E. Woxholth"
Cc: Postmottak Sivilombudsmannen
Bcc: "sande.vgs" , firmapost@sismo.no, postmottak@asd.dep.no, nav.baerum@nav.no, frp@frp.no, postmottak@uhr.no, "post@nav.no" , Politikk Høyre , Studentombudet UiO , Roy Frantzen , Akademikerforbundet , Lars Aasen
Hei,

det er en del år siden, at jeg gikk på handel og kontor.

(Det var på 80-tallet).

Så jeg mente å huske det, at finansklagenemda, var en del av staten.

Men da er dere vel ikke det.

Da får jeg sende det til Sivilombudsmannen.

Takk for svar, ihvertfall!

Mvh.

Erik Ribsskog


2015-01-23 12:48 GMT+01:00 Helle E. Woxholth
<helle.einstabland.woxholth@finkn.no>:
> Erik Ribsskog
>
> Vi viser til din melding den 28. februar 2014 vedrørende klage på Statens Innkrevingssentral, og påminnelse i dag.
>
> Vi gjør oppmerksom på at Finansklagenemnda behandler klager mot finansforetak som er tilknytter ordningen. Dette er finansselskap som er knyttet til Finans Norge gjennom medlemskap i Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen i Norge samt medlemmer av Finansieringsselskapenes Forening og Verdipapirfondenes forening. Vi viser til våre saksbehandlingsregler punkt 3 og vedtektenes § 1-3. Saksbehandlingsreglene og vedtektene er tilgjengelige på våre hjemmesider.
>
> Statens Innkrevingssentral er et offentlig innkrevingsorgan, og er ikke medlem av noen av de foreninger som står bak Finansklagenemnda. Finansklagenemnda kan ikke behandle klage på Statens Innkrevingssentral.
>
>
> Med vennlig hilsen
> Sekretariatet for Finansklagenemnda
> avdeling for Bank, finans og verdipapirfond
>
>
> Helle Einstabland Woxholth
> Advokat MNA
>
> Tlf. direkte: 23 27 29 52
>
>
> Drammensveien 145 A • Postboks 53 Skøyen • 0212 Oslo
> Tlf.: 23 13 19 60 • Faks: 23 13 19 70 • www.finkn.no
>
>
>
>
>
>
>
>
> Denne e-posten er kun beregnet for den institusjon eller person den er sendt til, og kan inneholde taushetsbelagt informasjon. Dersom du ikke er rette mottaker, bes du om å informere avsender og slette e posten og eventuelle vedlegg.
> This communication is intended for the person(s) named above only. It contains information that is confidential and legally privileged. If received in error, please delete this e-mail and notify the sender.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Post
> Sendt: 23. januar 2015 10:11
> Til: Helle E. Woxholth
> Emne: VS: Påminnelse/Fwd: Klage på Statens innkrevingssentral/Fwd: Lånekassa/Fwd: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering mandag 3. november/Fwd: Og enda en oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Klage/Fwd: Opp
>
>
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
> Sendt: 23. januar 2015 00:59
> Til: Post
> Kopi: firmapost@sismo.no; postmottak@asd.dep.no; nav.baerum@nav.no; frp@frp.no; postmottak@uhr.no; Studentombudet UiO; post@nav.no; Postmottak Sivilombudsmannen; Lars Aasen; Akademikerforbundet; Roy Frantzen; Politikk Høyre
> Emne: Påminnelse/Fwd: Klage på Statens innkrevingssentral/Fwd: Lånekassa/Fwd: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering mandag 3. november/Fwd: Og enda en oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Klage/Fwd: Oppd...
>
> Hei,
>
> jeg kan ikke se, at jeg har mottatt noe svar, på denne e-posten.
>
> Så jeg prøver å sende en påminnelse, om dette.
>
> Håper dette er i orden!
>
> Mvh.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2014-12-28 22:51 GMT+01:00
> Subject: Klage på Statens innkrevingssentral/Fwd: Lånekassa/Fwd: Ny
> oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering mandag 3.
> november/Fwd: Og enda en oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd:
> Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
> To: post@finkn.no
> Cc: firmapost@sismo.no, "post@nav.no" <post@nav.no>, Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>, Lars Aasen <lbf@lbf.no>, postmottak@asd.dep.no, nav.baerum@nav.no, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Roy Frantzen <roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, frp@frp.no, postmottak@uhr.no, Studentombudet UiO <studentombudet@uio.no>
>
>
> Hei,
>
> jeg vil klage på Statens innkrevingssentral.
>
> De moraliserer, mener jeg.
>
> De sier at det er min plikt å oppdatere mine _kreditorer_.
>
> Men dette er mellom meg og dem.
>
> Og de blander inn andre kreditorer.
>
> Og begynner å moralisere.
>
> Da blander de seg inn i ting som de ikke har noe med, mener jeg.
>
> Så det vil jeg klage på.
>
> Dessuten, så har jeg vært i kontakt med Lånekassa, fra England, og da var de uhøvla, (når jeg ringte), og la bare på, uten å forklare, om 'ståa'.
>
> Og jeg har også vært mye i kontakt med ANSA, som er finansiert, av Lånekassa.
>
> Og jeg har klagd på lånekassa, fordi at de har tulla med meg, i 2004, mener jeg.
>
> (Altså mange år før Lånekassa blander inn politi og rettsvesen, og flytter gjelden min, osv.).
>
> Så her er det noe slags kommunist-mafia, i Staten, må jeg si, at det virker som.
>
> Det begynte med at HiO begynte å tulle med meg, når jeg skulle studere i Sunderland, i 2004.
>
> Og så tulla Lånekasa, (må jeg si), etter at jeg dukka opp i Sunderland.
>
> (De trenerte iforhold til sånn jeg kjenner saksbehandlingstiden i Lånekassa, fra studier på 90-tallet, på NHI).
>
> Så dette er et komplott, hvor HiO og Lånekassa er med, virker det som for meg.
>
> Statens innkrevingssentral, forklarer heller ikke, i brevet sitt, hvordan jeg skal gå frem, for å få studielån, fra januar, (når jeg skal begynne, på UIO).
>
> Dessuten, hvis vi har Folkeregister i Norge.
>
> Og så må man liksom i tillegg informere Staten, om flytting.
>
> Hva skal vi med folkeregisteret da?
>
> Nei, her tuller staten, mener jeg.
>
> Så dette vil jeg klage på.
>
> Med jule-hilsen,
>
> Erik Ribsskog
>
> PS.
>
