Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

tirsdag 22. mai 2018

Dansker er visst veldig snusfornuftige. Det er en del av EØS-avtalen at nordmenn kan studere i Danmark, på samme måte som dansker/EU-borgere. Så Norge betaler mange milliarder, hvert år, til EU, for at nordmenn skal få disse rettighetene. Dessuten regnes Norge og Danmark for å være to søstre, (etter andre verdenskrig), og det er vel en bra ting, (skulle man vel tro), at disse søstrene da ikke blir som to 'Tore på sporet-søstre', (for å si det sånn). Men sånn tenker man visst ikke i Danmark


PS.

Det er også sånn, at vi i Norden, har en passunion.

(Fra årene etter andre verdenskrig, vel).

Og den passunionen sier også, at statsborgerne i de nordiske land, kan bo hvor de vil, i Norden.

Så dette at nordmenn kan studere i Danmark, (og betale det samme som dansker), er vel del av denne pass-unionen også.

Men denne avtalen, (som er i regi av Nordisk Råd vel), har nok gått i glemmeboka, i Danmark.

For da jeg prøvde å etablere meg i København, våren 2015.

Så fikk jeg ikke dansk personnummer, (av den danske arbeidsformidlingen).

Og da skyldte de på, at jeg ikke hadde pass.

(Jeg hadde kun førerkort).

Men i en passunion, så blir det bare latterlig, å si.

(Vil jeg si).

Så spørsmålet er, om danskene nå, tror at de er tyskere liksom, (etter at EF ble til EU osv.).

Og at derfor glemmer sin 'nordiske fortid'.

Hm.

Så sånn er muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 2.

Dessuten så er det vel mange danske statsborgere, som studerer gratis, i Norge.

(På samme måte).

Og dette tenker visst ikke han Rasmus Dahl, (på TV2), på.

Så dette blir mest, som noe surt oppgulp, fra en lokal narr, (i Danmark), kan det virke som.

Så hva grunnen er, til at media slår opp om dette, det kan man kanskje lure på.

Og det er vel antagelig sånn, at de norske studentene, knytter livsvarige vennskapsbånd, til mange danske 'søstre', i de årene, som de studerer, i Danmark.

Og dette vil knytte våre to 'søster-folk' nærmere hverandre.

(Må man vel si).

Og det samme skjer vel, med de danske studentene i Norge.

Så å angripe denne ordningen, det blir som noe hatsk, mot Norge, (kan det virke som).

(Hvis det ikke bare er snusfornuft/dumskap, da).

Dahl gjør et poeng av, at Norge er et velstående land.

Men dette blir det kompensert for, i forbindelse med EØS-avtalen.

Norge sender mange milliarder, til EU, hvert år, for å hjelpe de fattige EU-landene/borgerne.

(Blant annet Liverpool/Merseyside fikk mange penger, fra EU, i støtte.

Husker jeg fra da jeg bodde, i England, (noe jeg gjorde fra 2004 til 2014 og høsten 2017)).

Og Danmark er vel ikke et fattig land i Afrika, liksom.

Danmark er også et velstående land, (og ikke et utviklingsland), for å si det sånn.

Så dette virker som å være ny rekord i snusfornuft, (må man vel si).

(Noe sånt).

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 3.

Man kan kanskje si, at dette er et nazistisk utspill, fra denne Dahl.

Ellers blir det så dumt, (synes jeg).

Men hvis det er sånn, at dette er danske nazister, (som gir utrykk for sine meninger).

Så henger det mer på greip.

(Må man vel si).

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 4.

Og hvis det virkelig er et stort problem, at norske studenter studerer gratis i Danmark.

Så må EU ta opp dette, når man skal re-forhandle EØS-avtalen.

Og så må de si at: 'Dere nordmenn sender så mange studenter til Danmark, så dere må betale en milliard mer i støtte'.

Og så sier nordmennene, for eksempel, at: 'Men dere fisker for mye fisk, ved Smutthullet, så vi trekker derfra fra to milliarder'.

(Noe sånt).

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 5.

Nå glemte jeg Nordisk Råd igjen.

(I PS 4).

Siden at dette er del av en 'Nordisk Råd-avtale', (at nordmenn kan studere gratis i Danmark).

Så må vel danskene ta opp dette, i Nordisk Råd, da.

(Skulle man vel tro).

Men dette viser at det blir komplisert.

Nå som vi har både Nordisk Råd og EØS-avtalen.

Og når man blir tullet med.

(Som jeg ble, i Danmark, i 2015).

Så er det helt umulig å bli hørt, (som vanlig borger), vil jeg si.

For dansker er ofte veldig sta og umedgjørlige.

(Jeg har vokst opp, med en mormor, som er danskfødt).

Og de er også sneversynte.

Og nekter å se ting, på annet enn sin 'forstokkede' måte, da.

(For å si det sånn).

Og derfor ble jeg nektet dansk personnummer, (som jeg trengte for å etablere meg i Danmark, i 2015).

Selv om jeg hadde rett til å få dette, (som norsk statsborger).

Og ting blir så kompliserte nå, at ikke engang Nordisk Råd-folk forstår noe lenger.

Så det hjalp ikke å klage til Nordisk Råd heller, (i 2015).

Så dette 'EØS-greiene', blir som noe tull ofte, (vil jeg si).

Og det er vel mest for å hjelpe næringslivet, (til å bli konkurransedyktige i EU).

Men nordmenns borger-rettigheter forsvinner litt i dette, (vil jeg si).

Og de er ikke mye verdt.

(Kan det virke som).

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 6.

Og dette næringslivet som skulle bli konkurransedyktige i EU.

De blir vel mer og mer kjøpt opp, (fra EU).

Og det er vel snart bare Ekornes igjen, som vil selge stoler, til tyskere, osv.

Og de sunnmøringene er jo sta, de og.

Og de vil vel ikke miste sitt marked, i Europa.

Så de ofrer nok sikkert, noen østlendinger sine rettigheter.

For å beholde sine markedsandeler, på kontinentet.

(For sunnmøringer, de drar nok uansett ikke så ofte, til Danmark/England, (for å etablere seg).

For å si det sånn).

Så sånn er muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 7.

Her er mer om dette:


http://picbear.online/media/1768531007310606490_3645231496

PS 8.

Da jeg rømte fra sinnsykehuset Blakstad, til Danmark, i 2015.

Så ville ingen av mine slektninger hjelpe meg, å etablere meg, i Danmark.

Så jeg endte opp, hos den norske kirke, i København.

Og de hadde 'grøt-lørdag', (som vanlig vel).

Og til slutt, så var det bare meg, og en prest som het Magne igjen der.

Og han presten viste meg, en miniatyr-statue, (var det vel), av kunstverket 'To søstre', da.

Og fortalte at Norge og Danmark liksom var to søstre, da.

(Noe sånt).

Men jeg visste ikke, at 'To søstre' også stod utafor sinnsykehuset Blakstad.

(Hvor jeg nettopp hadde rømt fra).

Jeg var der om vinteren/våren.

Og jeg hadde aldri hørt om dette sinnsykehuset, før jeg ble tvangsinnlagt der, (i februar 2015).

Men det var litt 'merksnodig', (for å si det sånn).

For jeg fortalte ikke til de norske 'kirke-folka', i København, at jeg hadde rømt fra Blakstad.

(For det syntes jeg, at ble for flaut.

Og jeg rømte fra noen slags 'lobotomerings-planer/trusler', da.

For å si det sånn).

Så det var litt 'merksnodig', (må jeg si).

(At dette kunstverket også står utafor Blakstad sinnsykehus).

Så sånn er det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 9.

Her er mer om dette:


https://www.sjomannskirken.no/kirke/koebenhavn/vaare-aktiviteter/loerdagsgroet/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer blir slettet, (etter en del problemer med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe informasjon som skiller deg fra andre med samme navn, (sånn at det er klart hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg til temaet i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Bloggarkiv