Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

onsdag 15. april 2020

Mer fra Facebook



Jeg sendte en e-post til Sivilombudsmannen

Erik Ribsskog

Klage/Fwd: Re: Tinglysning/Fwd: Arv CRM:0058019144

Erik Ribsskog 15. april 2020 kl. 14:42

Til: "post@sivilombudsmannen.no"
Kopi: Kartverket - Kundesenter , "Christina Møller (DRAM)" , Politikk Høyre , Akademikerforbundet , "sande.vgs" , tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget , "drammen.tingrett" , "post@sivilombudsmannen.no" , post@kartverket.no

Hei,

i forbindelse med kommentering, på en Holmsbu-Facebook-gruppe, ('Holmsbubilder'), i går, så har dette vært tema.

Min fars yngre bror Runar snøyt meg for cirka 50.000 i forbindelse med at han var bobestyrer, for eiendommen Bergstø, i Holmsbu.

(Runar endret på noen eier-brøker, som alle var enige om, i 2005, da Hurum-advokat Øvergaard sendte rundt et skriv, som jeg har vist Drammen Tingrett, (jeg møtte opp i egen person), blant annet.

Og dette begynte Runar å endre på, i 2017.

Men hvis det fra 2005 var feil, så skulle han ha klaget da, istedet for å endre i 2017.

Og jeg ble også forbigått som bobestyrer.

For jeg er eldste sønn av eldste sønn etter min farfar Øivind Olsen.

Og det er den eneste linjen etter min oldefar Hans Otto Olsen, som har etterkommere, (Øivinds bror Ragnar hadde ei datter, som het Marit, men hu døde som gammel jomfu, i Oslo, for noen år tilbake)).

Og han ga meg også en bot for å ha blogget om slektsforskning, og jeg har heller ikke fått 1/18 av løsøre/innbo etter min grandonkel Otto Rene Bergstø, (noe jeg skulle ha fått, for min far frasa seg arv etter han og en annen av mine grandonkler, som het Gunnar Bergstø).

Det har visst seg, at naboene, er italienere, (Rosati).

Og Kartverket vil ikke la meg tinglyse, at jeg da eier et svaberg, (som er delt hva hoved-huset av en slags fylkesvei), som ble taksert, (i 2017), til cirka det samme, som Runar snøyt meg for, (i 2017)).

Det kan være at Kartverket, synes at det er skummelt, med italienere osv., og derfor ikke tørr å gjøre jobben sin, (har jeg tenkt).

Men det er jo ikke riktig, at vi stolte etterkommere av vikingene, skal være styrt av frykt, i vårt eget hjemland, (vil jeg si).

Så derfor må jeg klage på Kartverket sin trenering, til Sivilombudsmannen.

Må også purre på 'ørten' andre saker som jeg har sendt til dere, som dere har trenert, (hos Sivilombudsmannen).

Erik Ribsskog



---------- Forwarded message ---------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: tor. 5. okt. 2017 kl. 21:34
Subject: Klage/Fwd: Re: Tinglysning/Fwd: Arv CRM:0058019144
To: Kartverket - Kundesenter <kundesenter@kartverket.no>
Cc: Austad, Christina Møller (DRAM) <Christina.Moller.Austad@domstol.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, sande.vgs <sande.vgs@vfk.no>, <tilsynsutvalget@domstol.no>, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, drammen.tingrett <drammen.tingrett@domstol.no>, post@sivilombudsmannen.no <post@sivilombudsmannen.no>, <post@kartverket.no>


Hei,

jeg ser at dere koser dere, og driver og søker om meg, på nettet.

(Se vedlegg)

Det mistenker jeg, at må være det, som man kaller: Uetisk.

Så dette vil jeg klage på.

Se heller å gjør jobben deres, og tinglys 'skiten'.

En som heter/kaller seg Tom Lill, har fortalt meg, at de har stengt fossen, i Hønefoss.

Men at dere må være, som noen høns liksom, av den grunn, da.

Det gir ingen mening, (vil jeg si).

Dette må jeg klage på.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 3. oktober 2017 kl. 14:40
Emne: Re: Re: Tinglysning/Fwd: Arv CRM:0058019144
Til: Kartverket - Kundesenter <kundesenter@kartverket.no>
Kopi: "Austad, Christina Møller (DRAM)" <Christina.Moller.Austad@domstol.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>


Hei,

jeg er eieren av eiendommen, (eller en av eierene ihvertfall).

(Se vedlegg til min e-post av 28. juli).

Og jeg er ikke død.

Så dette blir morbid, at dere skal ha det til, at jeg er død, (vil jeg si).

Så dette må jeg klage på.

Erik Ribsskog



3. oktober 2017 kl. 09:29 skrev Kartverket - Kundesenter <kundesenter@kartverket.no>:
Hvis eieren av eiendommen er død, må eiendommen overføres til alle arvingene som er nevnt i skifteattesten etter avdøde. Dette gjøres ved å fylle ut et skjema som heter hjemmelerklæring ved arv, skifte og uskifte. Skal eiendommen overføres til deg må arvingene fylle ut et skjøte hvor de overfører sine deler av eiendommen til deg.



Du må også ta kontakt med kommunen og undersøke om det er nødvendig å fylle ut skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet.



Kartverket logoMed vennlig hilsenKundesenteretKartverketTlf: 08700www.kartverket.no


------------------- Opprinnelig melding -------------------
Fra: Erik Ribsskog
Mottatt: 08. sep. 2017 22:12
Til: Kundesenter; kundesenter@kartverket.no
Kopi: Christina.Moller.Austad@domstol.no; Drammen tingrett; politikk@hoyre.nopost@akademikerforbundet.nosande.vgs@vfk.notilsynsutvalget@domstol.noTilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no
Emne: Re: Tinglysning/Fwd: Arv CRM:0058019144



Hei,

det var min grandonkel Idar Sandersen, som hadde hjemmelen, (for de fire 'Bergstø-eiendommene').

(Dette var ifølge noe hu Austad, hos Drammen tingrett sa, i 2014, var det vel).

Og så døde min grandonkel ifjor.

Og jeg har jo eiet der, siden 2006.

Så hva som skjedde, med hjemmelen da.

Da fikk vel jeg hjemmelen antagelig, siden at jeg er eldste sønn av eldste sønn, etter min farfar Øivind Olsen, (som var Idar Sandersen sin storebror).

Så dette skal bare være å tinglyse, vil jeg si.

Mvh.

Erik Ribsskog


31. juli 2017 kl. 10:49 skrev Kartverket - Kundesenter <kundesenter@kartverket.no>:
Hei.

Dersom du skal ha hjemmel til en ideell andel på 99/9720, må dette overføres til deg med et skjøte fra dagens hjemmelshaver på de aktuelle eiendommene.

På vår nettside finner du skjøteskjema for utfylling.



Kartverket logoMed vennlig hilsenKundesenteretKartverketTlf: 08700www.kartverket.no



------------------- Opprinnelig melding -------------------
Fra: Erik Ribsskog
Mottatt: 28. jul. 2017 21:10
Til: Post; post@kartverket.no
Kopi: Christina.Moller.Austad@domstol.no; Drammen tingrett; Kundesenter; kundesenter@kartverket.nopolitikk@hoyre.nopost@akademikerforbundet.nosande.vgs@vfk.notilsynsutvalget@domstol.noTilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no
Emne: Tinglysning/Fwd: Arv

Hei,

jeg har papirer på, (fra advokat Øvergård, fra 2005), at jeg eier 7/216 av hovedbølet, (som de kaller det).

(Se vedlegg).

Og min onkel Runar har da kjøpt brorparten av denne brøken av meg, (må jeg si).

Men jeg har kun fått betalt, for 1/45, av min onkel Runar.

(Se vedlegg).

Så jeg ønsker å tinglyse min rest-eierdel, som blir således.

Jeg finner minste felles multiplum av 216 og 45, det er ikke så lett, men jeg kan gange de:

216 x 45 = 9720.

Så jeg eier 7 x 45 = 315/9720 av hovedbolet (gårdnummer 24, bruksnummer 22 og 27).

Men min onkel Runar har bare betalt meg for 216/9720.

Så jeg har ikke fått betalt for 99/9720.

Og det kan man dele på tre:

Da blir det 33/3240.

Som jeg ønsker å tinglyse.

For når jeg ikke har fått betalt, for denne brøken, (som er rundt regnet en prosent av bolet).

Så har jeg blitt snytt, mener jeg.

Min onkel kvemer, (må jeg si), i sine e-poster.

Men brøkene til Øvergård, var noe som alle undertegnet på, i 2005.

Og kan de ikke komme her og komme her, seinere, med sitt sludder, mener jeg.

Så dette må jeg klage på.

Derfor ønsker jeg å tinglyse dette.

(Mine tidligere tinglysnings-e-poster fra tidligere denne måneden faller da bort, ettersom jeg har fått betaling for noen av 'eiendomslappene', det vil si Kvernstua og tomta ved Drammensfjorden, selv om den er taksert for lavt, (cirka 86.000), vil jeg anta, så den burde kanskje ha vært taksert igjen, for jeg eier mer av den tomten, og hvis den tomten hadde blitt oppjustert i prosent, i forhold til tomtene den ble solgt sammen med, (den ble bare vurdert til cirka en prosent, av Foss), så ville jeg fått mer penger, så den lave taksten lukter også svindel, vil jeg si).

Og jeg har heller ikke fått innbo/løsøre etter Otto, (som Øvergård nevnte, i 2005, (se vedlegg)).

Og jeg har ikke fått min bruksrett, etter Ågot, som var kona til Øivind, (disse bodde over fjorden, for Bergstø, og jeg hadde noen skuffer i reolen der, og hadde det huset som mitt oppveksthjem og feriehjem fra 70-tallet til 90-tallet.

Og Runar sier at jeg skal kontakte min far, men det var Runar som arvet det huset.

Og min far svek meg også, i 2015, da jeg måtte leve av å samle tomflasker, i København, i tre måneder.

Og jeg har også en omsorgssvikt-sak, mot min far.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Runar Mogan Olsen <runarmo@gmail.com>
Dato: 28. juli 2017 kl. 18:37
Emne: Re: Arv
Til: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Kopi: arne <arnemogan@gmail.com>, Håkon <hmoolsen@online.no>


Hei.
Da er jeg logget på igjen. 
Du har krav på en forklaring på hvordan den nye brøken for hovedbølet ble til.
Før jeg ble fullmektig for arveoppgjøret, var disse brøkene ikke av interesse for meg. Da jeg ble fullmektig ble dette en av oppgavene som jeg måtte ta tak i. Det ble da klart at de brøkene advokaten opererte med var feil med hensyn til hovedbølet. 
Videre er ikke de brøkene som advokaten kom med endelige. Han sier også følgende, sitat: "Mitt brev til dere fra 2007 er ikke rettsendrende. Det er ikke noe avtale som er bindende. Kun et forsøk på å beskrive det jeg anså som realiteten og som hver enkelt egentlig kunne bestride."
De andre ting du nevner er for meg uvesentlig. Den rette adressat er din far.

Mvh

Runar M. Olsen








28. juli 2017 kl. 10:11 skrev Runar Mogan Olsen <runarmo@gmail.com>:
Mer

Runar

---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 28. juli 2017 kl. 10:05
Emne: Re: Arv
Til: Runar Mogan Olsen <runarmo@gmail.com>
Kopi: tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, "Kopi: Kopi: Akademikerforbundet" <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, "Austad, Christina Møller (DRAM)" <Christina.Moller.Austad@domstol.no>, Kartverket - Kundesenter <kundesenter@kartverket.no>, post@kartverket.no



Hei,

jeg så nettopp på det nå.

Og det Øvergård har gjort, var vel å fordele min fars eiendel der, på Pia og meg.

Men du regner det som, at min far eide der, før Otto og Gunnar døde.

Og at han fortsatt eier, den delen.

Men hvis dere skulle protestere, på Øvergård sin brøk, så burde dere vel ha gjort det, i 2005.

Min far godkjente helt klart det regnestykket, i 2005, og jeg fikk Øvergårds papirer via min far, (og han hadde skrevet notater til meg, på arkene, osv.).

Og det er rart at min far vil arve Idar, når han ikke vil arve Otto og Gunnar.

Men nå kom ikke jeg så langt, som at jeg fant ut av, hva grunnen var, til at min far, ikke ville arve, i 2005.

Og jeg har hatt kontakt med Idar, i mellomtida, (for jeg trodde at min far mente at det var mitt ansvar).

Så dette blir litt rart.

Jeg har også prøvd å oppløsne dette sameiet, siden 2011, og har blitt nektet det.

Jeg har heller ikke undertegnet noen salgsdokumenter eller fullmakter her.

Så det er mye rart.

Erik Ribsskog

PS.

Det er også en bruksrett, til huset til Ågot, som jeg egentlig har, (for jeg fikk disponere noen skuffer, i reolen, i stua der, på Roksvoll, som det visst heter).

PS 2.

Var det forresten din kusine Marit, som liksom, hadde odelen, på Bergstø.

Hvem av Øivind sine søsken, var hun etter?

Og er det riktig at hun har slekt i Australia, osv.



28. juli 2017 kl. 09:58 skrev Runar Mogan Olsen <runarmo@gmail.com>:
Hei.
Viser til dine innsigelser vedr arvefordeling.
Regnearket Bergstø Arv viser at det var fem arvelinjer før Gunnar dør. Arne ga dere, Erik og Pia, arven sin etter Gunnar og Otto. Dette vises tydelig i regnearket. Hvis dette skal motgås må du vise hvor feilen ligger. Jeg må få si, som jeg meddelte i foregående mail, at advokaten går god for mitt oppsett.
Jeg er nå ferdig med mitt oppdrag som fullmektig etter arveoppgjøret. Så lenge du ikke kommer med adekvate innvendinger anbefaler jeg deg å ta videre korrespondanse med din far.
--
Mvh

Runar Mogan Olsen



--

Mvh

Runar Mogan Olsen



--

Mvh

Runar Mogan Olsen

kartverk les johncons blogg.jpg
175K

Bloggarkiv