Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

tirsdag 26. januar 2016

Jeg fikk et brev fra Akademikerforbundet

img171 paint

img172

Jeg fikk et brev fra Gjensidige

img170

Jeg sendte en e-post til Bisnode

Erik Ribsskog

Deres brev av 8. januar/Fwd: Vår sak 278185 VS: Ny klage/Fwd: Klage/Fwd: Welcome To CreditExpert

Erik Ribsskog Tue, Jan 26, 2016 at 10:44 PM

To: Bisnode Credit oppdatering

Cc: Kirsti Dalheim , database@no.experian.com, post@finkn.no, "HRET (postmottak)" , Postmottak Sivilombudsmannen , Davidsson Rene Sigurdur , sianpost@sismo.no, Politikk Høyre , Akademikerforbundet , ica@ica.se, ica.kontakt@ica.no, Postmottak@domstoladministrasjonen.no, post , "post@arbeidstilsynet.no" , kundesenter@conecto.no, Ragnar Wold , juridisk , lars.kare@conecto.no, per.olov.sjogren@conecto.no, bente.linnea.lie@conecto.no, lisbeth.lindberg@conecto.no, terje.kvitrud@conecto.no, lasse.hall@conecto.no, rolf-eek.johansen@conecto.no, kenneth.bjornstad@conecto.no, kevin.winterstad@conecto.no, "Hilde I. Slevigen" , post@inkassoklagenemda.no, "sande.vgs" , "Disha, Drilon"

Hei,
jeg viser til Deres brev av 8. januar, (som jeg vedlegger en skannet kopi av).
Dette skriver at jeg må si fra, hvis kravet ikke er korrekt.
Og dette er ikke en reell sak, (som jeg har blant annet informert Experian om, etter at de har sendt meg, et lignende brev).
Problemet her, er at Conecto, har en islandsk ansatt, som ikke forstår norsk, (kan det virke som).
Jeg har informert Conecto om, i fjor høst, at dette er et helt uforståelig krav, for meg.
Jeg har aldri hatt noe med dette firmaet, (E-kontakt), å gjøre, hverken på den ene eller andre måten.
(Jeg bodde i England, fra 2004/2005 til 2014.
Så hvorfor skulle jeg, i den perioden, drive å sjekke opp damer bosatt i Norge, på nettet, liksom.
Nei, det gir ingen mening.
Og jeg har også levd på britisk minstelønn, i England, så noe sånt, ville blitt sløsing, vil jeg si.
Og jeg har også forklart om, at jeg ikke har bestilt noe, fra dette firmaet, (E-kontakt)).
Men til ingen nytte.
Conecto har i et anfall av språk-problemer, (eller 'åndsvakhet'), sendt dette, til forliksrådet, (via fogden, som heller ikke, har vært hjemme liksom, må man vel si).
Så dette er en skandale, at folk i samfunnet, er så degenererte, at de ignorerer, hva jeg skriver, med vanlige bokstaver, i en vanlig e-post.
Siden at de tydeligvis lider, av en eller annen slags form for selvhevdelse, eller noe i den duren da.
Så dette må jeg klage på, at dere sender brev til meg, om denne saken, som antaglig må ha oppstått, på grunn av at noen, har misbrukt min identitet, (her i Norge), mens jeg har bodd, i England.
Men istedet for å finne ut, hvem det er.
Så velger Conecto og fogden, å tulle/hakke på meg, virker det som.
I sin patetiskhet, (må man vel si).
Erik Ribsskog
PS.
Jeg har forresten rapportert, om flere hundre lignende identitetstyveri-saker mot meg, til Datatilsynet.
Så de vet hva som foregår, (vil jeg si).
Så det burde bare være, å kontakte de, for å få dette bekreftet.
Men egentlig, så skulle disse organisasjonene, ha hørt på, hva jeg skrev til de, i min korrespondanse, i høst, osv.
Det er veldig uhøflig, av Conecto og Namsfogden, å bare ignorere, det jeg skriver, vil jeg si.
Så å møte i forliksrådet, om dette, blir som noe idiotisk, (vil jeg si).
For da vil nok Conecto ønske å diskutere, at jeg skal betale de penger.
Men jeg må da forklare, at jeg ikke har bestilt dette.
Så da passer ikke saken, i forliksrådet, mener jeg.
For Conecto og jeg, er ikke enige, om hva som har skjedd.
For Conecto tror ikke på meg, tydeligvis.
Så dette er uhøflig forakt, for en person, (som meg), som har blitt utsatt for alvorlig kriminalitet, fra Conecto og Namsfogden, vil jeg si.
Så dette er en skandale, må jeg si.
Skjerpings!
Men Experian har skrevet, at denne saken nå er slettet.
Men så skrev Conecto til meg, etter det igjen.
Så dette er nå også et fullkomment kaos, på toppen av åndsvaktheten og dette uhølige fra Conecto og Namsfogden fra før av.
Så legg ned disse organisasjonene, (Conecto og Namsfogden i Bærum), mener jeg.
De er tydeligvis styrt fra Afrika eller noe sånt, (hvis jeg skulle tippe).
For dette er som Nigeria-brevene, vil jeg si.


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2016-01-25 11:15 GMT+01:00
Subject: Re: Vår sak 278185 VS: Ny klage/Fwd: Klage/Fwd: Welcome To CreditExpert
To: Kirsti Dalheim <kirsti.dalheim@conecto.no>
Cc: database@no.experian.com, post@finkn.no, "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>, Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>, Davidsson Rene Sigurdur <Rene.Sigurdur.Davidsson@conecto.no>, sianpost@sismo.no, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, ica@ica.se, ica.kontakt@ica.no, Postmottak@domstoladministrasjonen.no, post <post@spesialenheten.no>, "post@arbeidstilsynet.no" <post@arbeidstilsynet.no>, kundesenter@conecto.no, Ragnar Wold <ragnar.wold@conecto.no>, juridisk <juridisk@datatilsynet.no>, lars.kare@conecto.no, per.olov.sjogren@conecto.no, bente.linnea.lie@conecto.no, lisbeth.lindberg@conecto.no, terje.kvitrud@conecto.no, lasse.hall@conecto.no, rolf-eek.johansen@conecto.no, kenneth.bjornstad@conecto.no, kevin.winterstad@conecto.no, "Hilde I. Slevigen" <post@inkassoklagenemnda.no>, post@inkassoklagenemda.no, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "Disha, Drilon" <Drilon.Disha@experian.com>


Hei,
jeg tar dette med Experian, (Disha Drilon), som har opplyst meg om, at denne saken nå er slettet.
Jeg sendte dere bare en kopi-e-post, til deres informasjon, (som de sier, i Danmark).
Erik Ribsskog2016-01-25 9:59 GMT+01:00 Kirsti Dalheim <kirsti.dalheim@conecto.no>:
Hei

Viser til ovennevnte sak og vår e-post av 13.01.2016 fra vår kundekonsulent, Rene Davidsson;

Fra: Davidsson Rene Sigurdur
Sendt: 13. januar 2016 08:48
Emne: Gjelder sak nummer 278185 Ref1 33710 mellom Erik Løvenbalk Ribsskog (skyldner) og SpareBank 1 Gruppen Finans AS (fordringshaver)

Hei

Viser til deres e-post henvendelse.

Denne saken ligger til behandling hos namsmannen, innsigelse på kravet må sendes til dem.
Saken vil deretter bli behandlet i forliksrådet.

Til din informasjon.


Med vennlig hilsen

Rene Sigurdur DavidssonFra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 23. januar 2016 01:38
Til: database@no.experian.com
Kopi: post@finkn.no; HRET (postmottak) <post@hoyesterett.no>; Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>; Rene Sigurdur Davidsson <Rene.Sigurdur.Davidsson@conecto.no>; sianpost@sismo.no; Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>; Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>; ica@ica.se; ica.kontakt@ica.no; Postmottak@domstoladministrasjonen.no; post <post@spesialenheten.no>; post@arbeidstilsynet.no; #Kundesenter <kundesenter@conecto.no>; ragnar.wold@conecto.no; juridisk <juridisk@datatilsynet.no>; Lars Kåre Helsem <lars.kare@conecto.no>; Per Olov Sjøgren <Per.Olov.Sjogren@conecto.no>; Bente Linnea Lie <Bente.Linnea.Lie@conecto.no>; Lisbeth Lindberg <Lisbeth.Lindberg@conecto.no>; Terje Kvitrud <Terje.Kvitrud@conecto.no>; Lasse Häll <Lasse.Hall@conecto.no>; rolf-eek.johansen@conecto.no; Kenneth Bjørnstad <Kenneth.Bjornstad@conecto.no>; Kevin Winterstad <kevin.winterstad@conecto.no>; Hilde I. Slevigen <post@inkassoklagenemnda.no>; post@inkassoklagenemda.no; sande.vgs <sande.vgs@vfk.no>
Emne: Ny klage/Fwd: Klage/Fwd: Welcome To CreditExpert

Hei,
jeg viser til Deres brev, fra 6. januar, (som jeg vedlegger en skannet kopi av).
Dette er ikke en 'ekte' sak.
Dette, (E-kontakt), er et firma, som jeg aldri har hatt noe med å gjøre.
Noen pøbler, må ha bestilt, en tjeneste fra de, i mitt navn, (her i Norge, mens jeg har bodd, i England).
Jeg har forklart om dette, til en islending, som jobber, i Conecto, (per e-post).
Men det er tydligvis noe språk-problemer, (eller noe lignende).
For det jeg skriver, kommer ikke fram, virker det som.
Det er stygt å si det, men det er liksom ingen hjemme, virker det som, (hos han islendingen).
Så dette er bare tull og tøys og det som verre er.
Så dette må jeg klage på.
Erik Ribsskog
PS.
Her er mer om dette:

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Klage/Fwd: K.nr: 320747 - kopi mail korrespondanse
Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>    Tue, Jan 12, 2016 at 7:47 AM
To: namsfogd.askerogbaerum@politiet.no
Cc: rene.davidsson@conecto.no, conecto@conecto.no, "Cc: PF_DL_Fakturaadministrasjon" <Fakturaadministrasjon4@lindorff.com>, Lindorff Kundesenter <kundesenter@lindorff.com>, juridisk <juridisk@datatilsynet.no>, post@finkn.no, post <post@finanstilsynet.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, post <post@spesialenheten.no>, firmapost@nkom.no, "With, Kim" <Kim.With@dsb.no>, Post <post@brukerklagenemnda.no>, post@forbrukerradet.no, Forbrukerombudet <postjournal@forbrukerombudet.no>, post@inkassoklagenemda.no, "post@sivilombudsmannen.no" <arkiv@sivilombudsmannen.no>, Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "hv-02.kontakt" <hv-02.kontakt@mil.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>
Hei,

dette skulle egentlig, til Inkasskoklagenemda.

Men de hadde jeg vel ikke hørt om, før i november, (i fjor), var det vel.

Så sender kopi til de nå.

Jeg har aldri hørt om e-kontakt eller Conecto.

Jeg har som forklart i den videresendte e-posten bodd i England, fra 2005 til 2014, og i den tida, så var jeg ikke i Norge, i det hele tatt.

Jeg har en Lørenskog-tremenning, som heter Øystein Andersen, som allerede på 80-tallet, syntes at det var morsomt, å bestille pizza på døra, i andres navn, (husker jeg).

Så det er kanskje han som tuller.

Hva vet jeg.

Jeg sender nå om dette, til Inkassoklagenemda, uansett.

Sender også kopi til Spesialenheten.

Jeg har flere ti-talls klager, hos dem, som de ignorerer, må jeg si.

Så jeg må si, at jeg mistenker 'urent trav', også i denne saken.

For jeg har informert dette firmaet om, (se videresendt e-post), at jeg aldri har bestilt noe fra de, (se videresendt e-post).

Og det siste jeg ønsker, er noen klamme f*tter, på døra mi, for å si det sånn.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2015-10-29 3:12 GMT+01:00
Subject: Klage/Fwd: K.nr: 320747 - kopi mail korrespondanse
To: rene.davidsson@conecto.no, conecto@conecto.no
Cc: PF_DL_Fakturaadministrasjon <Fakturaadministrasjon4@lindorff.com>, Lindorff Kundesenter <kundesenter@lindorff.com>, juridisk <juridisk@datatilsynet.no>, post@finkn.no, post <post@finanstilsynet.no>


Hei,

jeg viser til Deres brev fra 16/10, med et uforståelig krav.

Jeg bodde i England, fra 2005 til 2014, og har ikke bestilt noe, fra dette firmaet.

(Og jeg har aldri hørt om dette firmaet, som dere representerer før, engang).

Jeg har blitt plaget av, at noen, har bestilt masse dritt, i mitt navn, de siste årene.

(En sveitsisk nettside hater meg, og oppfordrer folk til å plage meg, og har skrevet opp min adresse, blant annet.

Et nettsted som heter Enclosypedica Dramatica, eller noe sånt).

Så vennligst slutt å send meg tull om ikke-reelle krav.

Dette er firmaer, som har dårlige rutiner, og som ikke sjekker, at det snakk om riktig person, som bestiller.

Så at dere sender meg denne truslen er en skandale, mener jeg.

Sparebank1 er også et dumt navn, vil jeg si.

Sparebank0, ville kanskje være et bedre navn, på deres virksomhet, når dere driver med sånt her tullball, må jeg si.

Dette er galskap, må jeg si.

God bedring!

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2015-10-29 2:34 GMT+01:00
Subject: Re: K.nr: 320747 - kopi mail korrespondanse
To: PF_DL_Fakturaadministrasjon <Fakturaadministrasjon4@lindorff.com>
Cc: juridisk <juridisk@datatilsynet.no>, post@finkn.no, post <post@finanstilsynet.no>


Hei,

jeg har også fått et inkassovarsel fra dere, angående et krav, (fra Samlerhuset), som jeg ikke forstår.

Jeg blir oversvømet, av dritt, som folk bestiller i mitt navn, fra firmaer, som ikke sjekker identiteten, til de som bestiller, (virker det som).

Jeg har varslet Datatilsynet om dette, i flere måneder nå.

Jeg sender all 'dritt', som jeg får i posten, i retur, så 'dritt-firmaene' skal ha fått 'dritten' sin tilbake og.

Jeg vedlegger en kopi av Deres brev fra 22/10.

Vennligst slutt å send meg krav, om dritt, som jeg ikke har bestilt.

Erik Ribsskog

PS.

Jeg ser også, at dette er snakk om ting, som er sendt, til min tidligere adresse, i Slependveien.

Der har jeg ikke bodd, siden i februar.

Men dette er noen brakker, som Nav sendte meg til, da jeg flyttet tilbake, til Norge, (fra England), i fjor.

Og der bor det mest russere og 'mase-negre'.

Så det er en del tvilsomme personer, og jeg har sak hos Leieboerforeningen, mot husverten.

Så om det er noen der, som tuller, hva vet jeg.

Jeg har ihvertfall ikke bestilt noe, fra Samlerhuset.


2015-10-05 9:20 GMT+02:00 PF_DL_Fakturaadministrasjon <Fakturaadministrasjon4@lindorff.com>:

    Hei

    

    

    Vi har videresendt din henvendelse til Chilie Mobil AS.

    

    Ha en fin dag.

    

    Med vennlig hilsen/ Best regards

    

    Jeanette K. G

    Saksbehandler/ Case handler

    Lindorff Faktura/ Lindorff Invoice

    Telefon: +47 31 27 93 20

    Fax: +47 61 14 93 12

    

    

   
cid:image001.png@01CF2980.F7526A80
    Postboks 7055, N-3007 DRAMMEN, Norway

    Visiting adrdress : Bjønndalsveien 7, 3442 Hyggen, Norway


    Sentralbord: (+47) 23 21 10 00
   
www.lindorff.no
    ** This message including any attachments may contain
    confidential and/or privileged information intended only for
    the person or entity to which it is addressed.
If you are not
    the intended recipient you should delete this message and
    notify the sender. Thank you.

    

    

    

    

    _________________________________________________________________

    -----Original Message-----

    From: eribsskog@gmail.com [mailto:eribsskog@gmail.com]

    Sent: Monday, September 28, 2015 4:04 PM

    To: Kundesenter-uidentifisert

    Subject: Re: K.nr: 320747 SV: Klage/Fwd: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil AS

    Uidentificeret email fra kundesenter@lindorff.com til manuel behandling

    ---------------------------

    Hei,

    dere har også portert mobilnummer mitt, sånn at det ikke kan brukes lenger.

    Og så får jeg dette svaret.

    Jeg sender det til Spesialenheten osv., siden at politiet bare ignorerer mine anmeldelser.

    Det datasystemet deres er på grensen til å v¿re kriminelt, mistenker jeg.

    Chilli mobil har jeg heller aldri h¸rt om.

    Dette lukter lang vei, vil jeg si.

    Erik Ribsskog

    2015-09-28 14:43 GMT+02:00 Chili Mobil <kundeservice@chilimobil.no>:

    > Hei Erik,

    >

    > Når det dreier seg om et ID-tyveri, er vi dessverre n¸dt til å motta en bekreftelse

    på at forholdet er anmeldt f¸r vi kan slette eventuelle krav.

    > Abonnementet er opprettet 12.08.2015. Denne e-postadressen er også oppgitt i bestillingen.

    >

    > Med vennlig hilsen Frida

    > Kundeservice Chilimobil

    > Tlf. 02445

    >

    > ________________________________________

    > Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

    > Sendt: 25. september 2015 14:09

    > Til: PF_DL_Fakturaadministrasjon

    > Kopi: Chili Mobil; juridisk; post@finkn.no

    > Emne: Re: K.nr: 320747 SV: Klage/Fwd: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil

    > AS

    >

    > Hei,

    >

    > jeg har aldri hatt noe abonnement, hos Chilli.

    >

    > (Jeg bruker Telenor mobil.

    >

    > Og jeg er ikke noe 'skravlekj¿rring', så jeg trenger ikke noe mer enn

    > Telenor kontant, må jeg si).

    >

    > Så dette er at noen har drevet med ID-tyveri, og har misbrukt mitt navn.

    >

    > Og så får jeg innkassovarsel!

    >

    > Dette firmaet, (Chilli mobil), har jeg aldri h¸rt om f¸r.

    >

    > Og det er tydelig, at det kan virke som, at de har dårlige

    > datasystemer, som er lett å misbruke, (må man vel si).

    >

    > Så at jeg må kaste bort masse tid, på å sende e-poster til Lindorff og

    > Datatilsynet osv., om dette, det synes jeg, at er en skam.

    >

    > Vennligst slutt å lat som at jeg har dette abonnementet nå og slutt å

    > send meg innkassoer i forbindelser med dette.

    >

    > Erik Ribsskog

    >

    >

    > 2015-09-25 12:29 GMT+02:00 PF_DL_Fakturaadministrasjon

    > <Fakturaadministrasjon4@lindorff.com>:

    >> Hei

    >>

    >> Det du har mottatt på mail her er din hoved faktura hos Chili Mobil AS. Om du

    har sp¸rsmål rundt ditt abonnement kan du ta kontakt med Chili Mobil AS på tlf 02445

    eller kundeservice@chilimobil.no med ditt kundenummer som er 320747.

    >>

    >>

    >> Ha en fin dag.

    >>

    >> Med vennlig hilsen/ Best regards

    >>

    >> Jeanette K. G

    >> Saksbehandler/ Case handler

    >> Lindorff Faktura/ Lindorff Invoice

    >> Telefon: +47 31 27 93 20

    >> Fax: +47 61 14 93 12

    >>

    >>

    >>

    >> Postboks 7055, N-3007 DRAMMEN, Norway Visiting adrdress :

    >> Bj¸nndalsveien 7, 3442 Hyggen, Norway

    >>

    >> Sentralbord: (+47) 23 21 10 00

    >> www.lindorff.no

    >> ** This message including any attachments may contain confidential

    >> and/or privileged information intended only for the person or entity

    >> to which it is addressed. If you are not the intended recipient you

    >> should delete this message and notify the sender. Thank you.

    >>

    >>

    >>

    >>

    >>

    >>

    >> Hei,

    >> dette er trakassering som f¸lge av ID-tyveri, (virker det som).

    >> (Jeg har ikke kontaktet disse).

    >> Vennligst rydd opp!

    >> Med hilsen

    >> Erik Ribsskog

    >> PS.

    >> Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke virker

    helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes jeg).

    >> ---------- Forwarded message ----------

    >> From: NoReplyFaktura@lindorff.com <NoReplyFaktura@lindorff.com>

    >> Date: 2015-09-09 5:37 GMT+02:00

    >> Subject: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil AS

    >> To: eribsskog@gmail.com

    >> Vi viser til henvendelse og vedlegger som forespurt pdf av faktura.

    >> Kopien har påf¸rt korrekt Kid-nummer og kan benyttes ved elektronisk betaling

    og som regnskapsbilag. Kopien kan ikke benyttes som brevgiro eller som skrankegiro.

    >> Vi ber om at du åpner spamfilter for mottak av epost fra denne

    >> adressen. Du trenger Acrobat Reader for å lese denne faktura. Acrobat

    >> Reader kan lastes ned gratis fra http://www.adobe.no/ Vennlig hilsen

    >> Kundeservice

    >>

    >>

    >>

    >>

    >>

    >>

    >>

    >>

    >>

    >>

    

    

    Med vennlig hilsen

    Kristian Brekke

    Saksbehandler - Avd. Legal Collection
    Direkte: +47 31 27 91 86

    lindorff e-postlogo.png
    PO Box 7055, NO-3007 Drammen

    Sentralbord: +47 23 21 10 00
    www.lindorff.no

    

    ** This message including any attachments may contain confidential and/or privileged information intended only for the person or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient you should delete this message and notify the sender. Thank you.

    

14 attachments
        img123.jpg
316K
        img124.jpg
230K
        img125.jpg
266K
        img126.jpg
275K
        img127.jpg
513K
        img128.jpg
336K
        img129.jpg
273K
        img130.jpg
158K
        img131.jpg
226K
        img132.jpg
160K
        img133.jpg
229K
        img134.jpg
164K
        img135.jpg
231K
        img136.jpg
289K

---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Sun, Oct 5, 2014 at 3:13 PM
Subject: Klage/Fwd: Welcome To CreditExpert
To: database@no.experian.com
Cc: post@finkn.no, "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>, Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>
Hei,
jeg fikk et brev, på døra mi, her på 'russerbrakka', på Slependen, i dag.
(Det tar litt tid, siden at husvert ikke har satt navnet på postkassa.

For det skal være en sånn spesiell etikett-maskin-merking, virker det som).
Og dere hos Experian, har jo visst om det, at jeg har bodd i England, siden 2004.
(Videresender kopi av e-post, fra 2007).
Så det er jo bare pjatt, det dere skriver, i brevet.

Her har nordmenna gossa seg.

Og hatt masse hemmelige saker, bak min rygg.

Mens jeg har bodd i England, siden 2004.

Og dere har sendt all posten min, til min onkel i Kvelde, (som var med på noe slags mordforsøk mot meg, i 2005, virka det som, og som ikke sender meg noe, hverken av vitnemål eller attester, som også ligger, på den gården, i Kvelde, tilhørende hans eks-samboer vel).
Men det har vært om på TV, (Tweet 4 Tweet), med Thomas Seltzer og Jenny Skavlan, at jeg bor i England, (i 2012).

Og jeg har hatt en kjent blogg, (johncons-blogg), siden 2007.
Så her har nordmennene vært som i ordaket, at når katten er borte, så danser musene på bordet.

Og som nordmennene var mot jødene, under og etter den tyske okkupasjonen.

At det bare kødda med dem, og stjal eiendommen dems, osv.

På en veldig lav og simpel måte.

Så dette kvalmende/patetiske/ignorante opplegget, fra Norge, det vil jeg klage på.
Jeg får nå ikke annet, enn kontantkort-mobil/internett, på grunn av dette 'innavla' greiene, (må man vel kalle det), som nordmenna har drevet med, bak min rygg, siden 2004.

Erik Ribsskog
---------- Forwarded message ----------
From: CreditExpert <CustomerService@creditexpert.co.uk>
Date: Tue, May 15, 2007 at 8:04 PM
Subject: Welcome To CreditExpert
To: eribsskog@gmail.com
Dear ERIK RIBSSKOG,

Welcome to CreditExpert. Congratulations on taking an important step in managing and protecting your financial information. You now have access to your Experian® credit report and information and advice that will allow you more control over your credit history.

CreditExpert is provided by Experian®, the UK's leading credit reference agency, and we are sure that you will enjoy the exclusive benefits that membership of CreditExpert provides:

Some of the benefits you'll receive include:
 • Unlimited access to your online Experian® credit report after your FREE 30-day trial
 • Weekly alerts by e-mail or SMS text message to notify you of significant changes to your credit report
 • Quarterly online newsletters
 • Ask the Expert for credit queries
 • Financial tools and calculators
 • Credit query forms
 • Freephone customer service supported by credit report specialists
 • A fraud resolution service should someone steal your identity

To enable you to start using your membership, a PIN will be mailed to you at your current address in the next few days. Once you receive this, return to https://www.creditexpert.co.uk/MCCLogin.aspx and login using the PIN and your Username and Password.

To ensure uninterrupted service, your Monthly membership fee of £5.99 will be collected automatically after your 30-day free trial, and every 30 days thereafter.

Please print this e-mail for your records. If you have any questions, please e-mail our Customer Service team on CustomerService@CreditExpert.co.uk quoting your report reference number: 41500917.

Many thanks,

CreditExpert

Please do not reply to this e-mail. This e-mail address is not monitored. If you would like to contact us, please send your e-mail to CustomerService@CreditExpert.co.uk


6621-100002-100002

img168.jpg
233K

PS.

Her er vedlegget:

img168

Jeg fikk et brev fra Bisnode

img168

Jeg fikk et brev fra Lindorff

img167

Jeg fikk et brev fra Gjensidige

img166

I USA, så foretrekker de visst svineskulder, når de skal lage, pulled pork, (en rett, som norsk media, har 'hypet' mye, de siste årene, vil jeg si). Men den fra Rema, er visst laget, av svinebog. Hm

svineskulder hm

http://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/how-make-perfect-pulled-pork

PS.

Her er mer om dette:

pulled pork paint

Hvordan kan Jagland, si dette, etter at den norske stat, har nasjonalisert mine eiendeler, (som jeg hadde, hos City Self-Storage), mens jeg bodde, i England. Norge er jo det mest patetiske og dobbeltmoralistiske riket, i verdenshistorien, må jeg si. Noe sånt

hvorfor nasjonalisert mine eiendeler

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/asyl-debatten/jagland-om-danmarks-smykkelov-kan-vaere-lovstridig/a/23603593/

PS.

Og hvordan kan Høyre si dette nå, etter at mine eiendeler, har vært konfiskert, i en årerekke, (noe jeg har informert Høyre om), norske politikere må være styrt, fra Afrika, (eller noe sånt), skulle en tro:

hvordan kan høyre nå si dette

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/danmark/danmark-vedtar-aa-gjennomsoeke-asylsoekernes-eiendeler/a/23603516/

Min Bok 9 - Kapittel 6: Goodison

I 'det afrikanske huset', i Toxteth, så så jeg litt på TV, (på rommet), husker jeg.

Og jeg var på do, (på gangen), et par ganger.

Og den andre gangen, som jeg var, på do.

Så la jeg merke til det, at både såpestykket og dopapiret, var i fargen rosa, (sånn som jeg husker det).

Og da fikk jeg litt sjokk, (husker jeg).

For da trodde jeg, at noen hadde bytta, på såpestykket, (eller noe i den duren).

(For jeg ville nok ha husket det, hvis disse 'do-tingene', begge var rosa, under det første toalettbesøket mitt der, (tenkte jeg).

Noe sånt).

Så derfor, (siden at jeg mistenkte, at disse afrikanerne, dreiv og tulla), så gikk jeg bare ut, av huset, (uten å si hadet), på morgenkvisten, da.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Jeg gikk bortover, den veien, som jeg trodde, at drosjen hadde kjørt, dagen før.

Og jeg så på husene, i denne bydelen.

Det var typisk britisk, på den måten, at det var snakk om to-etasjes rekkehus, (i stein/mur).

Men foran alle butikkvinduene, så var det spikret treplater, (la jeg merke til).

Så det fantes visst ikke, en eneste butikk lenger, i denne bydelen, (Toxteth), kunne det virke som.

(Noe sånt).

Og jeg mener også å huske, at jeg så en del folk, i typisk pakistanske klær, (var det vel).

Og muligens noen afrikanske unger.

Mens jeg gikk, ut av bydelen.

Men hvite folk, så jeg vel ingenting til der, (for å si det sånn).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Det kjørte heller ikke drosjer rundt, i denne bydelen, (Toxteth).

Men når jeg kom meg ut, av bydelen, så var det sånn, at det passerte, en del drosjer, på en vei, som gikk, mellom sentrum og Wavertree cirka, vel.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Da jeg var i Berlin, noen måneder tidligere.

Så hadde jeg jo dratt, for å se, på muren.

Og da jeg var i Paris, (like etter at jeg var, i Berlin).

Så dro jeg for å se, på invaliderdomen, (hvor Napoleon var gravlagt), blant annet.

Så når jeg først var, i Liverpool, (uansett grunnen liksom), så hadde jeg lyst til, å se, på Goodison, (hjemmebanen til mitt favorittlag Everton).

(For jeg hadde aldri vært, i Liverpool før.

Så Goodison Park, hadde jeg ikke, hatt mulighet, til å se før.

For å si det sånn).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Jeg så stoppet en drosje, og ba sjåføren, om å kjøre, til Goodison.

Men så ombestemte jeg meg.

For jeg hadde sett det, at det også fantes blå 'Everton-drosjer', (i byen), da.

Så jeg syntes, at det virka morsomt, å dra til Goodison, med en sånn Everton-drosje, da.

(For å si det sånn).

Så derfor, så ba jeg sjåføren, om å heller kjøre ned, til sentrum, da.

(Noe sånt).

For så, å heller ta, en blå drosje, til Goodison, da.

Etter at vel kjøpte meg, en burger-meny, på Wimpy's, ved Williamson Square.

Og jeg kjøpte meg vel også, en mobil, i Liverpool, den første tida der.

Og det var vel muligens, denne søndagen, (nemlig 31. august).

Jeg gikk da, i 'the high street', altså handlegaten, (som var en gate, som skifter navn, fra Lord Street til Church Street, lærte jeg seinere.

Så gaten heter altså Lord street, i den ene enden.

Og Church street, i den andre enden, da.

Noe sånt).

Og i den delen, av Church/Lord Street, som var nærmest, Williamson Square.

Så gikk jeg innom, en Carphone Warehouse-butikk, (husker jeg).

Og der, så var det ikke, like lett, å få kjøpt seg, en 'kontantkort-mobil', som i Gent, (eller i Norge), husker jeg.

(Den mobilen, som jeg kjøpte i Gent, (som jeg har skrevet om, i et tidligere kapittel), ble forresten liggende igjen, i leiebilen, (der jeg sist parkerte den, i Utrecht), hvis jeg ikke husker helt feil).

For Carphone Warehouse-betjeningen, ville ha postnummeret mitt.

Og jeg hadde jo bodd, i Sunderland, cirka et halvt år tidligere.

(Og jeg var jo egentlig student der ennå, (må man vel si).

Siden at det neste studieåret, ikke hadde begynt ennå, (for å si det sånn).

Og jeg hadde vel derfor 'formelt', denne adressen ennå, (antok jeg, ihvertfall).

Selv om det vel bodde, ei spansk skjønnhet, på rommet 'mitt', i Sunderland.

For hu ville absolutt bytte rom med meg, den siste dagen, som jeg bodde, på the Forge.

(Av en eller annen grunn).

Som jeg vel har skrevet om, i Min Bok 6).

Og jeg husket bare, den første halvdelen, av postnummeret mitt, (fra Sunderland).

(Og det var: 'SR4').

Og så måtte jeg gå ut, av butikken, (uten å få kjøpt meg, noe mobil), siden at jeg ikke husket, resten av postnummeret, da.

Men så tenkte jeg, på dette, med postnummeret, (mens jeg gikk litt rundt, i handlegaten, (Church/Lord Street), osv.), da.

Og gikk så tilbake, til mobil-butikken, en time eller to seinere.

(Noe sånt).

For da hadde jeg kommet på det, (etter å ha tenkt, så det 'knaket', hadde jeg nær sagt), at den siste delen, av postnummeret, skulle være: '6PL', (eller noe i den duren), da.

Og da, så fant endelig, 'mobil-folka' meg, på data-en sin.

(For å si det sånn).

Og så fikk jeg kjøpt meg, en ny 'engelsk' mobil, (noe som jeg tenkte, at nok, ville være kjekt å ha), da.

(For den engelske mobilen, som jeg kjøpte meg, i London, under 'Min Bok 7-tida'.

Den ble liggende igjen, etter meg, på Løvås, (mener jeg å huske).

For den rakk jeg vel ikke, å få med meg, (i alt kaoset), på bursdagen min, (sånn som jeg husker det)).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Jeg tok etterhvert, en blå drosje, til Goodison.

Og der, så ringte jeg, (fra en telefonkiosk), til Kripos, (husker jeg).

Og fortalte dem, om dette, med 'mafian' osv., da.

I en samtale, som vel varte, i 40-45 minutter, (eller noe i den duren), da.

Og jeg gikk 'hele tiden', til en kiosk/gatekjøkken, og kjøpte sigaretter og veksla, (for å få nok mynter, å ringe med), med en innvandrer, (må man vel kalle han), i 20/30-åra, da.

(Noe sånt).

Og jeg ringte, til Kripos, (og snakka blant annet, med en kar, i 40/50-åra, med grov stemme, må jeg si), fra den telefonkiosken, som lå nærmest, der Dixie Dean-statuen, seinere dukka opp.

Men samtalen, med Kripos, (hvor jeg fortalte, om alt dette 'mafian'/Løvås-greiene), den ledet ikke, til noe, da.

(For å si det sånn).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Etter at jeg hadde ringt, til Kripos.

Så gikk jeg, og så litt, rundt Goodison.

Og mange folk, gikk inn, en spesiell dør der, (la jeg merke til).

Jeg lurte på, hva dette var, og skjønte vel etterhvert, at det var en slags omvisning, arrangert av Everton FC.

Jeg ble nysgjerrig, og gikk bort, for å se, hvor mye det kostet, å bli med, på dette.

Og ei Everton FC-dame sa, at jeg bare kunne gå inn døra.

Og jeg ble så med, på denne omvisningen, på Goodison, da.

Og vi fikk høre et foredrag.

Og vi fikk se medaljeskapene, (hvor det blant annet, stod en vikingskip-gave, (i sølv vel), fra både Vålerenga og Rosenborg, (så jeg)).

Og garderobene, fikk vi se.

Og vi fikk også lov til, å gå, gjennom spillertunellen, (fra garderoben og ut til tribunene).

(Men å gå ut, på selve banen, (altså på selve 'gress-teppet'), det fikk vi ikke lov til, å gjøre.

Det var det samme, som da Kenneth Sevland og jeg, dro til Wembley, i 1986.

(Som jeg vel har skrevet om, i Min Bok).

Nemlig, at det var noen slags rettigheter, (eller noe i den duren), forbundet med det, å oppholde seg, (eller ihvertfall ta bilder), ute på selve banen, da.

Noe sånt).

Så dette var veldig morsom opplevelse, (for meg, som har vært Everton-supporter, siden 70-tallet), må jeg si.

(Uten at jeg vet nøyaktig, hvorfor jeg fikk lov til, å være med, på dette, (selv om jeg ikke, hadde billett).

Men mens jeg bodde, i Leather Lane, (hvor jeg bodde, fra 2006 til 2011), i Liverpool.

Så ble jeg med, på denne omvisningen, på Goodison, enda en gang.

(Som jeg vel har blogget om, på min fotball-blogg:

http://johncons-fotball.blogspot.no/2009/10/her-er-fra-en-omvisning-pa-goodison.html).

Og da kjøpte jeg billett, hos adminstrasjonen da, (må det vel ha vært), i forkant.

Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Det var også sånn, at jeg egentlig hadde planlagt, å ringe, til onkel Runar.

Så derfor, så gikk jeg ut, en kort stund, under det innledende foredraget, (på Goodison).

Men så ombestemte jeg meg, (for jeg var ikke sikker på, hvor smart det var, å dra inn onkel Runar, i den her 'mafian-saken' da, må jeg innrømme).

Så derfor gikk jeg, bare cirka halvveis bort, til telefonkiosken.

(Noe sånt).

Før jeg snudde, og gikk tibake igjen, inn på Goodison, da.

(Og da ble vel noen briter, som var med på omvisningen sure, (sånn som jeg husker det).

Og begynte å pirke på, at jeg hadde rødt skjedd, osv.

(Og rødt er egentlig fargen, til Everton sin rival-klubb, Liverpool FC.

Men så nøye, var jeg ikke, når det gjaldt, dette 'fotball-hysteriet'.

At jeg farget skjegget mitt blått, (for å si det sånn)).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Det var fortsatt mye mer som hendte, i tida etter at jeg flykta, fra Løvås.

Og dette tenkte jeg, at jeg skulle prøve å få skrevet mer om, i de neste kapitlene, av Min Bok 9.

Så vi får se om jeg klarer å få til dette.

Vi får se.

Mer fra YouTube


Fler mobilbilder

Mer fra Facebook

folk du kanskje kjenner

PS.

Her er mer om dette:

 • Samtale startet i dag
 • Erik Ribsskog
  16:41
  Erik Ribsskog

  Hei,
  så deg på 'folk du kanskje kjenner', på Facebook.
  Er det Bekkelund fra militæret?
  Du var på lag 1 sammen med Pettersen, Bø, Quickstad, Thomassen, osv.
  Tillitsmann Torp tulla med deg, og satt deg opp, på en vakt, som han egentlig skulle ha, uten å si fra til deg.
  Og så ble Bakke ny tillitsmann.
  Du viste meg dattera til Mengele, på diskoteket Alexis, (av en eller annen grunn).
  Vi rocka også sammen, på dansegulvet, på Alexis, en gang, (som jeg kjeda meg), husker jeg.
  Og dagen etter, så ble troppsjef Frøshaug sur på meg, (og han var vel også på dansegulvet), og jeg måtte kjøre på ski, bak noen BV-er, (sammen med Haraldsen osv.), istedet for det jeg egentlig skulle.
  Men det var fredag, så jeg tok det ikke så nøye, det var jo perm-dag, liksom.
  På den siste øvelsen, så hadde vi vakt sammen, og satt og dreiv med 'mygg-splatting', som du kalte det.
  Hva het han nye troppsjefen igjen, (som ble sur på oss, siden at vi ikke hadde spurt, de som innpasserte, om 'holdt hvem der', var det vel).
  Bor du i Sverige forresten, (for jeg fant deg ikke, på Biip.no, og så en svensk-registrert bil, på Facebook-siden din).
  Bare lurte på om det var riktig person.
  På forhånd takk for eventuelt svar!
  Mvh.
  Erik Ribsskog

PS 2.

Enda mer om dette:

mer om personer du kanskje kjenner

De kunne kanskje ha kjørt med, en BV 202. For den er nemlig amfibisk, (noe jeg mener å huske, at vi lærte, under førstegangstjenesten)

bv202 hm

http://www.vg.no/rampelys/musikk/ellie-goulding-i-livsfare-paa-norgesferie/a/23602799/

PS.

Her er mer om dette:

202 amfibisk

https://no.wikipedia.org/wiki/Volvo_BM_BV202

Mer fra Norge

I dag, (mandag kveld), så dro jeg, inn til Oslo, for å handle mat.

Jeg hadde såvidt kommet ut av døra, fra rommet mitt, på tidligere Thon hotel Høvik.

Så møtte jeg, en 'pakkis', i 40/50-åra, (kledd i dynejakke), i den tidligere hotell-gangen.

'Hei', sa pakkisen.

Og jeg svarte: 'Hei'.

Men klokken 21-22 om kvelden.

Det blir litt feil, å si hei, synes jeg.

Ihvertfall til folk, som man ikke, har blitt introdusert for.

(Noe sånt).

Så dette var en klam episode, må jeg si.

Var han 'pakkisen' tunet til meg, (det vil si, at han liksom lusket, på meg), tenkte jeg, mens jeg gikk til bussen.

Han pakkisen, dukka opp, så 'plutselig' liksom, og uten en lyd, og var helt uthvilt, (virket det som), og bar ikke på noe.

Hm.

Så dette var kanskje noe gate-teater, tenkte jeg.

(Noe sånt).

Så sånn var muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Da jeg gikk av bussen, ved Aker Brygge, så møtte jeg, en sånn: 'Anti-enser', (husker jeg).

(Da mener jeg, en som ikke enser meg.

Men som istedet later som, at han ikke ser meg.

Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 2.

For jeg måtte bare stoppe opp, etter at jeg gikk av bussen.

For denne 'anti-enseren', brukte hele fortauet da, (må jeg si).

Så jeg måtte vente, til han liksom, hadde 'f*tta' ferdig, og passert meg, da.

(For å si det sånn).

Så dette var nok, noe gate-teater, tenkte jeg.

(Noe sånt).

Så sånn var nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 3.

På bussen, så satt det seg en vestlending, (med skjegg), ved siden av meg.

Og han prata over midtgangen, med sin kamerat.

En klam/'klein' episode det og, må jeg si.

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 4.

Jeg var ved Rema Ila, cirka en halvtime, før de stengte, (som var, klokken 23).

Og ei Rema-dame, stod ved handlevognene, og 'surra', med noen druer, (var det vel).

Jeg syntes, at hu virka litt, som ei 'f*ttekjærring', (eller hvordan jeg skal forklare det).

Så jeg tok ut øreproppene, (til walkman-en), i tilfelle, at hu 'f*ttekjærringa', skulle begynne, å 'surve'/skjelle, om noe greier, da.

(Noe sånt).

Og Rema-eier Reitan, klager i avisene,  på at Kiwi-kjeden, har varer, i vindfanget.

Men denne Rema-butikken, (Rema Ila), har varer, ved handlevognene.

Skal det liksom, være noe bedre?

(Det synes ikke jeg, ihvertfall).

Man blir stressa, bare man skal hente handlevogna, i denne butikken, (vil jeg nesten si).

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 5.

I butikken, så stod det en handlevogn, med varer, med en e-post-utskrift oppi.

E-posten var fra ei dame, med en 'plan-b.no' e-post-adresse.

(Noe sånt).

Og hu hadde mailet Rema Ila en bestilling, som de vel dreiv og plukket, for henne, da.

(Noe sånt).

Og vogna, bare stod der, (for seg selv), da.

(For å si det sånn).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 6.

Kassereren, var han unge mannen, med plastplate, i øreflippen, (som jeg vel har skrevet om tidligere, på bloggen).

Og han, dreiv og skrev tekstmeldinger, i kassa, (husker jeg).

Jeg sa at jeg skulle ha to poser.

Men kassereren var vanskelig, (vil jeg si), og sa: 'Eller holder det med en?'.

Når jeg sier to poser, så mener jeg det.

Men kassereren, var kranglete da, (må man vel si).

Han kassereren, har jeg vel tidligere skrevet om, at ikke er, noe høflig.

Og han begynte med en gang, å sende tekstmeldinger igjen, (eller hva det var, som han drev på med, med sin smart-telefon), etter at jeg var ferdig, med å betale, for varene.

Og jeg ba om å få lappen.

Men den kvitteringen, la bare kasseren, på kassabåndet, (sånn at den begynte, å seile nedover vel), istedet for å gi meg den, i hånda.

(Ellers så kunne vel kassereren, ihvertfall ha lagt kvitteringen, oppå der, hvor betalingsterminalen var, på OBS Triaden, (for å si det sånn).

Det vil si, på et sånt lite 'bord', (må man vel kalle det), som kassereren, sitter bak.

Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 7.

Etter å ha vært på Rema, så så jeg, på klokka.

Oj, det er bare 20 minutter, til Kiwi stenger, (tenkte jeg).

Da må jeg forte meg.

For de pleier å stenge, for tidlig der, (tenkte jeg).

Noe sånt.

Og utafor Rimi-bygget, i Waldemar Thranes gate 5.

(Hvor jeg bodde, fra 1996 til 2004).

Så måtte jeg igjen, ta ut øreproppene mine, (husker jeg).

For det stod, to 'anti-ensere', (et par), på fortauet.

Og lot som, at de ikke så meg, (må man vel si).

Så jeg måtte ta ut øreproppene, for å få de, til å flytte seg, (virka det som).

Så dette var nok antagelig, noe gateteater.

Og det samme skjedde, i krysset Ullevålsveien/Waldemar Thranes gate.

En ung mann med hund, lot som, at han ikke så meg, (må jeg si).

Og ville liksom ikke, la meg gå forbi, da.

(Men jeg var veldig tålmodig.

Selv om jeg vel kanskje sa noen gloser.

Men det gikk ikke så langt, som at jeg måtte ta ut øreproppene, da.

For å si det sånn).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 8.

På Kiwi i Waldemar Thranes gate.

Så var det to brunetter, på jobb, (husker jeg).

Ei lita ei, i brødavdelinga, som skreiv opp brødsvinnet.

Og ei litt større ei, i kassa.

Jeg skulle betale med kort, i kassa.

Men kunden før meg, var en 'anti-enser'.

Han enset meg ikke.

Og kortautomaten var, ved varene hans.

Så det ble jo en klam episode.

(Og jeg måtte liksom dulle, med de andre, i butikken, da.

Og si det, at: 'Skjerm koden, står det'.

(Noe sånt).

For å prøve å få han 'anti-enseren', til å flytte seg litt, da.

Men det var ikke lett, å slå inn koden.

For da måtte jeg nesten stå, der hvor kunden før meg, (i køen), pakket varene sine.

For han pakket varene, liksom nærme, hu kassadama, da.

Istedet for å pakke de, nederst i 'båsen' sin, liksom.

Så det var antagelig noe gateteater, det og, (vil jeg nok tippe på).

Noe sånt).

Og etter at jeg hadde betalt, så ble de enda værre.

For da kom jeg ikke, bort til varene mine, (i båsen, nærmest veggen).

For Kiwi hadde satt, en halvpall, med noe 'vedkubbe-greier', foran der, hvor man skulle stå, og pakke.

Og 'anti-enseren', enset meg fortsatt ikke.

Så jeg måtte flytte halvpallen, med en jekketralle, som stod, under halvpallen.

Så dette var jo ny verdensrekord, i kødd, fra Kiwi, (vil jeg si).

Og jeg sa til hu brunetta, i kassa, at: 'Det var veldig smart, å ha en pall der'.

(Noe sånt).

Så jeg var ironisk da, (for å si det sånn).

Men kassadama svarte ikke noe.

Så hu skammet seg nok, (må man vel si).

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 9.

Jeg gikk nedover Ullevålsveien.

Det var lenge til bussen gikk.

Så tenkte, at jeg får prøve, å få meg noe mosjon.

Og gikk nedover mot sentrum.

Jeg gikk også innom, en Rimi-butikk, som er like ved bussholdeplassen, etter St. Hanshaugen, (når man tar bussen, mot sentrum).

Jeg så ei Rimi-dame der.

Ei blondinne, (i 40-åra vel).

Det kan kanskje ha vært, hu som var butikksjef, på Rimi på Nesodden, i sin tid.

Men det var vel antagelig ikke henne.

Jeg så i tilbudsavisa, til Rimi.

Kanskje det er noen bra tilbud, som jeg kan handle med meg, tenkte jeg.

Men det stod noe om: 'Coop', (på varene), i tilbudsavisa.

Og tilbudene, var ikke så bra, (syntes jeg).

Så jeg det ble ikke til, at jeg kjøpte noe, i denne Rimi-butikken, (som jeg nesten rømte inn i, for å få litt avveksling, fra 'galskapen', hos Rema og Kiwi), da.

(For å si det sånn).

PS 10.

Jeg gikk, til Nasjonalteateret togstasjon.

Og toget til Asker, (som er merket, med noe slags rosa merking, (på TV-skjermene), som betyr, at toget stopper, på stasjoner som Høvik, (hvor jeg bor)).

Det toget gikk, cirka fem minutter etter, at jeg dukket opp der.

Toget skulle gå, fra plattform 2, stod det, (på TV-skjermene).

Og jeg stod, ved plattform 2.

Og det stod: 'Asker', (på et skilt, som fortalte, om hvilket tog, som var det neste, da).

Så passerte det, et tog.

Og så stod det: 'Skien'.

Og på høytalerne, så sa de noe, som jeg såvidt hørte, (siden jeg hørte, på walkman).

Nemlig at: 'Toget til Asker går i dag, fra plattform 1'.

(Noe sånt).

Så det var jo kveming, på togstasjonen og, (må jeg si, at det virka som).

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 11.

Plan-B er visst noe med Jenny Skavlan:

plan b jenny skavlan

http://plan-b.no/kontakt_oss/

Bloggarkiv