Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

fredag 21. juli 2017

Jeg sendte en e-post til Sivilombudsmannen

Erik Ribsskog

Oppdatering/Fwd: Klage på Hurum kommune/Fwd: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Til tingrettsdommer Trygve Øydne/Fwd: Sverres gate 3/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Enda en oppdatering til tingrettsdommer Trygve Øydne/Fwd: Oppdatering til tingrettsdommer Trygve Øydne//Fwd: Utskrift av grunnboka

Erik Ribsskog 21. juli 2017 kl. 20:51

Til: "post@sivilombudsmannen.no"
Kopi: Postmottak@domstoladministrasjonen.no, Politikk Høyre , "sande.vgs" , Akademikerforbundet

Hei,

nå har jeg fått, en Facebook-melding, om dette.

Og Hurum kommune, har visst sagt, til en tredjepart, at det ikke var mulig, å bygge, to hus, på Bergstø-eiendommene, selv om det er fem mål tomt.

Så det høres rart ut, må jeg si.

Og da burde vel Hurum kommune, ha opplyst eierne, (som jeg er en av), om denne 'diskusjonen'/firkantheten.

(Se vedlegg).

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 12. juli 2017 kl. 02:24
Emne: Klage på Hurum kommune/Fwd: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Til tingrettsdommer Trygve Øydne/Fwd: Sverres gate 3/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Enda en oppdatering til tingrettsdommer Trygve Øydne/Fwd: Oppdatering til tingrettsdommer Trygve Øydne//Fwd: Utskrift av grunnboka
Til: "post@sivilombudsmannen.no" <post@sivilombudsmannen.no>


Hei,

jeg har blitt tullet med, av Drammen tingrett, i en oppløsning av sameie-sak, siden 2011.

De har nektet å oppløsne et sameie, som jeg er medeier i, (se vedlegg).

(De har hatt tulle-stemmer når jeg har ringt de.

Og de har bare sagt at de skulle gjøre det, og ikke giddet.

Og jeg har også besøkt de, i 2014, og pratet med ei Austad der, om dette sameiet.

Uten at det hjalp).

Og da min grandonkel Idar Sandersen døde ifjor.

Så ga Drammen tingrett min eierandel, til noen av mine slektninger.

(De gjorde en feil, for Idar Sandersen eide ikke hele eiendommen.

Men de så vel bare på hvem som hadde den såkalte hjemmelen da.

Enda jeg har sendt om denne saken, til Drammen tingrett, kjempemange ganger, så de vet nok godt, at jeg eier, en del, av denne eiendommen, kalt Bergstø).

Nå har de solgt eiendommen, bak min rygg.

De solgte den i to omganger, (de delte opp eiendommene).

Og de har ikke malt huset engang, så jeg mistenker at det er snakk om penger under bordet osv. og, siden at de ikke har fått så mye penger, for eiendommen, (enda det er snakk om verdens mest malte utsikt, for Holmsbu-malere har vært naboer og gjester og selger av tomten var en kjent maler ved navn Oluf Wold Thorne).

Og dette har skjedd bak min rygg.

Jeg har ikke godkjent noen av disse salgene.

Men Domstoladminstrasjonen har vært korrupte, i alle disse år, og nektet å gi erstatning for Drammen tingrett sitt svik.

Men nå ser jeg også, at denne eiendommen Bergstø/Støaveien 29, har vært et tema, på et kommunestyremøte, (se vedlegg), i Hurum kommune, i januar.

Og det ser jeg på, som et slags ris på speilet.

Her har man truet med å bygge ut kjempemye, og Hurum kommune går da med på et eller annet.

(Det var mye kunst, blant innboet, som jeg ble snytt for min del av, blant annet.

Min grandonkel Gunnar Bergstø, hadde et atelier der, fullt av kunst, (muligens noe av mestere som Wold Thorne og hans lærermester Henrik Sørensen), som jeg så, da jeg var, på en slags befaring der, (uten nøkler), i fjor høst).

Så her mistenker jeg korrupsjon, fra Hurum kommune.

Og det kan jo Sivilombudsmannen se på.

(Selv om dere vel ikke kan se på domstolene, som er underlagt Domstoladministrasjonen, vel).

Så dette må jeg klage på, at Hurum kommune her har begått noe korrupsjon, og hatt møte, om min eiendom, bak min rygg.

Det står et for meg ukjent navn der.

Så det navnet som står der, (Blickfeldt), er antagelig navnet på ei i Hurum kommune.

Dette må jeg klage på.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 10. april 2017 kl. 02:33
Emne: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Til tingrettsdommer Trygve Øydne/Fwd: Sverres gate 3/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Enda en oppdatering til tingrettsdommer Trygve Øydne/Fwd: Oppdatering til tingrettsdommer Trygve Øydne//Fwd: Utskrift av grunnboka
Til: "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>
Kopi: tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, post@kartverket.no, "post@sivilombudsmannen.no" <post@sivilombudsmannen.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, post <post@spesialenheten.no>, statsarkivet oslo <statsarkivet.oslo@arkivverket.no>, postmottak@oslo.kommune.nogeir@forward.nobibliotek@drmk.no


Hei,

det står også, i brevet, fra Hurum-advokaten, fra 2005, (er det vel), noe om løsøre.

Og det var etter min grandonkel Otto Bergstø.

Men løsøre etter min andre grandonkel Gunnar Bergstø, nevnes ikke.

Og det er litt rart, (må man vel si).

Men hvem som kontaktet denne Hurum-advokaten, det veit jeg ikke.

Så her har jeg kommet inn, i dette 'arve-styret', uten å ha helt oversikt.

Men innbo etter Gunnar Bergstø, befant seg, i Kvernstua.

Og selv om jeg ikke arvet Idar Sandersen.

Så skulle innbo etter Otto ihvertfall, blitt fordelt, når Idar Sandersen, ikke skulle bo der lenger, (i Støaveien).

Men jeg har ikke blitt informert, av noen, om at han bodde på sykehjem, de siste årene.

Så her har det ikke gått på skinner.

Men advokaten nevner ikke hvordan dette skulle foregå, (at man fikk vite, om at Idar Sandersen ikke skulle bo der lenger).

Advokaten skriver også, at samtlige arvinger hadde gått med på, å la Idar Sandersen bo, på Bergstø, livet ut.

Men jeg har faktisk aldri blitt spurt, om dette.

Så det har han advokaten bare tatt for gitt, vil jeg si.

Så den advokaten, (Øvergård), er ikke helt pålitelig, vil jeg si.

Og jeg har heller ikke visst om, hvor hu Marit Olsen har bodd.

Så at tingretten ikke har godkjent min oppløsning av sameie-sak, (som jeg prøvde å 'trigge' i 2011), det synes jeg, at er merkelig.

Jeg har jo vært hos advokatvakten, på Drammen bibliotek.

Men derfra, (fra advokaten med det svenskklingende navnet), mistenker jeg gateteater, må jeg si.

For han okket seg over klokkeslettet, fordi jeg var hans andre klient, den dagen, virka det som.

Noe sånt.

Og ei negerdame satt der først, før advokatene dukka opp.

Så de var kanskje styrt av noen negre her eller der.

Hvem vet.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 9. april 2017 kl. 23:30
Emne: Oppdatering/Fwd: Til tingrettsdommer Trygve Øydne/Fwd: Sverres gate 3/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Enda en oppdatering til tingrettsdommer Trygve Øydne/Fwd: Oppdatering til tingrettsdommer Trygve Øydne//Fwd: Utskrift av grunnboka
Til: "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>
Kopi: tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, post@kartverket.no, "post@sivilombudsmannen.no" <post@sivilombudsmannen.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, post <post@spesialenheten.no>, statsarkivet oslo <statsarkivet.oslo@arkivverket.no>, postmottak@oslo.kommune.nogeir@forward.nobibliotek@drmk.no


Hei,

som jeg skriver i min forrige e-post, så driver jeg, med slektsforskning.

Og hu nevnte Marit Olsen, har visst slekt, med tilknytning, til Røyken, (min tremenning(?) Lene Skotvedt Olsen, blant annet).

Og da jeg søkte, i Røyken og Hurums Avis, så kom jeg over noe mer, om Bergstø-eiendommene, (via en link i den nettavisen, var det vel).

For sånn som jeg husker det, så forstod ikke Drammen tingrett, det med Schei og Lund.

Og jeg fant ut om det, på det nevnte nettstedet, (se vedlegg), som heter noe sånt som 1881 Eiendomspriser.

