Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

tirsdag 5. mai 2015

Fler mobilbilder

Mer om Anders Gjedde Nyholm

Erik Ribsskog

SV: Anders Gjedde Nyholm (Chef for Generalkommandoen) - gravminne på Garnisons Kirkegård. [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

Erik Ribsskog Tue, May 5, 2015 at 3:58 PM
To: Ole Breitenstein
Cc: Vernepliktsverkets kontaktsenter ved Wenche Molstad , Pia Ribsskog
Hei,

ja, det er ikke annet å vente, fra disse samvirkene.

Det er bare kommunister hele gjengen, (må man vel si).

Min søster Pia klagde en gang, til meg og min stesøster, om at hun
ikke klarte å finne seg en hvit mann.

(Kun sorte).

Og jeg hadde en troppsjef, i infanteriet, som het Sverre Frøshaug.

Og da tenkte jeg, at kanskje Frøshaug og Pia, kunne ha giftet seg, i
Kastellskirken.

Siden at Pia er tippoldebarn, av deres tidligere kommandant Anders
Gjedde Nyholm.

Og da hadde kanskje Frøshaug blitt med på dette.

Hvis han fikk ha bryllupet, på et så fint sted.

Så jeg må si at dette fra Kastellskirken var skuffende.

Jeg er ikke sikker på hva de mener.

Men det var noe med en degn.

Og det var bare noe skøy, fra Ludvig Holberg, (som jo døde i
København, noen steinkast fra Kastellet), sitt skuespill 'Jeppe på
Bjerget'.

Og at man skal bli så sur, og ikke eie humor.

Det er noe hjemmetyskt, over dette, må jeg si.

Så her ble jeg skuffet, må jeg si.

Men dere 'kommunistene', kan kanskje høre med de kastells-prestene, om
det er ok, med et slikt bryllup, mellom min søster og min tidligere
troppsjef Frøshaug.

På forhånd takk for eventuell hjelp!

Mvh.

Erik Ribsskog


2015-05-03 19:43 GMT+02:00 Ole Breitenstein <olb-lyngby@breiti.dk>:
>         Til Erik Kribsskog
>
>         Hermed de oplysninger vi har kunnet fremskaffe ang. Din familie.
>
>         Med venlig hilsen
>
>         Ole breitenstein
>
>
>
>
>
> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: FES-GKKAS02 Konradsen, Søren [mailto:FES-GKKAS02@mil.dk]
> Sendt: 30. april 2015 16:34
> Til: 'ole breitenstein'
> Emne: VS: Anders Gjedde Nyholm (Chef for Generalkommandoen) - gravminne på Garnisons Kirkegård. [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
>
> RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION
>
> Hej Ole! - herunder kan du se hvad det er lykkedes mig at finde ud af. Jeg synes at du bare skal svare manden at vi ikke i vores Samvirkearkiver har noget, der kan bidrage. Henvis ham til Landsarkivet (ligesom Garnisonskirken har gjort), og så lukker vi 'sagen' dér.
>
> Kastelshilsner
>
> Søren
> ___________________________________________
>
> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: Kim Korning Frisenette [mailto:KFR@KM.DK]
> Sendt: 30. april 2015 16:21
> Til: FES-GKKAS02 Konradsen, Søren
> Emne: SV: Anders Gjedde Nyholm (Chef for Generalkommandoen) - gravminne på Garnisons Kirkegård. [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
>
> (FKIT besked: Denne mail kommer fra Internettet.)
>
>
> Kære Søren.
>
> Tak for din mail.
> Vi har haft kontakt med manden, og har anvist ham en mulig løsning via Landsarkivet. Mere kan vi ikke gøre for ham herfra, og vi ønsker det heller ikke, da han har været ubehagelig og ubehøvlet i korrespondancen med os.
>
> Med venlig hilsen
>
> Kim Frisenette
> Kastelskirken
>
>
> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: FES-GKKAS02 Konradsen, Søren [mailto:FES-GKKAS02@mil.dk]
> Sendt: 30. april 2015 16:06
> Til: Kim Korning Frisenette
> Emne: VS: Anders Gjedde Nyholm (Chef for Generalkommandoen) - gravminne på Garnisons Kirkegård. [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
>
> RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION
>
> Kære Kim! - Soldatersamvirkets formand i København har fået denne henvendelse fra en søgende/spørgende nordmand, bosat i København.
>
> Jeg tillader mig at spørge om I i Garnisonskirken kan hjælpe den pgl. med svar. I Soldatersamvirkets arkiver findes der ikke noget, siger formanden.
>
> Med Kastelhilsner
>
> Søren
> Seniorsergent
> GK KAS SIKOF / MON-ansv.
>
> Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
> GK KAS
> Gl. Hovedvagt, Kastellet 1
> DK-2100 København Ø.
> Mobil:    +45 7221 1022
> E-mail: fes-gkkas02@mil.dk
> www.forsvaret.dk/fes
> ___________________________________________
>
> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: KSS [mailto:formand@soldatersamvirke.dk]
> Sendt: 24. april 2015 19:24
> Til: 'Egon Pedersen'; 'Kaj Clausen'; 'Kim Jønsson'; 'Michael Bedsted.'; 'ole breitenstein'; 'Peter Parbst'; 'Svend Knudsen'; FES-GKKAS02 Konradsen, Søren; 'Søren Konradsen'
> Emne: VS: Anders Gjedde Nyholm, (Chef for Generalkommandoen), sitt gravminne, (på Garnisons kirkegård)
>
> (FKIT besked: Denne mail kommer fra Internettet.)
>
>
>         Hej bestyrelse.
>
>         Er der en af jer der kan forsøge at svare denne person?
>
>         Hilsen
>
>         Ole Breitenstein
> ___________________________________________
>
> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
> Sendt: 16. april 2015 17:12
> Til: formand@soldatersamvirke.dk
> Emne: Anders Gjedde Nyholm, (Chef for Generalkommandoen), sitt gravminne, (på Garnisons kirkegård)
>
> Hei, jeg er norsk, men hadde en dansk mormor, Ingeborg Ribsskog f. Heegaard,
>
> som var barnebarn av den danske generalen, Anders Gjedde Nyholm.
>
> Jeg bor nå i København, og jeg var i dag innom Garnisons Kirkegård,
>
> for jeg har en del slektninger begravet der.
>
> Også min mors grandtante Magna Adeler f. Nyholm, hvis jeg ikke tar helt feil.
>
> Mens jeg gikk rundt og så etter Adeler sin grav (som jeg ikke fant), fant jeg
>
> mine tippoldeforeldre, Mary Eva Carla Fog og Anders Gjedde Nyholm, sin grav.
>
> Det stod på gravminnet, at det var reist av deres forening (Københavnske Soldaterforeningers Samvirke).
>
> Jeg undrer da på, i den forbindelse: var det sånn, at Anders Gjedde Nyholm sine slektninger, ikke
>
> selv ønsket å betale for et gravminne?
>
> Hva var historien rundt dette, lurte jeg.
>
> På forhånd takk for eventuell hjelp!
>
> Mvh.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION
>
> RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION
>
> ________________________________
>
> Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for modtageren. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i nogen sammenhaeng og vi beder dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selvom e-mailen og enhvert vedhaeftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan paavirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og laeses, aabnes den paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du har problemer med at aabne vedhaeftede filer, kan du finde information paa dette link http://forsvaret.dk/FKIT/Pages/winmail.aspx .
>
> Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message. If you are having trouble opening attached files, you can get further information via this link http://forsvaret.dk/FKIT/Pages/winmail.aspx
>
> RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION
>

Jeg sendte en e-post til politiet i København

Erik Ribsskog

0100-00170-00168-15

Erik Ribsskog Tue, May 5, 2015 at 3:45 PM
To: kbh-ledelsessekretar@politi.dk
Cc: post , Akademikerforbundet , "post@nav.no" , nav.baerum@nav.no, postmottak@fmoa.no, Postmottak Sivilombudsmannen , she , Bjørn Ribsskog
Hei,
det høres bra ut!
Det var bra at man kunne sende om dette, også på e-post, da var dere ikke vanskelige, (må man vel si).
Jeg ble forespeilet en økonomisk kompansasjon, av politi-offiserene på deres stasjon, (like ved Isted gade).
Det hadde vært bra, ettersom at Nav i Norge, (den norske arbeidsformidlingen), tuller med meg, (må jeg si).
Jeg minner også om, at jeg sendte København sitt politi, en anmeldelse, (av identitetstyveri), for mange uker siden, (før den ulovlige arrestasjonen deres, i den norske kirken, her i byen), som dere fortsatt ikke har svart på.
Med hilsen
Erik Ribsskog


2015-05-05 14:59 GMT+02:00 <kbh-ledelsessekretar@politi.dk>:
Til Erik Ribsskog,


Københavns Politi, Ledelsessekretariatet, bekræfter hermed modtagelsen af Deres mail af 7/4-15.

Skrivelsen er modtaget her den samme dato.

Jeg kan oplyse, at Ledelsessekretariatet i øjeblikket har et stort antal sager til behandling. Vi vil dog bestræbe os på at besvare Deres henvendelse indenfor 90 dage fra modtagelsen.

Med venlig hilsen

Sanne Riddell
overassistent

cid:image001.jpg@01CB3493.58ACD630

Ledelsessekretariatet,
Politigården, opgang F, 1. sal, fag 22
1567 København V
Tlf.         +45 3314 1448
Direkte: +45 3521 2516
E-mail:   sri003@politi.dk
Web:      www.politi.dk/koebenhavn

Fler mobilbilder

Mer om Burger-Anita

Erik Ribsskog

Tremenning Anita

Erik Ribsskog Tue, May 5, 2015 at 12:04 PM
To: Anton Sport Lillestrøm
Cc: ronny@evoelsykler-lillestrøm.no
Hei,

takk for svar og beklager feilsending!

Jeg sender en kopi av denne e-posten til Evo sykler, og så blir det
spennende å se, om det var riktig Anita og riktig sykkelbutikk.

Har jobba, på Matland/OBS Triaden, så jeg har jobba litt i butikk, i
Romerike selv.

Men på Triaden-senteret, så var det ikke noen sykkel-butikk, (såvidt
jeg kan huske, ihvertfall).

Men igjen mange takk for hjelp!

Mvh.

Erik Ribsskog


2015-05-05 8:58 GMT+02:00 Anton Sport Lillestrøm
<butikk.lillestrom@antonsport.no>:
> Hei!
>
> Vi kjenner ikke til noen Anita. Mulig det kan være Evo El-sykkel i
> Lillestrøm? Lykke til videre!
>
> Sportslig Hilsen
> Anton Sport, Lillestrøm
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
> Sendt: 30. april 2015 14:12
> Til: lillestrom@antonsport.no
> Emne: Tremenning Anita
>
> Hei,
>
> jeg hørte med noen fra heimbygda mi, (Berger), at min tremenning Anita, (fra
> Hanaborg), nå jobber i sykkelbutikk, (sammen med sin ektemann, som eier
> butikken), i Lillestrøm.
>
> Er det Anton Sport som er riktig butikk, lurte jeg.
>
> (Anita har lyst hår, og er på min alder, og jeg er 44 år.
>
> Hu het vel Anita Syvertsen, som pikenavn, hvis jeg ikke tar helt feil).
>
> På forhånd takk for eventuell hjelp!
>
> Mvh.
>
> Erik Ribsskog

Bloggarkiv