Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

mandag 16. november 2015

Jeg sendte en e-post til the Parliamentary and Health Service Ombudsman

Erik Ribsskog
Your complaint to the Parliamentary and Health Service Ombudsman
Erik Ribsskog     Mon, Nov 16, 2015 at 8:54 PM
To: Phso Enquiries
Cc: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk, FN-sambandet Norge
Hi,

I think the only word to use here, is 'moronic'.

Because the Home Office has had my complaint, since around 2010.

And then you tell me, that they haven't had enough time, to process my
complaint.

That's moronic, I think.

So I still want this escalated to your line-manager there.

(Maybe he has more sense).

Erik Ribsskog


On Mon, Nov 16, 2015 at 3:42 PM, Phso Enquiries
wrote:
> PROTECT
>
> Our ref: 239586
>
>
>
> Dear Mr Ribsskog
>
>
>
> Thank you for your recent emails. As I explained in my email of 10 November,
> we are unable to consider your complaint about the Home Office until you
> have completed their complaints process. You will then need to ask an MP to
> refer your complaint to us.
>
>
>
> If you are unhappy with our decision  or our service, you can email  our
> Customer Care Team at:  feedbackaboutus@ombudsman.org.uk.
>
>
>
> Yours sincerely
>
>
>
> Joslyn Gooding
>
> Customer Services Officer
>
> Parliamentary and Health Service Ombudsman
>
> T: 0345 015 4033
>
> E: phso.enquiries@ombudsman.org.uk
>
> W: www.ombudsman.org.uk
>
>
>
>
> The original of this email was scanned for viruses by Government Secure
> Intranet virus scanning service supplied exclusively by Cable & Wireless in
> partnership with MessageLabs.
> On leaving the GSI this email was certified virus free.
> All email communications with PHSO pass through the Government Secure
> Intranet, and may be automatically logged, monitored and/or recorded for
> legal purposes.
> The MessageLabs Anti Virus Service is the first managed service to achieve
> the CSIA Claims Tested Mark (CCTM Certificate Number 2006/04/0007), the UK
> Government quality mark initiative for information security products and
> services. For more information about this please visit www.cctmark.gov.uk

Jeg sendte enda en e-post til Brukerklagenemda

Erik Ribsskog
1505253-3 - Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS
Erik Ribsskog     Mon, Nov 16, 2015 at 8:41 PM
To: Post
Cc: firmapost@nkom.no, postmottak@sd.dep.no, Postmottak Sivilombudsmannen , post@finkn.no, post@forbrukerradet.no, post@inkassoklagenemnda.no, Forbrukerombudet , juridisk , post
Hei,

dere skriver ikke navn, i e-postene.

Hva er det som foregår?

Dessuten, så er er 'bruker', i navnet deres, en forkortelse, for 'forbruker'.

Og min rolle her, er som sagt, at jeg har blitt 'shanghai-et', og jeg er ikke 'forbruker', i tradisjonell forstand, vil jeg si.

Det virker som at dere nekter å reflektere, over dette.

Her har jeg blitt sendt til feil organisasjon, (Forbrukerklagenemda), mistenker jeg.

Og rydd nå opp i dette med navnene da.

Det er en slags usikk, som dere driver med, når dere ikke har orden på sånt, i deres 'suppe-råd', (må man vel nesten kalle det).

Jeg har også sendt om dette, til et annet 'suppe-råd', nemlig Inkassoklagenemda, forresten.

Med flere.

Erik Ribsskog


2015-11-16 10:45 GMT+01:00 Post :

    Hei,

    

    Vi bekrefter at dette er mottatt.

    

    Det er selvfølgelig helt i orden å avvente en eventuell redegjørelse fra Nkom. Vær imidlertid oppmerksom på at dersom tilbyder i sitt avslag har henvist deg til Brukerklagenemnda, løper en 4 ukers ankefrist fra du mottar avslaget. Denne fristen er absolutt.

    

    

    Med vennlig hilsen

    Brukerklagenemnda

    

    Brukerklagenemnda

    Lilleakerveien 4A

    0283 Oslo

    Telefon: 22 13 32 20

    Faks:      22 13 32 21

    E-post: post@brukerklagenemnda.no

    Web:    www.brukerklagenemnda.no

    

    

    

    Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
    Sendt: 16. november 2015 10:40
    Til: Post
    Kopi: firmapost@nkom.no; postmottak@sd.dep.no; Postmottak Sivilombudsmannen ; post@finkn.no; post@forbrukerradet.no; post@inkassoklagenemnda.no; Forbrukerombudet ; juridisk ; post

    Emne: Re: 1505253-3 - Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS

    

    Hei,

    nå har jeg igjen bedt om, at dette sendes, til en overordnet, hos Nkom.

    (Som forresten har 'rar' e-post-adresse.

    'Firmapost@nkom.no'.

    Hverken de eller jeg er et firma, så det fremstår som noe 'åndsvakt', vil jeg si).

    Så vi får avvente, og se, hva Nkom kommer fram til, tenker jeg.

    Håper dette er i orden.

    Mvh.

    Erik Ribsskog

    

    2015-11-16 7:39 GMT+01:00 Post :

        Hei,

        

        Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon er et nøytralt klageorgan som avgjør konkrete tvister mellom bruker og tilbyder av elektronisk kommunikasjon.

        

        For at nemnda skal kunne behandle en klage må følgende kriterier være oppfylt:

        

        -          Du må ha forsøkt å løse tvisten med tilbyder på egen hånd og ha mottatt avslag. Alle forhold som Brukerklagenemnda skal ta stilling til må være påklaget til selskapet først.

        o   Du kan likevel bringe saken inn for Brukerklagenemnda dersom tilbyder (1) ikke skriftlig har orientert om forventet behandlingstid innen to uker etter at tilbyder mottok klagen, eller (2) tilbyder ikke har gitt endelig skriftlig svar på klagen innen rimelig tid.

        -          Brukerklagenemndas eget klageskjema må fylles ut. Dette finnes på våre nettsider, www.brukerklagenemnda.no, og kan enten fylles ut elektronisk eller skrives ut og sendes til oss per post.

        o   Ved utfylling av klageskjema ber vi deg redegjøre for saken og konkretisere ditt krav slik at vi klart kan se hva slags resultat du ønsker i saken. Når en faktura påklages ber vi om at det for hver faktura fylles ut feltene som gjelder fakturanummer, fakturaens totale beløp og det omtvistede beløp.

        

        For behandling av en klage er det viktig at du sender oss følgende dokumentasjon:

        

        -          Avslag fra tilbyder samt øvrig korrespondanse.

        -          Kopi av eventuelle fakturaer du klager på, og eventuell fakturaspesifikasjon.

        

        Dokumentasjon kan lastes opp i elektronisk klageskjema. Dokumentasjon som ikke kan lastes opp, kan sendes per post.

        

        Klagen din vil bli registrert hos oss når vi mottar ferdig utfylt klageskjema med vedlegg. For mer informasjon om saksgang etter registrering av klage, vennligst se våre nettsider. Vi kan også nås på telefon 22 13 32 20.

        

        

        Med vennlig hilsen

        Brukerklagenemnda

        

        Brukerklagenemnda

        Lilleakerveien 4A

        0283 Oslo

        Telefon: 22 13 32 20

        Faks:      22 13 32 21

        E-post: post@brukerklagenemnda.no

        Web:    www.brukerklagenemnda.no

        

        

        

        Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
        Sendt: 15. november 2015 13:25
        Til: Storjord,Lars Edvard
        Kopi: juridisk ; Post ; post@finkn.no; post@forbrukerradet.no; post@inkassoklagenemnda.no; post ; Forbrukerombudet
        Emne: Re: 1505253-3 - Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS

        

        Hei,

        nei, jeg har ikke gitt noe som helst fullmakt, til at mitt mobilnummer, skulle porteres.

        Dette skjedde helt bak min rygg.

        Og jeg forstod ikke hva som hadde skjedd, før flere dager/uker senere.

        (Jeg merket bare at mobilen min sluttet å virke).

        Jeg har også kontaktet Inkassoklagenemda, om denne saken, så sender kopi til dem.

        Dette med ekornregelverk, det synes jeg at høres rart ut, at har noe med potering å gjøre, (for å fleipe litt).

        Men hvis dere kan sende meg e-post-adressen, til denne Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon, så hadde det vært veldig bra.

        Igjen takk for svar!

        Mvh.

        Erik Ribsskog

        

        PS.

        Fant nå denne e-post-adressen, (til Brukerklagenemda), ved å bruke Google.

        Sender også kopi til disse.

        PS 2.

        Jeg har aldri hørt om Chilli Mobil, (før jeg fikk regning i posten/innkasso, fra de), og langt mindre kontaktet de.

        Så dette er svindel, må jeg si.

        Så dette må jeg klage på.

        

        2015-10-21 12:42 GMT+02:00 Storjord,Lars Edvard :

            Hei igjen,

            

            Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet, nå Nkom) har ikke kompetanse til å avgjøre tvister mellom forbruker og tilbyder.

            

            Jeg vil likevel knytte noen generelle kommentarer til ekomregelverket som gjelder på området: tilbyder som mottar sluttbruker plikter å innhente skriftlig fullmakt fra sluttbrukeren før nummeret porteres over/tilbyderskiftet gjennomføres, jf. ekomforskriften § 1-10. Som skriftlig fullmakt anses bl.a. fullmakt avgitt per e-post, tekstmelding eller telefaks. Den skal inneholde et positivt samtykke og entydig identifisering av sluttbrukeren. Fullmakten skal også kunne dokumenteres på forespørsel, jf. ekomforskriften § 1-10, fjerde ledd.

            

            Videre, av aktuelle rettskilder utenfor ekomregelverket, kan det være aktuelt å se hen til inkassolovens regler om utenrettslig inndriving, hvor det av f.eks. § 17 følger at fordringshaveren ikke kan kreve kostnadene ved utenrettslig inndriving av skyldneren, se bestemmelsens annet ledd.

            

            Dersom du ønsker å forfølge denne saken videre, må du kontakte Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon, jf. kontaktinformasjonen som nevnt i min forrige e-post av 14. oktober. Skulle du ha spørsmål til redegjørelsen i denne e-posten må du gjerne ta kontakt med meg på tlf. 22 82 47 48.

            

            

            Med vennlig hilsen

            

            Lars Edv. Storjord

            seniorrådgiver

            avdeling Marked

            seksjon for telefoni og nummerforvaltning

            

            Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

            Sentralbord: 22 82 46 00

            Dir. tlf.: 22 82 47 48

            www.nkom.no

            

            nkom-logo-for-signatur_40px_bokmaal

            

            

            Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
            Sendt: 15. oktober 2015 00:00
            Til: Storjord,Lars Edvard
            Kopi: juridisk
            Emne: Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS

            

            Hei,

            rett skal være rett, som det heter.

            Og her er problemstillingen at jeg har blitt shanghai-et, må jeg si.

            Jeg har ikke inngått noen avtalte med dette som kalle Chilli.

            For meg så er chilli et nymoderne slag med krydder, (som man kan ha på maten).

            Så jeg vil ikke ha på meg det, at jeg har inngått noe avtale, med dette suspekte firmaet.

            Vennligst send om dette til din overordnene i Post og Tele-tilsynet, for en ny vurdering.

            Erik Ribsskog

            

            2015-10-14 13:16 GMT+02:00 Storjord,Lars Edvard :

            Hei,

            

            Viser til din henvendelse.

            

            Klage/tvist som vedrører konkrete problemstillinger om inngåelse eller innhold av avtale med tilbydere av ekomtjenester fremsettes for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon. For nærmere informasjon, se https://brukerklagenemnda.no.

            

            Nemnda kan også kontaktes på tlf. 22 13 32 20 (telefontid mandag-fredag kl. 0900-1200) eller e-post post@brukerklagenemnda.no

            

            

            Med vennlig hilsen

            

            Lars Edv. Storjord

            seniorrådgiver

            avdeling Marked

            seksjon for telefoni og nummerforvaltning

            

            Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

            Sentralbord: 22 82 46 00

            Dir. tlf.: 22 82 47 48

            www.nkom.no

            

            nkom-logo-for-signatur_40px_bokmaal

            

            

            -----Opprinnelig melding-----

            Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

            Sendt: 28. september 2015 15:03

            Til: Chili Mobil

            Kopi: juridisk; post; post@finkn.no; Lindorff Kundesenter; Postmottak Sivilombudsmannen; Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (firmapost@nkom.no)

            Emne: Re: K.nr: 320747 SV: Klage/Fwd: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil AS

            

            Hei,

            

            dere har også portert mobilnummer mitt, sånn at det ikke kan brukes lenger.

            

            Og så får jeg dette svaret.

            

            Jeg sender det til Spesialenheten osv., siden at politiet bare ignorerer mine anmeldelser.

            

            Det datasystemet deres er på grensen til å være kriminelt, mistenker jeg.

            

            Chilli mobil har jeg heller aldri hørt om.

            

            Dette lukter lang vei, vil jeg si.

            

            Erik Ribsskog

            

            

            2015-09-28 14:43 GMT+02:00 Chili Mobil :

            > Hei Erik,

            >

            > Når det dreier seg om et ID-tyveri, er vi dessverre nødt til å motta en bekreftelse på at forholdet er anmeldt før vi kan slette eventuelle krav.

            > Abonnementet er opprettet 12.08.2015. Denne e-postadressen er også oppgitt i bestillingen.

            >

            > Med vennlig hilsen Frida

            > Kundeservice Chilimobil

            > Tlf. 02445

            >

            > ________________________________________

            > Fra: Erik Ribsskog

            > Sendt: 25. september 2015 14:09

            > Til: PF_DL_Fakturaadministrasjon

            > Kopi: Chili Mobil; juridisk; post@finkn.no

            > Emne: Re: K.nr: 320747 SV: Klage/Fwd: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil

            > AS

            >

            > Hei,

            >

            > jeg har aldri hatt noe abonnement, hos Chilli.

            >

            > (Jeg bruker Telenor mobil.

            >

            > Og jeg er ikke noe 'skravlekjærring', så jeg trenger ikke noe mer enn

            > Telenor kontant, må jeg si).

            >

            > Så dette er at noen har drevet med ID-tyveri, og har misbrukt mitt navn.

            >

            > Og så får jeg innkassovarsel!

            >

            > Dette firmaet, (Chilli mobil), har jeg aldri hørt om før.

            >

            > Og det er tydelig, at det kan virke som, at de har dårlige

            > datasystemer, som er lett å misbruke, (må man vel si).

            >

            > Så at jeg må kaste bort masse tid, på å sende e-poster til Lindorff og

            > Datatilsynet osv., om dette, det synes jeg, at er en skam.

            >

            > Vennligst slutt å lat som at jeg har dette abonnementet nå og slutt å

            > send meg innkassoer i forbindelser med dette.

            >

            > Erik Ribsskog

            >

            >

            > 2015-09-25 12:29 GMT+02:00 PF_DL_Fakturaadministrasjon

            > :

            >> Hei

            >>

            >> Det du har mottatt på mail her er din hoved faktura hos Chili Mobil AS. Om du har spørsmål rundt ditt abonnement kan du ta kontakt med Chili Mobil AS på tlf 02445 eller kundeservice@chilimobil.no med ditt kundenummer som er 320747.

            >>

            >>

            >> Ha en fin dag.

            >>

            >> Med vennlig hilsen/ Best regards

            >>

            >> Jeanette K. G

            >> Saksbehandler/ Case handler

            >> Lindorff Faktura/ Lindorff Invoice

            >> Telefon: +47 31 27 93 20

            >> Fax: +47 61 14 93 12

            >>

            >>

            >>

            >> Postboks 7055, N-3007 DRAMMEN, Norway Visiting adrdress :

            >> Bjønndalsveien 7, 3442 Hyggen, Norway

            >>

            >> Sentralbord: (+47) 23 21 10 00

            >> www.lindorff.no

            >> ** This message including any attachments may contain confidential

            >> and/or privileged information intended only for the person or entity

            >> to which it is addressed. If you are not the intended recipient you

            >> should delete this message and notify the sender. Thank you.

            >>

            >>

            >>

            >>

            >>

            >>

            >> Hei,

            >> dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

            >> (Jeg har ikke kontaktet disse).

            >> Vennligst rydd opp!

            >> Med hilsen

            >> Erik Ribsskog

            >> PS.

            >> Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes jeg).

            >> ---------- Forwarded message ----------

            >> From: NoReplyFaktura@lindorff.com

            >> Date: 2015-09-09 5:37 GMT+02:00

            >> Subject: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil AS

            >> To: eribsskog@gmail.com

            >> Vi viser til henvendelse og vedlegger som forespurt pdf av faktura.

            >> Kopien har påført korrekt Kid-nummer og kan benyttes ved elektronisk betaling og som regnskapsbilag. Kopien kan ikke benyttes som brevgiro eller som skrankegiro.

            >> Vi ber om at du åpner spamfilter for mottak av epost fra denne

            >> adressen. Du trenger Acrobat Reader for å lese denne faktura. Acrobat

            >> Reader kan lastes ned gratis fra http://www.adobe.no/ Vennlig hilsen

            >> Kundeservice

            >>

            >>

            >>

            >>

            >>

            >>

            >>

            >>

            >>

            >>

Jeg sendte en e-post til Brukerklagenemnda

Erik Ribsskog
1505253-3 - Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS
Erik Ribsskog     Mon, Nov 16, 2015 at 10:40 AM
To: Post
Cc: firmapost@nkom.no, postmottak@sd.dep.no, Postmottak Sivilombudsmannen , post@finkn.no, post@forbrukerradet.no, post@inkassoklagenemnda.no, Forbrukerombudet , juridisk , post
Hei,

nå har jeg igjen bedt om, at dette sendes, til en overordnet, hos Nkom.

(Som forresten har 'rar' e-post-adresse.

'Firmapost@nkom.no'.

Hverken de eller jeg er et firma, så det fremstår som noe 'åndsvakt', vil jeg si).

Så vi får avvente, og se, hva Nkom kommer fram til, tenker jeg.

Håper dette er i orden.

Mvh.

Erik Ribsskog


2015-11-16 7:39 GMT+01:00 Post :

    Hei,

    

    Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon er et nøytralt klageorgan som avgjør konkrete tvister mellom bruker og tilbyder av elektronisk kommunikasjon.

    

    For at nemnda skal kunne behandle en klage må følgende kriterier være oppfylt:

    

    -          Du må ha forsøkt å løse tvisten med tilbyder på egen hånd og ha mottatt avslag. Alle forhold som Brukerklagenemnda skal ta stilling til må være påklaget til selskapet først.

    o   Du kan likevel bringe saken inn for Brukerklagenemnda dersom tilbyder (1) ikke skriftlig har orientert om forventet behandlingstid innen to uker etter at tilbyder mottok klagen, eller (2) tilbyder ikke har gitt endelig skriftlig svar på klagen innen rimelig tid.

    -          Brukerklagenemndas eget klageskjema må fylles ut. Dette finnes på våre nettsider, www.brukerklagenemnda.no, og kan enten fylles ut elektronisk eller skrives ut og sendes til oss per post.

    o   Ved utfylling av klageskjema ber vi deg redegjøre for saken og konkretisere ditt krav slik at vi klart kan se hva slags resultat du ønsker i saken. Når en faktura påklages ber vi om at det for hver faktura fylles ut feltene som gjelder fakturanummer, fakturaens totale beløp og det omtvistede beløp.

    

    For behandling av en klage er det viktig at du sender oss følgende dokumentasjon:

    

    -          Avslag fra tilbyder samt øvrig korrespondanse.

    -          Kopi av eventuelle fakturaer du klager på, og eventuell fakturaspesifikasjon.

    

    Dokumentasjon kan lastes opp i elektronisk klageskjema. Dokumentasjon som ikke kan lastes opp, kan sendes per post.

    

    Klagen din vil bli registrert hos oss når vi mottar ferdig utfylt klageskjema med vedlegg. For mer informasjon om saksgang etter registrering av klage, vennligst se våre nettsider. Vi kan også nås på telefon 22 13 32 20.

    

    

    Med vennlig hilsen

    Brukerklagenemnda

    

    Brukerklagenemnda

    Lilleakerveien 4A

    0283 Oslo

    Telefon: 22 13 32 20

    Faks:      22 13 32 21

    E-post: post@brukerklagenemnda.no

    Web:    www.brukerklagenemnda.no

    

    

    

    Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
    Sendt: 15. november 2015 13:25
    Til: Storjord,Lars Edvard
    Kopi: juridisk ; Post ; post@finkn.no; post@forbrukerradet.no; post@inkassoklagenemnda.no; post ; Forbrukerombudet
    Emne: Re: 1505253-3 - Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS

    

    Hei,

    nei, jeg har ikke gitt noe som helst fullmakt, til at mitt mobilnummer, skulle porteres.

    Dette skjedde helt bak min rygg.

    Og jeg forstod ikke hva som hadde skjedd, før flere dager/uker senere.

    (Jeg merket bare at mobilen min sluttet å virke).

    Jeg har også kontaktet Inkassoklagenemda, om denne saken, så sender kopi til dem.

    Dette med ekornregelverk, det synes jeg at høres rart ut, at har noe med potering å gjøre, (for å fleipe litt).

    Men hvis dere kan sende meg e-post-adressen, til denne Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon, så hadde det vært veldig bra.

    Igjen takk for svar!

    Mvh.

    Erik Ribsskog

    

    PS.

    Fant nå denne e-post-adressen, (til Brukerklagenemda), ved å bruke Google.

    Sender også kopi til disse.

    PS 2.

    Jeg har aldri hørt om Chilli Mobil, (før jeg fikk regning i posten/innkasso, fra de), og langt mindre kontaktet de.

    Så dette er svindel, må jeg si.

    Så dette må jeg klage på.

    

    2015-10-21 12:42 GMT+02:00 Storjord,Lars Edvard :

        Hei igjen,

        

        Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet, nå Nkom) har ikke kompetanse til å avgjøre tvister mellom forbruker og tilbyder.

        

        Jeg vil likevel knytte noen generelle kommentarer til ekomregelverket som gjelder på området: tilbyder som mottar sluttbruker plikter å innhente skriftlig fullmakt fra sluttbrukeren før nummeret porteres over/tilbyderskiftet gjennomføres, jf. ekomforskriften § 1-10. Som skriftlig fullmakt anses bl.a. fullmakt avgitt per e-post, tekstmelding eller telefaks. Den skal inneholde et positivt samtykke og entydig identifisering av sluttbrukeren. Fullmakten skal også kunne dokumenteres på forespørsel, jf. ekomforskriften § 1-10, fjerde ledd.

        

        Videre, av aktuelle rettskilder utenfor ekomregelverket, kan det være aktuelt å se hen til inkassolovens regler om utenrettslig inndriving, hvor det av f.eks. § 17 følger at fordringshaveren ikke kan kreve kostnadene ved utenrettslig inndriving av skyldneren, se bestemmelsens annet ledd.

        

        Dersom du ønsker å forfølge denne saken videre, må du kontakte Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon, jf. kontaktinformasjonen som nevnt i min forrige e-post av 14. oktober. Skulle du ha spørsmål til redegjørelsen i denne e-posten må du gjerne ta kontakt med meg på tlf. 22 82 47 48.

        

        

        Med vennlig hilsen

        

        Lars Edv. Storjord

        seniorrådgiver

        avdeling Marked

        seksjon for telefoni og nummerforvaltning

        

        Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

        Sentralbord: 22 82 46 00

        Dir. tlf.: 22 82 47 48

        www.nkom.no

        

        nkom-logo-for-signatur_40px_bokmaal

        

        

        Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
        Sendt: 15. oktober 2015 00:00
        Til: Storjord,Lars Edvard
        Kopi: juridisk
        Emne: Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS

        

        Hei,

        rett skal være rett, som det heter.

        Og her er problemstillingen at jeg har blitt shanghai-et, må jeg si.

        Jeg har ikke inngått noen avtalte med dette som kalle Chilli.

        For meg så er chilli et nymoderne slag med krydder, (som man kan ha på maten).

        Så jeg vil ikke ha på meg det, at jeg har inngått noe avtale, med dette suspekte firmaet.

        Vennligst send om dette til din overordnene i Post og Tele-tilsynet, for en ny vurdering.

        Erik Ribsskog

        

        2015-10-14 13:16 GMT+02:00 Storjord,Lars Edvard :

        Hei,

        

        Viser til din henvendelse.

        

        Klage/tvist som vedrører konkrete problemstillinger om inngåelse eller innhold av avtale med tilbydere av ekomtjenester fremsettes for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon. For nærmere informasjon, se https://brukerklagenemnda.no.

        

        Nemnda kan også kontaktes på tlf. 22 13 32 20 (telefontid mandag-fredag kl. 0900-1200) eller e-post post@brukerklagenemnda.no

        

        

        Med vennlig hilsen

        

        Lars Edv. Storjord

        seniorrådgiver

        avdeling Marked

        seksjon for telefoni og nummerforvaltning

        

        Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

        Sentralbord: 22 82 46 00

        Dir. tlf.: 22 82 47 48

        www.nkom.no

        

        nkom-logo-for-signatur_40px_bokmaal

        

        

        -----Opprinnelig melding-----

        Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

        Sendt: 28. september 2015 15:03

        Til: Chili Mobil

        Kopi: juridisk; post; post@finkn.no; Lindorff Kundesenter; Postmottak Sivilombudsmannen; Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (firmapost@nkom.no)

        Emne: Re: K.nr: 320747 SV: Klage/Fwd: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil AS

        

        Hei,

        

        dere har også portert mobilnummer mitt, sånn at det ikke kan brukes lenger.

        

        Og så får jeg dette svaret.

        

        Jeg sender det til Spesialenheten osv., siden at politiet bare ignorerer mine anmeldelser.

        

        Det datasystemet deres er på grensen til å være kriminelt, mistenker jeg.

        

        Chilli mobil har jeg heller aldri hørt om.

        

        Dette lukter lang vei, vil jeg si.

        

        Erik Ribsskog

        

        

        2015-09-28 14:43 GMT+02:00 Chili Mobil :

        > Hei Erik,

        >

        > Når det dreier seg om et ID-tyveri, er vi dessverre nødt til å motta en bekreftelse på at forholdet er anmeldt før vi kan slette eventuelle krav.

        > Abonnementet er opprettet 12.08.2015. Denne e-postadressen er også oppgitt i bestillingen.

        >

        > Med vennlig hilsen Frida

        > Kundeservice Chilimobil

        > Tlf. 02445

        >

        > ________________________________________

        > Fra: Erik Ribsskog

        > Sendt: 25. september 2015 14:09

        > Til: PF_DL_Fakturaadministrasjon

        > Kopi: Chili Mobil; juridisk; post@finkn.no

        > Emne: Re: K.nr: 320747 SV: Klage/Fwd: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil

        > AS

        >

        > Hei,

        >

        > jeg har aldri hatt noe abonnement, hos Chilli.

        >

        > (Jeg bruker Telenor mobil.

        >

        > Og jeg er ikke noe 'skravlekjærring', så jeg trenger ikke noe mer enn

        > Telenor kontant, må jeg si).

        >

        > Så dette er at noen har drevet med ID-tyveri, og har misbrukt mitt navn.

        >

        > Og så får jeg innkassovarsel!

        >

        > Dette firmaet, (Chilli mobil), har jeg aldri hørt om før.

        >

        > Og det er tydelig, at det kan virke som, at de har dårlige

        > datasystemer, som er lett å misbruke, (må man vel si).

        >

        > Så at jeg må kaste bort masse tid, på å sende e-poster til Lindorff og

        > Datatilsynet osv., om dette, det synes jeg, at er en skam.

        >

        > Vennligst slutt å lat som at jeg har dette abonnementet nå og slutt å

        > send meg innkassoer i forbindelser med dette.

        >

        > Erik Ribsskog

        >

        >

        > 2015-09-25 12:29 GMT+02:00 PF_DL_Fakturaadministrasjon

        > :

        >> Hei

        >>

        >> Det du har mottatt på mail her er din hoved faktura hos Chili Mobil AS. Om du har spørsmål rundt ditt abonnement kan du ta kontakt med Chili Mobil AS på tlf 02445 eller kundeservice@chilimobil.no med ditt kundenummer som er 320747.

        >>

        >>

        >> Ha en fin dag.

        >>

        >> Med vennlig hilsen/ Best regards

        >>

        >> Jeanette K. G

        >> Saksbehandler/ Case handler

        >> Lindorff Faktura/ Lindorff Invoice

        >> Telefon: +47 31 27 93 20

        >> Fax: +47 61 14 93 12

        >>

        >>

        >>

        >> Postboks 7055, N-3007 DRAMMEN, Norway Visiting adrdress :

        >> Bjønndalsveien 7, 3442 Hyggen, Norway

        >>

        >> Sentralbord: (+47) 23 21 10 00

        >> www.lindorff.no

        >> ** This message including any attachments may contain confidential

        >> and/or privileged information intended only for the person or entity

        >> to which it is addressed. If you are not the intended recipient you

        >> should delete this message and notify the sender. Thank you.

        >>

        >>

        >>

        >>

        >>

        >>

        >> Hei,

        >> dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

        >> (Jeg har ikke kontaktet disse).

        >> Vennligst rydd opp!

        >> Med hilsen

        >> Erik Ribsskog

        >> PS.

        >> Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes jeg).

        >> ---------- Forwarded message ----------

        >> From: NoReplyFaktura@lindorff.com

        >> Date: 2015-09-09 5:37 GMT+02:00

        >> Subject: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil AS

        >> To: eribsskog@gmail.com

        >> Vi viser til henvendelse og vedlegger som forespurt pdf av faktura.

        >> Kopien har påført korrekt Kid-nummer og kan benyttes ved elektronisk betaling og som regnskapsbilag. Kopien kan ikke benyttes som brevgiro eller som skrankegiro.

        >> Vi ber om at du åpner spamfilter for mottak av epost fra denne

        >> adressen. Du trenger Acrobat Reader for å lese denne faktura. Acrobat

        >> Reader kan lastes ned gratis fra http://www.adobe.no/ Vennlig hilsen

        >> Kundeservice

        >>

        >>

        >>

        >>

        >>

        >>

        >>

        >>

        >>

        >>

Jeg sendte en e-post til Nkom

Erik Ribsskog
Oppdatering/Fwd: 1505253-3 - Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS
Erik Ribsskog     Mon, Nov 16, 2015 at 10:23 AM
To: "Storjord,Lars Edvard"
Cc: juridisk , post@brukerklagenemnda.no, post@finkn.no, post@forbrukerradet.no, post@inkassoklagenemnda.no, post , Forbrukerombudet
Hei,

jeg har sett på dette igjen nå, (siden at jeg fikk svar, fra Brukerklagdenemda).

Og jeg skrev, i min e-post, til Nkom, 15/10, at dette skulle sendes, til en overordnet der.

Jeg kan ikke se, at dette har skjedd.

Så jeg må igjen be om dette, synes jeg.

(Siden at min rolle her, er at jeg har blitt 'shanghai-et', og ikke kan kalles 'forbruker', i tradisjonell forstand, er jeg redd.

Så her vil jeg gjerne at dette sendes til en 'schafer', hos dere, (for å si det sånn)).

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog
Date: 2015-11-15 13:24 GMT+01:00
Subject: Re: 1505253-3 - Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS
To: "Storjord,Lars Edvard"
Cc: juridisk , post@brukerklagenemnda.no, post@finkn.no, post@forbrukerradet.no, post@inkassoklagenemnda.no, post , Forbrukerombudet


Hei,

nei, jeg har ikke gitt noe som helst fullmakt, til at mitt mobilnummer, skulle porteres.

Dette skjedde helt bak min rygg.

Og jeg forstod ikke hva som hadde skjedd, før flere dager/uker senere.

(Jeg merket bare at mobilen min sluttet å virke).

Jeg har også kontaktet Inkassoklagenemda, om denne saken, så sender kopi til dem.

Dette med ekornregelverk, det synes jeg at høres rart ut, at har noe med potering å gjøre, (for å fleipe litt).

Men hvis dere kan sende meg e-post-adressen, til denne Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon, så hadde det vært veldig bra.

Igjen takk for svar!

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Fant nå denne e-post-adressen, (til Brukerklagenemda), ved å bruke Google.

Sender også kopi til disse.

PS 2.

Jeg har aldri hørt om Chilli Mobil, (før jeg fikk regning i posten/innkasso, fra de), og langt mindre kontaktet de.

Så dette er svindel, må jeg si.

Så dette må jeg klage på.


2015-10-21 12:42 GMT+02:00 Storjord,Lars Edvard :

    Hei igjen,

    

    Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet, nå Nkom) har ikke kompetanse til å avgjøre tvister mellom forbruker og tilbyder.

    

    Jeg vil likevel knytte noen generelle kommentarer til ekomregelverket som gjelder på området: tilbyder som mottar sluttbruker plikter å innhente skriftlig fullmakt fra sluttbrukeren før nummeret porteres over/tilbyderskiftet gjennomføres, jf. ekomforskriften § 1-10. Som skriftlig fullmakt anses bl.a. fullmakt avgitt per e-post, tekstmelding eller telefaks. Den skal inneholde et positivt samtykke og entydig identifisering av sluttbrukeren. Fullmakten skal også kunne dokumenteres på forespørsel, jf. ekomforskriften § 1-10, fjerde ledd.

    

    Videre, av aktuelle rettskilder utenfor ekomregelverket, kan det være aktuelt å se hen til inkassolovens regler om utenrettslig inndriving, hvor det av f.eks. § 17 følger at fordringshaveren ikke kan kreve kostnadene ved utenrettslig inndriving av skyldneren, se bestemmelsens annet ledd.

    

    Dersom du ønsker å forfølge denne saken videre, må du kontakte Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon, jf. kontaktinformasjonen som nevnt i min forrige e-post av 14. oktober. Skulle du ha spørsmål til redegjørelsen i denne e-posten må du gjerne ta kontakt med meg på tlf. 22 82 47 48.

    

    

    Med vennlig hilsen

    

    Lars Edv. Storjord

    seniorrådgiver

    avdeling Marked

    seksjon for telefoni og nummerforvaltning

    

    Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

    Sentralbord: 22 82 46 00

    Dir. tlf.: 22 82 47 48

    www.nkom.no

    

    nkom-logo-for-signatur_40px_bokmaal

    

    

    Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
    Sendt: 15. oktober 2015 00:00
    Til: Storjord,Lars Edvard
    Kopi: juridisk
    Emne: Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS

    

    Hei,

    rett skal være rett, som det heter.

    Og her er problemstillingen at jeg har blitt shanghai-et, må jeg si.

    Jeg har ikke inngått noen avtalte med dette som kalle Chilli.

    For meg så er chilli et nymoderne slag med krydder, (som man kan ha på maten).

    Så jeg vil ikke ha på meg det, at jeg har inngått noe avtale, med dette suspekte firmaet.

    Vennligst send om dette til din overordnene i Post og Tele-tilsynet, for en ny vurdering.

    Erik Ribsskog

    

    2015-10-14 13:16 GMT+02:00 Storjord,Lars Edvard :

    Hei,

    

    Viser til din henvendelse.

    

    Klage/tvist som vedrører konkrete problemstillinger om inngåelse eller innhold av avtale med tilbydere av ekomtjenester fremsettes for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon. For nærmere informasjon, se https://brukerklagenemnda.no.

    

    Nemnda kan også kontaktes på tlf. 22 13 32 20 (telefontid mandag-fredag kl. 0900-1200) eller e-post post@brukerklagenemnda.no

    

    

    Med vennlig hilsen

    

    Lars Edv. Storjord

    seniorrådgiver

    avdeling Marked

    seksjon for telefoni og nummerforvaltning

    

    Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

    Sentralbord: 22 82 46 00

    Dir. tlf.: 22 82 47 48

    www.nkom.no

    

    nkom-logo-for-signatur_40px_bokmaal

    

    

    -----Opprinnelig melding-----

    Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

    Sendt: 28. september 2015 15:03

    Til: Chili Mobil

    Kopi: juridisk; post; post@finkn.no; Lindorff Kundesenter; Postmottak Sivilombudsmannen; Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (firmapost@nkom.no)

    Emne: Re: K.nr: 320747 SV: Klage/Fwd: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil AS

    

    Hei,

    

    dere har også portert mobilnummer mitt, sånn at det ikke kan brukes lenger.

    

    Og så får jeg dette svaret.

    

    Jeg sender det til Spesialenheten osv., siden at politiet bare ignorerer mine anmeldelser.

    

    Det datasystemet deres er på grensen til å være kriminelt, mistenker jeg.

    

    Chilli mobil har jeg heller aldri hørt om.

    

    Dette lukter lang vei, vil jeg si.

    

    Erik Ribsskog

    

    

    2015-09-28 14:43 GMT+02:00 Chili Mobil :

    > Hei Erik,

    >

    > Når det dreier seg om et ID-tyveri, er vi dessverre nødt til å motta en bekreftelse på at forholdet er anmeldt før vi kan slette eventuelle krav.

    > Abonnementet er opprettet 12.08.2015. Denne e-postadressen er også oppgitt i bestillingen.

    >

    > Med vennlig hilsen Frida

    > Kundeservice Chilimobil

    > Tlf. 02445

    >

    > ________________________________________

    > Fra: Erik Ribsskog

    > Sendt: 25. september 2015 14:09

    > Til: PF_DL_Fakturaadministrasjon

    > Kopi: Chili Mobil; juridisk; post@finkn.no

    > Emne: Re: K.nr: 320747 SV: Klage/Fwd: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil

    > AS

    >

    > Hei,

    >

    > jeg har aldri hatt noe abonnement, hos Chilli.

    >

    > (Jeg bruker Telenor mobil.

    >

    > Og jeg er ikke noe 'skravlekjærring', så jeg trenger ikke noe mer enn

    > Telenor kontant, må jeg si).

    >

    > Så dette er at noen har drevet med ID-tyveri, og har misbrukt mitt navn.

    >

    > Og så får jeg innkassovarsel!

    >

    > Dette firmaet, (Chilli mobil), har jeg aldri hørt om før.

    >

    > Og det er tydelig, at det kan virke som, at de har dårlige

    > datasystemer, som er lett å misbruke, (må man vel si).

    >

    > Så at jeg må kaste bort masse tid, på å sende e-poster til Lindorff og

    > Datatilsynet osv., om dette, det synes jeg, at er en skam.

    >

    > Vennligst slutt å lat som at jeg har dette abonnementet nå og slutt å

    > send meg innkassoer i forbindelser med dette.

    >

    > Erik Ribsskog

    >

    >

    > 2015-09-25 12:29 GMT+02:00 PF_DL_Fakturaadministrasjon

    > :

    >> Hei

    >>

    >> Det du har mottatt på mail her er din hoved faktura hos Chili Mobil AS. Om du har spørsmål rundt ditt abonnement kan du ta kontakt med Chili Mobil AS på tlf 02445 eller kundeservice@chilimobil.no med ditt kundenummer som er 320747.

    >>

    >>

    >> Ha en fin dag.

    >>

    >> Med vennlig hilsen/ Best regards

    >>

    >> Jeanette K. G

    >> Saksbehandler/ Case handler

    >> Lindorff Faktura/ Lindorff Invoice

    >> Telefon: +47 31 27 93 20

    >> Fax: +47 61 14 93 12

    >>

    >>

    >>

    >> Postboks 7055, N-3007 DRAMMEN, Norway Visiting adrdress :

    >> Bjønndalsveien 7, 3442 Hyggen, Norway

    >>

    >> Sentralbord: (+47) 23 21 10 00

    >> www.lindorff.no

    >> ** This message including any attachments may contain confidential

    >> and/or privileged information intended only for the person or entity

    >> to which it is addressed. If you are not the intended recipient you

    >> should delete this message and notify the sender. Thank you.

    >>

    >>

    >>

    >>

    >>

    >>

    >> Hei,

    >> dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

    >> (Jeg har ikke kontaktet disse).

    >> Vennligst rydd opp!

    >> Med hilsen

    >> Erik Ribsskog

    >> PS.

    >> Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes jeg).

    >> ---------- Forwarded message ----------

    >> From: NoReplyFaktura@lindorff.com

    >> Date: 2015-09-09 5:37 GMT+02:00

    >> Subject: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil AS

    >> To: eribsskog@gmail.com

    >> Vi viser til henvendelse og vedlegger som forespurt pdf av faktura.

    >> Kopien har påført korrekt Kid-nummer og kan benyttes ved elektronisk betaling og som regnskapsbilag. Kopien kan ikke benyttes som brevgiro eller som skrankegiro.

    >> Vi ber om at du åpner spamfilter for mottak av epost fra denne

    >> adressen. Du trenger Acrobat Reader for å lese denne faktura. Acrobat

    >> Reader kan lastes ned gratis fra http://www.adobe.no/ Vennlig hilsen

    >> Kundeservice

    >>

    >>

    >>

    >>

    >>

    >>

    >>

    >>

    >>

    >>

Fler mobilbilder

Gunnar er hunden til onkel Martin og dem. Den skal jeg skrive mer om, i Min Bok 8

gunnar min bok 8

https://www.facebook.com/axel.thomassen.7

Bloggarkiv