> Vil også klage på nettstedet deres.
>
> Det tar liksom 'hundre år' her, å surfe, på nettstedet deres, (vil jeg si).
>
> (Så jeg måtte finne e-post-adressen deres, fra bloggen min, (fra tidligere korrespondanse, som jeg har blogget om), faktisk).
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2014-12-05 21:44 GMT+01:00
> Subject: Lånekassa/Fwd: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd:
> Klage/Fwd: Oppdatering mandag 3. november/Fwd: Og enda en
> oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd:
> Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
> To: firmapost@sismo.no
> Cc: "post@nav.no" <post@nav.no>, Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>, Lars Aasen <lbf@lbf.no>, postmottak@asd.dep.no, nav.baerum@nav.no, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Roy Frantzen <roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, frp@frp.no
>
>
> Hei,
>
> jeg skal studere, (ex-phil), hos UIO, etter nyttår.
>
> Og i den forbindelse, så var jeg igår, hos Lånekassa sin ekspedisjon, på Økern.
>
> Der fikk jeg snakke med en som sa han het Erik Storø.
>
> Og han ga meg kopi av et brev, fra noen år tilbake, (se vedlegg).
>
> Jeg bodde i England, fra 2004 til 2014.
>
> Problemet er, at Lånekassa og dere, (hos Statens Innkrevingssentral), har sendt mine brev, til feil adresse.
>
> (For eksempel, så har jeg ikke vært, i Farrisveien, (hvor det vedlagte brevet er sendt til), siden 2005.
>
> Og jeg har ikke hatt noe kontakt, med min onkel der, (jeg jobbet noen måneder, (i sommerferien, må jeg nesten si), for hans samboer Grete Ingebrigtsen, som nå har flytta derfra), siden 2005).
>
> Så dette, (at dere har ødelagt for meg, når det gjelder studielån), er humbug, må jeg si.
>
> Jeg må klage over at dere sender til feil adresse.
>
> Og jeg ønsker at dere sletter min gjeld øyeblikkelig, (dette er en konstruksjon, siden at dere sender alle mine brev til feil adresse, må jeg si), sånn at jeg kan få studielån, (og begynte helt på nytt med dette), etter nyttår, (jeg begynner mine studier i januar).
>
> På forhånd takk for hjelp med denne slettingen!
>
> Og mitt råd, er at dere burde sparke den direktøren deres, som er ansvarlig, for disse dårlige rutinene, som dere har, angående posting av brev.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2014-12-01 14:03 GMT+01:00
> Subject: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering mandag 3. november/Fwd: Og enda en oppdatering/Fwd: Enda en
> oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Klage/Fwd:
> Oppdatering/Fwd: min mail
> To: "post@nav.no" <post@nav.no>
> Cc: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>,
> Lars Aasen <lbf@lbf.no>, postmottak@asd.dep.no, nav.baerum@nav.no, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Roy Frantzen <roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, frp@frp.no
>
>
> Hei,
>
> nå lurte jeg på, om dere var de tidstyvene, som 'alle' snakker om.
>
> For nå var jeg på vei bort til deres kontor, i Sandvika.
>
> Men så så jeg det, (nå like før klokka to), at nå hadde jeg fått livsopphold-pengene og.
>
> Så nå skal jeg dra til Lånekassa, en av de neste dagene.
>
> For jeg har funnet ut det, at de har ekspedisjonstid, på Økern.
>
> Jeg får bare klippe meg, før jeg drar dit, tror jeg.
>
> For det trenger jeg, har jeg skjønt, (men nå har jeg fått pengene for desember, så da burde jo ikke det være noe problem).
>
> Så skal jeg oppdatere dere hos Nav, når jeg vet mer, om hvordan det vil gå, med studielån, etter nyttår, (for studier hos UIO).
>
> Fortsatt lykke til med julebordet.
>
> Det er bare at det bare var noen få dager forsinket, (grunnet dette julebordet, eller om det var noe annet).
>
> Med hilsen
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2014-11-28 21:22 GMT+01:00
> Subject: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering mandag 3.
> november/Fwd: Og enda en oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd:
> Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
> To: "post@nav.no" <post@nav.no>
> Cc: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>,
> Lars Aasen <lbf@lbf.no>, postmottak@asd.dep.no, nav.baerum@nav.no, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Roy Frantzen <roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, frp@frp.no
>
>
> Hei,
>
> i møtet som jeg refererer til, i den videresendte e-posten.
>
> Så sa deres konsulent Bård, (kalte han seg), at støtten for desember, ville dukke opp, på kontoen min, i dag.
>
> Men jeg har bare fått husleie-pengene, (og ikke livsopphold-pengene).
>
> Er det noe slags skøyeri, som dere driver med, eller?
>
> Dere er ikke noe morsomme, hvis dere tror det.
>
> Det blir kanskje litt for mye fokus på julebordet, nå i disse førjulstider.
>
> Det er sikkert artig det, men dere kan jo prøve å tenke litt på jobben deres og, da.
>
> For å si det sånn.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2014-11-20 13:24 GMT+01:00
> Subject: Klage/Fwd: Oppdatering mandag 3. november/Fwd: Og enda en
> oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd:
> Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
> To: "post@nav.no" <post@nav.no>
> Cc: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>,
> Lars Aasen <lbf@lbf.no>, postmottak@asd.dep.no, nav.baerum@nav.no, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Roy Frantzen <roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, frp@frp.no
>
>
> Hei,
>
> i dag var jeg til 'samtale', hos Nav Sandvika.
>
> Mens jeg gikk, til Nav.
>
> Så tenkte jeg på brevet, som dere sendte.
>
> Det virker som at samtalen var initsiert, på bakgrunn, av min e-post.
>
> Men da er det dårlige rutiner, mener jeg.
>
> Det naturlige ville vel vært å hatt samtale, i forbindelse med søknad, (om støtte).
