Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Wednesday, 16 November 2016

Jeg sendte enda en e-post til Tilsynsutvalget for dommere

Erik Ribsskog

Klage på Namsfogden

Erik Ribsskog Wed, Nov 16, 2016 at 9:18 AM

To: Tilsynsutvalget
Cc: "post@inkassoklagenemnda.no" , Intrum Justitia Nova , IE Intrum_Justitia , sianpost@sismo.no, post@forbrukerradet.no, post@forbrukerombudet.no, post@pragroup.no, "sande.vgs" , Politikk Høyre , Akademikerforbundet , juridisk , Lindorff Kundesenter , "post@sivilombudsmannen.no"

Hei,

jeg har sendt flere titalls klager til Spesialenheten, som de bare tuller med.

Så å sende noe mer, til de 'bavianene' der, det kommer nok bare til å ende med tull og maktmisbruk fra politiet igjen.

Send dette til en overordnet!

Erik Ribsskog2016-07-26 10:57 GMT+02:00 Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>:
Erik Ribsskog,

Tilsynsutvalget for dommere behandler klager på dommere i de alminnelige domstolene. Hvis du ønsker å klage på forliksrådet så kan klagen rettes til Justis- og beredskapsdepartementet.  Hvis du ønsker å klage på namsmannen ber jeg om at du tar kontakt med Politidirektoratet for veiledning. 


Med vennlig hilsen


Espen Solberg
seniorrådgiver
rettsenheten

Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim


Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Sendt: 14. juli 2016 09:37
Til: Tilsynsutvalget; Tilsynsutvalget
Intrum Justitia Nova <svc.no.nova@intrum.com>, IE Intrum_Justitia
Politikk Høyre; Akademikerforbundet; post; juridisk; Lindorff
Emne: Fwd: Klage på Namsfogden/Fwd: Saksnummer: 1224072 mellom
RIBSSKOG ERIK LØVENBALK og ENTERCARD NORGE AS med ref nr
:285752

No comments:

Post a Comment

Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive