Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

lørdag 9. november 2013

Jeg sendte en ny e-post til Lederne

Gmail - Medlemsskap/Re: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Medlemsskap/Re: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Sat, Nov 9, 2013 at 3:19 PM

To:
jan@lederne.no


Cc:
"epost@nito.no" <epost@nito.no>, alfred.sorbo@akademikerforbundet.no
Hei,

jeg blir bare tulla med, av Akademikerforbundet og Nito.

(Enda jeg har nok vekttall, nemlig 63, til å være med hos dem.

Etter å ha studert IT ved HiO IU og informasjonsbehandling ved NHI).


Men det er mulig at Nito og Akademikerforbundet mobber meg, fordi at jeg også har jobba, som butikksjef, i Rimi, (og vunnet Rimi Gullårer der, blant annet).

Jeg har en arbeidssak mot Rimi, så jeg kunne trengt noe juridisk råd.


Og jeg er også arbeidsledig i utlandet, men Akademikerforbundet og Nito er bare svikefulle, og vil ikke hjelpe meg, som er en i samme båt liksom, og som de liksom skal hjelpe da.

De mener at arbeidsledige ikke har rett til juridiske råd, hos Akademikerforbundet.

Og Nito er usolidariske, (og ville ikke hjelpe meg når jeg ikke fikk Nito-kortet), så jeg meldte meg ut, og blir ignorert når jeg prøver å melde meg inn igjen, etter at de har fått ny president.

Så dette er jo renspikka mobbing, (av meg), fra noen nerder, virker det som.


Noe sånt.

Er det mulig for en tidligere butikksjef å få noe med hjelp fra Lederne, (enn jeg får av disse nerdene?).

Dere svarer ikke på e-poster jeg har sendt til lederne@lederne.no.


Erik Ribsskog


2013/10/25 Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Hei,

nå har jeg også skummet gjennom vedtektene deres, (som jeg fikk i posten, fra dere, etter at jeg meldte meg inn).

Og det står ikke noe der om at arbeidsledige ikke har et fullverdig medlemsskap.


(Ikke som jeg kunne se, ihvertfall).

Kan dere være vennlige å vise til paragrafene, hvor denne 'apartheid-fascismen' er beskrevet?

Dette må være noe rart som hu 'kontorrotta' deres har fått for seg, og så har hu sugd sine mannlige kolleger, for å få dem til å dulle med a, for å si det som 'gutta på gølvet', på 'fagforeningsspråk' :)

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2013/10/25
Subject: Klage/Fwd: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET
To: alfred.sorbo@akademikerforbundet.no
Cc: "epost@nito.no" <epost@nito.no>, lederne@lederne.no


Hei,

det kan da ikke være riktig, at arbeidsledige ikke har fullverdig medlemsskap?

Dette må da være noe sprøt som han kollegaen din finner på, som noe slags forsinket aprilsnarr?


Hvis ikke, så vil jeg klage, på at dere ikke skrev denne 'fascismen', på innmeldingsskjemaet.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2013/10/25
Subject: Re: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET
To: Bjørn Halvorsen <bjorn.halvorsen@akademikerforbundet.no>
Cc: lederne@lederne.no, "epost@nito.no" <epost@nito.no>


Hei,

dette gjelder som du skriver e-poster fra august og september.

Det er vanskelig for meg å svare på alt du tar opp i e-posten din, siden dette er en stund tilbake i tid.


Jeg får ta det viktigste, sånn som jeg ser det.

Så arbeidsledige får ikke et fullverdig meldemsskap?

Hvor opplyses det om at juridisk råd ikke er inkludert for arbeidsledige?

Det høres rart ut for meg.

Jeg har vært medlem av NITO og der hadde arbeidsledige fullverdig medlemskap selv om de var arbeidsledige.

(Sånn som jeg forstod det, ihvertfall).

Det kan da ikke være riktig at arbeidsledige skal ha dårlige medlemsskap.

Det må da være sånn at de har et fullverdig medlemsskap.

Men at de får rabatt, som en slags hjelp, i deres vanskelige situasjon.

Dette er som noe bedrageri for meg, at dere først sier dette nå.

Og hvorfor venter dere så lenge med å svare?

Nei, dette blir som noe trakassering og bedrageri for meg.

Dette ble da ikke opplyst, da jeg meldte meg inn, hos dere.

Dere finner jo bare på tull dere, for å trakassere folk.

Og dere gir mindre hjelp til arbeidsledige, som er de som trenger støtte.

Det er jo som i bakvendt-land, mener jeg.

Erik Ribsskog

PS.

Dere skulle ha skrevet det, på innmeldingskjemaet, hvis dere hadde apartheid-meldemsskap.

Dere kan ikke komme med det nå, mener jeg.

Dere får slutte å tulle, og gi meg den juridiske støtten, som dere har lovet meg, mener jeg.

Det virker som at dere har store problemer, med hvordan dere er organisert, siden dere bruker 'år og dag', på å svare, og så skriver alt for mye, på en gang.
2013/10/25 Bjørn Halvorsen <bjorn.halvorsen@akademikerforbundet.no>

Erik Ribsskog

Jeg viser til flere e-poster vi har mottatt fra deg, bl.a. e-post av 29. august 2013 hvor du spør:  «hva er dette for oppførsel? Hvorfor svarer dere ikke?», samt e-post av 18. september 2013 hvor du etterlyser svar på klage.

I det følgende skal jeg redegjøre kort for våre betingelser for medlemskap:
·         Etter at vi har mottatt din innmelding, registrerte vi at du hadde nok vekttall til å bli tatt opp som medlem hos oss. Kravet er 60 vekttall fra høyskole og/eller universitet.

·         Vi registrerte videre at du oppga å være arbeidsledig.

·         Ut i fra disse opplysningene ble du tilbudt et medlemskap for ikke-yrkesaktive. Et slikt medlemskap har en kontingent på kr 300 i året. (Samme kontingenten er for øvrig fastsatt for studentmedlemskap).

·         Medlemskap for yrkesaktive koster per dato kr 3 600 i året, dvs. kr 300 per måned.

·         Yrkesaktive medlemmer har ett gratis rettsråd i året i saker/spørsmål av arbeidsrettslig karakter hos vår advokat (som driver selvstendig advokatvirksomhet og som vi har avtale med). Et rettsråd innebærer at advokaten vurderer saken/spørsmålet som blir lagt fram og gir en anbefaling om veien videre.  Dette kan i prinsippet dreie seg om to ulike retninger: a) anbefaling om å legge bort saken, b) saken bør forfølges videre.  I det siste tilfellet er det en forutsetning at det er medlemmet selv som dekker alle advokatutgifter. Medlemmet kan imidlertid etter søknad få økonomisk støtte fra Akademikerforbundet med inntil 10 timer juridisk bistand hos vår advokat. Det er viktig å være oppmerksom på at disse reglene (som er nedfelt i våre vedtekter og retningslinjer) gjelder for yrkesaktive medlemmer, men ikke for ikke-yrkesaktive medlemmer eller studenter.

·         For at medlemmer skal kunne nytte de fordelene som ligger i ett gratis rettsråd, medlemspris hos vår advokat (kr 1 150 + mva) og ev. økonomisk støtte til juridisk hjelp, krever Akademikerforbundet at vedk. medlem har et års medlemskap i forbundet. Alternativt kan et medlem med kortere medlemstid enn et år betale full medlemskontingent for en tid framover, slik at medlemskontingent totalt er betalt for ett år.

·         De opplysningene som du har fått av oss om dette er ikke «tull» som du hevder, men fakta og en klar forutsetning for bruk av vår advokat.

·         Vi oppfatter nå at (hoved)hensikten din med å søke om medlemskap i Akademikerforbundet er knyttet til framtidig bruk av våre advokattjenester. Ut i fra det som er redegjort for ovenfor, vil ikke vi kunne bistå deg med dette.  Et annet forhold vi vil gjøre oppmerksom på er at forbundet ikke ønsker å gå inn i saksforhold som skriver seg fra flere år tilbake i tid.


Vi tar for øvrig sterk avstand fra vulgære språkbruk og upassende uttrykksform i dine e-poster til oss, samt negative karakteristikker av våre ansatte. Vi kan vanskelig se hensikten med og  bakgrunnen for dette.  

Vi har tidligere meddelt at vi har registrert deg som nytt medlem hos oss, men vil gjøre oppmerksom på at medlemskap forutsetter at medlemskontingent er betalt.

Etter en samlet vurdering av ovennevnte forhold, kan vi vanskelig se at medlemskap hos oss vil være i tråd med dine forventninger og ønsker, og våre muligheter til å gå inn på og oppfylle disse.
Vi oppfatter således at medlemskap i Akademikerforbundet ikke er aktuelt, og at den foretatte «registrering» av deg derfor annuleres.

Med vennlig hilsen

Beskrivelse: http://www.akademikerforbundet.no/sfiles/4/90/1/picture/signaturlogo.png
Bjørn Halvorsen
Seniorrådgiver

Akademikerforbundet / Tollbugt. 35 / 0157 Oslo
Telefon: 21 02 33 62 / Faks: 21 02 33 61 / Mobil: 917 38 692
cid:image002.jpg@01CCD528.E612C660
Nå er jeg ferdig med Min Bok 5 - Bind 3. Så får vi se om den blir godkjent av CreateSpace. Vi får se

bind 3 av 3

PS.

Når det gjelder bok-prosjekter framover, så har jeg tenkt å jobbe noe sånt som det her:

- Få satt sidetall på Min Bok 2.

(Dette skal jeg prøve å få gjort neste helg).

- Få satt sidetall på Min Bok bind 1 og 2.

(Seinere i november/desember).

- Få satt sidtall på Adeler-boken, arbeidssak-boken og Jenny Skavlan i Finland.

(Dette blir vel antagelig rundt desember/januar).

- Få sett over Min Bok 5 bind 1 og 2.

Siden disse bøkene har rett høyremarg, (som i en avis).

Men Min Bok 5 bind 3, den har bare fått rett venstremarg.

Og det er vel mer vanlig, for bøker, vil jeg tippe på.

Men Min Bok 5 var så stor, så jeg glemte litt hvordan jeg jobbet, med Min Bok 3 og Min Bok 4, når det gjaldt publiseringen.

Så derfor har jeg klart å surre med margen, sånn at Min Bok 5 bind 1 og 2 har rett høyremarg, da.

Men jeg skal fikse på dette når jeg er ferdig med å få sidetall på den andre bøkene.

(For jeg synes at det haster mer liksom da, (for å si det sånn).

Enn dette med margen).

- Finne ut en policy når det gjelder royalties.

(Dette blir omtrent som at jeg har en priskalkyle, for Posegodt.

Jeg skal se om jeg også klarer å få til den slags pris-policy, når det gjelder royalties, for bøkene mine.

Men jeg venter til bøkene har sidetall og ikke rett høyremarg, før jeg ser mer på dette.

For jeg synes at det med sidetall og ikke rett høyremarg haster mer da.

For å si det sånn).

- Etter at jeg er ferdig med disse prosjektene, så er jeg muligens ferdig med å skrive Min Bok 6 og.

Så det er mulig det prosjektet 'kræsjer' litt.

Det får jeg se an, hvordan jeg løser det, når den boken er ferdig.

- Og når jeg er ferdig med bøkene, sånn at det ikke er noen bokprosjekter som venter.

Så skal jeg prøve å få gjort om web-designen på Bags of Sweets, sånn at den blir cirka som Posegodt sin design.

Dette blir vel i januar/februar.

Men jeg tar litt forbehold, siden prosjekter ofte tar lenger tid, enn man regner med.

Jeg har også jobbsøking hver ukedag, Learn Direct-kurs på søndager, månedens vare på Posegodt, og blogg osv., å drive med.

Så det er ikke sånn at jeg bare kan jobbe med bøkene mine, dessverre.

Men sånn er det, når de norske 'bok-myndighetene' ikke kunne sponse et forfatter-stipend, på meg.

Så tar nok dette litt lenger tid, da.

For hvis jeg hadde hatt den inntekten, så hadde jeg ihvertfall sluppet masse møter på the Jobcentre, osv.

Så da kunne jeg ha fokusert mer på bøkene, da.

Men så ikke.

Men jeg får prøve å gjøre det beste ut av det.

Så vi får se når jeg klarer å bli ferdig med disse prosjektene.

Vi får se.

Mvh.

Erik Ribsskog

Bloggarkiv