Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

mandag 23. juni 2014

Mer fra YouTube

Jeg sendte en e-post til Advokatforeningen

Erik Ribsskog

Din henvendelse til Advokatforeningen

Erik Ribsskog Mon, Jun 23, 2014 at 6:09 PM
To: Advokatforeningen - publikumsvakt
Cc: Disiplinærnemnden for advokater , Mona Mjøen McKiernan , drammen.tingrett@domstol.no, postmottak@hurum.kommune.no
Hei,

jeg har jo tidligere klaget til dere, på både Øvergård og ei Rukke, som (slutta i jobben sin, uten å ta ferdig, en omsorgssvikt-sak, som jeg hadde mot min far, (og hadde fått fri rettshjelp til).
Og da sa dere at det var greit, at jeg sendte per e-post.

Så da regner jeg med at dette gjelder enda.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Her er mer om dette, (i en e-post jeg fant på bloggen min nå):

Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Thu, Aug 30, 2012 at 7:17 PMTo:
Disiplinærnemnden for advokater <nemnden@jus.no>
Hei,

jeg viser til Deres brev av 28. august, og vedlegger Deres skjema i utfylt stand.

Dere har tidligere skrevet til meg at det er greit, at jeg sender denne klagen på e-posten, siden jeg bor i utlandet.


Så jeg regner med at dette fortsatt gjelder.

Vennligst bare kontakt meg hvis det er noe jeg har glemt å forklare om.

Mvh.

Erik Ribsskog

2014-06-23 17:34 GMT+01:00 Advokatforeningen - publikumsvakt <publikumsvakt@advokatforeningen.no>:

Erik Ribsskog

Det vises til din henvendelse av 17. juni 2014, hvor du opplyser at du ønsker å klage på en advokat.

Advokatforeningen har en klageordning hvor man kan klage på advokat(er) man mener har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk, eller krevd for høyt salær.

Vi registrerer dessverre ikke klager som er sendt per e-post. Klage med eventuelle vedlegg må sendes per post til:

Advokatforeningen
Kristian Augusts gate 9
0164 Oslo

Alle dokumenter må sendes i to eksemplarer. Merk konvolutten "Klage på advokat".

For at din klage skal kunne behandles må du videre samtykke til at Advokatforeningen kan motta og behandle personopplysninger om deg i forbindelse med klagesaken. Dersom du ønsker at klagen skal behandles bes det om at vedlagte klageskjema med samtykkeerklæring fylles ut, signeres og sendes til oss per post sammen med klagen.

Til orientering vurderer disiplinærutvalget kun advokatens opptreden i forhold til de advokatetiske regler. En oversikt over Regler for god advokatskikk finner du her: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-20-1161/KAPITTEL_13#KAPITTEL_13.

Vi vil også opplyse om at vi klagen må sendes inn til Advokatforeningen innen seks måneder etter at du ble kjent med eller burde ha blitt kjent med de forhold klagen gjelder. Mener du at det foreligger spesielle grunner som tilsier at du ikke kunne klage innenfor denne fristen, kan du likevel sende inn en klage etter fristens utløp. Disiplinærutvalget vil da vurdere om klagen likevel bør behandles. Dersom forholdene du klager over er mer enn tre år gamle, vil klagen din bli avvist uansett hvilke grunner du har for å klage så sent.

Du kan lese mer om klageordningen og hvordan  en klage skal utformes her: http://www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/.

Dersom du har spørsmål må du gjerne ta kontakt med oss på telefon 481 63 441 mellom kl. 12.00 og 15.00 på hverdager.

Vi håper dette var til hjelp. Dersom du har ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss igjen.

Med vennlig hilsen
Advokatforeningen

ADVOKATFORENINGEN / THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATIONKristian Augusts gate 9, N-0164 Oslo T +47 22 03 50 34 (publikumsvakt, man-fre kl. 12-15)_______________________________________________________________________________
Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 17. juni 2014 08:03
Til: Advokatforeningen
Kopi: drammen.tingrett@domstol.no; Tinglysing; Postmottak.Rådmann / Hurum kommune; postmottak@hurum.kommune.no
Emne: Fwd: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Grandonkel, Bergstø/Fwd: Re: (Referansenummer: CAS-134966-R9Q8X9) Utskrift av Grunnboka CRM:0052003539

Hei,
jeg klagde på advokat Øvergaard, til dere, for noen år siden.
(I en sak hvor jeg først fikk rett ihvertfall, vel.

