Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

søndag 26. juli 2020

Mer fra YouTube

Jeg sendte en e-post til Klassekampen

Erik Ribsskog

Klage/Fwd: Velkommen som abonnent på Klassekampen

Erik Ribsskog 26. juli 2020 kl. 17:13

Til: Klassekampen

Kopi: kundeservice@klassekampen.no, elh@forbrukertilsynet.no, inger.lise.blyverket@forbrukerradet.no, PFU Pressens faglige utvalg , abonnement@klassekampen.no, "post@inkassoklagenemnda.no" , Politikk Høyre , Akademikerforbundet , "sande.vgs" , "Post (Medietilsynet)"

Hei,

jeg har også fått en faktura fra dere, (se vedlegg).

Dere må da skjønne, at det er noe tull, når det står 'Prompenrompen', osv.

Da lurer jeg litt på om dere jobber i hasjrus, eller noe sånt.

Når dere godkjenner disse bestillingene.

Jeg ønsker at dere informerer meg, om hvem som har bestilt denne dritten, i mitt navn.

Og jeg ønsker også, at dere informerer meg, om hvilke bedre rutiner, som dere skal få dere, for å hindre, at noe lignende skjer, med andre borgere.

Skjerpings!

Erik Ribsskog


tir. 21. jul. 2020 kl. 11:59 skrev Klassekampen <abonnement@klassekampen.no>:
Hei, 


det er veldig leit og unødvendig at noen bestiller avis i ditt navn, vi anbefaler deg å anmelde dette til Politiet. 


Alle aviser som sendes til din adresse er stoppet. 
Med vennlig hilsen
Klassekampens kundeservice
kundeservice@klassekampen.no
21 09 30 01
--------- Opprinnelig melding ---------
Til: "juridisk" <juridisk@datatilsynet.no>
Dato: 20.07.2020
Fra: "Erik Ribsskog" <eribsskog@gmail.com>
Emne: Klage/Fwd: Velkommen som abonnent på Klassekampen


Hei,

dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ---------
Fra:
Date: fre. 10. jul. 2020 kl. 18:34
Subject: Velkommen som abonnent på Klassekampen
To:


Takk for bestillingen!

Du har nå tilgang til Klassekampen på nett: https://www.klassekampen.no

Bestilte du papiravisa, skal den komme i løpet av to virkedager.

Som leser av Klassekampen velger du selv om du vil ha papiravisa hele uka,
bare lørdager eller ikke i det hele tatt. Digital tilgang har du uansett.
Nyhetsbrevet er en del av abonnementet. Om det blir for mye, kan du enkelt
melde deg av.

Du kan gjøre endringer og finne nyttig informasjon på kundeservicesidene
våre: https://ks.klassekampen.no

Kontakt oss gjerne om du har tilbakemeldinger eller støter på problemer!

Med vennlig hilsen
Klassekampen
21093001
kundeservice@klassekampen.no

IMG_20200726_0001 paint.jpg
654K

PS.

Her er vedlegget:

Jeg fikk et brev fra Klassekampen

Jeg sendte en e-post til Sivilombudsmannen

Erik Ribsskog

Oppdatering/Fwd: Problemer med Skatt Sør/Fwd: Ny klage/Fwd: Klage på Skatt Sør/Fwd: Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Skifte av navn til Erik Løvenbalk Ribsskog

Erik Ribsskog 26. juli 2020 kl. 15:56

Til: "postmottak@sivilombudsmannen.no"
Kopi: skattsor@skatteetaten.no

Hei,

siden sist, så har jeg lagt merke til, at noen nordlendinger, også har begynt å kalle seg Løvenbalk, (som mellomnavn), når jeg søker, på nettet/'Bokhylla'.

Det er vel cirka ti år siden, at jeg søkte Skatt Sør, (min onkel Martin overtalte meg til å bytte adresse til Kvelde/Larvik, i 2005), om å bruke Løvenbalk, som mellomnavn.

Men jeg har fortsatt ikke fått svar.

Og når jeg nå ser, at andre folk, bosatt i Norge, også kaller seg Løvenbalk.

Så lurer jeg litt.

Det navnet skal vel være beskyttet, (som etternavn er, hvis færre enn 200 bruker det).

Men jeg har ikke begynt å bruke Løvenbalk som mellomnavn selv, (selv om myndighetene bruker det, det står i passet mitt, blant annet).

Men da skulle jeg gjerne hatt sysakene i orden, liksom.

Og jeg skulle gjerne ha hatt det svarbrevet mitt, fra Skatt Sør.

Jeg har jo sendt om mange saker, til Sivilombudsmannen, de siste årene.

Men dere har aldri gjort noe, når jeg har klaget til dere.

Så jeg husker ikke nøyaktig hva slags 'nonsense' dere svarte meg, i 2017, (om dette).

Men jeg purrer nå, på grunn av dette, i Nord-Norge, (at andre nordmenn visst også har begynt å kalle seg Løvenbalk, selv om dette kanskje kan være snakk om utenlandske/britiske statsborgere, (for alt hva jeg vet), som har norsk-klingende etternavn, og som er bosatt i Norge).

Skjerpings!

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ---------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: ons. 22. nov. 2017 kl. 19:11
Subject: Problemer med Skatt Sør/Fwd: Ny klage/Fwd: Klage på Skatt Sør/Fwd: Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Skifte av navn til Erik Løvenbalk Ribsskog
To: postmottak@sivilombudsmannen.no <postmottak@sivilombudsmannen.no>
Cc: <skattsor@skatteetaten.no>


Hei,

jeg søkte Skatt Sør om å få registrert mellomnavnet Løvenbalk, i 2010.

Men jeg har ikke fått svar på søknaden.

Og det er også noe som heter innsynsrett.

Så det er flere grunner til at Skatt Sør burde sende meg svar, om dette.

Men de nekter.

Så dette må jeg klage på.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 5. oktober 2014 kl. 13:46
Emne: Ny klage/Fwd: Klage på Skatt Sør/Fwd: Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Skifte av navn til Erik Løvenbalk Ribsskog
Til: skattsor@skatteetaten.no
Kopi: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>, "mail.bxl" <mail.bxl@efta.int>


Hei,

jeg fikk i dag et brev på døri.

Der står det 'Erik Løvenbalk Ribsskog' på.

Kan dykk skrivu en bekreftings på at min navnesøknad ble godkjendi.

Det vil jeg gjerne har skriftlig.

Dere har 'åndsa', og sendt til min norske adresse i Kvelde, (egentlig min onkel Martin, som prøvde å drepji meg, i 2005), og ikke til min engelske adresse, enda eg har forehevd, om detti.

Jeg vet ikke hvor lengji, som rege-pille-sesongi varer, nedi på Sørlandi.

Men når dere er ferdig, så kan dere kanskje sende svar, på de tre navne-endring-søknadene mine.

Til mine nye folkeregister-adresse, i Bærum.
Lykke til videre med hjemme-tyskingen og hvitmalte skipperhus og skarring.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-03-22 19:08 GMT+00:00
Subject: Klage på Skatt Sør/Fwd: Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Skifte av navn til Erik Løvenbalk Ribsskog
To: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>
Cc: secretary@dennorskeklub.co.uk


Hei,

jeg sender dette som en klage til dere nå.

Siden Skatt Sør ikke svarer.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-02-13 1:59 GMT+00:00
Subject: Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Skifte av navn til Erik Løvenbalk Ribsskog
To: skattsor@skatteetaten.no
Cc: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>


Hei,

jeg kan ikke se at jeg har mottatt noe svar på denne e-posten, så jeg sender en påminnelse om dette.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2013-11-28 21:11 GMT+00:00
Subject: Oppdatering/Fwd: Skifte av navn til Erik Løvenbalk Ribsskog
To: skattsor@skatteetaten.no
Cc: "Johansen, Lise" <lise.johansen@skatteetaten.no>


Hei,

jeg så nå på skattelistene: http://skattelister.no/search/erik%20ribsskog

At jeg heter Erik Løvenbalk Ribsskog, (hos myndighetene).

Jeg har ikke fått noe skriv om at søknaden min ble godkjent.

Kan dere sende meg en kopi på e-post, eller til min engelske adresse:

Erik Ribsskog
10 Keith Court
Keith Avenue
Liverpool
GB-L4 5XJ
Storbritannia

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Jeg ble forsøkt drept, (på den gården), i Kvelde, i 2005.

Og har flykta til England, samme år.

Jeg vet ikke hvor lenge jeg blir i utlandet.

Det kommer an på når jeg får rettighetene mine fra norske myndigheter.

(Har overhørt at jeg er forfulgt av 'mafian', i 2003, og politiet vil ikke etterforske).

Og min onkel Martin, som bor på den gården i Kvelde.

Han sender ikke posten min til meg, i England.

Han var muligens med på det mordforsøket og er muligens litt narkovrak, eller noe, siden en nabo der, ved navn Thor Borgersen, dyrker marijuana osv., (husker jeg fra 2005), og onkelen min må liksom hele tida bort til han da, (istedet for å jobbe på gården osv.).

Så fint hvis dere kan sende kopi om dette.

Vil gjerne ha dette bekreftet før jeg eventuelt begynner å bruke det navnet.

Dere kan vel da også se bort fra mine seinere søknader om å hete Erik Ribsskog-Adeler mm.

Jeg visste ikke at jeg hadde fått søknadet om å hete Erik Løvenbalk Ribsskog godkjent, når jeg søkte om å hete Ribsskog-Adeler.

Det viktigste for meg, med disse søknadene, var å markere at min mors slekt, var etter adelige/kongelige.

For jeg mistenker at jeg blir tullet med, på grunn av at min mors slekt var etter kongelige, osv.

Så hvis navnet mitt markerer dette, så blir jeg kanskje mindre tullet med, har jeg tenkt.

Så derfor kan dere se bort fra de senere søknadene mine, om å hete noe med Gjedde og/eller Adeler.

For jeg er også etter de adels-slektene.

Men hvis jeg heter noe med Løvenbalk, så peker jo det på at jeg er i aristokratiet, liksom.

Så da skjønner folk at det er noe spesielt, med min mors slekt, liksom.

Så da er det ikke så nøye, for meg, å hete noe med Adeler og/eller Gjedde.

Siden jeg heter noe med Løvenbalk nå, liksom.

(Hvis jeg har forstått det riktig).

Men send gjerne kopi av dokumentene for denne navne-endringen.

For jeg skulle gjerne hatt dette bekreftet.

På forhånd takk for eventuell hjelp i forbindelse med dette!


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2010/12/8
Subject: Fwd: Skifte av navn til Erik Løvenbalk Ribsskog
To: lise.johansen@skatteetaten.no


Hei,

hu på Skatt Sør tulla med søknaden min.

Jeg også en oppdatering.

Jeg skriver om dette på blogg, så jeg klager på tullinga, i tilfelle andre i slekta mi har søkt mellom mine to søknader.

Det må jo ha vært en grunn for tullinga, mener jeg.

Mvh.

Erik Ribsskog---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2010/12/8
Subject: Skifte av navn til Erik Løvenbalk Ribsskog
To: skattsor@skatteetaten.no


Hei,

min mormor, Ingeborg Ribsskog, som døde ifjor sommer, var etter noen danske konger og Karl den Store, Odin, Cleopatra og Kong Salomon, osv., gjennom Heegaard, Nyholm, Fog, Foss og Løvenbalk.

Løvenbalkene var visst fra Kong Christoffer II av Danmark og en jomfru Lunge, som var en adelsslekt.

Men de var visst ikke gift.

Så det er kanskje ikke riktig å skryte så mye, som om de hadde vært gift.

Men jeg merker at jeg ikke får rettighetene mine, fra politiet, etter at jeg ble forsøkt myrdet, i Larvik, i 2005, og etter at jeg overhørte i Oslo, i 2003, at jeg var forfulgt av 'mafian', som jeg ikke skjønner nøyaktig hvilken mafia som menes med.

