Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Sunday, 21 May 2017

Jeg sendte en e-post til Intrum Justitia

Erik Ribsskog

RE: Re: Deres brev av 16. januar/Fwd: [Ticket#2016062510001545] Saksnr 12214394 [INC ID# 135014]

Erik Ribsskog 21. mai 2017 kl. 08:14

Til: Intrum Justitia
Kopi: tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget , post@finkn.no, "post@inkassoklagenemnda.no" , Post , post@forbrukerombudet.no, Akademikerforbundet , Politikk Høyre , Lindorff Kundesenter , no.kundesenter@intrum.com

Hei,

angående overtrekker, hos Nordea, (som var på grunn av krisesituasjon, i England, må jeg si), så hadde jeg tilbakebetalingsavtale, med Aktiv Kapital, (om at jeg skulle sende penger, til min Nordea-konto, fra min Barclays-konto, var det vel, og så sende penger, (med nettbank), fra Nordea-kontoen til Aktiv Kapital og City Self-Storage, for jeg hadde også en lagerbod i Norge).

Men denne avtalen brøt Aktiv Kapital, (for de hadde lovet, at jeg skulle få beholde Nordea-kontoen, som var nødvendig, for å kunne bruke nettbanken, (i Norge), på denne nevnte måten).

Og så kommer Intrum Justitia, i 2017, og sier at dere har kontaktet meg om dette.

Det er jo en vits, og knapt nok det.

Nei, dette går ikke an, mener jeg.

Og jeg ble heller ikke stevnet, (som det vel heter), at Forliksrådet.

Så dette er bare korrupsjon og maktmisbruk, (og det som verre er), må jeg si.

Så jeg sender en kopi, til Inkassoklagdenemnda, om dette.

Og så venter jeg, til jeg hører tilbake, fra de, (om denne saken).

Erik Ribsskog24. mars 2017 kl. 09:01 skrev Intrum Justitia <no.pd@intrum.com>:

Hei


Du har en sak hos oss, sak 1872194.
Se vedlagt oppstilling av kravet.
I tillegg legger vi ved dommen i saken fra Forliksrådet i 2010 samt utleggsforretninger i 2012 og 2016.

Kravet gjelder overtrekk av konto hos Nordea Bank. 

Selv om du ikke har bodd i Norge i perioden 2005-2014, så har du likevel hatt folkeregistret adresse i Norge, og det er den brevene er sendt til.

Vi har også vært i dialog med deg flere ganger per e-post i denne saken, slik at den bør være kjent for deg.

Kravet er rettmessig og vi ber om forslag til løsning i saken, i form av enten dato for fullt oppgjør, eller om du ønsker en nedbetalingsplan.
Vær da vennlig å oppgi hvilket beløp og forfallsdato du ønsker i måneden.
 
Saksbehandler

Tips og info om inkassorelaterte temaer? Les Intrumbloggen!
Følg oss også på LinkedIn og Twitter

Intrum Justitia AS
Nils Hansens vei 2
PB 6354 Etterstad
NO-0604 OSLO, NORWAY

Tel:    +47 23 17 10 90
Fax:   +47 23 17 10 20

------------------------------
This e-mail and any attachments are confidential and may also
be privileged. If you are not the named recipient, please notify the
sender immediately and do not disclose the contents to another
person, use it for any purpose, or store or copy the information in
any medium. Thank you for your cooperation.
P Please consider the environment before printing this e-mailFrom: eribsskog@gmail.com
Sent: 22.03.17 02:53
To: database@creditsafe.no
Cc: tilsynsutvalget@domstol.no;tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no;post@finkn.no;post@inkassoklagenemnda.no;post@forbrukerradet.no;post@forbrukerombudet.no;post@akademikerforbundet.no;politikk@hoyre.no;kundesenter@lindorff.com;no.kundesenter@intrum.com
Subject: Re: Deres brev av 16. januar/Fwd: [Ticket#2016062510001545] Saksnr 12214394


Hei,

jeg var ikke et sekund i Norge, (jeg bodde i England), fra sommeren 2005 til høsten 2014.

Så det er noen, som har hatt, noen 'russiske' saker mot meg, uten å stevne meg, (som det vel heter).

Så dette må jeg klage på.

Erik Ribsskog


31. januar 2017 kl. 11:42 skrev CSNO Database <database@creditsafe.no>:
Hej Erik,

Vi vill självklart inte ha saker i vår databas som inte är korrekta.

Jag har idag varit i kontakt med Lindorff gällande denna sak och fick information om att de har fått en dom i saken från den 4 september 2006.

Om du är oenig i detta måste du kontakta Lindorff som kan skicka oss ett slettemeddelande om de är eniga i att saken skall slettes.

I annat fall kan du skicka oss information från din advokat att domen från 2006 är anket.

Det är datatilsynet som är vår tillsynsmyndighet och som du skall vända dig till om du vill klaga på oss.

Med vennlig hilsen/Kind regards

Beskrivning: Beskrivning: Description: Creditsafe
Beskrivning: Beskrivning: Description: cid:image006.gif@01CFDCC0.C2F0B460
Kerstin Johansson
Data Quality 
| Creditsafe Scandinavia
Switchboard: +47 800 24 722
Customer Service: +47 800 24 900
www.creditsafe.se

Från: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Skickat: den 27 januari 2017 16:34
Till: Info
Kopia: Forbrukerrådet; 
tilsynsutvalget@domstol.no; Tilsynsutvalget; post@inkassoklagenemnda.no; Forbrukerombudet; post@finkn.no; Akademikerforbundet; Politikk Høyre; Lindorff Kundesenter;no.kundesenter@intrum.com
Ämne: Deres brev av 16. januar/Fwd: [Ticket#2016062510001545] Saksnr 12214394

Hei,

jeg viser til Deres brev fra 16. januar, (se vedlegg), hvor dere nevner, noen inkasso-saker, (fra Lindorff og Intrum Justitia).

Nå er det sånn, at jeg har sendt, om alle inkassosaker, til Inkassoklagenemnda, (med en gang jeg fant ut, at de eksisterte, noe som var, for et par år siden cirka, hvis jeg ikke tar helt feil).

Så at noe skal registreres, på mitt navn, av noe sånt.

Det blir, som noe feil, mener jeg.

Og dette burde det også, være mulig, å få bekreftet dette, av Inkassoklagenemnda.

(Se også videresendt e-post).

Så dette må jeg klage på.

Skjerpings!

Erik Ribsskog
---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <
eribsskog@gmail.com>
Dato: 24. januar 2017 kl. 21:47
Emne: Re: [Ticket#2016062510001545] Saksnr 12214394
Til: Forbrukerrådet <
epost@forbrukerradet.no>
Kopi: 
tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, "post@inkassoklagenemnda.no" <post@inkassoklagenemnda.no>, Forbrukerombudet <postjournal@forbrukerombudet.no>,post@finkn.no, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Lindorff Kundesenter <Kundesenter@lindorff.com>
Hei,

ja, det er bare det, at denne Inkassoklagenemnda, må få ræva si i gir, (som de sier).

For det har gått år og dag, siden jeg hørte fra de, (må jeg si).

Erik Ribsskog


28. november 2016 kl. 10:52 skrev Forbrukerrådet <epost@forbrukerradet.no>:
Hei

Dersom det er slik at du har saker til behandling i inkassoklagenemnda, så må du avvente resultat der. Vi i Forbrukerrådet kan ikke behandle inkassosaker, da det faller utenfor vårt klagesaksområde.

Med vennlig hilsen
Maria Elisabeth Noddeland
www.forbrukerrådet.no


14/11 2016 00:10 - Erik Ribsskog skrev:

Hei,

nå har jeg kikket litt, i mine gamle e-poster.

Og det var vel sånn, at dere her, har svart, på en kopi e-post, som jeg sendte dere, til deres orientering, (hadde jeg nær sagt).

Jeg hadde rollen forbruker/kunde, da jeg tok opp, disse lånene, i sin tid.

Og det er også sånn, at jeg må varsle om, at jeg i disse sakene, blir overkjørt, ikke bare av inkasso-bransjen, men også av domstolene.

For eksempel så bodde jeg, i England, fra 2004 til 2014.

Og jeg var ikke, et sekund, i Norge, fra 2005 til 2014.

Likevel så har det blitt foretatt rettsaker mot meg, i Norge, bak min rygg, (uten at jeg engang har blitt varslet), i disse nevnte inkasso-sakene.

Så her er det noe slags svindel/korrupsjon, som foregår/har foregått.

Erik Ribsskog
 

2016-06-27 8:23 GMT+02:00 Forbrukerrådet <epost@forbrukerradet.no>:
Hei

Våre lovområder er forbrukerkjøp, håndverkertjenester og angrerett. Jeg kan ikke se at du har en sak gående hos Forbrukerrådet.

Vi håper dette vil være til hjelp.

Med vennlig hilsen
Carl Raastad
www.forbrukerrådet.no


25/06 2016 00:20 - Erik Ribsskog skrev:

Hei,
 
som tidligere opplyst, så har jeg sendt, om alle disse sakene, til Inkassoklagenemnda.
 
Jeg venter på at de skal behandle disse sakene.
 
For jeg har fått vite, (av Intrium, var det vel), at en annen sak, (Entercard, var det vel), fra omtrent den samme tida, (rundt årtusenskiftet), var foreldet.
 
Så jeg mener at må nok antagelig det gjelde, for disse DNB-sakene, (fra den samme tida), også.
 
(Noe jeg har skrevet om, en rekke ganger).
 
Så jeg må be om at disse sakene fryses, til at Inkassoklagenemnda, har fått sett på dette.
 
Erik Ribsskog
 

On Thu, Jun 2, 2016 at 3:00 PM, kundesenter@lindorff.com <kundesenter@lindorff.com> wrote:
sender oversikt over alle dine saker til Lindorff. Se vedlegg.
Med vennlig hilsen
LINDORFF OBLIGATIONS AS

** This message including any attachments may contain confidential and/or privileged information intended only for the person or entity to which it is addressed.If you are not the intended recipient you should delete this message and notify the sender.


No comments:

Post a Comment

Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive