Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Monday, 16 February 2015

Jeg sendte en e-post til Nav

Erik Ribsskog

Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: Påminnelse/Fwd: Klage på Statens innkrevingssentral/Fwd: Lånekassa/Fwd: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering mandag 3. november/Fwd: Og enda en oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail

Erik Ribsskog Tue, Feb 17, 2015 at 12:19 AM

To: "post@nav.no"
Cc: postmottak@fmoa.no, postmottak@asd.dep.no, nav.baerum@nav.no, frp@frp.no, postmottak@uhr.no, Studentombudet UiO , Postmottak Sivilombudsmannen , Lars Aasen , Akademikerforbundet , Roy Frantzen , Politikk Høyre , firmapost@sismo.no, utvalget@jsu.no, postmottak@jus.uio.no, student@samfunnsviterne.no, post@finkn.no, postkasse@datatilsynet.no, juridisk
Hei,

jeg ser at dere har ringt meg igjen, på mobil.

Som jeg har informert dere om tidligere, så er jeg ikke så veldig
fornøyd, med det Netcom-abonementet.

Så jeg har bedt dere, om å sende e-post eller brev.

(Eller tekstmelding, fungerer også).

Men likevel, så legger dere igjen talebeskjeder, som jeg ikke kan høre.

(Siden jeg skal kutte ut Netcom, så betaler jeg ikke 200 kroner, for å
høre hva dere har å si, per talebeskjed).

Dette blir som en provokasjon, mener jeg.

Så det vil jeg klage på.

Hva skal dere med folks mobilnummer, i det hele tatt?

Jeg var arbeidsledig, etter førstegangstjenesten, i 1993, i noen måneder.

Og da hadde jeg ikke mobil.

Da fikk jeg brev i posten, fra A-etat, hvis jeg husker det riktig.

Er det sånn, at myndighetene, har blitt analfabeter, siden 1993, og
glemt kunsten, å skrive brev, (lurer jeg)?

I det forrige møtet, som jeg var på hos dere.

I januar.

Så viste deres saksbehandler Ingrid Øyen meg en e-post, som var
ID-tyveri, sendt i mitt navn.

Er det mulig å få be om en oppdatering, angående den politisaken, som
jeg regner med at har blitt startet, på bakgrunn av denne
ID-tyveri-saken?

(Eller var dette bare en provokasjon, og noe, som saksbehandleren
deres, skrev selv, i en pause, i møtet?).

Med hilsen

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2015-02-06 17:42 GMT+01:00
Subject: Oppdatering/Fwd: Påminnelse/Fwd: Klage på Statens
innkrevingssentral/Fwd: Lånekassa/Fwd: Ny oppdatering/Fwd:
Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering mandag 3. november/Fwd: Og
enda en oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd:
Klage/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
To: postmottak@fmoa.no
Cc: postmottak@asd.dep.no, nav.baerum@nav.no, frp@frp.no,
postmottak@uhr.no, Studentombudet UiO <studentombudet@uio.no>,
"post@nav.no" <post@nav.no>, Postmottak Sivilombudsmannen
<postmottak@sivilombudsmannen.no>, Lars Aasen <lbf@lbf.no>,
Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Roy Frantzen
<roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Politikk Høyre
<politikk@hoyre.no>, firmapost@sismo.no, utvalget@jsu.no,
postmottak@jus.uio.no, student@samfunnsviterne.no, post@finkn.no


Hei,

sender også kopi av Nav-søknaden, for mars.

Som jeg var hos Nav Bærum, og leverte, (til en medarbeider der, ved
navn Yaya, vel), i dag ettermiddag.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2015-02-06 13:10 GMT+01:00
Subject: Fwd: Påminnelse/Fwd: Klage på Statens innkrevingssentral/Fwd:
Lånekassa/Fwd: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd:
Oppdatering mandag 3. november/Fwd: Og enda en oppdatering/Fwd: Enda
en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Klage/Fwd:
Oppdatering/Fwd: min mail
To: postmottak@fmoa.no
Cc: post@finkn.no, postmottak@asd.dep.no, nav.baerum@nav.no,
frp@frp.no, postmottak@uhr.no, Studentombudet UiO
<studentombudet@uio.no>, "post@nav.no" <post@nav.no>, Postmottak
Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>, Lars Aasen
<lbf@lbf.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Roy
Frantzen <roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Politikk Høyre
<politikk@hoyre.no>, firmapost@sismo.no, utvalget@jsu.no,
postmottak@jus.uio.no, student@samfunnsviterne.no


Hei,

jeg viser til Nav Bærum sitt vedtak, fra 30. januar.

(Som de postet og sendte til meg 2. februar).

Jeg vil først klage på saksbehandlingstiden.

Det virker som at man skal få penger inn på konto, innen tre uker,
etter at man søker.

Men jeg var der på fredag, (for en uke siden), og da var vedtak ennå
ikke fattet.

Selv om jeg søkte, 8. januar.

Og da hadde det gått tre uker og en dag, (på fredag i forrige uke).

Så her er det noe 'lurifaks', (mener jeg).

Nav Skullerud sa ifjor høst, at Nav Bærum hadde _to_ ukers saksbehandlingstid.

Så ble det tre uker, (når jeg dro til Nav Bærum, så hadde sa de dette).

Og på fredag forrige uke, så sa ei Anita der, at det var _cirka_ tre
ukers saksbehandlingstid.

Men husverter og andre, de skal ha penger, på en bestemt dato.

Så når Nav surrer og er slurvete med saksbehandlings-tiden, så er det
veldig dumt og upraktisk.

Det fører til at Nav-klienter mister kontroll, iforhold til husverter og andre.

Og man har jo et budsjett.

Og man må jo ha mat.

Man kan ikke leve av luft og kjærlighet, liksom.

Og neste gang, så er det vel fire uker, som de sier at saksbehandlingstiden er.

Nei, her er det tull og tøys, mistenker jeg.

Dessuten.

Nav har visst om, helt siden ifjor høst, at jeg skulle studere.

De var enige i, at det var fornuftlig, å fullføre det man har begynt
på, (ex-phil, som jeg tok første gang, i 1991, og som jeg tenkte jeg
skulle prøve å få bestått på nå).

Og at det aldri ble nok kunnskap i samfunnet.

Dette har jeg prata med Nav om, i møter, helt siden september ifjor.

Og jeg har vært på Blindern mange ganger, og fått råd om hvordan jeg
melder meg på fag, osv.

Og har nå meldt meg på ex-phil, et historie-fag og et juss-fag.

Og jeg har betalt semester-avgift og kopi-avgift, osv.

Og jeg har presentert meg for de andre studentene, på forelesningene, osv.

Og jeg har bidratt i timene.

Og nå, så vil Nav foreta 'tidenes u-sving'.

Nå er det visst ikke bra nok, å studere.

Jeg må bli jobbsøker, sier de.

Da vil det bli et hull på CV-en min, siden september ifjor, som er
vanskelig å forklare.

Nav har føst støttet at jeg skal studere, og snur nå.

Det er umulig å forholde seg til Nav, om de skal vingle sånn.

Og nå vil de innkalle meg til møte, på _fredag den trettende_, om dette.

Nei, her er det staten som vil kneble bloggen min, (jeg har søkt FMOA
om fri rettshjelp tidligere), eller noe i den duren.

Og få meg til å se dum ut.

Jeg har lest i pressen, om at Nav prøver å få folk, inn i jobb eller skole.

Og når jeg selv, kommer inn på høgere utdanning.

Så er det noe som Nav ikke liker.

Mens hvis noen 'rabagaster' begynner på ungdomsskole, så er det noe Nav liker.

Her er det en slags rar forskjellsbehandling.

Jeg kjøper ikke dette.

Jeg mener at jeg har krav på sosialhjelp uansett om jeg studerer, eller ikke.

Så dette vil jeg klage på.

Jeg drar seinere i dag, til Nav Sandvika, og legger inn en søknad, for
mars-måned.

(Selv om det er slitsomt, å skrive ny søknad, hver måned.

Siden det er lang saksbehandlingstid).

Jeg foreslo, i forrige møte, (når jeg fikk høre om u-svingen til Nav),
at jeg skulle ta meg sommerjobb, eller begynne å søke jobber fast, fra
etter eksamene, i mai.

Men Nav ville ikke høre om dette.

De var helt 'gærne', og mente at jeg måtte slutte å studere straks.

Dette virker som noe destruktivt, og som noe 'gale-Mathias'-greier.

At Nav er så steile, etter at de først har støttet det, at jeg skulle
studere, (etter å ha vært arbeidsledig, i England, i flere år).

Dette var grunnen til at jeg flyttet tilbake, til Norge.

At det var bedre å studere i Norge, enn å være arbeidledig, i England.

Dette har jeg forklart til Nav, siden september ifjor.

Og så begynner Nav, med tidenes u-sving, i et møte, som de ringte meg
om, i forrige måned.

Dette er kvalmende, fra Nav, synes jeg.

Så dette vil jeg klage på.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2015-01-23 0:58 GMT+01:00
Subject: Påminnelse/Fwd: Klage på Statens innkrevingssentral/Fwd:
Lånekassa/Fwd: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd:
Oppdatering mandag 3. november/Fwd: Og enda en oppdatering/Fwd: Enda
en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Klage/Fwd:
Oppdatering/Fwd: min mail
To: post@finkn.no
Cc: firmapost@sismo.no, postmottak@asd.dep.no, nav.baerum@nav.no,
frp@frp.no, postmottak@uhr.no, Studentombudet UiO
<studentombudet@uio.no>, "post@nav.no" <post@nav.no>, Postmottak
Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>, Lars Aasen
<lbf@lbf.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Roy
Frantzen <roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Politikk Høyre
<politikk@hoyre.no>


Hei,

jeg kan ikke se, at jeg har mottatt noe svar, på denne e-posten.

Så jeg prøver å sende en påminnelse, om dette.

Håper dette er i orden!

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-12-28 22:51 GMT+01:00
Subject: Klage på Statens innkrevingssentral/Fwd: Lånekassa/Fwd: Ny
oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering mandag 3.
november/Fwd: Og enda en oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd:
Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
To: post@finkn.no
Cc: firmapost@sismo.no, "post@nav.no" <post@nav.no>, Postmottak
Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>, Lars Aasen
<lbf@lbf.no>, postmottak@asd.dep.no, nav.baerum@nav.no,
Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Roy Frantzen
<roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Politikk Høyre
<politikk@hoyre.no>, frp@frp.no, postmottak@uhr.no, Studentombudet UiO
<studentombudet@uio.no>


Hei,

jeg vil klage på Statens innkrevingssentral.

De moraliserer, mener jeg.

De sier at det er min plikt å oppdatere mine _kreditorer_.

Men dette er mellom meg og dem.

Og de blander inn andre kreditorer.

Og begynner å moralisere.

Da blander de seg inn i ting som de ikke har noe med, mener jeg.

Så det vil jeg klage på.

Dessuten, så har jeg vært i kontakt med Lånekassa, fra England, og da
var de uhøvla, (når jeg ringte), og la bare på, uten å forklare, om
'ståa'.

Og jeg har også vært mye i kontakt med ANSA, som er finansiert, av Lånekassa.

Og jeg har klagd på lånekassa, fordi at de har tulla med meg, i 2004, mener jeg.

(Altså mange år før Lånekassa blander inn politi og rettsvesen, og
flytter gjelden min, osv.).

Så her er det noe slags kommunist-mafia, i Staten, må jeg si, at det virker som.

Det begynte med at HiO begynte å tulle med meg, når jeg skulle studere
i Sunderland, i 2004.

Og så tulla Lånekasa, (må jeg si), etter at jeg dukka opp i Sunderland.

(De trenerte iforhold til sånn jeg kjenner saksbehandlingstiden i
Lånekassa, fra studier på 90-tallet, på NHI).

Så dette er et komplott, hvor HiO og Lånekassa er med, virker det som for meg.

Statens innkrevingssentral, forklarer heller ikke, i brevet sitt,
hvordan jeg skal gå frem, for å få studielån, fra januar, (når jeg
skal begynne, på UIO).

Dessuten, hvis vi har Folkeregister i Norge.

Og så må man liksom i tillegg informere Staten, om flytting.

Hva skal vi med folkeregisteret da?

Nei, her tuller staten, mener jeg.

Så dette vil jeg klage på.

Med jule-hilsen,

Erik Ribsskog

PS.

Vil også klage på nettstedet deres.

Det tar liksom 'hundre år' her, å surfe, på nettstedet deres, (vil jeg si).

(Så jeg måtte finne e-post-adressen deres, fra bloggen min, (fra
tidligere korrespondanse, som jeg har blogget om), faktisk).


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-12-05 21:44 GMT+01:00
Subject: Lånekassa/Fwd: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd:
Klage/Fwd: Oppdatering mandag 3. november/Fwd: Og enda en
oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd:
Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
To: firmapost@sismo.no
Cc: "post@nav.no" <post@nav.no>, Postmottak Sivilombudsmannen
<postmottak@sivilombudsmannen.no>, Lars Aasen <lbf@lbf.no>,
postmottak@asd.dep.no, nav.baerum@nav.no, Akademikerforbundet
<post@akademikerforbundet.no>, Roy Frantzen
<roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Politikk Høyre
<politikk@hoyre.no>, frp@frp.no


Hei,

jeg skal studere, (ex-phil), hos UIO, etter nyttår.

Og i den forbindelse, så var jeg igår, hos Lånekassa sin ekspedisjon, på Økern.

Der fikk jeg snakke med en som sa han het Erik Storø.

Og han ga meg kopi av et brev, fra noen år tilbake, (se vedlegg).

Jeg bodde i England, fra 2004 til 2014.

Problemet er, at Lånekassa og dere, (hos Statens Innkrevingssentral),
har sendt mine brev, til feil adresse.

(For eksempel, så har jeg ikke vært, i Farrisveien, (hvor det vedlagte
brevet er sendt til), siden 2005.

Og jeg har ikke hatt noe kontakt, med min onkel der, (jeg jobbet noen
måneder, (i sommerferien, må jeg nesten si), for hans samboer Grete
Ingebrigtsen, som nå har flytta derfra), siden 2005).

Så dette, (at dere har ødelagt for meg, når det gjelder studielån), er
humbug, må jeg si.

Jeg må klage over at dere sender til feil adresse.

Og jeg ønsker at dere sletter min gjeld øyeblikkelig, (dette er en
konstruksjon, siden at dere sender alle mine brev til feil adresse, må
jeg si), sånn at jeg kan få studielån, (og begynte helt på nytt med
dette), etter nyttår, (jeg begynner mine studier i januar).

På forhånd takk for hjelp med denne slettingen!

Og mitt råd, er at dere burde sparke den direktøren deres, som er
ansvarlig, for disse dårlige rutinene, som dere har, angående posting
av brev.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-12-01 14:03 GMT+01:00
Subject: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering
mandag 3. november/Fwd: Og enda en oppdatering/Fwd: Enda en
oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Klage/Fwd:
Oppdatering/Fwd: min mail
To: "post@nav.no" <post@nav.no>
Cc: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>,
Lars Aasen <lbf@lbf.no>, postmottak@asd.dep.no, nav.baerum@nav.no,
Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Roy Frantzen
<roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Politikk Høyre
<politikk@hoyre.no>, frp@frp.no


Hei,

nå lurte jeg på, om dere var de tidstyvene, som 'alle' snakker om.

For nå var jeg på vei bort til deres kontor, i Sandvika.

Men så så jeg det, (nå like før klokka to), at nå hadde jeg fått
livsopphold-pengene og.

Så nå skal jeg dra til Lånekassa, en av de neste dagene.

For jeg har funnet ut det, at de har ekspedisjonstid, på Økern.

Jeg får bare klippe meg, før jeg drar dit, tror jeg.

For det trenger jeg, har jeg skjønt, (men nå har jeg fått pengene for
desember, så da burde jo ikke det være noe problem).

Så skal jeg oppdatere dere hos Nav, når jeg vet mer, om hvordan det
vil gå, med studielån, etter nyttår, (for studier hos UIO).

Fortsatt lykke til med julebordet.

Det er bare at det bare var noen få dager forsinket, (grunnet dette
julebordet, eller om det var noe annet).

Med hilsen

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-11-28 21:22 GMT+01:00
Subject: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering mandag 3.
november/Fwd: Og enda en oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd:
Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
To: "post@nav.no" <post@nav.no>
Cc: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>,
Lars Aasen <lbf@lbf.no>, postmottak@asd.dep.no, nav.baerum@nav.no,
Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Roy Frantzen
<roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Politikk Høyre
<politikk@hoyre.no>, frp@frp.no


Hei,

i møtet som jeg refererer til, i den videresendte e-posten.

Så sa deres konsulent Bård, (kalte han seg), at støtten for desember,
ville dukke opp, på kontoen min, i dag.

Men jeg har bare fått husleie-pengene, (og ikke livsopphold-pengene).

Er det noe slags skøyeri, som dere driver med, eller?

Dere er ikke noe morsomme, hvis dere tror det.

Det blir kanskje litt for mye fokus på julebordet, nå i disse førjulstider.

Det er sikkert artig det, men dere kan jo prøve å tenke litt på jobben
deres og, da.

For å si det sånn.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-11-20 13:24 GMT+01:00
Subject: Klage/Fwd: Oppdatering mandag 3. november/Fwd: Og enda en
oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd:
Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
To: "post@nav.no" <post@nav.no>
Cc: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>,
Lars Aasen <lbf@lbf.no>, postmottak@asd.dep.no, nav.baerum@nav.no,
Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Roy Frantzen
<roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Politikk Høyre
<politikk@hoyre.no>, frp@frp.no


Hei,

i dag var jeg til 'samtale', hos Nav Sandvika.

Mens jeg gikk, til Nav.

Så tenkte jeg på brevet, som dere sendte.

Det virker som at samtalen var initsiert, på bakgrunn, av min e-post.

Men da er det dårlige rutiner, mener jeg.

Det naturlige ville vel vært å hatt samtale, i forbindelse med søknad,
(om støtte).

Da er det noe som skurrer, hvis det er saksgang, som går den veien
høna sparker liksom, (mener jeg).

Her kan det virke som, at dere vrir og vrenger på det, (tenkte jeg, da
jeg gikk til Nav, i dag).

Og på 80-tallet, så sa man vel det, at de som vrei og vrengte på alt,
det var kommunist-mafian, i staten.

Så her vil jeg varsle om at det er dette, som jeg blir tenkende på,
når jeg har med Nav å gjøre.

Dessuten.

Da jeg dukka opp, hos dere, på Nav Bærum, i dag.

Så var det to folk der, som skulle ha møte, med meg.

Det var Nav-konsulent Helene og Nav-konsulent Bård.

Jeg spurte, (like etter at disse hadde 'dyttet meg inn', på et ganske
lite kontor, ved skranken), om det var opplæring, (siden at disse var
to folk, (og ikke bare en person), mener jeg).

Men det var visst ofte sånn, at de var to folk, (sa han Bård).

Jeg spurte om begge hadde tittelen 'Nav-konsulenter'.

Og det svarte de, at de hadde.

Men jeg mener det, at det blir som noe sløsing, med skattebetalernes penger.

Når dere bruker to folk, for å gjøre jobben, til en person.

Så det vil jeg klage på.

Dessuten, så har jeg studert, på universitet, i England.

Og der hadde jeg en oppgave, (ved University of Sunderland), som het
'Final Year Project'.

Og da måtte jeg ha møte, med to briter, samtidig.

Og da får man ofte bakoversveis.

For man blir liksom angrepet, av to personer, (som maser høl i hue på
en), samtidig.

Det blir som en form for maktovergrep, vil jeg nesten si.

'To mot en er feigt', som det heter.

Så dette, (at dere har to konsulenter, for å gjøre en persons jobb),
det blir som noe sløsing, med skattebetalernes penger, og som noe
maktovergrep, (vil jeg nesten si).

Så dette ville jeg klage på.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-11-03 13:19 GMT+01:00
Subject: Oppdatering mandag 3. november/Fwd: Og enda en
oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd:
Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
To: "post@nav.no" <post@nav.no>
Cc: Roy Frantzen <roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Postmottak
Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>, Lars Aasen
<lbf@lbf.no>, postmottak@asd.dep.no, kontor@vtdekk.no, "hv-02.kontakt"
<hv-02.kontakt@mil.no>, nav.baerum@nav.no, Akademikerforbundet
<post@akademikerforbundet.no>


Hei,

jeg var hos NAV Bærum i Sandvika i dag.

Og prata med ei dame, med mørkt hår og rosa genser, i skranken.

Jeg forklarte det, at jeg ikke hadde nok penger, til å betale leia,
(for dere forlangte kvittering, før dere betalte pengene).

Og da sa hu dama, at jeg måtte vise kontoskrift, for de pengene var
sendt, sa hu.

Og da gikk jeg hjem, for å hente kontoutskift.

Men nå ser jeg jo det, at jeg har fått 5000 inn på kontoen, i dag.

(Selv om jeg ikke har fått vist kvittering).

Så jeg har sendt 5000, til husverten, (AXBO), og de skal bli sendt,
seinere i dag, ifølge Nordea sine nettsider.

Så da burde det være i orden.

Og så får jeg dra innom dere, seinere denne uken, og søke om støtte,
for desember.

(Siden at behandlingstiden er tre uker, hvis jeg har forstått det riktig).

Og da får jeg legge ved kontoutskrift, med den søknaden.

(Sånn at dere ser det, at jeg har betalt husleia).

Hvis jeg får lov å klage litt i denne e-posten og.

Så må jeg gjøre et poeng av det, (synes jeg), at NAV Østensjø, de ga
meg 6.200 til livsopphold, for oktober.

Mens jeg 'bare' fikk 5.600 til livsopphold, (av NAV Bærum), for november.

Er det sånn, at jeg også fikk til månedskort, fra NAV Østensjø, lurer jeg.

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg vil ikke være uhølig.

Men kanskje dere burde satse på norsk-kurs, for deres ansatte.

Sånn at det er mulig, å skjønne, hva som menes, i deres vedtaks-brev, osv.

For hva som menes, er ikke lett å se, i deres brev, fra 30/10, om
innvilget støtte.

'Bidrag til livsopphold for perioden 01.11.2014 til 31.12.2014 med kr.5600,00.'.

Her kan man lure på, om 5600, er per måned, eller for hele to-måneders perioden.

Det er ikke klart, vil jeg si.

Og lenger ned:

'Pengene blir utbetalt når du har levert kvittering eller annen gyldig
dokumentasjon på at du har betalt husleie for november'.

Her tolket jeg det som at det med 'pengene' mentes støtte til husleie,
for november.

Men det menes kanskje støtte til husleie, for desember?

Dette er ikke klart, mener jeg.

Det er mye i det brev, som kan tolkes feil, grunnet dårlig/slurvete
språk, mener jeg.

Så det vil jeg klage på.

Der hadde NAV strøket til norsk-eksamen på ungdomsskolen, vil jeg tippe på.

Noe sånt.

Og det er for dårlig, mener jeg.

Skal dette være noe slags skjult kamera eller noe i den duren?

Nei dette er bånn i bøtta, vil jeg si.

Skjerpings!


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-11-01 23:50 GMT+01:00
Subject: Og enda en oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd:
Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
To: "post@nav.no" <post@nav.no>
Cc: Roy Frantzen <roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Postmottak
Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>, Lars Aasen
<lbf@lbf.no>, postmottak@asd.dep.no, kontor@vtdekk.no, "hv-02.kontakt"
<hv-02.kontakt@mil.no>, nav.baerum@nav.no, Akademikerforbundet
<post@akademikerforbundet.no>


Hei,

nå så jeg det, (på kjøkkenet), at jeg hadde fått to brev, fra NAV, i dag.

(Det satt noen russere og drakk, (og maste på om at jeg måtte være
med), på kjøkkenet, tidigere i dag).

Det står:

'Bidrag til husleie for perioden for perioden 01.11.2014 til
31.12.2014 med kr.5000,00.'.

(Det menes vel per måned da, regner jeg med?.

Det er jo som noe skrevet av en unge, hvis det ikke forklares).

Videre:

'Stønaden for november blir sendt til din konto omgående'.

(Ja, det var det hu Helene Unstad sa på telefonen i går og).

Men så står det, at jeg må vise kvittering, før dere sender disse pengene.

Og så brøt dere, mot det Unstad sa på telefonen.

Og så sendte dere bare 5600.

Og jeg har fått masse gebyrer, på min Nordea-konto, (som bankene har
begynt med i Norge, mens jeg bodde i England, ved).

(Og jeg har kjøpt et telenor kontantkort osv., som jeg trengte til internett).

Så nå har jeg mindre enn 5000.

Så jeg får jo ikke nå betalt husleien.

(Og den skal også betales inn på konto, til husvert, innen den første,
så jeg at det stod, på kontrakten).

Så her har dere forrandret på det, etter at jeg prata med dere, på
telefonen, i går.

(Virker det som).

Det er jo motstridende det som ståd i brevet og.

Det er som en unge som har tulla, og forrandret på vedtak, fra dagen før.

Dere skulle også ha ringt meg, 30/10, om disse vedtakene.

Men så ikke.

Og jeg var innom, hos dere, på 31/10, og snakket med en Rune der.

Og han klarte ikke å printe ut disse vedtakene til meg.

(Enda datoen er 30/10 på de, står det).

En saksbehandler måtte ringe meg, sa han.

Og når dere ringer, så sier dere noe tull, (for å lure meg), virker det som.

Jeg foklarte hvordan han husverten var, (at han går inn på rommet), i
den telefonsamtalen.

Så dette er noe tull, fra dere, for å få han husverten til å gå inn på
rommet mitt, (virker det som).

Det er jo terror.

Det er for å ødelegge helgen og livet mitt, virker det som.

Når jeg forklarer det, at han husverten er sånn, at han går inn på rommet.

Så må folk våkne opp, mener jeg.

Og sagt fra, til han husverten.

Det ville nordmenn ha gjort i 'gamle dager', mener jeg.

Så dette er bånn i bøtta.

Dette er terror, for at jeg skal sitte og vente på at en gal svenske,
skal komme, (med sine svære albanske mafia-ansatte, eller hva de er),
inn på rommet mitt.

(For han har koden, til kode-låsen).

Dette er tortur og terror.

Grunnen til at jeg spurte, hvor dere sendte husleie-pengene.

Det var, at NAV Østensjø, de sendte disse pengene, direkte til
husvert, uten å spørre meg først, hvor jeg ville, at de skulle sende
disse.

Og jeg har heller ikke bedt om noe møte.

NAV Østensjø sa at dere hadde to ukers behandlingstid.

Så jeg gikk til dere, i midten av oktober, (for jeg var veldig mye hos
NAV Østensjø, i begynnelsen av oktober, for å få kopi av vedtak, så
jeg får jo ikke gjort annet omtrent, enn å gå til NAV).

Og der, så sier en kar, som så ut som en tysker, (vil jeg si).

At jeg måtte på møte, før det ville forelegge vedtak.

(Så jeg måtte følge med på telefonen, før dere ringte meg, om et sånt møte).

Så det med møte/samtale, er noe NAV har tatt inisjativet til, og ikke
jeg, (som dere får det til å se ut som, i brevet deres).

Dere svarer ikke på e-postene mine.

Så jeg får dra til NAV Bærum, (i Sandvika), på mandag.

Og høre om dere kan sende husleie-pengene og.

Før han svenske husverten 'klikker', og går inn på rommet mitt igjen,
mens jeg ligger i senga, (en gang jeg hadde sitti oppe lenge, med
bloggen, eller noe sånt, var det vel).

Det var NAV Østensjø, som sendte meg, til denne husverten.

Dere kan ikke sende folk til sånne 'albansk mafia-husverter', som går
inn på rommet, og truer/hinter om betaling i natura, mener jeg.

Jeg har også sett møkk på gulvet her, (og fått en bulk i kabinettet på
PC-en min), som kan tyde på, at folk har vært her, (at de har kommet
seg inn, på rommet mitt, ved at de på en eller annen måte, kan den
seks-sifrede koden, som trengs, for man trenger ikke nøkkel, for å gå
inn på rommet, kun kode).

Så at dere sender NAV-klienter til albansk mafia.

Det synes jeg er som noe av det værste jeg har hørt.

Og landsvik og det som er, (må man vel si).

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-10-31 20:47 GMT+01:00
Subject: Fwd: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd:
Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
To: "post@nav.no" <post@nav.no>
Cc: nav.baerum@nav.no, Roy Frantzen
<roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Postmottak Sivilombudsmannen
<postmottak@sivilombudsmannen.no>, Lars Aasen <lbf@lbf.no>,
postmottak@asd.dep.no, kontor@vtdekk.no


Hei,

i dag, så var jeg på NAV Sandvika, og prata med en Rune, i skranken der.

Han kunne opplyse at saksbehandler het Helene Unstad.

Men kunne ikke gi noe videre opplysninger.

Så ringte hun Unstad, etter at jeg hadde vært hos Nav, og snakka, med han Rune.

Og hu sa det, at hu hadde sendt meg for livsopphold, (7200), og for
husleie, (5000), til min konto, sånn at jeg skulle få det, i dag.

Men jeg fikk bare cirka 5600.

Så her har det skjedd noe tull.

Hva er det som foregår, lurer jeg.

Er dette en provokasjon?

Først så sier Nav at behandlingstiden, (for søknader), hos Nav Bærum
er to uker, og på onsdag, så sier hu Merete i skanken, at det er tre
uker.

En provokasjon, vil jeg si.

Så sier hu Merete at dere skal ringe innen fredag.

Men ingen ringer ingen fredag.

En ny provokasjon.

Og så sier hu Helene Unstad at hu skal sende 12.200, (sånn som jeg forstod det).

Men jeg fikk bare 5600.

En ny provokasjon.

Er det for å få han svenske husverten Johan til å gå inn på rommet mitt igjen?

Å si at 'det fattas betalning'.

At han fisker etter noe betaling i natura, eller noe?

At dere prøver å få meg voldtatt av en korsfarer, som ser etter korgutter?

Han har flere svære albanere på dekkverkstedet sitt og.

En gang jeg skulle vise han et vedtak, (etter avtale), så var det bare
svære albanere der.

Er dette noe plott eller?

Jeg blogger også om dette, men ingen redaktører skriver.

Svikefulle er mine landsmenn.

Leieboerforeningen svarer ikke.

Dere 'NAV-surrere' får heller pelle dere til Slependen selv, og betale
han husverten i natura selv.

Det er dere som surrer her.

Jeg blir kvalm.

Berme og pakk må jeg si at alle mine landsmenn er, virker det som.

Dere later som at dere har raue saue auer, og sitter og koper og ser
på og gjør ingen ting, på deres patetiske og kvalmende vis.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-10-30 16:24 GMT+01:00
Subject: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd:
Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
To: "post@nav.no" <post@nav.no>
Cc: nav.baerum@nav.no, Roy Frantzen
<roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Postmottak Sivilombudsmannen
<postmottak@sivilombudsmannen.no>, Lars Aasen <lbf@lbf.no>,
postmottak@asd.dep.no


Hei,

og hu Merete, hos Nav Bærum, (i skranken der).

Hu sa til meg, i går, at de ville ringe meg, innen fredag.

(Altså i dag).

Men jeg har ventet på telefon fra dem, i hele dag.

Og nå er det etter deres kontortid, og jeg har ikke hørt noe.

Det er ikke noe annet enn jug og tull og kødd med dette Nav, virker det som.

Det er en skam.

Det virker som at de ikke har noe respekt for folk og deres rettigheter.

Folk er avhengig av NAV for å få penger til mat og husleie.

Og de blir bare tullet med.

Det er en skandale, mener jeg.

Jeg skjønner at folk klikker rundt omkring, når de blir behandla, på
den måten, som jeg blir behandla, av NAV.

Det er som en provokasjon, er det minste man kan si.

Så dette vil jeg selvfølgelig igjen klage på.

Nå får dere ta dere sammen, og slutte å være som noe
kommunist-mafia-pakk, eller hva dere er.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-10-29 22:22 GMT+01:00
Subject: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
To: "post@nav.no" <post@nav.no>
Cc: nav.baerum@nav.no, Roy Frantzen
<roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Postmottak Sivilombudsmannen
<postmottak@sivilombudsmannen.no>, Lars Aasen <lbf@lbf.no>,
postmottak@asd.dep.no


Hei,

jeg må også sende en klage-oppdagering, synes jeg.

Tidligere i dag, så var jeg hos NAV Bærum, i Sandvika.

Jeg fikk prate med ei Merete, i skranken der.

Hu fortalte meg det, at grunnen til at jeg ikke hadde fått høre fra
dem, var at de hadde, _tre_ ukers behandlingstid, av søknader.

Men i vedtak-brev, fra NAV Østensjø, fra slutten av september.

Så står det, at jeg må kontakte NAV Bærum, innen _to_ uker, før
inneværende vedtaks-periode utløper.

Og det gjorde jeg.

Jeg var hos NAV Bærum, på 15/10 og 16/10.

Og 16/10 er innen to uker før inneværende vedtaks-periode utløper.

Men jeg får her motstridende informasjon, av forskjellige NAV-avdelinger.

Og jeg har også tidligere blitt nektet å prate med saksbehandler, (på
NAV Østensjø).

Og at jeg må søke helt på nytt, fordi at NAV flytter meg, fra Oslo til Bærum.

Det er veldig byråkratisk, fra NAV, synes jeg.

Og denne flyttingen, (av meg), fra Oslo til Bærum, har ikke gått
særlig bra, vil jeg si.

Grunnen er at NAV har somlet, surret og vært byråkratiske.

Denne flyttingen var foreslått av NAV, men dere har ikke fulgt opp
forslaget deres på en bra måte, synes jeg.

For eksempel så sendte dere husleie-pengene for sent.

Noe som resulterte i at den svenske husverten her, (Johan), låste seg
inn, (han trykte inn koden til låsen), på rommet mitt, og begynte å
klage på, at 'det fattas betalning'.

Så alt annet enn smidig, har dette vært, fra NAV sin side.

Vil jeg klage på, hvis NAV-folk, har lov å klage, på sånt.

Og nå igjen, så er det som en komedie, med veldig dårlig oppfølging og
fleksibilitet, synes jeg.

Klientere deres blir bare som kasteballer, som ingen bryr seg om,
synes jeg, at det virker som.

At man blir sendt til en annen kommune, og så må gjennom den samme
papirmølla igjen.

Og blir behandlet på stemoderlig vis, ved at betalinger så blir
forsinket, (etter at man har flyttet til den husvert, som NAV har
anbefalt en).

Med der resultat at man får en utenlandsk husvert, (som kanskje ikke
kan de norske reglene), inn på rommet sitt, på en slags truende måte,
må man vel si.

Nei, bånn i bøtta må man kalle dette, (fra NAV), mener jeg.

Denne elendige behandlingen fra NAV vil jeg igjen klage på.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-10-27 8:32 GMT+01:00
Subject: Klage/Fwd: Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
To: nav.baerum@nav.no
Cc: "post@nav.no" <post@nav.no>, Roy Frantzen
<roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>, Postmottak Sivilombudsmannen
<postmottak@sivilombudsmannen.no>, Lars Aasen <lbf@lbf.no>


Hei,

jeg var hos dere, 15/10, og fikk prate med ei dame, med mørkt hår, i
skranken der.

Hu ga meg et søknadskjema, etter at jeg viste henne, noen brev osv.,
fra NAV Østensjø.

Så var jeg hos dere igjen, (på NAV Sandvika), på 16/10.

Da leverte jeg det skjemaet, som jeg fikk dagen før, til en kar, i
skranken deres, (som så ut som en tysker, i 30-åra, cirka. Noe sånt).

Jeg tok en kopi, av forsiden, av skjemaet, (som jeg nå har skannet, og
vedlegget).

Han 'tyskeren', sa at dere skulle ringe meg.

(For å avtale et møte).

Men dette er nå snart to uker siden.

Og livsopphold-pengene mine, er bare beregnet å vare, ut oktober, (det
vil si til og med fredag), så jeg har budsjettert med det, og har nå
bare et par hundre kroner igjen, til mat osv., og det varer nok ikke
lenger, enn akkurat til fredagen.

Så jeg synes det er litt uprofesjonelt av dere, å ikke svare.

Han svenske husverten her, (Johan), er sånn, at han går inn på rommet,
hvis han ikke får leia, på dagen.

Så dere stresser meg litt her, må jeg si.

Hvorfor ringer dere ikke.

Han i skranken deres, sa at dere skulle ringe, (for å avtale et møte),
for snart to uker siden.

Hva er det som foregår, lurer jeg.

Det er ikke riktig at man skal bli tullet med, bare fordi man må
'NAV-e', mener jeg.

Så dette vil jeg klage på, at dere ikke ringer, når dere har sagt det,
at dere skal gjøre det.

Erik Ribsskog

PS.

Jeg har også vært 'ørten' ganger, på NAV Østensjø, (på Skullerud), for
å få kopi av diverse vedtak.

(Siden at de sendte disse, til min gamle adresse, på Anker Apartment,
på Grunerløkka.

Så jeg synes at det kanskje blir litt mye NAV, når jeg sendes rundt
sånn, som en kasteball.

Og nå en måned senere, så er det krøll, med NAV Sandvika, virker det som.

Er det noe automatikk i, at det må bli krøll, når man har med NAV å
gjøre, lurer jeg.

Skjerpings, må jeg si da.


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-10-14 16:46 GMT+02:00
Subject: Klage/Fwd: Oppdatering/Fwd: min mail
To: "post@nav.no" <post@nav.no>
Cc: Roy Frantzen <roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>


Hei,

jeg var på Nav, i Sandvika, i dag.

Jeg er ikke så kjent, i Bærum.

Så jeg 'surra' litt rundt, før jeg fant NAV, og var der, cirka fem på tre.

Da stod det en litt lav Securitas-vakt der, (med skjeggstubber), som
stoppa meg, i døra.

Jeg viste han et brev, fra NAV Skullerud, om at jeg skulle kontakte Nav Bærum.

Men det var ikke bra nok.

Han sa at de stengte kvart på tre der.

Men på skiltet så stod det klokka tre.

Så de gjør det feil, på NAV Sandvika, mener jeg.

For jeg har jobba, i butikker, som Matland/OBS Triaden, (i Lørenskog).

Og der hendte det, at den siste kunden, ikke var ute av butikken, før
nærmere klokka ni om kvelden, (og vi stengte klokka åtte).

Så det er sånn, at de som har kommet seg innenfor døra, før stengetid.

De skal ekspederes, på vanlig måte.

Og så kan arbeids-flokken gå hjem, når de er ferdige, med å ekspedere kundene.

Det er vanlig, i Norge, mener jeg.

Tenkt dere, om de hadde gjort det sånn, på polet, før påskeferien.

La oss si at polet stengte klokka 13, den siste dagen, før påskeferien.

Og så kommer Ola Nordmann innom, et kvarter før stengetid.

Og blir nekta i døra, av en 'Gestapo-vakt'.

Og Ola Nordmann skal handle med seg, sprit og andre drikkevarer, for
hele påskeferien, (eller for eksempel juleferien).

Det sier seg selv, (mener jeg), at NAV Sandvika gjør det feil.

Hvis de hadde gjort det sånn på Polet, så hadde dem fått hørt det, mener jeg.

Jeg mener at Wesenlund har laget en sketsj om det.

Og der var temaet, om Fleksnes kom seg til polet, før stengetid, (eller ikke).

Temaet var ikke, om han kom seg til polet, _et kvarter før_ stengetid,
(eller ikke).

Så dette ville jeg klage på.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Roy Frantzen <roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>
Date: 2014-09-30 8:30 GMT+02:00
Subject: RE: Oppdatering/Fwd: min mail
To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>


Hei

Det bekreftes at dette er for ut oktober måned. Ved evt videre hjelp
etter oktober måned må du kontakte NAV Bærum.
I forhold til taushetsplikt og datasikkerhet, får vi ikke sendt vedtak
på e-post. Hvis du ikke har fått lapp på postkasse, blir det sendt i
retur. Du kan evt komme hit å få kopi av vedtak.

Mvh

Roy Frantzen
Fagkonsulent
NAV Østensjø-----Original Message-----
From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sent: Monday, September 29, 2014 10:35 PM
To: Roy Frantzen
Cc: kontor@vtdekk.no
Subject: Oppdatering/Fwd: min mail

Hei,

jeg så det, at det hadde kommet inn en litt over 7000, på kontoen min,
hos Nordea, i dag.

Jeg lurte på hvor lenge, som de pengene, var ment å vare.

(Er det ut oktober?).

Jeg tror ikke, at navnet mitt, er satt opp, på postkassa her enda, (i
Slependveien 80).

Så jeg lurte på om det hadde vært mulig, å få en kopi, av det siste
vedtaket, per e-post.

På forhånd takk for eventuell hjelp!

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-09-25 12:53 GMT+01:00
Subject: Re: min mail
To: Roy Frantzen <roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no>
Cc: kontor@vtdekk.no


Hei,

takk for e-post!

Jeg viser til telefonsamtale tidligere i dag.

Jeg ble bedt om å sende en e-post, som en søknad, om livsopphold,
garanti og husleie.

Og jeg søker herved om dette.

Jeg hadde også en møte med din kollega/assistent Martine, på mandag, i
forrige uke, (på NAV Østensjø, på Skullerud).

Og da fylte jeg ut en del skjemaer.

Så det kan muligens vært disse skjemaene, som det har vært snakk om, denne uken.

Det er mulig at hun Martine har oversikt over hvor de skjemaene ble av.

Jeg sender også kopi av denne e-posten til husverten, (siden han har
ringt et par ganger, om denne søknaden, tidligere denne uken).

Håper som sagt at penger til mat/livsopphold, kan sendes ganske raskt,
til min konto, hos Nordea.

Jeg har som sagt på telefonen, prøvd å få tak i en saksbehandler, hos
dere, fem ganger, siden fredag, i forrige uke.

(Uten å lykkes, før på femte forsøket).

Så jeg har ikke så mye penger igjen, på konto, (kun cirka 12-13 kroner).

Og jeg tror neppe at de som jeg bor i bofelleskap med, blir så glade,
hvis jeg begynner å spise av deres mat, for eksempel.

Håper dette er i orden!

Mvh.

Erik Ribsskog


On Thu, Sep 25, 2014 at 12:10 PM, Roy Frantzen
<roy.frantzen@bos.oslo.kommune.no> wrote:
>


Photo-0004.jpg
73K

PS.

Her er vedlegget:

Photo-0004

Noen mener at jødehat må straffes. Så man skal altså forby følelser? Man vil her inn i huet på folk, (kan det virke som). Da mister folk tiltroen til lovverket, (mener jeg), når vi har sånne 'rare' lover, som går på følelser. Men men

straffe følelser

http://www.dagsavisen.no/innenriks/mener-j%C3%B8dehat-m%C3%A5-straffes-1.316706

Fler mobilbilder

WP_20150214_001

WP_20150214_002

WP_20150214_003

WP_20150214_004

WP_20150214_005

WP_20150214_006

WP_20150214_008

WP_20150214_009

WP_20150214_010

WP_20150214_011

WP_20150214_012

WP_20150214_013

WP_20150214_014

WP_20150214_015

WP_20150214_016

WP_20150214_017

WP_20150214_018

WP_20150214_019

WP_20150214_020

WP_20150214_021

WP_20150214_022

WP_20150214_023

WP_20150214_024

WP_20150214_025

WP_20150214_026

WP_20150214_027

WP_20150214_028

WP_20150214_029

WP_20150214_030

WP_20150214_031(1)

WP_20150214_031

WP_20150214_032(1)

WP_20150214_032

WP_20150214_033

WP_20150214_034

WP_20150214_035

WP_20150214_036

WP_20150214_037

WP_20150214_038

WP_20150214_039

WP_20150214_040

WP_20150214_041

WP_20150214_042

WP_20150214_044

WP_20150214_045

WP_20150214_046

WP_20150214_047

WP_20150214_048

WP_20150214_049

WP_20150214_050

WP_20150214_052

WP_20150214_053

WP_20150215_001

WP_20150215_002

WP_20150215_003

WP_20150215_004

WP_20150215_005

WP_20150215_006

WP_20150215_007

WP_20150215_008

WP_20150215_009

WP_20150215_011

WP_20150215_012

WP_20150215_013

WP_20150215_014

WP_20150215_015

WP_20150215_016

WP_20150215_017

Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive