Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

tirsdag 27. november 2018

Kommunisten Knut Mørk, (som jeg kjenner fra Magne Winnem sin bursdag, i 1992), henger fortsatt med, i Norsk Butikkdrift/Rimi


https://www.purehelp.no/m/company/details/norskbutikkdriftas/931186744

PS.

Lars Boye Halvorsen, (som også er i Norsk Butikkdrift sitt styre).

Han husker jeg godt, fra min tid, som Rimi-leder, (noe jeg jobba som, fra 1994 til 2004).

Da jeg jobba som butikksjef på Rimi 3164 Lambertseter/Rimi Nylænde, (noe jeg jobbet som fra høsten 1998 til høsten 2000).

Så var Boye, (som han ble kalt), ansatt i Rimi sin sikkerhetsavdeling.

Og han hadde min butikk, som en av sine butikker.

Så hvis det var ran eller ansatte som stjal.

Så var Boye en av de første, som jeg måtte ringe, da.

(For å si det sånn).

Og Boye røyka og bodde på Bjørndal, (noe som jeg ikke syntes, at var, så imponerende, for å si det sånn).

('Svenske tilstander', sier vi jo nå.

Og da kunne man nesten like gjerne nevnt Bjørndal, (som jeg ofte hørte, at ble kalt, en 'ghetto').

Så en sikkerhetsansvarlig som bor, i Rinkeby, (eller egentlig Bjørndal), liksom.

Sammen med 'pakkisene' og sigøynerne, (Karoli bor like ved Bjørndal).

Da kan man kanskje lure litt.

Må man vel si).

Så sånn er muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 2.

Da jeg seinere jobba, som butikksjef, på Rimi Kalbakken.

(Noe jeg jobba som fra høsten 2000 til våren 2001).

Så skulle 'plutselig' distriktsjef Anne Neteland ha med Boye, på et møte, om driften, av butikken.

Og da var det ikke åpenbart, hva Boye sin rolle var.

(Vil jeg si).

Men da jeg seinere begynte, som låseansvarlig, (ved siden av studier ved HiO IU), på Rimi Bjørndal, høsten 2002.

Så var det sånn, at Boye etterhvert, (noen måneder før jeg slutta der, i desember 2003), ble distriktsjef, med ansvar for blant annet Rimi Bjørndal.

(Sånn som jeg husker det).

Og fra da jeg jobba, på Rimi Kalbakken, som butikksjef.

Så virka det som, at Boye var med på driftsmøtet, som representant for sikkerhetsavdelingen.

(Noe som vel ikke virker så artig, (for butikksjefen).

At noen fra sikkerhetsavdelingen skal være med på møtet med distriktsjefen.

For å si det sånn).

Men da Boye plutselig var distriktsjef, (et par år seinere), så ble jeg overrasket, (husker jeg).

For å gå fra sikkerhetsavdelingen til drift.

Det er vel ikke så vanlig.

(Hvis jeg skulle tippe).

Så det at Boye var med på det nevnte møtet, til distriktsjef Anne Neteland, (med meg), på Rimi Kalbakken, (i 2000 eller 2001).

Det kan ha vært på grunn av, at Anne Neteland hadde ansvaret, for Boye sin opplæring, som distriktsjef.

(Noe sånt).

Og Boye gjorde også mye rart, som distriktsjef.

Han gikk blant annet mellom meg, (som da var låseansvarlig), og en butikksjef ved navn Johan.

(Når det gjaldt hvordan man skulle rydde flaskerommet på Rimi Bjørndal.

Dette var på en travel lørdag, (som jeg hadde ansvaret for butikken), vel.

Og Boye var vel egentlig bare innom, for å handle.

Sånn som jeg husker det).

Så Boye tok ikke ting ordreveien, da.

(Som man vel sier)

Noe jeg klagde på, til Boye, (den nevnte lørdagen), husker jeg.

For jeg fikk mer enn nok arbeidsoppgaver, fra butikksjef Johan, (i den hektiske butikken).

(Vil jeg si).

Men butikksjef Johan, var verre enn Hitler, (må jeg si).

For han tålte ikke at jeg, (eller noen av de andre ansatte), spurte om noe engang, (husker jeg).

(Det skulle bare være enveis-kommunikasjon, fra denne Johan, (som var en svær homse fra Telemark/Grenland).

Husker jeg).

Så det var ikke sånn, at jeg kunne gitt en beskjed, (til Johan), fra Boye heller.

(For å si det sånn).

Så jeg måtte bare si til Boye, at dette måtte han selv ta, med Johan.

(Husker jeg).

Siden at jeg hadde mer enn nok arbeidsoppgaver, (som skulle gjøres den dagen), fra før.

Og hvis Boye og jeg, liksom skulle drevet butikken, bak ryggen, til butikksjef Johan.

Så ville det bare blitt surr, (vil jeg si).

Og som en umyndiggjøring, av butikksjef Johan.

(Må man vel si).

Noe som kanskje ville vært greit, på en måte.

Siden at butikksjef Johan var som Hitler.

(For å si det sånn).

Men jeg tenkte kanskje ikke så langt, da.

(På den tida).

Mitt perspektiv, var fram til våren 2005, da jeg ville vært ferdig, med min bachelor-grad/utdannelse, i IT, (fra HiO IU).

(Og arbeidsmarkedet/utsiktene for folk med den utdannelsen, var bra, i 2003, osv.

Så jeg kunne da sett fram til en årslønn, på kanskje 600.000.

(Som var en del, på den tida).

Og slutta i Rimi, (med alle sine intriger/trakassering osv., som jeg har om, i en arbeidssak).

Og mitt perspektiv var også fram til våren 2004, da jeg ville vært ferdig, med høyskolekandidat-delen, av den samme utdannelsen.

For det var sånn, at man fikk en høyskolekandidat-grad, (i IT), etter to år.

Og en bachelor-grad, (i IT), etter tre år.

Hvis alt gikk etter planen. (på HiO IU).

Og jeg hadde også mange fag/vektall, fra NHI, (fra studier der drøye ti år tidligere), som jeg kunne spe på med.

(For å få den og den graden).

Så mitt fokus var ikke egentlig på å drive Rimi-butikken.

(På den tida).

For jeg var på vei ut av Rimi.

Så det siste jeg ønsket, var å bli blandet inn, noen nye intriger/tull.

(For det hadde det vært nok av, da jeg jobba, som butikksjef, på Rimi Kalbakken.

For å si det sånn).

Så jeg måtte bare be Boye, om å ta det, med Johan.

Men det er klart, (vil jeg si), at det var et problem, at butikksjef Johan, var sånn, at han ikke tålte, at man sa noe til han.

(Noe lignende har jeg ikke hørt om, hverken før eller siden.

I arbeidslivet).

Og det var også et problem, at butikksjef Johan, la for mange arbeidsoppgaver, på de ansatte, i en av Norges mest hektiske butikker, (må man vel si).

(Snitthandelen var veldig lav.

Siden at de som bodde, i 'ghettoen', ofte hadde dårlig råd.

For å si det sånn).

Blant annet så var det sånn, at 'Rimi Bjørndal-negerdama', begynte å okke seg, om at vi drevet for hardt.

(Sånn som jeg husker det).

Og jeg hadde tidligere lært, (som sjauer, en jobb jeg ble shanghaiet, (av min tidligere stefar Arne Thormod Thomassen), til å være med på, noe jeg har skrevet om i Min Bok 2).

At man ikke skulle _løpe_ og jobbe.

(Som jeg begynte med.

Siden at det var så høy timelønn, i denne jobben.

Som kun varte, i en helg).

Man skulle _gå_ og jobbe.

(Lærte jeg, av en sjaue-kollega, som var Tønsberg, vel.

Noe sånt).

Men på Rimi Bjørndal, (under butikksjef Johan), så måtte man nesten jogge rundt, for å rekke det man skulle.

Man måtte stresse rundt ihvertfall, (vil jeg si).

Og jeg trengte ofte, å slappe av, både søndag og mandag.

Etter å ha jobba, fra 12 til 19, (var det vel), på Rimi Bjørndal, (som leder), på lørdagene.

Så hektisk var det.

Og jeg hadde jo jobba på Rimi Bjørndal, på midten av 90-tallet og, (som assistent).

Og da gikk det stort sett greit å jobbe der, (jeg måtte ikke hvile i flere dager etter å ha jobba i seks-sju timer liksom).

Men da var det sånn, at man brukte huet.

Man tok høyde for, at Rimi Bjørndal var kanskje Norges mest hektiske butikk.

Og derfor så gikk vi ikke, for hypermarked/Matland-standard, (på alle tørrvare-hyllene), hver dag, liksom.

(For å si det sånn).

Så da butikksjef Johan, (med sine 'Hitler-krav'), ikke var sjef der.

Så var det enklere, å jobbe der.

(Vil jeg si).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 3.

Jeg tenkte mer på det, med Boye, som begynte å kommandere meg, på Rimi Bjørndal, da jeg jobba som låseansvarlig der.

(Noe jeg jobba som fra sommeren 2002 til desember 2003).

Og det var at.

(Muligens i forbindelse med HMS-arbeidet/feltet, i Rimi).

Så var det en slags regel, som sa, (muligens bestemt fra myndighetene).

At det skulle henge et organisasjonskart, (på et bakrom/kontor), i butikken.

Og det organisasjonskartet, er vel da sånn.

(For noen butikksjefer/ledere, (muligens Hilde fra Rimi Hellerud), kom så langt, at de fikk laget organisasjonskart.

Mener jeg å huske).

At butikksjefen er øverst.

Og så går det en strek, (på linjeorganisasjon-vis), fra butikksjefen, og ned, til hver og enkelt ansatt, (inkludert de andre lederne).

(Noe sånt).

Men på butikkens organisasjonskart.

Så er ikke distriktsjefen nevnt engang.

(Sånn som jeg husker det).

Så fra det, så kan man tyde, at distriktsjefen ikke har noe 'business', med å gå rundt, i butikkene, (på fritiden), og kommandere de forskjellige ansatte.

(Må man vel si).

Selv om dette vel må sies, å være, en litt vanskelig sak.

Mange vil kanskje si, at distriktsjefen er sjefen til butikksjefen.

Og derfor så bestemmer distriktsjefen.

Men butikksjefen ble sammenlignet, (av regionssjef Jon Bekkevold), med en administrerende direktør, i et mellomstort (norsk) firma.

Så butikksjefen er en toppleder.

Så da gir det ikke noe mening, å ha en sånn distriktsjef, som går rundt, og 'hersjer', med de ansatte, (og underminerer butikksjefen), i de forskjellige butikkene.

(Vil jeg si).

Da henger det ikke på greip, mye av det, som jeg lærte, i Rimi, (vil jeg si).

(Noe sånt).

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 4.

Tullet i Rimi, (grunnen til at jeg har arbeidssak osv.), har jeg skrevet mer om, i Min Bok 5.

(Som jeg har publisert, (som en slags føljetong), på denne bloggen.

For noen år tilbake).

Så sånn er det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Jeg sendte en e-post til NVIO

Erik Ribsskog
Fältväbeln Anders Brunmark
Erik Ribsskog 27. november 2018 kl. 17:59
Til: post nvio
Kopi: Per-Gunnar Dolk , Vernepliktsverkets kontaktsenter ved Wenche Molstad , fpvs.kontakt@mil.no, kansliet , Ombudsmannen for Forsvaret
Hei,

takk for svar!

Jeg har vært i kontakt med Vernepliktsverket og Ombudsmannen for
Forsvaret mange ganger, om denne saken, uten resultat.

Jeg lurte på, om det finnes en soldatforening, for oss fra
IR5/Terningmoen/Oppland-regiment.

Jeg var infanterist/geværmann der, (og ukehavende og vaktsoldat og vi
fikk spise i offisersmessen som vaktsoldater av en eller annen grunn,
de siste månedene).

Jeg ble også overført til Heimevernet, (istedet for å være rep-soldat), i 1996.

Dette var det 'ny-moderne' HV, som het støtte-området, (som var nesten
som et geværkompani), i Oslo.

Finnes det noen soldatforening som jeg kan henvende meg til, lurte jeg.

Siden at de nevnte etatene ikke vil hjelpe meg.

Mvh.

Erik Ribsskog


27.11.2018 skrev post nvio :
> Hei !
>
> Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) er en
> interesseorganisasjon for personell som har tjenestegjort i internasjonale
> operasjoner på vegne av Norge. Jeg oppfatter din henvendelse dithen at du
> ønsker å få erstatning på grunn av en hørselsskade som er oppstått under
> førstegangstjenesten. Du oppfordres til å ta kontakt med Forsvarets
> personell- og vernepliktsenter (fpvs.kontakt@mil.no)  som er rette adressat
> for slike henvendelser. Hvis du ikke får et tilfredsstillende svar derfra,
> kan du eventuelt henvende deg til Ombudsmannen for Forsvaret
> (post@ombudsmann.no).
>
>
> Med vennlig hilsen
>
> Svein-Erik Malmø-Moen
> Forbundssekretær
> Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
> Bygning 60
> Akershus festning
> Mail: sem.moen@nvio.no
> Mobil: 93023331
>
>
>
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
> Sendt: 27. november 2018 17:06
> Til: Per-Gunnar Dolk
> Kopi: Vernepliktsverkets kontaktsenter ved Wenche Molstad; kansliet; post
> nvio
> Emne: Re: Fältväbeln Anders Brunmark
>
> Hei,
>
> jeg ble kalt 'super-veteran', av min medsoldat Sundheim, etter tjenesten.
>
> Og vi pleide å ete i offisersmessa, den siste tiden, når vi var
> vakt-soldater.
>
> (Vi hadde ikke MP-er der).
>
> Men i Norge så har vi sluttet litt med titler, siden 'hippie-tiden'.
>
> Så hva som skal til for å være veteran, det kan man kanskje lure på.
>
> Men sender en kopi til deres norske søster-organisasjon.
>
> Veteran er man visst kun hvis man har hatt lyseblå FN-beret.
>
> Jeg visste ikke av svenskene hadde FN-soldater.
>
> (Jeg trodde at dere holdt dere hjemme siden at dere ikke var i Nato).
>
> Så jeg trodde at jeg hadde sendt til noe for
> 'Medel-Svensson-folk'/nordiske.
>
> (Og ikke noe for/av 'jøder', liksom.
>
> For å si det sånn).
>
> Takk for svar uansett!
>
> Mvh.
>
> Erik Ribsskog
>
> PS.
>
> Det kamerat-støtte-greiene deres virker litt klamt.
>
> Jeg er økonom-utdannet, (blant annet), og prøver å få en økonomisk
> erstatning for min frostskade sak, (og på den måten bli ferdig med den
> saken).
>
> Siden at jeg synes at det er en legitim sak.
>
> For å si det sånn.
>
> Igjen takk for svar!
>
>
> 2018-11-27 13:57 GMT+01:00, Per-Gunnar Dolk
> :
>> Hej Erik.
>>
>> Vill börja med att tacka för ditt mail. Tyvärr så tror jag dock att det
>> har
>> hamnat fel.
>>
>> Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna är en intresseorganisation som
>> vänder
>> sig till svenska medborgare som har gjort tjänst utomlands för en svensk
>> myndighet, civil som militär eller världssamfundet.
>>
>> Att du har en svensk 5 x tipp-oldefar har ingen betydelse. Vad jag kan
>> förstå av ditt mail så är att du inte heller en veteran enligt vårt sätt
>> att
>> se.
>>
>> Kan inte se att varken det svenska eller det danska försvaret eller andra
>> organisationer utanför Norge skulle kunna hjälpa dig i din
>> frågeställning.
>>
>> Jag kan inte se någon annan möjlighet än att du tar kontakt med det
>> norska
>> försvaret igen.
>>
>> Det finns ju också ett norskt veteranförbund NVIO, deras hemsida nvio.no.
>>
>> Finns även en norsk kamratstöttetelefon som man kan ringa om man behöver
>> prata med någon 800 48 500.
>>
>> Ovanstående är den hjälp som jag kan erbjuda dig.
>>
>> Vänliga hälsningar
>> P-G Dolk
>> Projektledare/Kamratstöd
>>
>> Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
>> Swedish Veteran Federation
>> Klostergatan 23
>> SE-703 61 Örebro
>> Sweden
>>
>> +46 (0)70-879 90 89
>> pg.dolk@sverigesveteranforbund.se
>> www.sverigesveteranforbund.se
>>
>> ********** PERSONLIG INTEGRITET **********
>> Innehållet i detta meddelande och eventuella bilagor är endast avsett för
>> mottagarna. Innehåll eller adresser kan vara känsligt eller av annan
>> anledning olämpliga att dela med tredje part.
>> Information om hur Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna hanterar
>> personuppgifter finns här:
>> https://www.sverigesveteranforbund.se/forbundet/om-oss/integritetspolicy
>>
>>
>>
>>
>> -----Ursprungligt meddelande-----
>> Från: Erik Ribsskog
>> Skickat: den 27 november 2018 13:11
>> Till: Kansliet
>> Kopia: vpv.kontakt@mil.no
>> Ämne: Fältväbeln Anders Brunmark
>>
>> Hei,
>>
>> sersjanten Anders Olofsson Brunmark var min 5 x tipp-oldefar.
>>
>> Jeg er selv norsk statsborger, og måtte avtjente førstegangstjeneste
>> studieåret 1992/92, i infanteriet, (Oppland-regiment).
>>
>> Og jeg er også i Heimevernet, (som del av verneplikten, (siden 1996)).
>>
>> (De sier jeg er ferdig der nå, men jeg har ikke fått noen
>> bekreftelse/medalje, for dette.
>>
>> Jeg bodde i England fra 2004 til 2014, så har ikke vært på rep-øvelser
>> siden
>> rundt årtusenskiftet).
>>
>> Jeg fikk en frostskade på øret, under førstegangstjenesten.
>>
>> (Min mor ble bedrøvet, da hu så dette.
>>
>> Og hu slutta å invitere meg til julemiddager osv.
>>
>> Kunne det virke som).
>>
>> Men Forsvaret vil ikke betale erstatning.
>>
>> Nå som jeg har funnet ut, at jeg er etterkommer, etter svenske offiserer.
>>
>> Så lurer jeg på, om jeg derfor blir mobbet, av det norske forsvaret.
>>
>> Min tippoldefar Anders Gjedde Nyholm, var forsvarssjef i Danmark.
>>
>> Så jeg har også kontaktet danske veteranorganisasjoner.
>>
>> Men de vil ikke hjelpe.
>>
>> Og de norske klarer ikke å gjøre rede for, om de også er for veteraner
>> som
>> ikke har vært i Libanon, osv.
>>
>> Og jeg har også sendt til Forsvarets ombudsmann.
>>
>> Uten å få noe erstatning/bra svar.
>>
>> På forhånd takk for eventuell hjelp!
>>
>> Mvh.
>>
>> Erik Ribsskog
>>
>

Jeg sendte en e-post til Sveriges Veteranförbund

Erik Ribsskog
Fältväbeln Anders Brunmark
Erik Ribsskog 27. november 2018 kl. 17:05
Til: Per-Gunnar Dolk
Kopi: Vernepliktsverkets kontaktsenter ved Wenche Molstad , kansliet , post@nvio.no
Hei,

jeg ble kalt 'super-veteran', av min medsoldat Sundheim, etter tjenesten.

Og vi pleide å ete i offisersmessa, den siste tiden, når vi var vakt-soldater.

(Vi hadde ikke MP-er der).

Men i Norge så har vi sluttet litt med titler, siden 'hippie-tiden'.

Så hva som skal til for å være veteran, det kan man kanskje lure på.

Men sender en kopi til deres norske søster-organisasjon.

Veteran er man visst kun hvis man har hatt lyseblå FN-beret.

Jeg visste ikke av svenskene hadde FN-soldater.

(Jeg trodde at dere holdt dere hjemme siden at dere ikke var i Nato).

Så jeg trodde at jeg hadde sendt til noe for 'Medel-Svensson-folk'/nordiske.

(Og ikke noe for/av 'jøder', liksom.

For å si det sånn).

Takk for svar uansett!

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Det kamerat-støtte-greiene deres virker litt klamt.

Jeg er økonom-utdannet, (blant annet), og prøver å få en økonomisk
erstatning for min frostskade sak, (og på den måten bli ferdig med den
saken).

Siden at jeg synes at det er en legitim sak.

For å si det sånn.

Igjen takk for svar!


2018-11-27 13:57 GMT+01:00, Per-Gunnar Dolk :
> Hej Erik.
>
> Vill börja med att tacka för ditt mail. Tyvärr så tror jag dock att det har
> hamnat fel.
>
> Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna är en intresseorganisation som vänder
> sig till svenska medborgare som har gjort tjänst utomlands för en svensk
> myndighet, civil som militär eller världssamfundet.
>
> Att du har en svensk 5 x tipp-oldefar har ingen betydelse. Vad jag kan
> förstå av ditt mail så är att du inte heller en veteran enligt vårt sätt att
> se.
>
> Kan inte se att varken det svenska eller det danska försvaret eller andra
> organisationer utanför Norge skulle kunna hjälpa dig i din frågeställning.
>
> Jag kan inte se någon annan möjlighet än att du tar kontakt med det norska
> försvaret igen.
>
> Det finns ju också ett norskt veteranförbund NVIO, deras hemsida nvio.no.
>
> Finns även en norsk kamratstöttetelefon som man kan ringa om man behöver
> prata med någon 800 48 500.
>
> Ovanstående är den hjälp som jag kan erbjuda dig.
>
> Vänliga hälsningar
> P-G Dolk
> Projektledare/Kamratstöd
>
> Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
> Swedish Veteran Federation
> Klostergatan 23
> SE-703 61 Örebro
> Sweden
>
> +46 (0)70-879 90 89
> pg.dolk@sverigesveteranforbund.se
> www.sverigesveteranforbund.se
>
> ********** PERSONLIG INTEGRITET **********
> Innehållet i detta meddelande och eventuella bilagor är endast avsett för
> mottagarna. Innehåll eller adresser kan vara känsligt eller av annan
> anledning olämpliga att dela med tredje part.
> Information om hur Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna hanterar
> personuppgifter finns här:
> https://www.sverigesveteranforbund.se/forbundet/om-oss/integritetspolicy
>
>
>
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Erik Ribsskog
> Skickat: den 27 november 2018 13:11
> Till: Kansliet
> Kopia: vpv.kontakt@mil.no
> Ämne: Fältväbeln Anders Brunmark
>
> Hei,
>
> sersjanten Anders Olofsson Brunmark var min 5 x tipp-oldefar.
>
> Jeg er selv norsk statsborger, og måtte avtjente førstegangstjeneste
> studieåret 1992/92, i infanteriet, (Oppland-regiment).
>
> Og jeg er også i Heimevernet, (som del av verneplikten, (siden 1996)).
>
> (De sier jeg er ferdig der nå, men jeg har ikke fått noen
> bekreftelse/medalje, for dette.
>
> Jeg bodde i England fra 2004 til 2014, så har ikke vært på rep-øvelser siden
> rundt årtusenskiftet).
>
> Jeg fikk en frostskade på øret, under førstegangstjenesten.
>
> (Min mor ble bedrøvet, da hu så dette.
>
> Og hu slutta å invitere meg til julemiddager osv.
>
> Kunne det virke som).
>
> Men Forsvaret vil ikke betale erstatning.
>
> Nå som jeg har funnet ut, at jeg er etterkommer, etter svenske offiserer.
>
> Så lurer jeg på, om jeg derfor blir mobbet, av det norske forsvaret.
>
> Min tippoldefar Anders Gjedde Nyholm, var forsvarssjef i Danmark.
>
> Så jeg har også kontaktet danske veteranorganisasjoner.
>
> Men de vil ikke hjelpe.
>
> Og de norske klarer ikke å gjøre rede for, om de også er for veteraner som
> ikke har vært i Libanon, osv.
>
> Og jeg har også sendt til Forsvarets ombudsmann.
>
> Uten å få noe erstatning/bra svar.
>
> På forhånd takk for eventuell hjelp!
>
> Mvh.
>
> Erik Ribsskog
>

Mange av min grandonkel Øivin/Øyvin Ribsskog, (som var min morfar Johannes sin eldste bror, (og lensmann i Aurskog)), sine bøker, er visst mulig å lese gratis, på Nasjonalbiblioteket sitt nettsted

B
https://www.nb.no/items/abe92d09dcd04cb30bc816f1cc06f865?page=1&searchText=ribsskog

PS.

Her er mer om dette:


https://www.nb.no/items/1e7931863409a3b58dcfd890e8527440?page=0&searchText=ribsskog

PS 2.

Som jeg vel har blogget om tidligere.

Så var det sånn, at min danskfødte mormor Ingeborg, en gang, (på midten av 80-tallet vel), fortalte noe, som min morfar Johannes sin mor Helga Dørumsgaard, en gang, hadde sagt.

Og det var, at hu fikk tre gutter, som alle ble menn.

Den eldste, (Øyvin/Øivin), ble lens_mann_.

Den mellomste, (Helge), ble forst_mann_.

Og den yngste, (min morfar Johannes), ble råd_mann_.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Mvh.

Erik Ribsskog

Jeg sendte en e-post til Sveriges Veteranförbund

Erik Ribsskog
Fältväbeln Anders Brunmark
Erik Ribsskog 27. november 2018 kl. 13:11
Til: kansliet@sverigesveteranforbund.se
Kopi: vpv.kontakt@mil.no
Hei,

sersjanten Anders Olofsson Brunmark var min 5 x tipp-oldefar.

Jeg er selv norsk statsborger, og måtte avtjente førstegangstjeneste
studieåret 1992/92, i infanteriet, (Oppland-regiment).

Og jeg er også i Heimevernet, (som del av verneplikten, (siden 1996)).

(De sier jeg er ferdig der nå, men jeg har ikke fått noen
bekreftelse/medalje, for dette.

Jeg bodde i England fra 2004 til 2014, så har ikke vært på rep-øvelser
siden rundt årtusenskiftet).

Jeg fikk en frostskade på øret, under førstegangstjenesten.

(Min mor ble bedrøvet, da hu så dette.

Og hu slutta å invitere meg til julemiddager osv.

Kunne det virke som).

Men Forsvaret vil ikke betale erstatning.

Nå som jeg har funnet ut, at jeg er etterkommer, etter svenske offiserer.

Så lurer jeg på, om jeg derfor blir mobbet, av det norske forsvaret.

Min tippoldefar Anders Gjedde Nyholm, var forsvarssjef i Danmark.

Så jeg har også kontaktet danske veteranorganisasjoner.

Men de vil ikke hjelpe.

Og de norske klarer ikke å gjøre rede for, om de også er for veteraner
som ikke har vært i Libanon, osv.

Og jeg har også sendt til Forsvarets ombudsmann.

Uten å få noe erstatning/bra svar.

På forhånd takk for eventuell hjelp!

Mvh.

Erik Ribsskog

Mer om slektsforskning


https://forum.genealogi.se/index.php?topic=37860.0

Bloggarkiv