Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

tirsdag 14. mars 2017

Jeg sendte en e-post til Statens sivilrettsforvaltning

Erik Ribsskog

Saksnr. 2012/584

Erik Ribsskog 14. mars 2017 kl. 17:49

Til: Marianne Nordahl
Kopi: kringkastingsradet@nrk.no, pfu@np-nr.no, db@db.no, post@opo1.no, fmoapostmottak@fylkesmannen.no, post@sivilrett.no, PFU Pressens faglige utvalg , "Post (Medietilsynet)" , Akademikerforbundet , Politikk Høyre , "sande.vgs" , "post@sivilombudsmannen.no" , Postmottak HTIL , "postmottak@svelvik.kommune.no"

Hei,

det var et morsomt navn.

Jeg har nemlig en slags 'halv-niese', (heter det vel muligens), som heter Marianne Nordhahl.

(Oldebarn av min grandtante Margit Nordahl f. Mogan, som var søster, av min farmor Ågot Mogan Olsen).

Er det samme slekt, eller?

Bare lurte.

Når det gjelder den avgjørelsen om, at jeg ikke skulle få rettferdsvederlag.

Så har begrunnelsen virket veldig vag og uklar for meg.

Og som noe venstrehåndsarbeid, må jeg si.

Jeg vet ikke hvordan de har sett for seg familieforholdene mine.

Men jeg er altså et særkullsbarn, som hadde, en helsøster, (og ikke halvsøster som Stortingets utvalgt kalte henne, i sin forvirrethet, må jeg si da), som bodde, først hos min mor, og så hos denne Haldis Humblen, (som min far også flyttet til).

Jeg bodde selv alene, fra jeg var ni år.

Og det vet jeg ikke om helt har kommet fram, til det nevnte utvalget.

Det virker ikke sånn, må jeg si.

Men uansett hvordan disse, har sett for seg dette.

Så er det jo nye omstendigheter, at min fars samboer Haldis Humblen, var/er pillemisbruker og alkoholmisbruker, (som hennes eldste sønn Viggo, peker på, i det nevnte intervjuet).

Min far sa også, på den tida han ble sammen med Haldis Humblen, (dette var våren 1980), at han: 'Gikk på piller'.

Og han var i samme sykkelklubb, som Haldis Humblen sin sønn Jan Snoghøj.

Og da har muligens min far nevnt, i den sykkelklubben, at: 'Jeg går på piller', (noe han pleide å si, (på den tida), til forretningforbindelser osv., i forbindelse med sin jobb, for vår slektsbedrift, sånn som jeg husker det).

Og så har Jan Snoghøj muligens sagt, at: 'Min mor går også på piller'.

Og så har min far, liksom heller flyttet inn, i 'pille-klubben', (hos Haldis Humblen da), istedet for å liksom følge med, på meg, (som kun var ni år gammel, på den tida).

Min farmor Ågot, (som jeg besøkte, på arbeidsdagene), hu sa, at Haldis, (som på 60-tallet var kromann-kone, for en dansk kromann, ved navn Søren Snoghøj), hu skjenka min far, på en sånn måte, (ved å fylle opp glasset, med øl, før det var tomt), at min far mista oversikten, over hvor mye, som han drakk.

Så min far og Haldis Humblen, har nok mye, vært i en salgs døs, (i pille og/eller alkohol-rus), når de bodde sammen, (og lot meg bo alene).

Samtidig så har de nok hatt karisma, (min far var fra en fabrikkeier-slekt og Haldis Humblen var jo tidligere kromann-hustru blant annet), så de har liksom kjøpt hele byggefeltet, (Bergeråsen), med gigantiske fester, (med kanskje 20-40 deltagere), til langt på natt, i helgene, på første halvdel, av 80-tallet.

De hadde liksom åpent hus, (som en slags kro kanskje), hver helg da, (må man vel si).

Og de skremte Haldis sin datter Christell Humblen, til å prate om NGU osv., litt seinere på 80-tallet, (husker jeg).

Men hu bodde jo der hvor de festa mest, så merka kanskje mer til de uheldige sidene, av festinga.

Mens jeg la mer merke til, de kjedelige/vanskelige sidene, ved å bo alene, som barn, (for min far advarte meg ikke engang, den første gangen, som han ikke kom hjem, så jeg ble jo litt sånn 'vonbråten' og sjokkert, må jeg nesten si, av denne oppførselen, til min far, som fikk foreldretten for meg, høsten 1979.

Men min far var kanskje, for preget, av en bilulykke, (han kjørte i fjellveggen på Berger/Bergeråsen, på midten av 70-tallet), og har kanskje brukt piller og alkohol, for å lette smerter, eller noe sånt, som han fikk, i den ulykken, (som kanskje var fordi, at han var nedfor, for min mor kunne være, rimelig vanskelig, uten at jeg ble forklart grunnen til, at mine foreldre skilte seg, da jeg var tre år, i 1973, før noen jeg fikk noen halv-kvedede viser servert liksom, på midten av 80-tallet, var det vel).

Så her må dere skjerpe dere og omgjøringssaken i full fart, vil jeg si.

Skjerpings!

Erik Ribsskog

PS.

Dette med Haldis Humblen sitt pille-misbruk og alkhol-misbruk, er nytt for meg, (for å spesifisere om det).

Jeg bodde ikke hos Haldis og dem, og min søster Pia har ikke fortalt så mye, om Haldis, (unntatt at Haldis ikke hadde humor), etter Pia flytta inn hos meg, det året, som jeg fylte atten år, (var det vel).

Så dette pille- og alkohol-misbruket til min fars samboer Haldis Humblen, har jeg ikke visst om.

Før nå nylig, (for noen få uker siden), da jeg fant dette intervjuet med min fars samboer Haldis Hublen sin sønn Viggo Snoghøj/Snowhill, på nettet tilfeldigvis, (for min søster Pia har fortalt meg, at Viggo Snoghøj/Snowhill, var en slags gigolo, i amerika, så jeg har liksom vært litt nysgjerrig, på hva som egentlig, har foregått rundt han).

Så dette er ny informasjon, som jeg ikke visste om, da jeg sendte, min tidligere klage-e-poster, til Rettferdsvederlag-kommisjonen, mens jeg bodde, i England, (hvor jeg bodde, fra 2004 til 2014).

Bare for å forklare mer om det.

På forhånd takk for hjelp!


14. mars 2017 kl. 12:02 skrev Marianne Nordahl <Marianne.nordahl@sivilrett.no>:
Hei

Viser til din henvendelse av 27. februar 2017.

Statens sivilrettsforvaltning forstår ovennevnte henvendelse slik at du mener at vedtak fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag av 14. april 2014 er feil.

Statens sivilrettsforvaltning gjør oppmerksom på at det ikke er adgang til å klage på utvalgets avgjørelser. Utvalgets vedtak er endelig. Kun i helt spesielle tilfeller kan et vedtak omgjøres. For at en omgjøringsbegjæring skal tas til behandling, forutsetter det at det er fremkommet nye opplysninger som kan ha betydning for sakens utfall, og som ikke var kjent for deg da saken ble avgjort.

Dette til din orientering.


Med vennlig hilsen
Marianne W. Nordahl
rådgiver

Statens sivilrettsforvaltning
Telefon 22 99 13 14

Tenk på miljøet – ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Har du flyttet?
Erik Ribsskog 14. mars 2017 kl. 11:28
Til: norges@hytteforbund.no
Kopi: juridisk
Hei,

nå er dette, en av hundrevis/tusenvis lignende saker.

Og det har seg også sånn, at jeg aldri, har hatt noen hytte.

(Selv om jeg var inne på tanken, på å kjøpe meg, en billig hytte, (sammen med mine søsken, noe som kanskje ikke var, en særlig god ide), ved Krok, (i Svelvik), rundt årtusenskiftet).

Så dette må ha vært noen, som har lest min blogg, eller lignende.

Her har dere sikkert en ip-adresse, for vedkommende identitetstyv, som dere kan bruke, for å finne ut, hvem vedkommende er.

Og så kan dere kanskje være greie, å opplyse meg om, hvem denne synderen er.

Også bra, hvis dere kan sende dette, til en overordnet, hos dere.

Erik Ribsskog


23. januar 2017 kl. 09:26 skrev :
Erik Ribsskog,Vi viser til din email av 21.01.2017 og tidligere korrespondanse som følger denne emailen. Vi legger ved et screenshot-bilde av din innmelding, i Norges Hytteforbund den 07.08.2015, via nettstedet: http://hytte.no/, sendt fra din emailadresse.Jeg har kopiert vår jurist Gunnar Svendsen i denne emailen.

Med vennlig hilsen
for Norges Hytteforbund

Heidi Nesttun Sunde
Mobiltelefon 997 06 225

NB: vi har ny adresse: Øvre Slottsgate 11, 0157 Oslo

Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: lørdag 21. januar 2017 05.31
Til: norges@hytteforbund.no
Kopi: juridisk
Emne: Re: Har du flyttet?Hei,

jeg vil gjerne vite, hvem det er, som bestiller disse e-postene, (og som melder meg inn, i foreninger), i mitt navn.

Det burde det være mulig, for dere, å finne ut, (vil jeg si).

Skjerpings!

Erik Ribsskog10. november 2016 kl. 20:36 skrev :


Hei Erik, og takk for henvendelsen.

Du ble utmeldt fra vårt medlemsregister da du tok kontakt i september, men da var adresselisten for nr 3 av Hytte & Fritid 2016 allerede blitt sendt til trykkeriet.

Heretter vil du ikke få noe medlemspost fra oss.Med vennlig hilsen
Norges Hytteforbund

Heidi N. SundeDen 2016-11-10 20:10, skrev Erik Ribsskog:

Hei,

dere må prøve å finne ut hva som har skjedd her.

(For jeg har ikke kontaktet dere).

Og så har jeg også rett til, (mener jeg), å få vite, hva dere
akter å foreta dere, for å forhindre, at noe lignende skjer, med
andre 'Hvermansen-folk', i fremtida.

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg, (og en Bjørn Ribsskog, som døde, for noen år siden), har
drevet mye, med 'Ribsskog-slektsforskning'.

Så hvis det hadde vært sånn, at det fantes, en navnebror, av meg,
så hadde jeg nok visst om det, (for å si det sånn).

Her er det nok snakk om identietstyveri.

2016-09-15 8:34 GMT+02:00 :

Hei, beklager at du tror du er utsatt for identitetstyveri. Dette
medfører ikke riktighet.Vi forsøker bare å spore opp vårt medlem Erik Ribsskog, medlem nr
954452, som tydeligvis har flyttet fra Micheletsvei 55, på Stabekk,
fordi vi får posten hans i retur.

Dette er sannsynligvis en navnebror av deg, som tilfeldigvis har
samme emailadresse som den vi har fått opplyst om – og registrert
i vår base i 2015.Vi er en medlemsorganisasjon som representerer 25.000 hytteeiere i
Norge, og en del av våre medlemmer glemmer dessverre å melde
adresseforandring til oss.Kan du være så snill å sende oss kopi av anmeldelsen til
Datatilsynet – så vi kan svare via vår advokat?Med ønske om en god dag.Med vennlig hilsen

for Norges HytteforbundHeidi N. Sunde

(mobil 99706225)FRA: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
SENDT: torsdag 15. september 2016 04.44
TIL: juridisk
KOPI: norges@hytteforbund.no
EMNE: Fwd: Har du flyttet?Hei,

dette er trakassering som følge av identietstyveri, (virker det
som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at
det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).

---------- Forwarded message ----------
From:
Date: 2016-09-09 13:59 GMT+02:00
Subject: Har du flyttet?
To: eribsskog@gmail.comHei Erik, vi får posten din i retur. Har du flyttet fra Stabekk?På forhånd – takk for svar.Med vennlig hilsen

for Norges HytteforbundHeidi N. Sunde

(mobil 99706225)

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Vi savner deg som medlem!
Erik Ribsskog 14. mars 2017 kl. 11:18
Til: Marked
Kopi: juridisk , "sande.vgs"
Hei,

dette er jeg ikke sikker på, om jeg kjøper.

Jeg har gått handel og kontor, (på Sande videregående), og der lærte jeg, at man meldte seg inn, når man sendte, den første korrespondansen.

Så jeg synes det høres rart ut, at jeg da skal ha meldt meg inn, via Deres nettsted.

Kan det ha vært noen som har lest på bloggen min, (og som har tulla med meg), lurer jeg.

Dessuten, så var det ikke noe råd, å få, fra dere, (sånn som jeg husker det).

Så det er vel ikke noe annet, å forvente, (enn tulle-svar som dette), fra Huseiernes landsforbund, må jeg si.

Så dette må jeg klage på.

Send dette til en overordnet, må jeg si da.

Erik Ribsskog


17. januar 2017 kl. 15:56 skrev Marked :
HeiDu meldte deg inn via våre hjemmesider 07.08.2015, og tok kontakt med oss 08.09.2015 og meldte deg ut igjen.

Vi sendte deg dette tilbudet fordi du har vært registrert som medlem hos oss i denne korte perioden, så jeg kan ikke se at dette skal være identitetstyveri.

Prøvde å ringe deg på mobilnr. som vi har registrert, men det er ikke lengre i bruk.Merker av i medlemsregisteret vårt at du ikke ønsker ytterligere kontakt fra oss, og beklager at du følte at dette var trakassering, og ikke et tilbud til våre tidligere medlemmer.

Med vennlig hilsen

for Huseiernes Landsforbund

Birgith Malo TollefsenFrom: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sent: 17. januar 2017 13:59
To: juridisk
Cc: Marked
Subject: Klage/Fwd: Vi savner deg som medlem!Hei,dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).(Jeg har ikke kontaktet disse).Vennligst rydd opp!Med hilsenErik RibsskogPS.Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke

virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes

jeg).

---------- Forwarded message ----------
From: Huseiernes Landsforbund
Date: 2016-11-30 18:00 GMT+01:00
Subject: Vi savner deg som medlem!
To: eribsskog@gmail.com


Se webversjon

På grunn av en datafeil i vårt system fikk dessverre noen problemer med å registrere medlemskapet. Derfor sender vi dere dette spesialtilbudet på nytt.
Spesialtilbud til tidligere medlemmer!
Bli medlem igjen for kun kr 245,- ut 2017.

I Huseiernes Landsforbund er vi nå 220 000 medlemmer. Med denne store medlemsmassen i ryggen arbeider vi aktivt mot unødvendige skatter og avgifter på boligen. Vi er attraktive for samarbeidspartnere som gir våre medlemmer gode rabatter og betingelser.Fordelene du får som medlem:

10% rabatt på skadeforsikringer hos If
Opptil 40% rabatt på byggevarer hos Montér
Rabatter og spesialtilbud hos Varme & Bad, Elfag, Mesterfarge, Kjells Markiser, Verisure, NorgesEnergi og mange flere.
Gratis juridisk rådgivning om utleie, kjøp/salg av bolig, nabokrangel eller uenighet med håndverkere. I tillegg får du gratis byggteknisk og økonomisk rådgivning.
Boligmagasinet Hus & Bolig hjem i postkassen 6 ganger i året.

Meld deg inn her

Les mer om oss på huseierne.noSpesialtilbudet varer til 6. desember.


NB! Medlemskapet gjelder for alle enten du bor i hus, leilighet eller eier en fritidsbolig.Med vennlig hilsen
Huseiernes Landsforbund

Huseiernes Landsforbund - Fred Olsens gate 5, 0152 Oslo Norge

Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet

Powered by Make Newsmail

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Re: [Ticket#37246836] Informasjon fra Telio
Erik Ribsskog 14. mars 2017 kl. 11:09
Til: Telio kundeservice
Kopi: juridisk
Hei,

jeg har jobbet, som butikksjef, i Rimi.

Og der, (på Rimi 3164 Lambertseter), så var det sånn, at hvis det var et butikk-tyveri, for eksempel.

Så la vi den videokassetten, som dette tyveriet var på, til side.

Og så brukte vi en reserve-kassett, til dette hadde blitt etterforsket ferdig.

Så dette kjøper jeg ikke dessverre, at dere ikke gjør noe lignende.

Dette vil jeg gjerne, ha eskalert, til en overordnet, hos dere.

Erik Ribsskog

PS.

Og det blir også klamt/rart, at dere skal være så dus, mener jeg.

Hva er galt med bare 'hei'.

Hvorfor må dere ha med fornavn.

Da blir det for personlig, synes jeg.

Så dette må jeg klage på.


23. januar 2017 kl. 09:39 skrev Telio kundeservice :
Hei Erik,

Vi har ingen logger for IP-adressen som sendte henvendelsen til oss den 16.05.2016, da informasjonen er foreldet og slettet. Om du skal ha tilgang til informasjon som for eksempel IP-adressen slike henvendelser kommer fra, må dette tas med politiet. Politiet kan i visse tilfeller be operatører ta vare på slik informasjon ut over de normale retningslinjer, men det skal begrunnes godt, og gjøres i god tid før informasjonen allerede er slettet.
Det gjøres ingen unntak med utsendelse av slik informasjon hos operatører.

Vi anbefaler at du melder dette som identitetstyveri som nevnt tideligere, eller forhøre deg med datatilsynet om hvor du kan ta saken videre.

Epostene som tideligere er sendt vil ikke automatisk legges til i svaret du mottar da det er gått 5 måneder siden sist korrespondanse.

Vennlig hilsen

Petter
Telio Kundeservice
kundeservice@telio.no
www.telio.no


Vennligst behold følgende / please do not remove the following:
Ticket#37246836

01/21/2017 05:50 - Erik Ribsskog wrote:

Hei,

jeg har cirka 20 klager, hos Spesialenheten, så å kontakte politiet, er ikke noe fristende, (for å si det sånn).

Dette burde det være mulig, for dere, å finne ut, (vil jeg si).

Send dette til en overordnet!

Erik Ribsskog

PS.

Det er også fint, hvis dere kan inkludere, den originale e-posten, i deres e-post.

Da blir det mer oversiktlig, (vil jeg si).

Skjerpings!


11. november 2016 kl. 08:29 skrev Telio kundeservice :
Hei,

Takk for din henvendelse.

Hvis du mener du er utsatt for identitetstyveri, kan du ta kontakt med ditt lokale politikontor for å anmelde saken. Det er desverre ingen mulighet for oss å spore opp hvem som har sendt oss motatte kontaktskjema.

Håper det løser seg.
I straffelovens § 202 benyttes begrepet Identitetskrenkelse. Lovteksten sier følgende:

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget setter seg i besittelse
av en annens identitetsbevis,
eller opptrer med en annens identitet
eller en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet,
med forsett om å

a)  oppnå en uberettiget vinning for seg   selv eller en annen, eller
b)  påføre en annen tap eller ulempe.

Vennlig hilsen

Preben
Telio Kundeservice
kundeservice@telio.no
www.telio.no


Vennligst behold følgende / please do not remove the following:
Ticket#37246836

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Fullfør bestillingen av Lån
Erik Ribsskog 14. mars 2017 kl. 10:56
Til: "Lendo, Kundeservice"
Kopi: juridisk , post@finkn.no, post , post
Hei,

jeg har mange titalls klagesaker hos Spesialenheten.

Og dette har jeg lest om i nyhetene og erfart selv, at hvis man har det, så tuller bare politiet med en.

Så her må dere finne ut, hvem denne synderen er, sånn at jeg kan forklare det videre, på en forståelig måte.

Så dette må jeg klage på.

Erik Ribsskog


23. januar 2017 kl. 16:04 skrev Lendo, Kundeservice :
Hei igjen,Jeg bekrefter at det ikke finnes en søknad med din epost knyttet til seg.Hvis det er slik at du har en mistanke om at det er noen prøver å søke på lån i ditt navn, så er det noen steg jeg anbefaler på det sterkeste at du gjør.1. Politiannmelde saken

2. Kontakt Experian (815 55 420) og Bisnode(22 45 90 00) for å sprerre ditt personnummer for kredittvurdering. Når personnummeret er sperret vil man ikke kunne gjøre en kredittvurdering av deg og dermed ikke søke om lån/gjøre kjøp ved bruk av en elektronisk tjeneste i fremtiden.Hvis det er noe informasjon politiet trenger i denne saken, så har de muligheten til å kontakte oss.Har du noen andre spørsmål bare ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.Ønsker deg en fin dag videre.

Med vennlig hilsen
Leifur Jakobsson
Finansrådgiver

Logo e-post

Lendo AS
Grensen 5-7
0159 Oslo
Telefon: 22 00 70 70

Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 21. januar 2017 05:26


Til: Lendo, Kundeservice
Kopi: juridisk
Emne: Re: Klage/Fwd: Fullfør bestillingen av Lån


Hei,

jeg vil gjerne vite hvem det er, som har bestilt disse e-postene, i mitt navn.

Det burde det være mulig for dere, å finne ut, (vil jeg si).

Skjerpings!

Erik Ribsskog11. november 2016 kl. 09:31 skrev Lendo, Kundeservice :

Hei,Hvis det skulle vært ønskelig, så har jeg muligheten til å ringe til deg for å forklare hva som har skjedd?Hvis ikke du ønsker å oppgi mobilnummer her, så kan du ta kontakt med meg direkte på mitt telefonnummer, som er: 22314028.Jeg vil bare understreke at det ikke finnes en aktiv søknad i ditt navn hos oss.Den mailen som du har mottatt kan skyldes to ting:1.       Du har vært inne på vår nettside og skrevet inn din epost, da denne eposten sendes automatisk om du ikke fullfører søknaden.

2.       Noen har begynt på en søknad som de ikke har fullført og skrevet inn din epost (kanskje ved en feil).Med vennlig hilsen
Leifur Jakobsson
Finansrådgiver

Logo e-post

Lendo AS
Grensen 5-7
0159 Oslo
Telefon: 22 00 70 70Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 10. november 2016 20:02
Til: Lendo, Kundeservice
Kopi: juridisk
Emne: Re: Klage/Fwd: Fullfør bestillingen av LånHei,dere må prøve å finne ut hva som har skjedd her.(For jeg har ikke kontaktet dere).Og så har jeg også rett til, (mener jeg), å få vite, hva dere akter å foreta dere, for å forhindre, at noe lignende skjer, med andre 'Hvermansen-folk', i fremtida.Med hilsenErik Ribsskog


PS.

Jeg har også bodd i England, i mange år.

Og der sier de: 'Mr. Ribsskog', (og ikke fornavnet).

Hva er galt med bare 'hei', liksom.

2016-10-04 17:52 GMT+02:00 Lendo, Kundeservice :

Hei Erik,Jeg kan ikke se en aktiv søknad som er registrert med din epost.Du kan hvert fall være trygg på at det ikke er en søknad inne hos oss registrert med denne eposten.Ha en fin dag videre.

Med vennlig hilsen
Leifur Jakobsson
Finansrådgiver

Logo e-post

Lendo AS
Grensen 5-7
0159 Oslo
Telefon: 22 00 70 70Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 4. oktober 2016 17:39
Til: juridisk
Kopi: post@piv.no; Lendo, Kundeservice
Emne: Klage/Fwd: Fullfør bestillingen av LånHei,

dette er trakassering som følge av identietstyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).

PS 2.

Sender også kopi, til Personvernnemda, siden at Datatilsynet ikke tar de mange sakene, som jeg har sendt de, på alvor, (kan det virke som).

---------- Forwarded message ----------
From: Lendo.no
Date: 2016-07-23 1:55 GMT+02:00
Subject: Fullfør bestillingen av Lån
To: eribsskog@gmail.com

Få lavere rente, refinansier dine kredittkort og smålån!

Ingen bilder i mailen? Klikk herBilde er fjernet av sender. Lendo

22 00 70 70 Vi er åpent fra 09.00 til 18.00. Du kan kontakte oss her.Få lavere rente, refinansier dine
kredittkort og smålån!

Vi presser rentene for deg.

1. En søknad
2. Svar fra 10 banker
3. Du velger det beste tilbudetLånebeløp

500000

Nedbetalingstid

7 år

Fullfør din søknad »

TRENGER DU HJELP?Bilde er fjernet av sender. 22 00 70 70Bilde er fjernet av sender.Send e-postDenne mailen ble sendt til eribsskog@gmail.com
Klikk her om du ikke vil motta servicemail

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Fwd: Klage/Fwd: Aktivering av konto på http://forum.hegnar.no
Erik Ribsskog 14. mars 2017 kl. 10:49
Til: Stein Ove Haugen
Kopi: juridisk
Hei,

dere må prøve å finne ut hva som har skjedd her.

(For jeg har ikke kontaktet dere).

Og så har jeg også rett til, (mener jeg), å få vite, hva dere akter å foreta dere, for å forhindre, at noe lignende skjer, med andre 'Hvermansen-folk', i fremtida.

Med hilsen

Erik Ribsskog


20. januar 2017 kl. 12:58 skrev Stein Ove Haugen :
Hva mener du?

mvh
Stein Ove

Hegnar.no

Hoffsveien 70A

Postboks 724 Skøyen

0214 Oslo, Norway

Phone: + 47 90024833

News: www.hegnar.no

TV: www.hegnar.no/TV
From: Wilhelm Bøe  
To: Stein Ove Haugen  
Sent: 1/20/2017 12:00 PM
Subject: Fwd: Klage/Fwd: Aktivering av konto på http://forum.hegnar.no
From: Erik Ribsskog  
To: juridisk  
Cc:  
Sent: 1/17/2017 7:48 AM
Subject: Klage/Fwd: Aktivering av konto på http://forum.hegnar.no

Hei,

dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From:
Date: 2016-12-25 22:02 GMT+01:00
Subject: Aktivering av konto på http://forum.hegnar.no
To: eribsskog@gmail.com


Hei Elisabeth Laache Engelhart
Du har registrert følgende bruker på HegnarOnline Forum.
Brukernavn: Dyveldi
Fornavn: Elisabeth Laache
Etternavn: Engelhart
E-post: eribsskog@gmail.com

For å aktivere brukerkontoen kan du klikke på følgende link.
http://forum.hegnar.no/BekreftBruker.asp?bekreft=nDNOZtPpr4cyGv7Z2Y6NV5pTSdZ4ToVx
Dersom linken ikke åpner automatisk, må du kopiere adressen inn i adressefeltet i nettleseren din.


Denne mailen ble sendt til eribsskog@gmail.com. Du får denne mailen fordi en det har blitt opprettet en brukerkonto på HegnarOnline forum (http://forum.hegnar.no). Dersom du ikke har registrert en brukerkonto på HegnarOnlineForum kan du kontakte webmaster@hegnar.no

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Endelig fri etter 14 år!
Erik Ribsskog 14. mars 2017 kl. 10:39
Til: NOR - Kampanje Fellespostkasse
Kopi: juridisk , amnestyis , "EUteam@amnesty.org" , "John.Hook@amnesty.org.uk" , "Liliann.Okuyama@amnesty.org.uk" , "Eve.Willmott@amnesty.org.uk" , "MByler@amnesty.org" , jegenes@amnesty.no
Hei,

nå har det seg sånn, at dette, kun er en, av hundre eller tusenvis, av lignende saker.

Så det er ikke sånn, at jeg sitter, med en mappe, (eller noe lignende), for denne saken, foran meg, når jeg skriver nå.

Men når dere vet datoen, (14. 2. 2015), og klokkeslettet, (22.23), og 'tulle-versjonen' av navnet mitt.

Så ville det vel ikke være urimelig, å tro, at dere også har ip-adressen, som denne falske signeringen, ble sendt fra.

Og derfra, så burde vel en oppegående organisasjon, klare å finne ut, hvem synderne er, skulle man vel tro.

Så dette må jeg klage på, (at dere ikke forteller meg, hvem det er, som har begått dette identietstyveriet).

Erik Ribsskog


25. januar 2017 kl. 10:48 skrev NOR - Kampanje Fellespostkasse :
Hei Erik,Vi har følgende informasjon registrert hos oss:Den 14.02.2015 kl. 22.23 ble det signert en Amnesty-aksjon via Facebook for iranske Saman Naseem. (Se aksjonen her: https://www.amnesty.no/aksjon/stopp-drapet-p%C3%A5-saman-naseem) Aksjonen ble signert med følgende navn: Erik Von Løvenbalk Ribsskog og med følgende epostadresse: eribsskog@gmail.com. Det ble også huket av i feltet «Jeg er interessert i å høre mer. Amnesty kan kontakte meg på e-post». Når det blir huket av for dette vil man motta Amnestys nyhetsbrev.Rett etter at vi mottok signaturen sendte vi en epost-kvittering til eribsskog@gmail.com som bekreftet at signaturen var mottatt. I denne kvitteringsmailen sto det også følgende: Hvis andre har misbrukt din e-postadresse til å signere aksjonen, send e-post til info@amnesty.no.Samme kveld ble det også sendt en epost fra oss til eribsskog@gmail.com som bekreftet påmeldingen på nyhetsbrevet. I denne bekreftelsen står følgende: «Hvis du skulle bestemme deg for at du ikke ønsker å motta e-postene våre, melder du deg enkelt av ved å klikke på angitt lenke i nyhetsbrevene». I hvert nyhetsbrev er det en lenke for avmelding som man enkelt kan trykke på for å stanse nyhetsbrevene.Siden 14.02.2015 er det regelmessig sendt nyhetsbrev til adressen eribsskog@gmail.com. Før oktober 2016 kan vi ikke se at vi har fått tilbakemelding fra deg om at du har blitt registrert mot ditt ønske.Dersom man mistenker identitetstyveri er det viktig at man melder fra så raskt som mulig.Vi beklager selvsagt at du har fått disse henvendelsene uten at du har ønsket det. Den eneste måten vi kunne sikret dette enda mer på var om vi hadde pålogging med BankID for signering av aksjoner. Dette ville imidlertid gjøre vårt arbeid for samvittighetsfanger svært tungvint og mange av de som signerer våre aksjoner i dag ville nok ikke tatt seg tid til dette. Dette ville fått store konsekvenser for effektiviteten i vårt arbeid for mennesker som er utsatt for menneskerettighetsbrudd.Vi har nå anonymisert deg i vårt register slik at all informasjon om navn, epostadresse osv. ikke lenger er søkbart hos oss. Dette vil også gjelde all historikk.Vennlig hilsen
Cecilie Willetts
Kampanjeavdelingen
Amnesty International i Norge

Tlf: 22 40 22 00
From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sent: 21. januar 2017 04:14
To: NOR - Kampanje Fellespostkasse
Cc: juridisk
Subject: Re: Klage/Fwd: Endelig fri etter 14 år!Hei,dere må prøve å finne ut hva som har skjedd her.(For jeg har ikke kontaktet dere).Og så har jeg også rett til, (mener jeg), å få vite, hva dere akter å foreta dere, for å forhindre, at noe lignende skjer, med andre 'Hvermansen-folk', i fremtida.Med hilsenErik Ribsskog

20. oktober 2016 kl. 11:01 skrev NOR - Kampanje Fellespostkasse :

Hei Erik,Vi beklager om du feilaktig er registrert for nyhetsbrevet til Amnesty International i Norge. Jeg ser at vi har sendt deg nyhetsbrev siden februar 2015 i forbindelse med at du signerte en aksjon via nettsiden vår.Jeg har nå meldt deg av nyhetsbrevet slik at du ikke får flere eposter fra oss.

Vennlig hilsen
Cecilie Willetts
Kampanjeavdelingen
Amnesty International i Norge

Tlf: 22 40 22 00

Nett: www.amnesty.no
Blogg: blogg.amnesty.no
Twitter: twitter.com/Amnesty_Norge
Facebook: facebook.com/AmnestyNorgeBli SMS-aktivist, og motta våre viktigste aksjoner på SMS!
Send SMS til 2115:   AMNESTY   
(30 kr / mnd )

cid:field.Body.0.692

From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sent: 20. oktober 2016 06:17
To: juridisk
Cc: NOR - Kampanje Fellespostkasse
Subject: Klage/Fwd: Endelig fri etter 14 år!Hei,

dette er trakassering som følge av identietstyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).

---------- Forwarded message ----------
From: Amnesty International
Date: 2016-10-18 15:22 GMT+02:00
Subject: Endelig fri etter 14 år!
To: Erik Ribsskog

http://tr.anpdm.com/track?t=v&mid=17611364&uid=833450087&type=openProblemer med å lese mailen? Klikk her for å lese på nett.

Amnesty International

Løslatt!

http://customers.anpdm.com/amnesty_int_sverige/1309_mknd/top_fold_left.gif

http://img2.anpdm.com/Amnesty_International_Norge/mohamedoustor.jpg

Endelig hjemme igjen!

I går kveld kom den fantastiske nyheten om at Mohamedou Ould Slahi endelig er løslatt fra Guantánamo og har kommet hjem til familien sin i Mauritania. Han har sittet på den amerikanske fangeleiren på Cuba i 14 år uten tiltale eller dom.

Mohamedou Slahi har vært i fangeleiren på Guantánamo siden 5. august 2002. Han ble utsatt for grov tortur, og i alle årene på Guantánamo ble han aldri siktet for en forbrytelse.

Avgjørelsen om at han skulle løslates ble tatt på en høring i juni i år, og siden da har familien ventet i spenning på når Mohamedou skulle slippe fri.

Ifølge American Civil Liberty Union (ACLU), som har forsvart Mohamedou i alle årene på Guantánamo, var det første han gjorde etter at han var løslatt å takke alle som har kjempet for ham:

Jeg er takknemlig og står i gjeld til alle som har stått ved min side. Jeg har lært at godhet krysser grenser, kulturer og etnisiteter. Jeg er overlykkelig over å bli gjenforent med familien min.

I Norge var det 17 847 personer som signerte aksjonen for Mohamedou. Endelig har rettferdigheten seiret!

SE GLEDESSCENENE FRA SLAHIS HJEMKOMST

http://customers.anpdm.com/amnesty_int_sverige/1309_mknd/button_arrow.gifhttp://customers.anpdm.com/amnesty_int_sverige/1309_mknd/top_fold_left.gifDEL MAILEN

http://customers.anpdm.com/amnesty_int_sverige/1309_mknd/icon_facebook.gif

DEL

http://customers.anpdm.com/amnesty_int_sverige/1309_mknd/icon_twitter.gif

DEL

FØLG OSShttp://customers.anpdm.com/amnesty_int_sverige/1309_mknd/icon_facebook.gif

LIK

http://customers.anpdm.com/amnesty_int_sverige/1309_mknd/icon_twitter.gif

FØLGhttp://customers.anpdm.com/amnesty_int_sverige/1309_mknd/icon_youtube.gif

FØLG

http://customers.anpdm.com/amnesty_int_sverige/1309_mknd/icon_instagram.gif

FØLG

SEND TIL EN VENN http://customers.anpdm.com/amnesty_int_sverige/1309_mknd/footer_link_arrow.gif

STØTT OSS http://customers.anpdm.com/amnesty_int_sverige/1309_mknd/footer_link_arrow.gif

KONTAKT OSS http://customers.anpdm.com/amnesty_int_sverige/1309_mknd/footer_link_arrow.gifDenne mailen er sendt til eribsskog@gmail.com
MELD DEG AV HERhttp://customers.anpdm.com/amnesty_int_sverige/1309_mknd/footer_link_arrow.gif

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Velkommen til JUST EAT.no
Erik Ribsskog 14. mars 2017 kl. 10:27
Til: JENO Info
Kopi: juridisk
Hei,

dere må finne ut, hvem det er, som bestiller mat, i mitt navn.

Sånn at jeg kan forklare dette videre, på en forståelig måte.

(For jeg er ikke synsk dessverre, så jeg ikke vite, hvem dette er).

Så dette må jeg klage på.

Erik Ribsskog


22. januar 2017 kl. 18:47 skrev JENO Info :
Hei,

Har du hatt flere problemer med opprettelser av kontoer eller bestillinger i ditt navn hos JUST EAT?
Isåfall vil vi selvfølgelig gjerne blokkere disse kontoene.

Mvh
JUST EAT

JUST EAT Customer Care Norway
Lyngbyvej 20
2100 Copenhagen

POST
JUST-EAT.no AS
Postboks 4494 Nydalen
0403 Oslo

WEB www.just-eat.no
FB facebook.com/JustEatNorway
TLF +47 21 09 04 80  - for Restaurant​er​
TLF +47 23 96 25 77  - for Kunder
21. januar 2017 kl. 04:19 skrev Erik Ribsskog :
Hei,

dere må prøve å finne ut hva som har skjedd her.

(For jeg har ikke kontaktet dere).

Og så har jeg også rett til, (mener jeg), å få vite, hva dere akter å foreta dere, for å forhindre, at noe lignende skjer, med andre 'Hvermansen-folk', i fremtida.

Med hilsen

Erik Ribsskog


20. oktober 2016 kl. 10:12 skrev JENO Info :
Hei!

Takk for tilbakemeldingen.

Vi er kjent med trakasseringen du har opplevd, og har meldt ifra til teknisk avdeling. Vi sørger for å lete opp alle brukere med "Erik Ribsskog" for å blokkere disse.

Som nevnt et års tid tilbake, vil vi anbefale deg å opprette en ny e-postadresse, eventuelt innstille egne filtre i innboksen for slike e-poster, slik at skadeomfanget begrenses.

Vi ønsker deg en god dag,
Mvh Emma
/JUST EAT Kundeservice

JUST EAT Customer Care Norway
Lyngbyvej 20
2100 Copenhagen

POST
JUST-EAT.no AS
Postboks 4494 Nydalen
0403 Oslo

WEB www.just-eat.no
FB facebook.com/JustEatNorway
TLF +47 21 09 04 80  - for Restaurants
20. oktober 2016 kl. 07.22 skrev Erik Ribsskog :
Hei,

dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: JUST EAT (no reply)
Date: 2016-10-01 1:59 GMT+02:00
Subject: Velkommen til JUST EAT.no
To: eribsskog+downssyndrom@gmail.com


Just-Eat.no
30/09/2016
Velkommen og velbekomme Hej eribsskogdownssyndrom

Velkommen i klubben! Du er nå en del av JUST EAT familien - og det er vi kjempeglade for.

Hos oss har du alltid muligheten for å bestille akkurat det du har lyst på, når som helst og hvor som helst.

Vi gleder oss til å ta imot bestillingen din - og til å skjemme deg bort med massevis av god mat og herlige opplevelser.

Gå på oppdagelse i vårt spennende utvalg her. Mvh.
JUST EAT
just-eat.no | info@just-eat.no | +47 23962577 | Just-Eat.no AS., Postboks 4494 Nydalen, 0403 Oslo.
This is an e-mail from the company JUST EAT plc. This e-mail may contain confidential information and/or privileged or personal advice. This e-mail is intended for the addressee(s) stated above only. If you receive this e-mail by mistake, please return it to JUST EAT plc without producing, distributing or retaining copies hereof. Thank you.
This is an e-mail from the company JUST EAT plc. This e-mail may contain confidential information and/or privileged or personal advice. This e-mail is intended for the addressee(s) stated above only. If you receive this e-mail by mistake, please return it to JUST EAT plc without producing, distributing or retaining copies hereof. Thank you.

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Filter Nyheter: Bekreft bestillingen.
Erik Ribsskog 14. mars 2017 kl. 10:20
Til: Filter Nyheter
Kopi: juridisk
Hei,

dere må prøve å finne ut hva som har skjedd her.

(For jeg har ikke kontaktet dere).

Og så har jeg også rett til, (mener jeg), å få vite, hva dere akter å foreta dere, for å forhindre, at noe lignende skjer, med andre 'Hvermansen-folk', i fremtida.

Med hilsen

Erik Ribsskog


18. januar 2017 kl. 12:28 skrev Filter Nyheter :
Hei,

Dette er en bekreftelsesmail som sendes ut etter at noen har lagt inn epostadressen og bedt om å få nyhetsbrevet til Filter tilsendt. Som det står i  bekreftelsesmailen:

Du blir ikke abonnement dersom du ikke klikker lenken ovenfor for å bekrefte.

Sålenge du ikke har bekreftet vil du aldri motta nyhetsbrev fra oss. Vi har dobbeltsjekket basen og du ligger ikke inne som abonnement.

Ha en fortsatt fin dag og håper dette var oppklarende.

mvh,
Lars Eide

--
Filter Nyheter


On 17 January 2017 at 07:34:22, Erik Ribsskog (eribsskog@gmail.com) wrote:

Hei,

dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Filter Nyheter
Date: 2017-01-06 15:16 GMT+01:00
Subject: Filter Nyheter: Bekreft bestillingen.
To: "eribsskog@gmail.com"Bekreft bestillingen.

Ja, legg meg til abonnementslisten.
Dersom du har mottatt denne e-posten ved en feil, slett den. Du blir ikke abonnement dersom du ikke klikker lenken ovenfor for å bekrefte.

For spørsmål om denne listen kontakt:
nyheter@filtermedia.no

 Email Marketing Powered by MailChimp

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Nyhetsbrev fra Mental Helse for november 2016
Erik Ribsskog 14. mars 2017 kl. 10:13
Til: Grethe Ettung
Kopi: juridisk
Hei,

dere må prøve å finne ut hva som har skjedd her.

(For jeg har ikke kontaktet dere).

Og så har jeg også rett til, (mener jeg), å få vite, hva dere akter å foreta dere, for å forhindre, at noe lignende skjer, med andre 'Hvermansen-folk', i fremtida.

Med hilsen

Erik Ribsskog


18. januar 2017 kl. 10:31 skrev Grethe Ettung :
Hei,

Til din informasjon har jeg fjernet deg som mottaker av våre Nyhetsbrev.

Mvh

Grethe EttungFra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: tirsdag 17. januar 2017 13.44
Til: juridisk
Kopi: Grethe Ettung
Emne: Klage/Fwd: Nyhetsbrev fra Mental Helse for november 2016Hei,dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).(Jeg har ikke kontaktet disse).Vennligst rydd opp!Med hilsenErik RibsskogPS.Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke

virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes

jeg).

---------- Forwarded message ----------
From: Grethe Ettung
Date: 2016-12-02 0:41 GMT+01:00
Subject: Nyhetsbrev fra Mental Helse for november 2016
To: erib.sskog@gmail.com


Hvis du har problemer med å lese denne e-posten kan du lese den i nettleseren din.

Bilde er fjernet av sender. Mental Helse

NYHETSBREV
Nyhetsbrev fra Mental Helse for november 2016

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om at Mental Helse krever strakstiltak fra helseministeren mot unødvendig tvangsbruk i psykiatrien, om ny struktur i Mental Helse og ny landsleder samt om Mental Helse sitt første æresmedlem.

Bilde er fjernet av sender.

Mental Helse krever strakstiltak

Mental Helse krever strakstiltak fra helseministeren mot unødvendig tvangsbruk i psykiatrien.

Les mer

Bilde er fjernet av sender.

Kristian Haugland, ny landsleder i Mental Helse

Kristian Haugland ble i dag valgt til ny landsleder på MH sitt landsmøte.

Les mer

Bilde er fjernet av sender.

Ny struktur i Mental Helse

Et overveldende flertall på landsmøtet vedtok ny struktur for Mental Helse.

Les mer

Bilde er fjernet av sender.

Resolusjon 1: Pakkeforløp

Mental Helses landsmøte er motstander av standardiserte behandlingsforløp.

Les mer

Bilde er fjernet av sender.

Æresmedlem i Mental Helse

Einfrid Halvorsen er Mental Helse sitt første æresmedlem.

Les mer

Bilde er fjernet av sender.

Totalt 207 prosjekter har fått ExtraExpress-midler

Lista over mottakere av ExtraExpressmidler er nå offentliggjort.

Les mer

Bilde er fjernet av sender.

Trim med fastlegen

Å mosjonere med fastlegen gir resultater.

Les mer

Mental Helse, Storgata 38, 0182 Oslo
Sentralbord: 09875 E-post: post@mentalhelse.no Medlemsregister: medlem@mentalhelse.no

Denne e-posten ble sendt til erib.sskog@gmail.com fordi du abonnerer på dette nyhetsbrevet. Klikk her dersom du ikke ønsker å motta flere slike e-poster.

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Klage/Fwd: Teltmøter i Treungen, i Oslo og på Eidsvoll [Nyhetsbrev fra Menigheten Pilgrimsfolket]
Erik Ribsskog 14. mars 2017 kl. 10:04
Til: juridisk
Kopi: Menigheten Pilgrimsfolket
Hei,

dette kjøper jeg ikke.

At det finnes en million nettsider, som plager folk, på samme måte.

Hva beviser det?

Det kan godt ha vært, noen nerder, som har bestemt, at sånn skal det være.

Så beviser ingenting, mener jeg.

Folk har glemt sine handel og kontor-ferdigheter, og latt seg blende, av teknologi-nerdene, mistenker jeg.

Dette må jeg klage på.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Menigheten Pilgrimsfolket
Dato: 24. januar 2017 kl. 10:37
Emne: Re: Klage/Fwd: Teltmøter i Treungen, i Oslo og på Eidsvoll [Nyhetsbrev fra Menigheten Pilgrimsfolket]
Til: Erik Ribsskog


Hei igjen!

Hvis du har noen henvisning til en lovtekst som gir deg krav på å få hvite hva en organisasjon har tent å foreta seg for å forhindre at feilaktige utsendelser av nyhetsbrev skjer, så får du gjerne henvise meg til den, så skal jeg sjekke det.
Jeg ga deg da også - om du leser igjennom min siste e-post - en forklaring om hvilke tilltak som vi har gjort for å forhindre at dette skjer i fremtiden.

Nei, jeg har ikke informert om hvem som har bestilt denne e-posten i ditt navn - rett og slett fordi det ikke finnes noen som helst mulighet for meg å finne ut av det. Hvem som helst kan gå inn på vår hjemmeside og skrive inn en hvilken som helst e-post-adresse for å bestille vårt nyhetsbrev. Dette kan man også gjøre på en million andre hjemmesider.

La meg ta et hypotetisk eksempel: Jeg treffer en person på gaten. Han kaller seg for Svein Karlsen. Han spør meg om jeg kan sende et fysisk brev til ham med informasjon om vår menighet. Jeg får da hans adresse. Jeg sender et brev til denne adressen. Men det viser seg at denne personen som kalte seg for Svein har holdt meg for narr og gitt meg feilaktig adresse og navn. Han het noe annet. Svein Karlsen som faktisk har denne adressen blir sint på meg fordi jeg har sendt ham et brev han ikke ønsker. Hva skal jeg gjøre da? Jeg kan beklage overfor den virkelige Svein - men jeg kan ikke gjøre noe med saken.

Ser du parallellen? Jeg har ingen som helst mulighet å finne ut av hvem som har gitt meg din adresse. Det kan være hvem som helst av jordens syv milliarder mennesker. Jeg har inget register over alle som går inn på vår hjemmeside. Jeg har ingen mulighet å hacke folks datamaskiner for å finne ut av deres identitet. Om du kommer på en måte å finne ut av dette, så si gjerne fra. Hadde jeg visst hvem som gjorde dette, ville jeg gladelig ha gitt deg dennes navn og adresse, slik at du kunne henvende deg til denne i stedet for meg. Tro meg.

At du tror at du blir holdt for narr er beklagelig, men heldigvis ikke sant. At du ikke klarer å la en så innlysende og enkel sak som at du har fått én mail feilsendt passere med en enkel avbestillings-mail, er derimot bare beklagelig. Du ønsker ikke mail fra oss - men allikevel holder du denne samtalen igang - helt siden juni 2016. Kanskje det er på tide å bare slippe saken og gå videre i livet?

Jeg ønsker deg alt godt.

For Menigheten Pilgrimsfolket
Paulus Eliasson21. januar 2017 kl. 05:56 skrev Erik Ribsskog :
Hei,

jeg har gått handel og kontor, og lært noe sånt, som at man har rett til, å få vite, hva organisasjoner har tenkt til å foreta seg, (når de har gjort noe galt), for å forhindre at noe lignende skjer igjen.

Jeg registrerer også, at dere ikke, har informert meg om _hvem_ det er, som har tulle-bestilt, disse e-postene, i mitt navn.

Det blir jeg bare, holdt for narr, når dere ikke vil informere meg, om dette, (mistenker jeg).

Erik Ribsskog11. november 2016 kl. 08:12 skrev Menigheten Pilgrimsfolket :
Hei,

Jeg tror ikke at vi må finne ut hva som har skjedd, eller rapportere til deg om våre tiltak for å forhindre dette.

Når det er sagt - så skal jeg selvsagt gjøre akkurat det: Det som har skjedd er med all sikkerhet at noen (for oss ukjent og umulig å spore) har skrevet inn din adresse i feltet for abonnement på vårt nyhetsbrev. Det er ingenting vi kan gjøre noe med. Det er som at hvem som helst kan sende oss et fysisk brev med deg som avsender, og da vil du få vårt svar på det brevet. Det er en irriterende ting som vi antageligvis bare må leve med.

Det vi har gjort for å forhindre slike hendelser i fremtiden er at vi sender ut en forespørsel om bekreftelse på abonnementet på nyhetsbrevet. Med det som tiltak skal vi kunne forhindre at man får uønsket e-post, slik du har fått.

Det dom også er mulig å gjøre, dersom man får en uønsket e-post, er å sende en melding til avsenderen og si: "Det virker som at jeg har fått denne e-posten ved en feiltakelse. Vennligst ikke send flere av disse" og så vil den saken være ute av verden.

Med håp om at dette skal gi deg en hyggeligere hverdag med mindre informasjon om våre teltmøter; og mange vennlige hilsener.

Paulus Eliasson


Den fredag 11. november 2016 skrev Erik Ribsskog følgende:
Hei,

dere må prøve å finne ut hva som har skjedd her.

(For jeg har ikke kontaktet dere).

Og så har jeg også rett til, (mener jeg), å få vite, hva dere akter å foreta dere, for å forhindre, at noe lignende skjer, med andre 'Hvermansen-folk', i fremtida.

Med hilsen

Erik Ribsskog


2016-06-15 8:23 GMT+02:00 Menigheten Pilgrimsfolket :
Hei,

Vi skal slette deg fra registeret for utsendelse av vårt nyhetsbrev.
Det står deg selvsagt fritt å melde identitetstyveri, om du så ønsker, men som det står i slutten av nyhetsbrevet, så kan man enkelt avbestille utsendingen ved å sende en e-post til oss.

Jeg håper at dette ikke har medført problemer for deg.

Med vennlig hilsen
For Menigheten Pilgrimsfolket

Paulus Eliasson


Den onsdag 15. juni 2016 skrev Erik Ribsskog følgende:
Hei,

dette er trakassering som følge av identietstyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Menigheten Pilgrimsfolket
Date: 2016-05-23 16:48 GMT+02:00
Subject: Teltmøter i Treungen, i Oslo og på Eidsvoll [Nyhetsbrev fra Menigheten Pilgrimsfolket]
To:


Guds fred!


Nå står sommeren for døren, og med den mange muligheter til evangelisasjon. Vi i Menigheten Pilgrimsfolket takker Gud for pinsehelgen, som ble en fantastisk "opplading" for det som skal skje denne sommeren, hvis Herren drøyer og vi får leve.

Allerede nå til helgen, 28. og 29. mai, drar vi igang med teltmøter i Treungen i Telemark (Nissedal kommune). Vi har under flere år kommet sammen i det naturskjønne området ved sjøen Nisser, og sammen med den lokale menigheten, Evangeliesalen Treungen Pinsemenighet, ønsker vi også i år å hilse velkommen til to dager rundt bibelsk forkynnelse, sang og vitnesbyrd.
Teltet står på Sommersletta i Treungen, som tidligere år. Hvis du trenger kart og veibeskrivelse, så kan du klikke på denne linken.

Møtetider:
Lørdag 28. mai kl. 15.00 & 18.00
Søndag 29. mai kl. 11.00 & 15.00

Venner fra Sverige og Norge medvirker, og vi håper å få se mange på disse møtene, så kom hvis du har mulighet - og spre ordet til venner og bekjente i området.

________________________________


27. til 31. juli blir det også teltmøter på Youngstorget i Oslo. Både i forkant av og under teltmøtene blir det som vanlig mye evangelisasjon på Oslos gater. Møtetider vil bli annonsert på hjemmesiden etter hvert.

19. til 21. august reiser vi så teltet på Eidsvoll. Helgen 6. og 7. august er det også evangelisasjon med et stand på Eidsvoll, under "Vanvittige dager".

________________________________


Gå gjerne inn på hjemmesiden, eller abonner på bladet Pilgrimen, for mer informasjon.

Vi ønsker en velsignet sommer!

Menigheten Pilgrimsfolket________________________________
Du får denne e-posten fordi du har meldt ditt interesse for vårt nyhetsbrev. Hvis du ikke ønsker å få disse e-postene i fortsettelsen, så send en melding til post@pilgrimsfolket.no

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Tips om sannsynlig blindsone i alt målsettingsarbeid, også for profesjonelle coacher og konsulenter. Gratis minikurser. Kampanje kurs -20%. Nyhetsbrev Erickson Coaching
Erik Ribsskog 14. mars 2017 kl. 09:54
Til: Jan Georg Kristiansen
Kopi: juridisk
Hei,

dere må prøve å finne ut hva som har skjedd her.

(For jeg har ikke kontaktet dere).

Og så har jeg også rett til, (mener jeg), å få vite, hva dere akter å foreta dere, for å forhindre, at noe lignende skjer, med andre 'Hvermansen-folk', i fremtida.

Med hilsen

Erik Ribsskog


17. januar 2017 kl. 14:46 skrev Jan Georg Kristiansen :
Hei, Erik Ribsskog.Jeg viser til epost om «trakassering».

Vet ikke hva som er skjedd på din side; men vi har sendt deg et nyhetsbrev.Vi har tidligere hatt kontakt i 2014 1.juli der du ba oss om :

Hei Erik Ribsskog,Takk for epost:
«Har dere noe generell info dere kunne sendt over?»
Vedlagt noe informasjon. Mye informasjon på webben.
Fint om du kan oppgi et telefonnummer, så jeg kan høre nærmere hva du ønsker .

Takk for interesse. Send svar på denne epost som påmelding til gratis minikurs-fag og fakta den 11/8-2014.

Fokus: "Utdanning til coach og mentaltrener ", samt ønsker fra publikum.

Forstår jeg det slik at du vil slettes fra våre registre?

Vennlig hilsen

Jan Georg Kristiansen MSc.coaching MCC MBA

Erickson Coaching Nordic AS, Daglig leder

+47 90682512, www.erickson.no, jan.georg@erickson.no

MCC_WebFra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 17. januar 2017 07:24
Til: juridisk
Kopi: Jan Georg Kristiansen
Emne: Klage/Fwd: Tips om sannsynlig blindsone i alt målsettingsarbeid, også for profesjonelle coacher og konsulenter. Gratis minikurser. Kampanje kurs -20%. Nyhetsbrev Erickson CoachingHei,dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).(Jeg har ikke kontaktet disse).Vennligst rydd opp!Med hilsenErik RibsskogPS.Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke

virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes

jeg).

---------- Forwarded message ----------
From: jan.georg@erickson.no
Date: 2017-01-06 14:15 GMT+01:00
Subject: Tips om sannsynlig blindsone i alt målsettingsarbeid, også for profesjonelle coacher og konsulenter. Gratis minikurser. Kampanje kurs -20%. Nyhetsbrev Erickson Coaching
To: Erik Ribsskog


Les på nett  |  Oppdater abonnement  |  Meld av

Bilde er fjernet av sender. Facebook icon

Liker

Bilde er fjernet av sender. Forward icon

Videresend

Bilde er fjernet av sender.

Til deg som er nysgjerrig på coaching og effektiv kommunikasjon

Vi har tidligere vært i dialog om Erickson's verktøykasse i kommunikasjon og faget coaching (kundefokusert ICF-sertifisert). Markedsverdien stiger for de som makter holde "fokus på den andres verdier" i utfordrende situasjoner; og de er det mange av i dagens omstillings-virkelighet. Finnes det fortsatt en sannsynlig blindsone i alt målsettingsarbeid, også for oss profesjonelle coacher og konsulenter?; "ja!", påstår en fersk Masteroppgave du kan lese om under eller høre om på gratis minikurs som gir deg innblikk i det moderne coachingfaget, coachende væremåte og coachende lederstil; Finn ut hva ved Erickson coaching's kraftfulle verktøykasse, som har gjort at dette på få år har blitt blant verdens mest utbredte kvalitetsutdanninger. Ønsker deg ellers gode vinterdager!

Finnes det fortsatt en sannsynlig blindsone i alt målsettingsarbeid, også for oss profesjonelle coacher og konsulenter?

Bilde er fjernet av sender.

Ja! Vi Erickson-coacher kaller det for "skli-ord fenomenet" (kilde: Kristiansen, J.G. Masteroppgave godkjent University of Derby/UK 2016). Hvis du tenker på mål som "jeg vil bli bedre til å ..., bli flinkere, øke salget med..., tjene mere.." - les mer om hvorfor det sannsynligvis blir tungt å oppnå slike mål. Det blir som å kjøre ambisiøst opp en bratt isdekket vei på vinterføre, men med sommerdekk på, derav beskrivelsen "Skli-ord". Hør mer på minikurs eller kurs hos oss, eller Les mer>>

Fritt Minikurs 1: Profesjonell coach og mentaltrener: Man.17/1,kl.17

Bilde er fjernet av sender.

"Utdanning til coach og mentaltrener - med work/life balance", er minikurset som gir deg uforpliktende 2,5 timer fag. For deg som vil vite hva som skal til for å kunne begynne jobbe som coach og mentaltrener; fokus egenutvikling, balansen arbeid/helse. Gir oversikt og smaksprøve på hvordan vi forholder oss til informasjon fra mennesker i vår ICF-godkjente coachutdanning; oversikt coachingretninger; NLP-coaching. Møte Erickson-studenter under utdanning, Les mer >>

Fritt Minikurs 2: Coachingverktøy i ledelse og samspill:Man.23/1

Bilde er fjernet av sender.

"Coachingverktøy i ledelse og samspill – coachende væremåte for utvikling og forbedring", gir uforpliktende 2,5 timer fagfokus med konkrete tips på moderne resultat-, leder- og organisasjonsutvikling. For deg som merker stort tids- og krysspress som leder; ønsker verktøy til å utvikle din og andres medarbeiderfokuserte lederstil ("coachende kultur"); vil ha fleksible tilnærminger til å motivere dine medarbeidere til utvikling og forbedring; er konsulent eller underviser som vil utvide verktøykasse kommunikasjonsverktøy; HR som vil utvikle og bruke intern- og eksterncoacher. Les mer >>

Kampanje: Avansert grunnkurs coaching 2,5 dager oppstart 27/1 (helg) eller fra 15/2 (uke). Kampanjerabatt -20%" innen 11.januar.

Bilde er fjernet av sender.

Ønsker du verktøy for en mer coachende og anerkjennende kommunikasjonsstil for deg selv og for kulturutvikling? Eller starte utdanne deg til ICF profesjonell coach og om noen måneder tilhøre profesjonsnivået for verdens mest profesjonelle coacher (25.000 ICF-sertifiserte). Få frem det beste hos deg selv og andre med coaching og mentaltrening. Velg neste grunnkurs med oppstart 27. januar (helg 2,5 dager). Eller hvis ukedager er bedre er oppstartdato 15. februar. Ved påmelding skriv "Kampanjerabatt -20%" (=-1380,-) pris kr. 5520,-,innen 11.januar.
Les mer og meld deg på her  >>

«Å oppleve og å ta med seg coachingferdigheter fra Erickson-trener Jan Georg Kristiansen (MSc.coaching MCC MBA), var veldig verdifullt for meg, og noe jeg tror mange vil få utbytte av. Den levende undervisningen har åpnet rom og har skapt enorm bevegelse for meg på kort tid. Anbefales for å styrke din effektive kommunikasjon.»
- Lærer Fredrik Hvidsten-Smith. Deltaker på Grunnkurs Modul 1 Anerkjennende samtaler.

Meld deg på gratis minikurs i dag

Bilde er fjernet av sender.

Vi tilbyr nå tre typer gratis 2,5 timers minikurs: 1)"Utdanning til profesjonell coach og mentaltrener",  2) "Coachingverktøy for ledelse og samspill" og 3) "Teamcoaching for utvikling av team og organisasjonskultur".
Med fagansvarlig Jan Georg Kristiansen MSc.coaching MCC MBA

Velkommen til å komme selv eller tipse noen om denne muligheten!

Mer fakta og påmelding gratis Minikurs >>

Endre abonnementet ditt | Meld av

Erickson Coaching Nordic AS
Ullernchausseen 119, Oslo
0216 Oslo
Telefon: 400 41 204

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Vi tømmer lageret - Spar opptil 90% på utvalgte leker!
Erik Ribsskog 14. mars 2017 kl. 09:48
Til: "Lekekassen.no"
Kopi: juridisk
Hei,

dere må prøve å finne ut hva som har skjedd her.

(For jeg har ikke kontaktet dere).

Og så har jeg også rett til, (mener jeg), å få vite, hva dere akter å foreta dere, for å forhindre, at noe lignende skjer, med andre 'Hvermansen-folk', i fremtida.

Med hilsen

Erik Ribsskog


12. januar 2017 kl. 09:14 skrev Lekekassen.no :
Hei Erik.Vi sjekket på eribsskog@gmail.com, og der var du avmeldt, men ser nå at du har to mail-adresser, slik at den andre også er avmeldt. Så du vil ikke motta nyhetsbrev i fremtiden.Vi forstår at det er en lei sak å bli frastjålet identiteten sin, men vi har ikke mulighet til å sperre deg ytterligere mot handel. Vi har tidligere anbefalt deg å ta kontakt med Bisnode, da de kan sperre personnummeret ditt fra videre handel i forbindelse med identitetstyveri.

https://www.bisnode.com/norge/kontaktinfo-og-hjelp/MIN_SIDE_Privatpersoner/Ønsker deg en fin dag.

Med vennlig hilsen

Jorunn::  Lekekassen.no

::  E: support@lekekassen.no

::  T: 48 88 75 00

::  www.lekekassen.no

:: Følg oss på Facebook::  Lageradresse:

::  Østerskogen 48

::  4879 Grimstad

Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: torsdag 12. januar 2017 05.30
Til: juridisk
Kopi: webshop
Emne: Klage/Fwd: Vi tømmer lageret - Spar opptil 90% på utvalgte leker!Hei,dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).(Jeg har ikke kontaktet disse).Vennligst rydd opp!Med hilsenErik RibsskogPS.Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke

virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes

jeg).

---------- Forwarded message ----------
From: Lekekassen.no
Date: Thu, Jan 5, 2017 at 3:39 PM
Subject: Vi tømmer lageret - Spar opptil 90% på utvalgte leker!
To: e.ribsskog@gmail.com


Hvis du har problemer med å lese denne e-posten, åpne det i nettleseren.


Bilde er fjernet av sender.Bilde er fjernet av sender. januar-salget fortsetter - se våre ekstremt lave priser

Vi utvider vårt store JANUAR-SALG - flere nye varer til ekstremt lave priser!

LAGERRYDDINGEN FORSETTER - GJØR ET KUPP!Bilde er fjernet av sender. Filibabba barneservise 1 i melamin - indian dusty rose

Filibabba barneservise 1 i melamin - indian dusty rose
FI-IR017

-50%

249,90
124,00

Nydelig barneservise fra Filibabba. Settet inneholder: Tallerken Bolle Kopp Bestikk Settet i mel amin..
Bilde er fjernet av sender. Filibabba barneservise 1 i melamin - indian sand

Filibabba barneservise 1 i melamin - indian sand
FI-IG009

-50%

249,90
124,00

Nydelig barneservise fra Filibabba. Settet inneholder: Tallerken Bolle Kopp Bestikk Settet i melamin .
Bilde er fjernet av sender. Filibabba barneservise 2 - indian sand

Filibabba barneservise 2 - indian sand
FI-IG010

-50%

249,90
124,00

Nydelig barneservise fra Filibabba. Settet inneholder: Tallerken med fire rom Kopp med håndtak og dr..
Bilde er fjernet av sender. Filibabba barneservise 2 i melamin - indian dusty rose

Filibabba barneservise 2 i melamin - indian dusty rose
FI-IR018

-50%

249,90
124,00

Nydelig barneservise fra Filibabba. Settet inneholder: Tallerken med fire rom Kopp med håndtak og dr..
Bilde er fjernet av sender. Karsten og Petra Løveungen 28 cm

Karsten og Petra Løveungen 28 cm
112403

-62%

399,00
150,00

Kjent fra Barne-TV på NRK. Karsten og Petras løveunge. Størrelse: ca 28 cm..
Bilde er fjernet av sender. Karsten og Petras Kaninfrøken - 25cm

Karsten og Petras Kaninfrøken - 25cm
112400

-62%

399,00
150,00

Frøken Kanin plysjbamse fra Karsten og Petras verden. Utrolig myk og deilig og blir lett din aller b..
Bilde er fjernet av sender. Fantorangen bamse - 35cm

Fantorangen bamse - 35cm
112000

-61%

249,90
98,00

Denne er myk og god å ha i senga! Fantorangen er populær hos de minste barna… Kjent fra den populære..
Bilde er fjernet av sender. Doc McStuffins Hallie 25cm - plysj

Doc McStuffins Hallie 25cm - plysj
09-0592

-74%

189,90
50,00

Få det bedre og kos deg sammen med Hallie. Inneholder en plysjfigur Høyde: 25 cm Alder: fra 2 år..
Bilde er fjernet av sender. Baby Born interaktiv potte

Baby Born interaktiv potte
822531

-56%

329,00
145,00

Det er mye lettere å slutte med bleier når du blir oppmuntret av denne interaktive potten. En morsom..
Bilde er fjernet av sender. Baby Born Deluxe Happy Birthday sett

Baby Born Deluxe Happy Birthday sett
820681

-54%

379,00
175,00

Baby Born har bursdag! Inviter vennene dine i selskap og ta på Baby Born bursdagsantrekket. Innehold..
Bilde er fjernet av sender. Disney Princess Aurora-dukke og Aurora-kjole gavesett

Disney Princess Aurora-dukke og Aurora-kjole gavesett
77029

-58%

699,00
295,00

Disney Princess Aurora-dukke og Aurora-kjole til deg. Nå kan du og dukken kle dere opp i samme kjole..
Bilde er fjernet av sender. Disney Princess My First Aurora dukke - 35cm

Disney Princess My First Aurora dukke - 35cm
75870

-56%

399,00
175,00

Disney princess Toddler dukke. Dukken har nydelig kjole, tiara, børste og speil. Dukke: Aurora..
Bilde er fjernet av sender. BRIO Builder Mini Airplane - 34558

BRIO Builder Mini Airplane - 34558
34558

-73%

149,90
40,00

Flott BRIO Builder byggesett med 14 deler! Mini Aeroplane Sett sammen ditt eget fly med delene som e..
Bilde er fjernet av sender. Playmobil Gravemaskin 6860

Playmobil Gravemaskin 6860
6860

-58%

599,00
250,00

Gravemaskin fra Playmobil med plog. Gravemaskinen kan dreie 360 grader, støtteføttene kan felles ut ..
Bilde er fjernet av sender. LEGO Creator Allsidig ferie 31052

LEGO Creator Allsidig ferie 31052
31052

-39%

649,00
395,00

Ha det gøy på tur med dette fantastiske 3-i-1 LEGO® Creator settet. Det inneholder en flott bobil me..
Bilde er fjernet av sender. LEGO Speed Champion F14 T & Scuderia Ferrari-vogntog 75913

LEGO Speed Champion F14 T & Scuderia Ferrari-vogntog 75913
75913

-40%

999,00
595,00

Kjør Scuderia Ferrari teamet og F14 T racerbilen til banen i det fullt utstyrte Scuderia Ferrari vog..
Bilde er fjernet av sender. My First Nici kobi maila koseklut

My First Nici kobi maila koseklut
37435

-52%

199,90
95,00

Nici koseklut, tosidig Kobi skymann/Maila fluesopp. Kan vaskes på 30 grader...
Bilde er fjernet av sender. My First Nici mus med rangle

My First Nici mus med rangle
35943

-51%

129,90
64,00

Armrangle med mus. Laget av Nici som antakeligvis er verdens beste plysj-produsent! Kan vaskes på op..
Bilde er fjernet av sender. My First Nici rangle - lam

My First Nici rangle - lam
35933

-58%

179,90
75,00

Rangle formet som et lam og som er lett å gripe. Laget av Nici som antakeligvis er verdens beste ply..
Bilde er fjernet av sender. My First Nici tilli/fino koseklut

My First Nici tilli/fino koseklut
37434

-49%

189,00
96,00

Nici koseklut, tosidig Tilli kanin/Fino hund. Kan vaskes på 30 grader...
Bilde er fjernet av sender. Transformers RBT Heatwave batteridrevet dinobot

Transformers RBT Heatwave batteridrevet dinobot
A7027

-72%

349,00
98,00

Gi din lille helt en robot-dinosaur som er batteridrevet og har mange spennende funksjoner! Roboten ..
Bilde er fjernet av sender. Star Wars E7 MM First Order Stormtrooper Battle lekesett

Star Wars E7 MM First Order Stormtrooper Battle lekesett
B3511

-78%

429,00
95,00

Med den helt nye kjøretøyserien kan barna styre de største slagene fra STAR WARS med sine egne he nde..
Bilde er fjernet av sender. AIR HOGS Shadow Launcher - 2-i-1

AIR HOGS Shadow Launcher - 2-i-1
18-1580

-51%

599,00
295,00

Ved hjelp av den fantastiske AIR HOGS Shadow Launcher kan du lete etter mål både på bakken og luften..
Bilde er fjernet av sender. Bilbane multiloop for småbiler

Bilbane multiloop for småbiler
A1263-5599-37A

-63%

199,90
74,00

Multiloop-bilbane som passer for småbiler. Det følger med en bil, dra den bakover og se hvor fort de..Gå til SALGET nå!

 Bilde er fjernet av sender.Bilde er fjernet av sender.Bilde er fjernet av sender.Bilde er fjernet av sender.Bilde er fjernet av sender.Bilde er fjernet av sender.Bilde er fjernet av sender.

Dersom du ønsker å forsikre deg om at du mottar vårt nyhetsbrev med super gode tilbud fra Lekekassen.no, legg oss gjerne til i din adressebok. Dersom du likevel ikke ønsker å motta spennende og morsomme nyheter fra oss kan du melde deg av her.

Lekekassen.no – Lageradresse: Østerskogen 48 – 4889 Grimstad - support@lekekassen.no – tlf: 48 88 75 00

Meld på | Meld av | Besøk vår nettbutikk

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Ny henvendelse (#1291171): Hilsing på Kiwi Sorgenfrigate.
Erik Ribsskog 14. mars 2017 kl. 09:41
Til: juridisk
Kopi: kiwi@reply.socialboards.com
Hei,

dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Videresendt e-post ----------
Fra:
Dato: 12. januar 2017 kl. 08:46
Emne: Ny henvendelse (#1291171): Hilsing på Kiwi Sorgenfrigate.
Til: eribsskog@gmail.com


For å svare, vennligst skriv OVER denne linjen ↑
KIWI henvendelse #1291171
Hei, og takk for din tilbakemelding!

Vi har registrert saken med saks-nummer 1291171, og vil besvare henvendelsen så fort det lar seg gjøre.

Vi har for tiden stor pågang og noe lenger svartid.

Du vil bli varslet på denne epost-adressen når vi har svart på henvendelsen.

Vi takker for tålmodigheten og ønsker deg en fin dag!

Kopi av din melding

Hilsing på Kiwi Sorgenfrigate.
I går, (onsdag kveld), så dro jeg, inn til Oslo, for å handle mat. Jeg gikk til Kiwi Sorgenfrigate. I kassa, så satt det, en afrikaner, (av bortimot det mørkeste slaget vel). Og afrikaneren skulle absolutt si: 'Hei'. Og det er kanskje en del, av kasserer-drillen, til Kiwi. (At kassererne skal si 'hei', til kundene). Men da jeg jobba, på CC Storkjøp, (skoleåret 1988/80), og Matland/OBS Triaden, (fra høsten 1990 til høsten 1992), så var det _ikke_, en del, av kasserer-drillen, å si: 'Hei'. Så det er ikke åpenbart, (vil jeg si), at det er, en del, av kasserer-drillen, til Kiwi, å si: 'Hei'. Og klokka var, cirka 22.30. Og å si hei, til en annen mann, på det klokkeslettet. Da er det nesten, som å være, på homse-klubb, (må man vel si). (Noe sånt). Så jeg sa ikke 'hei', men jeg sa bare, at jeg skulle ha, to bæreposer. Så det blir litt klamt, med denne 'hei'-hilsinga, (hele tida), på Kiwi, (må jeg si). Og når det er, fra noen mørke negre. Så blir det som, at dette er, noe slags provosering, fra FN/'jødene', (må man vel nesten si). (Noe sånt). Så sånn er det. Bare noe jeg tenkte på. Men men. Mvh. Erik Ribsskog

Kundeservice-løsning levert av Socialboards

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Tell us what you think of Irish Times Abroad
Erik Ribsskog 14. mars 2017 kl. 09:27
Til: juridisk
Kopi: abroad@comms.irishtimes.com
Hei,

dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: The Irish Times
Date: 2017-01-16 16:03 GMT+01:00
Subject: Tell us what you think of Irish Times Abroad
To: QZ`_ UdMyp UGaUpn_oaG qwqt


 The Irish Times
Dear QZ`_ UdMyp,

As a valued reader of Irish Times Abroad and a subscriber to the weekly digest, we want to know what you think of the recent changes to our diaspora coverage, and are conducting a survey to harness your feedback.

As you may know, Generation Emigration recently expanded to become Irish Times Abroad. We also introduced a new Irish Times Abroad Network for Irish-connected people around the world.

What has been your experience of using the site? What content do you like most? And what would you like to read more of? Do you have any suggestions for regular features, or individual stories? How can we make the site better?

The survey takes only a few minutes to complete, and can be found at surveymonkey.com/r/IrishTimesAbroad

Many thanks,

Ciara Kenny
Irish Times Abroad

You have received this email because you are currently opted in to receive The Irish Times Abroad weekly digest. Click or tap here to manage or unsubscribe from these emails. To stop receiving all emails from Abroad by The Irish Times click here.
Connect

Twitter

Facebook

Google +

Registration Number:
2514
Registered in Ireland as:
The Irish Times Ltd
Registered Office:
24-28 Tara St, Dublin 2

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Alle snakker korps
Erik Ribsskog 14. mars 2017 kl. 09:22
Til: juridisk
Kopi: post@musikkorps.no
Hei,

dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Norges Musikkorps Forbund
Dato: 12. januar 2017 kl. 14:53
Emne: Alle snakker korps
Til: eribsskog+sinnsyk@gmail.com


NMFs nyhetsbrev uke 2

Kan du ikke lese brevet, klikk: www.musikkorps.no

Musikkorps.no | Tips en venn | Meld deg av
 Frå Ungdomskonferansen 2014
God leiing gir suksess på Hell
Årleg møtest korps-Norge til Hellsymposiene og Ungdomskonferanse på Hell i Trøndelag. I år er rundt 300 korpsvener påmeldt for å hente inspirasjon om korps-kulturskulesamarbeid, om barns læring, om å dirigere og leie korps.
Årets arrangement er fylt med headlinerar.
Les: Du er viktig i ditt korps
Les: Aspirantkorpset i fokus
God leiing = suksess

Grasrotandelen: 20 millioner til korps
Vestbygd Skole- og amatørkorps fra Lødingen i Nordland mottok nøyaktig 100 000 kroner fra Grasrotmidlene fra Norsk Tipping (NT).
Gjennom ordningen kan folk som spiller gjennom NT bestemme hvilket lag som mottar 5% av innsatsen.
20 millioner til korpsene
 Lilli Anne J. Grong er daglig leder i NMF Rogaland.
Oppfordring: Engasjer deg!

Ved å ta på deg et styreverv har du en mulighet for å påvirke korpset i rett retning.
- Et styreverv gir nyttige personlige erfaringer, sier Lilli Anne J. Grong daglig leder i NMF Rogaland.
Grong heldt foredrag på Kragerøkonferansen sist helg.
Engasjer deg i styret
Norges Musikkorps Forbund, tlf: 815 56 777, post@musikkorps.no

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Her får du alle suksessoppskriftene!
Erik Ribsskog 14. mars 2017 kl. 09:17
Til: juridisk
Kopi: tantes@pharmanova.no
Hei,

dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Tantes Energimat
Dato: 23. januar 2017 kl. 07:54
Emne: Her får du alle suksessoppskriftene!
Til: eribsskog@gmail.com Tantes Energimat bok forside
Idrettskokken som har funnet oppskriften
I denne fantastiske boken får oppskrifter som passer for alle som har liten tid, men gjerne vil yte mer. Hvis maten ikke spises, spiller det liten rolle hvor sunn den er.
Les mer eller bestill boken her

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Etter årevis med mageplager fant Hjalmar løsningen
Erik Ribsskog 14. mars 2017 kl. 09:13
Til: juridisk
Kopi: kundeservice@lectinect.no
Hei,

dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Lectinect Kundeservice
Dato: 31. januar 2017 kl. 08:29
Emne: Etter årevis med mageplager fant Hjalmar løsningen
Til: eribsskog@gmail.com

Lectinect Pluss Hvis du ikke kan lese denne posten, klikk her.


Bestill | Avregistrere


Hjalmar Kildahl Johansen fra Storsteinnes var i årevis plaget med mageproblemer. Det var først når han kombinerte to produkter at han fant hjelp. Her er hans historie:

- Jeg slet med magen i årevis. Magen var vekselvis hard og løs, og jeg hadde i tillegg problemer med luft i magen. Det var ingen hjelp å få, så det så ut som om jeg bare måtte leve med disse mageplagene.

En dag fikk jeg tips av min bror om Lectinect Mage og ville prøve det. Etter 4 måneders bruk ga jeg opp, jeg ble ikke noe bedre. Så begynte jeg med Lectinect Melkesyrebakterier, og merket en positiv forskjell etter 3 måneder.

Men så fikk jeg et brev fra Lectinect om å prøve begge produktene. Det gjorde underverker. Magen ble helt i orden bare etter 2 uker. Nå er det gått 3 måneder uten tilbakefall. Jeg har fått et nytt liv, og kan spise alt uten problemer. Dette kommer jeg nok aldri til å slutte med.


Hvordan kan to produkter sammen gi en bedre mage?

Hjalmar fikk hjelp av Lectinect Pluss, som består av to produkter, Lectinect Mage og Lectinect Melkesyrebakterier. Melkesyrebakterier er gode bakterier som rydder opp i tarmen. De kan gi en bedre balanse i magen, og andre mageprodukter kan da virke bedre.

For at lektinene i Lectinect Mage skal kunne gi en positiv biologisk respons, kan det for mange være viktig med en opprydding i tarmen først. Slik kan Melkesyrebakterier og Lectinect Mage forsterke hverandres effekt.

Få 2 gode mageprodukter - med 75% rabatt


Hjalmar opplevde underverker etter at han svarte på et brev med tilbud om å prøve Lectinect Pluss. Nå kan det være din tur til å få hjelp. Det koster ikke mye å prøve.

Som tidligere kunde får du den første 2 månedsperioden med 75% rabatt. Du får Lectinect Mage til halv pris og Lectinect Melkesyrebakterier på kjøpet (kr 0). Du betaler kun kr 199 for 2 måneders forbruk av begge produktene. Og portoen er gratis.

Prøv nåVilkår |Om oss / Kontakt | Avregistrere

Bloggarkiv