Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

lørdag 26. mars 2016

Min tipptippoldemor Maren Gjedde, var født, på en herregård, på Mors, (så hun var ikke, en 'fattig prestedatter', for å si det sånn)

maren gjedde 2

http://www.danishfamilysearch.dk/cid11457583

PS.

Jeg tror det må ha vært disse, (Maren Gjedde og Laurits Christian Nyholm), som min mormor skrev om, i Aftenposten:

bestefars far

http://johncons.angelfire.com/om.html

PS 2.

Man kan se det, at en av døtrene, til mine tipptippoldeforeldre, (Maren Gjedde og Laurits Christian Nyholm), hadde et 'rart' navn, og det var fordi, at min tipptippoldefar, var med på, å bygge, Suez-kanalen, så denne datteren, var oppkalt, etter han som ledet arbeidet, med å bygge, den kanalen, da:

døtrene rart navn

http://www.danishfamilysearch.dk/cid11457583

PS 3.

Her er mer om dette:

suez wiki

https://no.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Lesseps

PS 4.

Enda mer om dette:

mer om suez

http://johncons-mirror.blogspot.no/2015/05/mer-om-min-tipptippoldefar-l-c-nyholm.html

PS 5.

Min tippoldefar Anders Gjedde Nyholm, (som senere ble forsvarssjef/Chef for Generalkommandoen, i Danmark), hadde visst 'forlatt redet', under folketellingen, i 1880, men en hans yngre brødre, har visst fått 'adelsslekt-navnet' Stjernhjelm, som mellomnavn, (av en eller annen grunn):

stjernhjelm hm

http://www.danishfamilysearch.dk/cid11457583

PS 6.

Her er mer om dette:

mer om stjernhjelm

https://sv.wikipedia.org/wiki/Stiernhielm

PS 7.

Min tipptippoldemor Maren Gjedde, døde kun 45 år gammel, (etter å ha født, noe sånt, som femten barn, (hvorav to dødfødte), vel):

maren gjedde 45 år

https://www.myheritage.dk/family-2_2004801_181392092_181392092/nyholm-laurits-christian-nyholm-maren-nyholm-fodt-gjedde

PS 8.

Nyholm-slekten, var vel ikke egentlig, en adelsslekt, (selv om min tipptippoldefar L. C. Nyholm, var hoffjegermester).

Så dette, (at adelsnavnene Stjernhjelm, (og dette Wandborg er kanskje også, noe lignende), dukker opp, det må vel da antagelig være, etter moren, (Maren Gjedde), sine forfedre).

(Hvis jeg skulle tippe, ihvertfall).

Nyholm kom nemlig, fra navnet Nødholm, (som hadde blitt modernisert, eller noe i den duren).

Men Gjedde-navnet, er jo kjent, fra Skåne, (og andre steder i Sverige), fra blant annet adelsmannen Ove Gjedde, sin slekt.

Jeg har ikke klart, å spore Maren Gjedde, tilbake til Ove Gjedde, (ennå).

Men jeg så, på et slektsforsknings-sted, at Maren Gjedde gikk tilbake, til en Niels Giædde, fra Randers-området, på 1700-tallet.

(Altså cirka hundre år etter, at Gjedde-slekten måtte forlate Helsingborg-traktene, da Skåne ble svensk).

Så om det finnes, en link noe sted, mellom denne Niels Giædde og Ove Gjedde sin slekt.

Det er spørsmålet, (for å si det sånn).

Selv om disse etter L. C. Nyholm, (som meg, for å liksom skryte litt), uansett er fine, (må man vel si), siden at han var Hofjægermester, osv.

(Noe sånt).

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 9.

Her er mer om dette:

mer om nyholm paint

http://johncons-mirror.blogspot.no/2015/07/mer-om-slektsforskning_12.html

PS 10.

Her kan man se det, at min tipptipptippoldemor Ane Marie Galtrup, hun vokste opp, på slottet Højriis, og så ble hun gift, med Anders Gjedde, og levde på herregården Glomstrup, og så døde hennes foreldre, og hun arvet Højriis, og hennes datter, (min tipptippoldemor), Maren Gjedde, hun ble gift, med L. C. Nyholm, (som man kan se ovenfor), og de kjøpte herregården Bangsbo, (i Frederikshavn), etterhvert, (som man også kan se ovenfor):

tipptipptippoldemor Ane Marie Galtrup


http://www.ourtree.dk/web/familytree/ancestor.php?ancid=132421

PS 11.

Mer om min tipptippoldefar Anders Christensen Gjedde:

tipptippoldefar

https://www.geni.com/people/Anders-Christensen-Gjedde/6000000029368089051

PS 12.

Mer om hans far, (min tipptipptippoldefar Christen Christensen Gjedde):

christen christensen gjedde

https://www.geni.com/people/Christen-Christensen-Gjedde/6000000029368131986

PS 13.

Mer om hans far, (min tipptipptipptippoldefar Christen Nielsen Gjedde):

christen nielsen gjedde

https://www.geni.com/people/Christen-Nielsen-Gjedde/6000000029367966395

PS 14.

Mer om hans far, (min tipptipptipptipptippoldefar Niels Gjedde/Giæde):

niels gjedde

https://www.geni.com/people/Niels-Gjedde/6000000029368535886

PS 15.

Men lenger tilbake, går ikke dette nettstedet, (når det gjelder forfedrene, til Maren Gjedde).

Spørsmålet er, om det finnes noe link, til Ove Gjedde, (som koloniserte Trankebar), og de.

Ove Gjedde hadde visst allerede, fått seg bygget, et gravmonument, i Skåne.

Og så ble Skåne svensk.

Og Gjedde-slekten, måtte vel da flykte, til Danmark.

(Noe sånt).

Men om de da havnet, i/ved Randers, og ble forfedrene til Maren Gjedde, (og meg).

Det veit jeg ikke.

Det er vel kanskje også en mulighet, at denne Gjedde-slekten, (fra Udbyneder, i Randers), er en egen Gjedde-slekt, (som ikke har noen forbindelse, til Ove Gjedde, (og de), i Skåne/Sverige).

Hva vet jeg.

Så sånn er muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 16.

Ove Gjedde fikk ikke lov til, å bo, i Skåne, etter at Skåne ble svensk, (enda han hadde, et gravmonument der), så han ble sendt, til København, (av svenskene), så jeg jeg lurer på, om mine Gjedde-forfedre, i Randers, kan være noen av Ove Gjedde sine etterkommere, som liksom også, måtte 'flykte', til Danmark, (etter at Skåne ble svensk), som Ove Gjedde, da:

gravmonument i gammel dansk by

https://no.wikipedia.org/wiki/Ove_Gjedde

PS 17.

Mine danske Gjedde-forfedre, var visst også kjent som: 'Garde', i folketellingen, av 1801, (av en eller annen grunn):

garde i folketelling

http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,631989,632287

PS 18.

Denne Niels Giedde/Garde, var en bror, av min tipptipptippoldefar Christen Christensen Gjedde, (og denne skrivefeilen, (Giedde/Garde), kan muligens ha vært, på grunn av, at de jo snakker, nokså 'grøtete', i Danmark, må man vel si):

gjedde bror

https://www.geni.com/people/Niels-Christensen-Gjedde/6000000029368176956

Mer om min tipptipptippoldefar Anders Christensen Gjedde

mer om tipptipptippoldefar

Mer om min danske oldemor

mer om min danske oldemor

Da jeg bodde, i København, i fjor, så fant jeg jo graven, til min tippoldefar Anders Gjedde Nyholm. Og hans mor, (min tipptippoldemor), var Maren Gjedde. Men det som er rart, er at en Goldschmidt, skriver om en Maren Gjedde, i en _roman_, som er fra, cirka den samme tiden, som min tipptippoldemor levde, vel. Hm

maren gjedde

http://runeberg.org/blaabog/1910/0322.html

PS.

Her er mer om dette:

roman om maren gjedde

http://adl.dk/adl_pub/pg/cv/AsciiPgVaerk2.xsql?nnoc=adl_pub&p_udg_id=343&p_vaerk_id=8408

PS 2.

Enda mer om dette:

mer om hjemløs roman

https://no.wikipedia.org/wiki/Me%C3%AFr_Aron_Goldschmidt

PS 3.

Nå står det jo, i PS-et ovenfor, at han 'jøde-skøyern', (Goldschmidt), hadde vært satiriker, før han skrev den boken, hvor han nevnte, en person, med min tipptippoldemors navn, (må man vel si).

Så det kan nok være sånn, (som det også står ovenfor), at satirikeren kunne merkes, i stilen, til forfatteren.

Min tipptippoldemor Maren Gjedde, hun var ikke prestedatter.

Men hun var datter, av Anders 'Gammel-Gjedde' Gjedde, som eide to slott/herregårder, på Mors, (sånn som jeg husker det).

(For jeg bestilte nemlig en bok, (Årbog for Thy og Mors), da jeg bodde, i Leather Lane, (hvor jeg bodde, fra 2006 til 2011), i Liverpool.

Og der stod det, at min tipptipptippoldefar Anders 'Gammel-Gjedde' Gjedde, eide både slottet Højris og ihvertfall en herregård, på Mors.

Men det stod vel også, at han slo seg opp, som forpakter.

(Noe sånt).

Men satiren her, er vel på grunn av, at Gjedde, er gammel dansk/skånsk uradel, etter den kjente admiral Ove Gjedde, (blant annet).

Men så hadde kanskje Gjedde-slekten, hatt noen dårlige år da, etter at Skåne ble tapt, til Sverige.

(Noe sånt).

Så sånn var nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 4.

Hvis man skal prøve, å tolke, denne satiren, noe mer.

Så kan jo: 'En fattig prestedatter', ha vært Danmark.

Danmark var jo pantsatt, til tyskerne.

(Og det var vel ingen som trodde, at de noen gang skulle klare, å få landet sitt tilbake, for å si det sånn).

Og de bruker jo flagget, til den kristne johanitterordenen.

Og det flagget blir kalt: 'Danebrog'.

Og det skulle liksom, ha falt ned, fra himmelen, (borte i Estland/Baltikum), i sin tid.

Men det var egentlig fra et fjell, (at flagget falt ned fra), har jeg lest, et sted.

Og så sa danskekongen, at dette flagget, skal jeg bruke, for Danmark.

Men da kan man lure på, hva som egentlig skjedde.

Danmark har jo ingen fjell, (må man jo si).

Så danskene var kanskje ikke så lystne, på å være korsfarere, oppå fjellet.

Og så lot de kanskje johanitterordenen, få slåss alene, (mot noen hedenske finner, eller hva det kan ha vært), da.

Og så ble kanskje johanitterordenen utslettet, der oppe, på fjellet.

Og flagget falt ned, fra fjellet, (etter at ridderne, hadde blitt presset, ut mot kanten, av fjellet, muligens).

Kan det ha vært noe sånt, som har skjedd?

Hva vet jeg.

Så sånn var muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 5.

Nei, det var visst ikke sånn likevel, (når det gjaldt Dannebrog):

ikke sånn

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/dannebrog/

Bloggarkiv