Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Monday, 24 October 2016

Senterpartiet lurer på, hva grunnen er, til at regjeringen, ikke vil investere, i Hæren og Heimevernet, (for øyeblikket)

dagbladet paint politikk

http://www.dagbladet.no/kultur/norge-risikerer-a-sta-med-den-svakeste-haer-og-heimevern-siden-2-verdenskrig/63983685

PS.

Situasjonen i Heimevernet nå, er jo ikke, som den var, under den kalde krigen.

Vi har nå også fått, disse 'støtte-områdene', (eller innsatstyrkene/'fylkes-militsene'), som er, som Hæren, (må man vel si).

Og meningen med Heimevernet, var i sin tid, at de skulle stagge fienden, til 'ordinære stridskrefter', kunne nå fram.

(Ifølge Wikipedia sin artikkel, om Heimevernet: https://no.wikipedia.org/wiki/Heimevernet).

Nå er nok mange av de, som 'oppfant' Heimevernet døde.

Men de mente nok ikke, (hvis jeg skulle tippe), at Heimevernet skulle være, som Hæren/infanteriet.

Det er nok den 'yngre garde', som har innført dette.

Men Heimevernet, er ikke så veldig gammelt, (i sin første versjon).

Heimevernet dukket opp, etter krigen, (i 1946).

Mens Hæren, (og infanteriet), har vi hatt, i 'alle år'.

Så her er det en ny 'skøyer', (nemlig Heimevernet), som nå har kommet, på 'banen'.

Og spørsmålet er kanskje, om ikke Heimevernet, har 'skeiet ut' litt, når det har blitt, som Hæren.

Organiseringen av Heimevernet, er helt forskjellig, fra Hæren.

(Hæren er mer sentralstyrt).

Ønsker vi virkelig å ha, en 'haug' med 'fylkes-militser', (som er store nok, til å ta over, nesten et hvilket som helst afrikansk land), rundt omkring, i landet.

Dette er maktbaser, (må man vel si).

Samtidig er Hæren, (spesielt i sør-Norge), helt bygget ned.

Men dette vet kanskje ikke 'Hvermansen', som har lest mye, i nyhetene, om Telemark-bataljonen.

Men den teller bare, noen få hundre mann.

Og disse er ofte avgitt, til Nato eller FN.

(Og muligens til EU).

Så her er det noen nye ting, som har dukket opp, siden jeg avtjente førstegangstjenesten, (jeg var juli 1992-kontingent).

Det er nedbyggingen av Mob-hæren, det er opprettelsen av 'fylkes-hærer'/innsatsstyrker i HV, og det er opprettelsen av Telemark-bataljonen.

Så her er landskapet helt forskjellig, i forhold til hvordan det var, i gamle dager.

Hvis vi setter alle Heimevernet sine stridskrefter opp mot Hæren sine nå, så er ikke jeg sikker på, hvem som hadde vunnet.

Hæren hadde vel antagelig vunnet, i Nord-Norge.

Og Heimevernet i Sør-Norge.

(Noe sånt).

Og at Heimevernet skulle bli sterkere, enn Hæren.

Det lå vel ikke, i kortene, i 1946, da Heimevernet, ble opprettet.

Så her må kanskje folk sette seg ned, og tenke litt.

Når Heimevernet er som Hæren.

Da er noe feil, mener jeg.

(Noe sånt).

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS 2.

Heimevernet var egentlig noe, for vanlige folk, (som ikke var pliktige, til å være, i den da store Hæren/Mob-hæren).

Mens nå fnyser de bare av 'tusseladdene', (som de kaller dem), i Heimevernet.

Og satser istedet, på noen slags 'super-soldater', som muligens skal være, som Rambo.

(Noe sånt).

Så sånn er muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 3.

Her er mer om dette:

tusseladder hv mer om

http://www.aftenposten.no/norge/Har-fatt-vapen_-men-skal-ikke-bruke-det-215689b.html

PS 4.

Disse 'fylkes-militsene/innsatsstyrkene', (som Derby, Grebe, osv. osv.), er ikke det, som menes, med 'ordinære stridskrefter', (i Wikipedia-artikkelen, som det er linket til, ovenfor).

Det må antagelig være, et mareritt, (vil jeg tippe på), for en forsvarssjef, å styre, disse 'fylkes-militsene'/innsatsstyrkene, under en invasjon, fra en fremmed makt, (som for eksempel Russland).

HV sin organisasjon, er nok ikke laget, med tanke på, å styre, slike 'fylkes-militser'/innsatsstyrker.

Her er det nå, et kaos, (må man vel si).

Man kan kanskje si, at Norge har gått tilbake, til tiden før Harald Hårfagre.

Og vi har nå delt opp Norge, i mange 'småkonge-riker', som hver har, sin egen 'fylkes-milits'/bondehær/innsatsstyrke.

(Noe sånt).

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 5.

Min lillesøster Pia, lo av noe, på midten, av 90-tallet.

Hu sa til meg, (mens vi bodde, i samme Ungbo-bofelleskap, på Ellingsrudåsen), at: 'Hvorfor vil alle utlendingene bo i Oslo?'.

(Noe sånt).

Og så smilte/lo hu.

Og hu hadde, i årene før dette, pleid å vanke, på det 'afrikanske' utestedet Jollys, (i Storgata).

Så hu visste kanskje om, noe morsomt, da.

(Som jeg ikke visste om).

Og så fortalte hu 'A', men ikke 'B', liksom.

Men det er vel riktig, at det er en høy konsentrasjon, av fargede/muslimer, i hovedstads-området, (iforhold til, resten av landet).

Så man kan kanskje forestille seg, at en slik 'fylkes-milits'/innsatsstyrke, for Oslo og Akershus, (nemlig Derby), vil kunne utvikle seg til å bli, et maktredskap, for islamister, som prøver å styre, kalifatet 'Oslo-stan'.

(Noe sånt).

Så sånn er muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 6.

Her er mer om innsatsstyrken Derby, (ordet 'innsatsstyrke', er vel muligens, et såkalt 'nyord'), fra Forsvaret sitt eget nettsted:

innsatsstyrke derby

https://forsvaret.no/hv/org/isty/derby

PS 7.

Heimevernet var ment å være vanlige folk, som skulle forsvare hjemstedet sitt, 'inntil ordinære stridskrefter', kunne overta:

vanlige folk forsvare

https://no.wikipedia.org/wiki/Heimevernet

PS 8.

Heimevernet er nok populært, blant folk, som er 'army-friker' og 'gode nordmenn', osv.

Men Heimevernet, er ikke bygget opp, for å være, som hæren.

Hæren/arméen derimot, er som 'organisasjons-type', bygget opp, (i de vestlige land), over mange hundre år, for å være, et effektivt middel, til å forsvare, et land.

Så her burde man kun ha Heimevernet, som det var tenkt til, å være, (mener jeg).

(Nemlig noen 'tusseladder', som skal forsvare heimbygda/hjemstedet sitt).

Og alt annet 'fiks-faks', burde man legge inn, under det 'ordinære' Forsvaret, (vil jeg si).

(Noe sånt).

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 9.

Heimevernet har visst søtten innsatsstyrker/'fylkes-militser', for øyeblikket, (og ingen av disse, kan nok dra, for å øve, i Afrika, for da ville nok lokalbefolkningen, ha trodd, at det var statskupp):

søtten fylkemilitser

https://no.wikipedia.org/wiki/Heimevernets_innsatsstyrker

No comments:

Post a Comment

Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive