Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Monday, 26 June 2017

Mer fra Norge

På fredag morgen, så var jeg hos tannlegen, (og jeg dro også, for å handle mat).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Jeg har jo handlet, med rekvisisjon, på Rema Sandvika.

Så jeg tenkte, at det kanskje var greit, å dra til et annet sted, (i Bærum), for å bruke tannlege-rekvisisjonen.

Så jeg sendte noen web-mailer til en tannlege på Bekkestua, da.

Og fikk time, på fredag.

Og jeg har ikke hatt, en 'vanlig' tannlege, i Norge før.

Det har alltid vært skoletannlege, militærtannlege eller min onkel Runar, (som er tannlege, i Ås).

Og på grunn av alt tullet, rundt det sameiet, i Holmsbu, som jeg har prøvd å oppløsne, siden 2010, (er det vel).

(For i den saken, så er det sånn.

At Drammen tingrett har nektet meg å oppløsne sameie.

Og de har også gitt min eiendom, til Runar og de.

Så da er det som, at han tannlege-onkelen min, er med på, noe tjuveradderi, vil jeg si).

Så derfor måtte jeg forklare, (til tannlegen), om at min onkel var tannlege, osv.

Og at det var en slekts-konflikt.

Osv.

(For jeg regna med, at tannlegen, ville kontakte min tannlege-onkel.

For å få kopi av kartotek/tann-kort, osv.).

Og jeg fikk derfor ikke forklart, med en gang, at jeg helst ikke, ville ha, mer amalgam, i kjeften.

Så da tannlegen la noe fylning, i en hjørnetann.

Så sa jeg det, (med masse instrumenter i munnen).

Men da sa tannlegen, at amalgam, hadde blitt faset ut, i Norge.

Så det var liksom ikke noe vits, å nevne engang, da.

Det var bare i Glasgow, at dette var et tema, (for en Glasgow-tannlege, hadde forelest, om amalgam, på et møte i tannlegeforeningen, eller noe sånt, sa tannlegen, (en Knut Bere)).

Men på Wikipedia, så står det, at amalgam, ikke skal være førstevalg, av fylning.

Men når man kommer med en rekvisisjon, fra Nav, så kan det vel være, at tannleger bare bruker amalgam, (uten å spørre engang), tenker jeg nå.

(Noe sånt).

Så sånn er muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 2.

Etterhvert ble tannlegen verre og verre.

Noe jeg har klaget om, til Norsk pasientskadeerstatning:

http://johncons-mirror.blogspot.no/2017/06/jeg-sendte-en-e-post-til-norsk.html

PS 3.

Her er mer om dette:

IMG_20170623_100640

IMG_20170623_100643

IMG_20170623_100657

PS 4.

Jeg tok så trikken, til Solli plass.

Og så handla jeg, på Kiwi Solli Plass.

Og kassereren der, la kvitteringa sånn, at den bare ble snurrende rundt, på båndet.

(Sånn at uansett hvor mye jeg hadde strekt meg, liksom.

Så ville jeg ikke nådd kvitteringen).

Dette syntes jeg, at virka, rimelig rart, (og muligens som noe 'kødd'), må jeg si.

(Noe sånt).

Da jeg jobba, som kasserer, (på Matland/OBS Triaden og Rimi).

Så pleide jeg, å noen ganger legge kvitteringa, på kassabåndet.

(Sånn som jeg husker det).

Men da med den tynne siden, av kvitteringa, mot båndet.

(Hvis kvitteringa begynte, å krumme på seg).

Sånn at kvitteringa ikke, begynte å snurre, liksom.

(For å si det sånn).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 5.

På Rema Vika, så var de igjen utsolgt, for billig pommes frites.

(Og de har de vel vært, tre av fire ganger, som jeg har handla der.

Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Jeg sendte enda en e-post til Norsk pasientskadeerstatning

Erik Ribsskog

Svar på henvendelse

Erik Ribsskog 26. juni 2017 kl. 13:48

Til: Cecilie Bakken Kristoffersen
Kopi: nav.baerum@nav.no, Politikk Høyre , Bekkestua tannmedisin , Akademikerforbundet , "sande.vgs"

Hei,

hvorfor får jeg to like e-poster?

Dette må være at dere har begynt firma-festen i arbeidstiden, (eller noe lignende).

Dette må jeg klage på.

Vennligst send om dette til en overordnet.

Erik Ribsskog26. juni 2017 kl. 13:22 skrev Cecilie Bakken Kristoffersen <cbk@npe.no>:
Vi viser til din e-post den 24.06.2017.
For at du skal få erstatning for en pasientskade, må tre vilkår være oppfylt. Vi anbefaler deg å lese punktene nedenfor før du søker.
1. Pasientskaden må skyldes svikt i behandlingen
Du må ha fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. En slik pasientskade kan være både forbigående og varig. I tillegg må skaden din skyldes behandlingssvikt. Dersom skaden skyldes den sykdommen du ble behandlet for, har du ikke krav på erstatning.

I tilfeller der det oppstår en skade uten at det skyldes svikt i behandlingen, har du normalt ikke krav på erstatning.
I noen helt spesielle tilfeller kan man få erstatning selv om det ikke har skjedd en svikt. Dette gjelder dersom skaden er spesielt stor eller uventet.
2. Pasientskaden må ha ført til et økonomisk tap
Pasientskaden må som hovedregel ha ført til et økonomisk tap, utover det du uansett ville ha hatt. Formålet med erstatningen er altså å dekke ekstra utgifter som skyldes pasientskaden. Dette kan for eksempel være utgifter til legebehandling, medisiner, transport og lignende. Du kan også få erstatning for inntektstap eller tap av forsørger.

Hvis det økonomiske tapet er under 10 000 kroner, kan du ikke kreve erstatning fra NPE. Du kan i stedet henvende deg direkte til det behandlingstedet der skaden skjedde.
Dersom du har hatt forbigående plager eller en dårlig opplevelse, men ikke et økonomisk tap, vil du ikke få erstatning. Du kan heller ikke få erstatning som «plaster på såret».
Menerstatning for ikke-økonomisk tap
I noen tilfeller kan du få erstatning selv om du ikke har noe økonomisk tap, for eksempel hvis du har fått en varig og betydelig pasientskade. Med varig menes vanligvis at pasientskaden varer i en periode på minst ti år. Med betydelig menes at pasientskaden må gi en medisinsk invaliditet på minst 15 prosent.

For å fastsette medisinsk invaliditet brukes en egen tabell for personskader.
3. Pasientskaden må ikke være for gammel
Du kan søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden. Dersom du søker for sent, sier vi at kravet er foreldet. Les mer om reglene for når et krav er foreldet her.


Du kan gjerne kontakte oss på telefon 22 99 45 00 hvis du ønsker mer informasjon.


Med vennlig hilsenCecilie Bakken Kristoffersen
rådgiver
Telefon:   22 99 45 97 | E-post: cbk@npe.noWergelandsveien 1, Postboks 3 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Servicesenter: 22 99 45 00
www.npe.no | Twitter | Facebook
E-post sendes over en åpen og usikret linje. Vi ber deg derfor om ikke å sende sensitiv informasjon til oss via e-post.

Jeg sendte en e-post til Norsk pasientskadeerstatning

Erik Ribsskog

Svar å henvendelse

Erik Ribsskog 26. juni 2017 kl. 13:43

Til: Cecilie Bakken Kristoffersen
Kopi: nav.baerum@nav.no, Bekkestua tannmedisin , Akademikerforbundet , "sande.vgs" , Politikk Høyre

Hei,

jeg har forklart i min e-post, hva klagen gjelder.

Og så får jeg bare en standard-e-post.

Dette er dårlig, må jeg si.

Vennligst send om dette til en overordnet.

Erik Ribsskog26. juni 2017 kl. 13:18 skrev Cecilie Bakken Kristoffersen <cbk@npe.no>:
Vi viser til din e-post den 24.06.2017.

For at du skal få erstatning for en pasientskade, må tre vilkår være oppfylt. Vi anbefaler deg å lese punktene nedenfor før du søker.
1. Pasientskaden må skyldes svikt i behandlingen
Du må ha fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. En slik pasientskade kan være både forbigående og varig. I tillegg må skaden din skyldes behandlingssvikt. Dersom skaden skyldes den sykdommen du ble behandlet for, har du ikke krav på erstatning.

I tilfeller der det oppstår en skade uten at det skyldes svikt i behandlingen, har du normalt ikke krav på erstatning.
I noen helt spesielle tilfeller kan man få erstatning selv om det ikke har skjedd en svikt. Dette gjelder dersom skaden er spesielt stor eller uventet.
2. Pasientskaden må ha ført til et økonomisk tap
Pasientskaden må som hovedregel ha ført til et økonomisk tap, utover det du uansett ville ha hatt. Formålet med erstatningen er altså å dekke ekstra utgifter som skyldes pasientskaden. Dette kan for eksempel være utgifter til legebehandling, medisiner, transport og lignende. Du kan også få erstatning for inntektstap eller tap av forsørger.

Hvis det økonomiske tapet er under 10 000 kroner, kan du ikke kreve erstatning fra NPE. Du kan i stedet henvende deg direkte til det behandlingstedet der skaden skjedde.
Dersom du har hatt forbigående plager eller en dårlig opplevelse, men ikke et økonomisk tap, vil du ikke få erstatning. Du kan heller ikke få erstatning som «plaster på såret».
Menerstatning for ikke-økonomisk tap
I noen tilfeller kan du få erstatning selv om du ikke har noe økonomisk tap, for eksempel hvis du har fått en varig og betydelig pasientskade. Med varig menes vanligvis at pasientskaden varer i en periode på minst ti år. Med betydelig menes at pasientskaden må gi en medisinsk invaliditet på minst 15 prosent.

For å fastsette medisinsk invaliditet brukes en egen tabell for personskader.
3. Pasientskaden må ikke være for gammel
Du kan søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden. Dersom du søker for sent, sier vi at kravet er foreldet. Les mer om reglene for når et krav er foreldet her.


Du kan gjerne kontakte oss på telefon 22 99 45 00 hvis du ønsker mer informasjon.Med vennlig hilsenCecilie Bakken Kristoffersen
rådgiver
Telefon:   22 99 45 97 | E-post: cbk@npe.noWergelandsveien 1, Postboks 3 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Servicesenter: 22 99 45 00
www.npe.no | Twitter | Facebook
E-post sendes over en åpen og usikret linje. Vi ber deg derfor om ikke å sende sensitiv informasjon til oss via e-post.

Sunday, 25 June 2017

Da jeg studerte ved University of Sunderland, (noe jeg gjorde studieåret 2004/05), så brukte vi, en database, (eller hva man skal kalle det), som het Athens, for å finne bøker og vitenskaplige avhandlinger/artikler, som handlet, om utvalgte forskningsemner, ('research-topics'), som vi skulle forske på, som del, av siste års-oppgaver, osv.

forskningsområder

PS.

Her er mer om dette:

mer om athens

https://en.wikipedia.org/wiki/OpenAthens

PS 2.

OpenAthens er visst 'bare', et system, for å logge seg på, osv.

Så det må nok ha vært, noen andre systemer, (som lå etter Athens/OpenAthens liksom), som jeg brukte, (for å søke på forsknings-emner osv.), da jeg studerte, i Sunderland.

(Noe sånt).

Så sånn var nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Mvh.

Erik Ribsskog

Dinside.no har visst ikke fått med seg, at Volvo nå er kinesisk. Hm

volvo er kinesisk

http://www.dinside.no/motor/svensk-sportsbil-gjenoppstar/67696351#_ga=2.210700757.1980045837.1496828985-1752871999.1480632980

PS.

Her er mer om dette:

mer om volvo kinesisk wiki

https://no.wikipedia.org/wiki/Volvo_Cars

Nils-Egil Bakkerud, (assisterende butikksjef vel, fra CC Storkjøp), kjenner visst Blomster-Finn, (som var leid inn, for å underholde, (eller hva man skal kalle det), på Rimi sitt butikksjef-seminar, (på Storefjell), høsten 1999)

kjenner blomster finn

Mer fra Facebook

nils egil facebook

PS.

Her er mer om dette:

nils egil 2

PS 2.

Enda mer om dette:

nils egil 3

PS 3.

Og enda mer om dette:

nils egil 4

PS 4.

Og enda enda mer om dette:

nils egil 5

Kan det her være Nils-Egil fra CC Storkjøp, tro? (For min kollega Henrik der, sa at Nils-Egil også, dreiv butikk, i Nesbygda. Noe sånt)

nils egil cc hm

https://www.facebook.com/nesbygdahistorielag/photos/rpp.749084778544024/763522843766884/?type=3&theater

Mer fra Facebook

facebook mjelde 1

PS.

Her er mer om dette:

facebook mjelde 2

Mer om min tidligere klassekamerat, (fra Berger skole og Svelvik ungdomsskole), Carl Fredrik Fallan

mer om klassekamerat carl

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1853442938223006&set=ecnf.100006719525940&type=3&theater

PS.

Her er mer om dette:

mer om dette carl

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1852277238339576&set=ecnf.100006719525940&type=3&theater

PS 2.

Enda mer om dette:

enda mer om dette carl

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1900254036875229&set=ecnf.100006719525940&type=3&theater

PS 4.

På bildet ovenfor, så har Hans Martin Fallan, nettopp fått lappen.

Og han er to år yngre cirka, enn min tidligere klassekamerat Carl Fredrik Fallan.

Så da er vel Carl, cirka 20 år, på bildet.

Men etter dette, så gikk det visst nedover, med Carl.

For da jeg var på helgebesøk, på Berger, på 90-tallet.

Så hendte det, at jeg spurte, min yngre fetter Tommy, om hvordan det gikk, med for eksempel Carl.

Og han gikk det visst dårlig med, sa Tommy.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Mvh.

Erik Ribsskog

Enda mer fra Facebook

mer fra facebook sasha gabor

Mer fra Facebook

mer fra facebook ingeliv

PS.

Her er mer om dette:

ingeliv facebook 1

PS 2.

Enda mer om dette:

lngeliv facebook 2

PS 3.

Og enda mer om dette:

ingeliv facebook 3

Alex Rosen vil ha det til, at Sasha Gabor, (som var min fars klassekamerat), var fra Lillestrøm. Berger nevnes ikke. Hm

alex rosen sasha gabor hm

https://tv.nrk.no/serie/folk-i-farta/FUHA19000300/15-03-2001

PS.

Sasha Gabor sin familie, flyktet fra sovjetrusserne, (til Berger/Norge):

flyktet fra sovjetrusserne

(Samme link som ovenfor).

PS 2.

Thomas Seltzer, (som prata/overdrev om meg, i TV-programmet Tweet 4 Tweet, i 2012), har visst også vært med på, å lage, dette Alex Rosen/Sasha Gabor-programmet:

seltzer også med hm

(Samme link som ovenfor).

Mer nettmobbing. (Dette har ikke jeg skrevet)

nettmobbing 25. juni

http://lagertha.blogg.no/1498305963_innstilling_til_ordensstraff_del_2.html

PS.

Jeg har et tracking cookie-program, (som heter StatCounter), og der kan jeg se hvilke nettsteder, som sender trafikk, til johncons-blogg:

statcounter 25 juni

Det står visst ikke så bra til, med tidligere Gjerdes videregående, (hvor jeg var utvekslingselev, skoleåret 1988/89)

står ikke bra til gjerdes videregående

https://www.facebook.com/groups/440135909367351/?multi_permalinks=1384863584894574&notif_t=group_highlights&notif_id=1498323495302017

PS.

Her er mer om dette:

mer om datalinje året gjerdes videregående

http://johncons.angelfire.com/vitnemaal.html

Saturday, 24 June 2017

Mer fra Facebook

mer fra facebook tv2 hjelper deg

https://www.facebook.com/pg/tv2hjelperdeg/posts/

Jeg sendte en e-post til Norsk pasientskadeerstatning

Erik Ribsskog

Klage på tannlege

Erik Ribsskog 24. juni 2017 kl. 10:29

Til: npepost@npe.no
Kopi: nav.baerum@nav.no, Bekkestua tannmedisin , Akademikerforbundet , "sande.vgs" , Politikk Høyre

Hei,

i går så var jeg, hos tannleger Knut Bere, hos Bekkestua tannmedisin.

Og han la masse instrumenter, på brystkassa mi, mens han jobba.

Og han var også kosete, og stod helt inntil hodet mitt, (var det vel), og prata med en veldig tilgjort barnslig stemme, osv.

Det er mulig, at tannlegen behandler meg dårlig, fordi at jeg er arbeidsledig, for øyeblikket.

Så dette må jeg klage på.

Det var også nesten umulig, å få noe klart svar, på hva det neste som skjedde, (når det gjaldt behandlingen, av mine tenner), skulle være.

Så dette ønsker jeg å klage på.

(For dette ble litt byråkratisk, når det gjaldt at Nav skulle godkjenne/detaljstyre, osv.).

Erik Ribsskog

Friday, 23 June 2017

Mer fra YouTube

Dette, (svinn-redusering), jobbet jeg mye med, som butikksjef, i Rimi, (spesielt år 2000, som butikksjef, på Rimi 3164 Lambertseter). Og her kan man se, at Ikea måler svinnet, for å dermed kunne redusere det. Og det var også 'mantra-et', i Rimi, at alt som ble kastet, skulle skrives opp, på svinn-lister

jobber med svinn

http://www.godt.no/#!/artikkel/24077736/IKEA+planlegger+%C3%A5+halvere+matavfallet+innen+2020&xtor=CS1-2-24077736%5BIKEA+planlegger+%C3%A5+halvere+matavfallet+innen+2020%5D

PS.

Men 'i våre dager', så prises varene, til halv pris, (istedet for at de blir kastet), i butikker, som Kiwi og Rema.

Og da får man ikke, like god oversikt, over svinnet.

(Hvis jeg skulle tippe, ihvertfall).

Og da kan man lett havne, i en slags 'ond sirkel', ved at man kaster, (og priser ned), mer og mer varer, hver måned.

Så dette å prise ned varer, med dårlig dato, til halv pris.

Det er ulønnsomt, for butikkene, (vil jeg nesten si).

Det er bedre da, å heller kaste maten, som går ut, på dato, (vil jeg si).

For da kan man, 'i samme slengen', registrere svinnet.

Og så bruke dataene, fra denne svinn-registreringen, for å planlegge, hvordan man skal få mindre svinn, neste måned.

(For å si det sånn).

Mens hvis man ikke registrerer svinnet, og bare priser ned dato-varer, til halv pris.

Da vil man ofte, få mer og mer svinn, hver måned.

(Må man vel si).

Og dårligere økonomiske resultater ofte, (for butikken), vil jeg si.

Og hvis det er sånn, at Kiwi, (for å ta en eksempel-kjede), både registrerer svinnet og priser ned dato-varene til halv pris.

Da lurer jeg på, om maten, har godt, av dette.

For denne registreringen, gjorde vi i Rimi ihvertfall, i rom-temperatur, (inne på lageret).

Og å ha dato-kjølevarer, i rom-temperatur, (i X antall timer), mens man registrerer, disse varene.

Og mens man priser ned, disse varene.

(Og innimellom avløser pause i kassa, og tar retur og tipping.

Osv., osv.).

Da blir disse dato-kjølevarene, litt skumle, å spise etterhvert, (vil jeg nesten si).

(Noe sånt).

Og det er også sånn, at Kiwi, legger dato-kjølevarene, (som de selger til halv pris), i en slags 'grise-binge'.

Hvor de blander kjøtt og frukt og alt mulig rart.

Men da jeg jobbet, i butikk, så fikk vi ikke lov til, å blande frukt og kjøtt.

For det er noe som heter: 'Kryssforurensing'.

Og derfor, så måtte vi bruke, en annen kniv og en annen fjøl, når vi delte vannmelon.

Enn hvis vi skulle ha skåret opp kjøtt, (for eksempel).

(Noe som sjelden, var en arbeidsoppgave, (å skjære opp kjøtt), i Rimi.

Men likevel).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 2.

Her er mer om dette:

kryssforurensing wiki

https://no.wikipedia.org/wiki/Kryssforurensing

PS 3.

Nå var det forresten ikke sånn, at vi i Rimi, kasta maten.

Nei, vi jobbet mye med svinn-varene.

Så i tillegg, til å registrere svinnet.

Så drev vi også, med kilde-sortering, (må man vel kalle det).

Vi tok av emballasjen, på alle dato-varene.

Og så la vi plast for seg, (i sin egen søppelsekk), osv.

Og selve maten, (med ben og alt), ble kastet, i en svær balje.

(For dette skulle bli grisefor.

Etter et oppkok, som ble foretatt, etter at avfallet, var hentet, fra vår butikk).

Dette var, på den tida, som jeg jobba, som leder, på Rimi Langhus.

(Noe jeg jobba som, (som butikksjef), fra våren 2001 til sommeren 2002.

Og så som låseansvarlig, (ved siden av studier), fra våren 2003 til høsten 2004).

Og denne dunken, (som var på mange hundre liter).

Den ble tømt/henta, en gang i uka, (eller noe i den duren).

Så alt det organiske liksom, fra dato-varene, lå i en balje/dunk, (i rom-temperatur, på lageret), og ble til, en slags illeluktende 'bakterie-suppe', (vil jeg kalle det).

Og dette var et miljø, som vi Rimi-folka/lederne, måtte jobbe i, hver dag, (mens vi registrerte svinn, osv.).

Nå er ikke jeg ekspert, på mikro-organismer, osv.

Men vi Rimi Langhus-lederne, pusta uansett inn lukta, av denne 'bakterie-grøten', (hver dag), mens vi jobba, med svinn-registrering, osv.

Så om det var sunt, eller ikke.

Det var det vel antagelig ikke.

(Hvis jeg skulle tippe).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mer fra Norge

På tirsdag kveld, så dro jeg, inn til Oslo, for å handle.

Jeg jeg ikke så imponert, over Rema Kalbakken, (hvor jeg handla, på lørdag), heller.

Så jeg dro igjen, til Rema Vika.

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Da jeg gikk, mot t-banen, så la jeg merke til, at den tretrappa, som går, fra tidligere Thon hotel Høvik, og opp, til Ramstadsletta, har gått, enda mer, i oppløsning, (for å si det sånn):

IMG_20170620_214005

PS 2.

Før jeg dro, til Rema Vika.

Så dro jeg først innom Kiwi Solli Plass.

Her hadde de Maarud-potetgull, til femten kroner, per pose.

Dette var vel antagelig snakk om, et slags restparti.

(Noe sånt).

Og at de selger, sånne restvarer, på noen Kiwi-butikker.

Da underminerer de vel, Kiwi sitt konsept, (må man vel si).

(Noe sånt).

For Kiwi skal liksom ha, det samme sortimentet, i alle butikkene, vel.

(Noe sånt).

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 3.

Her er mer om dette:

IMG_20170620_224158

PS 4.

Den blonde kasserer-mannen, (på Kiwi), sa også noe, om 'massasje', til en mørkhåret Kiwi-leder.

(Mens han slo inn, mine varer).

Disse Kiwi-folka, var vel muligens, i 30-åra.

(Noe sånt).

Og at folk homser og sånn, på fritida.

Det er en ting.

Men da er det ikke kunden, som er konge, (mener jeg).

Når butikk-kara prater høyt, om massasje, (og sånne ting), istedet for å fokusere, på jobben sin.

Da er det homsene, som er konge, (må man vel si).

(Noe sånt).

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 5.

Det var også sånn, at han mørkhårede Kiwi-lederen.

Han lagde propp, da jeg skulle inn, i butikken.

(Cirka 20 minutter, før stengetid).

For han dreiv, og somla, (må man vel si), mens han tok inn, et slags reklame-segl, som stod, utafor butikken.

(Noe sånt).

Og så la han dette, oppå handlevognene, (var det vel).

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 6.

På Rema Vika, så var de utsolgt, for billige kjøttkaker, (av merket Prima), la jeg merke til.

Og de var, for første gang, (av de gangene, som jeg har handla der), ikke utsolgt, for billig pommes frites, (la jeg merke til).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 7.

Og i kassa, så var ikke han 'hanske-hoster'n', på jobb.

(Kunne det se ut som).

Men ei hvit dame, (som virka, litt sur, må man vel si), satt i kassa.

Og hu hadde også, sånne sorte/kinky-e hansker på seg, (mens hu satt, i kassa), la jeg merke til.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 8.

Denne Rema-butikken, har visst også problemer, med rotter/skadedyr, (kan det virke som):

IMG_20170620_224839

Jeg sendte en e-post til PFU

Erik Ribsskog

Klage på Svelvikposten/Fwd: Klage på Drammens Tidende/Fwd: Klage på Drammens Tidende/Fwd: Klage/Fwd: Vedlegg/Fwd: Klage på Røyken og Hurums Avis/Fwd: Klage på Østlands-Posten/Fwd: Og enda en oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på Drammen Tingrett/Fwd: Deres e-post 221111

Erik Ribsskog 23. juni 2017 kl. 02:16

Til: PFU Pressens faglige utvalg
Kopi: Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "Austad, Christina Møller (DRAM)" , bibliotek@drmk.no, Post.Drammen.bibliotek@drmk.no, tilsynsutvalget@domstol.no, EK Kristiansand kundeservice , Monica Nyhus , "drammen.tingrett" , Tilsynsutvalget , Akademikerforbundet , Politikk Høyre , "sande.vgs" , "HRET (postmottak)" , "post@sivilombudsmannen.no" , Phso Enquiries , krf@krf.no, postmottak@riksadvokaten.no, post

Hei,

Svelvikposten skriver, (se vedlegg), at lensmannen der, (ei Astri Johanne Holm), har en puddel, som de kaller: 'Sjøsoldatenes spesialtrente hund'.

Men dette er åpenbart noe tull, (man kan bare se på bildet, at dette nok bare er, en vanlig puddel).

Og hvem skal disse 'sjøsoldatene' være, liksom.

Nei her er det fantestreker på gang, mistenker jeg.

Så dette må jeg klage på.

Sender kopi til blant annet Spesialenheten, siden at det virker som, at politidama, er med, på tullet.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 12. juni 2017 kl. 22:37
Emne: Klage på Drammens Tidende/Fwd: Klage på Drammens Tidende/Fwd: Klage/Fwd: Vedlegg/Fwd: Klage på Røyken og Hurums Avis/Fwd: Klage på Østlands-Posten/Fwd: Og enda en oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på Drammen Tingrett/Fwd: Deres e-post 221111
Til: PFU Pressens faglige utvalg <pfu@presse.no>
Kopi: Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "Austad, Christina Møller (DRAM)" <Christina.Moller.Austad@domstol.no>, bibliotek@drmk.noPost.Drammen.bibliotek@drmk.notilsynsutvalget@domstol.no, EK Kristiansand kundeservice <kristiansand.kundeservice@posten.no>, Monica Nyhus <Monica.Nyhus@drmk.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>, "post@sivilombudsmannen.no" <post@sivilombudsmannen.no>, Phso Enquiries <phso.enquiries@ombudsman.org.uk>, krf@krf.nopostmottak@riksadvokaten.no


Hei,

i denne artikkelen, hos Drammens Tidende:
---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 12. juni 2017 kl. 22:31
Emne: Klage på Drammens Tidende/Fwd: Klage/Fwd: Vedlegg/Fwd: Klage på Røyken og Hurums Avis/Fwd: Klage på Østlands-Posten/Fwd: Og enda en oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på Drammen Tingrett/Fwd: Deres e-post 221111
Til: PFU Pressens faglige utvalg <pfu@presse.no>
Kopi: Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "Austad, Christina Møller (DRAM)" <Christina.Moller.Austad@domstol.no>, bibliotek@drmk.noPost.Drammen.bibliotek@drmk.notilsynsutvalget@domstol.no, EK Kristiansand kundeservice <kristiansand.kundeservice@posten.no>, Monica Nyhus <Monica.Nyhus@drmk.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>, "post@sivilombudsmannen.no" <post@sivilombudsmannen.no>, Phso Enquiries <phso.enquiries@ombudsman.org.uk>, krf@krf.nopostmottak@riksadvokaten.no


Hei,

i denne artikkelen, hos Drammens Tidende: https://www.dt.no/kultur/kultur/tore-pa-sporet/s/2-2.1748-1.5913623

Så står det, at min stesøster Christell Humblen sin kusine Ingunn Brekke, er: 'Konnerud-boer'.

Men de nevner ikke, at hu Brekke, er født og oppvokst, på Vestlandet.

Jeg er født i Drammen, og for det meste vokst opp, i Drammensområdet, (Berger).

Og da jeg flytta til Oslo, høsten 1989, så hadde jeg aldri sett hu Ingunn Brekke, i Drammen.

(Kun i bryllup hos min fars partner Haldis Humblen f. Brekke sin sønn Viggo Snoghøj i Køge, rundt midten av 80-tallet).

Så hu har sneket seg inn, i Drammen, vil jeg si.

Og nå er hu senterleder for tre senter og samboer med ordføreren.

Her må Drammens Tidende forklare litt mer om bakgrunnen, til Ingunn Brekke, og ikke bare fokusere på hennes 'plettfrie ytre'.

Selv om Ingunn Brekke sin far, (Lars Brekke), var buss-sjåfør, i HSD, (Hardanger Sunnhordalandske Dampskipsselskap).

Så hvorfor hu ikke bor, hos foreldra, på Vestlandet.

Det virker litt rart, for meg, (må jeg innrømme).

Så dette må jeg klage på, (at Drammens Tidende ikke forklarer mer om).

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 19. april 2017 kl. 02:54
Emne: Klage/Fwd: Vedlegg/Fwd: Klage på Røyken og Hurums Avis/Fwd: Klage på Østlands-Posten/Fwd: Og enda en oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på Drammen Tingrett/Fwd: Deres e-post 221111
Til: post <post@spesialenheten.no>
Kopi: Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "Austad, Christina Møller (DRAM)" <Christina.Moller.Austad@domstol.no>, bibliotek@drmk.noPost.Drammen.bibliotek@drmk.notilsynsutvalget@domstol.no, EK Kristiansand kundeservice <kristiansand.kundeservice@posten.no>, Monica Nyhus <Monica.Nyhus@drmk.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>, "post@sivilombudsmannen.no" <post@sivilombudsmannen.no>, Phso Enquiries <phso.enquiries@ombudsman.org.uk>, krf@krf.no, PFU Pressens faglige utvalg <pfu@presse.no>, postmottak@riksadvokaten.no


Hei,

jeg viser til Deres brev fra 11. april, (se vedlegg).

Jeg må først klage på, at dykk har klistra på feil leilighetsnummer, på konvolutta.

For det er ikke gjengs å bruke leilighetsnummer her, (sånn som jeg har forstått det).

Så hvorfor Spesialenheten absolutt, på død og liv, må skrive på et leilighetsnummer, (som attpåtil er feil), på brevene til meg, det forstår jeg ikke.

Så her er det noen 'uglemoser', vil jeg si.

Så dette må jeg klage på.

Også praksisen at dette må gjennom Spesialenheten, for at man skal klage, til Riksadvokaten, virker klam.

Her burde Spesialenheten istedet bare opplyste om, at man kan klage til Riksadvokaten, (og ikke begynne å programmere folk, angående hvordan de skal gjøre dette).

Når det er snakk om programmering, så gjorde hu Røisland nettopp dette.

Hu programmerte meg, til å kontakte (den pensjonerte) tingrettsdommer Høisæther, (istedet for å bare be meg kontakte Drammen tingrett).

Jeg har lest om, på et nettsted, (av en som heter Norulv Øvrebotten vel), at russisk/kommunist-mafia, har såkalte 'nyttige idioter', som de ikke angriper, men bare lar være, i stillingene sine.

Og det kan være, at Røisland her har brukt Høisæter, som en slags 'nyttig idiot', tenker jeg.

For Røisland kan ha visst, at Høisæter var sprø, (eller at Høisæter, (som har vært leder av Røyken KRF), har noen spesielle religiøse oppfatninger, som gjør, at hu ikke liker oppløsning av sameie-saker).

Noe sånt.

(Og en jeg har vært forlover for, ved navn Magne Winnem, sin kone Elin, er/har vært aktiv, i samme parti, (Røyken KRF), som Høisæter.

Så jeg lurer på om hu Høisæther da må sies, å være inhabil).

Drammenspolitiet svarte heller ikke på e-postene mine, og derfor ble det til, at jeg måtte ringte Røisland, (siden at hu som namsmann/politi, ikke svarte på mine e-poster).

Det er også sånn, at jeg har klaget, til Spesialenheten, på Larvik forliksråd og Oslo forliksråd, som har dømt meg, i innkassosaker, uten å på forhånd ha stevnet meg, (som det vel heter).

Og det blir også som noe 'Sovjetstat'/kommunist-mafia-greier, vil jeg si.

Så dette må jeg klage på.

Og det at Riksadvokaten _alltid_ dømmer mot meg, i disse sakene.

Det synes jeg, at blir, litt 'merksnodig', for å si det sånn.

Jeg har spilt en del fotball, (for Berger IL), under oppveksten.

Og en dommer, som alltid dømmer, den ene veien.

Det kalte vi, for en partisk dommer, (husker jeg).

Så dette må jeg klage på.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 11. april 2017 kl. 00:38
Emne: Vedlegg/Fwd: Klage på Røyken og Hurums Avis/Fwd: Klage på Østlands-Posten/Fwd: Og enda en oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på Drammen Tingrett/Fwd: Deres e-post 221111
Til: PFU Pressens faglige utvalg <pfu@presse.no>
Kopi: Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "Austad, Christina Møller (DRAM)" <Christina.Moller.Austad@domstol.no>, bibliotek@drmk.noPost.Drammen.bibliotek@drmk.notilsynsutvalget@domstol.no, EK Kristiansand kundeservice <kristiansand.kundeservice@posten.no>, Monica Nyhus <Monica.Nyhus@drmk.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>, "post@sivilombudsmannen.no" <post@sivilombudsmannen.no>, Phso Enquiries <phso.enquiries@ombudsman.org.uk>, post <post@spesialenheten.no>, krf@krf.no


Hei,

det nevnte vedlegget, (se videresendt e-post), kom visst ikke med, (virker det som).

Så jeg prøver å sende det, på nytt.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 11. april 2017 kl. 00:28
Emne: Klage på Røyken og Hurums Avis/Fwd: Klage på Østlands-Posten/Fwd: Og enda en oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på Drammen Tingrett/Fwd: Deres e-post 221111
Til: PFU Pressens faglige utvalg <pfu@presse.no>
Kopi: Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "Austad, Christina Møller (DRAM)" <Christina.Moller.Austad@domstol.no>, bibliotek@drmk.noPost.Drammen.bibliotek@drmk.notilsynsutvalget@domstol.no, EK Kristiansand kundeservice <kristiansand.kundeservice@posten.no>, Monica Nyhus <Monica.Nyhus@drmk.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>, "post@sivilombudsmannen.no" <post@sivilombudsmannen.no>, Phso Enquiries <phso.enquiries@ombudsman.org.uk>, post <post@spesialenheten.no>, krf@krf.no


Hei,

jeg var forlover, for min tidligere klassekamerat Magne Winnem, i 1993, (i Skarnes, hvor han gifta seg, med sin Elin).

Og derfor, så har jeg prøvd, å følge med litt, på Winnem, (siden at jeg liksom da, er som en slags overordnet, for han, må man vel si, siden at jeg var forlover).

Og da jeg søkte, på etternavnet 'Winnem', i den nevnte avisa, (se vedlegg).

Så viste det seg, at det har vært surr, angående hvor kona hans bor.

For disse bor, i Spikkestad, (for der har jeg vært på besøk, noen ganger, blant annet så måtte jeg passe på deres datter Hanne Kristine, da lillebroren hennes, ble født, rundt årtusenskiftet, av en eller annen grunn).

Og hu KRF-ledersken Høisæter, har jeg hatt problemer med, i en oppløsning av sameie-sak, for en eiendom, i Holmsbu.

Så hu veit jeg, (vil jeg si), at er litt surrete, (for hu gjorde ingen verdens ting, enda hu sa hu skulle ordne med oppløsning av sameie, på vanlig vis).

Og det som kan ha skjedd, er at hu 'skrulla' Høisæter, har spurt Elin Zahl Winnem, om hvor hu var fra.

Og så har hu svart: 'Skarnes'.

Og så har Høisæter, (som er litt surrete, må man vel si), skrevet: 'Nærsnes'.

Så dette må jeg klage på.

Her må avisa passe på, at det de skriver, om bygdas folk, ikke blir feil.

Så dette må jeg klage på.

For jeg kan jo strengt tatt ikke vite, at dette var hu Høisæter sin feil.

Så jeg får si, at det var avisa sin feil, til dere.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 25. mars 2017 kl. 18:00
Emne: Klage på Østlands-Posten/Fwd: Og enda en oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på Drammen Tingrett/Fwd: Deres e-post 221111
Til: PFU Pressens faglige utvalg <pfu@presse.no>
Kopi: Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "Austad, Christina Møller (DRAM)" <Christina.Moller.Austad@domstol.no>, bibliotek@drmk.noPost.Drammen.bibliotek@drmk.notilsynsutvalget@domstol.no, EK Kristiansand kundeservice <kristiansand.kundeservice@posten.no>, Monica Nyhus <Monica.Nyhus@drmk.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>, "post@sivilombudsmannen.no" <post@sivilombudsmannen.no>, Phso Enquiries <phso.enquiries@ombudsman.org.uk>, post <post@spesialenheten.no>


Hei,

det virker som, at Østlands-Posten, har kalt, min tidligere klassekamerat Atle Farmen, (fra Torstrand skole), for tidligere Tjølling-lensmann Henrik Gerner, i denne artikkelen, (fra 2004):

https://www.op.no/okonomi/hjertelig-avtale-med-lhl/s/1-85-1303583

Og dette var i _oktober_ i 2004, og ikke, på første april.

Så oktober-narr, er kanskje noe de har, nede i Larvik?

Da hadde jeg nok huska det, vil jeg si.

Så dette er nok, at Østlands-Posten, er uetiske, og lyver, (av en eller annen grunn), mistenker jeg.

Farmen/Gerner samarbeider, med min slektning, (min fars fetter Yngve Olsen sin kone, virker det som at det er), LHL-frontfigur Inger Victoria Skotvedt, står der, i artikkelen.

Så det var sånn jeg fant Farmen/Gerner, (at jeg Googlet min slektnings navn).

Så dette lurer jeg på.

Min tidligere hjemby Larvik hadde visst store problemer, med albansk mafia osv., sa engang en drosjesjåfør der, til meg, en gang jeg og min halvbror Axel, skulle besøke min mormor Ingeborg, i Nevlunghavn, (ikke lenge etter at min mor døde, noe hu gjorde, i 1999).

Så dette kan muligens, være noe, med jugo-mafia.

Hva vet jeg.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 25. mars 2017 kl. 17:03
Emne: Og enda en oppdatering/Fwd: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på Drammen Tingrett/Fwd: Deres e-post 221111
Til: post <post@spesialenheten.no>
Kopi: Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "Austad, Christina Møller (DRAM)" <Christina.Moller.Austad@domstol.no>, bibliotek@drmk.noPost.Drammen.bibliotek@drmk.notilsynsutvalget@domstol.no, EK Kristiansand kundeservice <kristiansand.kundeservice@posten.no>, Monica Nyhus <Monica.Nyhus@drmk.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>, "post@sivilombudsmannen.no" <post@sivilombudsmannen.no>, Phso Enquiries <phso.enquiries@ombudsman.org.uk>


Hei,

jeg synes også, at tidligere Tjølling-lensmann Gerner, ligner ganske mye, på min tidligere klassekamerat, (fra Torstrand skole), Atle Farmen.

Så det er mulig, at han, har lurt Østlands-Posten:

https://www.op.no/okonomi/hjertelig-avtale-med-lhl/s/1-85-1303583

Det var forresten sånn, da jeg bodde, i Mellomhagen 15 B, (før vi flytta, til Larvik sentrum), at det var tre nabogutter, som bodde, i Mellomhagen 17.

Og de måtte jeg hele tida passe meg for, for de skulle kryne meg, osv.

(Dette var Pål Andre Larsen og hans storebror og lillebror).

Og de hadde også mye gjeld, (blant annet til Atle Farmen sin slektning Peder Farmen), så jeg, i grunnboka, (for den avisartikkelen fikk meg litt nysgjerrig, på Tjølling, (hvor jeg bodde, på 70-tallet), for å si det sånn).

Min mor og stefar og søster, var på en slags grillfest, hos Larsen-familien, (våre naboer), sommeren 1976 eller sommeren 1977.

Men jeg ville heller sykle, i gata, (med min nye sykkel), for jeg likte ikke de Larsen-folka, (som seinere ga oss en skogkatt-unge, som en lokal skogkatt hadde født, i kjelleren deres, osv.).

Og han Pål Andre Larsen har visst også jobba, i Patent-myndighetene.

Og jeg oppfant et kryssord-lage-program, (så jeg er liksom Norges svar på Gutenberg da, som oppfant boktrykker-kunsten, men jeg oppfant kryssord-produksjon-industrien, må man vel si).

Og disse myndighetene vil ikke gi meg patent.

Og jeg får ikke dette programmet fra City Self Storage eller Westerdahls/NITH/NHI.

Så det kan være, at disse Larsen-naboen, fortsatt driver, og tuller med meg, (snart 40 år etter, at vi flytta, fra Østre Halsen).

Med hilsen

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 25. mars 2017 kl. 13:56
Emne: Enda en oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på Drammen Tingrett/Fwd: Deres e-post 221111
Til: post <post@spesialenheten.no>
Kopi: Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "Austad, Christina Møller (DRAM)" <Christina.Moller.Austad@domstol.no>, bibliotek@drmk.noPost.Drammen.bibliotek@drmk.notilsynsutvalget@domstol.no, EK Kristiansand kundeservice <kristiansand.kundeservice@posten.no>, Monica Nyhus <Monica.Nyhus@drmk.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>, "post@sivilombudsmannen.no" <post@sivilombudsmannen.no>, Phso Enquiries <phso.enquiries@ombudsman.org.uk>


Hei,

jeg har nå mottatt en tekstemelding, fra min fars fetter Yngve Olsen sin svoger Per Skotvedt.

Og den tekstmeldingen viser, at hun frontfiguren Inger Skotvedt sin ektemann, (min fars fetter), Yngve Olsen, driver å gjemmer seg, (må man vel si).

(Hvis jeg har skjønt slektsforskinga riktig).

Se vedlegg.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 25. mars 2017 kl. 07:05
Emne: Oppdatering/Fwd: Klage på Drammen Tingrett/Fwd: Deres e-post 221111
Til: post <post@spesialenheten.no>
Kopi: Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "Austad, Christina Møller (DRAM)" <Christina.Moller.Austad@domstol.no>, bibliotek@drmk.noPost.Drammen.bibliotek@drmk.notilsynsutvalget@domstol.no, EK Kristiansand kundeservice <kristiansand.kundeservice@posten.no>, Monica Nyhus <Monica.Nyhus@drmk.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>, "post@sivilombudsmannen.no" <post@sivilombudsmannen.no>, Phso Enquiries <phso.enquiries@ombudsman.org.uk>


Hei,

jeg har også funnet ut noe, som kanskje kan være relevant, når det gjelder, det at politiet, ikke tar mine anmeldelser, på alvor.

(Som jeg har sendt om til dere, mange ganger tidligere).

Jeg bodde, hos min mor Karen Ribsskog, fra 1973 til 1979, og hu ble sammen med en kar, ved navn Arne Thormod Thomassen, (som flytta inn hos oss), rundt årsskiftet 1973/74, var det vel.

Og seinere så kjøpte han, et par-tre boliger, som vi flytta inn i.

Blant annet så bodde vi, i Mellomhagen 15 B, i Tjølling/Larvik, fra våren 1976 til våren 1978.

Og den boligen søkte jeg om nå, på nettet.

Og de som kjøpte den boligen, av min tidligere stefar, var visst politikvinne Svanhild Teigen, (kjent som gissel, på Torp vel, i 1994).

Og hennes ektemann.

Og politiet i Larvik, tulla med meg, noen måneder etter dette, i Jegersborggate 16.

(For de kom på døra vår, når jeg og min søster Pia, var alene hjemme.

Og 'gnålte' om Arne Thomassen sin avskiltede boble, som stod, i gata, utafor huset).

Så det kan være disse Teigen for eksempel, som tuller.

Og naboen der, (dette var en vertikalt-delt tomanns-bolig), i 15 A, var visst også 'purk', (ble det sagt ihvertfall, hvis jeg husker riktig).

Og min far Arne Mogan Olsen og hans yngre bror Runar, de kidnappet, med og min søster Pia, en gang, mens vi bodde, i dette huset, (i Mellomhagen).

Og det ble det ikke skrevet om, i avisene, for eksempel.

Så det er kanskje sånn, at politiet, har dette, (at de ikke etterforsket denne kidnappingen), som noe slags 'svin på skogen', og at de derfor 'skusler' med meg.

Jeg fant også ut, at min far, visst også hadde/har, en fetter, (ved navn Yngve Olsen).

Og han er/var gift med LHL-frontfigur Inger Victoria Skotvedt.

Og hu sammarbeider med tidligere Tjølling-lensmann Henrik Gerner, på et prosjekt:

https://www.op.no/okonomi/hjertelig-avtale-med-lhl/s/1-85-1303583

Så jeg mistenker nå, at det kan være Tjølling/Larvik-politi, som tuller, over hele linja, liksom.

Så dette må jeg klage på.

Erik Ribsskog

PS.

Og hvorfor står ikke Yngve Olsen og hans søster Ragnhild Solveig Olsen, som arvinger, etter min fars onkler Gunnar og Otto Bergstø.

Nei, disse har ikke vært med, å eie, i det aktuelle sameiet, (se link til mitt nettsted i videresendt e-post).

Så de har gjemt seg, (må jeg nesten si, at det virker som, fra den slektsforskinga, som jeg har drevet med, siden jeg fant adressen til min 'halv-tante' Marit Olsen, i brevet fra Drammen tingrett, som jeg leste, i går).

Så dette må jeg klage på.

Skjerpings!


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 24. mars 2017 kl. 11:38
Emne: Fwd: Klage på Drammen Tingrett/Fwd: Deres e-post 221111
Til: post <post@spesialenheten.no>
Kopi: Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "Austad, Christina Møller (DRAM)" <Christina.Moller.Austad@domstol.no>, bibliotek@drmk.noPost.Drammen.bibliotek@drmk.notilsynsutvalget@domstol.no, EK Kristiansand kundeservice <kristiansand.kundeservice@posten.no>, Monica Nyhus <Monica.Nyhus@drmk.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>, "post@sivilombudsmannen.no" <post@sivilombudsmannen.no>, Phso Enquiries <phso.enquiries@ombudsman.org.uk>


Hei,

jeg viser til Deres brev, fra 21. mars, (se vedlegg).

Jeg ønsker å klage på dette vedtaket, til Riksadvokaten.

Dere sier at dette er foreldet, men som man kan se, i den videresendte e-posten, så sendte jeg klage, til blant annet Domstoladministrasjonen, på Høisæther/Røisland, i 2011.

Jeg visste ikke, på den tida, at Høisæther var pensjonist.

Det leste jeg tidfeldigvis, på nettet, for noen uker/måneder siden.

Og da må foreldelsesfristen regnes, fra den datoen, mener jeg.

Det har også vært krøll med Spesialenheten.

Jeg har klaget til dere, (rundt 2011-2012), på om Deres leder Presthus, var inhabil, siden at jeg har vært på møter, (ledet av Jan Tore Sanner), i Unge Høyre, i 1991.

(Var det vel).

Og Spesialenheten har trenert 10-20 saker, i mange år.

(Jeg fikk først svar fra dere, i år, på saker, som er over fem år gamle.

Og da fikk jeg svar, på alle sakene, (cirka femten saker), på en gang.

Så dette er som noe 'Sovjetstat', vil jeg si).

Jeg har også prøvd, å oppsummere, om denne sameie-saken, i en link:

http://johncons.angelfire.com/opploesningavsameiesak.html

Så da burde det være mulig, for Riksadvokaten, å gi hu korrupte Røisland, (og også Høisæther), noen klask på baken, (hadde jeg nær sagt).

Lykke til med dette!

Og også lykke til med 'Sovjetstat'/korrupsjon.

Med hilsen

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 19. desember 2011 kl. 17:50
Emne: Klage på Drammen Tingrett/Fwd: Deres e-post 221111
Til: Postmottak@domstoladministrasjonen.noHei,

i juli/august, så kontaktet jeg Namsmannen i Røyken og Hurum, angående oppløsing av et sameie, (som jeg eier cirka 1/12 av, foreløbig, ihvertfall).

Namsmannen ba meg kontakte Høysæter, hos Drammen Tingrett, angående gjennomføringen av tvangsauksjon.

Jeg ble så kastet ut av min leilighet i Liverpool, etter at en britisk rett ikke informerte meg om en høring, i en sak jeg hadde der, mot husverten.

Dette var i midten av august-måned.

Jeg sendte så, noen dager etter dette, en e-post til Høysæter, hvor jeg ba om å få en oppdatering, angående når jeg fikk penger etter hussalget, siden jeg var kastet ut, så hastet dette ennå mer.

Men Høysæter har ikke svart, og nå er dette mer enn fire måneder siden.

Jeg ble så igjen kastet ut fra University of Sunderland, (mitt tidligere universitet her i England, hvor jeg dro til, etter at jeg ble kastet ut i Liverpool).

Og ble så plassert av politiet, som chattet med Sunderland Council bak min rygg, på et hostell, her i Sunderland.

Jeg venter nå fælt på de pengene, for jeg vil ha egen leilighet i et sted av England, (jeg bor her som flyktning, etter å ha overhørt at jeg var forfulgt av 'mafian', i Oslo, i 2003 og 2004, og etter at et slags jaktlag prøvde å drepe meg i Kvelde i 2005. Politiet nekter å etterforske noe av dette forresten), hvor det ikke er så høy arbeidsledighet.

Min far, (som senere begynte å bølleringe, så jeg har kutta ut han, og har også en omsorgssvikt-sak, mot han), han sa at den eiendommen var verdt 'mange millioner', (det er praktfull utsikt til Drammensfjorden, egen strandlinje, og også kai, og atelier-hus, siden han ene grandonkelen min, som bodde der, var Holmsbu-maler, Gunnar Bergstø, og en kjent kristen maler, Henrik Sørensen, har visst vært gjest der, pluss at to andre eiendommer også hører med).

Og det skulle være malerier av Kittelsen der, sa også min far.

Så hvis dette totalt er verdt 12 millioner, så er min del verdt en million.

Så da kan jo jeg kjøpe meg bolig, eller leie, her i England, til jeg får en ny jobb.

Jeg har jobbet som butikksjef i Norge, og har en Høgskolekandidatgrad i IT, og er på Ladders, så jeg har håp om å få en bra betalt jobb etterhvert, og vil gjerne ha noen penger i mellomtiden sånn at jeg kan komme ut av det hostellet jeg må bo på nå.

Hvor husvertinnen sier at de er 'very though and very friendly' og hvor noe av det første som møtte meg her, var en utslått dør, mm.

Så jeg vil gjerne ha en egen leilighet med egen vaskemaskin, og sånn.

Siden han som er sjef for vasking her, driver og kiler folk og sånn, når de prater med andre, og er rimelig tøysete da.

Så når da Drammen Tingrett, begynner å tulle på den her måten, og jeg må feire jul her og,  virker det som.

Da lurer jeg fælt på hva som foregår.

De i Drammen Tingrett er 'stille som mus', når jeg skriver til dem.

Kan Dere hos Domstoladministrasjonen etterforske min klage på Drammen Tingrett, og sende meg noe kompansasjon, eventuelt som et slags forskudd, til det hussalget går i orden.

Bankene vil ikke låne meg penger på det, siden det er sameie, og eiendomsmeglere vil ikke selge det heller, virker det som.

Så Drammen Tingrett har satt meg i en vanskelig situasjon her.

Det skal da være åpenhet i samfunnet.

Hva kommer denne tausheten av?

Det er nesten sånn at man mistenker dem for å tulle med meg, eller å prøve å få meg til å klikke, eller noe, når de ikke svarer på mine e-poster, når jeg egentlig bare ber dem om en oppdatering.

Dette er ikke en rettstat verdig, mener jeg.

Så jeg håper dere kan slå ned på dette.

Og sørge for å få sent meg noen grunker sånn at jeg kommer ut av dette hølet her, for å si det på godt norsk.

Jeg ble jo kasta ut av universitetet her i byen, så jeg har ikke lyst til å bo her nå, for overalt i Sunderland, så er det universitetsbygninger, så det er ikke så artig, for å si det sånn.

Så her må dere være ansvarlige og hjelpe, mener jeg.

Og slå ned på Høysæter og Drammen Tingerett som opprett veldig uansvarlig, synes jeg.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: HRET (postmottak) <post@hoyesterett.no>
Date: 2011/12/19
Subject: VS: Deres e-post 221111
To: eribsskog@gmail.com> Til Erik Ribsskog
>
> Det vises til Deres e-post 22. november 2011 til Høyesterett.
>
> Høyesterett har, slik De senest er meddelt i e-post 9. mai 2011 fra direktør Bergby, bare anledning til å behandle saker som kommer inn i form av anke over avgjørelser truffet av lavere rettsinstans. Deres e-post foranlediger dermed ikke noe fra Høyesteretts side. Eventuelle ytterligere henvendelser kan ikke påregnes å bli besvart.
>
>
> Med hilsen
> Høyesteretts kontor den 19. desember 2011
>
>
> Kjersti Buun Nygaard
> Assisterende direktør
>
>

spesialtrent puddel.jpg
245K

PS.

Her er mer om dette:

spesialtrent puddel

Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive