Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Tuesday, 29 December 2015

Min Bok 8 - Kapittel 48: Og enda mer fra Løvås

Det var også sånn, (på Løvås).

At onkel Martin 'babla' om, at han og jeg, skulle jobbe med, å gjerde inn, mer av 'beite-områdene', på gården.

Dette var, etter at jeg hadde jobbet, med mye tungt arbeid, (som å flytte et lass med singel og grave grøfter, osv.).

Så jeg merka det, på kroppen, at jeg var rimelig utkjørt, da.

På den samme tida, (våren/sommeren 2005), så hadde Martin mest, sitti på låven, og lest i avisa, (må man vel si).

Så han var antagelig mer klar, for dette 'gjerde-arbeidet', (enn meg), da.

(Noe sånt).

Men dette arbeidet, kom aldri i gang, (av en eller annen grunn).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Dette 'gjerde-arbeidet', skulle foregå sånn, (ifølge onkel Martin).

At han og jeg, skulle slå noen slags runde påler, ned i jorda, med en slegge, (eller noe i den duren).

Og så skulle vi, sette noe slags hønsenetting, (eller hva det kan ha vært), mellom pålene, da.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Dette, (å sette opp mange ti/hundre-talls meter, med gjerde), var rimelig dyrt, (for gården).

Men selve materialene, til 'beite-gjerdene', ble betalt, av myndighetene, (sånn som jeg forstod det, på onkel Martin).

(For onkel Martin, hadde jobba, en god del, (forklarte han), med denne typen 'gjerde-arbeid', i årene før, jeg dukka opp, på gården.

Og da hadde visst staten/myndighetene, gitt gården støtte, ved å betale penger, for disse pålene osv., da.

Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Grunnen til, at jeg følte meg litt utslitt etterhvert, på Løvås.

Det kan ha vært, (i tillegg til det harde arbeidet), at jeg muligens ikke fikk i meg, bra nok mat der.

Da jeg bodde, på St. Hanshaugen, og gikk, på ingeniørhøyskolen, (eller HiO ingeniørutdanningen, som det egentlig het, på den tida).

Så trente jeg på Sats, et par ganger i uka, (som regel), var det vel.

(Og det pleide jeg også å gjøre, (på the Sports Centre), da jeg studerte, ved University of Sunderland).

Og på den tida, (fra 2002 til 2004), så spiste jeg mye kyllingfilet, osv.

(Og i Sunderland, så gikk det mye, i biff og chicken-nuggets, husker jeg).

Så det kan være, at den maten, som jeg spiste, på Løvås.

(Det var mye godteri og potetgull, som Martin pleide å kjøpe for meg, (mer eller mindre 'automatisk'), på mitt Visa-kort.

Og Grete sin middagsmat, (som ofte var fiskeboller i karrisaus, (for eksempel), eller forskjellig vegetar-mat, som jeg ikke hadde hørt om før, (må man vel si)).

Og brødskiver gikk det også, en god del av).

Men det er mulig, at jeg ikke fikk i meg nok mat, da.

Eller at jeg fikk i meg, for lite proteiner, (som det er mye av, i biff og kyllingfilet, osv.).

(Hvis ikke problemet var, at det begynte, å bli juni og juli, osv.

Og da ble det kanskje, litt vel varmt noen ganger, å drive, med hardt kroppsarbeid.

Det er mulig).

Så sånn er muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Det var fortsatt mye mer som hendte, den tida som jeg bodde, på Løvås.

Og dette tenkte jeg, at jeg skulle prøve å få skrevet mer om, i de neste kapitlene, av Min Bok 8.

Så vi får se om jeg klarer å få til det.

Vi får se.

Jeg lurer på, om det var her, som Christell bodde, jula 1994, (da jeg sov, på sofaen hennes, fra julaften til andre juledag, (var det vel), som jeg vel har skrevet om, i Min Bok 4). Hm

var det her christell bodde hm

https://www.facebook.com/groups/440135909367351

Jeg sendte enda en e-post til Domstoladministrasjonen

Erik Ribsskog

Oppdatering/Fwd: Vedrørende spørsmål om oppløsing av sameie

Erik Ribsskog Tue, Dec 29, 2015 at 9:03 PM

To: "Pedersen, Karianne"
Cc: "drammen.tingrett" , Postmottak@domstoladministrasjonen.no, Postmottak Sivilombudsmannen , kommunepost@drmk.no, "HRET (postmottak)" , "bjorn.humblen"
Hei igjen,

når det gjelder den byggesaken, til min far og hans samboer, i Drammen.

Så nevnes det ikke, at de bor, på skrått over gaten, for Drammen brannstasjon.

Og det kan være grunnen, til at de lurer på dette, med parkering, osv.

Haldis sin datter Christell, har en halvbror Bjørn Humblen, som er i
johanitterordenen, (har jeg lest, i Aftenposten sitt tekstarkiv).

Så her kan det være den ordenen som tuller eventuelt, (hvis de også
har brannfolka med seg).

Noe sånt.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2015-12-29 20:39 GMT+01:00
Subject: Re: Vedrørende spørsmål om oppløsing av sameie
To: "Pedersen, Karianne" <karianne.pedersen@domstol.no>
Cc: "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>,
Postmottak@domstoladministrasjonen.no, Postmottak Sivilombudsmannen
<postmottak@sivilombudsmannen.no>, kommunepost@drmk.no, "HRET
(postmottak)" <post@hoyesterett.no>


Hei,

jeg kan også ta med om.

At de er visst også ugreie, mot min far Arne Mogan Olsen og hans
samboer Haldis Humblen, i Drammen.

(Mens Haldis sin datter Christell er de visst greiere mot).

Kan det være at det tullet, fra Drammen tingrett, er noe i forbindelse
med, at min fars samboer Haldis Humblen, ikke får lov til, å bygge?

Erik Ribsskog


2015-10-20 13:54 GMT+02:00 Pedersen, Karianne <karianne.pedersen@domstol.no>:
> Jeg viser til din e-post sendt den 7. oktober 2015, vedrørende din kontakt
> med Drammen tingrett i anledning en sameiesak.
>
>
>
> Domstoladministrasjonen har det overordnede forvaltningsansvaret for
> domstolene i Norge. Domstoladministrasjonen har ingen myndighet i
> enkeltsaker og kan heller ikke kommentere konkrete saker som er behandlet i
> domstolene. Dette innebærer at det ikke har hensikt for deg å komme til
> Trondheim og Domstoladministrasjonen i anledning denne saken.
>
>
>
> Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at sameieloven regulerer hvordan
> oppløsing av sameie skal skje. Du finner loven på www.lovdata.no. Jeg gjør
> også oppmerksom på at muligheten for å oppløse et sameie i noen tilfeller
> kan være begrenset som følge av for eksempel avtale.
>
>
>
> Jeg vil anbefale at du søker juridisk bistand for å få vurdert din sak, samt
> rådgivning til hvordan du kan gå frem med kravet ditt. Du finner en oversikt
> over advokater på www.advokatenhjelperdeg.no. Det finnes også enkelte
> gratistilbud. Det er advokatvakter i de fleste kommuner. Dette innebærer
> gratis veiledning i inntil en time. Det finnes også studentdrevne
> rettshjelptiltak, som for eksempel Juss-Buss.
>
>
>
>
>
>
>
> Med vennlig hilsen
>
>
>
> Karianne Pedersen
>
> seniorrådgiver
>
> rettsenheten
>
>
>
> Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim
>
> telefon + 47 73 56 70 63
>
> e-post: karianne.pedersen@domstol.no
>
>
>
> www.domstol.no
>
> www.jordskifte.no
>
>
>
>
>
>
>
> ArkivReferanse:#e2c55a802c0e467eb5c646dbddb11bab2015000001#ACOS.WEBSAK#

3 attachments

img120.jpg
234K

img121.jpg
262K

haldis sin datter christell fikk lov til å bygge.jpg
162K

Jeg sendte en e-post til Domstoladministrasjonen

Erik Ribsskog

Vedrørende spørsmål om oppløsing av sameie

Erik Ribsskog Tue, Dec 29, 2015 at 8:39 PM

To: "Pedersen, Karianne"

Cc: "drammen.tingrett" , Postmottak@domstoladministrasjonen.no, Postmottak Sivilombudsmannen , kommunepost@drmk.no, "HRET (postmottak)"
Hei,

jeg kan også ta med om.

At de er visst også ugreie, mot min far Arne Mogan Olsen og hans
samboer Haldis Humblen, i Drammen.

(Mens Haldis sin datter Christell er de visst greiere mot).

Kan det være at det tullet, fra Drammen tingrett, er noe i forbindelse
med, at min fars samboer Haldis Humblen, ikke får lov til, å bygge?

Erik Ribsskog


2015-10-20 13:54 GMT+02:00 Pedersen, Karianne <karianne.pedersen@domstol.no>:
> Jeg viser til din e-post sendt den 7. oktober 2015, vedrørende din kontakt
> med Drammen tingrett i anledning en sameiesak.
>
>
>
> Domstoladministrasjonen har det overordnede forvaltningsansvaret for
> domstolene i Norge. Domstoladministrasjonen har ingen myndighet i
> enkeltsaker og kan heller ikke kommentere konkrete saker som er behandlet i
> domstolene. Dette innebærer at det ikke har hensikt for deg å komme til
> Trondheim og Domstoladministrasjonen i anledning denne saken.
>
>
>
> Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at sameieloven regulerer hvordan
> oppløsing av sameie skal skje. Du finner loven på www.lovdata.no. Jeg gjør
> også oppmerksom på at muligheten for å oppløse et sameie i noen tilfeller
> kan være begrenset som følge av for eksempel avtale.
>
>
>
> Jeg vil anbefale at du søker juridisk bistand for å få vurdert din sak, samt
> rådgivning til hvordan du kan gå frem med kravet ditt. Du finner en oversikt
> over advokater på www.advokatenhjelperdeg.no. Det finnes også enkelte
> gratistilbud. Det er advokatvakter i de fleste kommuner. Dette innebærer
> gratis veiledning i inntil en time. Det finnes også studentdrevne
> rettshjelptiltak, som for eksempel Juss-Buss.
>
>
>
>
>
>
>
> Med vennlig hilsen
>
>
>
> Karianne Pedersen
>
> seniorrådgiver
>
> rettsenheten
>
>
>
> Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim
>
> telefon + 47 73 56 70 63
>
> e-post: karianne.pedersen@domstol.no
>
>
>
> www.domstol.no
>
> www.jordskifte.no
>
>
>
>
>
>
>
> ArkivReferanse:#e2c55a802c0e467eb5c646dbddb11bab2015000001#ACOS.WEBSAK#

3 attachments

img120.jpg
234K

img121.jpg
262K

haldis sin datter christell fikk lov til å bygge.jpg
162K

PS.

Her er vedleggene:

img120

img121

haldis sin datter christell fikk lov til å bygge

Mer om 'vannseng-butikken', i Drammen

img120

img121

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:opjf8zxM7TIJ:https://www.drammen.kommune.no/no/Ressurs/Pageprovider/Pageprovider-root/Formannskapet/20051018-Formannskapet---driftsstyret-for-okonomi-og-plansaker---Formannskapssalen-kl1400-orienteringssaker-1700/017405---DELEGERTE-SAKER-BYGGE--OG-BEVILLINGSSAKER-150405---280905/05038637pdf/+&cd=8&hl=no&ct=clnk&gl=no

PS.