Og det som jeg fant ut, som liksom var som, noe gæernt som ikke er rekti.

Det er det som skjedde i forkant av det om at Schei og Lund kjøpte det.

For da, (i begynnelsen av januar), så ble min grandonkel Gunnar Bergstø sitt atelier, (en eiendom kalt Kvernstua, fra før i tida), overdratt, til min far og hans brødre og hans kusine Marit Olsen, fra Idar Sandersen.

Men Idar Sandersen eide bare 6/18, (se vedlegg, som også finnes, i den linken, som jeg nevnte, fra mitt nettsted, (om oppløsning av sameie-sak), i den videresendte e-posten).

Så det riktige skulle være, at _en del_ av Kvernstua, (nemlig 6/18), skulle overføres, fra Idar Sandersen til min far og hans brødre og kusine.

Så her har det skjedd noe 'mystifisk', (et eller annet sted), vil jeg si.

Så dette får dere hos Drammen tingrett prøve å ordne opp i, siden at dere har 'skusla', med denne saken, siden 2011, (er det vel).

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 24. mars 2017 kl. 07:17
Emne: Til tingrettsdommer Trygve Øydne/Fwd: Sverres gate 3/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Enda en oppdatering til tingrettsdommer Trygve Øydne/Fwd: Oppdatering til tingrettsdommer Trygve Øydne//Fwd: Utskrift av grunnboka
Til: "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>
Kopi: post@kampenhistorielag.notilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, post@kartverket.no, "post@sivilombudsmannen.no" <post@sivilombudsmannen.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, post <post@spesialenheten.no>, statsarkivet oslo <statsarkivet.oslo@arkivverket.no>, postmottak@oslo.kommune.nogeir@forward.nobibliotek@drmk.no


Hei,

jeg viser til Deres brev, fra 20. mars, (se vedlegg).

Jeg har lest gjennom brevet nå, og reagerer på det, at tingretten klager på, at sameiet ikke, var tinglyst.

Jeg har vært i møte, hos Advokatvakten, (en med et svensk-klingende navn), hos Drammen bibliotek, (like før jul, var det vel), om dette.

Og advokatvakten, sa ikke noe, om dette.

Jeg tror, at hvis det hadde vært en betingelse, at sameiet måtte være tinglyst, (for at det skulle være mulig, å oppløse dette), så ville advokaten, ha opplyst meg, om dette.

Men så ikke.

Jeg ønsker derfor, å sende denne saken, til Domstoladminstrasjonen, for å få, en kommentar, om dette.

(Jeg sender derfor kopi-e-post, til de, på deres to e-post-adresser, som de visst har, av en eller annen grunn).

Jeg ønsker også, å klage på, at Drammen tingrett, har trenert denne oppløsning av sameie-saken, siden 2011.

(Dette har jeg klaget om mange ganger før.

Men undrenes tid, er muligens ikke forbi.

Så jeg prøver igjen).

Jeg legger også merke til, at tingrettsdommer Øydne, kopierer mine tidligere skrivefeil, og skriver: 'Oppløsing av sameie'.

Men jeg har for ikke lenge siden søkt mer om dette på nettet, og det heter visst: 'Oppløsning av sameie', (med en ekstra 'n'):

http://www.eiendomsadvokater.no/eierformer/sameie/opplosning-av-eiendomssameie-etter-sameieloven/

Er det sånn, at dere bare aper meg, (og mine skrivefeil), hos tingretten, eller?

Det blir, som noe usivilisert og steinalder-aktig og apatisk å gjøre, isåfall, vil jeg si.

Så dette må jeg klage på.

Jeg la også merke til, at jeg ble rådet til, å kontakte, mine slektninger.

Disse kalte meg: 'Persona non gratia', (eller noe i den duren), i en Facebook-melding, for noen år tilbake.

Så disse har fornærmet meg.

Så det er nok ikke aktuelt dessverre, å kontakte de.

Jeg har også anmeldt min far, for omsorgssvikt, telefonterror, osv.

Problemet er muligens, at min far kjørte i fjellveggen, på midten av 70-tallet, og etter det, drikker mye og bruker piller, for å døyve smerter, og derfor lever, i en slags døs, som han noen ganger kanskje lykkes, å komme seg ut av, for å så forsvinne inn, i døsens verden igjen.

(Noe sånt).

Og min farmor Ågot, nevnte også noe lignende, da hu levde, at min fars samboer Haldis Humblen skjenket han øl, i glasset, før glasset var tomt, (for hu har vært gift med en dansk kro-driver), sånn at min far mista oversikt over hvor mye han drakk.

Og Haldis Humblen er også pille/alkohol-misbruker har henne sønn Viggo Snoghøj/Snowhill sagt, i et intervju, (laget av ei Frida Leknes).

Og Haldis sin datter Christell har fått noe sånt som 40 millioner, etter sin mors venninne Solveig Rasmussen, på Holmen.

Og min søster Pia sa rundt årtusenskiftet, at alle etter min far og Haldis Humblen skulle få like mye.

Så det er fler folk i 'kabalen' liksom, som kan ha interesse, av at jeg, ikke skal komme meg opp ordentlig liksom, (etter å ha hatt arbeidssaker i utlandet osv.).

Haldis Humblen og hennes to barn Christell Humblen og Jan Snoghøj, bor i Drammen, og Jans eks-svigerfar Harald Lund, er meddommer i Drammen tingrett.

Så jeg mistenker at disse min fars nye stebarn, kan ha motiv av, at jeg ikke, skal få ordnet, med denne saken.

Så jeg mistenker at de kan ha fått tingretten til å trenere, denne saken, siden 2011.

(Hvis ikke så har noen andre luringer stått bak dette).

Så dette ønsker jeg at Domstoladminstrasjonen/Tilsynsutvalget nå skal ta på alvor, og finne ut hvem som tuller, med mine rettigheter.

Det var morsomt at tingretten fant min 'halv-tante' Marit Olsen, i Oslo.

Hu har jeg ikke klart å spore opp.

Jeg har som hobby å drive med slektsforskning, så det er litt morsomt sånt sett og, vil jeg si.

Men det var dette som gjorde at det skar seg, med advokat Øvergård, i Sætre.

For jeg prøvde å få han til å kontakte Marit Olsen for meg, og høre om hu ville kjøpe meg ut, (siden at jeg ikke fikk lån fra Nordea, på eiendommen, i 2006, da jeg var lavtlønnet i England, og hadde en klagesak mot Kripos, som jeg slet med å få ordnet med, og derfor ønsket penger, for å dra til Norge, for å kontakte Kripos, i deres resepsjon, for å få de til å etterforske en sak, fra da jeg jobbet, på Rimi Bjørndal).

Men advokaten sluttet å svare, og det endte, i Advokatforeningen, som til slutt frikjente advokaten, av en eller annen rar grunn, må jeg si.

Det stemmer også, at min søster, ikke har tilbudt, å kjøpe meg ut.

Hu vil ikke møte meg engang.

Hu er ei neger-hore, (for å si det rett ut), så det er mulig, at det er noen negre, som visker henne i øret, hva hu skal gjøre.

Hva vet jeg.

Tingretten 'gnåler' også, om at e-poster, ikke er noe fint.

Hvis e-poster ikke hadde vært noe fint.

Hvorfor har tingretten e-post-adresse da?

Nei, dette kjøper jeg ikke.

Jeg har forresten også, i det siste, prøvd å oppsummere denne saken, på en nettside, (på mitt nettsted), og jeg linker til denne siden, (i tilfelle Domstoladministrasjonen osv., trenger dette, med 'teskje'):

http://johncons.angelfire.com/opploesningavsameiesak.html

Jeg linker også til min nettside, om min omsorgssvikt-sak, (sånn at det er mulig, for Domstoladministrasjonen osv., å forstå mer, om 'ståa', rundt problemene med min far, og hans slekt):

http://johncons.angelfire.com/omsorgssviktsak.html

Så håper jeg, at Domstoladminstrasjonen, kan ta seg sammen, og slutte med tull/'Sovjetstat'.

Med hilsen

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 17. mars 2017 kl. 18:53
Emne: Re: Sverres gate 3/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Enda en oppdatering til tingrettsdommer Trygve Øydne/Fwd: Oppdatering til tingrettsdommer Trygve Øydne//Fwd: Utskrift av grunnboka
Til: lasse.solberg@getmail.no
Kopi: post@kampenhistorielag.notilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, post@kartverket.no, "post@sivilombudsmannen.no" <post@sivilombudsmannen.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, post <post@spesialenheten.no>, statsarkivet oslo <statsarkivet.oslo@arkivverket.no>, postmottak@oslo.kommune.nogeir@forward.no


Hei,

jeg har en grandonkel, (Øivin Ribsskog), som var med på, å danne Enebakk historielag.

Og Idars bror Gunnar Bergstø, har hatt verv, i Hurum historielag.

Så hvordan historielag er dette, lurer jeg på.

At dere ikke har noen kunnskap om en flekk av grenda/bydelen deres.

Det veit jeg ikke, om jeg kjøper.

Men jeg får sende en kopi, til Forward idrettsforening, og så får jeg håpe, at de har noe kjennskap, til sitt tidligere klubbhus.

Historieløs-lag er kanskje bedre navn da, for å fleipe litt.

Dere driver kanskje for mye, med janitsjar-korps, på Kampen, så da går det kanskje litt på bekostning, av ting, som historielag, osv.

Takk for svar, uansett.

Mvh.

Erik Ribsskog
17. mars 2017 kl. 10:18 skrev <lasse.solberg@getmail.no>:
Vi har dessverre ikke noe om dette

Mvh
Lasse Solberg
Kampen historielag


Fra: "Erik Ribsskog" <eribsskog@gmail.com>
Til: post@kampenhistorielag.no
Kopi: tilsynsutvalget@domstol.no, "Tilsynsutvalget" <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, post@kartverket.nopost@sivilombudsmannen.no, "Akademikerforbundet" <post@akademikerforbundet.no>, "Politikk Høyre" <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "post" <post@spesialenheten.no>, "statsarkivet oslo" <statsarkivet.oslo@arkivverket.no>, postmottak@oslo.kommune.no
Sendt: 16. mars 2017 02:09:50
Emne: Sverres gate 3/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Enda en oppdatering til tingrettsdommer Trygve Øydne/Fwd: Oppdatering til tingrettsdommer Trygve Øydne//Fwd: Utskrift av grunnboka


Hei,

jeg søkte på Sverres gate 3, og fant, (se vedlegg), at min grandonkel Idar Sandersen, har drevet, en snekker-geskjeft, (fra midten av 90-tallet), på samme adresse, (Sverres gate 3), som idrettslaget Kampørn holdt til på, i 'gamle dager'.

Det var også sånn, at et firma som het Elegans Pryd og Brukskunst A/S, holdt til, på denne adressen, (samt en bilforretning).

Jeg lurte på, om dere, (i Kampen historielag), vet noe, om min grandonkels geskjeft.

Tok han over lokalene til Elegans?

(Og hva var det egentlig, (av møbler), som han produserte og solgte).

Finnes lokalene den dag i dag?

(For min farfar Øivind Olsen drev trevarefabrikk, (Strømm Trevareindustri), på Sand, i Svelvik.

Og jeg har bodd mange år i hovedstaden, (og studert og jobba som butikksjef osv.), men ingen har fortalt meg om, at Øivind sin lillebror, hadde firma, på Kampen/Grønland der).

Og når jeg nå søker, på Sverres gate 3, på Gule Sider, (for eksempel).

Så kommer det bare opp 3A, 3B, osv.

Og da lurer jeg litt på, hva som har skjedd, (når det gjelder Sverres gate sine bygninger).

Er det mulig, å fortsatt finne, min grandonkel sin virksomhet, sine lokaler, i Sverres gate, (lurte jeg).

(For jeg er litt interessert, i industrihistorieforskning osv., siden at min farfar, hadde møbelfabrikk, og på Berger, (hvor jeg er fra), så har vi også Jebsen sine fabrikker, og de har eget museum osv., så da må vi 'Olsen-folka' også finne ut litt, synes jeg, og det er også en arve/sameie-sak, som pågår, etter Idar Sandersen, som døde, i fjor).

På forhånd takk for eventuelt svar!

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 16. mars 2017 kl. 00:37
Emne: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: Enda en oppdatering til tingrettsdommer Trygve Øydne/Fwd: Oppdatering til tingrettsdommer Trygve Øydne//Fwd: Utskrift av grunnboka
Til: tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>
Kopi: "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, post@kartverket.no, "post@sivilombudsmannen.no" <post@sivilombudsmannen.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, post <post@spesialenheten.no>, statsarkivet.oslo@arkivverket.no


Hei,

det kan se ut som, at vedlegget, ikke ville være med, den forrige e-posten.

Så jeg prøver en gang til.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 16. mars 2017 kl. 00:29
Emne: Klage/Fwd: Enda en oppdatering til tingrettsdommer Trygve Øydne/Fwd: Oppdatering til tingrettsdommer Trygve Øydne//Fwd: Utskrift av grunnboka
Til: tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>
Kopi: "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, post@kartverket.no, "post@sivilombudsmannen.no" <post@sivilombudsmannen.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, post <post@spesialenheten.no>, statsarkivet.oslo@arkivverket.no


Hei,

jeg har også funnet ut, at firmaet Elegans Pryd og Brukskunst A/S, som holdt til, på samme adresse, (Sverres gate 3, i Oslo), hvor min grandonkel Idar Sandersen, seinere begynte, et lignende firma, på midten av 90-tallet.

De hadde, en disponent, som het Knut Røisland, (se vedlegg).

Så jeg lurer på, om namsmann Christin Røisland, er inhabil.

For det var hu som ba meg ringte Høisæther, da jeg skulle oppløse sameiet, (i 2011, fra England), som min grandonkel Idar Sandersen også eide i.

Og jeg må si, at jeg vet fra før, at hu er korrupt.

For Høisæther var visst pensjonist, på den tida, som Christin Røisland ba meg ringe henne.

Men er Christin Røisland også inhabil, lurer jeg.

Dere 'troilungan', i Domstoladministrasjonen, i Trondheim, har jo ikke gjort noe som helst, selv om jeg har klaget på årelang trenering, (seks år i år), fra Drammen tingrett, i forbindelse med oppløsning av sameie-sak.

Og jeg har også klaget på at namsmann Røisland ba meg ringe Høisæther, som er pensjonert, (og også gal, må jeg si, for hu gjørt seg til, og lagde kineser-stemme osv., på telefonen, da jeg ringte henne, og purret osv, i 2011 og 2012 deromkring).

Så er hu korrupte tidligere namsmann Christin Røisland også inhabil, lurer jeg.

For å oppdatere denne farsen, (som myndighetene/domstolene i Norge har gjort denne saken til, med sin korrupsjon og trenering osv.), litt mer.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 7. mars 2017 kl. 22:02
Emne: Enda en oppdatering til tingrettsdommer Trygve Øydne/Fwd: Oppdatering til tingrettsdommer Trygve Øydne//Fwd: Utskrift av grunnboka
Til: "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>
Kopi: tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, post@kartverket.no


Hei,

nå har jeg sendt, de aktuelle utskriftene, (fra Kartverket), og et brev, (se vedlegg).

Og siden jeg skrev det brevet, så har jeg kommet på noe mer.

Og det er at jeg skrev, i det brevet, at min fars stesønn Viggo Snoghøj/Snowhill, har vært med, i Hells Angels.

Men det kan ha vært sånn, at jeg har tolket, det intervjuet, (av Viggo sin 'halv-niese', (som de vel sier, i Danmark), feil).

For det var sånn, at Viggo sa, i det intervjuet, (av Frida Leknes): 'Det med Hells Angels'.

(Noe sånt).

Så det var litt vagt, (i intervjuet da), det om Hells Angels.

(Må man vel si).

Så det som menes, (i det nevnte radio-aktige intervjuet), kan ha vært, at min fars stesønn Viggo Snoghøj/Snowhill, har hatt problemer, med Hells Angels.

(Noe sånt).

Bare for at jeg ikke skal bli beskyld, for å ha sagt noe feil, liksom.

Dette intervjuet, (som Frida Leknes har foretatt, av Viggo Snoghøj), det er noen år gammelt.

Men jeg selv, har ikke hørt det, før for noen dager/uker siden.

Så jeg har ikke helt fått fordøyd det helt ennå, liksom.

Siden at det var mye i det intervjuet, som var nytt, for meg.

For eksempel det at min fars samboer, (Viggos mor), Haldis Humblen, var pille- og alkohol-misbruker.

Det var nytt for meg, (må jeg si).

Min farmor Ågot, pleide å klage, på Haldis.

Og det var fordi at hu skjenka min far, på en sånn måte, at det ikke gikk an, å følge med på, hvor mye man drakk.

(For Haldis skjenka oppi glasset på nytt, før det var tomt.

Øl var dette snakk om).

Og Haldis har vært gift, med en dansk kromann, (Søren Snoghøj, som var faren til Viggo og Jan).

Så hu har kanskje lært, å skjenke sånn, på de danske kroene, som hu og sønnene, (og muligens mora), visst bodde på, da hu var gift, med denne dansken.

Men at Haldis selv drakk mye, det visste jeg ikke.

Faren min fortalte om, på slutten av 70-tallet deromkring, at han hadde: 'Gått på piller', (som han sa), tidligere på 70-tallet, (etter at han kjørte i fjellveggen, (var vel grunnen), rundt midten av 70-tallet, på Berger/Bergeråsen).

Og det kan ha vært sånn, at min far, sa til Jan Snoghøj, når de var ute og sykla, med sykkelklubben.

At han gikk på piller.

Og så sa Jan at hans mor også gikk på piller.

Og så var liksom Jan en sånn 'Kirsten giftekniv' da, og foreslo, at min far og Haldis, skulle møtes, for å snakke, om piller, osv.

Hva vet jeg.

Postdama sa forresten, at det brevet, kom til å bli sendt, i morgen.

Så da burde dere motta det brevet, (med de nevnte Kartverket-utskriftene), iløpet av uka, (hvis jeg skulle tippe).

Håper dette er i orden!

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 2. mars 2017 kl. 18:55
Emne: Oppdatering til tingrettsdommer Trygve Øydne//Fwd: Utskrift av grunnboka
Til: "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>
Kopi: tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, post@kartverket.no


Hei,

da har jeg bestilt de aktuelle utskriftene, (se vedlegg).

Og jeg sender disse videre, til dere, (så raskt som mulig), når jeg mottar de, fra Kartverket.

Og hvis dette tar lenger tid, enn fristen som er nevnt, så sender jeg en oppdatering, om dette, innen fristen som dere nevnte, (nemlig 17. mars).

Håper dette er i orden!

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 2. mars 2017 kl. 01:23
Emne: Utskrift av grunnboka
Til: post@kartverket.no
Kopi: "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, tilsynsutvalget@domstol.no


Hei,

jeg viser til brev, fra Drammen tingrett, (se vedlegg).

Og jeg ønsker, å bestille utskrift, fra grunnboka, for noen eiendommer, i Hurum kommune.

Dette er snakk om gårdnummer 24 og bruksnumre 22, 27, 36 og 49, (se vedlegg).

Så hvis dere kunne sendt disse, til meg, på min adresse: Drammensveien 507, 1363 Høvik.

På forhånd takk for hjelp!

Mvh.


Erik Ribsskog


4 vedlegg
facebook blichfeldt fredag.jpg
205K
facebook fredag 2.jpg
207K
facebook fredag 3.jpg
240K
facebook fredag 4.jpg
228K

Mer fra Facebook

facebook blichfeldt fredag

PS.

Her er mer om dette:

facebook fredag 2

PS 2.

Enda mer om dette:

facebook fredag 3

PS 3.

Og enda mer om dette:

facebook fredag 4

Det her er min halvbror Axel sin eks, (fra rundt årtusenskiftet), Heidi Beate 'Barbie' Bentzen, (som hater Fanta, blant annet)

Det her er muligens min halvbror Axel sin farmor

axel sin farmor 2

http://www.vesteraalen.info/lokalet_1.jpg

PS.

Her er mer om dette:

margit thomassen helt bakerst

http://www.vesteraalen.info/foto_andoy_galleri_buksnes_omegn.htm

PS 2.

Mer om farmora til Axel:

mer om farmor axel

http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=1483206

PS 3.

Enda mer om farmora til Axel:

mer om farmora til axel

PS 4.

Axel sin grandtante, døde visst, da et hurtigrute-skip forliste, (under krigen):

grandtante hurtigrute forliste

PS 5.

Her er mer om dette:

mer om forlis wiki

https://no.wikipedia.org/wiki/DS_«Prinsesse_Ragnhild»

Bloggarkiv