Men, jeg har lest at Løvenbalk-slekten er utdødd, på sverdsiden.

Men jeg ser på Facebook, at mange kaller seg Løvenbalk, som mellomnavn, i Danmark.

Antagelig for å markere at de er etter Odin og kong Salomon og Karl den Store og Willhelm erobreren osv.

Og da vel kanskje blir utsatt for en del misunnelse?

Så jeg tenkte det, at hvis jeg bytter navn, (som de jeg så på Facebook, i Danmark), til Erik Løvenbalk Ribsskog, og bruker Løvenbalk som mellomnavn, etter min 10 x tippoldemor, Maren Pedersdatter Thøgersen Løvenbalk.

Håper dette er i orden, og sender med kopi fra mitt slektstre, på MyHeritage.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Her er mer om dette:


Direkte ane (22 generasjoner)
DegKaren Margrethe Elisabeth RibsskogIngeborg Elisabeth Ankerita Ribsskog (born Heegaard)Karen Margrethe Heegaard (born Nyholm)Mary Eva Carla Nyholm (born Fog)
din morhennes morhennes morhennes mor
Ludolph Erasmi FogHenrik Georg FogRasmus Jørgensen FogJørgen Rasmussen FogRasmus Jørgensen Fog
hennes farhans farhans farhans farhans far
Magdalene Davidsdatter Fog (born Foss)David Lauritsen FossLaurits FossMaren Foss (born Pedersdatter Thøgersen Løvenbalk)Peder Thøgersen Løvenbalk
hans morhennes farhans farhans morhennes far
Thøger Jensen LøvenbalkJens Lauridsen LøvenbalkLaurits Mogensen LøvenbalkMogens Jensen LøvenbalkJens Nielsen Løvenbalk
hans farhans farhans farhans farhans far
Niels Eriksen LøvenbalkErik Christoffersen LøvenbalkChristoffer II Klipping, Konge af Danmark
hans farhans farhans far
Viste denne profilen

Christoffer II Klipping, Konge af Danmark

Tilbake til slektstreet
Født:6. okt 1276
Død:10. aug 1332 (i en alder av 55)

IMG_20141005_0001.jpg
454K

Jeg trodde ikke at det fantes noen andre Løvenbalk-folk i landet enn meg. HmPS.

Det var jo sånn, at jeg søkte Skatt Sør, (onkel Martin overtalte meg til å endre adressen min til Kvelde/Larvik, i 2005), for cirka ti år siden.

Om å bruke Løvenbalk som mellomnavn.

Men jeg har ikke fått noe svar enda.

(Selv om jeg har purret mange ganger.

Og jeg har vel også klaget til Sivilombudsmannen.

For å si det sånn).

Og selv om det står Løvenbalk i passet mitt, osv.

Men jeg har ikke begynt å bruke det navnet selv enda.

For jeg venter på svaret fra myndighetene, da.

(For å si det sånn).

Så sånn er det.

Bare noe jeg tenkte på.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 2.

De fleste av søk-treffene overfor.

De er jo om Jesper Løvenbalk Hansen, (som skriver for Klassekampen).

Men det er vel en danske, (som får oversatt sine artikler, til norsk, av en eller annen).

Men han oppe i Nord-Norge.

Han har et veldig norsk navn, (må man vel si).

Så hvorfor han også heter Løvenbalk.

Det kan man kanskje lure på.

For når det gjelder norske statsborgere.

Så er visst et navn beskyttet, hvis det er færre enn 200, som bruker det.

Og det gjelder vel også mellomnavn.

(Skulle man vel tro).

Så sånn er vel det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mer nettmobbing. (Dette har ikke jeg skrevet)


https://kokkejaevel.blogg.no/jeg-legger-meg-flat-og-beklager.html

PS.

Jeg bruker gratisversjonen av StatCounter (en trafikk-analyse-tjeneste) på johncons-blogg, og der kan jeg se hvilke nettsteder, som sender trafikk til bloggen:

Bloggarkiv