>
> Da er det noe som skurrer, hvis det er saksgang, som går den veien høna sparker liksom, (mener jeg).
>
> Her kan det virke som, at dere vrir og vrenger på det, (tenkte jeg, da jeg gikk til Nav, i dag).
>
> Og på 80-tallet, så sa man vel det, at de som vrei og vrengte på alt, det var kommunist-mafian, i staten.
>
> Så her vil jeg varsle om at det er dette, som jeg blir tenkende på, når jeg har med Nav å gjøre.
>
> Dessuten.
>
> Da jeg dukka opp, hos dere, på Nav Bærum, i dag.
>
> Så var det to folk der, som skulle ha møte, med meg.
>
> Det var Nav-konsulent Helene og Nav-konsulent Bård.
>
> Jeg spurte, (like etter at disse hadde 'dyttet meg inn', på et ganske lite kontor, ved skranken), om det var opplæring, (siden at disse var to folk, (og ikke bare en person), mener jeg).
>
> Men det var visst ofte sånn, at de var to folk, (sa han Bård).
>
> Jeg spurte om begge hadde tittelen 'Nav-konsulenter'.
>
> Og det svarte de, at de hadde.
>
> Men jeg mener det, at det blir som noe sløsing, med skattebetalernes penger.
>
> Når dere bruker to folk, for å gjøre jobben, til en person.
>
> Så det vil jeg klage på.
>
> Dessuten, så har jeg studert, på universitet, i England.
>
> Og der hadde jeg en oppgave, (ved University of Sunderland), som het 'Final Year Project'.
>
> Og da måtte jeg ha møte, med to briter, samtidig.
>
> Og da får man ofte bakoversveis.
>
> For man blir liksom angrepet, av to personer, (som maser høl i hue på en), samtidig.
>
> Det blir som en form for maktovergrep, vil jeg nesten si.
>
> 'To mot en er feigt', som det heter.
>
> Så dette, (at dere har to konsulenter, for å gjøre en persons jobb), det blir som noe sløsing, med skattebetalernes penger, og som noe maktovergrep, (vil jeg nesten si).
>
> Så dette ville jeg klage på.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2014-11-03 13:19 GMT+01:00
> Subject: Oppdatering mandag 3. november/Fwd: Og enda en
> oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd:
> Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
> To: "post@nav.no" <post@nav.no>
> Cc: Roy Frantzen <roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>, Lars Aasen <lbf@lbf.no>, postmottak@asd.dep.no, kontor@vtdekk.no, "hv-02.kontakt"
> <hv-02.kontakt@mil.no>, nav.baerum@nav.no, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>
>
>
> Hei,
>
> jeg var hos NAV Bærum i Sandvika i dag.
>
> Og prata med ei dame, med mørkt hår og rosa genser, i skranken.
>
> Jeg forklarte det, at jeg ikke hadde nok penger, til å betale leia, (for dere forlangte kvittering, før dere betalte pengene).
>
> Og da sa hu dama, at jeg måtte vise kontoskrift, for de pengene var sendt, sa hu.
>
> Og da gikk jeg hjem, for å hente kontoutskift.
>
> Men nå ser jeg jo det, at jeg har fått 5000 inn på kontoen, i dag.
>
> (Selv om jeg ikke har fått vist kvittering).
>
> Så jeg har sendt 5000, til husverten, (AXBO), og de skal bli sendt, seinere i dag, ifølge Nordea sine nettsider.
>
> Så da burde det være i orden.
>
> Og så får jeg dra innom dere, seinere denne uken, og søke om støtte, for desember.
>
> (Siden at behandlingstiden er tre uker, hvis jeg har forstått det riktig).
>
> Og da får jeg legge ved kontoutskrift, med den søknaden.
>
> (Sånn at dere ser det, at jeg har betalt husleia).
>
> Hvis jeg får lov å klage litt i denne e-posten og.
>
> Så må jeg gjøre et poeng av det, (synes jeg), at NAV Østensjø, de ga meg 6.200 til livsopphold, for oktober.
>
> Mens jeg 'bare' fikk 5.600 til livsopphold, (av NAV Bærum), for november.
>
> Er det sånn, at jeg også fikk til månedskort, fra NAV Østensjø, lurer jeg.
>
> Med hilsen
>
> Erik Ribsskog
>
> PS.
>
> Jeg vil ikke være uhølig.
>
> Men kanskje dere burde satse på norsk-kurs, for deres ansatte.
>
> Sånn at det er mulig, å skjønne, hva som menes, i deres vedtaks-brev, osv.
>
> For hva som menes, er ikke lett å se, i deres brev, fra 30/10, om innvilget støtte.
>
> 'Bidrag til livsopphold for perioden 01.11.2014 til 31.12.2014 med kr.5600,00.'.
>
> Her kan man lure på, om 5600, er per måned, eller for hele to-måneders perioden.
>
> Det er ikke klart, vil jeg si.
>
> Og lenger ned:
>
> 'Pengene blir utbetalt når du har levert kvittering eller annen gyldig dokumentasjon på at du har betalt husleie for november'.
>
> Her tolket jeg det som at det med 'pengene' mentes støtte til husleie, for november.
>
> Men det menes kanskje støtte til husleie, for desember?
>
> Dette er ikke klart, mener jeg.
>
> Det er mye i det brev, som kan tolkes feil, grunnet dårlig/slurvete språk, mener jeg.
>
> Så det vil jeg klage på.
>
> Der hadde NAV strøket til norsk-eksamen på ungdomsskolen, vil jeg tippe på.
>
> Noe sånt.
>
> Og det er for dårlig, mener jeg.
>
> Skal dette være noe slags skjult kamera eller noe i den duren?
>
> Nei dette er bånn i bøtta, vil jeg si.
>
> Skjerpings!
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2014-11-01 23:50 GMT+01:00
> Subject: Og enda en oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd:
> Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
> To: "post@nav.no" <post@nav.no>
> Cc: Roy Frantzen <roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>, Lars Aasen <lbf@lbf.no>, postmottak@asd.dep.no, kontor@vtdekk.no, "hv-02.kontakt"
> <hv-02.kontakt@mil.no>, nav.baerum@nav.no, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>
>
>
> Hei,
>
> nå så jeg det, (på kjøkkenet), at jeg hadde fått to brev, fra NAV, i dag.
>
> (Det satt noen russere og drakk, (og maste på om at jeg måtte være med), på kjøkkenet, tidigere i dag).
>
> Det står:
>
> 'Bidrag til husleie for perioden for perioden 01.11.2014 til
> 31.12.2014 med kr.5000,00.'.
>
> (Det menes vel per måned da, regner jeg med?.
>
> Det er jo som noe skrevet av en unge, hvis det ikke forklares).
>
> Videre:
>
> 'Stønaden for november blir sendt til din konto omgående'.
>
> (Ja, det var det hu Helene Unstad sa på telefonen i går og).
>
> Men så står det, at jeg må vise kvittering, før dere sender disse pengene.
>
> Og så brøt dere, mot det Unstad sa på telefonen.
>
> Og så sendte dere bare 5600.
>
> Og jeg har fått masse gebyrer, på min Nordea-konto, (som bankene har begynt med i Norge, mens jeg bodde i England, ved).
>
> (Og jeg har kjøpt et telenor kontantkort osv., som jeg trengte til internett).
>
> Så nå har jeg mindre enn 5000.
>
> Så jeg får jo ikke nå betalt husleien.
>
> (Og den skal også betales inn på konto, til husvert, innen den første, så jeg at det stod, på kontrakten).
>
> Så her har dere forrandret på det, etter at jeg prata med dere, på telefonen, i går.
>
> (Virker det som).
>
> Det er jo motstridende det som ståd i brevet og.
>
> Det er som en unge som har tulla, og forrandret på vedtak, fra dagen før.
>
> Dere skulle også ha ringt meg, 30/10, om disse vedtakene.
>
> Men så ikke.
>
> Og jeg var innom, hos dere, på 31/10, og snakket med en Rune der.
>
> Og han klarte ikke å printe ut disse vedtakene til meg.
>
> (Enda datoen er 30/10 på de, står det).
>
> En saksbehandler måtte ringe meg, sa han.
>
> Og når dere ringer, så sier dere noe tull, (for å lure meg), virker det som.
>
> Jeg foklarte hvordan han husverten var, (at han går inn på rommet), i den telefonsamtalen.
>
> Så dette er noe tull, fra dere, for å få han husverten til å gå inn på rommet mitt, (virker det som).
>
> Det er jo terror.
>
> Det er for å ødelegge helgen og livet mitt, virker det som.
>
> Når jeg forklarer det, at han husverten er sånn, at han går inn på rommet.
>
> Så må folk våkne opp, mener jeg.
>
> Og sagt fra, til han husverten.
>
> Det ville nordmenn ha gjort i 'gamle dager', mener jeg.
>
> Så dette er bånn i bøtta.
>
> Dette er terror, for at jeg skal sitte og vente på at en gal svenske, skal komme, (med sine svære albanske mafia-ansatte, eller hva de er), inn på rommet mitt.
>
> (For han har koden, til kode-låsen).
>
> Dette er tortur og terror.
>
> Grunnen til at jeg spurte, hvor dere sendte husleie-pengene.
>
> Det var, at NAV Østensjø, de sendte disse pengene, direkte til husvert, uten å spørre meg først, hvor jeg ville, at de skulle sende disse.
>
> Og jeg har heller ikke bedt om noe møte.
>
> NAV Østensjø sa at dere hadde to ukers behandlingstid.
>
> Så jeg gikk til dere, i midten av oktober, (for jeg var veldig mye hos NAV Østensjø, i begynnelsen av oktober, for å få kopi av vedtak, så jeg får jo ikke gjort annet omtrent, enn å gå til NAV).
>
> Og der, så sier en kar, som så ut som en tysker, (vil jeg si).
>
> At jeg måtte på møte, før det ville forelegge vedtak.
>
> (Så jeg måtte følge med på telefonen, før dere ringte meg, om et sånt møte).
>
> Så det med møte/samtale, er noe NAV har tatt inisjativet til, og ikke jeg, (som dere får det til å se ut som, i brevet deres).
>
> Dere svarer ikke på e-postene mine.
>
> Så jeg får dra til NAV Bærum, (i Sandvika), på mandag.
>
> Og høre om dere kan sende husleie-pengene og.
>
> Før han svenske husverten 'klikker', og går inn på rommet mitt igjen, mens jeg ligger i senga, (en gang jeg hadde sitti oppe lenge, med bloggen, eller noe sånt, var det vel).
>
> Det var NAV Østensjø, som sendte meg, til denne husverten.
>
> Dere kan ikke sende folk til sånne 'albansk mafia-husverter', som går inn på rommet, og truer/hinter om betaling i natura, mener jeg.
>
> Jeg har også sett møkk på gulvet her, (og fått en bulk i kabinettet på PC-en min), som kan tyde på, at folk har vært her, (at de har kommet seg inn, på rommet mitt, ved at de på en eller annen måte, kan den seks-sifrede koden, som trengs, for man trenger ikke nøkkel, for å gå inn på rommet, kun kode).
>
> Så at dere sender NAV-klienter til albansk mafia.
>
> Det synes jeg er som noe av det værste jeg har hørt.
>
> Og landsvik og det som er, (må man vel si).
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2014-10-31 20:47 GMT+01:00
> Subject: Fwd: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd:
> Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
> To: "post@nav.no" <post@nav.no>
> Cc: nav.baerum@nav.no, Roy Frantzen
> <roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>, Lars Aasen <lbf@lbf.no>, postmottak@asd.dep.no, kontor@vtdekk.no
>
>
> Hei,
>
> i dag, så var jeg på NAV Sandvika, og prata med en Rune, i skranken der.
>
> Han kunne opplyse at saksbehandler het Helene Unstad.
>
> Men kunne ikke gi noe videre opplysninger.
>
> Så ringte hun Unstad, etter at jeg hadde vært hos Nav, og snakka, med han Rune.
>
> Og hu sa det, at hu hadde sendt meg for livsopphold, (7200), og for husleie, (5000), til min konto, sånn at jeg skulle få det, i dag.
>
> Men jeg fikk bare cirka 5600.
>
> Så her har det skjedd noe tull.
>
> Hva er det som foregår, lurer jeg.
>
> Er dette en provokasjon?
>
> Først så sier Nav at behandlingstiden, (for søknader), hos Nav Bærum er to uker, og på onsdag, så sier hu Merete i skanken, at det er tre uker.
>
> En provokasjon, vil jeg si.
>
> Så sier hu Merete at dere skal ringe innen fredag.
>
> Men ingen ringer ingen fredag.
>
> En ny provokasjon.
>
> Og så sier hu Helene Unstad at hu skal sende 12.200, (sånn som jeg forstod det).
>
> Men jeg fikk bare 5600.
>
> En ny provokasjon.
>
> Er det for å få han svenske husverten Johan til å gå inn på rommet mitt igjen?
>
> Å si at 'det fattas betalning'.
>
> At han fisker etter noe betaling i natura, eller noe?
>
> At dere prøver å få meg voldtatt av en korsfarer, som ser etter korgutter?
>
> Han har flere svære albanere på dekkverkstedet sitt og.
>
> En gang jeg skulle vise han et vedtak, (etter avtale), så var det bare svære albanere der.
>
> Er dette noe plott eller?
>
> Jeg blogger også om dette, men ingen redaktører skriver.
>
> Svikefulle er mine landsmenn.
>
> Leieboerforeningen svarer ikke.
>
> Dere 'NAV-surrere' får heller pelle dere til Slependen selv, og betale han husverten i natura selv.
>
> Det er dere som surrer her.
>
> Jeg blir kvalm.
>
> Berme og pakk må jeg si at alle mine landsmenn er, virker det som.
>
> Dere later som at dere har raue saue auer, og sitter og koper og ser på og gjør ingen ting, på deres patetiske og kvalmende vis.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2014-10-30 16:24 GMT+01:00
> Subject: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd:
> Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
> To: "post@nav.no" <post@nav.no>
> Cc: nav.baerum@nav.no, Roy Frantzen
> <roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>, Lars Aasen <lbf@lbf.no>, postmottak@asd.dep.no
>
>
> Hei,
>
> og hu Merete, hos Nav Bærum, (i skranken der).
>
> Hu sa til meg, i går, at de ville ringe meg, innen fredag.
>
> (Altså i dag).
>
> Men jeg har ventet på telefon fra dem, i hele dag.
>
> Og nå er det etter deres kontortid, og jeg har ikke hørt noe.
>
> Det er ikke noe annet enn jug og tull og kødd med dette Nav, virker det som.
>
> Det er en skam.
>
> Det virker som at de ikke har noe respekt for folk og deres rettigheter.
>
> Folk er avhengig av NAV for å få penger til mat og husleie.
>
> Og de blir bare tullet med.
>
> Det er en skandale, mener jeg.
>
> Jeg skjønner at folk klikker rundt omkring, når de blir behandla, på den måten, som jeg blir behandla, av NAV.
>
> Det er som en provokasjon, er det minste man kan si.
>
> Så dette vil jeg selvfølgelig igjen klage på.
>
> Nå får dere ta dere sammen, og slutte å være som noe kommunist-mafia-pakk, eller hva dere er.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2014-10-29 22:22 GMT+01:00
> Subject: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
> To: "post@nav.no" <post@nav.no>
> Cc: nav.baerum@nav.no, Roy Frantzen
> <roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>, Lars Aasen <lbf@lbf.no>, postmottak@asd.dep.no
>
>
> Hei,
>
> jeg må også sende en klage-oppdagering, synes jeg.
>
> Tidligere i dag, så var jeg hos NAV Bærum, i Sandvika.
>
> Jeg fikk prate med ei Merete, i skranken der.
>
> Hu fortalte meg det, at grunnen til at jeg ikke hadde fått høre fra dem, var at de hadde, _tre_ ukers behandlingstid, av søknader.
>
> Men i vedtak-brev, fra NAV Østensjø, fra slutten av september.
>
> Så står det, at jeg må kontakte NAV Bærum, innen _to_ uker, før inneværende vedtaks-periode utløper.
>
> Og det gjorde jeg.
>
> Jeg var hos NAV Bærum, på 15/10 og 16/10.
>
> Og 16/10 er innen to uker før inneværende vedtaks-periode utløper.
>
> Men jeg får her motstridende informasjon, av forskjellige NAV-avdelinger.
>
> Og jeg har også tidligere blitt nektet å prate med saksbehandler, (på NAV Østensjø).
>
> Og at jeg må søke helt på nytt, fordi at NAV flytter meg, fra Oslo til Bærum.
>
> Det er veldig byråkratisk, fra NAV, synes jeg.
>
> Og denne flyttingen, (av meg), fra Oslo til Bærum, har ikke gått særlig bra, vil jeg si.
>
> Grunnen er at NAV har somlet, surret og vært byråkratiske.
>
> Denne flyttingen var foreslått av NAV, men dere har ikke fulgt opp forslaget deres på en bra måte, synes jeg.
>
> For eksempel så sendte dere husleie-pengene for sent.
>
> Noe som resulterte i at den svenske husverten her, (Johan), låste seg inn, (han trykte inn koden til låsen), på rommet mitt, og begynte å klage på, at 'det fattas betalning'.
>
> Så alt annet enn smidig, har dette vært, fra NAV sin side.
>
> Vil jeg klage på, hvis NAV-folk, har lov å klage, på sånt.
>
> Og nå igjen, så er det som en komedie, med veldig dårlig oppfølging og fleksibilitet, synes jeg.
>
> Klientere deres blir bare som kasteballer, som ingen bryr seg om, synes jeg, at det virker som.
>
> At man blir sendt til en annen kommune, og så må gjennom den samme papirmølla igjen.
>
> Og blir behandlet på stemoderlig vis, ved at betalinger så blir forsinket, (etter at man har flyttet til den husvert, som NAV har anbefalt en).
>
> Med der resultat at man får en utenlandsk husvert, (som kanskje ikke kan de norske reglene), inn på rommet sitt, på en slags truende måte, må man vel si.
>
> Nei, bånn i bøtta må man kalle dette, (fra NAV), mener jeg.
>
> Denne elendige behandlingen fra NAV vil jeg igjen klage på.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2014-10-27 8:32 GMT+01:00
> Subject: Klage/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
> To: nav.baerum@nav.no
> Cc: "post@nav.no" <post@nav.no>, Roy Frantzen <roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>, Lars Aasen <lbf@lbf.no>
>
>
> Hei,
>
> jeg var hos dere, 15/10, og fikk prate med ei dame, med mørkt hår, i skranken der.
>
> Hu ga meg et søknadskjema, etter at jeg viste henne, noen brev osv., fra NAV Østensjø.
>
> Så var jeg hos dere igjen, (på NAV Sandvika), på 16/10.
>
> Da leverte jeg det skjemaet, som jeg fikk dagen før, til en kar, i skranken deres, (som så ut som en tysker, i 30-åra, cirka. Noe sånt).
>
> Jeg tok en kopi, av forsiden, av skjemaet, (som jeg nå har skannet, og vedlegget).
>
> Han 'tyskeren', sa at dere skulle ringe meg.
>
> (For å avtale et møte).
>
> Men dette er nå snart to uker siden.
>
> Og livsopphold-pengene mine, er bare beregnet å vare, ut oktober, (det vil si til og med fredag), så jeg har budsjettert med det, og har nå bare et par hundre kroner igjen, til mat osv., og det varer nok ikke lenger, enn akkurat til fredagen.
>
> Så jeg synes det er litt uprofesjonelt av dere, å ikke svare.
>
> Han svenske husverten her, (Johan), er sånn, at han går inn på rommet, hvis han ikke får leia, på dagen.
>
> Så dere stresser meg litt her, må jeg si.
>
> Hvorfor ringer dere ikke.
>
> Han i skranken deres, sa at dere skulle ringe, (for å avtale et møte), for snart to uker siden.
>
> Hva er det som foregår, lurer jeg.
>
> Det er ikke riktig at man skal bli tullet med, bare fordi man må 'NAV-e', mener jeg.
>
> Så dette vil jeg klage på, at dere ikke ringer, når dere har sagt det, at dere skal gjøre det.
>
> Erik Ribsskog
>
> PS.
>
> Jeg har også vært 'ørten' ganger, på NAV Østensjø, (på Skullerud), for å få kopi av diverse vedtak.
>
> (Siden at de sendte disse, til min gamle adresse, på Anker Apartment, på Grunerløkka.
>
> Så jeg synes at det kanskje blir litt mye NAV, når jeg sendes rundt sånn, som en kasteball.
>
> Og nå en måned senere, så er det krøll, med NAV Sandvika, virker det som.
>
> Er det noe automatikk i, at det må bli krøll, når man har med NAV å gjøre, lurer jeg.
>
> Skjerpings, må jeg si da.
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2014-10-14 16:46 GMT+02:00
> Subject: Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
> To: "post@nav.no" <post@nav.no>
> Cc: Roy Frantzen <roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>
>
>
> Hei,
>
> jeg var på Nav, i Sandvika, i dag.
>
> Jeg er ikke så kjent, i Bærum.
>
> Så jeg 'surra' litt rundt, før jeg fant NAV, og var der, cirka fem på tre.
>
> Da stod det en litt lav Securitas-vakt der, (med skjeggstubber), som stoppa meg, i døra.
>
> Jeg viste han et brev, fra NAV Skullerud, om at jeg skulle kontakte Nav Bærum.
>
> Men det var ikke bra nok.
>
> Han sa at de stengte kvart på tre der.
>
> Men på skiltet så stod det klokka tre.
>
> Så de gjør det feil, på NAV Sandvika, mener jeg.
>
> For jeg har jobba, i butikker, som Matland/OBS Triaden, (i Lørenskog).
>
> Og der hendte det, at den siste kunden, ikke var ute av butikken, før nærmere klokka ni om kvelden, (og vi stengte klokka åtte).
>
> Så det er sånn, at de som har kommet seg innenfor døra, før stengetid.
>
> De skal ekspederes, på vanlig måte.
>
> Og så kan arbeids-flokken gå hjem, når de er ferdige, med å ekspedere kundene.
>
> Det er vanlig, i Norge, mener jeg.
>
> Tenkt dere, om de hadde gjort det sånn, på polet, før påskeferien.
>
> La oss si at polet stengte klokka 13, den siste dagen, før påskeferien.
>
> Og så kommer Ola Nordmann innom, et kvarter før stengetid.
>
> Og blir nekta i døra, av en 'Gestapo-vakt'.
>
> Og Ola Nordmann skal handle med seg, sprit og andre drikkevarer, for hele påskeferien, (eller for eksempel juleferien).
>
> Det sier seg selv, (mener jeg), at NAV Sandvika gjør det feil.
>
> Hvis de hadde gjort det sånn på Polet, så hadde dem fått hørt det, mener jeg.
>
> Jeg mener at Wesenlund har laget en sketsj om det.
>
> Og der var temaet, om Fleksnes kom seg til polet, før stengetid, (eller ikke).
>
> Temaet var ikke, om han kom seg til polet, _et kvarter før_ stengetid, (eller ikke).
>
> Så dette ville jeg klage på.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Roy Frantzen <roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>
> Date: 2014-09-30 8:30 GMT+02:00
> Subject: RE: Oppdatering/Fwd: min mail
> To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
>
>
> Hei
>
> Det bekreftes at dette er for ut oktober måned. Ved evt videre hjelp etter oktober måned må du kontakte NAV Bærum.
> I forhold til taushetsplikt og datasikkerhet, får vi ikke sendt vedtak på e-post. Hvis du ikke har fått lapp på postkasse, blir det sendt i retur. Du kan evt komme hit å få kopi av vedtak.
>
> Mvh
>
> Roy Frantzen
> Fagkonsulent
> NAV Østensjø
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
> Sent: Monday, September 29, 2014 10:35 PM
> To: Roy Frantzen
> Cc: kontor@vtdekk.no
> Subject: Oppdatering/Fwd: min mail
>
> Hei,
>
> jeg så det, at det hadde kommet inn en litt over 7000, på kontoen min, hos Nordea, i dag.
>
> Jeg lurte på hvor lenge, som de pengene, var ment å vare.
>
> (Er det ut oktober?).
>
> Jeg tror ikke, at navnet mitt, er satt opp, på postkassa her enda, (i Slependveien 80).
>
> Så jeg lurte på om det hadde vært mulig, å få en kopi, av det siste vedtaket, per e-post.
>
> På forhånd takk for eventuell hjelp!
>
> Mvh.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2014-09-25 12:53 GMT+01:00
> Subject: Re: min mail
> To: Roy Frantzen <roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>
> Cc: kontor@vtdekk.no
>
>
> Hei,
>
> takk for e-post!
>
> Jeg viser til telefonsamtale tidligere i dag.
>
> Jeg ble bedt om å sende en e-post, som en søknad, om livsopphold, garanti og husleie.
>
> Og jeg søker herved om dette.
>
> Jeg hadde også en møte med din kollega/assistent Martine, på mandag, i forrige uke, (på NAV Østensjø, på Skullerud).
>
> Og da fylte jeg ut en del skjemaer.
>
> Så det kan muligens vært disse skjemaene, som det har vært snakk om, denne uken.
>
> Det er mulig at hun Martine har oversikt over hvor de skjemaene ble av.
>
> Jeg sender også kopi av denne e-posten til husverten, (siden han har ringt et par ganger, om denne søknaden, tidligere denne uken).
>
> Håper som sagt at penger til mat/livsopphold, kan sendes ganske raskt, til min konto, hos Nordea.
>
> Jeg har som sagt på telefonen, prøvd å få tak i en saksbehandler, hos dere, fem ganger, siden fredag, i forrige uke.
>
> (Uten å lykkes, før på femte forsøket).
>
> Så jeg har ikke så mye penger igjen, på konto, (kun cirka 12-13 kroner).
>
> Og jeg tror neppe at de som jeg bor i bofelleskap med, blir så glade, hvis jeg begynner å spise av deres mat, for eksempel.
>
> Håper dette er i orden!
>
> Mvh.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> On Thu, Sep 25, 2014 at 12:10 PM, Roy Frantzen <roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no> wrote:
>>

Jeg sendte en e-post til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Erik Ribsskog
Svar - klage på NetCom

Erik Ribsskog Mon, Jan 26, 2015 at 12:17 AM
To: "Nilsen, Line de Lange"
Cc: Postmottak Sivilombudsmannen , post@forbrukerombudet.no, firmapost@nkom.no, "hv-02.kontakt" , postmottak@dsb.no
Hei,

det blir som at man kjøper bensin, til en bil.

Og hvis man ikke har brukt all bensinen, innen to uker.

Så kommer bensinstasjon-folka, på besøk, og tapper ut den gjenværende bensinen.

Det er lureri, mener jeg.

Disse kontantkortene presenteres som noe nytt, og noe ekstra, må man vel si.

Men de har samtidig slutta, med de vanlige kontantkortene, virker det som.

Dette fører til dårligere beredskap, i samfunnet, mener jeg.

Så dette må være noe for myndighetene.

Erik Ribsskog

PS.

Dette systemet til Netcom er også forvirrende.

De bruker uttrykket 'saldo'.

Men den saldoen blir visst bare slettet, etter en viss tid.

Det kan da ikke være greit det, mener jeg.

Kan du sende dette til sjefen din, for en ny vurdering, lurte jeg.

PS 2.

Og hvorfor står det 'firmapost' i deres e-post-adresse for generelle
henvendelser?

Hverken borgerne eller dere er et firma.

(Borgerne er borgere, og dere er en del av staten).

Er det noe jødisk tradisjon dette, å bare være fokusert på firma, lurer jeg.


2015-01-23 12:24 GMT+01:00 Nilsen, Line de Lange <line.delange.nilsen@nkom.no>:
> Hei,
>
>
>
> Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til din klage på at NetCom har
> endret sitt kontantkorttilbud, datert 22. januar 2015.
>
>
>
> Regelverket for elektronisk kommunikasjon regulerer ikke hvilke typer
> abonnement tilbyderne av elektronisk kommunikasjon til sluttbruker skal å
> tilby.
>
> Dersom NetCom har endret sitt kontantkorttilbud til å omfatte en gitt bruk
> innenfor et gitt tidsrom, så har de adgang til dette.
>
>
>
> Dersom du ikke er fornøyd med NetCom sin kontantkorttjeneste, så anbefales
> det å undersøke om det er andre tjenestetilbydere som har et tilbud som
> passer bedre for ditt bruk.
>
>
>
>
>
> Med vennlig hilsen
>
>
>
> Line de Lange Nilsen
>
> seniorrådgiver
>
> seksjon for telefoni og nummerforvaltning
>
> Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
>
> Sentralbord: 22 82 46 00
>
> Dir. tlf.: 22 82 46 13
>
> Mobil: 917 26 578
>
> www.nkom.no
>
>
>
> Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) het tidligere Post- og teletilsynet
>
>
>
>
>
> Fra: Erik Ribsskog < >
>
> Sendt: 22. januar 2015 10:49
>
> Til: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (firmapost@nkom.no)
>
> Emne: Klage
>
>
>
> Hei,
>
> jeg vil klage på at Netcom har forrandra sine kontantkort.
>
> Sånn at de nå ikke ligner på det jeg forbinder med konvensjonelle
> kontantkort.
>
> Man får kun lov å ringe, i noen uker, av gangen, og så mister man saldoen.
>
> Dette vil jeg klage på.
>
> Erik Ribsskog

Mer nettmobbing. (Dette har ikke jeg skrevet)

nettmobbing

http://n1nja.blogg.no/1422152295_bildet_ble_sendt_feil.html

PS.

Jeg har er tracking cookie-program, (som heter StatCounter), på bloggen, og der kan jeg se hvilke nettsteder, som sender trafikk, til johncons-blogg:

statcounter

Jeg sendte enda en e-post til Nav

Erik Ribsskog
Oppdatering/Fwd: Personhenvendelse - Klage på Statens innkrevingssentral

Erik Ribsskog Sun, Jan 25, 2015 at 11:39 PM
To: Postmottak Sivilombudsmannen
Hei,

jeg viser til den e-posten jeg sendte, for noen minutter siden.

Her er mer om det jeg kalte 'sovjetisk' system, i den e-posten.

Nav Bærum ringer meg også på mobil, og legger igjen talebeskjed.

Enda jeg har informert dem, om at jeg ikke har mer ringetid, (Netcom
har tulla med kontantkortene sine, som jeg har klaget på til det gamle
Post og Teletilsynet).

Og i et møte der, på fredag, med en Ingrid Øyen, (og jeg ba også om å
få prate med hennes sjef, (og da ble ei Siri Dale hentet), for Nav har
tatt en u-sving, når det gjelder det å støtte det, at jeg ønsker å
studere, noe de har støttet, i snart et halvt år, og nå har de tatt en
u-sving, og vil heller at jeg skal være arbeidsledig, virka det som
for meg, på hu Øyen).

I det møtet, så presenterte Øyen en falsk e-post, hvor jeg liksom
skulle ha søkt om penger til PC, fra Nav.

Men det har jeg ikke gjort.

Jeg hadde laptop, da jeg gikk på HiO IU for mer enn ti år siden.

Og den ble alltid liggende i bagen min der, (av en eller annen grunn),
husker jeg, under forelesningene der.

Og Nav sa ikke da, (i møtet på fredag), det som er vanlig å si, (mener jeg).

Nemlig at: 'Å, har det forekommet kriminell identietstyveri og terror?
Her må vi kontakte politiet og finne ut hvilke banditter som står bak
dette'.

Noe slikt, ble ikke sagt, av hverken Dale eller Øyen.

Så er Nav bandittene, under jeg.

Her må det ryddes opp, sånn at samfunnet finner ut, hvem som er røverne.

Det vet ikke, om Nav har tenkt så langt selv?

Det er vel ikke sånn at de sitter å konstruerer falske e-poster på
bakrommet der, og at det er det de gjør, når de sier, at de skal hente
et dokument?

Så råttent kan vel ikke Norge være?

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: (PK) NAV Bærum <nav.baerum@nav.no>
Date: 2015-01-15 12:25 GMT+01:00
Subject: SV: Personhenvendelse - Klage på Statens innkrevingssentral
To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>


Hei..

Fra 8.12 besvares ingen spørsmål i denne kanalen (e-post) fra
NAV-kontoret. Det er to måter for å få svar på dine henvendelser til
oss:

1.Ved å logge deg inn i sikker kanal (Din Side på NAV.no)  og stille
spørsmålene der.
2.Ringe NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 (spørsmål om arbeid,
familie og kommunale tjenester) 55 55 33 34 (pensjon)Med vennlig hilsen
NAV Bærum
Postadresse: Postboks 40 // 1300 SANDVIKA
Besøksadresse: Løkketangen 14 // 1337 SANDVIKA
Tel: 55 55 33 33 // Faks: 67 25 76 01
www.nav.no // nav.baerum@nav.no-----Opprinnelig melding-----
Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 15. januar 2015 11:41
Til: Huslænd Brit
Kopi: firmapost@sismo.no; (PK) NAV Post; Postmottak Sivilombudsmannen;
Lars Aasen; postmottak@asd.dep.no; (PK) NAV Bærum;
Akademikerforbundet; Roy Frantzen; Politikk Høyre; frp@frp.no;
postmottak@uhr.no; Studentombudet UiO
Emne: Re: Personhenvendelse - Klage på Statens innkrevingssentral

Hei,

dette var noe jeg sendte om, (den 28. desember), til Finansklagenemda.

Så hvorfor jeg da får svar, fra et departement, (asd), det synes jeg
ikke, at er noe særlig bra forklart.

Så dette ville jeg klage på.

Erik Ribsskog


2015-01-05 14:40 GMT+01:00 Huslænd Brit <Brit.Husland@asd.dep.no>:
> Se vedlagte saksdokument

Jeg sendte en e-post til Sivilombudsmannen

Erik Ribsskog

Klage/Fwd: kontaktinfo

Erik Ribsskog Sun, Jan 25, 2015 at 11:24 PM
To: Postmottak Sivilombudsmannen
Hei,

jeg vil klage på Nav Bærum, for medarbeiderne der, skriver ikke
navnene sine, på e-postene sine.

Det er bare tulle med de, vil jeg si.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

De vingler også mye frem og tilbake der.

I høst så kunne man bruke den e-post-adressen deres.

(Hvis jeg husker riktig).

Så bytta de, til et 'sovjetisk' system, (hvor borgerne måtte logge inn vel).

Og nå har de bytta tilbake igjen, (virker det som).

Uten noen forklaring.


---------- Forwarded message ----------
From: (PK) NAV Bærum <nav.baerum@nav.no>
Date: 2015-01-23 12:27 GMT+01:00
Subject: kontaktinfo
To: "eribsskog@gmail.com" <eribsskog@gmail.com>


Hei Erik,

Her er adressen til NAV.

Vennlig hilsen
NAV Bærum

Neste uke, så skal jeg visst på forelesning, cirka midt i Karl Johan. Ikke dårlig

forelsning karl johan

https://www.google.com/maps/place/59%C2%B054%2754.0%22N+10%C2%B044%2709.0%22E/@59.9149885,10.7352946,365m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0

PS.

Her er mer om dette:

da auditorium

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR1630/v15/timeplan/index.html#FOR

Fler mobilbilder

WP_20150124_001

WP_20150124_002

WP_20150124_003

WP_20150124_004

WP_20150124_005

WP_20150124_006

WP_20150124_007

WP_20150124_008

WP_20150124_009

WP_20150124_010

WP_20150124_011

WP_20150124_012

WP_20150124_013

WP_20150124_014

WP_20150124_015

WP_20150124_016

WP_20150124_017

WP_20150124_018

WP_20150124_019

WP_20150124_020

WP_20150124_021

WP_20150124_022

WP_20150124_023

WP_20150124_024

WP_20150124_025

WP_20150124_026

WP_20150124_027

WP_20150124_028

WP_20150124_029

WP_20150124_030

WP_20150124_031

WP_20150124_032

WP_20150124_033

WP_20150124_034

WP_20150124_035

WP_20150124_036

WP_20150124_037

WP_20150124_038

WP_20150124_039

WP_20150124_040

WP_20150124_041

WP_20150124_042

WP_20150124_043

WP_20150124_044

WP_20150124_045

WP_20150124_046

WP_20150124_047

WP_20150124_048

WP_20150124_049

WP_20150124_050

WP_20150124_051

WP_20150124_052

WP_20150124_053

WP_20150124_054

WP_20150124_055

WP_20150124_056

WP_20150124_057

WP_20150124_058

WP_20150124_059

WP_20150124_060

WP_20150124_061

WP_20150124_062

WP_20150124_063

WP_20150125_001

WP_20150125_002

WP_20150125_003

WP_20150125_004

WP_20150125_005

WP_20150125_006

WP_20150125_007

WP_20150125_008

WP_20150125_009

WP_20150125_010

WP_20150125_011

WP_20150125_013

WP_20150125_014

WP_20150125_015

WP_20150125_016

WP_20150125_017

WP_20150125_018

WP_20150125_019

WP_20150125_020

WP_20150125_021

WP_20150125_022

WP_20150125_023

WP_20150125_024

WP_20150125_025

WP_20150125_026

WP_20150125_027

WP_20150125_028

WP_20150125_029

WP_20150125_030

WP_20150125_031

WP_20150125_032

WP_20150125_033

WP_20150125_034

WP_20150125_035

WP_20150125_036

WP_20150125_037

WP_20150125_038

WP_20150125_039

WP_20150125_040

WP_20150125_041

WP_20150125_042

WP_20150125_043

WP_20150125_044

WP_20150125_045

WP_20150125_046

WP_20150125_047

WP_20150125_048

WP_20150125_049

WP_20150125_050

WP_20150125_051

WP_20150125_052

Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive