Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

onsdag 9. april 2014

Jeg sendte en e-post til onkel Runar

Eiendom i HolmsbuClick to teach Gmail this conversation is important.
Erik Ribsskog eribsskog@gmail.com
11:13 AM (8 minutes ago)

to post, drammen.tingre., britemb


Hei Runar,

Erland Borgen, (soenn av rektor Borgen, Berger skole), anbefalte meg
aa kontakte de andre eierne, angaaende salg av eiendom, i Holmsbu.

Jeg har etablert meg i England, (maa jeg si), men jeg blir tulla med
av britiske myndigheter, og faar ofte ikke arbeidsledighetstrygd osv.,
og maa ofte gaa aa leite etter mynter paa gata, osv., for aa faa noen
skillinger til noe mat, som jeg ikke blir helt mett av.

Saa jeg har flere ganger tenkt paa aa selge den delen av sameie i
Holmsbu, som jeg fikk av min far, i 2006, var det vel.

Erland Borgen ville ikke eie sammen med folk han ikke kjente.

Men han raadet meg til aa kontakte de andre eierne.

Hu Marit Olsen er vel ei gammel jomfru, (eller hva man sier)?

Og Idar er vel mellom 90 og 100 aar gammel.

Haakon har sendt til meg paa Facebook, men nevnte ikke noe om at han
var interessert i aa kjoepe min del, i Holmsbu.

Jeg lurte paa om du var interessert i aa kjoepe.

Jeg vil vel muligens faa fler eier-prosenter der, naar Idar og Marit Olsen doer.

Men hvem vet naar det blir.

Jeg har proevd aa faa Drammen Tingrett til aa opploese sameie.

Men de har ikke gjort noe, (saavidt meg bekjent, ihvertfall).

Det har jo ikke alltid vaert helt 'A4' i vaar slekt.

(Min far lot meg jo bo alene under oppveksten, osv).

Men hvis du er interessert i aa kjoepe min del av Bergstoe.

Saa kunne vi vel kanskje faatt et par takstfolk til aa regne ut hvor
mye det jeg eier naa, (eventuelt det jeg kommer til aa eie, etter at
Idar og Marit Olsen er doed), er verdt.

Min far sa det var verdt 'mange millioner' for noen aar siden, paa telefonen.

Han nevnte ogsaa malerier av Kittelsen.

Men de maleriene husket ikke Idar noe om, da jeg spurte han om de.

Saa hvem vet om det er noen misforstaaelser.

Det er vel ogsaa sann at jeg kommer til aa arve noe
loesoere/kontanter, naar Idar og Marit Olsen doer?

Jeg sulter nesten ihjel, i England, for oeyeblikket.

Og jeg faar vel ikke noe glede av arven hvis jeg doer foer jeg kan
bruke pengene.

Har ogsaa overhoert at jeg er forfulgt av noe 'mafian', i Norge.

Kripos vil ikke etterforske.

Saa det er ikke saa aktuelt for meg aa dra paa ferie, i Norge/Holmsbu.

(Ihvertfall ikke foer jeg har faatt en svaert fyldig rapport, fra
Kripos, om hva som foregaar.

Og jeg vil da ogsaa har raad og informasjon om forholdsregler, osv).

Jeg ringte Kripos i 2005, om dette.

Men de har ikke gjort noe, (saavidt meg bekjent).

Saa dette skjer kanskje i aar 3005, at de vaakner opp.

Hva vet jeg.

Paa forhaand takk for eventuelt svar!

Mvh.

Erik Ribsskog

Jeg sendte en e-post til Pia

Diverse  
  Erik Ribsskog  Wed, Apr 9, 2014 at 10:40 AM  
To: Pia Ribsskog  
Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original
Hei,

jeg kontaktet Erland Borgen paa Facebook, og han anbefalte meg aa
kontakte deg, angaaende eiendomssalg, osv.

Du har jo sagt en del rare ting opp gjennom aarene, (som at Lene
Andersen alltid gikk med svarte klaer og derfor ikke brydde seg om at
faren hennes doede osv.).

Men jeg tenkte jeg kunne jo proeve aa skrive til 'heksa'.

Jeg holder paa aa sulte ihjel her i England.

For the Jobcentre tuller med meg og har stoppet arbeidsledighetstrygden min.

(De paastaar at jeg ikke har sendt et brev som jeg har sendt.

De er som kommunist-mafia og vrir og vrenger paa alt).

Jeg vet ikke naar jeg faar penger av de igjen.

Og jeg maa stjele mat i butikkene og lete etter mynter paa gatene og i
telefonkiosker osv., naa.

Og Erland Borgen og Christian Groenli vil visst ikke laane meg penger.

(Ei heller Autopulver-vokalist Dag Anders Rougseth fra HiO IU).

Jeg blir tulla med av legen, politiet, arbeidsformidlingen og mange
andre, her i England.

Jeg har blitt kasta ut fra Leather Lane, University of Sunderland,
Azalea Lodge i Sunderland, den skandinaviske kirken i Liverpool og
MAS, siden 2011.

Det er bare tull og toeys og igjen brev som liksom har blitt borte i
posten, pluss mer eller mindre troverdig politi som er som nazister,
(for eksempel paa University of Sunderland, hvor jeg bodde i Clanny
House og ikke i the Forge, som sist, i 2011).

Jeg har ogsaa instruert Drammen Tingrett, (ei Hoeysaether der), om aa
opploese det sameiet som du og jeg arvet litt av, siden faren vaar
ikke ville eie, i Holsbu, (hvor Idar Sandersen bor).

Dette var i 2011, men tingretten har ikke gjort noe.

Jeg har mer bruk for penger her i England, istedet for aa vaere
avhenging av 'kommunist-mafia folk hos the Jobcentre', etc.

Jeg har sendt Facebook-melding til Christell om hu vil kjoepe min del
der, men ikke faatt svar.

Du sendte meg cirka 3300 kroner, i 2010, eller noe saant.

Men du skyldte meg litt penger, fra Loevaas ogsaa.

Saa jeg vet ikke hvem som skylder hvem penger naa.

Du har betalt en mobilregning, som jeg ikke ba deg betale, i 2005.

Men jeg faar gjoere opp naar jeg faar pengene for eiendommen i Holmsbu.

Jeg har heller ikke faatt noe arv etter Ingeborg, (hun doede jo i 2009).

Erland Borgen, (soenn av rektor Borgen, Berger skole), linket til et
nettsted hvor arveloven stod.

Og min mors arv skulle vaert delt mellom deg, Axel og meg.

(Siden vaar mor doede i 1999.

Og siden Johannes doede paa midten av 90-tallet i Spania).

Carl, (fra klassen min paa Bergeraasen), er visst doed.

Men jeg har ikke faatt det bekreftet.

Det var ogsaa noen som skrev anonymt paa Twitter at Axel var doed.

Men det er vel bare tull, tenker jeg.

Fint hvis du kunne sendt noen penger paa PayPal til mat.

Jeg kan betale det tilbake naar the Jobcentre sender meg
arbeidsledighetstrygden, som jeg har tilgode.

Men jeg vet ikke naar det blir, men det blir forhaapentligvis snart.

Paa forhaand takk for eventuell hjelp!

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Andrea, (ste-datteren til Martin), flyttet visst til Bournemouth,
(hvor du var paa spraakreise paa 80-tallet), for et par aar siden, for
aa studere.

Litt rart at hu liksom har fulgt etter meg til England, kanskje.

Jeg har jo bodd her i snart ti aar, for aa si det saann.

Men hu svarer ikke paa Facebook.

Men men.Bloggarkiv