Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

mandag 31. august 2015

Mer om Nav

Det er også sånn.

At jeg har brukt ganske mange timer.

På å skrive inn, på Nav.no, angående alt jeg har drevet med, av utdannelse, jobb, kurs, verv, osv.

Men så må jeg faktisk i tillegg, skrive de samme tingene, på en CV, (har jeg funnet ut).

Og da blir det kronglete.

Da må jeg liksom oppdatere, flere steder, hvis det er noe nytt, som jeg kommer på, av verv, (eller lignende).

Så hvorfor kan man ikke bare få Nav.no-nettstedet, til å generere, en ferdig CV, (i for eksempel DOC-format)?

Det burde vel vært mulig.

Hva er ellers vitsen, med dette 'IT-styret', (som arbeidsformidlingen ikke hadde, i 1993, (da jeg var ferdig med førstegangstjenesten), sånn som jeg husker det).

Hm.

Så sånn er det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Og det Nav.no-nettstedet, (hvor man skriver alt man har drevet med, av jobb og utdannelse, osv.), det er jo noe lignende, av LinkedIn, (må man vel nesten si).

Men LinkedIn, kan man jo linke til.

(I en søknad, for eksempel).

Men hvordan linker man, til Nav.no-profilen sin, (som man kanskje kan kalle, 'den norske LinkedIn'?).

Det har jeg ikke funnet ut.

Det burde vel vært mulig.

Er det sånn, at dette ikke er mulig, lurer jeg?

Jeg har vært på det nettstedet, (Nav.no), i mange timer, (hvis ikke dager), så jeg burde vel ha fått det med meg, hvis dette var mulig.

Så her er det mer som er dårlig, (enten at 'LinkedIn-funksjonalitet' ikke er mulig, eller at informasjonen, (om dette), er dårlig), mener jeg.

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Venter på penger fra Nav

Jeg har ventet på penger, fra Nav, i hele dag.

Men de har fortsatt ikke kommet inn, på kontoen.

Hva driver Nav med, lurer jeg.

Hm.

Mvh.

Erik Ribsskog

Jeg mener å ha lest, på nettet, (mens jeg bodde, på St. Hanshaugen), at enkelte steder, i USA, så kaller de all brus, for: 'Coke'. Dette blir vel noe av det samme. Hm

enkelte steder i usa kalles all brus coke

http://e24.no/naeringsliv/krangler-om-potetgull-i-retten-vi-vil-stoppe-orkla/23515382

PS.

Her er mer om dette:

mer om coke

http://popvssoda.com/

Jeg sendte en e-post til Advokatforeningen

Erik Ribsskog

Din henvendelse til Advokatforeningen

Erik Ribsskog Mon, Aug 31, 2015 at 3:49 PM
To: Advokatforeningen - publikumsvakt
Cc: Disiplinærnemnden for advokater
Hei,

jeg har sendt klager til dere, per e-post, flere ganger før, (fra
England, osv.).

Så dette kjøper jeg helt.

Kan du sende dette til overordnede, sånn at jeg kan få et svar, fra en
overordnet der.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Jeg ser nå, at det ikke står noe navn, på deres e-post, (igjen).

Dette er en fæl uskikk, vil jeg si.

Vennligst skjerp dere!


2015-08-31 15:03 GMT+02:00 Advokatforeningen - publikumsvakt
<publikumsvakt@advokatforeningen.no>:
>
> Erik Ribsskog,
>
> Det vises til din e-post av 29. august 2015, og vårt svar av 28. august
> 2015, hvor vi opplyste om klageordningen.
>
> Vi gjør oppmerksom på at all korrespondanse vedrørende klage til
> Advokatforeningen skal skje per post. Dette skyldes at sekretariatet ikke
> anser e-post for å være en sikker form for korrespondanse mellom to parter,
> særlig med hensyn til  risikoen for at informasjon kan komme på avveie ved
> oversendelse av personopplysninger. På grunn av dette og øvrige
> saksbehandlingsregler har vi derfor ikke mulighet til å videresende din
> e-post direkte til noe disiplinærutvalg.
>
> Informasjon om hvordan du kan klage finner du her:
> http://www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/
>
> Med vennlig hilsen
> Advokatforeningen
>
> – – – – – –
>
> ADVOKATFORENINGEN  //  THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION
>
> Kristian Augusts gate 9, N-0164 Oslo
> T +47 22 03 50 50  //  M +47 48 16 34 41  //  (publikumsvakt, man-fre kl.
> 12-15)
> E publikumsvakt@advokatforeningen.no
>
> www.advokatforeningen.no
>
>
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
> Sendt: 29. august 2015 06:55
> Til: Advokatforeningen - publikumsvakt
> Emne: Re: Din henvendelse til Advokatforeningen
>
> Hei,
>
> er dette noe forsøk på å være morsom?
>
> Dere skal jo selvfølgelig sende e-posten videre, til dette utvalget deres.
>
> Dere trenger vel ikke å ha alt med teskje?
>
> Hva er det som feiler dere, lurer jeg da.
>
> Erik Ribsskog
>
> PS.
>
> Og hvorfor står det ikke noe navn her, på denne 'synderen' deres.
>
> Er det anarki hos dere, lurer jeg da.
>
>
> 2015-08-28 14:06 GMT+02:00 Advokatforeningen - publikumsvakt
> <publikumsvakt@advokatforeningen.no>:
>> Erik Ribsskog
>>
>> Det vises til din henvendelse av 26. august 2015, vedrørende misnøye
>> med en advokat.
>>
>> Alle advokater plikter å følge Regler for god advokatskikk. En
>> oversikt over reglene finner du her:
>> http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-19961220-1161.html#map026. Hvorvidt
>> det foreligger brudd på Regler for god advokatskikk må vurderes
>> konkret i hver sak. Vi kan dessverre ikke foreta en  vurdering av om
>> det foreligger brudd på Regler for god advokatskikk. Dette er en
>> vurdering som ligger til disiplinærutvalget.
>>
>> Advokatforeningen har en klageordning hvor man kan klage på
>> advokat(er) man mener har opptrådt i strid med Regler for god
>> advokatskikk, eller krevd for høyt salær.
>>
>> Du kan lese mer om klageordningen og hvordan  en klage skal utformes her:
>> http://www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/
>>
>> Vi håper dette var til hjelp. Dersom du har ytterligere spørsmål, ta
>> gjerne kontakt med oss igjen.
>>
>> Med vennlig hilsen
>> Advokatforeningen
>>
>> – – – – – –
>>
>> ADVOKATFORENINGEN  //  THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION
>>
>> Kristian Augusts gate 9, N-0164 Oslo
>> T +47 22 03 50 50  //  M +47 48 16 34 41  //  (publikumsvakt, man-fre kl.
>> 12-15)
>> E publikumsvakt@advokatforeningen.no
>>
>> www.advokatforeningen.no
>>
>>
>>
>> -----Opprinnelig melding-----
>> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
>> Sendt: 26. august 2015 19:24
>> Til: Advokatforeningen
>> Emne: Klage/Fwd: Austad, Drammen tingrett/Fwd: Gratis rettsråd/Fwd:
>> Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Tyveri av eiendom/Fwd: Problems with
>> a court, (Drammen Tingrett), in Norway/Fwd: To: Branch Manager Keith
>> Lowe
>>
>> Hei,
>>
>> jeg har ikke hatt så gode erfaringer med dere, fra før.
>>
>> Men jeg får vel sende en klage likevel, for konforimitetens skyld,
>> (eller hva man skal kalle det).
>>
>> Han advokaten begynte å surre her, vil jeg si.
>>
>> Og gjorde sabotasje, mot min henvendelse, hos Drammen tingrett, kunne
>> det virke som.
>>
>> Dette må vel kalles dårlig advokatskikk, mistenker jeg.
>>
>> Erik Ribsskog
>>
>>
>> ---------- Forwarded message ----------
>> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
>> Date: 2015-08-26 17:44 GMT+02:00
>> Subject: Re: Austad, Drammen tingrett/Fwd: Gratis rettsråd/Fwd:
>> Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Tyveri av eiendom/Fwd: Problems with
>> a court, (Drammen Tingrett), in Norway/Fwd: To: Branch Manager Keith
>> Lowe
>> To: Bjørn Bråthen <braathen@cyrusross.no>
>> Cc: "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>,
>> Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>,
>> Postmottak@domstoladministrasjonen.no,
>> Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>
>>
>>
>> Hei,
>>
>> jeg har hatt rettslære, og dette virker som sabotasje.
>>
>> Jeg har altså ikke meldt meg ut, av Akademikerforbundet.
>>
>> Jeg har inntrykk av, at alle advokatene i landet, er svindlere og
>> Advokatforbundet deres også.
>>
>> Dere er en skam for menneskeheten.
>>
>> Det er vel noe russer-greier, tenker jeg.
>>
>> Erik Ribsskog
>>
>>
>> 2015-08-26 9:09 GMT+02:00 Bjørn Bråthen <braathen@cyrusross.no>:
>>> Hei igjen
>>>
>>> Etter å ha lest din siste mail, har jeg tatt kontakt til
>>> Akademikerforbundet som bekrefter at du ikke er medlem i forbundet.
>>> Du har da dessverre intet fritt rettsråd hos meg. Det er kun
>>> medlemmer av forbundet på det tidspunkt fritt rettsråd skal gis som krav
>>> på dette.
>>>
>>> Som jeg antydet i  min forrige mail har jeg for tiden ikke kapasitet
>>> til å på ta meg oppdrag ut over de jeg har for mine faste klienter.
>>>
>>> Jeg beklager derfor at jeg ikke kan bistå deg med de spørsmål du
>>> oversendte meg.
>>>
>>> Jeg ønsker deg lykke til videre.
>>>
>>> Vennlig hilsen
>>> Bjørn Bråthen
>>> advokat
>>>
>>> -----Opprinnelig melding-----
>>> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
>>> Sendt: 26. august 2015 08:54
>>> Til: Bjørn Bråthen <braathen@cyrusross.no>
>>> Kopi: Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>;
>>> drammen.tingrett <drammen.tingrett@domstol.no>;
>>> Postmottak@domstoladministrasjonen.no; Postmottak Sivilombudsmannen
>>> <postmottak@sivilombudsmannen.no>
>>> Emne: Re: Austad, Drammen tingrett/Fwd: Gratis rettsråd/Fwd:
>>> Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Tyveri av eiendom/Fwd: Problems with
>>> a court, (Drammen Tingrett), in Norway/Fwd: To: Branch Manager Keith
>>> Lowe
>>>
>>> Hei,
>>>
>>> det høres bra ut!
>>>
>>> Jeg har også kontaktet Akademikerforbundet om innboforsikring, (her
>>> på tidligere Thon hotel Høvik).
>>>
>>> Og da svarte de, at jeg ikke lenger var medlem.
>>>
>>> Men jeg har ikke meldt meg ut, av Akademikerforbundet.
>>>
>>> (Det var NITO, jeg meldte meg ut av, i sin tid, siden at de var
>>> usolidariske, da jeg ble nektet Nito-kortet, blant annet).
>>>
>>> Jeg husker at jeg meldte meg inn, i Akademikerforbundet, mens jeg
>>> bodde, i Leather Lane, i Walton, i Liverpool.
>>>
>>> Og der bodde jeg, fra 2012 til 2014.
>>>
>>> På forhånd takk for hjelp med denne skandaløse arvesaken, som Drammen
>>> tingrett har tulla med, i mangfoldige år, (må jeg si).
>>>
>>> Mvh.
>>>
>>> Erik Ribsskog
>>>
>>>
>>> 2015-08-26 8:08 GMT+02:00 Bjørn Bråthen <braathen@cyrusross.no>:
>>>> Hei
>>>>
>>>> Jeg holder på å gå i gjennom det du har oversendt. Jeg gjør
>>>> oppmerksom på at du kun har en times fritt rettsråd gjennom
>>>> Akademikerforbundet. Det betyr ikke nødvendigvis at jeg går inn og påtar
>>>> meg en større sak for retten.
>>>> Dette må jeg vurdere ut i fra min arbeidssituasjon mv.
>>>> Jeg holder nå foredrag for Akademikerforbundet i dag og i morgen.
>>>> Jeg vil komme tilbake til deg på fredag.
>>>>
>>>> MVH
>>>> Bjørn Bråthen
>>>> advokat
>>>>
>>>> -----Opprinnelig melding-----
>>>> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
>>>> Sendt: 26. august 2015 02:58
>>>> Til: drammen.tingrett <drammen.tingrett@domstol.no>
>>>> Kopi: Bjørn Bråthen <braathen@cyrusross.no>; Akademikerforbundet
>>>> <post@akademikerforbundet.no>;
>>>> Postmottak@domstoladministrasjonen.no;
>>>> Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>
>>>> Emne: Til: Austad, Drammen tingrett/Fwd: Gratis rettsråd/Fwd:
>>>> Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Tyveri av eiendom/Fwd: Problems
>>>> with a court, (Drammen Tingrett), in Norway/Fwd: To: Branch Manager
>>>> Keith Lowe
>>>>
>>>> Hei,
>>>>
>>>> jeg kan ikke se, at advokatfirmaet, til Akademikerforbundet, har
>>>> begynt å jobbe, med dette.
>>>>
>>>> Så før jeg glemmer det.
>>>>
>>>> Jeg leste gjennom papirene igjen, før jeg sendte om dette, til
>>>> advokatfirmaet, (17. august).
>>>>
>>>> Og det med hjemmelen, står forklart, i skrivet, fra Hurum-advokaten.
>>>>
>>>> Så det blir jo bare tøv, å henge seg opp i det med at Sandersen har
>>>> hjemmelen, mener jeg.
>>>>
>>>> Jeg har prøvd å få Drammen tingrett til å gjøre jobben sin,
>>>> (Høysæter og Austad), siden 2009 eller 2010, blir det vel.
>>>>
>>>> Så dette må være snakk om ny verdensrekord i trenering snart, (fra
>>>> Drammen tingrett), mistenker jeg.
>>>>
>>>> Se nå til h*lvete å gjøre jobben deres, og tvangsoppløs dette sameiet
>>>> nå.
>>>>
>>>> Erik Ribsskog
>>>>
>>>>
>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
>>>> Date: Mon, Aug 17, 2015 at 1:28 PM
>>>> Subject: Gratis rettsråd/Fwd: Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd:
>>>> Tyveri av eiendom/Fwd: Problems with a court, (Drammen Tingrett), in
>>>> Norway/Fwd: To: Branch Manager Keith Lowe
>>>> To: braathen@cyrusross.no
>>>> Cc: Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>
>>>>
>>>>
>>>> Hei,
>>>>
>>>> jeg er medlem i Akademikerforbundet, og har i dag kikket litt på
>>>> deres nettsider, i og med at jeg er på utkikk, etter
>>>> innboforsikring, (som jeg trenger nå, i min nye bolig, ifølge
>>>> husleiekontrakt).
>>>>
>>>> Men så så jeg det, at man kan få et gratis rettsråd, i året, som
>>>> medlem, av Akademikerforbundet.
>>>>
>>>> Og da tenkte jeg, på å spørre om, en sak som har gått helt i stå,
>>>> hos Drammen Tingrett.
>>>>
>>>> Det gjelder arv etter noen grandonkler, i Holmsbu.
>>>>
>>>> Min far ville ikke arve disse, (av ukjent grunn, for meg), så i
>>>> 2006, (var det vel, mens jeg bodde, i England), så arvet jeg
>>>> halvparten av min fars del.
>>>>
>>>> Men jeg har senere bestemt meg for, at jeg ikke ønsker å eie noe,
>>>> sammen med min fars slekt.
>>>>
>>>> (Jeg har omsorgssvikt-sak, mot min far, blant annet).
>>>>
>>>> Så jeg har bedt Drammen Tingrett om å foreta oppløsing av sameie.
>>>>
>>>> Og det var i 2010, (eller noe sånt).
>>>>
>>>> Og Drammen Tingrett, (ei Høysæter), har ikke gjort noe.
>>>>
>>>> Og da jeg besøkte Drammen TIngrett, ifjor,
>>>>
>>>> Så sa ei Austad der, at jeg ikke eide noen del, av eiendommen, for
>>>> min grandonkel Idar Sandersen, hadde hjemmelen, sa hu.
>>>>
>>>> Og så ba hu meg om å kontakte kartverket i Hønefoss, for å få
>>>> forklaring, på hva som hadde skjedd, med eiendommen min, i Holmsbu,
>>>> (jeg eier/eide cirka en tolvtedel, av en fiskestø, men hvis den er
>>>> verdt tolv millioner, så er jo min del verdt en million, for det
>>>> følger med strandlinje og mange naust, og det er fin utsikt, og høye
>>>> eiendomspriser, i Holmsbu).
>>>>
>>>> Men Kartverket i Hønefoss, har ikke forklart meg, om hva som har skjedd.
>>>>
>>>> Så jeg lurer på hva det er for noe slags tøys, (må jeg vel kalle
>>>> det), som foregår.
>>>>
>>>> Jeg har også blitt snytt, for arv, etter min mormor, som døde, i 2009.
>>>>
>>>> Min mor døde i 1999, så jeg burde fått en del av den arven, som min
>>>> mor skulle hatt.
>>>>
>>>> Min mor, var eldste barn, av min mormor.
>>>>
>>>> Og jeg var min mors eldste barn.
>>>>
>>>> Så jeg burde ha fått dele arven, (i oppgave, fra Larvik tingrett),
>>>> mener jeg.
>>>>
>>>> Istedet endte det med, at jeg ikke har fått noe arv, i det hele
>>>> tatt, etter bestemor Ingeborg, (enda det nå er over seks år siden, at hu
>>>> døde).
>>>>
>>>> På forhånd takk for eventuell hjelp!
>>>>
>>>> Mvh.
>>>>
>>>> Erik RIbsskog
>>>>
>>>>
>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
>>>> Date: Sat, Dec 13, 2014 at 7:04 PM
>>>> Subject: Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Tyveri av eiendom/Fwd:
>>>> Problems with a court, (Drammen Tingrett), in Norway/Fwd: To: Branch
>>>> Manager Keith Lowe
>>>> To: post@kartverket.no
>>>> Cc: "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>
>>>>
>>>>
>>>> Hei,
>>>>
>>>> jeg kan ikke se, at jeg har mottatt noe svar, på denne e-posten.
>>>>
>>>> Så jeg prøver å sende, en påminnelse, om dette.
>>>>
>>>> Håper dette er i orden!
>>>>
>>>> Mvh.
>>>>
>>>> Erik Ribsskog
>>>>
>>>>
>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
>>>> Date: Thu, Oct 2, 2014 at 5:56 PM
>>>> Subject: Oppdatering/Fwd: Tyveri av eiendom/Fwd: Problems with a
>>>> court, (Drammen Tingrett), in Norway/Fwd: To: Branch Manager Keith
>>>> Lowe
>>>> To: post@kartverket.no
>>>> Cc: "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>,
>>>> Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "HRET (postmottak)"
>>>> <post@hoyesterett.no>, Postmottak Sivilombudsmannen
>>>> <postmottak@sivilombudsmannen.no>, post.sondre.buskerud@politiet.no,
>>>> Advokatforeningen - publikumsvakt
>>>> <publikumsvakt@advokatforeningen.no>, Disiplinærnemnden for
>>>> advokater <nemnden@jus.no>, "mail.bxl" <mail.bxl@efta.int>,
>>>> eftacourt@eftacourt.int, efta-lux@ec.europa.eu
>>>>
>>>>
>>>> Hei,
>>>>
>>>> 'hjemmelen', var det, som hu Austad sa, at Idar Sandersen hadde,
>>>> (for alle eiendommene, som jeg egentlig eier en del av sameiet for).
>>>>
>>>> (Og ikke 'hevden').
>>>>
>>>> Jeg blanda litt.
>>>>
>>>> Det er ikke sånn at jeg har jobba med eiendom, (eller noe i den
>>>> duren), så jeg blander litt her, når jeg prøver å ordne, med dette.
>>>>
>>>> Mvh.
>>>>
>>>> Erik Ribsskog
>>>>
>>>>
>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
>>>> Date: Thu, Oct 2, 2014 at 5:51 PM
>>>> Subject: Tyveri av eiendom/Fwd: Problems with a court, (Drammen
>>>> Tingrett), in Norway/Fwd: To: Branch Manager Keith Lowe
>>>> To: post@kartverket.no
>>>> Cc: "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>,
>>>> Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "HRET (postmottak)"
>>>> <post@hoyesterett.no>, Postmottak Sivilombudsmannen
>>>> <postmottak@sivilombudsmannen.no>, post.sondre.buskerud@politiet.no,
>>>> Advokatforeningen - publikumsvakt
>>>> <publikumsvakt@advokatforeningen.no>, Disiplinærnemnden for
>>>> advokater <nemnden@jus.no>, "mail.bxl" <mail.bxl@efta.int>,
>>>> eftacourt@eftacourt.int, efta-lux@ec.europa.eu
>>>>
>>>>
>>>> Hei,
>>>>
>>>> som man kan se av vedleggene, så fikk jeg overført noe eiendom, i
>>>> Holmsbu, (del av sameie), i 2005.
>>>>
>>>> Og jeg har sendt flere titalls e-poster, (og også ringt mange
>>>> ganger), til Drammen Tingrett, (ei Høysæther der), fra England,
>>>> (hvor jeg har bodd, de siste ti år).
>>>>
>>>> Og når jeg besøkte Drammen Tingrett, i dag, (og fikk snakke med ei
>>>> Austad, i resepsjonen, for skifte, var det vel).
>>>>
>>>> Så sier hun, at det er Idar Sandersen, som har hevden, for disse
>>>> eiendommene.
>>>>
>>>> Hvordan har han liksom stjålet min eiendom, (del av sameie), lurer jeg.
>>>>
>>>> Det må da ha foregått noe kriminelt.
>>>>
>>>> Jeg har klagd på advokaten til Advokatforeningen.
>>>>
>>>> Så sender til dere, (med kopi til flere andre).
>>>>
>>>> Det må da være noe kriminelt, som har foregått her, mener jeg.
>>>>
>>>> Dette er også en klage, på Drammen tingrett.
>>>>
>>>> Man må faktisk flytte tilbake til Norge, (virker det som), for å få
>>>> noe som helst informasjon, fra de.
>>>>
>>>> Hvorfor kunne de ikke ha opplyst meg om dette, (at Idar Sandersen
>>>> har 'hevden', som Austad kalte det), tidligere.
>>>>
>>>> Jeg har ringt mange ganger fra England, og sendt masse e-poster, og
>>>> brukt mye tid på dette, men Drammen tingrett har bare kommet med noe
>>>> 'goddag mann økseskaft'-greier, vil jeg si.
>>>>
>>>> Dette vil jeg klage på.
>>>>
>>>> Tyveri og molbo-rett, må jeg si.
>>>>
>>>> Her må dette omgjøres snarest mulig, og svindlerne må straffes!
>>>>
>>>> Erik Ribsskog
>>>>
>>>>
>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
>>>> Date: Mon, Jul 21, 2014 at 7:19 PM
>>>> Subject: Problems with a court, (Drammen Tingrett), in Norway/Fwd: To:
>>>> Branch Manager Keith Lowe
>>>> To: admin <admin@lpl-norwegian-consulate.org.uk>
>>>> Cc: kelo02@handelsbanken.co.uk
>>>>
>>>>
>>>> Hi,
>>>>
>>>> Handelsbanken also adviced me, (in a meeting on Friday last week),
>>>> to contact the Norwegian Consulate, in Liverpool.
>>>>
>>>> So I'm sending this e-mail now.
>>>>
>>>> I have problems with a court in Norway, (Drammen Tingrett).
>>>>
>>>> I told them in 2011 to do something called 'oppløsing av sameie'.
>>>>
>>>> That means to sell a co-owned property.
>>>>
>>>> The woman there, (Høysæther), said she would do it, (on the phone),
>>>> but she still haven't sold it.
>>>>
>>>> I almost never get my jobseekers-allowance now.
>>>>
>>>> And I almost starve to death several times a year.
>>>>
>>>> I have almost no money or food now.
>>>>
>>>> So I want to sell this property so that I'm not dependant on the
>>>> Jobcentre, who I think are notorouisly irrelaiable.
>>>>
>>>> I only have a pay as you go-mobile and a mobile broadband-line at
>>>> the moment.
>>>>
>>>> So it isn't easy for me, to call the court in Drammen now.
>>>>
>>>> I was wondering if you the Norwegian Consulate could please contact
>>>> Høysæther, at Drammen Tingrett.
>>>>
>>>> And hear when I'm going to get the money, from the sale, of the
>>>> mentioned property.
>>>>
>>>> My relatives in Norway have called me 'a person non gratia', (for
>>>> some reason), and they aren't interested in buying me out, it seems.
>>>>
>>>> I was at your office in 2007, I think it was, and spoke with Liz
>>>> Murhpy, regarding my employment-case against Arvato.
>>>>
>>>> She called Tove Øvermo, (the Norwegian terrorist Breivik's
>>>> step-mother), at the Norwegian Embassy in London.
>>>>
>>>> But they didn't help me with my employement-case.
>>>>
>>>> Which was sabotaged by the Merseyside Police and Citizens Advice and
>>>> the Law Society, etc.
>>>>
>>>> Now I'm being framed and taken to court for having sent sex-emails
>>>> to a bureucrat at the Jobcentre.
>>>>
>>>> And the Jobcentre have banned me from my five closest jobcentres.
>>>>
>>>> And are making my life hell, I have to say.
>>>>
>>>> It could be linked with the employment-case against Arvato, I guess.
>>>>
>>>> I hope you can help me with this case before I starve to death, or
>>>> something like that.
>>>>
>>>> Yours sincerely,
>>>>
>>>> Erik Ribsskog
>>>>
>>>>
>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
>>>> Date: Fri, Jul 18, 2014 at 12:58 PM
>>>> Subject: To: Branch Manager Keith Lowe
>>>> To: kelo02@handelsbanken.co.uk
>>>> Cc: "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>
>>>>
>>>>
>>>> Hi,
>>>>
>>>> I'm refering to our meeting at your branch in the Exchange
>>>> Station-building, in Liverpool, this morning.
>>>>
>>>> I first had an apointment, at Barclays Bootle, with Jaqueline Hodge,
>>>> at 10AM, but she told me they didn't operate in Norway.
>>>>
>>>> I attach the files regarding the property I mentioned, in the meeting.
>>>>
>>>> I tried to contact Nordea, in Norway, regarding a loan, on this
>>>> property, in 2006.
>>>>
>>>> But the branch, (Nordea Tveita), didn't let me have a loan, (for
>>>> some reason, that wasn't explained).
>>>>
>>>> I then contacted a court in Norway, (Drammen Tingrett), to get them
>>>> to sell the property, in 2011.
>>>>
>>>> ('Oppløsing av sameie', it's called).
>>>>
>>>> Drammen Tingrett said they were going to sell the property, (a woman
>>>> named Høysæther there, said this, in 2011), but they still haven't.
>>>>
>>>> I called my grand-uncle Idar Sandersen, last month.
>>>>
>>>> He is more than 90 years old, and has the right to live at the
>>>> menioned property, for the rest of his life.
>>>>
>>>> (He is still not sick or anything, he said.
>>>>
>>>> And he could live to be a hundred years, for all that I know).
>>>>
>>>> So I've now thought about getting a loan on this property.
>>>>
>>>> Since I'm unemployed, and sometimes don't get my allowance, (for
>>>> different 'funny' reasons), and have to look for coins, on the
>>>> street, (here in Walton and in the City Centre), to not starve to death.
>>>>
>>>> So that's were it at now.
>>>>
>>>> Like I've understood it, I'm going to inherit more, when Idar
>>>> Sandersen dies.
>>>>
>>>> And also perhaps when Marit Olsen dies.
>>>>
>>>> (I'm not sure if she has any kids.
>>>>
>>>> Or if they're both 'old virgins', just to try to explain).
>>>>
>>>> It's not easy for me to co-operate with my relatives, about this.
>>>>
>>>> My unlce Runar's son Ove told me, on Facebook, (I think it was),
>>>> some years ago, that I was considered a 'person non gratia', by him,
>>>> my father and my uncles.
>>>>
>>>> (For some reason, that wasn't that clear, I think).
>>>>
>>>> And also I'm trying to have a child-neglect-case, against my father,
>>>> since he let me live alone, since I was nine years old, in Norway.
>>>>
>>>> So it's a bit complicated.
>>>>
>>>> But I'm  trying to 'realisere' this property, (get money from it),
>>>> like we say, in Norway.
>>>>
>>>> It's a bit dum dying from starvation here in the UK, when I own
>>>> property worth something like £100k, I guess, in Norway.
>>>>
>>>> Thanks again for the advice in the meeting!
>>>>
>>>> Best regards,
>>>>
>>>> Erik Ribsskog
>>
>

Jeg sendte en e-post til Leieboerforeningen

Erik Ribsskog

Problemer med husvert/Fwd: Klage/Fwd: Hevd på leilighet

Erik Ribsskog Mon, Aug 31, 2015 at 2:46 PM
To: Lars Aasen
Cc: juridisk
Bcc: Post Narverud Eiendom AS , nav.baerum@nav.no
Hei,

nå nettopp, så banka noen på døra.

Det var husverten, (som har kontor i samme bygg), og vaktmesteren.

Husvert Greftegreff, sa at jeg hadde sendt masse e-poster til han.

Jeg prøvde å forklare om, at jeg kun hadde sendt en e-post, og det var
om at kikkehullet i døra, hadde blitt ødelagt, som følge av hærverk,
forrige helg.

Men noen sender tulle-eposter i mitt navn, (som Nav kjenner til).

Husverten ville ikke høre, og han kalte meg 'soper'.

Det synes jeg at var frekt, så jeg sender om dette, til dere.

(Så kanskje dere kan se på det).

Erik Ribsskog

PS.

Datatilsynet kjenner til dette, og Nav kjenner til dette, at noen
sender e-poster, i mitt navn, (såkalt ID-tyveri).


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Sun, Aug 30, 2015 at 6:04 PM
Subject: Klage/Fwd: Hevd på leilighet
To: juridisk <juridisk@datatilsynet.no>
Cc: Lars Aasen <lbf@lbf.no>


Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Post Narverud Eiendom AS <Post@narverud.no>
Date: Sun, Aug 30, 2015 at 4:21 PM
Subject: Re: Hevd på leilighet
To: "eribsskog@gmail.com" <eribsskog@gmail.com>
Cc: Post Narverud Eiendom AS <Post@narverud.no>


Ribsskog
Tror nok du ha forstått reglene noe feil her. Anbefaler deg å forhøre
deg med advokat.
Husleien betaler du som vanlig til anvist konto. Blir husleien ikke
betalt ved forfall sendes saken til Lindorff for inndrivelse. Du
gjøres samtidig oppmerksom på at salær vil påløpe.

Fortsatt god søndag


Mvh
Jan Gunnar Greftegreff
_____________________________________________
Narverud Eiendom

Hovednr: +47 22555158
Mobil: +47 95730000
Mail: jgg@narverud.no
Home: www.narverud.no
Kontor: Drammensvn 507, 1363 Høvik
Post: PB 3040 Elisenberg, 0207 Oslo
_____________________________________________

LEGAL NOTICE: This message is confidential and may contain legally
privileged information. If you are not the intended recipient, you are
hereby notified that you have received this message in error and that
reading it, copying it, or in any way disclosing its content to any
other person, is strictly unauthorized. If you have received this
message in error, please inform the sender by reply e-mail and then
immediately delete this e-mail (including any attachments). E-mail is
susceptible to data corruption, interception, unauthorized amendment,
tampering and virus. We do not accept liability for any such actions
or the consequences thereof.

Den 30. aug. 2015 kl. 15.23 skrev Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>:

Hei.

Nå har jeg bodd såpass lenge i leiligheten at jeg har hevd på den. Så
da trenger jeg ikke betale husleie lenger, siden det er jeg som eier
den. Så sånn er det.

Mvh Erik Ribsskog

Nå blir nok min tremenning Øystein Andersen lei seg. For han er så fan, av Freddy, (og Jason), -filmer. (Eller, han var ihvertfall det, da vi var på språkreise sammen, til Brighton, sommeren 1988, husker jeg)

øystein lei seg

http://www.vg.no/rampelys/hollywood/scream-regissoer-wes-craven-er-doed/a/23515054/

Disse gikk jeg på skole sammen med, (Berger skole), fra tredje klasse. Jeg tror at disse er: 1. Marit Hurum. 2. Turid Sand. 3. Lene Lillevik. 4. Sønnen til Havre, (som eide Sandbu Tepper). 5. Ellen Greftegreff. 6. Tone Heidi Berge. 7. Dattera til Havre, (som eide Sandbu Tepper). 8. Jeg lurer på om dette er Magne Harang, (eller noe sånt), fra Øvre, (men jeg er ikke helt sikker her)

skole sammen med

https://www.facebook.com/groups/266282843489204/

PS.

Jeg lurer også på om det kan være min fetter Tommy, som står til venstre, for Ellen Greftegreff, (på bildet).

Men det er jeg ikke helt sikker på.

Tommy er vel 5-6 år yngre, enn Ellen Greftegreff, så isåfall, så var vel Tommy rimelig høy, for alderen.

(Noe sånt).

Og han med lyst hår, bak Tone Heidi Berge, må vel være Iver Strand?

Hm.

Mvh.

Erik Ribsskog

Jeg lurer på, om det her, kan være, bestemor Ågot. Men jeg er ikke sikker. Bestemor Ågot, fikk grått hår og masse rynker, en gang, på 70-tallet, (var det vel), muligens i forbindelse med, at hu fikk helvetesild, (noe hu fortalte meg, i 79/80 deromkring, (må det vel ha vært), at hu hadde hatt). Så det er ikke så lett for meg, å kjenne igjen, bestemor Ågot, fra før 70-tallet. Men hu som sitter, ved den andre enden av bordet, lurer jeg på, om kan være, bondekona Sand. Hm

bestemor ågot hm

https://www.facebook.com/groups/266282843489204/
PS.

Det her, er Ågot som ung, (hvis ikke, så er det en av søstrene, muligens Ingeborg Zachariassen f. Mogan).

Så hvis man ser på det sånn, så er det mulig, å tippe på, at hu dama på bildet, enten var Ågot, (eller muligens lillesøstera Ingeborg Zachariassen f. Mogan, som vel bodde, i Sandsveien).

Hm.

Så sånn er muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 2.

Her er mer om dette:

ågot som ung hm

http://johncons-mirror.blogspot.no/2009/11/jeg-sendte-en-e-post-til-stine-mogan.html

PS 3.

Ågot er ihvertfall hu med brillene, på det øverste bildet, (for det står forklart), og så har jeg tippet litt, (på hvem som er Ågot), på de to nederste bildene:

mer om ågot

(Samme link som ovenfor).

Jeg har litt bedre skjerm nå, (må man vel si). Og jeg tror at disse 'flagg-jentene', må være, fra venstre: Sissel Tysnes, Vigdis Tysnes og så muligens Gry Johansen. Noe sånt

sissel tysnes osv

https://www.facebook.com/244441625706471/photos/pb.244441625706471.-2207520000.1440972646./244844312332869/?type=1&theater

Bloggarkiv