Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

fredag 25. desember 2020

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Klage/Fwd: California State Publications, October 2020

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com> 25. desember 2020 kl. 11:37

Til: juridisk <juridisk@datatilsynet.no>

Kopi: bill.riddle@library.ca.gov, elh@forbrukertilsynet.no, fmovpost <fmovpost@fylkesmannen.no>, inger.lise.blyverket@forbrukerradet.no, post <post@finkn.no>, abuse@telia.com

Hei,


dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).


(Jeg har ikke kontaktet disse).


Vennligst rydd opp!


Med hilsen


Erik Ribsskog


PS.


Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke

virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes

jeg).---------- Forwarded message ---------

Fra: Bill Riddle, Government Publications Section, California State Library <bill.riddle@library.ca.gov>

Date: tir. 10. nov. 2020 kl. 17:44

Subject: California State Publications, October 2020

To: Erika Ribsskog <eribsskog@gmail.com>44 new state agency publications cataloged by the California State Library in October** California State Publications

------------------------------------------------------------

Greetings, colleagues.


I am writing to alert you all to the release of newly cataloged records for California state agency documents that make up the October issue of California State Publications.


For October 2020, there are 44 newly cataloged titles accessible through our catalog (https://csl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains,csp-20-10&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&vid=01CSL_INST:CSL〈=en&offset=0) : 20 print documents and 24 online publications.


Access to historical listings of new state publications is available from the State Library's website at https://www.library.ca.gov/government-publications/ca-publications/ (http://www.library.ca.gov/government-publications/ca-publications/) . There you will find links to our catalog entries (2001-present) for new state documents as well as links to PDF issues from June 2003-Dec. 2018 containing this same data.


I would once again like to take this opportunity to alert subscribers--and in particular those of you employed at California state agencies--to the State Library's new online state document submission form (https://www.library.ca.gov/government-publications/submit/) . We are continuing an effort to more actively collect, store, preserve, and make available digital state publications, but we do need state agencies to contribute their documents in order to make this effort successful.  It is our hope that in the coming months the documents submitted to us digitally will be reflected in the monthly California State Publications listings, although that functionality is not yet in place.


Please let me know if you have any questions about any of the recently cataloged publications or the online document submission process.  Thank you.


--------------------------------------------------------

Bill Riddle

Senior Librarian, California Documents

Government Publications Section

California State Library

P.O. Box 942837

Sacramento, CA 94237-0001

(916) 323-9693

bill.riddle@library.ca.gov (mailto:bill.riddle@library.ca.gov)

--------------------------------------------------------============================================================

Copyright © 2020 California State Library, All rights reserved.

 You are receiving this email as a pre-campaign tester for Studies in the News.


Our mailing address is:

California State Library

914 Capitol Mall

Sacramento, CA 95814

USA

Want to change how you receive these emails?

You can ** update your preferences (https://library.us13.list-manage.com/profile?u=dacfa367c242711b7d6f73ca7&id=d29f00fe31&e=3253bed312)

or ** unsubscribe from this list (https://library.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=dacfa367c242711b7d6f73ca7&id=d29f00fe31&e=3253bed312&c=17c5573483)

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Klage/Fwd: Hentemelding om sending fra Lotteriadministrasjonen

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com> 25. desember 2020 kl. 11:32

Til: juridisk <juridisk@datatilsynet.no>

Kopi: Faktura RB <Faktura.RB@posten.no>, elh@forbrukertilsynet.no, inger.lise.blyverket@forbrukerradet.no, fmovpost <fmovpost@fylkesmannen.no>, post <post@finkn.no>, abuse@telia.com, terje@aspelund.no, POLBoard@postoffice.co.uk, Club Creo <info@clubcreo.com>, firmapost@nkom.no, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, post <post@finanstilsynet.no>, "post@inkassoklagenemnda.no" <post@inkassoklagenemnda.no>, "postmottak@sivilombudsmannen.no" <postmottak@sivilombudsmannen.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, polcustomercare@royalmail.com, amnestyis <amnestyis@amnesty.org>, HRW UK <hrwuk@hrw.org>, EK Kristiansand kundeservice <kristiansand.kundeservice@posten.no>, postmottak@sd.dep.no, CustomerCare <CustomerCare@postoffice.co.uk>, Finn.Kinserdal@nhh.no, nhh.postmottak@nhh.no, Wenche Leonhardsen <wl@aspelund.no>

Hei,


dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).


(Jeg har ikke kontaktet disse).


Vennligst rydd opp!


Med hilsen


Erik Ribsskog


PS.


Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke

virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes

jeg).---------- Forwarded message ---------

Fra: <no_reply@posten.no>

Date: tir. 10. nov. 2020 kl. 17:31

Subject: Hentemelding om sending fra Lotteriadministrasjonen

To: <eribsskog@gmail.com>Hei.

Vi minner om sending til deg fra Lotteriadministrasjonen som ligger til henting på Sandvika Storsenter kundesenter.


Oppgi hentekode: VP94


Sporingsnummer: https://posten.no/s/370727320188787550


Hylleplassering hentested: B 001005

Må hentes innen 13.11.2020


Finn informasjon om hentesteder og åpningstider her.


Hilsen Posten.

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

(Saksnummer:10451643) Klage/Fwd: Aktivering av ditt nye mobilabonnement hos OneCall

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com> 25. desember 2020 kl. 11:19

Til: kundeservice@onecall.no

Kopi: ee-skjema@telia.no, juridisk <juridisk@datatilsynet.no>, elh@forbrukertilsynet.no, inger.lise.blyverket@forbrukerradet.no, fmovpost <fmovpost@fylkesmannen.no>, post <post@finkn.no>, firmapost@nkom.no, abuse@telia.com, Telia Kundeservice <kundekontakt-privat@telia.no>, telia-info@telia.se, finansinspektionen@fi.se

Hei,


som jeg har fortalt til dere tidligere.


Så er det sånn, at jeg har gått, på handel og kontor, i sin tid.


Og der lærte vi at det skal være nok, å skrive ting, på vanlig norsk.


Og man skal ikke behøve å fylle ut masse rare skjema.


Så dette må jeg klage på.


Som sagt tidligere så ønsker jeg å få vite navnet, på det trollet, som har bestilt dette, i mitt navn.


Og jeg ønsker å vite, hvilke bedre rutiner, som dere skal skaffe dere, for å hindre, at noe lignende skjer igjen.


Jeg ønsker også, å heller få svar, fra en overordnet om dette.


Siden at dere har sendt meg regninger osv., i mellomtiden.


Skjerpings!


Erik Ribsskogtir. 10. nov. 2020 kl. 08:10 skrev <kundeservice@onecall.no>:

Hei, og takk for din henvendelse.


Vi viser til henvendelse, der du oppgir å ha blitt utsatt for ID-tyveri. Vi har nå sperret gjeldende abonnement i påvente av at utfylt dokumentasjon returneres.


Telia Norge støtter opp om myndighetenes innsats for å bekjempe ID-tyveri slik at vi best kan beskytte kunder og kundedata mot misbruk. For å kunne sikre dette arbeidet er det viktig at vi får best mulig innsikt i hva som kan ha skjedd i din sak. Vi setter derfor stor pris på ditt bidrag i dette arbeidet ved så fullstendig som mulig å fylle ut vedlagte skjema slik at vi får best mulig innsikt i hendelsesforløpet og får bedre mulighet til å etterprøve våre rutiner og prosesser.


Vedlagt finner du egenerklæring for misbruk av identitet, som må fylles ut og signeres. Merk at begge sider må fylles ut for at skjemaet skal behandles. Du må også legge ved kopi av politianmeldelse.


Merk at fristen for å sende inn egenerklæring og anmeldelse er satt til én måned.


Når du har fylt ut skjemaet, kan du returnere det til oss på én av disse måtene:


•    Skann skjemaet og send det per e-post til ee-skjema@telia.no

•    Brev, postadresse:  Telia Norge AS, Pb. 4444 Nydalen, 0403 Oslo, merkes med «kundeklage»


Hvor lang tid tar det?

Din sak vil bli behandlet så snart som mulig etter mottak av utfylt egenerklæringsskjema og anmeldelse. Du vil få en skriftlig tilbakemelding fra oss når saken er ferdigbehandlet. Alle krav settes i bero fra vi mottar skjemaet, og frem til saken er behandlet.


Kredittsperre

Vi anbefaler også frivillig kredittsperre. På nettsiden til Datatilsynet vil du kunne finne mer informasjon om dette: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/verktoy/sporsmal-svar/kredittopplysning/hvordan-sette-sperre/ Obs! Når du oppretter kredittsperre, vil dette frata deg muligheten til selv å foreta kredittkjøp hvis du ikke før kjøpet sørger for å fjerne sperren. Ha dette i tankene hvis du vurderer å ta opp lån, skaffe deg mobiltelefonabonnement etc.


Politianmeldelse

Vår erfaring viser at identitetsbedragere i mange tilfeller ikke nøyer seg med å opprette mobilabonnement.

De benytter også stjålet identitet til å ta opp lån osv. En anmeldelse vil derfor være til nytte for deg hvis

lignende forhold skulle oppstå. Anmeldelsen øker også sjansene for å finne en eventuell gjerningsmann.


Har du behov for mer informasjon?

Gå til nettsiden nettvett.no eller norsis.no - Her finner du relevant informasjon om ID-tyveri. Har du flere spørsmål til oss, ta gjerne kontakt på telefon eller chat.


 

 


Med vennlig hilsen

 


Ola

Kundekonsulent
 


 


 

Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Dato: Mon, 9 Nov 2020 09:50:20 +0100

Til: juridisk <juridisk@datatilsynet.no>

Kopi: kundeservice@onecall.no, elh@forbrukertilsynet.no,inger.lise.blyverket@forbrukerradet.no, fmovpost <fmovpost@fylkesmannen.no>,post <post@finkn.no>, firmapost@nkom.no

Emne: Klage/Fwd: Aktivering av ditt nye mobilabonnement hos OneCall

 

Hei,

 

dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).

 

(Jeg har ikke kontaktet disse).

 

Vennligst rydd opp!

 

Med hilsen

 

Erik Ribsskog

 

PS.

 

Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke

virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes

jeg).

 

 

---------- Forwarded message ---------

Fra: <kundeservice@onecall.no>

Date: søn. 8. nov. 2020 kl. 04:36

Subject: Aktivering av ditt nye mobilabonnement hos OneCall

To: <eribsskog@gmail.com>

 


 


 


Hei Erik Løvenbalk Ribsskog.


 


Ditt abonnement med nummer 92140215 aktiveres den 10.11.2020 03:50.


Vi minner om at normal leveringstid på SIM-kort er 5 virkedager.


 


Mine Sider


Vi ønsker samtidig å gjøre deg oppmerksom på at du som OneCall kunde har tilgang til Mine Sider. Her vil du i tillegg til mye annet kunne se faktura- og forbruksoversikten din, du kan bestille eller aktivere SIM-kort, endre abonnement eller reservere nummeret ditt mot opplysningstjenester. Ta gjerne en titt - ofte vil du finne svaret på det du lurte på her. Trenger du passord til Mine Sider så får du tilsendt dette ved å bruke glemt passord funksjonen.


Da gjenstår det bare å si at vi ser fram til at du blir kunde hos oss! Vi håper og tror du vil bli tilfreds med våre tjenester.


 

 


Med vennlig hilsen

Kundeservice

OneCall

www.onecall.no


  Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Klage/Fwd: Fastest & Stable Video Hosting Platform

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com> 25. desember 2020 kl. 11:08

Til: juridisk <juridisk@datatilsynet.no>

Kopi: support@doodstream.com, elh@forbrukertilsynet.no, inger.lise.blyverket@forbrukerradet.no, transcripts@support.doodstream.com, abuse@telia.com, fmovpost <fmovpost@fylkesmannen.no>, post <post@finkn.no>

Hei,


dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).


(Jeg har ikke kontaktet disse).


Vennligst rydd opp!


Med hilsen


Erik Ribsskog


PS.


Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke

virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes

jeg).---------- Forwarded message ---------

Fra: DoodStream Team <support@doodstream.com>

Date: tir. 10. nov. 2020 kl. 00:23

Subject: Fastest & Stable Video Hosting Platform

To: johncns <eribsskog@gmail.com>

 


Hello,


This is Mike contacting you on behalf of DoodStream.com.

I would like to suggest you to try our host, you will surely like it, We also provide free premium account for uploaders & website owners. We also make sure your videos will never be removed even if it is inactive.


Advanced Instant Uploads - If the file you upload already exist on our servers then it will be added to your account instantly without uploading the whole file which saves your time & bandwidth.


Why us.?


Instant payments (Processed within 30 mins)

$10 Minimum payout

Unlimited storage & bandwidth

Faster video streaming & encoding

Adult content allowed

Subtitle support

Advanced API

DMCA Manager (Easy way to manage DMCA complaints + API)

Custom player logo & color

Custom video player image (poster)

Custom ads mode

Folder sharing option

Place your own Vast & popads on the player

Ad-free player (Premium Bandwidth)

20+ hosts supported on remote upload - List here

 

Uploading options :

Web, FTP, Remote upload, Zoom uploader


Available payment options :

Paypal, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Skrill, Webmoney & Payoneer


For more details :

https://doodstream.com/earn-money


Example video :

https://dood.watch/d/36bclkycxl5n


Contact us :

Mail support@doodstream.com

Skype : Onlystream.tv


Happy Streaming

Mike


 


You receive this mail because you have registered with Onlystream.tv or DoodStream.com

Unsubscribe here


Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Klage/Fwd: What's new?

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com> 25. desember 2020 kl. 11:03

Til: juridisk <juridisk@datatilsynet.no>

Kopi: derek@autotypedesign.com, elh@forbrukertilsynet.no, inger.lise.blyverket@forbrukerradet.no, fmovpost <fmovpost@fylkesmannen.no>, post <post@finkn.no>, abuse@telia.com

Hei,


dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).


(Jeg har ikke kontaktet disse).


Vennligst rydd opp!


Med hilsen


Erik Ribsskog


PS.


Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke

virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes

jeg).---------- Forwarded message ---------

Fra: Autotype Design Club <derek@autotypedesign.com>

Date: man. 9. nov. 2020 kl. 20:05

Subject: What's new?

To: Erika <eribsskog@gmail.com>

 

A Letter from Derek

I started Autotype to share the stories of talented designers and inspire and empower the next generation of creatives. Put simply, I wanted to celebrate design and empower designers. With your support, we’ve featured luminaries in automotive design, furniture design, and photography - and funded scholarships for aspiring designers along the way. I am so excited to close out the year by profiling two compelling designers and human beings.


First up is interior designer Pam Shamshiri of Studio Shamshiri. Pam, like all truly great designers, builds into her work an incredible amount of detail, pain-staking research, and thousands of hours, but the final product always looks effortless, composed, and finished. We’ve dreamt up some exciting and beautifully-designed home goods that will bring the deft touch of Pam’s style into your home while also funding a scholarship in interior design.


We will close out the year with Jason Gregory, founder of MAKR. Jason doesn’t just design beautiful products of considered simplicity, he is also a problem solver committed to the thankless work of endless iterations in pursuit of detailed construction that you or I might never notice, but will ensure his products become treasured heirlooms. I own a MAKR Wallet from Jason’s early days and I left it in a rental car on a business trip. While most people would be frantic about their AmEx and ID, I was crestfallen about that wallet. Fortunately, I was reunited with the wallet (cards, cash, and all), and treasure it to this day.


Thank you for being a part of our journey and our mission. I can’t wait to share the stories of these incredible designers with you. Stay tuned…


-Derek Galkin

Founder, Autotype Design Club


 

 


 

 


 

 

 


10% of every purchase benefits the Autotype Emerging Designer Scholarship Fund which awards students financial aid, one-on-one, mentorship, and the networking resources of the Autotype Design Club.


LEARN MORE

 

 

Facebook Instagram


Copyright © 2020 Autotype, All rights reserved.

Autotype 924 Anacapa Street Ste. 3-K1 Santa Barbara, CA 93101

You're receiving this email because you love great design.

Preferences  |  Unsubscribe

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Re: Klage/Fwd: Din booking / Cement Frisør

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com> 25. desember 2020 kl. 10:55

Til: "Tine, Timma and 5 others" <n+u_5fa905affa2e063af30c793f_05a840e5b07fea9284a81d5c1daf953c@timma-9d77dd30feec.intercom-mail.com>

Kopi: juridisk <juridisk@datatilsynet.no>, elh@forbrukertilsynet.no, inger.lise.blyverket@forbrukerradet.no, fmovpost <fmovpost@fylkesmannen.no>, post <post@finkn.no>, abuse@telia.com

Hei,


dere må prøve å finne ut hva som har skjedd her.


(For jeg har ikke kontaktet dere).


Og så har jeg også rett til, (mener jeg), å få vite, hva dere akter å foreta dere, for å forhindre, at noe lignende skjer, med andre 'Hvermansen-folk', i fremtida.


Med hilsen


Erik Ribsskogman. 9. nov. 2020 kl. 11:22 skrev Tine, Timma <tine.kummel@timma-9d77dd30feec.intercom-mail.com>:

Viesti on lähetetty seuraaville 6 henkilölle: Erik Ribsskog, juridisk@datatilsynet.no, elh@forbrukertilsynet.no, inger.lise.blyverket@forbrukerradet.no, fmovpost@fylkesmannen.no, post@finkn.no Tähän viestiin vastaaminen lähettää heille ilmoituksen.


Hei Erik.


Her er det noen som har gjort en booking med din epost adresse.


Vi ber selvsagt salongen dette gjelder om å slette denne.


Vi i TIMMA ønsker deg en fantastisk dag videre! cherry_blossomtwo_hearts


Tine Jasmin Kümmel


Head of Customer Happiness


 +47 22 12 00 19


 https://timma.no/bedrift


 Norway 


Last ned teamviewer her: https://get.teamviewer.com/timma


Tine Tine , Timma

On Mon, Nov 9, 2020 at 11:02 AM, "Erik Ribsskog" <eribsskog@gmail.com> wrote:

Hei,
dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).
(Jeg har ikke kontaktet disse).
Vennligst rydd opp!
Med hilsen
Erik Ribsskog
PS.
Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke


virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes


jeg).

---------- Forwarded message ---------

Fra: Timma <timma@timma.fi>

Date: lør. 7. nov. 2020 kl. 12:10

Subject: Din booking / Cement Frisør

To: <eribsskog@gmail.com>
Cement Frisør


Takk for bookingen!

Se nedenfor for bookinginformasjon.


Legg til i din Google-kalender »


Dato og tid on. 18. november 2020 kl. 09:00 - 09:45 Tjenesten Farging av vipper og bryn, samt forming av bryn Tilleggstjenester - Betjenes av Maria Adresse Ødegårdsbakken 1 3470 Slemmestad Tel. 94206882 Beskrivelse av tjenesten

Farging av øyevipper og øyebryn, samt forming av øyebryn.


Du skal ikke komme til salongen dersom du har feber, symptomer på luftveisinfeksjon, er i hjemmekarantene eller hjemme i isolasjon.


Så langt det er mulig, bør betaling skje kontaktløst med digitale betalingsløsninger - altså med kontaktløs kortbetaling eller mobilbetaling.


Med vennlig hilsen,

Cement Frisør


Avbestilling må gjøres senest 24 timer før avtalt tid. Avbestillinger som gjøres etter dette og tider som ikke avbestilles vil bli belastet i sin helhet.


Obs! Dette er en automatisk bekreftelse. Dersom du vil avbooke eller flytte timen må du kontakte oss på telefon. Du kan avbooke timen ved hjelp av linken nedenfor. https://bestill.timma.no/avbryte/?cancelCode=9c1410c1-f737-4eda-b6bc-cd31c5fb54e7


Sjekk ut vår personvernpolicy her: https://timma.no/dataprotection/cementfrisor


Cement Frisør


Ødegårdsbakken 1 3470 Slemmestad

94206882

Og enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Klage/Fwd: Eksklusive saker du ikke finner i magasinet VI OVER 60

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com> 25. desember 2020 kl. 10:49

Til: juridisk <juridisk@datatilsynet.no>

Kopi: abo.vo60@aller.no, elh@forbrukertilsynet.no, inger.lise.blyverket@forbrukerradet.no, fmovpost <fmovpost@fylkesmannen.no>, post <post@finkn.no>, post@aller.no, "Post (Medietilsynet)" <post@medietilsynet.no>, info@aller.dk, abo.felles@aller.no, PFU Pressens faglige utvalg <pfu@presse.no>, abuse@telia.com, dag.sorsdahl@aller.no, noss@deloitte.no

Hei,


dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).


(Jeg har ikke kontaktet disse).


Vennligst rydd opp!


Med hilsen


Erik Ribsskog


PS.


Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke

virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes

jeg).---------- Forwarded message ---------

Fra: VI OVER 60 <abo.vo60@aller.no>

Date: man. 9. nov. 2020 kl. 08:38

Subject: Eksklusive saker du ikke finner i magasinet VI OVER 60

To: ERIK LØVENBALK RIBSSKOG <eribsskog@gmail.com>Logo
Hei!
VI OVER 60 samarbeider med Vi.no/Vi Pluss, og som abonnent får du tilgang til artikler du ikke finner i magasinet vårt – helt GRATIS!
Nye artikler blir publisert hver uke, så følg med! Ønsker du å gå rett til hjemmesiden til Vi Pluss, kan du trykke her.
Dersom du ennå ikke har registrert deg som bruker på Vi Pluss, gjør du følgende for å få tilgang til de eksklusive artiklene:


Logg inn med en aID-bruker, som brukes av Dagbladet og de fleste lokalavisene i Norge. Har du ikke en aID-bruker fra før kan du enkelt registrere en når du trykker på denne linken.

Skriv inn kodeordet VO60+ og du er klar til å lese.På Vi Pluss kan du blant annet lese disse sakene:


FremtidsfullmaktSå mye arv har enker og enkemenn krav på
Om ektefellen dør før deg, har du krav på arv. Hvor mye er blant annet avhengig av om det er barn inne i bildet. Også samboere kan ha rett til arv.
Les mer her


JaktDerfor velger eldre damer yngre menn
At mange kvinner blir mer selvsikre med alderen, er bare én av grunnene til at flere ønsker seg en yngre mann.
Les mer her


FacebookDenne tabben gjør at eldre arbeidssøkere ikke får jobb
Du har kunnskapene, du har erfaringen - og likevel blir du ikke innkalt til intervju. Hvis det er situasjonen din, har rekrutteringseksperten gode råd.
Les mer


God lesning og god helg!-

Du mottar e-post fordi du har et aktivt abonnement på VI OVER 60.

Du er registrert med denne e-postadressen: eribsskog@gmail.comFor å avregistrere eller endre innstillinger for din e-post, klikk her.


-
VI OVER 60 kundeservice
Telefon: 21 89 77 84


E-post: abo.vo60@aller.no
Vi.no ble startet i 2018 og er en del av Aller Media, som også eier VI OVER 60.


VI

-


Postadresse: PB 1184 Sentrum, 0107 Oslo

Besøk: Karvesvingen 1, 0579 Oslo

Org. nr.: 910 119 877


Levert av Aller Media

Og enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Klage/Fwd: Vi Pluss: Eksklusive saker du ikke finner i magasinet VI OVER 60

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com> 25. desember 2020 kl. 10:44

Til: juridisk <juridisk@datatilsynet.no>

Kopi: abo.vo60@aller.no, elh@forbrukertilsynet.no, inger.lise.blyverket@forbrukerradet.no, fmovpost <fmovpost@fylkesmannen.no>, post <post@finkn.no>, post@aller.no, "Post (Medietilsynet)" <post@medietilsynet.no>, info@aller.dk, abo.felles@aller.no, PFU Pressens faglige utvalg <pfu@presse.no>, abuse@telia.com, dag.sorsdahl@aller.no, noss@deloitte.no

Hei,


dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).


(Jeg har ikke kontaktet disse).


Vennligst rydd opp!


Med hilsen


Erik Ribsskog


PS.


Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke

virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes

jeg).---------- Forwarded message ---------

Fra: VI OVER 60 <abo.vo60@aller.no>

Date: man. 9. nov. 2020 kl. 08:35

Subject: Vi Pluss: Eksklusive saker du ikke finner i magasinet VI OVER 60

To: ERIK LØVENBALK RIBSSKOG <eribsskog@gmail.com>


Hei!
VI OVER 60 samarbeider med VI.no/Vi Pluss, og som abonnent får du tilgang til artikler du ikke finner i magasinet vårt - helt GRATIS!
Nye artikler blir publisert hver uke, så følg med! Ønsker du å gå rett til hjemmesiden til VI Pluss, kan du trykke her.
Dersom du ennå ikke har registrert deg som bruker av Vi Pluss, gjør du følgende for å få tilgang til de eksklusive artiklene:


Logg inn med en aID-bruker, som brukes av Dagbladet og de fleste lokalavisene i Norge. Har du ikke en aID-bruker fra før kan du enkelt registrere en når du trykker på denne linken.

Skriv inn kodeordet VO60+ og du er klar til å lese.

På Vi Pluss kan du blant annet lese disse sakene:


TreningSterk på ti minutter


Trening trenger ikke alltid å handle om lange, harde økter på treningssenteret. Her er et timinutters program som du alltid vil ha tid til.
Les mer her


Arbeidsliv- Bør jeg si opp for å unngå oppsigelse av yngre kollega?


En 66 år gammel VI OVER 60-leser opplever press om å slutte i jobben for å unngå oppsigelse blant dem med kortere ansiennitet. Les hva arbeidslivseksperten vår svarer.
Les mer her


KlokkerSelger brukte Rolex-klokker for dobbel pris
Har du en gammel Rolex-klokke liggende? Den kan være mer verdt enn du tror! Brukte Rolex-klokker annonseres for godt over 100.000 kroner.
Les mer

-

Du mottar e-post fordi du har et aktivt abonnement på VI OVER 60.

Du er registrert med denne e-postadressen: eribsskog@gmail.comFor å avregistrere eller endre innstillinger for din e-post, klikk her.


-
VI OVER 60 kundeservice
Telefon: 21 89 77 84


E-post: abo.vo60@aller.no
Vi.no ble startet i 2018 og er en del av Aller Media, som også eier VI OVER 60.


VI

-


Postadresse: PB 1184 Sentrum, 0107 Oslo

Besøk: Karvesvingen 1, 0579 Oslo

Org. nr.: 910 119 877


Levert av Aller Media

Og enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Klage/Fwd: Tusen takk fra TV-aksjonen NRK WWF 2020 💙

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com> 25. desember 2020 kl. 10:33

Til: juridisk <juridisk@datatilsynet.no>

Kopi: hallo+intercombruker@spleis.no, NRK Lisensavdelinga <NRKLisensavdelingen@nrk.no>, nrktv@nrk.no, NRK <info@nrk.no>, elh@forbrukertilsynet.no, inger.lise.blyverket@forbrukerradet.no, fmovpost <fmovpost@fylkesmannen.no>, post <post@finkn.no>, hei@spleis.no, "Söderblom, Marit Annie" <Marit.Annie.Soderblom@domstol.no>, "rana.tingrett" <rana.tingrett@domstol.no>, abuse@telia.com, Postmottak <Postmottak@domstoladministrasjonen.no>

Hei,


dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).


(Jeg har ikke kontaktet disse).


Vennligst rydd opp!


Med hilsen


Erik Ribsskog


PS.


Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke

virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes

jeg).---------- Forwarded message ---------

Fra: Spleis fra Spleis <hallo+intercombruker@spleis.no>

Date: søn. 8. nov. 2020 kl. 18:28

Subject: Tusen takk fra TV-aksjonen NRK WWF 2020 💙

To: <eribsskog@gmail.com>
en tjeneste fra SpareBank 1
Kjære Erik wave


TV-aksjonen er over for denne gang. Innsatsen din som digital bøssebærer var helt avgjørende for at årets aksjon ble en suksess. Sammen klarte vi å samle inn over 228 millioner kroner til et hav av muligheter!


Fra alle oss i TV-aksjonen NRK WWF 2020: Tusen takk! pray


Vi ønsker å få vite hvordan du synes det var å være en digital bøssebærer, for å lære av det. Derfor setter vi stor pris på om du kan bruke ett minutt til å svare på en kort spørreundersøkelse.


Gi dine tilbakemeldinger »Du får denne e-posten fordi du har en bruker på Spleis


Meld deg av denne typen e-post eller endre e-postinstillingene for alle typer e-post


Meld deg av all e-post fra denne tjenstenSendt til eribsskog@gmail.com av Spleis, Oslo.


Chat med oss på spleis.no eller send oss en e-post på hei@spleis.no


Les våre vilkår for bruk og personværnerklæringSpleis er en tjeneste levert av SpareBank 1


Og enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Klage/Fwd: Invitasjon til digitalt møte i Partiet Sentrum- Vi mobiliserer, 2000 nye underskrifter før jul!

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com> 25. desember 2020 kl. 10:27

Til: juridisk <juridisk@datatilsynet.no>

Kopi: medlem@partietsentrum.no, elh@forbrukertilsynet.no, inger.lise.blyverket@forbrukerradet.no, fmovpost <fmovpost@fylkesmannen.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, post <post@finkn.no>, abuse@telia.com

Hei,


dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).


(Jeg har ikke kontaktet disse).


Vennligst rydd opp!


Med hilsen


Erik Ribsskog


PS.


Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke

virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes

jeg).---------- Forwarded message ---------

Fra: Medlem - Partiet Sentrum <medlem@partietsentrum.no>

Date: søn. 8. nov. 2020 kl. 12:28

Subject: VS: Invitasjon til digitalt møte i Partiet Sentrum- Vi mobiliserer, 2000 nye underskrifter før jul!

To: medlem@partietsentrum.no <medlem@partietsentrum.no> 


 


 


Gode venner av partiet Sentrum.


 


Vi er nå ca 2000 underskrifter i fra å kunne registrere oss som nasjonalt parti. Resten kan vi faktisk greie raskt!


Dette på tross av at det nå er historisk krevende å samle inn signaturer.


 


Bli med på vårt digitale møte, der får du informasjon om hvordan vi skal greie det.


 


Møtet avholdes på Zoom torsdag den 12.11. kl 20:00, se lenke under.


 


Det blir innledning ved Geir Lippestad. Trond Gammelseter, til daglig salgssjef, tar oss så gjennom hvordan vi effektivt, komfortabelt og coronatrygt samler inn de underskriftene som mangler.


Etter plenumssamling kobles dere over i fylkesvise gruppemøter. Der blir det organisering av arbeidet i fylket, og tid til å bli bedre kjent.


 


For å delta i møtet må du ha programvaren Zoom. Har du ikke den fra før, laster du den gratis ned her: Når du har gjort det klikker du på denne linken: https://hvl.zoom.us/j/67955007816?pwd=RGNqS3dabTVUbXV0UGdRSkZJNVRzUT09 Vi åpner 20 minutter før møtet. Om noen vil teste oppkoblingen og eventuelt snakkes i forkant, er dere hjertelig velkommen til det! Vi anbefaler uansett at du logger deg inn 10 minutter før.


 


Det er viktig at så mange som mulig kan delta. Inviter derfor også med andre du vet engasjerer seg for saken. Klarer vi å mobilisere mange medlemmer og engasjerte sympatisører, greier vi lett målet vårt; 5000 underskrifter i god tid før jul!


Da får vi en ny, spennende og verdifull kraft inn i norsk politikk.


 


Velkommen!


 


 


 


Tom Sverre Tomren is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom


Meeting https://hvl.zoom.us/j/67955007816?pwd=RGNqS3dabTVUbXV0UGdRSkZJNVRzUT09 Meeting ID: 679 5500 7816 Passcode: 642310 One tap mobile +4723960588,,67955007816#,,,,,,0#,,642310# Norway +4724004735,,67955007816#,,,,,,0#,,642310# Norway Dial by your location +47 2396 0588 Norway +47 2400 4735 Norway +47 7349 4877 Norway


 


Meeting ID: 679 5500 7816 Passcode: 642310 Find your local number: https://hvl.zoom.us/u/cn16FafPD Join by SIP 67955007816@109.105.112.236 67955007816@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 679 5500 7816 Passcode: 642310 Join by Skype for Business


 

Og enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Klage/Fwd: Hei Erika😊Få bokanbefalinger og innetips!

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com> 25. desember 2020 kl. 10:20

Til: juridisk <juridisk@datatilsynet.no>

Kopi: nyheter@min.ark.no, kundeservice@arkbokhandel.no, elh@forbrukertilsynet.no, inger.lise.blyverket@forbrukerradet.no, fmovpost <fmovpost@fylkesmannen.no>, post <post@finkn.no>, abuse@telia.com

Hei,


dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).


(Jeg har ikke kontaktet disse).


Vennligst rydd opp!


Med hilsen


Erik Ribsskog


PS.


Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke

virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes

jeg).---------- Forwarded message ---------

Fra: Ark Bokhandel <nyheter@min.ark.no>

Date: søn. 8. nov. 2020 kl. 07:36

Subject: Hei Erika😊Få bokanbefalinger og innetips!

To: <e.ribsskog@gmail.com>
Vis i nettleser

Ark.no

Pocket   Bøker   E-bøker   Barnebøker   Spill   Puslespill   Leker   Tegne og male   Kontor 

Hei Erika 

Vi vil at du som kunde skal føle deg trygg når du handler hos ARK, enten det er i en av våre 151 butikker eller fra nettbutikken ARK.NO. Vi følger råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Regjeringen, og gjennomfører kontinuerlig tiltak for at alle alle skal føle seg trygge.


Vi setter stor pris på at du vasker hendene med desinfeksjon, at du holder anbefalt avstand til andre, og at du om mulig betaler med kort. Enkelte tider er mer travle enn andre, så utnytt gjerne hele åpningstiden. Bruk gjerne Klikk&Hent fra ARK.NO, så holder vi av varene dine og har de klare når du kommer til butikken. Dersom du ønsker å få varene levert hjem, er nettbutikken ARK.NO åpen 24 timer i døgnet.

 


ImageMyeÅFinnePå

I ARK er vi glade i de tingene som tar litt tid. Ting som ikke alltid er unnagjort på noen få strakser, men som krever oppmerksomhet og at du er tilstede i øyeblikket — om det er å koble av med en god bok alene, leke seg med former og farger, eller legge et passe vrient puslespill alene eller sammen med barna.


Så: Uansett hvordan verden ser ut utenfor døra, kan vi love at vi vil fortsette å gi deg våre aller beste tips til hyggelige hjemmeaktiviteter og leseopplevelser for store og små.


 

SE MER!

Vi har fått påfyll!

ImagePuslespill

Vi har fått inn nye puslespill på lager!

Vær rask, for de mest populære forsvinner ut som varmt hvetebrød. Vet du forresten at vi har puslespill med hele 40320 brikker?


Se hele utvalget på ARK.NO!

 

KJØP HER!

Finn kunstneren i deg!

ImageSakura

Nyhet! Stort utvalg fra Sakura på ARK.NO!


Mangaspire, Doodling, Scrapbooking, Akvarell, Bullet Journaling eller Kalligrafi. Se utvalget fra Sakura på ARK.NO!

 

KJØP HER!

Koble av med hjernetrim!

ImageSudoku

KJØP HER!

Moro for hele familien!

ImageSpillnyheter

Se de siste spillnyhetene!


Cold Cases med Jørn Lier Horst, Escape Room 3, The Upside Down Challenge, BRIO Flipperspill og mye mer. Nå har vi også fått inn en rekke produkter fra BRIO på ARK.NO!

 

KJØP HER!

Med blanke ark...

TegneOgMale

...og fargestifter til.


Et barn kan skape magi ved hjelp av noen blyanter, fargestifter og papir. Nå får du -40% rabatt på Tegne- og malesaker til barna! Tilbudet varer til og med fredag 29. november.

 

KJØP HER!

Skjermfri sone!

ImageBestselgereBarn

Arranger lesefestival hjemme!


Finn frem litt snacks, lag en skikkelig koselig lesekrok og sett av en time til at alle i fellesskap kan kose seg med hver sin bok! Kanskje får man også en fin samtale med på kjøpet, etter at lesestunden er ferdig?  

 

KJØP HER!

Mest solgt akkurat nå!

ImageBestselgere

Her er ukens hotteste bøker!


Harald Stanghelle, Roy Jacobsen, Lars Mytting, Sophie Elise, Lars Kepler, Lucinda Riley, Maja Lunde, Jørn Lier Horst, J.K Rowling, Jo Nesbø, Linn Skåber og en rekke andre herlige boknyheter!

 

KJØP HER!

Nyhet!

ImageMysterietNorge

Harald Eia og Ole-Martin Ihle er tilbake!


De 5 millioner menneskene som bor i Norge er de rikeste, mest likestilte, fornøyde og tillitsfulle utgavene av homo sapiens som noen gang har levd. Hvordan skjedde dette — hvordan ble Norge verdens mest vellykkede samfunn? I Mysteriet Norge svarer Harald Eia og Ole-Martin Ihle på dette spørsmålet. 


Med en koronakrise som herjer globalt: Hvilke mekanismer er det som er i sving når Norge tar i bruk hele «verktøykassen» og får situasjonen under kontroll? Det handler nemlig ikke bare om penger...

 

KJØP HER!

Digital lansering!

ImageMysterietNorgeLansering

Bli med på digital lansering av boken!


Onsdag 11. november kl 20:00 via Facebook Live! Harald Eia og Ole-Martin Ihle lover at dette ikke blir en vanlig livesending. Duoen byr også på noen overraskelser underveis. Velkommen!


 

BLI MED!


 

Facebook

Instagram

Ark.no

Finn butikk ARK leseapp Klikk&hent

Trenger du hjelp? www.ark.no/kundeservice

kundeservice@arkbokhandel.no (+47) 22 99 07 55

Ønsker du ikke lenger motta e-post fra ARK Bokhandel? Klikk her


Denne e-posten ble sendt fra: ARK Bokhandel AS

      Sehesteds gate 4, 0164 Oslo, NO

Og enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Klage/Fwd: Black people defeated Trump

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com> 25. desember 2020 kl. 10:15

Til: juridisk <juridisk@datatilsynet.no>

Kopi: info@blacklivesmatter.com, elh@forbrukertilsynet.no, inger.lise.blyverket@forbrukerradet.no, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, fmovpost <fmovpost@fylkesmannen.no>, abuse@telia.com, post <post@finkn.no>

Hei,


dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).


(Jeg har ikke kontaktet disse).


Vennligst rydd opp!


Med hilsen


Erik Ribsskog


PS.


Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke

virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes

jeg).---------- Forwarded message ---------

Fra: Black Lives Matter Global Network <info@blacklivesmatter.com>

Date: lør. 7. nov. 2020 kl. 21:50

Subject: Black people defeated Trump

To: <eribsskog@gmail.com>

ERIKA,


Once again, Black people -- especially Black women -- have saved the United States.


Whether in Milwaukee, Detroit, Philadelphia, or Atlanta, Black voters showed up in huge numbers to turn this country around and remove the racist in the White House. What is abundantly clear is Black voters were the factor that tipped the scales in favor of Joe Biden and Kamala Harris, especially in Rust Belt battleground states.


It's a testament to our communities that the same people who have been treated the worst by our democracy still showed up to save it.


These results make clear that while the movement has won, we've got work to do.


We congratulate Joe Biden on becoming President, and particularly Kamala Harris, on becoming the country's first woman -- a Black woman -- to serve as Vice President. This historic win is a testament to the work Black women have been doing in the streets, in this campaign, and at every level of politics.


It's time now for President Trump to concede -- and that means dropping his bogus lawsuits to challenge the results. The votes are in and the results are clear.


Our government has always honored the voice and will of the people following an election and we can't allow this year to be any different. America is a democracy, not a dictatorship, and we will protect, preserve, and defend our vote. It's no surprise Trump is refusing to accept the legitimacy of the election results, and he needs to stop undermining democracy now.


We look forward to working with President-Elect Joe Biden and future Madam Vice President Kamala Harris.


CONGRATULATIONS JOE BIDEN AND KAMALA HARRIS -- we endured many obstacles in casting our ballots, but we never wavered in our focus.


In love and solidarity,


Black Lives Matter Global Network


DONATE

Black Lives Matter Global Network


To unsubscribe, please click here.Sent via ActionNetwork.org. To update your email address, change your name or address, or to stop receiving emails from Black Lives Matter Global Network, please click here.


Og enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Klage/Fwd: You will Fall for these Autumn deals

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com> 25. desember 2020 kl. 10:10

Til: juridisk <juridisk@datatilsynet.no>

Kopi: support@displate.com, elh@forbrukertilsynet.no, inger.lise.blyverket@forbrukerradet.no, fmovpost <fmovpost@fylkesmannen.no>, post <post@finkn.no>, abuse@telia.com

Hei,


dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).


(Jeg har ikke kontaktet disse).


Vennligst rydd opp!


Med hilsen


Erik Ribsskog


PS.


Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke

virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes

jeg).---------- Forwarded message ---------

Fra: Displate <noreply@displate.com>

Date: lør. 7. nov. 2020 kl. 09:36

Subject: You will Fall for these Autumn deals

To: Erika Ribsskog <eribsskog@gmail.com>36% OFF

Erika, Remember, remember the deals of November!

Buy up to 3 Displates and get 30% OFF

4 or more, and get 36% OFF

Get the goodies

Offer ends on WEDNESDAY

Trending Now

Coffee Equipment / [Trending Design Image]

Coffee Equipment


On The Rain [Trending Design Image]

On The Rain


Tree Hugger  [Trending Design Image]

Tree Hugger


Portal  [Trending Design Image]

Portal


Browse More

CONNECT WITH US


F

I

T

P

Copyright © 2020 DISPLATE.COM

GWD CONCEPT Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warsaw, Poland


If you are not interested in receiving the emails from us, unsubscribe instantly


Og enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Klage/Fwd: That's nifty

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com> 25. desember 2020 kl. 10:01

Til: juridisk <juridisk@datatilsynet.no>

Kopi: cs@autotypedesign.com, elh@forbrukertilsynet.no, inger.lise.blyverket@forbrukerradet.no, fmovpost <fmovpost@fylkesmannen.no>, post <post@finkn.no>, abuse@telia.com

Hei,


dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).


(Jeg har ikke kontaktet disse).


Vennligst rydd opp!


Med hilsen


Erik Ribsskog


PS.


Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke

virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes

jeg).---------- Forwarded message ---------

Fra: Autotype Design Club <cs@autotypedesign.com>

Date: fre. 6. nov. 2020 kl. 23:02

Subject: That's nifty

To: Erika <eribsskog@gmail.com>
EPA Graphic Standards Manual

 

EPA turns 50

Next month marks 50 years since President Nixon signed the law establishing the Environmental Protection Agency. We're proud to carry the EPA's Graphic Standards System manual in our Autotype Design Library. It's the perfect gift for defenders of the environment and lovers of great design. 


 

CHECK OUT THE BOOK

 

Free Shipping on all Orders of EPA Manual


 

 

 

A look inside the EPA Graphic Standards System Manual

 

 

 


10% of every purchase benefits the Autotype Emerging Designer Scholarship Fund which awards students financial aid, one-on-one, mentorship, and the networking resources of the Autotype Design Club.


LEARN MORE

 

 

Facebook Instagram


Copyright © 2020 Autotype, All rights reserved.

Autotype 924 Anacapa Street Ste. 3-K1 Santa Barbara, CA 93101

You're receiving this email because you love great design.

Preferences  |  Unsubscribe

Enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Klage/Fwd: Steins;Gate Collectibles For You!

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com> 25. desember 2020 kl. 09:50

Til: juridisk <juridisk@datatilsynet.no>

Kopi: cs@edm.play-asia.com, elh@forbrukertilsynet.no, inger.lise.blyverket@forbrukerradet.no, fmovpost <fmovpost@fylkesmannen.no>, post <post@finkn.no>, kathleen.mateo@play-asia.com, abuse@telia.com

Hei,


dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).


(Jeg har ikke kontaktet disse).


Vennligst rydd opp!


Med hilsen


Erik Ribsskog


PS.


Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke

virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes

jeg).---------- Forwarded message ---------

Fra: Playasia <cs@edm.play-asia.com>

Date: fre. 6. nov. 2020 kl. 16:30

Subject: Steins;Gate Collectibles For You!

To: <eribsskog+extremelyhomosexual@gmail.com>


START SHOPPING NOW!
playasia


EXCLUSIVES GAMES DIGITAL TOYS LIFESTYLE BLOG

Are you a fan of the visual novel and TV series Steins;Gate? Well this great selection of apparel, bags and toys is for you!


Complete your Steins;Gate collection with these must-have items.


So, what are you waiting for?

*till supplies lasts


START SHOPPING NOW
T-SHIRTS, JERSEYS AND COATS


CHECK OUT THE APPAREL HERE!
BACKPACK, TOTE BAG AND MESSENGER BAG


PRE-ORDER BAGS NOW!
FIGURES AND MUG


SHOP FIGURES AND MUGS HERE!


@playasia


Human score    Trustpilot Stars    number of reviews    Trustpilot Logo


© 2020 Playasia.com. OK to reproduce if copyright note stays intact.


Contact us at:

www.play-asia.com/contact


Unsubscribe

Privacy Policy
Mer om nettmobbing

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Klage/Fwd: Ordre LS012999 klar til uthenting

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com> 25. desember 2020 kl. 09:42

Til: juridisk <juridisk@datatilsynet.no>

Kopi: webbutiken@teknikmagasinet.com, elh@forbrukertilsynet.no, inger.lise.blyverket@forbrukerradet.no, fmovpost <fmovpost@fylkesmannen.no>, post <post@finkn.no>, abuse@telia.com

Hei,


dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).


(Jeg har ikke kontaktet disse).


Vennligst rydd opp!


Med hilsen


Erik Ribsskog


PS.


Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke

virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes

jeg).---------- Forwarded message ---------

Fra: Teknikmagasinet <webbutiken@teknikmagasinet.com>

Date: tor. 24. des. 2020 kl. 10:10

Subject: Ordre LS012999 klar til uthenting

To: <eribsskog@gmail.com>


 


        


 

Ordre klar til uthenting Ordrenummer  LS012999

  Kundenummer : Jeevess

  Kjøperens organisasjonsnummer : 988 552 119

 

Hei Frøken Erik,


Bestillingen din LS012999 finnes nå hos Teknikmagasinet i Longhammarveien 27, Haugesund. Ordren er reservert i 24 timer.


Du når butikken på telefonnummer: 21 31 75 35


Pga. Covid-19 har vi avvikende åpningstider. Se din butikk sine åpningstider på nettsiden vår.


 

Kundeinformasjon

Referanse Adresse

Frøken Erik Ribsskog

92140215

eribsskog@gmail.comNorway

Telefonnummer: 92140215

 

Ordre

Produkter Antall Pris Pris

Håndjern | Art. nr.: 660051 7 stk 149,- 1043,-

Leveransemetode : Reserver i butikk, Rogaland - Amanda Storsenter21 31 75 35 0,-

Betalingsmetode - TM Collect (1043,-) 0,-

Totalt 1043,-

Hvorav mva. 20860

Mer fra Facebook

mer fra facebook morten fjeldheim ekskone 1

PS.

Her er mer om dette:

kristin michaelsen facebook 2

Mer fra YouTube

I dag fyller min lillesøster Pia 49 år. Da fyller hu femti neste gang. Og min bonussøster Christell fyller femti året etter det igjen. Da er de snart hundre år tilsammen. Ikke dårlig

mer om at pia fyller 49

https://www.myheritage.no/site-family-tree-67419522/ribsskog#!profile-1000043-info

PS.

Her er mer om dette:

christell myheritage 3

https://www.myheritage.no/site-family-tree-67419522/ribsskog#!profile-1000061-info

Bloggarkiv