For jeg har også klaget på en advokat, i en omsorgssvikt-sak, mot min far.
Så det har vært noen klager).
Og nå vil jeg gjerne klage igjen.

For jeg har lagt merke til det, at i et skriv, fra advokat Øvergaard, fra 2005.

Så står det at alle nye arvinger har samtykket til, at Idar Sandsersen har borett, i Støaveien 29.

Men jeg har aldri blitt kontaktet om dette.

Så her har avokat Øvergaard gått over hodet, på meg, må jeg si.

Og det tviler jeg på, om kan være god advokatskikk.
Så dette ville jeg gjerne klage på.

Mvh.

Erik Ribsskog
 
---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-06-16 12:06 GMT+01:00
Subject: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Grandonkel, Bergstø/Fwd: Re: (Referansenummer: CAS-134966-R9Q8X9) Utskrift av Grunnboka CRM:0052003539
To: drammen.tingrett@domstol.no
Cc: Tinglysing <tinglysing@statkart.no>, "Postmottak.Rådmann / Hurum kommune" <Postmottak.Radmann@hurum.kommune.no>, postmottak@hurum.kommune.no
Hei,

og en ting jeg tenkte på nå.

I de papirene jeg fikk, fra faren min vel, (som jeg vedlegger), som var skrevet, av advokat Øvergaard.

Så står det at alle nye arvinger har samtykket til at Idar Sandsersen har borett, i Støaveien 29.
Dette skrivet var fra 2005.

Men jeg var ikke i kontakt, med advokat Øvergaard, før flere år senere.
(Etter at min mormor døde, i 2009, var det vel).

Så her er det noe 'lurifaks', i papir-mølla, må jeg si.

Bare noe jeg tenkte på nå.
Hvorfor går det med hussalget ellers?

Jeg prøvde å ringe Idar Sandersen, på 17. mai.

Men jeg fikk ikke noe svar.

Har oldingen daua, eller korleis er 'ståa', for å si det sånn.

Mvh.
Erik Ribsskog

---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-05-20 20:22 GMT+01:00
Subject: Oppdatering/Fwd: Grandonkel, Bergstø/Fwd: Re: (Referansenummer: CAS-134966-R9Q8X9) Utskrift av Grunnboka CRM:0052003539
To: drammen.tingrett@domstol.no
Cc: Tinglysing <tinglysing@statkart.no>, "Postmottak.Rådmann / Hurum kommune" <Postmottak.Radmann@hurum.kommune.no>, postmottak@hurum.kommune.no, Pia Ribsskog <pia@nfunorge.org>
Hei,

jeg leste i en nettavis, at han Jonas Gahr Støre, skal begynne med omsorgslønn.

Så om min søster Pia, (som også eier en del av Bergstø), kan få omsorgslønn, og passe på Idar, til han dauer.

Og så kan dere selge leiligheten til Pia, og sende meg pengene for den, (hvis hu eier den selv da, jeg har ikke vært i Oslo siden 2004).
Og så kan Pia heller få min del av Bergstø.

Hadde ikke det vært en smart plan?

Mvh.

Erik Ribsskog

---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-05-20 19:48 GMT+01:00
Subject: Grandonkel, Bergstø/Fwd: Re: (Referansenummer: CAS-134966-R9Q8X9) Utskrift av Grunnboka CRM:0052003539
To: postmottak@hurum.kommune.no
Hei,

jeg har en grandonkel, som heter Idar Sandersen, som bor i Støaveien 29, (er det vel), også kalt Bergstø.

Jeg prøvde å ringe han, på 17. mai.

Han er 93 år gammel, (eller noe sånt), og alle hans søsken er døde.
Jeg lurer på om han også er død nå.

Jeg kjenner han ikke så bra, så jeg tørr ikke å ringe så ofte.

Har han hjemmehjelp, for eksempel?

Jeg bor i England, og har ikke kontakt med øvrig familie, i Norge, (de kaller meg 'person non gratia), så jeg må nesten sende om dette, synes jeg.

Mvh.

Erik Ribsskog

---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-05-20 19:13 GMT+01:00
Subject: Re: Re: (Referansenummer: CAS-134966-R9Q8X9) Utskrift av Grunnboka CRM:0052003539
To: Tinglysing <tinglysing@statkart.no>
Cc: drammen.tingrett@domstol.no
Hei,
ja, jeg har ikke hørt noe fra Tingretten ennå.
Men de er kanskje litt mer snobbete, i Drammen, enn i Hønefoss.
(At de ikke gidder å svare på e-poster, mener jeg).

For jeg begynte med denne saken, i 2011.
Og a Høisæter sa at hu skulle liksom ordne med dette, da.

Men det har jo ikke skjedd siden da, må jeg si.

Og ikke sender dem svar, (fra Drammen Tingrett), nå heller.
Men jeg regner med at de selger det nå da, på bakgrunn av de tegningene, som jeg har sendt dem.

De setter vel noen fine annonser inn hos Aftenposten og Finn og Drammens Tidende, tenker jeg.
At det følger med en gammal gubbe, som heter Idar, på kjøpet.

Det synes folk bare er morsomt, vil jeg tippe på.
Jeg prøvde å ringe Idar, på 17. mai, for å sjekke at han ikke har daua, i Bergstø der.
(Jeg kjenner ikke han så bra, så jeg vet ikke om noen besøker han, osv).
Men han svarte ikke.

Så det er mulig han er dau alt.
Da blir det vel kanskje lettere å selge.

Hvem vet.

Mvh.

Erik Ribsskog

2014-05-20 11:16 GMT+01:00 Tinglysing <tinglysing@statkart.no>:

Bare hyggelig
Ha en fin dag
Kartverket logo
Med vennlig hilsen
Kundesenteret
Kartverket
Tlf: 08700
www.kartverket.no


------------------- Opprinnelig melding -------------------
Fra: eribsskog@gmail.com
Mottatt: 16.05.2014 18:06
Til: Tinglysinga - alias
Kopi: Drammen tingrett
Emne: Re: (Referansenummer: CAS-134966-R9Q8X9) Utskrift av Grunnboka CRM:0052003539
 
Hei,

jeg fant faktisk tegninger på deres nettsted, (etter at jeg sendte dere den e-posten dere svarer på nå).
Så jeg sender en kopi av denne e-posten, (med de tegningene jeg fant), til Drammen Tingrett, som en begjæring om tvangssalg.
Mange takk for deres svar!

Mvh.

Erik Ribsskog

2014-05-16 14:48 GMT+01:00 Tinglysing <tinglysing@statkart.no>:
Hei
Vi kan ikke sende deg grunnboksutskrift på bakgrunn av din e-post.
Her kan du lese mer om hvordan du bestiller grunnboksutskrift.

Kartverket logo
Med vennlig hilsen
Kundesenteret
Kartverket
Tlf: 08700
www.kartverket.no
>
------------------- Opprinnelig melding -------------------
Fra: eribsskog@gmail.com
Mottatt: 14.05.2014 12:50
Til: Henvendelser til Kartverket; post@kartverket.no fellespost
Kopi: Drammen tingrett
Emne: Utskrift av Grunnboka
Hei,

jeg ringte Drammen Tingrett i dag angående oppløsing av sameie, på Hurumlandet.

Og jeg ble da bedt om å skaffe utskrift av grunnboka, for eiendommen.

(Jeg prata med hu Høisæter der.

Som jeg lurer på om har vokst opp på Madagaskar, eller noe, for hu
hadde så 'rar' norsk dialekt, syntes jeg.

Og hu er vel midt i 70-åra, så hu har vel egentlig nådd pensjonsalderen.

Jeg skriver dette, siden dette er en sak, som jeg begynte med i 2011,
da jeg ringte Namsmannen for Røyken og Hurum.

Og de anbefalte meg å ringe Drammen Tingrett.

Og da prata jeg med ei Høisæter, og hu skulle liksom ordne med å
oppløse sameie da, sa hu.

Men det benekta hu nå.

Og ingenting har blitt gjort, siden da, vil jeg si).

Kan dere være vennlige å sende meg dette.

Jeg sender med dokumentasjon, om at jeg eier en del av dette sameiet,
(som består av mange forskjellige bruksnummer, heter det vel, som det
fremgår av de nevnte dokumentene).

Håper dette er i orden!

Mvh.

Erik Ribsskog


Nå er den siste versjonen av Posegodt, (med scrolle-felt), ferdig. Noe av den siste webdesignen min, har vært litt inspirert, av Facebook, må jeg innrømme. Det er mye fordi, at jeg noen ganger bruker Facebook, (og da får ideer derfra), innimellom at jeg driver med webdesign

scroll felt ferdig

http://www.posegodt.net/

PS.

Jeg kan jo da muligens også bruke dette 'scroll-feltet', litt som Facebook kanskje, og ha noe 'greier' der og.

Hm.

Vi får se.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 2.

Her er mer om dette:

scrolle felt meldinger hm eksempler

(Samme link som ovenfor).

Jeg sendte en e-post til United Utilities

Erik Ribsskog

Week 25/Fwd: Third update/Fwd: New update/Fwd: Update/Fwd: To: the Managing Director/Fwd: Update/Fwd: To: Sarah Williams, Customer Relations. Your ref: CAS14-0035+4051-SW

Erik Ribsskog Mon, Jun 23, 2014 at 11:37 AM
To: United Utilities
Cc: Q&A
Bcc: Wedell-Wedellsborg , "emb.london" , HRW UK , amnestyis , Phso Enquiries , post , Akademikerforbundet , Service , Ribsskog , she , "hv-02.kontakt" , "anne-kathrine.skodvin" , post , "EUteam@amnesty.org" , "SCT@amnesty.org.uk" , hofmarskallatet@kongehuset.dk, ved Wenche Molstad , post@slottet.no, Office , Info , Service , "steve.rotheram.mp" , LO Postkasse LO , rcjchancery.judgeslisting@hmcts.gsi.gov.uk, CONTACT-US , Contact-Us , "sande.vgs" , "president@ansa.no" , Google Press , post@canica.no, Colin Simber
Hi,

last week I received two letters from you.

(See attached scans).

I think I've escalated about this, to the Managing Director.

I can't see that any of your letters, where from the Managing Director.

So I just ignore your letters, from last week, and continue to pay my
token-payments.

Untill I hear from the Managing Director.

I hope this is alright!

Yours sincerely,

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Sun, Jun 15, 2014 at 12:15 AM
Subject: Third update/Fwd: New update/Fwd: Update/Fwd: To: the
Managing Director/Fwd: Update/Fwd: To: Sarah Williams, Customer
Relations. Your ref: CAS14-0035+4051-SW
To: United Utilities <Customer.service@uuplc.co.uk>
Cc: Q&A <contactus@stepchange.org>


Hi,

since Monday I've received another three letters from you.

(One of which didn't have an envelope with a United Utilties logo on.

So one could wonder if this letter is genuine, I think).

None of the letters were from the Managing Director, who I've escalated to.

And I'm just going to continue to pay the £1 monthly token-payments to you.

(Like I did before you started this 'paper-mill-chaos', earlier this year).

Even if the Jobcentre stops my allowance every month or so, (just for
fun it seems).

So this month I only send this letter, as the token-payment, (which is
due today, 13/6).

Since I didn't get my Jobseekers Allowance as usual, on Tuesday, due
to some 'mumbo-jumbo', from the Jobcentre.

Regards,

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Tue, Jun 10, 2014 at 4:45 AM
Subject: New update/Fwd: Update/Fwd: To: the Managing Director/Fwd:
Update/Fwd: To: Sarah Williams, Customer Relations. Your ref:
CAS14-0035+4051-SW
To: United Utilities <Customer.service@uuplc.co.uk>
Cc: Q&A <contactus@stepchange.org>


Hi,

today, (Monday), I got a new letter from you, (which I attach a
scanned copy of).

It's chaos, since you have two case-workers on the same case, (like I
mentioned, in my e-mail, from 6/6).

So I'll just continue to pay the monthly token-payments of £1, each
month, (like I've been adviced, by Stephchange).

(Untill I get a job).

Because that was really how our payment-agreement was.

Before your company started with this 'funny' stuff.

(With two case-workers answering about the case.

And that you do some 'gypsy'-stuff, and say you don't like that
agreement, any longer.

But like I've explained earlier, in Norway we say: 'En avtale er en avtale'.

And that means: 'An agreement is an agreement'.

So I think it's a sign of disrespect, when you no longer respect the
payment-agreement.

So this I wanted to complain about.

Regards,

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Sun, Jun 8, 2014 at 7:51 PM
Subject: Update/Fwd: To: the Managing Director/Fwd: Update/Fwd: To:
Sarah Williams, Customer Relations. Your ref: CAS14-0035+4051-SW
To: United Utilities <Customer.service@uuplc.co.uk>
Cc: Q&A <contactus@stepchange.org>


Hi,

I got a new letter from you yesterday, (which I attach a scanned copy of).

It seems you have now sent me a new payment-card, for the immigrants-shop.

I have a payment-card like that, from before.

(Which I've used, when I've been paying the monthly token-payments).

But I've lately found out, that I can pay the token-payments, from your website.

(It's a bit like you send me to the Al Quaida, when you send me these
payment-cards, I think.

Since only immigrant shops accept these cards, it seems).

So this letter is a distraction, I'd say.

I haven't asked for a new card like this, (I have a card like that,
from before).

Just as an update.

Regards,

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Fri, Jun 6, 2014 at 6:17 PM
Subject: To: the Managing Director/Fwd: Update/Fwd: To: Sarah
Williams, Customer Relations. Your ref: CAS14-0035+4051-SW
To: United Utilities <Customer.service@uuplc.co.uk>
Cc: Q&A <contactus@stepchange.org>


Hi,

it's seams you have sent me two replies, two my e-mail, from 30/5.

So I think this is caos.

I've thought more about this now.

And our original agreement, was that I paid you £1 monthly token-payments.

Untill I got a job.

So all these writings from you, about that you no longer like this
agreement, is just 'gypsy-stuff', I think.

I've been advised by Stepchange, to continue to pay you the monthy
token-payments, (of £1).

And I'm going to continue to do that.

And I hope you stop with all this 'gypsy-stuff', (I think I have to call it).

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Mon, Jun 2, 2014 at 5:05 AM
Subject: Update/Fwd: To: Sarah Williams, Customer Relations. Your ref:
CAS14-0035+4051-SW
To: United Utilities <Customer.service@uuplc.co.uk>
Cc: Q&A <contactus@stepchange.org>


Hi,

I've thought more about this now.

It's perhaps a bit complicated, with all the tarifs.

So perhaps I could just go back, to the payment-plan, which I had,
back in 2011, I was thinking.

Then I paid you £5 a month, (if I'm not mistaking).

I hope this is alright!

Yours sincerely,

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Fri, May 30, 2014 at 1:21 AM
Subject: To: Sarah Williams, Customer Relations. Your ref: CAS14-0035+4051-SW
To: United Utilities <Customer.service@uuplc.co.uk>
Cc: Q&A <contactus@stepchange.org>


Hi,

I'm refering to your letter of 28/5, which I received today, (Thursday).

If I could do one thing at a time, then I think I would like to please
apply for a support tariff.

(Since you don't want me to pay token-payments any longer).

I hope that's alright, and that I can get the tariff that cost the
least, (£117), if I'm eligable for it, since I don't have that much
money, on my budget, for this cost, unfortunately.

Hope this is alright!

Yours sincerely,

Erik Ribsskog

PS.

I attach a scanned copy of the letter, and send a copy e-mail to
Stepchange, since I've earlier updated them about the case.

8 attachments

brev uu.jpg
138K

uu1.jpg
171K

uu2.jpg
108K

uu3.jpg
153K

uu4.jpg
125K

uu5.jpg
160K

uu6.jpg
132K

uu7.jpg
58K

PS.

Her er vedleggene:

brev uu

uu1

uu2

uu3

uu4

uu5

uu6

uu7

Jeg fikk enda et brev fra United Utilities

uu1

uu2

uu3

uu4

uu5

uu6

uu7

Jeg fikk et brev fra United Utilities

brev uu

Jeg gjorde om litt på Posegodt, siden at jeg syntes at den gikk litt langt ut til høyre, på skjermen, tidligere

langt til høyre

http://www.posegodt.net/

PS.

Jeg synes egentlig selv, at det er best å ha et scrolle-felt, til høyre, på skjermen.

Så jeg skal prøve å få Posegodt, inn på det lyserøde området, til venstre på skjermen.

Så sånn er det.

Bare noe jeg tenkte på.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 2.

Her er mer om dette:

best å ha scroll-bar til høyre

(Samme link som ovenfor).

Bloggarkiv