Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Tuesday, 11 July 2017

Jeg sendte en e-post til Brukerklagenemnda for elektrisk kommunikasjon

Erik Ribsskog

Klage på My Call/Fwd: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS

Erik Ribsskog 11. juli 2017 kl. 03:36

Til: Post , kundeservice@mycall.no, Chili Mobil , juridisk
Kopi: "Storjord,Lars Edvard"

Hei,

for et par år siden, så porterte noen mobilen min, til Chili mobil.

Og nå har noen gjort det samme igjen, bare at de har byttet ut Chili med My Call.

(Se vedlegg).

Dette må jeg klage på.

Kan dere finne ut hvem disse synderne er, og stoppe denne porteringen, og også be mobil-firmaene rydde opp i sine åndsvake/elendige rutiner.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Storjord,Lars Edvard <lars.edvard.storjord@nkom.no>
Dato: 14. oktober 2015 kl. 13:16
Emne: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS
Til: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>


Hei,

Viser til din henvendelse.

Klage/tvist som vedrører konkrete problemstillinger om inngåelse eller innhold av avtale med tilbydere av ekomtjenester fremsettes for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon. For nærmere informasjon, sehttps://brukerklagenemnda.no.

Nemnda kan også kontaktes på tlf. 22 13 32 20 (telefontid mandag-fredag kl. 0900-1200) eller e-post post@brukerklagenemnda.no


Med vennlig hilsen

Lars Edv. Storjord
seniorrådgiver
avdeling Marked
seksjon for telefoni og nummerforvaltning

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Sentralbord: 22 82 46 00
Dir. tlf.: 22 82 47 48

nkom-logo-for-signatur_40px_bokmaal


-----Opprinnelig melding-----
Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 28. september 2015 15:03
Til: Chili Mobil
Kopi: juridisk; post; post@finkn.no; Lindorff Kundesenter; Postmottak Sivilombudsmannen; Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (firmapost@nkom.no)
Emne: Re: K.nr: 320747 SV: Klage/Fwd: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil AS

Hei,

dere har også portert mobilnummer mitt, sånn at det ikke kan brukes lenger.

Og så får jeg dette svaret.

Jeg sender det til Spesialenheten osv., siden at politiet bare ignorerer mine anmeldelser.

Det datasystemet deres er på grensen til å være kriminelt, mistenker jeg.

Chilli mobil har jeg heller aldri hørt om.

Dette lukter lang vei, vil jeg si.

Erik Ribsskog


2015-09-28 14:43 GMT+02:00 Chili Mobil <kundeservice@chilimobil.no>:
> Hei Erik,
> 
> Når det dreier seg om et ID-tyveri, er vi dessverre nødt til å motta en bekreftelse på at forholdet er anmeldt før vi kan slette eventuelle krav.
> Abonnementet er opprettet 12.08.2015. Denne e-postadressen er også oppgitt i bestillingen.
> 
> Med vennlig hilsen Frida
> Kundeservice Chilimobil
> Tlf. 02445
> 
> ________________________________________
> Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Sendt: 25. september 2015 14:09
> Til: PF_DL_Fakturaadministrasjon
> Kopi: Chili Mobil; juridisk; post@finkn.no
> Emne: Re: K.nr: 320747 SV: Klage/Fwd: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil
> AS
> 
> Hei,
> 
> jeg har aldri hatt noe abonnement, hos Chilli.
> 
> (Jeg bruker Telenor mobil.
> 
> Og jeg er ikke noe 'skravlekjærring', så jeg trenger ikke noe mer enn
> Telenor kontant, må jeg si).
> 
> Så dette er at noen har drevet med ID-tyveri, og har misbrukt mitt navn.
> 
> Og så får jeg innkassovarsel!
> 
> Dette firmaet, (Chilli mobil), har jeg aldri hørt om før.
> 
> Og det er tydelig, at det kan virke som, at de har dårlige
> datasystemer, som er lett å misbruke, (må man vel si).
> 
> Så at jeg må kaste bort masse tid, på å sende e-poster til Lindorff og
> Datatilsynet osv., om dette, det synes jeg, at er en skam.
> 
> Vennligst slutt å lat som at jeg har dette abonnementet nå og slutt å
> send meg innkassoer i forbindelser med dette.
> 
> Erik Ribsskog
> 
> 
> 2015-09-25 12:29 GMT+02:00 PF_DL_Fakturaadministrasjon
>> Hei
>> 
>> Det du har mottatt på mail her er din hoved faktura hos Chili Mobil AS. Om du har spørsmål rundt ditt abonnement kan du ta kontakt med Chili Mobil AS på tlf 02445 eller kundeservice@chilimobil.no med ditt kundenummer som er 320747.
>> 
>> 
>> Ha en fin dag.
>> 
>> Med vennlig hilsen/ Best regards
>> 
>> Jeanette K. G
>> Saksbehandler/ Case handler
>> Lindorff Faktura/ Lindorff Invoice
>> Telefon: +47 31 27 93 20
>> Fax: +47 61 14 93 12
>> 
>> 
>> 
>> Postboks 7055, N-3007 DRAMMEN, Norway Visiting adrdress :
>> Bjønndalsveien 7, 3442 Hyggen, Norway
>> 
>> Sentralbord: (+47) 23 21 10 00
>> ** This message including any attachments may contain confidential
>> and/or privileged information intended only for the person or entity
>> to which it is addressed. If you are not the intended recipient you
>> should delete this message and notify the sender. Thank you.
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> Hei,
>> dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).
>> (Jeg har ikke kontaktet disse).
>> Vennligst rydd opp!
>> Med hilsen
>> Erik Ribsskog
>> PS.
>> Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes jeg).
>> ---------- Forwarded message ----------
>> Date: 2015-09-09 5:37 GMT+02:00
>> Subject: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil AS
>> Vi viser til henvendelse og vedlegger som forespurt pdf av faktura.
>> Kopien har påført korrekt Kid-nummer og kan benyttes ved elektronisk betaling og som regnskapsbilag. Kopien kan ikke benyttes som brevgiro eller som skrankegiro.
>> Vi ber om at du åpner spamfilter for mottak av epost fra denne
>> adressen. Du trenger Acrobat Reader for å lese denne faktura. Acrobat
>> Reader kan lastes ned gratis fra http://www.adobe.no/ Vennlig hilsen
>> Kundeservice
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 

img106.jpg
234K

PS.

Her er vedlegget:

img106

No comments:

Post a Comment

Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive