Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Sunday, 21 May 2017

Jeg sendte enda en e-post til Intrum Justitia

Erik Ribsskog

RE: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Vedr sak 90050571 [INC ID# 136871]

Erik Ribsskog 21. mai 2017 kl. 08:23

Til: Intrum Justitia As - kundesenter
Kopi: Per C Strømsnes , "post@inkassoklagenemnda.no" , Post , post@finkn.no, tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget , Akademikerforbundet , Politikk Høyre , "sande.vgs" , Intrum Justitia Nova , Lindorff Kundesenter , post@pragroup.no

Hei,

dette var vel, at jeg sendte dere, en kopi, til deres informasjon, (som de sier).

Erik Ribsskog
28. mars 2017 kl. 10:16 skrev Intrum Justitia As - kundesenter <no.kundesenter@intrum.com>:
Hei,

Kan ikke se at brev du har mottatt er fra oss.


Med vennlig hilsen/Kind Regards,

JeanetteSaksbehandler Kundesenter

Intrum Justitia AS
Nils Hansensvei 2, PB 6354 Etterstad
0604 OSLO, NORWAYFrom: eribsskog@gmail.com
Sent: 27.03.17 05:37
To: post@pragroup.no
Cc: stromsnes@pragroup.no;post@inkassoklagenemnda.no;post@forbrukerradet.no;post@finkn.no;no.kundesenter@intrum.com;tilsynsutvalget@domstol.no;tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no;post@akademikerforbundet.no;politikk@hoyre.no;sande.vgs@vfk.no;svc.no.nova@intrum.com;kundesenter@lindorff.com
Subject: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Vedr sak 90050571


Hei,

jeg har også fått et brev fra dere, (se vedlegg).

Og jeg må si det samme her, at denne saken ligger, hos Inkassoklagenemnda, som skal undersøke, om denne gjelden, ikke er foreldet.

Og det er også sånn, at det er Lindorff, som har, min gjeld, fra DNB, (fra rundt årtusenskiftet), sånn som jeg husker det.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 23. mars 2017 kl. 02:54
Emne: Oppdatering/Fwd: Vedr sak 90050571
Til: Per C Strømsnes <stromsnes@pragroup.no>
Kopi: "post@inkassoklagenemnda.no" <post@inkassoklagenemnda.no>, Post <post@forbrukerradet.no>, post@finkn.nono.kundesenter@intrum.comtilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, Intrum Justitia Nova <svc.no.nova@intrum.com>, Lindorff Kundesenter <kundesenter@lindorff.com>


Hei,

jeg må også ta med om, (synes jeg), at jeg har nå kikket, på en e-post, fra Lindorff.

Og de mener at det er de som har, min DNB-gjeld, (jeg hadde forbruks/studie-lån, kassakreditt og mastercard, hos dem, rundt årtusenskiftet).

Så at både dere og Lindorff driver og maser, om denne gjelden, (som muligens er foreldet), og som jeg heller aldri har blitt stevnet om, (fra noen domstoler).

Det blir, som noe svindel, (må jeg nesten si).

Så dette må jeg klage på.

Skjerpings!

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 23. mars 2017 kl. 02:10
Emne: Re: Vedr sak 90050571
Til: Per C Strømsnes <stromsnes@pragroup.no>
Kopi: "post@inkassoklagenemnda.no" <post@inkassoklagenemnda.no>, Post <post@forbrukerradet.no>, post@finkn.nono.kundesenter@intrum.comtilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, Intrum Justitia Nova <svc.no.nova@intrum.com>


Hei,

som jeg også skriver, i den aktuelle e-posten, (fra 27. januar), så har jeg sendt, om alle inkasso-saker, (hvor gjelden er fra rundt årtusenskiftet), til Inkassoklagenemnda.

Så jeg venter på, at de skal svare på, om ikke den gjelden, også er foreldet, (som Entercard-gjelden, som var, fra cirka den samme tida).

Så jeg sendte en kopi til Inkassoklagenemnda, og så vente jeg, på å høre tilbake, fra de.

Mvh.

Erik Ribsskog
31. januar 2017 kl. 11:29 skrev Per C Strømsnes <stromsnes@pragroup.no>:

Hei!

Viser til din mail av 27. januar 2017.

Du tar feil, dette har ikke noe med Entercard å gjøre. Dette kravet er overdratt fra Dnb Bank ASA til AK Nordic AB. Dette er du varslet om i kunngjøring om transport av fordring datert 28.04.2016. Det ble avholdt utleggsforretning i denne sak hos namsmannen i Asker og Bærum den 12.08.2016.


Med hilsen

Per C. StrømsnesCollections Executive
stromsnes@pragroup.no

PRA Group Norge ASDronning Eufemias Gate 6, NO-0191 Oslo
PB. 9137 Grønland, 0133 OSLO, Norway
Tel +47 24103156,  Fax +47 24103101
www.pragroup.com

  Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 27. januar 2017 17:5
7
Til: Post
Kopi: post@inkassoklagenemnda.nopost@forbrukerradet.nopost@finkn.no; Akademikerforbundet; Politikk Høyre; sande.vgs; no.kundesenter@intrum.com; Intrum Justitia Nova; tilsynsutvalget@domstol.no; Tilsynsutvalget
Emne: Fwd: Saksnummer: 1224072 mellom RIBSSKOG ERIK LØVENBALK og ENTERCARD NORGE AS med ref nr :285752

Hei,

jeg viser til Deres brev fra 9. januar, (se vedlegg).

Hvis jeg ikke tar feil, så er dette snakk om, en Entercard-gjeld, som ble slettet, (som foreldet), av Intrum Justitia, i 2015, (se videresendt e-post).

(Og jeg sender også, om alle inkassosaker, til Inkassoklagenemnda dessuten.

Så de har uansett fått om dette).

Så her må dere slutte å terrorisere folk, med falske krav.

Skjerpings!

Erik Ribsskog
---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Intrum Justitia Nova <svc.no.nova@intrum.com>
Dato: 30. oktober 2015 kl. 14:54
Emne: Saksnummer: 1224072 mellom RIBSSKOG ERIK LØVENBALK og ENTERCARD NORGE AS med ref nr :285752
Til: "eribsskog@gmail.com" <eribsskog@gmail.com>


Hei,

Viser til deres henvendelse vedr sak 1224072 ( ENTERCARD NORGE AS).

Vi bekrefter med dette at saken er avsluttet hos oss i dag som foreldet.

Dette til din orientering.


Med hilsen
Saksbehandler :Team Bank
Telefon :23 17 11 10
Intrum Justitia AS

IBAN: NO1563180520351
BIC : NDEANOKK
------------------------------------
KUN TIL INTERN BRUK: X0Z010122407200199894143
KUN TIL INTERN BRUK: X0Z1300661895360
NB: Oppgi alltid saksnummer 1224072 ved henvendelse til oss.

No comments:

Post a Comment

Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive