Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

lørdag 31. januar 2015

Jeg sendte enda en e-post til UIO

Erik Ribsskog

Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage

Erik Ribsskog Sat, Jan 31, 2015 at 7:24 PM
To: postmottak@uio.no
Cc: Studentombudet UiO , postmottak@uhr.no
Hei igjen,

og på bildet, på foreleseren sin UIO-side.

Så ligner han, på Neil Gailman.

Men da han dukket opp, på forelesningen, så ligna han vel mer, på Morrisey.

Men hu dama, som hadde klassen før oss.

Hu ligna også litt, på Neil Gailman, må man vel si.

Så det var litt rart.

Så det er mulig, at dette er en australer, som har bodd i Norge, i
10-20 år, og som har blitt norsk statsborger.

Hva vet jeg.

Men å oppdatere UIO-bildet, hadde kanskje vært en ide.

Det var også en slags rar samling, som var u-obligatorisk, i forrige
uke, i dette faget.

Så det blir litt mye rart, synes jeg.

Et forkurs som ikke er obligatorisk.

Det kan jeg ikke huske, fra NHI, for å si det sånn.

Men men.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Sat, 31 Jan 2015 11:59:04 +0100
Subject: Oppdatering/Fwd: Klage
To: postmottak@uio.no
Cc: Studentombudet UiO <studentombudet@uio.no>, postmottak@uhr.no

Hei,

jeg så også det nå.

At UIO har gitt meg en e-post-adresse, som heter noe med 'IAKH'.

Og det betydde visst institutt for arkeologi, konservering og historie.

Men jeg er enkeltfag-student.

Så dere må vel bytte e-post-adresse for meg, til
eriklri@student.enkeltfag.uio.no.

Sånn at folk skjønner det, at jeg er enkeltfag-student.

Hvor lenge beholder jeg UIO-e-post-adresse, forresten?

Hvor lenge etter at jeg slutter å studere, liksom.

For hvis den plutselig blir slettet, så er det ikke noe særlig vist, å
bruke den e-post-adressen så mye, tenker jeg.

(Man vil jo gjerne beholde e-postene sine, for senere referanse, osv.).

At min e-post-adresse har noe med IAKH å gjøre.

Betyr det at humanistiske fag, er mitt hjemme-fakultet, på noen annen
måte, enn det med e-poster?

Jeg har som tidligere nevnt, en høgskolekandidatgrad, i IT, fra HiO IU.

Og jeg har også studert informasjonsbehandling på NHI.

Og Computing, ved University of Sunderland.

Så det var litt uvant for meg, å ikke ha 'nerde e-post-adresse',
(altså her for realfag/informatikk).

Dessuten, så tar jeg jo også et juss-fag.

Så det ble kanskje litt rart, med den e-post-adressen.

Men det er kanskje en 'forklarings'.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Når det gjaldt kopiavgiften, så leste jeg det sånn, (da jeg betalte
semesteravgiften).

At enkeltfagstudenter ville få egen faktura for kopiavgiften, i februar.

Men det 'sludderet', som dere sendte til meg, på min UIO-e-post, (som
jeg ikke har brukt før, og ikke fått noe info om, må jeg si), det
passer ikke helt, med det jeg mener å huske, å ha lest, da jeg dreiv
og betalte semesteravgiften osv., rundt midten av januar.

Så her er det fare for, at jeg har fått dårlig informasjon, vil jeg si.

Så her måtte jeg klage, syntes jeg.


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2015-01-31 11:32 GMT+01:00
Subject: Klage
To: postmottak@uio.no
Cc: Studentombudet UiO <studentombudet@uio.no>


Hei,

Jeg viser til e-post mottat, (og som bare tilfeldigvis så nå), på SovjetWeb.

Unnskyld StudentWeb.

Nav tuller med meg.

Så jeg får ikke betalt dette før 1. februar, som det står i skrivet dykkar.

Det står ikke oppgitt hvordan man betaler dette, etter 1. februar.

Hva i huleste skal dette bety, undrer jeg.

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Her er mer om dette:

Manglende betaling av kopiavgift våren 2015 / Copy fee not paid spring
2015 (eriklri@student.iakh.uio.no)

(For English, scroll down)

Hei,

Studenter ved UiO må hvert semester betale en kopiavgift. Avgiften skal
dekke deler av UiOs utgifter til opphavsrettslig beskyttede kopier som
deles ut til studentene.

I følge UiOs studentsystem har du ikke betalt kopiavgiften for våren 2015.
Dette skyldes at du ikke hadde gyldig studierett da du fikk giro/hentet
betalingsopplysninger for betaling av semesteravgift i StudentWeb. Dermed
var ikke kopiavgift inkludert i det samlede beløpet.

Til og med 1. februar finner du nødvendige betalingsopplysninger (KID-nr,
kontonr og beløp) i StudentWeb i menyen under Betaling. Velg
Semesteravgift. Kopiavgiften vises som en egen faktura i bildet. Se
http://www.uio.no/studier/admin/semesteravgift/

Dersom du ikke betaler kopiavgiften for våren 2015, vil din utskriftskvote
sperres 15. februar, og du vil ikke kunne skrive ut via UiOs
utskriftssystem. Dette gjelder uavhengig av hvor mange utskrifter du har
igjen på din utskriftskvote.

For mer informasjon, se
http://www.uio.no/studier/admin/semesteravgift/kopiavgift.html

Hvis du har betalt kopiavgift etter 22. januar, kan du se bort fra denne
henvendelsen.

Vennlig hilsen
Seksjon for studieadministrative datasystemer
Avdeling for fagstøtte
Universitetet i Oslo


Hi,

Each semester, students at UiO must pay a copy fee. The fee covers parts of
UiO's expenses for copyrighted materials to be distributed to students.

According to UiO's student database you have not paid the copy fee for the
spring term 2015. The copy fee was not included in the total amount payable
because you did not have admission to a course or specific programme of
study when you ordered an invoice/fetched payment information for payment
of the semester fee in Studentweb.

Up to and including 1 February, you will find the necessary payment
information (KID number, account number and amount) in StudentWeb in the
menu under "Payment". Choose "Semester Fee". The copy fee appears as a
separate invoice. See
http://www.uio.no/english/studies/admin/semester-fee/index.html

If you do not pay the copy fee for the spring term 2015, your print quota
will be blocked from  15 February and you will not be able to print out via
the UiO's printing system. This applies regardless of how many prints you
have left in your print quota.

For more information, see
http://www.uio.no/english/studies/admin/semester-fee/copy-fee.html

If you have paid the copy fee after 22 January, please disregard this notice.

Regards,
Office for Administrative IT Systems
Department of Academic Administration
University of Oslo

Jeg sendte en e-post til UIO

Erik Ribsskog

Oppdatering/Fwd: Klage

Erik Ribsskog Sat, Jan 31, 2015 at 6:28 PM
To: postmottak@uio.no
Cc: utvalget@jsu.no, postmottak@jus.uio.no, Akademikerforbundet , post@tekna.no, postmottak@uhr.no
Hei,

jeg syntes det, at det hadde vært bra, hvis noen fra fakultetets
ledelse, kunne vært med, på forelsningen, i dette faget, neste uke.

Og forklart mer, om denne foreleseren, sin utradisjonelle
'dialog'-forelesnings-stil.

Hvor er denne stilen fra?

Og hvorfor står det ikke noe om dette, på fagets nettside?

Det blir ganske nærgående spørsmål.

Det er som at foreleseren, lager profiler liksom, på oss studentene.

Han er jo fra Australia, og dette er jo i Norge.

Jeg synes det, at det virker rart.

Og hvor stopper disse nærgående spørsmålene, liksom?

Neste uke, så dukker det vel opp spørsmål, som: 'Who's had an abortion'?

Og: 'Who's a virgin'.

Hvis jeg skulle tippe, (for å prøve å forklare).

Dette faget er jo om Privacy, (privatliv).

Så det er undelig, at jeg oppfatter dette faget, som å være en
inngripen nesten, i mitt privatliv.

(Siden at jeg blir spurt så mange nærgående spørsmål, (av
foreleseren), som jeg må rekke opp hånden, for å svare ja eller nei
på).

Det blir som et paradoks, må jeg si.

Så om noen fra fakultetets ledelse, (som er gode på pedagogikk osv.),
kunne forklart mer om dette utradisjonelle, rundt denne modulen, (som
de kalte det, ved University of Sunderland), så hadde det vært veldig
bra.

Bernhof Ribsskog, (den kjente pedagogen), var min mors grandonkel.

Så jeg kan nesten ikke sitte stille, (eller holde munn), og se på
dette 'rare', ved det pedagogiske, synes jeg.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2015-01-30 13:37 GMT+01:00
Subject: Fwd: Klage
To: postmottak@uio.no
Cc: utvalget@jsu.no, postmottak@jus.uio.no, Akademikerforbundet
<post@akademikerforbundet.no>, post@tekna.no, postmottak@uhr.no


Hei,

han foreleseren, sa også det, at vi var 'True Blue Norwegians':

Og jeg har bodd ti år i England, men hva betyr det, liksom.

Mener han at vi er på høyresida, i politikken?

Han brukte også mer slang, og spurte om det var noen 'Kiwis' der, (og
det betyr folk fra New Zealand, tror jeg).

Og det var noe om en saksofonist, utenfor.

Og han sa først, at han delte ut 'hand-outs', i timene.

Men seinere i forelesningen, så sa han, at det var kun denne økten.

Og han lurte på om vi ville ha enda et kompendium, med noen lov-saker i.

Men dette burde vel ha stått, på nettsiden til faget.

Det stod heller ikke noe, på fagets nettside, om at dette var et
utradisjonelt fag.

Det virker som at dette er et utradisjonelt fag, på to måter.

At det ikke er et tradisjonelt juss-fag, (foreleseren nevnte sosiologi
og teknologi, var det vel).

Og han sa også det, at han satset på dialog.

Så det var som på ungdomsskolen, cirka.

Så både pensum og forelesningsmetoden er utradisjonelle, virker det som.

Det blir kanskje litt mye, som er utradisjonelt, kan man vel kanskje si.

Og han sa først at bachelor-studentene hadde en prøve 'mid-term', men
så rettet en student han, (sa han), og sa det, at dette gjaldt kun
master-studenter.

Så det virker som at det er litt dårlig organisering, i forbindelse
med dette faget.

Selv om foreleseren også kom med mye bra informasjon, må jeg si.

Men det ble så mye rart, så jeg måtte nesten klage, syntes jeg.

Som en oppdatering.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Foreleseren nevnte også 'Queens English', og at han ikke snakket den dialekten.

Og jeg lurer på om han bytta dialekt, under forelesningen.

Det kunne kanskje virke sånn.

Og han gjorde et poeng av det, at han ikke var etterkommer, av
straff-fanger, (som britene sendte, til Australia).


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2015-01-29 16:55 GMT+01:00
Subject: Klage
To: postmottak@uio.no
Cc: utvalget@jsu.no, postmottak@jus.uio.no


Hei,

jeg vil klage på foreleser Lee Bygrave, i faget JUR1630.

Først så rakka han ned på auditoret i Domus Academica, og klage på, at
benkene satt fast, mm.

Og vi måtte rekke opp hånda, hele tida.

De som går master, rekk opp hånda.

De som kjører bil, rekk opp hånda.

De som har lest '1984', rekk opp hånda.

De som har lest 'Brave New World', rekk opp hånda.

Det er jo mye personlige ting, må man vel si.

Jeg har hatt forelesninger, på NHI, HiO IU og University of Sunderland
tidligere.

Men aldri følt meg 'voldtatt' før liksom, etter en forelesning.

Er det speed dating, eller er det forelesning, liksom.

Det må da være lov å klage på det.

Erik Ribsskog

Jeg sendte enda en e-post til PFU

Erik Ribsskog

Oppdatering/Fwd: Klage på NRK/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på NRK/Fwd: Klage på NRK/Fwd: Erstatningssak ref: 26/3754

Erik Ribsskog Sat, Jan 31, 2015 at 5:03 PM
To: pfu@presse.no
Cc: "erik.berg.hansen"
Hei,

NRK kaller dette programmet en 'humorserie':

http://tv.nrk.no/serie/tweet4tweet

Men Wikipedia kaller det et 'talkshow':

http://no.wikipedia.org/wiki/Tweet4tweet

Så formen på programmet er sånn, at det ikker opplagt, om dette er
dokumentar eller komikveld.

Det er greit, å le litt, på lørdagskvelden, (på TV), av de som har
vært på boksen, hele uka, liksom.

Men å bare le.

Og latterliggjøre, og lyve.

Om folk, uten at de er kjente først, og er vel-etablerte.

Det blir som noe fascistisk, synes jeg.

Og dette med den rare formen, på programmet.

Man kan lure på, om poenget med programmet var, å ødelegge ryktet
mitt, eller noe i den duren.

Dette kan man lure på, mener jeg.

Så dette vil jeg klage på.

De løgnene jeg nevner.

Det er blant annet det, at Seltzer sier, i TV-programmet, at jeg er en
nettbutikk-kar, som har begynt, å blogge.

Men han snudde ting på hodet.

For jeg begynte å blogge, i 2007.

Og begynte med nettbutikk, i 2010.

Og bloggen er en nød/rettighets-blogg.

Og det ble ikke nevnt, i programmet.

En annen løgn, var at jeg skrev 'hundre sider hver dag'.

Men det var en overdrivelse.

Og Skavlan sa at jeg 'blander børs og katedral'.

Men jeg er ikke kristen.

Jeg er ateist eller hedning.

Så jeg synes at katedral blir som noe fjernt, for meg.

Og som jeg ikke vil forbindes med.

Og dessuten, en blogg, er en logg.

Og at man skriver om forskjellig på en blogg.

Det er ikke imot bloggens natur liksom, (mener jeg), for å si det sånn.

Da forstår ikke den selverklærte 'IT-jenta' Skavlan noe om hva en
blogg er, mener jeg.

At jeg blogger om hva jeg driver med, på min nød/rettighets-blogg.

Det er det at jeg ikke får rettighetene mine, som er det underliggende.

Og at jeg da prøver å få en nettbutikk til å gå bra.

Det er også en del av min kamp, for å få mine rettigheter.

Jeg vet ikke hvorfor, jeg ikke får rettighetene mine.

Men det kan være, at folk er fascistiske, og ikke vil hjelpe andre,
som er arbeidsledige, for eksempel.

Men at de er mer villige til å hjelpe, hvis man jobber med noe.

Hva vet jeg.

Det kan jeg ikke vite.

Så at jeg skal bli dømt, fordi at jeg prøver å finne meg et levebrød.

Dette, (at jeg ikke har fått mine rettigheter, og at jeg har blogget
om dette), det hadde foregått, siden 2007.

Og TV-programmet kom ut, i 2012.

Så det er en grense, for hvor lenge, man kun kan varsle, liksom.

At Norge og nordmenn, har latt som at de har 'raue saue-auer', ved å
ignorere de sakene jeg har skrevet om, på bloggen min, i fem år, (som
det var, i 2012).

Det er jo ikke min feil, (for å si det sånn).

Så her er det kanskje NRK, som skjønner det, at de skulle ha skrevet,
i 2006, (da jeg mailet de, om min arbeidssak, mot Arvato).

Og så kødder de med meg, seks år seinere, fordi at de frykter, at
deres 'unlateles-synd' og svik, vil bli avslørt.

Det må nok heller være noe sånt, tror jeg.

Dessuten, ei fra Oslo Katedralskole, spurte meg, om jeg ville gi
penger, til en innsamlingsaksjon, som de hadde, ved Aker Brygge, ifjor
høst.

Så hu blanda også børs og katedral.

Skal ikke NRK drite ut henne da?

Og Jenny Skavlan selv, er jo både skuespiller og sydame.

Så hu driver også med mer enn en ting.

Så er det galt liksom, da.

Hun/NRK har ikke noen rett, til å dømme meg.

(Som de jo gjør, når de sier dette, med børs og katedral).

Så her er det løgn og fanteri.

Innpakket i et 'lumskt' konsept, som jeg må si, at Tweet 4 Tweet virker som.

Som en oppdatering.

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Nyhus, het han hos dere, som prata om å 'pisse i motvind', da jeg
ringte dere, i 2009 deromkring, var det vel.

En ufordragelig og kvalm type, spørr dere meg.

Jeg har ikke gått på journalisthøyskolen eller dranket på Dasslokket.

Så at jeg skal få en sånn uhøvla og vulgær Dasslokket-tone, i trynet,
når jeg ringer dere, fra England.

Det vil jeg ha meg frabedt.

Men han er vel dau nå, av kreft, hvis jeg skulle tippe, etter å ha
sitti for mye, i smog-en, på Dasslokket.

Jeg vil ikke engang, gå så langt, som til å prøve å tolke denne
setningen hans, (om å pisse i motvind).

For da blir jeg bare kvalm må jeg si, av dette oppgulpet.


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Sat, 31 Jan 2015 16:06:21 +0100
Subject: Klage på NRK/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på NRK/Fwd: Klage på
NRK/Fwd: Erstatningssak ref: 26/3754
To: PFU Pressens faglige utvalg <pfu@presse.no>

Hei,

har jeg sendt om dette til dere?

Jeg leste en artikkel, på Dagbladet.no nå, om Kringkastingsrådet.

(http://www.dagbladet.no/2015/01/31/kultur/meninger/hovedkommentar/kommentar/kringkastingsradet/37466326/).

Og det er ikke fordi at jeg ikke har andre ting å gjøre.

Men jeg har vært så misfornøyd, med hvordan Kringkastingsrådet har
behandlet min klage, på NRK's TV-program Tweet 4 Tweet.

(Hvor jeg ble tulla med, av Thomas Seltzer og Jenny Skavlan).

Jeg tror ikke, at jeg har sendt om dette, til dere.

For pressens faglige utvalg, det navnet, heter jo noe om 'pressen'.

Og pressen kommer vel av de maskinene, som trykte aviser.

Så at man kunne klage på NRK, til PFU, det har jeg vel ikke tenkt på
som en selvfølge.

Men det stod noe lignende, i den artikkelen, som at man kunne klage,
til PFU, på etiske problemer, hos media.

Og dette at NRK angrep meg, som var en grunder/entrepenør, i
oppstartfasen, på den måten.

(Ved å latterliggjøre og le av meg.

Og lyve om meg.

Før de har gjort det norske folk kjent med meg, på en bra måte).

Det syntes jeg, at er uetisk.

Så det vil jeg klage på.

Og løgnene i seg selv, (som det står mer om, i den videresendt
e-posten, som følger med, denne e-posten), de er jo uetiske nok, i seg
selv, de og.

Så jeg prøver å sende om det her, til dere.

Selv om jeg har hatt dårlig respons fra dere tidligere.

Jeg fikk høre det, fra en sånn 'Dasslokket-sliter' hos dere, (da jeg
ringte dere, fra England, for en del år siden.

Noe om å: 'Pisse i motvind'.

Så det er kanskje ikke så mye håp, i forbindelse med det, at jeg
sender denne e-posten.

Det er vel som å si, at det er stor forskjell, på de forskjellige
endene, i en andedam.

Men men.

Jeg får prøve å ta en 'sendings', åkke som.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-09-17 21:32 GMT+02:00
Subject: Oppdatering/Fwd: Klage på NRK/Fwd: Klage på NRK/Fwd:
Erstatningssak ref: 26/3754
To: "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>
Cc: erik.berg.hansen@nrk.no, info@nrk.no, Postmottak Sivilombudsmannen
<postmottak@sivilombudsmannen.no>


Hei,

jeg kom på noe mer, om denne klagen.

Tweet 4 Tweet-programmet, de snudde også ting på hodet.

De sa at jeg hadde nettbutikk først, og så blogg.

Men jeg startet nød-blogg, i 2007, og nettbutikk, i 2010, (etter at
nødbloggingen hadde blitt en livsstil, liksom).

Og det var også mye mer tull og tøys, som jeg har tatt med om før.

Som at jeg skrev flere hundre sider hver dag, (eller noe i den duren).

Og at jeg liksom blandet børs og katedral.

(Noe jeg har forklart om, i den forrige e-posten, at helt klart er
trakassering av meg.

Alle kan ha nettbutikker.

Men ikke meg, som har nødblogg, (som har vært oppe så lenge, at det
har blitt en livsstil).

Jeg er for tiden i Oslo.

Og i butikker osv., så ser jeg trynet til denne 'Selters', (som jeg
ikke hadde hørt om, da jeg flytta til England, i 2004. På den tida var
det Harald Eia og Bård Tufte Johansen og dem, som var kjente), i et
blad, som heter Campus, (nr. 3, 2014).

Og i det bladet, så står det, (i et intervju, med Thomas Seltzer), at:
'Han gikk i lære hos 'Skavlis''.

Og da menes det vel Frederik Skavlan.

Så her kan det være, (deres populære program-vert), Fredrik Skavlan,
som trekker i tråder, (tenkte jeg, etter å ha lest denne
student-publikasjonen).

Har Skavlan 'driti seg ut', ved å ikke ville ha med meg, i sitt kjente
program, (siden at jeg er så kjekk, eller noe, og ville fått Skavlan
til å se mindre kul ut, eller noe sånt?).

Og så har han får sin niese Jenny Skavlan og sin 'læregutt' Seltzer,
til å drite meg ut, i et 'nisje-program'.

For å ødelegge livet mitt.

For hvis jeg blir kjent, så får Skavlan kjeft, siden at han ikke ville
ha meg med, i programmet sitt, (på den tida, som jeg begynte å
nød-blogge).

Er det noe sånt, som 'førehev'?

Med anti-samrøre/kameraderi-hilsen,

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-09-06 23:39 GMT+01:00
Subject: Klage på NRK/Fwd: Klage på NRK/Fwd: Erstatningssak ref: 26/3754
To: "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>


Hei,

jeg ble minnet på denne klagen.

Siden at det var i en nettavis, om at Jenny Skavlans bikini-designer,
hadde blitt snytt, eller noe i den duren.

Sivilombudsmannen har ikke svart.

Kringkastingsrådet sier at siden jeg har nevnt TV-programmet, (Tweet 4
Tweet), i e-poster osv., så kan jeg ikke få erstaning.

Men jeg mener det, at det blir som noe russisk, at de skal inn i huet
mitt, liksom.

Og også at det blir som noe overvåking, hvis de sitter der, og
gransker bloggen min, for å finne noe de kan bruke mot meg, av alt jeg
har blogget om, i de siste sju årene, (og dette er faktisk en
nød-blogg).

Så de bruker min nød-blogg mot meg, noe jeg synes er patetisk og forkastelig.

Dessuten synes jeg det, at 25.000, er alt for lite i erstatning.

De sa mye tull og tøys om meg.

Som at jeg skrev hundre sider hver dag.

Og gjorde narr av web-design-ferdighetene mine.

(Men dette var en nødløsning, på grunn av flere hacking/kapring-angrep).

Og de sa at jeg blandet børs og katedral.

Siden jeg har en nettbutikk, (og en nød-blogg).

Det er greit for hvem som helst, å ha en nettbutikk.

Unntatt for meg, virker det som, (ifølge Jenny Skavlan, på Tweet 4 Tweet).

Så jeg blir gjentatte ganger her, (både av Jenny Skavlan og
Kringkastingsrådet), trakassert, fordi at jeg har en nød-blogg, virker
det som.

Det er jo helt tulle-ruskt, molbo-land.

Og det er på Disimilis-stadiet, må jeg si.

Og Seltzer latterliggjør meg også, på sin 'Doktor Brille-aktige' måte,
må jeg si.

(På sitt utspekulerte akademiker-vis, (eller om man skal si
pseudo-akademiker-vis, etter å ha lest hans siste kronikk, hos
Dagbladet.no, som jeg syntes at var litt sånn Erasmus Montanus, eller
noe i den duren, for å si det sånn).

Så dette ville jeg klage på.

(Siden Sivilombudsmannen ikke svarer.

Noe dere hos høyesterett jo heller ikke gjør.

Så jeg jeg må vel sende til høyeste-høyesterett, da.

Det må vel bli Gro Harlem Brundtland?

Eller en menneskeretts-domstol).

Lykke til med å skrive svar denne gangen.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-05-15 14:15 GMT+01:00
Subject: Klage på NRK/Fwd: Erstatningssak ref: 26/3754
To: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>
Cc: info@nrk.no, PFU Pressens faglige utvalg <pfu@presse.no>, Mary
Anita Borge <mab@sivilombudsmannen.no>


Hei,

dette rapporterte jeg først til Google som tulle-epost.

Men jeg kan jo sende det til dere og, i tilfelle noen sender tulle
e-poster i NRK's navn.

For en erstatning på 25 tusen for et ødelagt rykte.

Det burde være 25 millioner, mener jeg.

Og så begynner vedkommende å synse og dømme meg, og sier at jeg ikke
får pengene.

Det er jo bare tullball.

Og hvorfor venter de fra mars til mai med å informere?

Nei, dette kjøper jeg ikke.

Kringkastingsrådet burde forresten ha en egen e-post-adresse, (som for
eksempel kringkastingsrådet@nrk.no).

De bruker nå bare han avsenderen, (Erik Berg-Hansen), sin personlige
e-post-adresse.

Så det er tydelig at de er i hans lomme.

Men at jeg liksom må rydde opp i alt i Norge.

Det synes jeg at er for dumt.

Fem millioner nordmenn gjemmer seg, liksom.

Nei, det blir som noe veldig patetisk, for meg.

Og Sivilombudsmannen har også sendt meg noe tull, for noen dager siden.

Er Norge møkkalandet, eller?

Nå får dere skjerpe dere.

Erik Ribsskog

PS.

Her er mer om dette:

Jeg har nemlig en oldemor, (har jeg funnet ut, ved å drive
slektsforskning), som er oppvokst, i North Dakota, i USA.

Så erstatningene mine burde være litt mer i amerikansk størrelseorden,
før jeg blir fornøyd, (vil jeg si).

Jeg liker ikke sånn 'Ola Dunk', som faren min pleide å kalle det, på 80-tallet.

PS 2.

Mer om tull fra dere:

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
________________________________
Referat fra m�te i Arbeidsmilj�utvalget (AMU) - Sak nr. 2012/681
________________________________
Mary Anita Borge <mab@sivilombudsmannen.no> Tue, May 13, 2014 at 7:59 AM
To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Hei

Beklager en masse.

Kan du være vennlig å slette den er det fint.

M.A.Borge


-----Opprinnelig melding-----
Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 12. mai 2014 18:41
Til: Mary Anita Borge
Kopi: Postmottak Sivilombudsmannen
Emne: Re: Referat fra m�te i Arbeidsmilj�utvalget (AMU) - Sak nr. 2012/681

Hei,

er dette noe med meg å gjøre, mener du?

Arbeidsmiljø-utvalget?

Hva skal dette bety?

Linken din virker heller ikke.

Erik Ribsskog


On Mon, May 12, 2014 at 12:49 PM, Mary Anita Borge
<mab@sivilombudsmannen.no> wrote:
> http://ephortesrv/ePhorteWeb/locator/?SHOW=JP&JP_ID=216000&database=EP
> HORTE
---------- Forwarded message ----------
From: Erik Berg-Hansen <erik.berg.hansen@nrk.no>
Date: 2014-05-15 13:37 GMT+01:00
Subject: Erstatningssak ref: 26/3754
To: eribsskog@gmail.com


Erik Ribsskog

Etter anbefaling fra våre advokater ble det i Kringkastingsrådets møte
den 05.03.2014 anbefalt at De ble tilkjent en erstatning på kroner
25.000 for omtalen i programmet ”Tweet4Tweet” med Jenny Skavlan som
programleder. Det ble ansett at omtalen i programmet kunne være
belastende for dem, bl.a. fordi De ikke ble kontaktet på forhånd og
kunne godkjenne omtalen og heller ikke var kjent at De skulle omtales
på forhånd før sendingen. Kringkastingsrådet ble forelagt utskrifter
fra Deres blogg http://johncons-mirror.blogspot.no/ der De flere
ganger i sterke ordelag fordømmer omtalen som nedverdigende og
løgnaktig.

Nå har jeg imidlertid, etter å ha kikket gjennom bloggen Deres, sett
at De flere ganger har vedlagt en YouTube-video fra din omtale i
programmet når De har tatt kontakt med vilt fremmede over Internett. I
tillegg virker De å være svært begeistret for Jenny Skavlan, og De
linker stadig vekk til artikler de finner om henne på nettet. Jeg
finner det derfor vanskelig å tro at De skal ha lidd noen overlast,
siden De ikke virker å ha noen problemer med å gi program og
programleder oppmerksomhet.

Så med den konklusjonen velger jeg å trekke tilbake vedtaket om erstatning.


Med hilsen

Erik Berg-Hansen
Rådssekretær i kringkastingsrådet.

Jeg sendte en e-post til PFU

Erik Ribsskog

Klage på NRK/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på NRK/Fwd: Klage på NRK/Fwd: Erstatningssak ref: 26/3754

Erik Ribsskog Sat, Jan 31, 2015 at 4:06 PM
To: PFU Pressens faglige utvalg
Hei,

har jeg sendt om dette til dere?

Jeg leste en artikkel, på Dagbladet.no nå, om Kringkastingsrådet.

(http://www.dagbladet.no/2015/01/31/kultur/meninger/hovedkommentar/kommentar/kringkastingsradet/37466326/).

Og det er ikke fordi at jeg ikke har andre ting å gjøre.

Men jeg har vært så misfornøyd, med hvordan Kringkastingsrådet har
behandlet min klage, på NRK's TV-program Tweet 4 Tweet.

(Hvor jeg ble tulla med, av Thomas Seltzer og Jenny Skavlan).

Jeg tror ikke, at jeg har sendt om dette, til dere.

For pressens faglige utvalg, det navnet, heter jo noe om 'pressen'.

Og pressen kommer vel av de maskinene, som trykte aviser.

Så at man kunne klage på NRK, til PFU, det har jeg vel ikke tenkt på
som en selvfølge.

Men det stod noe lignende, i den artikkelen, som at man kunne klage,
til PFU, på etiske problemer, hos media.

Og dette at NRK angrep meg, som var en grunder/entrepenør, i
oppstartfasen, på den måten.

(Ved å latterliggjøre og le av meg.

Og lyve om meg.

Før de har gjort det norske folk kjent med meg, på en bra måte).

Det syntes jeg, at er uetisk.

Så det vil jeg klage på.

Og løgnene i seg selv, (som det står mer om, i den videresendt
e-posten, som følger med, denne e-posten), de er jo uetiske nok, i seg
selv, de og.

Så jeg prøver å sende om det her, til dere.

Selv om jeg har hatt dårlig respons fra dere tidligere.

Jeg fikk høre det, fra en sånn 'Dasslokket-sliter' hos dere, (da jeg
ringte dere, fra England, for en del år siden.

Noe om å: 'Pisse i motvind'.

Så det er kanskje ikke så mye håp, i forbindelse med det, at jeg
sender denne e-posten.

Det er vel som å si, at det er stor forskjell, på de forskjellige
endene, i en andedam.

Men men.

Jeg får prøve å ta en 'sendings', åkke som.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-09-17 21:32 GMT+02:00
Subject: Oppdatering/Fwd: Klage på NRK/Fwd: Klage på NRK/Fwd:
Erstatningssak ref: 26/3754
To: "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>
Cc: erik.berg.hansen@nrk.no, info@nrk.no, Postmottak Sivilombudsmannen
<postmottak@sivilombudsmannen.no>


Hei,

jeg kom på noe mer, om denne klagen.

Tweet 4 Tweet-programmet, de snudde også ting på hodet.

De sa at jeg hadde nettbutikk først, og så blogg.

Men jeg startet nød-blogg, i 2007, og nettbutikk, i 2010, (etter at
nødbloggingen hadde blitt en livsstil, liksom).

Og det var også mye mer tull og tøys, som jeg har tatt med om før.

Som at jeg skrev flere hundre sider hver dag, (eller noe i den duren).

Og at jeg liksom blandet børs og katedral.

(Noe jeg har forklart om, i den forrige e-posten, at helt klart er
trakassering av meg.

Alle kan ha nettbutikker.

Men ikke meg, som har nødblogg, (som har vært oppe så lenge, at det
har blitt en livsstil).

Jeg er for tiden i Oslo.

Og i butikker osv., så ser jeg trynet til denne 'Selters', (som jeg
ikke hadde hørt om, da jeg flytta til England, i 2004. På den tida var
det Harald Eia og Bård Tufte Johansen og dem, som var kjente), i et
blad, som heter Campus, (nr. 3, 2014).

Og i det bladet, så står det, (i et intervju, med Thomas Seltzer), at:
'Han gikk i lære hos 'Skavlis''.

Og da menes det vel Frederik Skavlan.

Så her kan det være, (deres populære program-vert), Fredrik Skavlan,
som trekker i tråder, (tenkte jeg, etter å ha lest denne
student-publikasjonen).

Har Skavlan 'driti seg ut', ved å ikke ville ha med meg, i sitt kjente
program, (siden at jeg er så kjekk, eller noe, og ville fått Skavlan
til å se mindre kul ut, eller noe sånt?).

Og så har han får sin niese Jenny Skavlan og sin 'læregutt' Seltzer,
til å drite meg ut, i et 'nisje-program'.

For å ødelegge livet mitt.

For hvis jeg blir kjent, så får Skavlan kjeft, siden at han ikke ville
ha meg med, i programmet sitt, (på den tida, som jeg begynte å
nød-blogge).

Er det noe sånt, som 'førehev'?

Med anti-samrøre/kameraderi-hilsen,

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-09-06 23:39 GMT+01:00
Subject: Klage på NRK/Fwd: Klage på NRK/Fwd: Erstatningssak ref: 26/3754
To: "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>


Hei,

jeg ble minnet på denne klagen.

Siden at det var i en nettavis, om at Jenny Skavlans bikini-designer,
hadde blitt snytt, eller noe i den duren.

Sivilombudsmannen har ikke svart.

Kringkastingsrådet sier at siden jeg har nevnt TV-programmet, (Tweet 4
Tweet), i e-poster osv., så kan jeg ikke få erstaning.

Men jeg mener det, at det blir som noe russisk, at de skal inn i huet
mitt, liksom.

Og også at det blir som noe overvåking, hvis de sitter der, og
gransker bloggen min, for å finne noe de kan bruke mot meg, av alt jeg
har blogget om, i de siste sju årene, (og dette er faktisk en
nød-blogg).

Så de bruker min nød-blogg mot meg, noe jeg synes er patetisk og forkastelig.

Dessuten synes jeg det, at 25.000, er alt for lite i erstatning.

De sa mye tull og tøys om meg.

Som at jeg skrev hundre sider hver dag.

Og gjorde narr av web-design-ferdighetene mine.

(Men dette var en nødløsning, på grunn av flere hacking/kapring-angrep).

Og de sa at jeg blandet børs og katedral.

Siden jeg har en nettbutikk, (og en nød-blogg).

Det er greit for hvem som helst, å ha en nettbutikk.

Unntatt for meg, virker det som, (ifølge Jenny Skavlan, på Tweet 4 Tweet).

Så jeg blir gjentatte ganger her, (både av Jenny Skavlan og
Kringkastingsrådet), trakassert, fordi at jeg har en nød-blogg, virker
det som.

Det er jo helt tulle-ruskt, molbo-land.

Og det er på Disimilis-stadiet, må jeg si.

Og Seltzer latterliggjør meg også, på sin 'Doktor Brille-aktige' måte,
må jeg si.

(På sitt utspekulerte akademiker-vis, (eller om man skal si
pseudo-akademiker-vis, etter å ha lest hans siste kronikk, hos
Dagbladet.no, som jeg syntes at var litt sånn Erasmus Montanus, eller
noe i den duren, for å si det sånn).

Så dette ville jeg klage på.

(Siden Sivilombudsmannen ikke svarer.

Noe dere hos høyesterett jo heller ikke gjør.

Så jeg jeg må vel sende til høyeste-høyesterett, da.

Det må vel bli Gro Harlem Brundtland?

Eller en menneskeretts-domstol).

Lykke til med å skrive svar denne gangen.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-05-15 14:15 GMT+01:00
Subject: Klage på NRK/Fwd: Erstatningssak ref: 26/3754
To: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>
Cc: info@nrk.no, PFU Pressens faglige utvalg <pfu@presse.no>, Mary
Anita Borge <mab@sivilombudsmannen.no>


Hei,

dette rapporterte jeg først til Google som tulle-epost.

Men jeg kan jo sende det til dere og, i tilfelle noen sender tulle
e-poster i NRK's navn.

For en erstatning på 25 tusen for et ødelagt rykte.

Det burde være 25 millioner, mener jeg.

Og så begynner vedkommende å synse og dømme meg, og sier at jeg ikke
får pengene.

Det er jo bare tullball.

Og hvorfor venter de fra mars til mai med å informere?

Nei, dette kjøper jeg ikke.

Kringkastingsrådet burde forresten ha en egen e-post-adresse, (som for
eksempel kringkastingsrådet@nrk.no).

De bruker nå bare han avsenderen, (Erik Berg-Hansen), sin personlige
e-post-adresse.

Så det er tydelig at de er i hans lomme.

Men at jeg liksom må rydde opp i alt i Norge.

Det synes jeg at er for dumt.

Fem millioner nordmenn gjemmer seg, liksom.

Nei, det blir som noe veldig patetisk, for meg.

Og Sivilombudsmannen har også sendt meg noe tull, for noen dager siden.

Er Norge møkkalandet, eller?

Nå får dere skjerpe dere.

Erik Ribsskog

PS.

Her er mer om dette:

Jeg har nemlig en oldemor, (har jeg funnet ut, ved å drive
slektsforskning), som er oppvokst, i North Dakota, i USA.

Så erstatningene mine burde være litt mer i amerikansk størrelseorden,
før jeg blir fornøyd, (vil jeg si).

Jeg liker ikke sånn 'Ola Dunk', som faren min pleide å kalle det, på 80-tallet.

PS 2.

Mer om tull fra dere:

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
________________________________
Referat fra m�te i Arbeidsmilj�utvalget (AMU) - Sak nr. 2012/681
________________________________
Mary Anita Borge <mab@sivilombudsmannen.no> Tue, May 13, 2014 at 7:59 AM
To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Hei

Beklager en masse.

Kan du være vennlig å slette den er det fint.

M.A.Borge


-----Opprinnelig melding-----
Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 12. mai 2014 18:41
Til: Mary Anita Borge
Kopi: Postmottak Sivilombudsmannen
Emne: Re: Referat fra m�te i Arbeidsmilj�utvalget (AMU) - Sak nr. 2012/681

Hei,

er dette noe med meg å gjøre, mener du?

Arbeidsmiljø-utvalget?

Hva skal dette bety?

Linken din virker heller ikke.

Erik Ribsskog


On Mon, May 12, 2014 at 12:49 PM, Mary Anita Borge
<mab@sivilombudsmannen.no> wrote:
> http://ephortesrv/ePhorteWeb/locator/?SHOW=JP&JP_ID=216000&database=EP
> HORTE
---------- Forwarded message ----------
From: Erik Berg-Hansen <erik.berg.hansen@nrk.no>
Date: 2014-05-15 13:37 GMT+01:00
Subject: Erstatningssak ref: 26/3754
To: eribsskog@gmail.com


Erik Ribsskog

Etter anbefaling fra våre advokater ble det i Kringkastingsrådets møte
den 05.03.2014 anbefalt at De ble tilkjent en erstatning på kroner
25.000 for omtalen i programmet ”Tweet4Tweet” med Jenny Skavlan som
programleder. Det ble ansett at omtalen i programmet kunne være
belastende for dem, bl.a. fordi De ikke ble kontaktet på forhånd og
kunne godkjenne omtalen og heller ikke var kjent at De skulle omtales
på forhånd før sendingen. Kringkastingsrådet ble forelagt utskrifter
fra Deres blogg http://johncons-mirror.blogspot.no/ der De flere
ganger i sterke ordelag fordømmer omtalen som nedverdigende og
løgnaktig.

Nå har jeg imidlertid, etter å ha kikket gjennom bloggen Deres, sett
at De flere ganger har vedlagt en YouTube-video fra din omtale i
programmet når De har tatt kontakt med vilt fremmede over Internett. I
tillegg virker De å være svært begeistret for Jenny Skavlan, og De
linker stadig vekk til artikler de finner om henne på nettet. Jeg
finner det derfor vanskelig å tro at De skal ha lidd noen overlast,
siden De ikke virker å ha noen problemer med å gi program og
programleder oppmerksomhet.

Så med den konklusjonen velger jeg å trekke tilbake vedtaket om erstatning.


Med hilsen

Erik Berg-Hansen
Rådssekretær i kringkastingsrådet.

Mer nettmobbing

nettmobbing

http://universitas.no/studietid/515/studenten-som-avdekket-justismord

PS.

Jeg har et tracking cookie-program, (som heter StatCounter), på bloggen, og der kan jeg se hvilke nettsteder, som sender trafikk, til johncons-blogg:

statcounter

Jeg sendte enda en e-post til UIO

Erik Ribsskog

StudentWeb/Fwd: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage

Erik Ribsskog Sat, Jan 31, 2015 at 1:41 PM
To: postmottak@uio.no
Cc: Studentombudet UiO , postmottak@uhr.no
Hei,

og mens jeg er i farta.

Så har jeg også tenkt litt mer, på StudentWeb.

Jeg har bakgrunn, fra datalinja handel og kontor.

Og NHI-kandidat-studie i informasjonsbehandling, bachelor IT-studie
ved HiO IU, (ingeniørhøyskolen) og Bachelor Computing-studie ved
University of Sunderland.

Og jeg har også utviklet nettsteder og nettbutikker, fra 2008 deromkring.

Og jeg har jobbet som Company Researcher, butikksjef i Rimi og på
vegne av Microsoft sin produktaktivering, (ansatt av Randstad og
Bertelsmann).

Og StudentWeb virker som å være lite brukervennlig, synes jeg.

Det blir liksom som noe hulter til bulter, over det, mener jeg.

Menyene virker som å være bygget opp, som et filsystem.

Windows lar vel ikke brukerne se filsystemet lenger engang, (som default).

Så dette må vel sies å være en 'nerdete' løsning.

Det er vanskelig å fokusere på de forskjellige meny-valgene, synes jeg.

For de står så tett over hverandre.

Og det er mulig det er på grunn av fargevalgene.

Hva vet jeg.

Men det er en dårlig og nerdete design, som StudentWeb har, vil jeg si.

Ikke engang på videregående, (datalinja), kunne vi ha laget en så
dårlig, (og lite brukervennlig), design, for et program, (eller app,
som de sier, i våre dager).

Så selv om jeg skjønner, at dette er på web.

Så synes jeg det, at dette er litt bånn i bøtta, for å si det sånn.

Bare en tilbakemelding her, mens jeg er i farta.

Jeg lærte om forskning, da jeg gikk det året, på University of Sunderland.

(I forbindelse med et fag, som het Final Year Project).

Og er det virkelig forsket, når det gjelder hvilken design, som
StudentWeb skulle ha?

Det lurer jeg på.

Og jeg vil si, at jeg blir overrasket hvis det er det.

(På grunn av dette med at det virker hulter til bulter osv., for meg).

Her burde man søke gjennom journaler osv., på noe som heter Athens for
eksempel, (som de hadde, ved UOS).

Og så finne ut hvilken design, som brukerne synes, at er mest brukervennlig.

Dette er jo ikke bare et UIO-program, mener jeg.

Dette StudentWeb, har jo liksom 'spredd seg', til alle akademier,
(bortsett fra BI), i Norge.

Og det finnes også SøknadsWeb.

(Som vel har en lignende design, sånn som jeg husker det, ihvertfall).

Man kan lure på, hvordan dette StudentWeb har blitt utviklet.

(Hvem har stått bak dette.

Hvem hadde ideen til dette?

Osv.).

Det virker som at det har vært dårlig ledelse, av prosjektet.

Også i en annen sammenheng, enn design.

For dette har jo nå tatt over, for samordna opptak mye, hvis jeg har
forstått det riktig.

Så her kan man lure på, hva som egentlig har skjedd, (rundt
utviklingen av disse web-stedene StudentWeb og SøknadsWeb), vil jeg
si.

Søknads Web burde ha hett Samordna Opptak, mener jeg.

Og at StudentWeb virker sårbar, (ihvertfall hvis man ikke bruker dette Feide).

Hvem har bestemt, at alt skal ligge på web, lurer jeg.

Jeg ble utsatt for mye ID-tyveri, via studentweb.

Det hadde vært interessant, å fått svar, på disse spørsmålene.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2015-01-31 12:49 GMT+01:00
Subject: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage
To: postmottak@uio.no
Cc: Studentombudet UiO <studentombudet@uio.no>, postmottak@uhr.no


Hei,

nå sjekka jeg enda mer, på 'SovjetWeb-ern'.

(Det blir mest til at jeg trykker på noen knapper.

For hva som ligger hvor osv., det er det sikkert en lur årsak til.

Men det er vel ikke så inuitivt, at det gjør noe, (for å si det sånn).

Jeg må klage igjen på at sånt her ikke sendt per e-post, til privat
e-post-adresse, (som dere kaller det)).

Det står at jeg har stemmerett, ved: Historie, Ex-Phil,
Studentadminstrasjonen, Humanistisk fakultet og
Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet.

Men siden jeg studerer et juss-fag.

Så burde jeg også hatt stemmerett, ved juridisk fakultet, mener jeg.

For hva hvis jeg var nede i sentrum.

Og så bestemte jeg meg, for å stemme.

Da ville jeg har sluppet det, å dratt helt opp til Blindern, for å stemme.

Så dette var merksnodig, må jeg si.

Og hvorfor har jeg stemmerett, ved Studentadministrasjonen?

Er det istedet for juridisk fakultet?

Dette var 'X-files'.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2015-01-31 11:59 GMT+01:00
Subject: Oppdatering/Fwd: Klage
To: postmottak@uio.no
Cc: Studentombudet UiO <studentombudet@uio.no>, postmottak@uhr.no


Hei,

jeg så også det nå.

At UIO har gitt meg en e-post-adresse, som heter noe med 'IAKH'.

Og det betydde visst institutt for arkeologi, konservering og historie.

Men jeg er enkeltfag-student.

Så dere må vel bytte e-post-adresse for meg, til
eriklri@student.enkeltfag.uio.no.

Sånn at folk skjønner det, at jeg er enkeltfag-student.

Hvor lenge beholder jeg UIO-e-post-adresse, forresten?

Hvor lenge etter at jeg slutter å studere, liksom.

For hvis den plutselig blir slettet, så er det ikke noe særlig vist, å
bruke den e-post-adressen så mye, tenker jeg.

(Man vil jo gjerne beholde e-postene sine, for senere referanse, osv.).

At min e-post-adresse har noe med IAKH å gjøre.

Betyr det at humanistiske fag, er mitt hjemme-fakultet, på noen annen
måte, enn det med e-poster?

Jeg har som tidligere nevnt, en høgskolekandidatgrad, i IT, fra HiO IU.

Og jeg har også studert informasjonsbehandling på NHI.

Og Computing, ved University of Sunderland.

Så det var litt uvant for meg, å ikke ha 'nerde e-post-adresse',
(altså her for realfag/informatikk).

Dessuten, så tar jeg jo også et juss-fag.

Så det ble kanskje litt rart, med den e-post-adressen.

Men det er kanskje en 'forklarings'.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Når det gjaldt kopiavgiften, så leste jeg det sånn, (da jeg betalte
semesteravgiften).

At enkeltfagstudenter ville få egen faktura for kopiavgiften, i februar.

Men det 'sludderet', som dere sendte til meg, på min UIO-e-post, (som
jeg ikke har brukt før, og ikke fått noe info om, må jeg si), det
passer ikke helt, med det jeg mener å huske, å ha lest, da jeg dreiv
og betalte semesteravgiften osv., rundt midten av januar.

Så her er det fare for, at jeg har fått dårlig informasjon, vil jeg si.

Så her måtte jeg klage, syntes jeg.


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2015-01-31 11:32 GMT+01:00
Subject: Klage
To: postmottak@uio.no
Cc: Studentombudet UiO <studentombudet@uio.no>


Hei,

Jeg viser til e-post mottat, (og som bare tilfeldigvis så nå), på SovjetWeb.

Unnskyld StudentWeb.

Nav tuller med meg.

Så jeg får ikke betalt dette før 1. februar, som det står i skrivet dykkar.

Det står ikke oppgitt hvordan man betaler dette, etter 1. februar.

Hva i huleste skal dette bety, undrer jeg.

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Her er mer om dette:

Manglende betaling av kopiavgift våren 2015 / Copy fee not paid spring
2015 (eriklri@student.iakh.uio.no)

(For English, scroll down)

Hei,

Studenter ved UiO må hvert semester betale en kopiavgift. Avgiften skal
dekke deler av UiOs utgifter til opphavsrettslig beskyttede kopier som
deles ut til studentene.

I følge UiOs studentsystem har du ikke betalt kopiavgiften for våren 2015.
Dette skyldes at du ikke hadde gyldig studierett da du fikk giro/hentet
betalingsopplysninger for betaling av semesteravgift i StudentWeb. Dermed
var ikke kopiavgift inkludert i det samlede beløpet.

Til og med 1. februar finner du nødvendige betalingsopplysninger (KID-nr,
kontonr og beløp) i StudentWeb i menyen under Betaling. Velg
Semesteravgift. Kopiavgiften vises som en egen faktura i bildet. Se
http://www.uio.no/studier/admin/semesteravgift/

Dersom du ikke betaler kopiavgiften for våren 2015, vil din utskriftskvote
sperres 15. februar, og du vil ikke kunne skrive ut via UiOs
utskriftssystem. Dette gjelder uavhengig av hvor mange utskrifter du har
igjen på din utskriftskvote.

For mer informasjon, se
http://www.uio.no/studier/admin/semesteravgift/kopiavgift.html

Hvis du har betalt kopiavgift etter 22. januar, kan du se bort fra denne
henvendelsen.

Vennlig hilsen
Seksjon for studieadministrative datasystemer
Avdeling for fagstøtte
Universitetet i Oslo


Hi,

Each semester, students at UiO must pay a copy fee. The fee covers parts of
UiO's expenses for copyrighted materials to be distributed to students.

According to UiO's student database you have not paid the copy fee for the
spring term 2015. The copy fee was not included in the total amount payable
because you did not have admission to a course or specific programme of
study when you ordered an invoice/fetched payment information for payment
of the semester fee in Studentweb.

Up to and including 1 February, you will find the necessary payment
information (KID number, account number and amount) in StudentWeb in the
menu under "Payment". Choose "Semester Fee". The copy fee appears as a
separate invoice. See
http://www.uio.no/english/studies/admin/semester-fee/index.html

If you do not pay the copy fee for the spring term 2015, your print quota
will be blocked from  15 February and you will not be able to print out via
the UiO's printing system. This applies regardless of how many prints you
have left in your print quota.

For more information, see
http://www.uio.no/english/studies/admin/semester-fee/copy-fee.html

If you have paid the copy fee after 22 January, please disregard this notice.

Regards,
Office for Administrative IT Systems
Department of Academic Administration
University of Oslo

Jeg sendte en e-post til UIO

Erik Ribsskog

Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage

Erik Ribsskog Sat, Jan 31, 2015 at 12:49 PM

To: postmottak@uio.no
Cc: Studentombudet UiO , postmottak@uhr.no
Hei,

nå sjekka jeg enda mer, på 'SovjetWeb-ern'.

(Det blir mest til at jeg trykker på noen knapper.

For hva som ligger hvor osv., det er det sikkert en lur årsak til.

Men det er vel ikke så inuitivt, at det gjør noe, (for å si det sånn).

Jeg må klage igjen på at sånt her ikke sendt per e-post, til privat
e-post-adresse, (som dere kaller det)).

Det står at jeg har stemmerett, ved: Historie, Ex-Phil,
Studentadminstrasjonen, Humanistisk fakultet og
Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet.

Men siden jeg studerer et juss-fag.

Så burde jeg også hatt stemmerett, ved juridisk fakultet, mener jeg.

For hva hvis jeg var nede i sentrum.

Og så bestemte jeg meg, for å stemme.

Da ville jeg har sluppet det, å dratt helt opp til Blindern, for å stemme.

Så dette var merksnodig, må jeg si.

Og hvorfor har jeg stemmerett, ved Studentadministrasjonen?

Er det istedet for juridisk fakultet?

Dette var 'X-files'.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2015-01-31 11:59 GMT+01:00
Subject: Oppdatering/Fwd: Klage
To: postmottak@uio.no
Cc: Studentombudet UiO <studentombudet@uio.no>, postmottak@uhr.no


Hei,

jeg så også det nå.

At UIO har gitt meg en e-post-adresse, som heter noe med 'IAKH'.

Og det betydde visst institutt for arkeologi, konservering og historie.

Men jeg er enkeltfag-student.

Så dere må vel bytte e-post-adresse for meg, til
eriklri@student.enkeltfag.uio.no.

Sånn at folk skjønner det, at jeg er enkeltfag-student.

Hvor lenge beholder jeg UIO-e-post-adresse, forresten?

Hvor lenge etter at jeg slutter å studere, liksom.

For hvis den plutselig blir slettet, så er det ikke noe særlig vist, å
bruke den e-post-adressen så mye, tenker jeg.

(Man vil jo gjerne beholde e-postene sine, for senere referanse, osv.).

At min e-post-adresse har noe med IAKH å gjøre.

Betyr det at humanistiske fag, er mitt hjemme-fakultet, på noen annen
måte, enn det med e-poster?

Jeg har som tidligere nevnt, en høgskolekandidatgrad, i IT, fra HiO IU.

Og jeg har også studert informasjonsbehandling på NHI.

Og Computing, ved University of Sunderland.

Så det var litt uvant for meg, å ikke ha 'nerde e-post-adresse',
(altså her for realfag/informatikk).

Dessuten, så tar jeg jo også et juss-fag.

Så det ble kanskje litt rart, med den e-post-adressen.

Men det er kanskje en 'forklarings'.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Når det gjaldt kopiavgiften, så leste jeg det sånn, (da jeg betalte
semesteravgiften).

At enkeltfagstudenter ville få egen faktura for kopiavgiften, i februar.

Men det 'sludderet', som dere sendte til meg, på min UIO-e-post, (som
jeg ikke har brukt før, og ikke fått noe info om, må jeg si), det
passer ikke helt, med det jeg mener å huske, å ha lest, da jeg dreiv
og betalte semesteravgiften osv., rundt midten av januar.

Så her er det fare for, at jeg har fått dårlig informasjon, vil jeg si.

Så her måtte jeg klage, syntes jeg.


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2015-01-31 11:32 GMT+01:00
Subject: Klage
To: postmottak@uio.no
Cc: Studentombudet UiO <studentombudet@uio.no>


Hei,

Jeg viser til e-post mottat, (og som bare tilfeldigvis så nå), på SovjetWeb.

Unnskyld StudentWeb.

Nav tuller med meg.

Så jeg får ikke betalt dette før 1. februar, som det står i skrivet dykkar.

Det står ikke oppgitt hvordan man betaler dette, etter 1. februar.

Hva i huleste skal dette bety, undrer jeg.

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Her er mer om dette:

Manglende betaling av kopiavgift våren 2015 / Copy fee not paid spring
2015 (eriklri@student.iakh.uio.no)

(For English, scroll down)

Hei,

Studenter ved UiO må hvert semester betale en kopiavgift. Avgiften skal
dekke deler av UiOs utgifter til opphavsrettslig beskyttede kopier som
deles ut til studentene.

I følge UiOs studentsystem har du ikke betalt kopiavgiften for våren 2015.
Dette skyldes at du ikke hadde gyldig studierett da du fikk giro/hentet
betalingsopplysninger for betaling av semesteravgift i StudentWeb. Dermed
var ikke kopiavgift inkludert i det samlede beløpet.

Til og med 1. februar finner du nødvendige betalingsopplysninger (KID-nr,
kontonr og beløp) i StudentWeb i menyen under Betaling. Velg
Semesteravgift. Kopiavgiften vises som en egen faktura i bildet. Se
http://www.uio.no/studier/admin/semesteravgift/

Dersom du ikke betaler kopiavgiften for våren 2015, vil din utskriftskvote
sperres 15. februar, og du vil ikke kunne skrive ut via UiOs
utskriftssystem. Dette gjelder uavhengig av hvor mange utskrifter du har
igjen på din utskriftskvote.

For mer informasjon, se
http://www.uio.no/studier/admin/semesteravgift/kopiavgift.html

Hvis du har betalt kopiavgift etter 22. januar, kan du se bort fra denne
henvendelsen.

Vennlig hilsen
Seksjon for studieadministrative datasystemer
Avdeling for fagstøtte
Universitetet i Oslo


Hi,

Each semester, students at UiO must pay a copy fee. The fee covers parts of
UiO's expenses for copyrighted materials to be distributed to students.

According to UiO's student database you have not paid the copy fee for the
spring term 2015. The copy fee was not included in the total amount payable
because you did not have admission to a course or specific programme of
study when you ordered an invoice/fetched payment information for payment
of the semester fee in Studentweb.

Up to and including 1 February, you will find the necessary payment
information (KID number, account number and amount) in StudentWeb in the
menu under "Payment". Choose "Semester Fee". The copy fee appears as a
separate invoice. See
http://www.uio.no/english/studies/admin/semester-fee/index.html

If you do not pay the copy fee for the spring term 2015, your print quota
will be blocked from  15 February and you will not be able to print out via
the UiO's printing system. This applies regardless of how many prints you
have left in your print quota.

For more information, see
http://www.uio.no/english/studies/admin/semester-fee/copy-fee.html

If you have paid the copy fee after 22 January, please disregard this notice.

Regards,
Office for Administrative IT Systems
Department of Academic Administration
University of Oslo

Mer fra StudentWeb

mer fra studentweb

Jeg sendte enda en e-post til UIO

Erik Ribsskog

Oppdatering/Fwd: Klage

Erik Ribsskog Sat, Jan 31, 2015 at 11:59 AM
To: postmottak@uio.no
Cc: Studentombudet UiO , postmottak@uhr.no
Hei,

jeg så også det nå.

At UIO har gitt meg en e-post-adresse, som heter noe med 'IAKH'.

Og det betydde visst institutt for arkeologi, konservering og historie.

Men jeg er enkeltfag-student.

Så dere må vel bytte e-post-adresse for meg, til
eriklri@student.enkeltfag.uio.no.

Sånn at folk skjønner det, at jeg er enkeltfag-student.

Hvor lenge beholder jeg UIO-e-post-adresse, forresten?

Hvor lenge etter at jeg slutter å studere, liksom.

For hvis den plutselig blir slettet, så er det ikke noe særlig vist, å
bruke den e-post-adressen så mye, tenker jeg.

(Man vil jo gjerne beholde e-postene sine, for senere referanse, osv.).

At min e-post-adresse har noe med IAKH å gjøre.

Betyr det at humanistiske fag, er mitt hjemme-fakultet, på noen annen
måte, enn det med e-poster?

Jeg har som tidligere nevnt, en høgskolekandidatgrad, i IT, fra HiO IU.

Og jeg har også studert informasjonsbehandling på NHI.

Og Computing, ved University of Sunderland.

Så det var litt uvant for meg, å ikke ha 'nerde e-post-adresse',
(altså her for realfag/informatikk).

Dessuten, så tar jeg jo også et juss-fag.

Så det ble kanskje litt rart, med den e-post-adressen.

Men det er kanskje en 'forklarings'.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Når det gjaldt kopiavgiften, så leste jeg det sånn, (da jeg betalte
semesteravgiften).

At enkeltfagstudenter ville få egen faktura for kopiavgiften, i februar.

Men det 'sludderet', som dere sendte til meg, på min UIO-e-post, (som
jeg ikke har brukt før, og ikke fått noe info om, må jeg si), det
passer ikke helt, med det jeg mener å huske, å ha lest, da jeg dreiv
og betalte semesteravgiften osv., rundt midten av januar.

Så her er det fare for, at jeg har fått dårlig informasjon, vil jeg si.

Så her måtte jeg klage, syntes jeg.


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2015-01-31 11:32 GMT+01:00
Subject: Klage
To: postmottak@uio.no
Cc: Studentombudet UiO <studentombudet@uio.no>


Hei,

Jeg viser til e-post mottat, (og som bare tilfeldigvis så nå), på SovjetWeb.

Unnskyld StudentWeb.

Nav tuller med meg.

Så jeg får ikke betalt dette før 1. februar, som det står i skrivet dykkar.

Det står ikke oppgitt hvordan man betaler dette, etter 1. februar.

Hva i huleste skal dette bety, undrer jeg.

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Her er mer om dette:

Manglende betaling av kopiavgift våren 2015 / Copy fee not paid spring
2015 (eriklri@student.iakh.uio.no)

(For English, scroll down)

Hei,

Studenter ved UiO må hvert semester betale en kopiavgift. Avgiften skal
dekke deler av UiOs utgifter til opphavsrettslig beskyttede kopier som
deles ut til studentene.

I følge UiOs studentsystem har du ikke betalt kopiavgiften for våren 2015.
Dette skyldes at du ikke hadde gyldig studierett da du fikk giro/hentet
betalingsopplysninger for betaling av semesteravgift i StudentWeb. Dermed
var ikke kopiavgift inkludert i det samlede beløpet.

Til og med 1. februar finner du nødvendige betalingsopplysninger (KID-nr,
kontonr og beløp) i StudentWeb i menyen under Betaling. Velg
Semesteravgift. Kopiavgiften vises som en egen faktura i bildet. Se
http://www.uio.no/studier/admin/semesteravgift/

Dersom du ikke betaler kopiavgiften for våren 2015, vil din utskriftskvote
sperres 15. februar, og du vil ikke kunne skrive ut via UiOs
utskriftssystem. Dette gjelder uavhengig av hvor mange utskrifter du har
igjen på din utskriftskvote.

For mer informasjon, se
http://www.uio.no/studier/admin/semesteravgift/kopiavgift.html

Hvis du har betalt kopiavgift etter 22. januar, kan du se bort fra denne
henvendelsen.

Vennlig hilsen
Seksjon for studieadministrative datasystemer
Avdeling for fagstøtte
Universitetet i Oslo


Hi,

Each semester, students at UiO must pay a copy fee. The fee covers parts of
UiO's expenses for copyrighted materials to be distributed to students.

According to UiO's student database you have not paid the copy fee for the
spring term 2015. The copy fee was not included in the total amount payable
because you did not have admission to a course or specific programme of
study when you ordered an invoice/fetched payment information for payment
of the semester fee in Studentweb.

Up to and including 1 February, you will find the necessary payment
information (KID number, account number and amount) in StudentWeb in the
menu under "Payment". Choose "Semester Fee". The copy fee appears as a
separate invoice. See
http://www.uio.no/english/studies/admin/semester-fee/index.html

If you do not pay the copy fee for the spring term 2015, your print quota
will be blocked from  15 February and you will not be able to print out via
the UiO's printing system. This applies regardless of how many prints you
have left in your print quota.

For more information, see
http://www.uio.no/english/studies/admin/semester-fee/copy-fee.html

If you have paid the copy fee after 22 January, please disregard this notice.

Regards,
Office for Administrative IT Systems
Department of Academic Administration
University of Oslo

Jeg sendte en e-post til UIO

Erik Ribsskog

Klage

Erik Ribsskog Sat, Jan 31, 2015 at 11:32 AM
To: postmottak@uio.no
Cc: Studentombudet UiO
Hei,

Jeg viser til e-post mottat, (og som bare tilfeldigvis så nå), på SovjetWeb.

Unnskyld StudentWeb.

Nav tuller med meg.

Så jeg får ikke betalt dette før 1. februar, som det står i skrivet dykkar.

Det står ikke oppgitt hvordan man betaler dette, etter 1. februar.

Hva i huleste skal dette bety, undrer jeg.

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Her er mer om dette:

Manglende betaling av kopiavgift våren 2015 / Copy fee not paid spring
2015 (eriklri@student.iakh.uio.no)

(For English, scroll down)

Hei,

Studenter ved UiO må hvert semester betale en kopiavgift. Avgiften skal
dekke deler av UiOs utgifter til opphavsrettslig beskyttede kopier som
deles ut til studentene.

I følge UiOs studentsystem har du ikke betalt kopiavgiften for våren 2015.
Dette skyldes at du ikke hadde gyldig studierett da du fikk giro/hentet
betalingsopplysninger for betaling av semesteravgift i StudentWeb. Dermed
var ikke kopiavgift inkludert i det samlede beløpet.

Til og med 1. februar finner du nødvendige betalingsopplysninger (KID-nr,
kontonr og beløp) i StudentWeb i menyen under Betaling. Velg
Semesteravgift. Kopiavgiften vises som en egen faktura i bildet. Se
http://www.uio.no/studier/admin/semesteravgift/

Dersom du ikke betaler kopiavgiften for våren 2015, vil din utskriftskvote
sperres 15. februar, og du vil ikke kunne skrive ut via UiOs
utskriftssystem. Dette gjelder uavhengig av hvor mange utskrifter du har
igjen på din utskriftskvote.

For mer informasjon, se
http://www.uio.no/studier/admin/semesteravgift/kopiavgift.html

Hvis du har betalt kopiavgift etter 22. januar, kan du se bort fra denne
henvendelsen.

Vennlig hilsen
Seksjon for studieadministrative datasystemer
Avdeling for fagstøtte
Universitetet i Oslo


Hi,

Each semester, students at UiO must pay a copy fee. The fee covers parts of
UiO's expenses for copyrighted materials to be distributed to students.

According to UiO's student database you have not paid the copy fee for the
spring term 2015. The copy fee was not included in the total amount payable
because you did not have admission to a course or specific programme of
study when you ordered an invoice/fetched payment information for payment
of the semester fee in Studentweb.

Up to and including 1 February, you will find the necessary payment
information (KID number, account number and amount) in StudentWeb in the
menu under "Payment". Choose "Semester Fee". The copy fee appears as a
separate invoice. See
http://www.uio.no/english/studies/admin/semester-fee/index.html

If you do not pay the copy fee for the spring term 2015, your print quota
will be blocked from  15 February and you will not be able to print out via
the UiO's printing system. This applies regardless of how many prints you
have left in your print quota.

For more information, see
http://www.uio.no/english/studies/admin/semester-fee/copy-fee.html

If you have paid the copy fee after 22 January, please disregard this notice.

Regards,
Office for Administrative IT Systems
Department of Academic Administration
University of Oslo

Her er mer om det juss-faget jeg har begynt på

juss fag

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR1630/#course-content

Jeg sendte en e-post til Juridisk studentutvalg

Erik Ribsskog

rikstv.

Erik Ribsskog Sat, Jan 31, 2015 at 9:26 AM
To: utvalget@jsu.no
Cc: postmottak@jus.uio.no, Studentombudet UiO , Akademikerforbundet , post@tekna.no
Hei,

siden jeg studerer juss nå, (JUR1630, heter koden til faget, som er
Data Protection, osv.).

Kan dere hjelpe meg med noen av disse sakene?

(Nav tuller også med meg, så jeg sender om dette nå, før jeg går
'tom', for internett, (for jeg bruker Telenor kontant til internett
her, for jeg har fått betalingsanmerkninger, mens jeg har bodd i
England, så fikk ikke abonement).

På forhånt takk for eventuell hjelp!

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2015-01-29 6:16 GMT+01:00
Subject: Re: rikstv.
To: Arne Mogan Olsen <arnemogan@gmail.com>
Cc: Ellen Ugelstad <ellen@twentyonepictures.com>, Pia Ribsskog
<pia@nfunorge.org>, City Self-Storage Colosseum
<colosseum@cityselfstorage.com>


Hei,

dette er ikke noe jeg har bestilt.

Det er noen som tulle-bestiller masse tull, i mitt navn, hele tida.

Politiet gidder ikke å gjøre noe med det.

Jeg fant ut at Neptun Trading var i Billingstadsletta 22.

Fant det hos Nasjonalbiblioteket.

Det ble også kalt Annabella, stod det, i noen avisarkiv.

Du skreiv at mobilen din ble stjålet.

Det kan ha vært hu Malena, fra Lizzys, (i Drammen).

Hu bare tar med seg mobiler, på fester og sånn, husker jeg at hu sa,
(rundt årtusenskiftet).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Het systua A/S Pikant?

Har funnet dette firmanavnet, for din tante Anne/Anna Mogan.

Fant det, hos Nasjonalbiblioteket.

Ågot kalte sin søster for Anne, (husker jeg).

Men i dødsannonsen til hu søstra til Ågot, (og tvillingsøstra til
Margit), så stod det Anna Mogan.

Det var litt rart, syntes jeg.

Fant også oldebarnet, (blir det vel), til Margit Mogan Nordahl oppi Krødsherad.

Hu het Marianne, og var barnebarnet til ei Bjørg, vel.

Margit har også ei datter ved navn Inger, (eller noe sånt), i Drammen.

Men det visste du vel.

Hadde Margit sin mann en tobakkskiosk ved navn Baitz?

Ei som jobber/studerer på Danvik, heter Ugelstad, og har lyst til å
bli vist om i vannsengbutikken, siden at det bygget pleide å være
kolonialhandelen til Ugelstad, (med skipshandel).

Nav har sendt meg til en 'russe-brakke' med masse russere og negre, på
Slependen.

Jeg har nå begynt å studere på UIO, og nå vil Nav slutte å gi meg penger.

Så det er bakvendtland.

Drammen tingrett sa at Idar hadde hjemmelen på min del av eiendommen i
Holmsbu, (arv du ikke ville ha, i 2005).

Så det virker som at Idar har stjålet tilbake min del av Bergstø, på
en eller annen måte.

Prata med ei Austad, hos Drammen tingrett, ifjor høst.

Men hu kunne ikke forklare noe om hva som hadde skjedd.

Hu henviste meg til kartverket i Hønefoss, som ikke svarer.

Så det er mye rart.

Jeg får heller ikke tingene mine, fra City Self Storage.

De sier at de har bytta datasystem, siden 2004, (da jeg begynte å leie av de).

Og de svarer heller ikke på e-post.

Så de har stjålet tingene mine, (fra HV og fine antikviteter fra
Ingeborg osv.), må jeg si.


2015-01-28 11:43 GMT+01:00 Arne Mogan Olsen <arnemogan@gmail.com>:
> Det har kommet melding om pakke til deg fra rikstv til min mobil.Den pakken
> kan hentes på Coop Extra Slependen
> Kollinr. 370712190187621456.
> Ref. RTV 417886. Dette til opplysning.
>
>
>
> Arne


neptuntrading.jpg
192K

Fler mobilvideoerFler mobilbilder

WP_20150130_001

WP_20150130_002

WP_20150130_003

WP_20150130_004

WP_20150130_005

WP_20150130_006

WP_20150130_007

WP_20150130_008

WP_20150130_009

WP_20150130_010

WP_20150130_011

WP_20150130_012

WP_20150130_013

WP_20150130_014

WP_20150130_015

WP_20150130_016

WP_20150130_017

WP_20150130_018

WP_20150130_019

WP_20150130_020

WP_20150130_022

WP_20150130_023

WP_20150130_024

WP_20150130_025

WP_20150130_026

WP_20150130_027

WP_20150130_028

WP_20150130_029

WP_20150130_030

WP_20150130_031

WP_20150130_032

WP_20150130_033

WP_20150130_034

WP_20150130_035

WP_20150130_036

WP_20150130_037

WP_20150130_038

WP_20150130_039

WP_20150130_040

WP_20150130_041

WP_20150130_042

WP_20150130_043

WP_20150130_045

WP_20150130_046

WP_20150130_047

WP_20150130_048

WP_20150130_049

WP_20150130_050

WP_20150130_051

WP_20150130_052

WP_20150130_053

WP_20150130_054

WP_20150130_055

WP_20150130_056

WP_20150130_057

WP_20150130_058

WP_20150130_059

Bloggarkiv