Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

onsdag 22. august 2012

Fler bilder fra Liverpool

PIC_2052

PIC_2053

PIC_2054

PIC_2055

PIC_2056

PIC_2057

PIC_2058

PIC_2059

PIC_2060

PIC_2061

PIC_2062

PIC_2063

PIC_2064

PIC_2065

PIC_2067

PIC_2068

PIC_2069

PIC_2070

PIC_2071

PIC_2072

Rimi Nylænde, (som jeg skriver om, i Min Bok 4), ble gjort om til ICA Nær, like etter at jeg sluttet der, i 2000. Og nå blir ICA Nær gjort om til Rimi

13 ica nær

http://www.aftenposten.no/okonomi/Norsk-fiasko-svir-for-svenskene--6971105.html

Mer om advokatklager

Gmail - Klage Advokat.no/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på surr/Fwd: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til AdvokatforeningenGmail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Klage Advokat.no/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på surr/Fwd: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen
Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>Wed, Aug 22, 2012 at 3:50 PM
To:
"Moe, Ernst" <Ernst.Moe@domstol.no>


Cc:
Merete Smith <ms@advokatforeningen.no>


Hei,

jaha, jeg er lei av å bli lurt, som det heter.

Så jeg må si at det er udokumenterte påstander.

Kan man klage på eier av advokatkontoret da?


Erik Ribsskog


2012/8/22 Moe, Ernst <Ernst.Moe@domstol.no>Erik Ribsskog


Advokatforeningen har tatt dette opp med Justisdepartementet, foreløpig uten å få respons. Dette til din oprientering.


Ernst MoeFra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]


Sendt: 22. august 2012 14:53

Til: Moe, Ernst

Kopi: Merete Smith

Emne: Re: Klage Advokat.no/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på surr/Fwd: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til AdvokatforeningenHei,


takk for svar!Men jeg synes det er en uskikk, at det bare er advokater, som kan klages inn.Jeg synes at klagen min blir mye svakere, når den rettes mot advokaten.Dette startet jo da jeg sendte e-post til Advokat.no, og ikke da Advokat.no ga meg den og den advokaten, synes jeg.Jeg kan forklare:1.Advokat.no ga meg en advokat, som ikke var ekspert på det området, som jeg trengte advokat innen.


Enda de hadde flere sånne eksperter, i samme kontorlandskap/adresse.


2.


Den 'inkompetente' advokaten slutter, og Advokat.no tilbyr meg ikke ny advokat.


Altså det blir en sterkere klage enn:1. Advokaten tok på seg mitt oppdrag på tross av at det fantes andre advokater i samme firma med bedre kompetanse på området som min sak gjaldt.2. Advokaten sluttet i jobben uten å gjøre ferdig min sak.


Her forsvinner jo advokatfirmaets ansvar.Skal ikke folk beskyttes mot tulling fra advokatfirma da?


Det er svakt at folk ikke blir beskyttet mot tulling fra advokatfirma _også_, synes jeg.


Mvh.


Erik Ribsskog


2012/8/22 Moe, Ernst <Ernst.Moe@domstol.no>
Erik RibskogDu finner informasjon om klageadgang og fremgangsmåte på advokatforeningens hjemmeside. Der finner
du også Regler for god advokatskikk og Advokatforskriften. Det er bare advokater (personer) som kan klages inn for disiplinærorganene.


Mvh


Ernst MoeFra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]


Sendt: 22. august 2012 14:05

Til: Moe, Ernst

Kopi: ms@advokatforeningen.no

Emne: Klage Advokat.no/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på surr/Fwd: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen

Hei,


jeg fant denne e-post-adressen ved å bruke Google.


ms@advokatforeningen.no klarer visst ikke å gi meg e-post adressen din, så jeg måtte gjøre det sånn.Jeg vil klage på Advokat.no til Displinærnemden, for jeg synes det er mer hensiktsmessig, enn å klage på en bestemt advokat, i denne saken.


Men noen advokater som ikke sier hva deres rolle er i advokatforeningen/disiplinærnemden, driver å motsier hverandre.Når det gjelder hvem som skal avgjøre om det er greit å klage på Advokat.no.En medarbeider skrev at dette er en Disiplinærnemd-avgjørelse.


Jeg vil derfor høre dette fra Disiplinærnemnden og ikke fra folk som bare utgir seg for å representere den.Kan jeg klage på Advokat.no?Hvis det er greit, så forklar meg hvordan jeg kan sende klagen.Mvh.Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------

From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2012/8/22

Subject: Oppdatering/Fwd: Klage på surr/Fwd: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen

To: ms@advokatforeningen.no

Hei,


i dag fikk jeg et brev fra ei Elisabeth Wille, som sier hun er advokat.


Men det må være ei 'sabotøse' som har lest på bloggen min, og tuller, tror jeg.


For jeg har jo sent dette til generalsekretær
ms@advokatforeningen.no
.Jeg kan ikke se at vedkommende sabotøse er medlem av Disiplinærnemnden engang.


Nå må dere slutte å tulle!La meg sende til disiplærnemnden nå.Og slutt å foreta deres arbeid på maur, (byråkrat)-nivå.


Dette er MI6 og CIA og det som verre er, frykter jeg.


Skjerpings!Vedlegger brevet det er snakkings om.


Erik Ribsskog---------- Forwarded message ----------

From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2012/8/8

Subject: Klage på surr/Fwd: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen

To: ms@advokatforeningen.no

Hei,


jeg sender denne klagen til generalsekretæren, og satser på at det er riktig.Jeg har først blitt opplyst om at jeg kan sende på e-post, og så har dette blitt forandret til vanlig post.Dessuten, jeg prøver å klage på Advokat.no, til Disiplinærnemden.


Men byråkratene stopper klagen.


Den kommer ikke fram dit.


For byråkratene begynner å behandle klagen.(Noe de selv har sagt de ikke har myndighet til).


Kan du være så snill og se på dette.


Egentlig så hadde jeg tenkt å sende dette, til lederen for Advokatforeningen.


Men jeg fant ikke e-post adressen til lederen deres, på nettsidene deres.


Mvh.


Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------

From: Jeppe Normann <J.Normann@selmer.no>

Date: 2012/8/7

Subject: SV: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen

To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Alle opplysninger og kontaktinfo til Advokatforeningen finner du på nettet.
Med vennlig hilsen
Jeppe NormannAdvokat –leder disiplinærutvalget Oslo krets


Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]


Sendt: 6. august 2012 16:23

Til: Jeppe Normann

Emne: Re: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen


Hei,


den er grei.


Men hvem er leder for Advokatforeningen?Kan jeg være så snill å få e-post adressen til lederen der.


For jeg synes at de 'fotsoldatene' hans surrer så mye.Så det vil jeg gjerne klage på da.


Mvh.


Erik Ribsskog


2012/8/6 Jeppe Normann <J.Normann@selmer.no>
Jeg har ikke fått besvart denne tidligere på grunn av ferieavvikling.


Alle klager på advokater skal sendes til advokatforeningen, som ivaretar sekreteriatfunksjonene for
disiplinærmyndighetene.


Jeg ber således om at alle henvendelser rettes dit.Med vennlig hilsen
Jeppe Normann

leder disiplinærutvalget for Oslo Krets
Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]


Sendt: 30. juli 2012 13:56

Til: Jeppe Normann

Emne: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen


Hei,


jeg synes at Advokatforeningen vimser så mye, så jeg klager til leder for Disiplinærnemden, for Oslo.1. Advokatforeningen sier først at jeg kan sende på e-post, og så sier de at jeg må sende pr. brev.


De kan ikke forandre på det de sier, mener jeg.


2. Advokatforeningen sier at det er Disiplinærnemnden som bestemmer om klagen kan godtas.Likevel så sier de at jeg ikke kan klage på et advokatkontor.Jeg mener at her passer det best å klage på advokatkontoret.


Og vil ha en saklig vurdering av klagen, fra Disiplinærnemnden.


Likevel så stopper Advokatforeningen klagen min før den når fram til Disiplinærnemnden.


Så derfor denne e-posten.


Klagen på advokat.no er som følger:

1.Jeg ba om en advokat i Drammen, og fikk en i Oslo.


Men seinere så fant jeg ut, at denne advokaten ikke var spesialist i barnevernssaker, som min sak gikk på, (jeg fikk Fri Rettshjelp fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus).


Advokat.no hadde derimot mange advokater som var spesialister på nettopp barnevern, (så jeg på deres nettsider).


Så dette var som noe helt meningsløst for meg, det blir som at hvis man leverer en bil på verkstedet, også er det elektrikeren som lakkerer bilen.


Da er det noe galt noe sted.


Men da har sikkert sjefen til elektrikeren beordret han å gjøre dette.


Så derfor er klagen på Advokat.no og ikke advokat Rukke.


2.Da Rukke sluttet i jobben sin, så fikk jeg ikke noe ny advokat av Advokat.no.


De bare kastet meg på dør, så og si.


Jeg synes at både punkt 1 og 2 er brudd på god advokatskikk.

Mvh.
Erik Ribsskog
---------- Forwarded message ----------

From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2012/7/30

Subject: Re: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen

To: Disiplinærnemnden for advokater <nemnden@jus.no>

Hei,


jeg synes dere vingler så mye.


Du skrev i den forrige korrespondansen din at det var Disiplinærnemnden som avgjorde om man godta en klage på et advokatkontor.


Og nå stopper du klagen før den når fram til Dispilinærnemnden.Dette kalles vimsing, mener jeg.Det samme når det gjelder e-postene.Du sa det var greit å sende på e-post, og så sier du at det må sender per brev.


Kan jeg få ta det her med en 'scafer' hos dere, som ikke er så stressa?Jeg vil gjerne ha det her fra øverste hold nå.Mvh.


Erik Ribsskog


2012/7/30 Disiplinærnemnden for advokater <nemnden@jus.no>
Det vises til din e-post av 27. juli og vårt brev til deg av 24. juli 2012.Disiplinærmyndighetene behandler klage på
advokat (min understrekning) som skal ha opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk eller for øvrig i strid med domstolloven eller annen lov, samt klager over at en advokat har krevd for høyt salær, jf. Advokatforskriftens


§ 5-3 og Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg.Din klage er fortsatt rettet mot advokatfirmaet Advokat.no. Det er, som tidligere opplyst, kun advokater og ikke advokatfirmaer som kan klages inn
for disiplinærordningen. Vi kan således ikke registrere din klage på Advokat.no.Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at i tillegg til eventuelle e-postoversendelser, skal underskrevet klage med bilag sendes i to eksemplarer
per post.Denne tilbakemeldingen kun som e-post.
Med vennlig hilsen


Beate Sundstrømadvokatassistent DNA – sekretær / saksbehandlerDisiplinærnemnden for advokater


Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo T 22 03 50 50

Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]


Sendt: 27. juli 2012 21:16

Til: Disiplinærnemnden for advokater

Emne: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen

Hei,


jeg viser til deg/deres brev, som jeg mottok tidligere denne uken.Jeg synes at i denne saken, så passer det best å rette klagen mot advokatkontoret og ikke advokaten.Så om Disiplinærnevnden kunne ha kikket på dette.(Og svart på om det er greit å klage sånn).


Klagen min er som følger, mot Advokat.no:1.Jeg ba om en advokat i Drammen, og fikk en i Oslo.


Men seinere så fant jeg ut, at denne advokaten ikke var spesialist i barnevernssaker, som min sak gikk på, (jeg fikk Fri Rettshjelp fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus).


Advokat.no hadde derimot mange advokater som var spesialister på nettopp barnevern, (så jeg på deres nettsider).


Så dette var som noe helt meningsløst for meg, det blir som at hvis man leverer en bil på verkstedet, også er det elektrikeren som lakkerer bilen.


Da er det noe galt noe sted.


Men da har sikkert sjefen til elektrikeren beordret han å gjøre dette.


Så derfor er klagen på Advokat.no og ikke advokat Rukke.


2.Da Rukke sluttet i jobben sin, så fikk jeg ikke noe ny advokat av Advokat.no.


De bare kastet meg på dør, så og si.


Jeg synes at både punkt 1 og 2 er brudd på god advokatskikk.Sender også kopi til Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, (som en oppdatering), siden jeg har klaget til de også.Håper dette er i orden!Mvh.Erik RibsskogPS.Du har jo tidligere skrevet at det var greit at jeg sendte på e-post, så jeg regner med at det fortsatt gjelder og sender derfor på e-post istedet for per brev i to eksemplarer.Jeg regner med at dette var en forglemmelse og at dere ikke mente å virke vinglete/uklare.

---------- Forwarded message ----------

From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2012/7/10

Subject: Re: Din henvendelse til Advokatforeningen

To: Disiplinærnemnden for advokater <nemnden@jus.no>

Hei,


det høres bra ut, jeg er vant til å ikke alltid få svar, fra Norge, hit til England, så dere er bedre enn mange andre, (inkludert Kunnskapsdepartementet, f.eks. er det jeg først
tenker på da).Min adresse skal være:Erik Ribsskog
10 Keith Court
Keith Avenue
Liverpool
GB-L4 5XJ
StorbritanniaIgjen takk for svar!Mvh.Erik Ribsskog2012/7/10 Disiplinærnemnden for advokater <nemnden@jus.no>
Hei,Det vises til din e-post som ble sendt oss i kopi den 20. juni 2012.Grunnet ferieavvikling i sekretariatet har vi ikke hatt anledning til å svare på din e-post tidligere. Vi beklager dette.Til orientering opplyses det om at all korrespondanse til Disiplinærnemnden skal skje pr. post, men grunnet avstand og sen postgang kan vi godta at
dine innlegg kun kommer som e-post. Vi ønsker for ordens skyld i denne forbindelse å opplyse om at dersom denne fremgangsmåten ønskes benyttet, vil du selv stå ansvarlig for om eventuelle personlige opplysninger kommer på
avveie da e-post ikke er en sikker korrespondanse mellom to parter. Du vil derfor motta svar fra oss per post.Vi tør be deg opplyse oss om din postadresse slik at svarbrev til deg i forbindelse med nedenstående e-post kan postlegges så snart som mulig.Med vennlig hilsen

Hewan NegassiDisiplinærnemnden for advokater


Kristian Augusts gate 9, 0164 OsloFra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]


Sendt: 20. juni 2012 20:57

Til: Mona Mjøen McKiernan

Kopi: Disiplinærnemnden for advokater

Emne: Re: Din henvendelse til Advokatforeningen

Hei,


ok, jeg videresender denne korrespondansen til dem, så får jeg håpe at de tar kontakt.Også ønsker jeg samtidig å klage på Advokat.no.


Som tidligere nevnt, så ba jeg om en advokat i Drammen, siden dette er den nærmeste store byen, fra Bergeråsen, hvor omsorgssvikten fant sted.(Etter at jeg ble innvilget Fri Rettshjelp, fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus).


Jeg ble tilbudt en advokat i Oslo.Og jeg tenkte at det var greit.


Men da jeg sjekket nettsidene til Advokat.no nærmere, så så jeg det, at Advokat.no hadde syv advokater i Oslo, som var spesialister på barnevern.Og selv om min sak er en barnevernssak, (min far lot meg bo alene fra jeg var ni år, og jeg fikk fri rettshjelp til en barnevernssak mot Svelvik kommune).Så ble jeg gitt en advokat som _ikke_ hadde barnevern som hovedfelt.


Og så, her om dagen, slutter plutselig den advokaten.


Advokat.no skulle jo da selvfølgelig ha tilbudt meg en ny advokat.


Men det gjorde de ikke.


De bare sa at de var ferdig med saken.


Og dette etter at jeg hadde forklart for hun Rukke der, at jeg blir snytt for arv også, og trenger hjelp av en advokat, til å få Tingretten i Larvik, til å ha offentlig skifte, etter min mormor, og fristen der er 26. juni, altså på tirsdag neste uke.Så at Advokat.no bare sluttet å jobbe med sakene mine, det kan koste meg arven etter min mor, (som døde i 1999), og min mormor som var fra danske kongelige og adelige.Så jeg synes Advokat.no oppfører seg så besynderlig, at jeg ønsker å klage.


Samtidlig så lurer jeg på hva vitsen er med å klage, for Øvergård fikk bare 2000 i bot, og jeg fikk ingenting i erstatning.


Og dette gjaldt salg av min del av et sameie i Holmsbu, som jeg ville selge for å ha råd til det nevnte offentlige skiftet da.For meg så virker det som at jeg bare blir systematisk tullet med av norske advokater, (er det mafian som trekker i tråder, jeg har overhørt i 2003 at jeg er forfulgt av dem).


Hvordan skal jeg liksom få ordnet med det offentlige skiftet da.


Hvorfor kan liksom ingen i Norge hjelpe meg med det, nå er det bare noen dager igjen til fristen går ut.


Men Advokatforeningen er så idiotisk organisert at dere ikke gir erstatning til ofre for deres mafia-advokater, og kun gir mindre enn en timelønn i bot til disse mafia-advokatene så det er jo helt håpløst.


Det burde vært som i USA hvor folk får store erstatninger.


Ellers så kommer de aldri av flekken.Jeg blir litt kvalm her jeg sitter i England av dette mafia-opplegget som foregår i Norge.


Så nå må dere forte dere å gi Advokat.no 2000 i bot, de også.


Hva skal liksom løse seg da, tenker dere?Dette er jo helt meningsløst egentlig.Kan dere ikke tilby meg advokathjelp, eller noe, i det minste?Hvordan skal jeg få ordnet med dette offentlige skiftet hvor fristen går ut 26. juni.


Det kan jo være at den egentlige grunnen til at Advokat.no oppførte seg så besynderlig var for at jeg skulle miste kontrollen over det arveoppgjøret, pga. at en mafia står bak, og trekker i tråder.Jeg rekker jo ikke nå å få en ny advokat til å ordne med dette.


Så om dere kan ordne med det.Jeg har skrevet om disse problemene på blogg i tre år nå, og ingen i Norge gjør en dritt, så jeg er rimelig oppgitt, for å si det sånn.Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si.


Erik Ribsskog

2012/6/20 Mona Mjøen McKiernan <mmm@advokatforeningen.no>
Erik Ribsskog,Vi viser til dine henvendelser av 19.juni 2012, vedrørende klage på advokat Erik Øvergård.Det fremgår av din henvendelse at du har anket beslutningen fra disiplinærutvalget i tide.Vi råder vi deg til å ta kontakt med Disiplinærnemnden dersom du ønsker å få vite hvordan det har gått med anken.


Disiplinærnemnden er offentlig oppnevnt nemnd, og hører ikke til Advokatforeningen.


Vi har derfor ikke mulighet til å sjekke hvordan det har gått med anken din.Disiplinærnemndens kontaktinformasjon er
nemnden@jus.noVi håper dette var til hjelp.
Med vennlig hilsen

Mona Mjøen McKiernanADVOKATFORENINGEN / THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION

Kristian Augusts gate 9, N-0164 Oslo T
+47 22 03 50 50 E
mmm@advokatforeningen.nospan>


www.advokatforeningen.no www.advokatenhjelperdeg.no
From: Erik
Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]


Sent: 19. juni 2012 15:33

To: Mona Mjøen McKiernan

Subject: Re: Din henvendelse til Advokatforeningen
Hei,


jeg anket i tide.Men problemet er at dere ikke har gjort noe.


Så det er jo skandale.


Erik Ribsskog


Jeg sendte en ny e-post angående Advokat.no

Gmail - Klage Advokat.no/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på surr/Fwd: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til AdvokatforeningenGmail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Klage Advokat.no/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på surr/Fwd: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen
Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>Wed, Aug 22, 2012 at 1:53 PM
To:
"Moe, Ernst" <Ernst.Moe@domstol.no>


Cc:
Merete Smith <ms@advokatforeningen.no>


Hei,

takk for svar!

Men jeg synes det er en uskikk, at det bare er advokater, som kan klages inn.

Jeg synes at klagen min blir mye svakere, når den rettes mot advokaten.


Dette startet jo da jeg sendte e-post til Advokat.no, og ikke da Advokat.no ga meg den og den advokaten, synes jeg.

Jeg kan forklare:

1.


Advokat.no ga meg en advokat, som ikke var ekspert på det området, som jeg trengte advokat innen.

Enda de hadde flere sånne eksperter, i samme kontorlandskap/adresse.2.

Den 'inkompetente' advokaten slutter, og Advokat.no tilbyr meg ikke ny advokat.


Altså det blir en sterkere klage enn:

1. Advokaten tok på seg mitt oppdrag på tross av at det fantes andre advokater i samme firma med bedre kompetanse på området som min sak gjaldt.


2. Advokaten sluttet i jobben uten å gjøre ferdig min sak.


Her forsvinner jo advokatfirmaets ansvar.

Skal ikke folk beskyttes mot tulling fra advokatfirma da?


Det er svakt at folk ikke blir beskyttet mot tulling fra advokatfirma _også_, synes jeg.

Mvh.

Erik Ribsskog


2012/8/22 Moe, Ernst <Ernst.Moe@domstol.no>
Erik RibskogDu finner informasjon om klageadgang og fremgangsmåte på advokatforeningens hjemmeside. Der finner du også Regler for god advokatskikk og Advokatforskriften.
Det er bare advokater (personer) som kan klages inn for disiplinærorganene.


Mvh


Ernst MoeFra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]


Sendt: 22. august 2012 14:05

Til: Moe, Ernst

Kopi: ms@advokatforeningen.no

Emne: Klage Advokat.no/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på surr/Fwd: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til AdvokatforeningenHei,


jeg fant denne e-post-adressen ved å bruke Google.


ms@advokatforeningen.no klarer visst ikke å gi meg e-post adressen din, så jeg måtte gjøre det sånn.Jeg vil klage på Advokat.no til Displinærnemden, for jeg synes det er mer hensiktsmessig, enn å klage på en bestemt advokat, i denne saken.


Men noen advokater som ikke sier hva deres rolle er i advokatforeningen/disiplinærnemden, driver å motsier hverandre.Når det gjelder hvem som skal avgjøre om det er greit å klage på Advokat.no.En medarbeider skrev at dette er en Disiplinærnemd-avgjørelse.


Jeg vil derfor høre dette fra Disiplinærnemnden og ikke fra folk som bare utgir seg for å representere den.Kan jeg klage på Advokat.no?Hvis det er greit, så forklar meg hvordan jeg kan sende klagen.Mvh.Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------

From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2012/8/22

Subject: Oppdatering/Fwd: Klage på surr/Fwd: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen

To: ms@advokatforeningen.no

Hei,


i dag fikk jeg et brev fra ei Elisabeth Wille, som sier hun er advokat.


Men det må være ei 'sabotøse' som har lest på bloggen min, og tuller, tror jeg.


For jeg har jo sent dette til generalsekretær
ms@advokatforeningen.no
.Jeg kan ikke se at vedkommende sabotøse er medlem av Disiplinærnemnden engang.


Nå må dere slutte å tulle!La meg sende til disiplærnemnden nå.Og slutt å foreta deres arbeid på maur, (byråkrat)-nivå.


Dette er MI6 og CIA og det som verre er, frykter jeg.


Skjerpings!Vedlegger brevet det er snakkings om.


Erik Ribsskog

---------- Forwarded message ----------

From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2012/8/8

Subject: Klage på surr/Fwd: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen

To: ms@advokatforeningen.no

Hei,


jeg sender denne klagen til generalsekretæren, og satser på at det er riktig.Jeg har først blitt opplyst om at jeg kan sende på e-post, og så har dette blitt forandret til vanlig post.Dessuten, jeg prøver å klage på Advokat.no, til Disiplinærnemden.


Men byråkratene stopper klagen.


Den kommer ikke fram dit.


For byråkratene begynner å behandle klagen.(Noe de selv har sagt de ikke har myndighet til).


Kan du være så snill og se på dette.


Egentlig så hadde jeg tenkt å sende dette, til lederen for Advokatforeningen.


Men jeg fant ikke e-post adressen til lederen deres, på nettsidene deres.


Mvh.


Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------

From: Jeppe Normann <J.Normann@selmer.no>

Date: 2012/8/7

Subject: SV: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen

To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>


Alle opplysninger og kontaktinfo til Advokatforeningen finner du på nettet.
Med vennlig hilsenJeppe NormannAdvokat –leder disiplinærutvalget Oslo krets
Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]


Sendt: 6. august 2012 16:23

Til: Jeppe Normann

Emne: Re: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen


Hei,


den er grei.


Men hvem er leder for Advokatforeningen?Kan jeg være så snill å få e-post adressen til lederen der.


For jeg synes at de 'fotsoldatene' hans surrer så mye.Så det vil jeg gjerne klage på da.


Mvh.


Erik Ribsskog


2012/8/6 Jeppe Normann <J.Normann@selmer.no>
Jeg har ikke fått besvart denne tidligere på grunn av ferieavvikling.


Alle klager på advokater skal sendes til advokatforeningen, som ivaretar sekreteriatfunksjonene for
disiplinærmyndighetene.


Jeg ber således om at alle henvendelser rettes dit.Med vennlig hilsen
Jeppe Normann

leder disiplinærutvalget for Oslo Krets


Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]


Sendt: 30. juli 2012 13:56

Til: Jeppe Normann

Emne: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen


Hei,


jeg synes at Advokatforeningen vimser så mye, så jeg klager til leder for Disiplinærnemden, for Oslo.1. Advokatforeningen sier først at jeg kan sende på e-post, og så sier de at jeg må sende pr. brev.


De kan ikke forandre på det de sier, mener jeg.


2. Advokatforeningen sier at det er Disiplinærnemnden som bestemmer om klagen kan godtas.Likevel så sier de at jeg ikke kan klage på et advokatkontor.Jeg mener at her passer det best å klage på advokatkontoret.


Og vil ha en saklig vurdering av klagen, fra Disiplinærnemnden.


Likevel så stopper Advokatforeningen klagen min før den når fram til Disiplinærnemnden.


Så derfor denne e-posten.


Klagen på advokat.no er som følger:

1.Jeg ba om en advokat i Drammen, og fikk en i Oslo.


Men seinere så fant jeg ut, at denne advokaten ikke var spesialist i barnevernssaker, som min sak gikk på, (jeg fikk Fri Rettshjelp fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus).


Advokat.no hadde derimot mange advokater som var spesialister på nettopp barnevern, (så jeg på deres nettsider).


Så dette var som noe helt meningsløst for meg, det blir som at hvis man leverer en bil på verkstedet, også er det elektrikeren som lakkerer bilen.


Da er det noe galt noe sted.


Men da har sikkert sjefen til elektrikeren beordret han å gjøre dette.


Så derfor er klagen på Advokat.no og ikke advokat Rukke.


2.Da Rukke sluttet i jobben sin, så fikk jeg ikke noe ny advokat av Advokat.no.


De bare kastet meg på dør, så og si.


Jeg synes at både punkt 1 og 2 er brudd på god advokatskikk.

Mvh.
Erik Ribsskog
---------- Forwarded message ----------

From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2012/7/30

Subject: Re: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen

To: Disiplinærnemnden for advokater <nemnden@jus.no>

Hei,


jeg synes dere vingler så mye.


Du skrev i den forrige korrespondansen din at det var Disiplinærnemnden som avgjorde om man godta en klage på et advokatkontor.


Og nå stopper du klagen før den når fram til Dispilinærnemnden.Dette kalles vimsing, mener jeg.Det samme når det gjelder e-postene.Du sa det var greit å sende på e-post, og så sier du at det må sender per brev.


Kan jeg få ta det her med en 'scafer' hos dere, som ikke er så stressa?Jeg vil gjerne ha det her fra øverste hold nå.Mvh.


Erik Ribsskog


2012/7/30 Disiplinærnemnden for advokater <nemnden@jus.no>
Det vises til din e-post av 27. juli og vårt brev til deg av 24. juli 2012.Disiplinærmyndighetene behandler klage på
advokat (min understrekning) som skal ha opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk eller for øvrig i strid med domstolloven eller annen lov, samt klager over at en advokat har krevd for høyt salær, jf. Advokatforskriftens


§ 5-3 og Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg.Din klage er fortsatt rettet mot advokatfirmaet Advokat.no. Det er, som tidligere opplyst, kun advokater og ikke advokatfirmaer som kan klages inn
for disiplinærordningen. Vi kan således ikke registrere din klage på Advokat.no.Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at i tillegg til eventuelle e-postoversendelser, skal underskrevet klage med bilag sendes i to eksemplarer
per post.Denne tilbakemeldingen kun som e-post.
Med vennlig hilsen


Beate Sundstrømadvokatassistent DNA – sekretær / saksbehandlerDisiplinærnemnden for advokater


Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo T 22 03 50 50

Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]


Sendt: 27. juli 2012 21:16

Til: Disiplinærnemnden for advokater

Emne: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen

Hei,


jeg viser til deg/deres brev, som jeg mottok tidligere denne uken.Jeg synes at i denne saken, så passer det best å rette klagen mot advokatkontoret og ikke advokaten.Så om Disiplinærnevnden kunne ha kikket på dette.(Og svart på om det er greit å klage sånn).


Klagen min er som følger, mot Advokat.no:1.Jeg ba om en advokat i Drammen, og fikk en i Oslo.


Men seinere så fant jeg ut, at denne advokaten ikke var spesialist i barnevernssaker, som min sak gikk på, (jeg fikk Fri Rettshjelp fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus).


Advokat.no hadde derimot mange advokater som var spesialister på nettopp barnevern, (så jeg på deres nettsider).


Så dette var som noe helt meningsløst for meg, det blir som at hvis man leverer en bil på verkstedet, også er det elektrikeren som lakkerer bilen.


Da er det noe galt noe sted.


Men da har sikkert sjefen til elektrikeren beordret han å gjøre dette.


Så derfor er klagen på Advokat.no og ikke advokat Rukke.


2.Da Rukke sluttet i jobben sin, så fikk jeg ikke noe ny advokat av Advokat.no.


De bare kastet meg på dør, så og si.


Jeg synes at både punkt 1 og 2 er brudd på god advokatskikk.Sender også kopi til Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, (som en oppdatering), siden jeg har klaget til de også.Håper dette er i orden!Mvh.Erik RibsskogPS.Du har jo tidligere skrevet at det var greit at jeg sendte på e-post, så jeg regner med at det fortsatt gjelder og sender derfor på e-post istedet for per brev i to eksemplarer.Jeg regner med at dette var en forglemmelse og at dere ikke mente å virke vinglete/uklare.

---------- Forwarded message ----------

From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2012/7/10

Subject: Re: Din henvendelse til Advokatforeningen

To: Disiplinærnemnden for advokater <nemnden@jus.no>

Hei,


det høres bra ut, jeg er vant til å ikke alltid få svar, fra Norge, hit til England, så dere er bedre enn mange andre, (inkludert Kunnskapsdepartementet, f.eks. er det jeg først
tenker på da).Min adresse skal være:Erik Ribsskog
10 Keith Court
Keith Avenue
Liverpool
GB-L4 5XJ
StorbritanniaIgjen takk for svar!Mvh.Erik Ribsskog2012/7/10 Disiplinærnemnden for advokater <nemnden@jus.no>
Hei,Det vises til din e-post som ble sendt oss i kopi den 20. juni 2012.Grunnet ferieavvikling i sekretariatet har vi ikke hatt anledning til å svare på din e-post tidligere. Vi beklager dette.Til orientering opplyses det om at all korrespondanse til Disiplinærnemnden skal skje pr. post, men grunnet avstand og sen postgang kan vi godta at
dine innlegg kun kommer som e-post. Vi ønsker for ordens skyld i denne forbindelse å opplyse om at dersom denne fremgangsmåten ønskes benyttet, vil du selv stå ansvarlig for om eventuelle personlige opplysninger kommer på
avveie da e-post ikke er en sikker korrespondanse mellom to parter. Du vil derfor motta svar fra oss per post.Vi tør be deg opplyse oss om din postadresse slik at svarbrev til deg i forbindelse med nedenstående e-post kan postlegges så snart som mulig.Med vennlig hilsen

Hewan NegassiDisiplinærnemnden for advokater


Kristian Augusts gate 9, 0164 OsloFra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]


Sendt: 20. juni 2012 20:57

Til: Mona Mjøen McKiernan

Kopi: Disiplinærnemnden for advokater

Emne: Re: Din henvendelse til Advokatforeningen

Hei,


ok, jeg videresender denne korrespondansen til dem, så får jeg håpe at de tar kontakt.Også ønsker jeg samtidig å klage på Advokat.no.


Som tidligere nevnt, så ba jeg om en advokat i Drammen, siden dette er den nærmeste store byen, fra Bergeråsen, hvor omsorgssvikten fant sted.(Etter at jeg ble innvilget Fri Rettshjelp, fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus).


Jeg ble tilbudt en advokat i Oslo.Og jeg tenkte at det var greit.


Men da jeg sjekket nettsidene til Advokat.no nærmere, så så jeg det, at Advokat.no hadde syv advokater i Oslo, som var spesialister på barnevern.Og selv om min sak er en barnevernssak, (min far lot meg bo alene fra jeg var ni år, og jeg fikk fri rettshjelp til en barnevernssak mot Svelvik kommune).Så ble jeg gitt en advokat som _ikke_ hadde barnevern som hovedfelt.


Og så, her om dagen, slutter plutselig den advokaten.


Advokat.no skulle jo da selvfølgelig ha tilbudt meg en ny advokat.


Men det gjorde de ikke.


De bare sa at de var ferdig med saken.


Og dette etter at jeg hadde forklart for hun Rukke der, at jeg blir snytt for arv også, og trenger hjelp av en advokat, til å få Tingretten i Larvik, til å ha offentlig skifte, etter min mormor, og fristen der er 26. juni, altså på tirsdag neste uke.Så at Advokat.no bare sluttet å jobbe med sakene mine, det kan koste meg arven etter min mor, (som døde i 1999), og min mormor som var fra danske kongelige og adelige.Så jeg synes Advokat.no oppfører seg så besynderlig, at jeg ønsker å klage.


Samtidlig så lurer jeg på hva vitsen er med å klage, for Øvergård fikk bare 2000 i bot, og jeg fikk ingenting i erstatning.


Og dette gjaldt salg av min del av et sameie i Holmsbu, som jeg ville selge for å ha råd til det nevnte offentlige skiftet da.For meg så virker det som at jeg bare blir systematisk tullet med av norske advokater, (er det mafian som trekker i tråder, jeg har overhørt i 2003 at jeg er forfulgt av dem).


Hvordan skal jeg liksom få ordnet med det offentlige skiftet da.


Hvorfor kan liksom ingen i Norge hjelpe meg med det, nå er det bare noen dager igjen til fristen går ut.


Men Advokatforeningen er så idiotisk organisert at dere ikke gir erstatning til ofre for deres mafia-advokater, og kun gir mindre enn en timelønn i bot til disse mafia-advokatene så det er jo helt håpløst.


Det burde vært som i USA hvor folk får store erstatninger.


Ellers så kommer de aldri av flekken.Jeg blir litt kvalm her jeg sitter i England av dette mafia-opplegget som foregår i Norge.


Så nå må dere forte dere å gi Advokat.no 2000 i bot, de også.


Hva skal liksom løse seg da, tenker dere?Dette er jo helt meningsløst egentlig.Kan dere ikke tilby meg advokathjelp, eller noe, i det minste?Hvordan skal jeg få ordnet med dette offentlige skiftet hvor fristen går ut 26. juni.


Det kan jo være at den egentlige grunnen til at Advokat.no oppførte seg så besynderlig var for at jeg skulle miste kontrollen over det arveoppgjøret, pga. at en mafia står bak, og trekker i tråder.Jeg rekker jo ikke nå å få en ny advokat til å ordne med dette.


Så om dere kan ordne med det.Jeg har skrevet om disse problemene på blogg i tre år nå, og ingen i Norge gjør en dritt, så jeg er rimelig oppgitt, for å si det sånn.Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si.


Erik Ribsskog

2012/6/20 Mona Mjøen McKiernan <mmm@advokatforeningen.no>
Erik Ribsskog,Vi viser til dine henvendelser av 19.juni 2012, vedrørende klage på advokat Erik Øvergård.Det fremgår av din henvendelse at du har anket beslutningen fra disiplinærutvalget i tide.Vi råder vi deg til å ta kontakt med Disiplinærnemnden dersom du ønsker å få vite hvordan det har gått med anken.


Disiplinærnemnden er offentlig oppnevnt nemnd, og hører ikke til Advokatforeningen.


Vi har derfor ikke mulighet til å sjekke hvordan det har gått med anken din.Disiplinærnemndens kontaktinformasjon er
nemnden@jus.noVi håper dette var til hjelp.
Med vennlig hilsen

Mona Mjøen McKiernanADVOKATFORENINGEN / THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION

Kristian Augusts gate 9, N-0164 Oslo T
+47 22 03 50 50 E
mmm@advokatforeningen.no


www.advokatforeningen.no www.advokatenhjelperdeg.no
From: Erik
Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]


Sent: 19. juni 2012 15:33

To: Mona Mjøen McKiernan

Subject: Re: Din henvendelse til Advokatforeningen
Hei,


jeg anket i tide.Men problemet er at dere ikke har gjort noe.


Så det er jo skandale.


Erik RibsskogBloggarkiv