Drammen kommune, var greiere, mot Haldis sin datter Christell, (kan det virke som):

haldis sin datter christell fikk lov til å bygge

(Samme link som ovenfor).

Mer fra YouTube
Kan Soria Moria slott være Ulvikfjellet. Hm

soria moria slott ulvikfjellet bygdeborg hm

http://www.wikiart.org/en/theodor-severin-kittelsen/soria-moria-slott-1911-2

PS.

Her er mer om dette:

mer om dette holmsbu google maps

PS 2.

Enda mer om dette:

mer om drammensfjorden google maps

PS 3.

Og enda mer om dette:

og enda mer om soria moria

https://veronica365.wordpress.com/2010/04/15/hva-er-sa-bra-med-dalen-kiosk/

Jeg lurer på om det her, er lillebroren, til Geir Arne Jørgensen, (fra Sand, i Svelvik), som har bytta kjønn. Hm

lillebror geir arne jørgensen

Jeg sendte en e-post til Siba

Erik Ribsskog

Klage/Fwd: Saksnr 24624958

Erik Ribsskog Tue, Dec 29, 2015 at 1:43 PM

To: Kundtjänst NO
Cc: firmapost@nkom.no, Post , "With, Kim" , "Hilde I. Slevigen ,, Lindorff Kundesenter ,, post@finkn.no,, post ,, sande.vgs" , Postmottak DSB , Postmottak Sivilombudsmannen , post , Forbrukerombudet , post@forbrukerradet.no, "Storjord,Lars Edvard" , Telenor Abuse Response Team , ica.kontakt@ica.no, ica@ica.se, "post@arbeidstilsynet.no"
Hei,

nei, hvor mye er en karriere verdt, liksom?

Dette var det nok ikke mange, i Ica/Rimi, som skjønte noe av.

Det var nok sånn, at jeg fikk skylda, hvis jeg skulle tippe.

Sender kopi til Ica og Arbeidstilsynet, (mener å huske, at jeg snakka
med distriktsjef Skodvin, i Rimi, om dette, hvis ikke så husker nok
antagelig min assistent Sølvi Berget dette).

Erik Ribsskog


2015-12-29 10:36 GMT+01:00 Kundtjänst NO <kundeservice@siba.no>:
> Hej och tack för ert mail!
>
> Jag beklagar men jag vet inte vad jag kan hjälpa er med från SIBAs håll tyvärr jag hade rekommenderat er att ringa till Telenor på nummer: 09000
> Eller skicka en fråga här: http://www.telenor.no/privat/kundeservice/kontakt/epostmabn.jsp
>
>
> Önskar en fortsatt fin dag och en riktigt god fortsättning!
> Elsa
>
> SIBA Customer Service Norge
> SIBA AB
> Direct: +47 215 370 00
> Email: kundeservice@siba.no
> Vi hoppas att du är nöjd med hur vi har löst ditt ärende. Låt oss gärna veta genom att svara på 3 snabba frågor.https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=991673&Pwd=29764548
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
> Sent: den 28 december 2015 19:59
> To: firmapost@nkom.no
> Cc: Post; With, Kim; Hilde I. Slevigen <post@inkassoklagenemnda.no>,, Lindorff Kundesenter <kundesenter@lindorff.com>,, post@finkn.no,, post <post@finanstilsynet.no>,, sande.vgs; Postmottak DSB; Postmottak Sivilombudsmannen; post; Forbrukerombudet; post@forbrukerradet.no; Storjord,Lars Edvard; Telenor Abuse Response Team; kundeservice@siba.no
> Subject: Klage/Fwd: Saksnr 24624958
>
> Hei,
>
> i dag, så fikk jeg en tekstmelding, fra Telenor.
>
> Den tekstmeldingen er om, at jeg liksom skal ha bestilt portering, av mobil-nummeret mitt.
>
> Men det har jeg ikke bestilt.
>
> Det hendte noe lignende, i sommer/høst, da noen porterte mitt forrige Telenor-mobilnummer, til Chili.
>
> Og da brukte de falsk adresse og falsk e-post-adresse.
>
> Jeg har også sendt hundrevis/tusenvis av e-poster, om nettmobbing, til Datatilsynet.
>
> Så enten er det sånn, at disse nettmobberne, som tuller med meg, også har begynt, med tele-mobbing.
>
> Ellers så er det sånn, at noen ringer til for eksempel Pakistan, i mitt navn, (sånn at jeg får regninga).
>
> Uansett, så er dette bare noe tull.
>
> Jeg har kun en gang portert, et mobilnummer.
>
> Og det var mens jeg jobba, som butikksjef, på Rimi Langhus, (noe jeg jobbet som, fra våren 2001 til sommeren 2002).
>
> Da dro jeg til Siba, (var det vel), på/ved Furuset/Alnabru/Haugerud.
>
> Og der byttet jeg ut min trofaste Nokia 3210, som da hadde begynt å bli, litt gammeldags, vel.
>
> Og da var det et tilbud, på en mobil, med polyfoniske ringetoner, (også Nokia).
>
> Og da porterte jeg, fra Telenor til Netcom.
>
> Men da ødela det, for jobben min.
>
> For da jeg fikk en telefon, fra Rimi, (var det vel), så gikk det ikke an å høre, hva som ble sagt.
>
> (Noe sånt).
>
> Så jeg måtte da dra tilbake igjen, til Siba, (var det vel), og ordne med portering, på nytt.
>
> Så her har det vært krøll, med nazi-sabotasje, (eller hva man skal kalle det), siden 2001 deromkring, (av en eller annen grunn), må jeg si.
>
> Jeg fant heller ikke noen vanlig e-post-adresse, for Telenor, på deres nettsted.
>
> Og det er også dårlig, må jeg si.
>
> Ellers hadde jeg sendt til for eksempel 'post@telenor.no' også, hvis jeg hadde funnet, en e-post-adresse, for generelle henvendelser, på deres nettsted.
>
> Men så ikke.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2015-12-21 14:28 GMT+01:00
> Subject: Re: Saksnr 24624958
> To: Lindorff Kundesenter <kundesenter@lindorff.com>
> Cc: Post <post@brukerklagenemnda.no>, "With, Kim" <Kim.With@dsb.no>, "Hilde I. Slevigen <post@inkassoklagenemnda.no>,, Lindorff Kundesenter <kundesenter@lindorff.com>,, post@finkn.no,, post <post@finanstilsynet.no>,, sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, Postmottak DSB <Postmottak@dsb.no>, Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>, post <post@spesialenheten.no>, Forbrukerombudet <postjournal@forbrukerombudet.no>,
> post@forbrukerradet.no, firmapost@nkom.no, "Storjord,Lars Edvard"
> <lars.edvard.storjord@nkom.no>
