Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

lørdag 12. januar 2013

Jeg skrev et brev til Barclays

barclays 1

barclays 2

Jeg sendte en ny e-post til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet


Gmail - Klage/Fwd: Skadenummer: SA59484-001-BIK (H163117989M)GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>

Klage/Fwd: Skadenummer: SA59484-001-BIK (H163117989M)

Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Sat, Jan 12, 2013 at 7:02 PM
To:
post@tilsynet.no


Cc:
Bjorge.Skjeldestad@tryg.no

Hei,

jeg vil klage på deres medarbeider Haugsvold, for å ha villedet meg.

Først så opplyste han ikke om sikringsstiller, for advokaten, enda jeg mener at det burde ha fremgått av mine e-poster, at det var det jeg ønsket at han skulle opplyse meg om.


Den andre klagen går på at deres nevnte medarbeider så skrev at IF var riktig sikringsstiller, men IF sier at Tryg var riktig selskap.

Jeg mener at det fremgikk av min korrespondanse, med deres medarbeider, at dette gjaldt et forhold da advokat Rukke jobbet for Advokat.no.


Så her mener jeg at deres medarbeider Haugsvold ved to anledninger har vært 'vrang' og bevisst har prøvd å lure meg.

Jeg skal kopiere den første e-posten jeg sendte dere om dette, i denne e-posten, så burde dette da være mulig å se.


Jeg ser frem til å motta deres kommentar om dette.

Kan dere også bekrefte det som IF sier at Tryg var riktig sikringsstiller for denne saken, som var fra da Rukke jobbet hos Advokat.no, med min sak, som var fra 16. april til 18. juni, som jeg har skrevet til Tryg.


Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Her er mer om dette:

2012/9/3 Jonas Haugsvold <JoHa@tilsynet.no>


Det vises til dine e-poster av 22.6.2012 og 1.9.2012.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere, bl.a. ved gjennomgang av deres regnskaper og behandling av betrodde midler. Tilsynsrådet er tillagt ansvaret for å påse at den som driver advokat- og øvrig rettshjelpvirksomhet har stillet lovbestemt sikkerhet for sin virksomhet. Som et av sine hovedmål skal Tilsynsrådet gjennom aktiv tilsynsvirksomhet søke å forebygge ansvarsskader.

Tilsynsrådet kan ikke bistå deg i denne saken. Det vises til at Tilsynsrådet, ut fra sin kompetanse, verken har anledning til å anbefale særskilte advokater eller til å ta nærmere stilling til konkrete rettstvister mellom private parter. Tilsynsrådet kan heller ikke bistå med et skifte.

Dersom du mener at en advokat har opptrådt i strid med gjeldende regler for god advokatskikk, gjør vi oppmerksom på at klage eventuelt kan fremsettes skriftlig til Disiplinærnemnden for advokater på følgende adresse:

Disiplinærnemnden

Kr. Augustgt. 9
0164 Oslo

Vennlig hilsen

Jonas Haugsvold

Rådgiver

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Postboks 720 Sentrum, 0106 Oslo | Rådhusgt. 23
Tlf: 22 00 75 02 | Sentralbord: 22 00 75 00
*  post@tilsynet.no   þ  www.tilsynet.no


Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 1. september 2012 14:50
Til: Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Emne: Påminnelse/Fwd: Klage på tre advokater/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen

Hei,
jeg kan ikke se at jeg har mottatt noe svar på denne e-posten, så jeg sender en påminnelse om dette.

Håper dette er i orden!

Mvh.

Erik Ribsskog
---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2012/6/21
Subject: Klage på tre advokater/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen
To: post@tilsynet.no
Cc: larvik.tingrett@domstol.no


Hei,
min mormor døde for tre år siden, på tirsdag neste uke.

Jeg har bare fått tre tusen i arv, enda hun var etter dansk adel og kongelige og hadde malerier fra Højris slott på veggen, da hun døde, og også mange andre artige ting, som brev og møbler og alt mulig, fra sine adelige slektninger, (Gjedde, Nyholm, Fog, Adeler, etc).


Jeg ville først at advokat Erik Øvergård, i Hurum, skulle selge min eiendom der, (del av sameie), sånn at jeg kunne betale 30.000 til Tingretten i Larvik, for offentlig skifte.


Øvergård sluttet plutselig å svare meg.

Så jeg kontaktet Tingretten i Drammen, (via Namsmannen i Hurum/Røyken), og de villedet meg om salg av sameie, (Høysæter der), så jeg fikk ikke ordnet dette, for man måtte betale gebyr, og sånn, og Høysæter bare lot som om hun skulle ordne det, så mange måneder gikk tapt da, og etter dette så har jeg fått en umøblert leilighet, så jeg har ikke hatt penger til gebyr for salg av sameie.

Jeg fikk derimot dekke litt fri rettshjelp for en barnevernssak mot Svelvik kommune, av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.


Jeg sendte dette til Advokat.no og spurte om jeg kunne få en advokat i Drammen, siden dette er den nærmeste store byen, fra Svelvik.

Jeg fikk en advokat i Oslo, og tenkte at det var greit.

Men nå så jeg senere at hun Ida Valen Rukke, som jeg ble tildelt som advokat av Advokat.no, ikke har barnevern som hovedfelt.


Og at syv andre advokater hos Advokat.no hadde barnevern som hovedfelt.

Da jeg klagde på at Rukke var ineffektiv, antagelig siden hun ikke var vant til å jobbe med barnevernsaker, så slutten hun i jobben, (av en eller annen grunn), og jeg ble ikke tilbudt ny advokat, av Advokat.no.

Og dette var etter at Rukke hadde opplyst meg om at hun hadde en timelønn på over 2000, og etter at jeg hadde bedt henne om å ordne med det offentlige skiftet, i Larvik, for meg, samt oppløsing av sameie, i Holmsbu, og andre saker.

Jeg sendte så e-post til en advokat Bille, i Drammen, som ikke har svart meg.

Jeg mister nå antagelig den arven, etter min mormor, morfar og mor, (siden min mor og morfar døde før min mormor).

For fristen der er mandag eller tirsdag, neste uke, å be om offentlig skifte.


Og jeg har vært arbeidsledig i England, under finanskrisen, så jeg har ikke klart å spare opp penger, og salget av sameiet i Holmsbu har jo ikke latt seg gjennomføre grunnet sabotasje, (må jeg kalle det), fra Øverland og Tingretten i Drammen.

Jeg ønsker jo selvfølgelig først og fremst at jeg får innvilget offentlig skifte, etter min mormor, hos Tingretten i Larvik.

Kanskje kan gjøre dette for meg?


Sender kopi til Tingretten i Larvik og advokat Bille i Drammen.

Jeg ønsker også erstatning på grunn av tullet fra de nevnte advokatene.


Jeg har måttet gått rundt i Newcastle, en hel natt, med alt jeg har hatt av eiendom her borte, (City Self Storage vil ikke sende meg de 'norske' tingene mine), og nesten fryst ihjel, fordi jeg ikke har fått solgt eiendom i Norge og vært prislagt diverse lugubre britiske hosteller, osv.

Så disse advokatene kan man få billig av meg, og jeg håper dere lar de miste bevilgningen.

Jeg blir systematisk tullet med, synes jeg det virker som, og jeg ønsker å få mye penger i erstatning, for at det skal være enklere for meg, å beskytte meg mot slik systematisk tulling og jeg har også overhørt at jeg er forfulgt av 'mafian', som var grunnen til at jeg flytta fra Norge, i 2004.

Så jeg håper på amerikansk metode her, med mye erstatning til folk som er offer for maktmisbruk, osv.

Fikk også noen dokumenter etter de kjente slektningene mine Anders Gjedde Nyholm, en general og en dommer i Haag, Didrik Nyholm, av min mormor, på 80-tallet.

Men så skulle Ingeborg ha tilbake dette.


Og hu var jo gammel allerede da, så jeg sa det var greit.

Men nå som hun er død, så er jo dette egentlig mitt, mener jeg, man kan jo ikke ta tilbake en gave.

Og min mormor hadde også masse andre artige brev fra Maren Gjedde, mm., som jeg syntes at virker interessant både for meg selv og også historisk.

Og jeg er den eneste som har interesse for sånt, i slekta, sa min mormor, mens hun levde.

Også skal jeg liksom bare få 3000 i arv, enda min mormor og morfar hadde det største huset i Nevlugnhavn, på 80-tallet, og de så ut som en antikkforretning eller museum.


Hvor har det blitt av verdiene?

Det er ikke riktig at jeg bare skal få 3000 etter min mor, mormor og morfar, mener jeg.

Her er det noe alvorlig tull.

Hvorfor skal ikke jeg få offentlig skifte?

Kan dere ordne det?

Pluss erstatning også for det andre tøyset.


Men offentlig skifte-fristen går visst ut på mandag eller tirsdag neste uke.

Erik Ribsskog
---------- Forwarded message ----------
From: Mona Mjøen McKiernan <mmm@advokatforeningen.no>
Date: 2012/6/21
Subject: Din henvendelse til Advokatforeningen
To: "eribsskog@gmail.com" <eribsskog@gmail.com>
Erik Ribsskog,

Det vises til din henvendelse av 20.juni 2012, vedrørende klage på advokat.

Av henvendelsen fremgår det at du ønsker å klage på advokat.no.

Vi viser til vårt tidligere svar av 18.juni 2012, der det fremgår at en klage må sendes per post og gjelde en navngitt advokat.

All informasjon om hvordan du skriver en klage finner du her: http://www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/

Vedrørende hva en klage kan føre til finner du informasjon om dette her:http://www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/#hvafrerklagenetil

Til ditt spørsmål om hva du skal gjøre med det offentlige skiftet minner vi om at Advokatforeningen ikke kan tilby juridisk rådgivning. Vi kan heller ikke tildele en advokat til deg.
Vi råder deg til å ta kontakt med en advokat for å få hjelp med dette. Din advokat finner du her:
http://www.advokatenhjelperdeg.no/finn-advokat/
Alle som praktiserer som advokat, er lovpålagt å gi sine klienter økonomisk trygghet for eventuelle feil de gjør som advokat. Du finner mer informasjon om erstatning og hvordan du kan rette et erstatningskrav mot advokaten her: http://www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/#kanjegferstatning


Med vennlig hilsenMona Mjøen McKiernan

ADVOKATFORENINGEN / THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION

Kristian Augusts gate 9, N-0164 Oslo T +47 22 03 50 50 E mmm@advokatforeningen.no
www.advokatforeningen.no www.advokatenhjelperdeg.no  
From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sent: 20. juni 2012 20:57
To: Mona Mjøen McKiernan
Cc: Disiplinærnemnden for advokater
Subject: Re: Din henvendelse til Advokatforeningen

Hei,
ok, jeg videresender denne korrespondansen til dem, så får jeg håpe at de tar kontakt.


Også ønsker jeg samtidig å klage på Advokat.no.

Som tidligere nevnt, så ba jeg om en advokat i Drammen, siden dette er den nærmeste store byen, fra Bergeråsen, hvor omsorgssvikten fant sted.

(Etter at jeg ble innvilget Fri Rettshjelp, fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus).

Jeg ble tilbudt en advokat i Oslo.

Og jeg tenkte at det var greit.

Men da jeg sjekket nettsidene til Advokat.no nærmere, så så jeg det, at Advokat.no hadde syv advokater i Oslo, som var spesialister på barnevern.

Og selv om min sak er en barnevernssak, (min far lot meg bo alene fra jeg var ni år, og jeg fikk fri rettshjelp til en barnevernssak mot Svelvik kommune).

Så ble jeg gitt en advokat som _ikke_ hadde barnevern som hovedfelt.

Og så, her om dagen, slutter plutselig den advokaten.


Advokat.no skulle jo da selvfølgelig ha tilbudt meg en ny advokat.

Men det gjorde de ikke.

De bare sa at de var ferdig med saken.

Og dette etter at jeg hadde forklart for hun Rukke der, at jeg blir snytt for arv også, og trenger hjelp av en advokat, til å få Tingretten i Larvik, til å ha offentlig skifte, etter min mormor, og fristen der er 26. juni, altså på tirsdag neste uke.

Så at Advokat.no bare sluttet å jobbe med sakene mine, det kan koste meg arven etter min mor, (som døde i 1999), og min mormor som var fra danske kongelige og adelige.

Så jeg synes Advokat.no oppfører seg så besynderlig, at jeg ønsker å klage.

Samtidlig så lurer jeg på hva vitsen er med å klage, for Øvergård fikk bare 2000 i bot, og jeg fikk ingenting i erstatning.


Og dette gjaldt salg av min del av et sameie i Holmsbu, som jeg ville selge for å ha råd til det nevnte offentlige skiftet da.

For meg så virker det som at jeg bare blir systematisk tullet med av norske advokater, (er det mafian som trekker i tråder, jeg har overhørt i 2003 at jeg er forfulgt av dem).


Hvordan skal jeg liksom få ordnet med det offentlige skiftet da.

Hvorfor kan liksom ingen i Norge hjelpe meg med det, nå er det bare noen dager igjen til fristen går ut.


Men Advokatforeningen er så idiotisk organisert at dere ikke gir erstatning til ofre for deres mafia-advokater, og kun gir mindre enn en timelønn i bot til disse mafia-advokatene så det er jo helt håpløst.


Det burde vært som i USA hvor folk får store erstatninger.

Ellers så kommer de aldri av flekken.
Jeg blir litt kvalm her jeg sitter i England av dette mafia-opplegget som foregår i Norge.

Så nå må dere forte dere å gi Advokat.no 2000 i bot, de også.


Hva skal liksom løse seg da, tenker dere?

Dette er jo helt meningsløst egentlig.
Kan dere ikke tilby meg advokathjelp, eller noe, i det minste?

Hvordan skal jeg få ordnet med dette offentlige skiftet hvor fristen går ut 26. juni.

Det kan jo være at den egentlige grunnen til at Advokat.no oppførte seg så besynderlig var for at jeg skulle miste kontrollen over det arveoppgjøret, pga. at en mafia står bak, og trekker i tråder.

Jeg rekker jo ikke nå å få en ny advokat til å ordne med dette.

Så om dere kan ordne med det.

Jeg har skrevet om disse problemene på blogg i tre år nå, og ingen i Norge gjør en dritt, så jeg er rimelig oppgitt, for å si det sånn.

Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2012/12/10
Subject: Re: Skadenummer: SA59484-001-BIK (H163117989M)
To: ansvarskade@if.no
Cc: arne.einar.brun@tryg.no


Hei,

ok, det var en 'premie-idiot', hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, som sa at IF var riktig selskap, skjønner du.

Jeg sender nå e-post til en i Tryg, så håper jeg at jeg får erstatning tilsvarende det denne nå ødelagte saken, (må man vel si), ville vært verdt, etter å ha vunnet den, i retten.


Takk for deres forklaring om dette!

Og hils min fetter Tommy.

Dere må ikke glemme å bytte ut Audi-en hans, med jevne mellomrom, sånn at han slipper å kjøre rundt i et gammelt vrak som snart må kondemneres.


Mvh.

Erik Ribsskog


2012/12/10 <ansvarskade@if.no>
[image]

Vedr. erstatningskrav mot Advokat.no/Ida Valen Rukke


Det vises til mottatt erstatningskrav under sikkerhetsstillelsen/forsikringen til advokat Ida Valen Rukke. På bakgrunn av denne henvendelsen har vi opprettet et referansenummer SA59484-BIK. Jeg ber om at det vises til dette referansenummeret ved henvendelser vedrørende saken.


Ida Valen Rukke sluttet i Advokat.no og tegnet ny forsikring og sikkerhetsstillelse hos If Skadeforsikring 01.08.12 gjennom ny arbeidsgiver. Det fremgår av forsikringsbeviset hos oss at et krav må være reist mot sikrede eller forsikringsselskapet i forsikringstiden for å falle inn under ordningen.


Ut fra dokumentasjonen vi har mottatt synes kravet i nærværende sak å være rettet mot Advokat.no/Rukke i perioden før If Skadeforsikring tegnet forsikringen/sikkerhetsstillelsen. Kravet må således gjøres gjeldende mot det forsikringsselskapet der Advokat.no/Rukke hadde sin forsikring tidligere. Jeg har fått opplyst at dette er Tryg.


Ut fra ovenstående vil forholdet ikke bli behandlet videre hos If skadeforsikring.
Vennlig hilsen

If
Birgitte Knudtzon

Advokat - Ansvar Skade


Telefon: 21495821Jeg sendte en påminnelse til NITO


Gmail - Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Utmelding
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Utmelding


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Sat, Jan 12, 2013 at 6:18 PM

To:
epost@nito.noHei,

jeg kan ikke se at jeg har mottatt noe svar på denne e-posten, så jeg sender en påminnelse om dette.

Håper dette er i orden!

Mvh.

Erik Ribsskog---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2012/11/20
Subject: Oppdatering/Fwd: Utmelding
To: epost@nito.no


Hei,

jeg så i VG.no nå at dere har fått ny ledelse.

Jeg er fortsatt arbeidsledig i England, og arbeidsformidlingen her tuller med meg.


Så jeg lurte på om jeg kunne få et sånt nødlån som dere skriver om, på nettsidene deres, siden jeg har vært medlem hos dere før.

Håper dette er i orden!

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2010/12/13
Subject: Utmelding
To: epost@nito.no


Hei,

jeg har havnet i en vanskelig situasjon, i utlandet, etter at jeg overhørte det, at jeg var forfulgt av 'mafian', i Oslo, i 2003, uten å være noe kriminell, eller lignende.


Jeg ble også forsøkt myrdet, på Grete Ingebrigtsen sin gård, i Kvelde, i 2005.


Politiet gir meg ingen av mine rettigheter, de vil ikke si hvem denne 'mafian' er, og de vil ikke etterforske mordforsøket mot meg.

Dere hos NITO, gir meg ingen hjelp med dette, enda jeg har vært medlem hos dere, i over et år nå.


Dere hjelper meg ikke når banken ikke vil gi meg NITO-kortet, som ville hjulpet meg å rydde opp dette, noe som burde være en selvfølge, at dere burde være solidariske, i forbindelse med, og si at jeg også, som NITO-medlem, burde fått det kortet.


Men dere er bare ignorante, ovenfor denne trakasseringen av meg, fra deres bank-samarbeidspartner.

Dere vil heller ikke hjelpe meg med CV-en min, enda dette er et tilbud dere gir til deres medlemmer.


Ei heller kurs vil dere gi meg hjelp til, enda jeg fikk graden min, fra HiO IU, på rundt den samme tiden, som jeg ble medlem hos dere, og i så henseende, burde blitt sett på et studentmedlem, mener jeg.


Dere svarer ikke engang på mine klager på dette, og jeg har fått en artikkel, om likestilling, fra President Marit Stykket sin e-post adresse.

Så om dere 'kødder' med meg, siden jeg er mann?

Det er jo helt borti natta og hinsides alt som forbindes med en interesseorganisasjon.

Så det her synes jeg er jævlig dårlig, for å si de rett ut, og jeg vil ikke være medlem i en så handlingslammet organisasjon, som dere er, for det tyder på at noe er alvorlig galt hos dere, vil jeg si.


Så denne organisasjonen deres vil ikke jeg være med på å legitimere.

Erik Ribsskog
Jeg fikk et brev fra the Jobcentre

jcp 1

jcp 2

jcp 3

jcp 4

Mer fra Facebook

enda mer fra facebook liver building

https://www.facebook.com/pages/Living-In-Liverpool/147602534477?fref=ts

Jeg sendte en e-post til DWPGmail - Your letter of 11/1
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Your letter of 11/1


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Sat, Jan 12, 2013 at 1:46 PM

To:
CONTACT-US <CONTACT-US@dwp.gsi.gov.uk>

---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: Sat, Jan 12, 2013 at 1:43 PM
Subject: Your letter of 11/1
To: northwest.complaintsresolutionteam1@dwp.gsi.gov.uk


Hi,


thank you for your letter of 11/1, (which I attach a scanned copy of), which I recieved today.

I can't say that I remember sending DWP a letter recently.

Is this about the letter I sent to the manager, at Birkenhead Benefit Centre on 4/1?


Has that letter been sent on to you, I was wondering.

I just tried to get the Birkenhead BC-manager to explain a bit more about a letter they sent me, on 2/1.


Other than that, I go to the Jobcentre forthnightly now, and I just explain to them, if I've been working on my two small businesses, and then the hours etc., are written on a form.

So this is working fine at the moment.


I just wanted to make sure about that I did it right with the royalties, etc.

But this is working ok at the moment, so it's not like a big hurry, so if you need more than 15 working days to sort this, then that shouldn't be a big problem at the moment.


Just to try level a bit more about this.

Thanks again for the letter!

Best regards,

Erik Ribsskog


dwp.jpg
78K

PS.

Her er vedlegget:

dwp

Jeg fikk et brev fra DWP

dwp

Jeg sendte en ny e-post til LHT


Gmail - New update/Fwd: Update/Fwd: Email confirmation of receipt -
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


New update/Fwd: Update/Fwd: Email confirmation of receipt -


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Sat, Jan 12, 2013 at 12:25 PM

To:
csc@lht.co.uk


Cc:
info@tpas.org.uk


Bcc:
LbF Leieboerforeningen <lbf@lbf.no>Hi,

today I got a third letter from you this week, (which I attach a scanned copy of), about Test Panel-membership.

I notice that I think it's a bit much LHT now, for me.


I lost a bit temper yesterday, when the electritian knocked on my door regarding the lamp in the communal area.

And I also thought your second letter was a bit vague.

I'm sorry I lost my temper a bit yesterday, because of this.

So this third letter gives me a chance to appologise again for losing my temper a bit yesterday.

I think I should wait a year or two before I join any Tenant Panel or things like that.


Because I don't really understand what's going on at your office now, regarding the second letter I got from you yesterday.

Because this letter was so vague, I think, and also the e-mail wasn't that spesific.

So I would have wanted to wait a while, until the other 'LHT-stuff' which is going on, has calmed down, untill I joined a Test Panel.

Because I feel a bit alienated almost, since I don't understand the processes you have started, after I sent you some correspondence regarding the gate etc., in the latest week.


Hope this is alright, and thank you very much for this invitation to your Tenant Panel.

January is the ninth month I live in this appartment, so it isn't that recently that I became a tenant, by the way.


But that's no big deal.

Thanks very much for the key to the gate, I can enjoy me freedom more now, since I can go out at night without worring about if the gate is going to be possible to open, when I get home.


Thanks again for the help with this!

Best regards,

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: Fri, Jan 11, 2013 at 9:59 PM
Subject: Update/Fwd: Email confirmation of receipt -
To: csc@lht.co.uk
Cc: info@tpas.org.uk


Hi,


yesterday I also got a second letter from LHT, I noticed now.

(At first I only saw your 'Repairs Service'-folder, in that envelope.

But I saw your letter now since I was going to put the folder away with the other Landlord-files).

This second letter was a bit vague, I think, after I've read it now.

It only says 'the matter', and isn't specific when it comes to which complaint-issue you mean.


It also doesn't say the date of my complaint/correspondence.

This is a bit strange to me who has gone to business-school.

It's almost like something a bit degenerated, I think.

(Even if I almost didn't dare to write that.

Because I didn't want to be inpolite).

I'm very sorry if I'm to frank with my feed-back.

But this is frusterating I think, that this mentioned letter is this vague.


Sorry again that I thought I had to write the word 'degenerated'!

Best regards,

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------

From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Fri, Jan 11, 2013 at 1:20 PM
Subject: Re: Email confirmation of receipt -
To: LHT Customer Service <csc@lht.co.uk>
Cc: Liverpool Direct <liverpool.direct@liverpool.gov.uk>


Hi,


that's brilliant.

There was an electrician here on the door now, regarding the lamp in the court.

I showed him which lamp it was, and he was going to take a picture of it, and get it fixed.

I explained it wasn't to do with this flat really, but with LHT.

By the way, like you know, Keith Court is in Keith Avenue, and Keith Avenue sort of becomes Frodsham Street, when it crosses City Road.


And in Frodsham St. someone have started trowing garbage-bins on the pavement, it seems.

I guess this is to do with the Council, (or something), so I send a copy e-mail to them.


Or else the whole area is going to start to turn into a slum, I think, if people just throw the garbage everywhere.

My grandfather was a councelor, in the municipality of Hadsel, in Northern Norway, in the 60's and 70's, and he was on the radio, in Norway, when he quit in that job, and he didn't like it that people threw garbage everywhere, on the mountain there, I heard when I got the radio-programme in the post, from Norway.

So I think I should complain about this a bit.

Also, I think it's strange the electrician contacts me, (on my door), about the repair, in the comunal court/LHT-area.He should speak with LHT about repairs in that area, I think.

That was a bit strange, I think now.

I used to be a Shop Manager in Norway.

And if one of the shops customers complained about something, I wouldn't have sent a repair-guy on their door to ask whay they meant.

I would have talked to the repair-guy myself.

So this I thought was a bit strange.

People doesn't want to report problems then if they have to be like LHT-staff.


How could you know I wasn't out?

Hm.

Anyway I send the pictures from Frodsham Street.

And I hope the Council don't have to send people on my door to sort that problem.


Best regards,

Erik Ribsskog


On Fri, Jan 11, 2013 at 12:01 PM, LHT Customer Service <csc@lht.co.uk> wrote:
Good Morning Mr Ribsskog,Thank you for your email and I am delighted to hear that the gate with key access is working well for you.


It is important that the area is maintained to a high standard and therefore we will go ahead with the jobs we have scheduled as a result of your earlier email.


I will record on your account that there are no outstanding issues that we have yet to deal with for you. Thank you for your confirmation.Best Regards,

Donna Sanders

Assistant Co-ordinator

Customer Service Centre

Liverpool Housing Trust

Priory House

Runcorn

WA7 2FS

Tel No: 01928 796000

Email:

csc@lht.co.uk
Web:

www.lht.co.uk
LHT is part of Symphony Housing Group**********************************************************************
This email and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the individual or entity to whom they
are addressed. If you have received this email in error please notify
the system manager.
Scanned by the Clearswift SECURE Email Gateway.
www.clearswift.com
**********************************************************************


third letter lht.jpg
97K
PS.

third letter lht

Jeg fikk enda et brev fra LHT

third letter lht

Fler bilder fra Liverpool

PIC_4963

PIC_4964

PIC_4965

PIC_4966

PIC_4967

PIC_4968

PIC_4969

PIC_4970

PIC_4971

PIC_4972

PIC_4973

PIC_4974

PIC_4975

PIC_4976

PIC_4977

PIC_4978

PIC_4979

PIC_4980

PIC_4981

PIC_4982

PIC_4983

PIC_4984

PIC_4986

PIC_4987

PIC_4988

PIC_4989

PIC_4990

PIC_4991

PIC_4992

PIC_4993

PIC_4994

PIC_4995

PIC_4996

PIC_4997

PIC_4998

PIC_4999

PIC_5000

PIC_5001

PIC_5002

PIC_5003

PIC_5004

PIC_5005

PIC_5006

PIC_5007

PIC_5008

PIC_5009

PIC_5010

PIC_5011

PIC_5012

PIC_5013

PIC_5014

PIC_5015

PIC_5016

PIC_5017

PIC_5018

PIC_5019

PIC_5020

PIC_5021

PIC_5022

PIC_5023

PIC_5024

PIC_5025

PIC_5026

PIC_5027

PIC_5028

PIC_5029

PIC_5030

PIC_5031

PIC_5032

PIC_5033

PIC_5034

PIC_5035

PIC_5036

PIC_5037

PIC_5038

Bloggarkiv