Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Wednesday, 16 November 2016

Og enda en e-post til Tilsynsutvalget for dommere

Erik Ribsskog

Klage på Namsfogden

Erik Ribsskog Wed, Nov 16, 2016 at 9:29 AM

To: Tilsynsutvalget
Cc: "post@inkassoklagenemnda.no" , sianpost@sismo.no, post@forbrukerradet.no, post@forbrukerombudet.no, Lindorff Kundesenter , Intrum Justitia Nova , IE Intrum_Justitia , "sande.vgs" , Politikk Høyre , Akademikerforbundet , "post@sivilombudsmannen.no" , juridisk

Hei,

og hva med den tingretten i Drammen, som har kødda, med den oppløsing av sameie-saken min, siden 2011.

Det har dere ikke løfta en finger, for å stoppe.

Og dette har foregått, siden 2011.

Og det er bare toppen av isberget, (det har foregått rettsaker mot meg, i Larvik og Oslo, var det vel, mens jeg bodde, i England, som jeg ikke, har blitt varslet om).

Send dette til en overordnet!

Erik Ribsskog
2016-08-23 13:36 GMT+02:00 Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>:
Det vises til Deres e-post av 23. august 2016 angående Namsfogden.

Som det fremgår av brev fra sekretariatet for Tilsynsutvalget for dommere av 11. april og 23. juni 2016, og e-post av 26. juli 2016, behandler ikke Tilsynsutvalget for dommere klager mot Namsfogden.

Ytterligere henvendelser om klage på Namsfogden vil ikke bli besvart.


Med vennlig hilsen

Elin Helen Kvalvik Utvik
sekretariatet for Tilsynsutvlaget for dommere


Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim
Telefon: +47 73 56 70 00

Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Sendt: 23. august 2016 05:09
Til: Tilsynsutvalget
Kopi: post@inkassoklagenemnda.no; Intrum Justitia Nova; IE Intrum_Justitia;
post@forbrukerombudet.no; sande.vgs; Politikk Høyre;
Akademikerforbundet; post; juridisk; Lindorff Kundesenter
Emne: Oppdatering/Fwd: Klage på Namsfogden/Fwd: Saksnummer: 1224072
mellom RIBSSKOG ERIK LØVENBALK og ENTERCARD NORGE AS med ref
nr :285752
Vedlegg: img329.jpg; img330.jpg; img331.jpg

No comments:

Post a Comment

Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive