Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

fredag 27. juli 2012

Jeg sendte en ny e-post til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet





Gmail - Oppdatering/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen











Gmail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>










Oppdatering/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen












Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>



Fri, Jul 27, 2012 at 8:25 PM




To:
post@tilsynet.no








---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2012/7/27
Subject: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen
To: nemnden@jus.no


Hei,

jeg viser til deg/deres brev, som jeg mottok tidligere denne uken.


Jeg synes at i denne saken, så passer det best å rette klagen mot advokatkontoret og ikke advokaten.


Så om Disiplinærnevnden kunne ha kikket på dette.

(Og svart på om det er greit å klage sånn).

Klagen min er som følger, mot Advokat.no:


1.


Jeg ba om en advokat i Drammen, og fikk en i Oslo.

Men seinere så fant jeg ut, at denne advokaten ikke var spesialist i barnevernssaker, som min sak gikk på, (jeg fikk Fri Rettshjelp fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus).


Advokat.no hadde derimot mange advokater som var spesialister på nettopp barnevern, (så jeg på deres nettsider).

Så dette var som noe helt meningsløst for meg, det blir som at hvis man leverer en bil på verkstedet, også er det elektrikeren som lakkerer bilen.


Da er det noe galt noe sted.

Men da har sikkert sjefen til elektrikeren beordret han å gjøre dette.

Så derfor er klagen på Advokat.no og ikke advokat Rukke.



2.

Da Rukke sluttet i jobben sin, så fikk jeg ikke noe ny advokat av Advokat.no.

De bare kastet meg på dør, så og si.

Jeg synes at både punkt 1 og 2 er brudd på god advokatskikk.



Sender også kopi til Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, (som en oppdatering), siden jeg har klaget til de også.

Håper dette er i orden!

Mvh.

Erik Ribsskog


PS.

Du har jo tidligere skrevet at det var greit at jeg sendte på e-post, så jeg regner med at det fortsatt gjelder og sender derfor på e-post istedet for per brev i to eksemplarer.


Jeg regner med at dette var en forglemmelse og at dere ikke mente å virke vinglete/uklare.


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2012/7/10
Subject: Re: Din henvendelse til Advokatforeningen
To: Disiplinærnemnden for advokater <nemnden@jus.no>


Hei,

det høres bra ut, jeg er vant til å ikke alltid få svar, fra Norge, hit til England, så dere er bedre enn mange andre, (inkludert Kunnskapsdepartementet, f.eks. er det jeg først tenker på da).


Min adresse skal være:

Erik Ribsskog
10 Keith Court
Keith Avenue
Liverpool
GB-L4 5XJ
Storbritannia

Igjen takk for svar!


Mvh.

Erik Ribsskog


2012/7/10 Disiplinærnemnden for advokater <nemnden@jus.no>

Hei,


Det vises til din e-post som ble sendt oss i kopi den 20. juni 2012.


Grunnet ferieavvikling i sekretariatet har vi ikke hatt anledning til å svare på din e-post tidligere. Vi beklager dette.


Til orientering opplyses det om at all korrespondanse til Disiplinærnemnden skal skje pr. post, men grunnet avstand og sen postgang kan vi godta at dine innlegg kun kommer som e-post. Vi ønsker for ordens skyld i denne forbindelse å opplyse om at dersom denne fremgangsmåten ønskes benyttet, vil du selv stå ansvarlig for om eventuelle personlige opplysninger kommer på avveie da e-post ikke er en sikker korrespondanse mellom to parter. Du vil derfor motta svar fra oss per post.


Vi tør be deg opplyse oss om din postadresse slik at svarbrev til deg i forbindelse med nedenstående e-post kan postlegges så snart som mulig.


Med vennlig hilsen

Hewan Negassi

Disiplinærnemnden for advokater


Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo


Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

Sendt: 20. juni 2012 20:57
Til: Mona Mjøen McKiernan
Kopi: Disiplinærnemnden for advokater
Emne: Re: Din henvendelse til Advokatforeningen


Hei,

ok, jeg videresender denne korrespondansen til dem, så får jeg håpe at de tar kontakt.


Også ønsker jeg samtidig å klage på Advokat.no.


Som tidligere nevnt, så ba jeg om en advokat i Drammen, siden dette er den nærmeste store byen, fra Bergeråsen, hvor omsorgssvikten fant sted.


(Etter at jeg ble innvilget Fri Rettshjelp, fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus).


Jeg ble tilbudt en advokat i Oslo.


Og jeg tenkte at det var greit.


Men da jeg sjekket nettsidene til Advokat.no nærmere, så så jeg det, at Advokat.no hadde syv advokater i Oslo, som var spesialister på barnevern.


Og selv om min sak er en barnevernssak, (min far lot meg bo alene fra jeg var ni år, og jeg fikk fri rettshjelp til en barnevernssak mot Svelvik kommune).


Så ble jeg gitt en advokat som _ikke_ hadde barnevern som hovedfelt.


Og så, her om dagen, slutter plutselig den advokaten.



Advokat.no skulle jo da selvfølgelig ha tilbudt meg en ny advokat.


Men det gjorde de ikke.



De bare sa at de var ferdig med saken.


Og dette etter at jeg hadde forklart for hun Rukke der, at jeg blir snytt for arv også, og trenger hjelp av en advokat, til å få Tingretten i Larvik, til å ha offentlig skifte, etter min mormor, og fristen der er 26. juni, altså på tirsdag neste uke.


Så at Advokat.no bare sluttet å jobbe med sakene mine, det kan koste meg arven etter min mor, (som døde i 1999), og min mormor som var fra danske kongelige og adelige.


Så jeg synes Advokat.no oppfører seg så besynderlig, at jeg ønsker å klage.


Samtidlig så lurer jeg på hva vitsen er med å klage, for Øvergård fikk bare 2000 i bot, og jeg fikk ingenting i erstatning.



Og dette gjaldt salg av min del av et sameie i Holmsbu, som jeg ville selge for å ha råd til det nevnte offentlige skiftet da.


For meg så virker det som at jeg bare blir systematisk tullet med av norske advokater, (er det mafian som trekker i tråder, jeg har overhørt i 2003 at jeg er forfulgt av dem).



Hvordan skal jeg liksom få ordnet med det offentlige skiftet da.


Hvorfor kan liksom ingen i Norge hjelpe meg med det, nå er det bare noen dager igjen til fristen går ut.



Men Advokatforeningen er så idiotisk organisert at dere ikke gir erstatning til ofre for deres mafia-advokater, og kun gir mindre enn en timelønn i bot til disse mafia-advokatene så det er jo helt håpløst.



Det burde vært som i USA hvor folk får store erstatninger.


Ellers så kommer de aldri av flekken.


Jeg blir litt kvalm her jeg sitter i England av dette mafia-opplegget som foregår i Norge.


Så nå må dere forte dere å gi Advokat.no 2000 i bot, de også.



Hva skal liksom løse seg da, tenker dere?

Dette er jo helt meningsløst egentlig.


Kan dere ikke tilby meg advokathjelp, eller noe, i det minste?

Hvordan skal jeg få ordnet med dette offentlige skiftet hvor fristen går ut 26. juni.


Det kan jo være at den egentlige grunnen til at Advokat.no oppførte seg så besynderlig var for at jeg skulle miste kontrollen over det arveoppgjøret, pga. at en mafia står bak, og trekker i tråder.


Jeg rekker jo ikke nå å få en ny advokat til å ordne med dette.


Så om dere kan ordne med det.


Jeg har skrevet om disse problemene på blogg i tre år nå, og ingen i Norge gjør en dritt, så jeg er rimelig oppgitt, for å si det sånn.


Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si.


Erik Ribsskog


2012/6/20 Mona Mjøen McKiernan <mmm@advokatforeningen.no>


Erik Ribsskog,


Vi viser til dine henvendelser av 19.juni 2012, vedrørende klage på advokat Erik Øvergård.


Det fremgår av din henvendelse at du har anket beslutningen fra disiplinærutvalget i tide.


Vi råder vi deg til å ta kontakt med Disiplinærnemnden dersom du ønsker å få vite hvordan det har gått med anken.


Disiplinærnemnden er offentlig oppnevnt nemnd, og hører ikke til Advokatforeningen.
Vi har derfor ikke mulighet til å sjekke hvordan det har gått med anken din.


Disiplinærnemndens kontaktinformasjon er nemnden@jus.no


Vi håper dette var til hjelp.


Med vennlig hilsen

Mona Mjøen McKiernan

ADVOKATFORENINGEN / THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION

Kristian Augusts gate 9, N-0164 Oslo T +47 22 03 50 50 E mmm@advokatforeningen.no

www.advokatforeningen.no www.advokatenhjelperdeg.no


From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

Sent: 19. juni 2012 15:33


To: Mona Mjøen McKiernan
Subject: Re: Din henvendelse til Advokatforeningen


Hei,

jeg anket i tide.


Men problemet er at dere ikke har gjort noe.



Så det er jo skandale.


Erik Ribsskog














Jeg sendte en ny e-post til Advokatforeningen





Gmail - Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen











Gmail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>










Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen












Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>



Fri, Jul 27, 2012 at 8:15 PM




To:
nemnden@jus.no






Hei,

jeg viser til deg/deres brev, som jeg mottok tidligere denne uken.

Jeg synes at i denne saken, så passer det best å rette klagen mot advokatkontoret og ikke advokaten.


Så om Disiplinærnevnden kunne ha kikket på dette.

(Og svart på om det er greit å klage sånn).

Klagen min er som følger, mot Advokat.no:

1.


Jeg ba om en advokat i Drammen, og fikk en i Oslo.

Men seinere så fant jeg ut, at denne advokaten ikke var spesialist i barnevernssaker, som min sak gikk på, (jeg fikk Fri Rettshjelp fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus).


Advokat.no hadde derimot mange advokater som var spesialister på nettopp barnevern, (så jeg på deres nettsider).

Så dette var som noe helt meningsløst for meg, det blir som at hvis man leverer en bil på verkstedet, også er det elektrikeren som lakkerer bilen.


Da er det noe galt noe sted.

Men da har sikkert sjefen til elektrikeren beordret han å gjøre dette.

Så derfor er klagen på Advokat.no og ikke advokat Rukke.



2.

Da Rukke sluttet i jobben sin, så fikk jeg ikke noe ny advokat av Advokat.no.

De bare kastet meg på dør, så og si.

Jeg synes at både punkt 1 og 2 er brudd på god advokatskikk.



Sender også kopi til Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, (som en oppdatering), siden jeg har klaget til de også.

Håper dette er i orden!

Mvh.

Erik Ribsskog


PS.

Du har jo tidligere skrevet at det var greit at jeg sendte på e-post, så jeg regner med at det fortsatt gjelder og sender derfor på e-post istedet for per brev i to eksemplarer.


Jeg regner med at dette var en forglemmelse og at dere ikke mente å virke vinglete/uklare.


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2012/7/10
Subject: Re: Din henvendelse til Advokatforeningen
To: Disiplinærnemnden for advokater <nemnden@jus.no>


Hei,

det høres bra ut, jeg er vant til å ikke alltid få svar, fra Norge, hit til England, så dere er bedre enn mange andre, (inkludert Kunnskapsdepartementet, f.eks. er det jeg først tenker på da).


Min adresse skal være:

Erik Ribsskog
10 Keith Court
Keith Avenue
Liverpool
GB-L4 5XJ
Storbritannia

Igjen takk for svar!


Mvh.

Erik Ribsskog


2012/7/10 Disiplinærnemnden for advokater <nemnden@jus.no>

Hei,


Det vises til din e-post som ble sendt oss i kopi den 20. juni 2012.


Grunnet ferieavvikling i sekretariatet har vi ikke hatt anledning til å svare på din e-post tidligere. Vi beklager dette.


Til orientering opplyses det om at all korrespondanse til Disiplinærnemnden skal skje pr. post, men grunnet avstand og sen postgang kan vi godta at dine innlegg kun kommer som e-post. Vi ønsker for ordens skyld i denne forbindelse å opplyse om at dersom denne fremgangsmåten ønskes benyttet, vil du selv stå ansvarlig for om eventuelle personlige opplysninger kommer på avveie da e-post ikke er en sikker korrespondanse mellom to parter. Du vil derfor motta svar fra oss per post.


Vi tør be deg opplyse oss om din postadresse slik at svarbrev til deg i forbindelse med nedenstående e-post kan postlegges så snart som mulig.


Med vennlig hilsen

Hewan Negassi

Disiplinærnemnden for advokater


Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo


Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

Sendt: 20. juni 2012 20:57
Til: Mona Mjøen McKiernan
Kopi: Disiplinærnemnden for advokater
Emne: Re: Din henvendelse til Advokatforeningen


Hei,

ok, jeg videresender denne korrespondansen til dem, så får jeg håpe at de tar kontakt.


Også ønsker jeg samtidig å klage på Advokat.no.


Som tidligere nevnt, så ba jeg om en advokat i Drammen, siden dette er den nærmeste store byen, fra Bergeråsen, hvor omsorgssvikten fant sted.


(Etter at jeg ble innvilget Fri Rettshjelp, fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus).


Jeg ble tilbudt en advokat i Oslo.


Og jeg tenkte at det var greit.


Men da jeg sjekket nettsidene til Advokat.no nærmere, så så jeg det, at Advokat.no hadde syv advokater i Oslo, som var spesialister på barnevern.


Og selv om min sak er en barnevernssak, (min far lot meg bo alene fra jeg var ni år, og jeg fikk fri rettshjelp til en barnevernssak mot Svelvik kommune).


Så ble jeg gitt en advokat som _ikke_ hadde barnevern som hovedfelt.


Og så, her om dagen, slutter plutselig den advokaten.



Advokat.no skulle jo da selvfølgelig ha tilbudt meg en ny advokat.


Men det gjorde de ikke.



De bare sa at de var ferdig med saken.


Og dette etter at jeg hadde forklart for hun Rukke der, at jeg blir snytt for arv også, og trenger hjelp av en advokat, til å få Tingretten i Larvik, til å ha offentlig skifte, etter min mormor, og fristen der er 26. juni, altså på tirsdag neste uke.


Så at Advokat.no bare sluttet å jobbe med sakene mine, det kan koste meg arven etter min mor, (som døde i 1999), og min mormor som var fra danske kongelige og adelige.


Så jeg synes Advokat.no oppfører seg så besynderlig, at jeg ønsker å klage.


Samtidlig så lurer jeg på hva vitsen er med å klage, for Øvergård fikk bare 2000 i bot, og jeg fikk ingenting i erstatning.



Og dette gjaldt salg av min del av et sameie i Holmsbu, som jeg ville selge for å ha råd til det nevnte offentlige skiftet da.


For meg så virker det som at jeg bare blir systematisk tullet med av norske advokater, (er det mafian som trekker i tråder, jeg har overhørt i 2003 at jeg er forfulgt av dem).



Hvordan skal jeg liksom få ordnet med det offentlige skiftet da.


Hvorfor kan liksom ingen i Norge hjelpe meg med det, nå er det bare noen dager igjen til fristen går ut.



Men Advokatforeningen er så idiotisk organisert at dere ikke gir erstatning til ofre for deres mafia-advokater, og kun gir mindre enn en timelønn i bot til disse mafia-advokatene så det er jo helt håpløst.



Det burde vært som i USA hvor folk får store erstatninger.


Ellers så kommer de aldri av flekken.


Jeg blir litt kvalm her jeg sitter i England av dette mafia-opplegget som foregår i Norge.


Så nå må dere forte dere å gi Advokat.no 2000 i bot, de også.



Hva skal liksom løse seg da, tenker dere?

Dette er jo helt meningsløst egentlig.


Kan dere ikke tilby meg advokathjelp, eller noe, i det minste?

Hvordan skal jeg få ordnet med dette offentlige skiftet hvor fristen går ut 26. juni.


Det kan jo være at den egentlige grunnen til at Advokat.no oppførte seg så besynderlig var for at jeg skulle miste kontrollen over det arveoppgjøret, pga. at en mafia står bak, og trekker i tråder.


Jeg rekker jo ikke nå å få en ny advokat til å ordne med dette.


Så om dere kan ordne med det.


Jeg har skrevet om disse problemene på blogg i tre år nå, og ingen i Norge gjør en dritt, så jeg er rimelig oppgitt, for å si det sånn.


Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si.


Erik Ribsskog


2012/6/20 Mona Mjøen McKiernan <mmm@advokatforeningen.no>


Erik Ribsskog,


Vi viser til dine henvendelser av 19.juni 2012, vedrørende klage på advokat Erik Øvergård.


Det fremgår av din henvendelse at du har anket beslutningen fra disiplinærutvalget i tide.


Vi råder vi deg til å ta kontakt med Disiplinærnemnden dersom du ønsker å få vite hvordan det har gått med anken.


Disiplinærnemnden er offentlig oppnevnt nemnd, og hører ikke til Advokatforeningen.
Vi har derfor ikke mulighet til å sjekke hvordan det har gått med anken din.


Disiplinærnemndens kontaktinformasjon er nemnden@jus.no


Vi håper dette var til hjelp.


Med vennlig hilsen

Mona Mjøen McKiernan

ADVOKATFORENINGEN / THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION

Kristian Augusts gate 9, N-0164 Oslo T +47 22 03 50 50 E mmm@advokatforeningen.no

www.advokatforeningen.no www.advokatenhjelperdeg.no


From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

Sent: 19. juni 2012 15:33


To: Mona Mjøen McKiernan
Subject: Re: Din henvendelse til Advokatforeningen


Hei,

jeg anket i tide.


Men problemet er at dere ikke har gjort noe.



Så det er jo skandale.


Erik Ribsskog












Jeg fikk et brev fra Advokatforeningen

advokatforeningen 1

advokatforeningen 2

advokatforeningen 3

advokatforeningen 4

advokatforeningen 5

advokatforeningen 6

advokatforeningen 7

advokatforeningen 8

advokatforeningen 9

advokatforeningen 10

advokatforeningen 11

advokatforeningen 12

advokatforeningen 13

Google slettet en falsk profil, som noen hadde opprettet i mitt navn, hos dem

epost fra google

Et departement, i De forente arabiske emirater, søker på faren min og illuminati. Det var rimelig spesielt

departement uae

PS.

Nå så jeg forresten det.

At det står jo arne morgan olsen, (i det søket).

Så det er mulig at det ikke er faren min, (Arne Mogan Olsen), som menes, da.

Det er mulig.

Mvh.

Erik Ribsskog

Drammens Tidende er historieløse. De mener at IRN BRU er et ukjent brusmerke. Men det merket har vel Mjøndalen reklamert for, på draktene sine

ikke ukjent merke

http://dt.no/nyheter/slik-er-drammens-svarte-marked-1.6594451

PS.

Her er mer om dette:

mjøndalen reklame wiki

http://no.wikipedia.org/wiki/Irn-Bru

Jeg sendte en ny e-post i forbindelse med problemene med City Self-storage





Gmail - Problemer med City Self-storage/Fwd: [Ticket#2012072610555000187] E-post adresse til Forbrukerrådet?/Fwd: Klage på City Self-s [...]











Gmail


Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>










Problemer med City Self-storage/Fwd: [Ticket#2012072610555000187] E-post adresse til Forbrukerrådet?/Fwd: Klage på City Self-s [...]












Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>



Fri, Jul 27, 2012 at 11:15 AM




To:
firmapost@htu.no


Cc:
hv-02.kontakt@mil.no


Bcc:
post <post@finanstilsynet.no>






Hei,

Forbrukerrådet skriver at i utgangspunktet så skal huseleie-lovgivingen gjelde for lagerboder.

Så jeg sender dette til dere, for å høre om dere kan se på dette.

City Selv-storage satt uten forvarsel opp leia fra 400 og noe til 600 og noe, på telefonen, for tre-fire år siden.


Og jeg er arbeidsledig i England, og har etter denne økningen fått problemer med å betale for denne boden.

Og jeg mener at jeg burde fått varsel på forhånd om leieøkning.

Det er riktig hvis jeg må betale mer i leie enn andre, mener jeg.


Og når jeg ringer om noe, så burde de holde seg til saken, og ikke bare plutselig finne på prisøkninger.

Håper dere kan se på dette.

Mvh.


Erik Ribsskog

PS.

Sender kopi til HV, siden tingene mine fra HV, (og antikviteter etter min mormor, og mye mer), ligger i den lagerboden.

Så jeg vil at City Self-storage skal sende dette til meg, til England, hvor jeg har bodd, siden 2004.


Siden jeg har overhørt at jeg er forfulgt av noe 'mafian', i Oslo, og ikke får rettighetene mine fra myndighetene i forbindelse med dette.

Har også hatt krøll med Nordea, som sletta den norske bankkontoen min, (enda jeg hadde avtalt at jeg skulle få beholde den, med dem), så derfor skylder jeg penger på husleia, hos City Self-storage, men dette er Nordea sin skyld mye, for det er dyrt å overføre penger fra England, så når jeg da ikke har en norsk konto, så må jeg betale mange hundre per overføring.


Jeg har klaget på Nordea til Finanstilsynet, så sender også en kopi e-post til dem.

---------- Forwarded message ----------
From: Hjelp <hjelp@forbrukerradet.no>

Date: 2012/7/26
Subject: Re: [Ticket#2012072610555000187] E-post adresse til Forbrukerrådet?/Fwd: Klage på City Self-s [...]
To: eribsskog@gmail.com










Takk for henvendelsen.



Vi gjør oppmerksom på at vår e-post svartjeneste er ment å være en kortfattet

rådgivningstjeneste, slik at vi av den grunn ikke kan konkludere i din sak,

men gi deg innledende råd og veiledning. Vårt syn er basert på din

fremstilling av saksforholdet, andre opplysninger vi eventuelt ikke kjenner

til og som kan være relevante, vil kunne medføre et annet resultat.



Jeg forstår deg slik at du har spørsmål som gjelder leie av lagringsplass.



Forbrukerrådet arbeider aktivt for å ivareta forbrukernes interesser i mange

forhold som berører din hverdag. Dette gjør vi ved å arbeide forbrukerpolitisk

med rammebetingelsene (for eksempel påvirkningsarbeid), og ved å utarbeide

enkel og generell informasjon som kan hjelpe deg som forbruker å ivareta

rettighetene dine.



Når det gjelder din henvendelse beklager vi å si at vi ikke kan hjelpe deg deg

videre. Forbrukerrådet kan bare gi konkrete råd og behandle saker som ligger

innenfor Forbrukertvistutvalgets (FTU) myndighet. Det vil si tvister etter

kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven og angrerettloven.



Forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven gjelder kjøp av ting, og gjelder derfor ikke

for ditt forhold.



I utgangspunktet vil husleieloven gjelde ved leie av lagringsplass. Det er

husleieloven og din avtale som vil regulere dine rettigheter og plikter. Se

informasjon om husleieloven her:

http://www.forbrukerrådet.no/WBR>tips-og-r%C3%A5d/bolig/leie-av-bolig , her:



www.husleie.dep.no , og selve loven her:



http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19990326-017.html&emne=HUSLEIELOV*&





Husleietvistutvalget behandler klagesaker som gjelder leie i blant annet Oslo,

se http://www.htu.no/



Såkalte forvaringsavtaler faller imidlertid utenfor husleielovens område.

Dersom din leieavtale er en slik avtale, vil det være et rent avtalerettslig

forhold. Det er din avtale som regulerer dine rettigheter og plikter i det

tilfellet. Du bør derfor lese avtalen nøye og se om avtalen regulerer det du

lurer på.



Slike saker må gå via forliksrådet for å behandles.



Med hilsen



Tonje Larsen



www.forbrukerrådet.no











Sunniva Gautvik <sungau@forbrukerombudet.no> skrev:



>

>

> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

> Sendt: 25. juli 2012 14:54

> Til: Postmottak

> Kopi: hv-02.kontakt@mil.no

> Emne: E-post adresse til Forbrukerrådet?/Fwd: Klage på City Self-storage

>

> Hei,

>

> Jeg fant ikke noe e-post adresse, til Forbrukerrådet, så jeg lurte på om dere

> kunne sende dette videre til dem?

>

> Mvh.

>

> Erik Ribsskog

>

> PS.

>

> Til Forbrukerrådet:

>

> Dette faller vel inn under kjøpsloven.

>

> Jeg ringer City Self-storage angående noe greier, og plutselig under samtalen

> så øker de leia mi fra fire hundre og noe, til seks hundre og noe.

>

> Jeg kan ikke skjønne at dette er i samsvar med kjøpsloven, (og god

> forretningskikk).

>

> Sånt burde vel sendes skriftlig.

>

> Dette virket helt tilfeldig for meg, som noe han City Self-storage fant på,

> der og da, for å straffe meg, eller noe.

>

> Han sa at nå har ikke leia mi økt siden 2004.

>

> Men det skal vel ikke være personlig det.

>

> Jeg må jo behandles som alle de andre som leier der.

>

> Denne prisøkningen virka spesielt mynta på meg, mener jeg.

>

> Det som slår meg nå, (etter noen år), er at dette var omtrent som noe slags

> ekstra-skatt, som ikke-muslimer, (såkalte dimmi-er vel, som jeg har lest om i

> nettavisene, osv), må betale i muslimsk-kontrollerte områder.

>

> Er det så ille i Norge nå at norske folk må betale dimmi-skatt?

>

> Jeg vil ihvertfall klage på den her dimmi-skatten da, og at City Self-storage

> ikke sender tinga mine hit til England.

>

> Mvh.

>

> Erik Ribsskog

>

> PS 2.

>

> Sender kopi til Heimevernet, siden AG3 min fra dem, osv., ligger i den boden.

>

>

> ---------- Forwarded message ----------

> From: Postmottak

> <postmottak@forbrukerombudet.no<mailto:postmottak@forbrukerombudet.no>>

> Date: 2012/7/25

> Subject: SV: Klage på City Self-storage

> To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com<mailto:eribsskog@gmail.com>>

>

> Hei

>

> Forbrukerombudet skal føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og

> avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven. Mer informasjon om

> Forbrukerombudet finnes på våre internettsider:

> www.forbrukerombudet.no<http://www.forbrukerombudet.no>

>

> Problemstillingen du tar opp reiser først og fremst et sivilrettslig spørsmål,

> noe som faller utenfor Forbrukerombudets tilsynsområde. Du kan se om du finner

> relevant informasjon på

> www.forbrukerportalen.no<http://www.forbrukerportalen.no>. Der finner du også

> kontaktinformasjon til Forbrukerrådet, som eventuelt kan gi deg råd.

> Forbrukerrådet kan nås på telefon 03737.

>

> Med vennlig hilsen for Forbrukerombudet

> Jo Gjedrem

>

> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com<mailto:eribsskog@gmail.com>]

> Sendt: 21. juli 2012 09:49

> Til: Postmottak

> Emne: Klage på City Self-storage

>

> Hei,

>

> jeg har en del verdifulle ting, hos City Self-storage, i Oslo.

>

> Jeg flytta til England, i 2004, og i 2007, (må det vel ha vært), så ringte jeg

> til City Self-storage, angående hvordan jeg lå an med leia vel, (for jeg

> betalte i begynnelsen for et år av gangen, og sånn, da).

>

> Og da, så satt City Self-storage opp leia, fra fire hundre og noe, til seks

> hundre og noe vel, i måneden.

>

> Men kan de bare sette opp leia sånn?

>

> Må de ikke gi varsel på forhånd?

>

> Dette høres rart ut for meg, som har gått handel og kontor.

>

> Dessuten, nå vil ikke City Self-storage fortelle meg hvor tingene mine er

> engang.

>

> Jeg har skrevet til dere, ifjor også, men jeg fikk ikke noe klart svar da,

> syntes jeg, så jeg prøver igjen.

>

> Mvh.

>

> Erik Ribsskog

>

>











Fler bilder fra Liverpool

PIC_0970

PIC_0971

PIC_0972

PIC_0973

PIC_0974

PIC_0975

PIC_0976

PIC_0977

PIC_0978

PIC_0979

PIC_0980

PIC_0981

PIC_0982

PIC_0983

PIC_0984

PIC_0986

PIC_0987

PIC_0988

PIC_0989

PIC_0990

PIC_0991

PIC_0992

PIC_0993

PIC_0994

PIC_0995

PIC_0996

PIC_0997

PIC_0998

PIC_0999

PIC_1000

PIC_1001

PIC_1002

PIC_1003

PIC_1004

PIC_1005

PIC_1006

PIC_1007

PIC_1008

PIC_1009

PIC_1010

PIC_1011

PIC_1012

PIC_1013

PIC_1014

PIC_1015

PIC_1016

PIC_1018

PIC_1019

PIC_1020

PIC_1021

PIC_1022

PIC_1023

PIC_1024

PIC_1025

PIC_1026

PIC_1027

PIC_1028

PIC_1029

PIC_1030

PIC_1031

PIC_1032

PIC_1033

PIC_1034

PIC_1035

PIC_1036

PIC_1037

PIC_1038

PIC_1039

PIC_1040

PIC_1041

PIC_1042

PIC_1043

PIC_1044

PIC_1045

PIC_1046

PIC_1047

PIC_1048

PIC_1049

PIC_1050

PIC_1051

PIC_1053

PIC_1054

PIC_1055

PIC_1056

PIC_1057

PIC_1058

PIC_1059

PIC_1060

PIC_1061

PIC_1062

PIC_1063

PIC_1064

PIC_1065

PIC_1066

PIC_1067

PIC_1069

PIC_1070

PIC_1071

PIC_1072

PIC_1073

PIC_1074

PIC_1075

PIC_1076

PIC_1077

PIC_1078

PIC_1079

PIC_1080

PIC_1081

PIC_1083

PIC_1084

PIC_1085

PIC_1086

PIC_1087

PIC_1088

PIC_1089

PIC_1090

PIC_1091

PIC_1092

PIC_1093

PIC_1094

PIC_1095

PIC_1096

PIC_1097

PIC_1098

PIC_1099

PIC_1100

PIC_1101

PIC_1102

PIC_1103

PIC_1104

PIC_1105

PIC_1106

PIC_1107

PIC_1108

PIC_1109

PIC_1110

PIC_1111

PIC_1112

PIC_1113

PIC_1114

PIC_1115

PIC_1116

PIC_1117

PIC_1118

PIC_1119

PIC_1120

PIC_1121

PIC_1122

PIC_1123

PIC_1124

PIC_1125

PIC_1126

PIC_1127

PIC_1128

PIC_1129

PIC_1130

PIC_1131

PIC_1132

PIC_1133

PIC_1134

PIC_1135

PIC_1137

PIC_1138

PIC_1139

PIC_1140

PIC_1141

PIC_1142

PIC_1143

PIC_1144

PIC_1145

PIC_1146

PIC_1147

PIC_1148

PIC_1149

PIC_1150

PIC_1151

PIC_1152

PIC_1153

PIC_1154

PIC_1155

PIC_1156

PIC_1157

PIC_1158

PIC_1159

PIC_1160

PIC_1161

PIC_1162

PIC_1163

PIC_1164

PIC_1165

PIC_1166

PIC_1167

PIC_1168

PIC_1169

PIC_1170

PIC_1171

PIC_1172

PIC_1173

PIC_1174

PIC_1175

PIC_1176

PIC_1177

PIC_1178

PIC_1179

PIC_1180

PIC_1182

PIC_1183

PIC_1185

PIC_1186

PIC_1187

PIC_1188

PIC_1189

PIC_1190

PIC_1191

PIC_1192

PIC_1193

PIC_1194

PIC_1195

PIC_1196

PIC_1197

PIC_1199

PIC_1200

PIC_1201

PIC_1202

PIC_1203

PIC_1204

PIC_1205

PIC_1206

PIC_1207

PIC_1209

PIC_1210

PIC_1211

PIC_1212

PIC_1213

PIC_1214

PIC_1215

PIC_1216

PIC_1217

PIC_1218

PIC_1219

PIC_1220

PIC_1222

PIC_1223

PIC_1224

PIC_1225

PIC_1226

PIC_1227

PIC_1228

PIC_1229

PIC_1230

PIC_1231

PIC_1232

PIC_1233

PIC_1234

PIC_1235

PIC_1236

PIC_1237

PIC_1238

PIC_1239

PIC_1240

PIC_1241

PIC_1242

PIC_1243

PIC_1244

PIC_1245

PS.

Her er en video fra idag også:

Bloggarkiv