>
>
> Hei,
>
> dette er ikke min e-post-adresse.
>
> (Min e-post-adresse er eribsskog@gmail.com og ikke ribsskog@gmail.com).
>
> Og min adresse er heller ikke på Slependen, der har jeg ikke bodd, siden i februar-måned.
>
> Og at man bare skal kunne portere et telefonnummer, ved å vite personnummeret, det synes jeg, at virker rart.
>
> At jeg skal behøve å politianmelde dette, virker også rart, synes jeg.
>
> Her blir jeg ikke trodd, på det jeg sier, mener jeg.
>
> Dette er nok politiet som tuller.
>
> Jeg har mange klager på de, sendt til Spesialenheten, som ignoreres.
>
> Jeg sender kopi til Inkassoklagenemda, for jeg synes dere er urimelige.
>
> Dette er skam, det er dere som skylder meg penger, for jeg tapte min kontant-kort-saldo, og har fått mye strev, med dette, så jeg krever
> 1000 kroner, i erstatning for denne tort og svien, må jeg kalle det.
>
> Så jeg håper å høre tilbake, fra Inkassoklagenemda, om dette, så kan vi ta det derfra.
>
> Erik Ribsskog
>
> PS.
>
> Som jeg tidligere har sendt om, til Storjord i Nkom blant annet.
>
> Så har jeg ikke gitt noen, noen som helst fullmakt, til å portere, mitt mobilnummer.
>
> Så dette er en skandale, vil jeg si.
>
>
> 2015-12-21 13:55 GMT+01:00 kundesenter@lindorff.com <kundesenter@lindorff.com>:
>> Hei, da har vi mottatt svar fra kreditor.
>>
>> Vennligst se vedlagte redegjørelse.
>>
>>
>> ------------------------------------
>> Fra: eribsskog@gmail.com
>> Sendt: 13.12.2015
>> Til: kundesenter@lindorff.com
>> Emne: Re: Re: 24624958
>>
>>
>> Hei,
>> denne saken, sendte jeg om, til Inkassoklagenemda, 11. desember.
>> Og det skal dere ha fått kopi om.
>> Jeg kan ta med om, at mitt sim-kort, slutta å virke, (da denne 'al
>> quaida-porteringen' inntraff, i høst).
>> Og jeg måtte da, ta sim-kortet, fra min smart-telefon, og sette, i den
>> 'vanlige' mobilen.
>> Og så bruker jeg nå, min smart-telefon som kamera og mp3-spiller.
>> Så her har det foregått noe veldig kriminelt, vil jeg si.
>> Og så får jeg inkasso-varsel osv.
>> Da står ikke verden til påske, hadde jeg nær sagt, når jeg ser
>> idiotien, som florerer, i inkasso-saker osv., nå for tiden.
>> Her får dere faen meg ta skjerpe dere.
>> Selv om det har vært 11. september og terror, på TV, så kan ikke det
>> være en unnskyldning, for at dere skal bli, helt idioter.
>> Send dette til en overordnet, (som kanskje har litt vett i huet), hos dere.
>> Fitter!
>> Erik Ribsskog
>> 2015-12-08 8:17 GMT+01:00 Lindorff Kundesenter :
>>> Takk for din e-post.
>>>
>>> Innsigelsen er oversendt kreditor for vurdering.
>>> Videre pågang er stanset i påvente av tilbakemelding fra kreditor.
>>>
>>> Vi vil komme med en tilbakemelding så snart kreditor har avklart saken.
>>>
>>> Kontakt oss ved eventuelle spørsmål.
>>>
>>>
>>>
>>> Kundesenter
>>>
>>> Tel: 31279810 Fax: 31279301
>>>
>>> E-post: kundesenter@lindorff.com
>>>
>>> Besøk vår selvbetjeningsportal for privatpersoner
>>>
>>>
>>>
>>> LINDORFF
>>>
>>> Postboks 7055, N-3007 Drammen
>>>
>>> Tel:(+47) 23 21 10 00 Fax:(+47) 23 21 11 00
>>>
>>> www.lindorff.no / www.lindorff.com
>>>
>>> ** This message including anyattachments may contain confidential
>>> and/or privileged information intended only for the person or entity
>>> to which it is addressed. If you are not the intended recipie
>

Mer fra YouTube


Mer fra Twitter

johncons web twitter 2

https://twitter.com/JohnconsWeb

Mer fra Facebook

johncons web på facebook 2

https://www.facebook.com/johnconsweb/

Jeg oppdaterte johncons-web om da jeg ble arrestert og tvangsinnlagt, i København, i sommer

oppdatert johncons web

http://johncons.angelfire.com/

PS.

Her er mer om dette:

mer om arrestasjon osv danmark

http://johncons.angelfire.com/arrestertogtvangsinnlagtidanmark.html

Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive