Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

mandag 7. september 2015

Jeg oppdaterte om arbeidserfaring, på CV-en min

vitseposten redaktør

Jeg sendte en e-post til Advokatforeningen

Erik Ribsskog
Din henvendelse til Advokatforeningen
Erik Ribsskog     Mon, Sep 7, 2015 at 10:38 PM
To: "A. Désirée Bjørne-Larsen"
Hei,

jeg har hatt rettslære, og mener at dette er en enkel sak.

Når dere først har godtatt at jeg sender, per e-post, så kan dere ikke
seinere si det, at jeg _ikke_ kan sende, per e-post.

Og så graver dere, og lurer på hvor jeg bor.

Det blir som noe nærgående, mener jeg.

Her får dere få en 'schafer', til å se på dette, mener jeg.

Erik Ribsskog

PS.

Dere vrir også på det jeg skriver.

Kverulering kalles det.

Jeg mener at de advokatene, som jeg har hatt, har vært en skam, for landet.

Og jeg synes ikke, at dere, hos Advokatforeningen, virker noe bedre.

Så her må jeg si skjerpings.

Norge er et lite land, men betyr det alle advokatene behøver å være
korrupte, lurer jeg.

Her får dere få ræva i gir, og rydde opp, i dritten deres, mener jeg.

Lykke til!


2015-09-07 11:20 GMT+02:00 A. Désirée Bjørne-Larsen :
> Erik Ribsskog
>
> Det vises til din e-post datert 4. september 2015.
>
> Alle klager på advokat til Advokatforeningens disiplinærutvalg skal sendes per post. Klager mottatt per e-post registreres ikke. Kun i helt spesielle unntakstilfeller har det et fåtall av ganger blitt gjort unntak fra kravet om postforsendelse, og klage mottatt på e-post har blitt registrert. For deg ble dette gjort ved en anledning i 2011 på grunn av bosted i utlandet. Vi kan ikke se at det er dokumentert grunner for å gjøre unntak ved klagen du nå ønsker behandlet.
>
> Ønsker du klagesaken behandlet må klage med tilhørende samtykkeskjema sendes Advokatforeningens disiplinærutvalg per post. Adressen er:
>
> Advokatforeningens disiplinærutvalg
> Kristian Augusts gate 9
> 0164 Oslo
>
> For øvrig ser vi at du i din siste e-post omtaler en av våre ansatte som muslimsk terrorist. Denne typen uttalelser finner vi uakseptabelt.
>
>
> Med vennlig hilsen
> A. Désirée Bjørne-Larsen
>
> – – – – – –
>
> ADVOKAT // LAWYER
> ADVOKATFORENINGEN  //  THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION
>
> Kristian Augusts gate 9, N-0164 Oslo
> T +47 22 03 50 50  //  M +47 91 31 01 85  //  E adbl@advokatforeningen.no
>
> www.advokatforeningen.no
>
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
> Sendt: 4. september 2015 07:57
> Til: Sohbat Arshad
> Emne: Re: Din henvendelse til Advokatforeningen
>
> Hei,
>
> nå har det vært mye terrorisme, fra dere muslimske menn, de siste årene.
>
> Også vil du vite, hvor jeg bor.
>
> Det syntes jeg at ble truende.
>
> Det likte jeg ikke.
>
> Og det er vel det utvalget, som jeg får høre fra, og ikke fra muslimske terrorister eller sentralbordet til Advokatforeningen, går jeg ut fra.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> 2015-09-03 14:59 GMT+02:00 Sohbat Arshad :
>> Hei Erik Ribsskog,
>>
>> Det vises til dine henvendelser av 26 og 29. august 2015 til Advokatforeningen, vedrørende klage på advokat.
>>
>> Det medfører riktighet at vi tidligere har godtatt klage og annen korrespondanse i forbindelse med klagesaker fra deg mottatt per e-post. Som korrespondansen i tidligere klagesaker viser har vi godtatt saksbehandling per e-post grunnet ditt opphold i England. Hvis det fortsatt er tilfelle vil vi også i denne omgang godta at du sender klager og annen korrespondanse per e-post.
>>
>> Du vil høre nærmere fra oss hva gjelder din klagesak.
>>
>>
>> Med vennlig hilsen
>> Sohbat Arshad
>>
>> – – – – – –
>>
>> ADVOKATFULLMEKTIG MNA // TRAINEE LAWYER ADVOKATFORENINGEN  //  THE
>> NORWEGIAN BAR ASSOCIATION
>>
>> Kristian Augusts gate 9, N-0164 Oslo
>> T +47 22 03 50 50  //  M +47 93 62 48 12  //  E
>> soa@advokatforeningen.no
>>
>> www.advokatforeningen.no
>>
>>
>> -----Opprinnelig melding-----
>> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
>> Sendt: 31. august 2015 15:50
>> Til: Advokatforeningen - publikumsvakt
>> Kopi: Disiplinærnemnden for advokater
>> Emne: Re: Din henvendelse til Advokatforeningen
>>
>> Hei,
>>
>> jeg har sendt klager til dere, per e-post, flere ganger før, (fra England, osv.).
>>
>> Så dette kjøper jeg helt.
>>
>> Kan du sende dette til overordnede, sånn at jeg kan få et svar, fra en overordnet der.
>>
>> Mvh.
>>
>> Erik Ribsskog
>>
>> PS.
>>
>> Jeg ser nå, at det ikke står noe navn, på deres e-post, (igjen).
>>
>> Dette er en fæl uskikk, vil jeg si.
>>
>> Vennligst skjerp dere!
>>
>>
>> 2015-08-31 15:03 GMT+02:00 Advokatforeningen - publikumsvakt
>> :
>>>
>>> Erik Ribsskog,
>>>
>>> Det vises til din e-post av 29. august 2015, og vårt svar av 28.
>>> august 2015, hvor vi opplyste om klageordningen.
>>>
>>> Vi gjør oppmerksom på at all korrespondanse vedrørende klage til
>>> Advokatforeningen skal skje per post. Dette skyldes at sekretariatet
>>> ikke anser e-post for å være en sikker form for korrespondanse mellom
>>> to parter, særlig med hensyn til  risikoen for at informasjon kan
>>> komme på avveie ved oversendelse av personopplysninger. På grunn av
>>> dette og øvrige saksbehandlingsregler har vi derfor ikke mulighet til
>>> å videresende din e-post direkte til noe disiplinærutvalg.
>>>
>>> Informasjon om hvordan du kan klage finner du her:
>>> http://www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten
>>> /
>>>
>>> Med vennlig hilsen
>>> Advokatforeningen
>>>
>>> – – – – – –
>>>
>>> ADVOKATFORENINGEN  //  THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION
>>>
>>> Kristian Augusts gate 9, N-0164 Oslo
>>> T +47 22 03 50 50  //  M +47 48 16 34 41  //  (publikumsvakt, man-fre kl.
>>> 12-15)
>>> E publikumsvakt@advokatforeningen.no
>>>
>>> www.advokatforeningen.no
>>>
>>>
>>>
>>> -----Opprinnelig melding-----
>>> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
>>> Sendt: 29. august 2015 06:55
>>> Til: Advokatforeningen - publikumsvakt
>>> Emne: Re: Din henvendelse til Advokatforeningen
>>>
>>> Hei,
>>>
>>> er dette noe forsøk på å være morsom?
>>>
>>> Dere skal jo selvfølgelig sende e-posten videre, til dette utvalget deres.
>>>
>>> Dere trenger vel ikke å ha alt med teskje?
>>>
>>> Hva er det som feiler dere, lurer jeg da.
>>>
>>> Erik Ribsskog
>>>
>>> PS.
>>>
>>> Og hvorfor står det ikke noe navn her, på denne 'synderen' deres.
>>>
>>> Er det anarki hos dere, lurer jeg da.
>>>
>>>
>>> 2015-08-28 14:06 GMT+02:00 Advokatforeningen - publikumsvakt
>>> :
>>>> Erik Ribsskog
>>>>
>>>> Det vises til din henvendelse av 26. august 2015, vedrørende misnøye
>>>> med en advokat.
>>>>
>>>> Alle advokater plikter å følge Regler for god advokatskikk. En
>>>> oversikt over reglene finner du her:
>>>> http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-19961220-1161.html#map026.
>>>> Hvorvidt det foreligger brudd på Regler for god advokatskikk må
>>>> vurderes konkret i hver sak. Vi kan dessverre ikke foreta en
>>>> vurdering av om det foreligger brudd på Regler for god advokatskikk.
>>>> Dette er en vurdering som ligger til disiplinærutvalget.
>>>>
>>>> Advokatforeningen har en klageordning hvor man kan klage på
>>>> advokat(er) man mener har opptrådt i strid med Regler for god
>>>> advokatskikk, eller krevd for høyt salær.
>>>>
>>>> Du kan lese mer om klageordningen og hvordan  en klage skal utformes her:
>>>> http://www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/kan-jeg-klage-pa-advokate
>>>> n
>>>> /
>>>>
>>>> Vi håper dette var til hjelp. Dersom du har ytterligere spørsmål, ta
>>>> gjerne kontakt med oss igjen.
>>>>
>>>> Med vennlig hilsen
>>>> Advokatforeningen
>>>>
>>>> – – – – – –
>>>>
>>>> ADVOKATFORENINGEN  //  THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION
>>>>
>>>> Kristian Augusts gate 9, N-0164 Oslo T +47 22 03 50 50  //  M +47 48
>>>> 16 34 41  //  (publikumsvakt, man-fre kl.
>>>> 12-15)
>>>> E publikumsvakt@advokatforeningen.no
>>>>
>>>> www.advokatforeningen.no
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> -----Opprinnelig melding-----
>>>> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
>>>> Sendt: 26. august 2015 19:24
>>>> Til: Advokatforeningen
>>>> Emne: Klage/Fwd: Austad, Drammen tingrett/Fwd: Gratis rettsråd/Fwd:
>>>> Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Tyveri av eiendom/Fwd: Problems
>>>> with a court, (Drammen Tingrett), in Norway/Fwd: To: Branch Manager
>>>> Keith Lowe
>>>>
>>>> Hei,
>>>>
>>>> jeg har ikke hatt så gode erfaringer med dere, fra før.
>>>>
>>>> Men jeg får vel sende en klage likevel, for konforimitetens skyld,
>>>> (eller hva man skal kalle det).
>>>>
>>>> Han advokaten begynte å surre her, vil jeg si.
>>>>
>>>> Og gjorde sabotasje, mot min henvendelse, hos Drammen tingrett,
>>>> kunne det virke som.
>>>>
>>>> Dette må vel kalles dårlig advokatskikk, mistenker jeg.
>>>>
>>>> Erik Ribsskog
>>>>
>>>>
>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>> From: Erik Ribsskog
>>>> Date: 2015-08-26 17:44 GMT+02:00
>>>> Subject: Re: Austad, Drammen tingrett/Fwd: Gratis rettsråd/Fwd:
>>>> Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Tyveri av eiendom/Fwd: Problems
>>>> with a court, (Drammen Tingrett), in Norway/Fwd: To: Branch Manager
>>>> Keith Lowe
>>>> To: Bjørn Bråthen
>>>> Cc: "drammen.tingrett" ,
>>>> Akademikerforbundet ,
>>>> Postmottak@domstoladministrasjonen.no,
>>>> Postmottak Sivilombudsmannen
>>>>
>>>>
>>>> Hei,
>>>>
>>>> jeg har hatt rettslære, og dette virker som sabotasje.
>>>>
>>>> Jeg har altså ikke meldt meg ut, av Akademikerforbundet.
>>>>
>>>> Jeg har inntrykk av, at alle advokatene i landet, er svindlere og
>>>> Advokatforbundet deres også.
>>>>
>>>> Dere er en skam for menneskeheten.
>>>>
>>>> Det er vel noe russer-greier, tenker jeg.
>>>>
>>>> Erik Ribsskog
>>>>
>>>>
>>>> 2015-08-26 9:09 GMT+02:00 Bjørn Bråthen :
>>>>> Hei igjen
>>>>>
>>>>> Etter å ha lest din siste mail, har jeg tatt kontakt til
>>>>> Akademikerforbundet som bekrefter at du ikke er medlem i forbundet.
>>>>> Du har da dessverre intet fritt rettsråd hos meg. Det er kun
>>>>> medlemmer av forbundet på det tidspunkt fritt rettsråd skal gis som
>>>>> krav på dette.
>>>>>
>>>>> Som jeg antydet i  min forrige mail har jeg for tiden ikke
>>>>> kapasitet til å på ta meg oppdrag ut over de jeg har for mine faste klienter.
>>>>>
>>>>> Jeg beklager derfor at jeg ikke kan bistå deg med de spørsmål du
>>>>> oversendte meg.
>>>>>
>>>>> Jeg ønsker deg lykke til videre.
>>>>>
>>>>> Vennlig hilsen
>>>>> Bjørn Bråthen
>>>>> advokat
>>>>>
>>>>> -----Opprinnelig melding-----
>>>>> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
>>>>> Sendt: 26. august 2015 08:54
>>>>> Til: Bjørn Bråthen
>>>>> Kopi: Akademikerforbundet ;
>>>>> drammen.tingrett ;
>>>>> Postmottak@domstoladministrasjonen.no; Postmottak Sivilombudsmannen
>>>>>
>>>>> Emne: Re: Austad, Drammen tingrett/Fwd: Gratis rettsråd/Fwd:
>>>>> Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Tyveri av eiendom/Fwd: Problems
>>>>> with a court, (Drammen Tingrett), in Norway/Fwd: To: Branch Manager
>>>>> Keith Lowe
>>>>>
>>>>> Hei,
>>>>>
>>>>> det høres bra ut!
>>>>>
>>>>> Jeg har også kontaktet Akademikerforbundet om innboforsikring, (her
>>>>> på tidligere Thon hotel Høvik).
>>>>>
>>>>> Og da svarte de, at jeg ikke lenger var medlem.
>>>>>
>>>>> Men jeg har ikke meldt meg ut, av Akademikerforbundet.
>>>>>
>>>>> (Det var NITO, jeg meldte meg ut av, i sin tid, siden at de var
>>>>> usolidariske, da jeg ble nektet Nito-kortet, blant annet).
>>>>>
>>>>> Jeg husker at jeg meldte meg inn, i Akademikerforbundet, mens jeg
>>>>> bodde, i Leather Lane, i Walton, i Liverpool.
>>>>>
>>>>> Og der bodde jeg, fra 2012 til 2014.
>>>>>
>>>>> På forhånd takk for hjelp med denne skandaløse arvesaken, som
>>>>> Drammen tingrett har tulla med, i mangfoldige år, (må jeg si).
>>>>>
>>>>> Mvh.
>>>>>
>>>>> Erik Ribsskog
>>>>>
>>>>>
>>>>> 2015-08-26 8:08 GMT+02:00 Bjørn Bråthen :
>>>>>> Hei
>>>>>>
>>>>>> Jeg holder på å gå i gjennom det du har oversendt. Jeg gjør
>>>>>> oppmerksom på at du kun har en times fritt rettsråd gjennom
>>>>>> Akademikerforbundet. Det betyr ikke nødvendigvis at jeg går inn og
>>>>>> påtar meg en større sak for retten.
>>>>>> Dette må jeg vurdere ut i fra min arbeidssituasjon mv.
>>>>>> Jeg holder nå foredrag for Akademikerforbundet i dag og i morgen.
>>>>>> Jeg vil komme tilbake til deg på fredag.
>>>>>>
>>>>>> MVH
>>>>>> Bjørn Bråthen
>>>>>> advokat
>>>>>>
>>>>>> -----Opprinnelig melding-----
>>>>>> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
>>>>>> Sendt: 26. august 2015 02:58
>>>>>> Til: drammen.tingrett
>>>>>> Kopi: Bjørn Bråthen ; Akademikerforbundet
>>>>>> ;
>>>>>> Postmottak@domstoladministrasjonen.no;
>>>>>> Postmottak Sivilombudsmannen
>>>>>> Emne: Til: Austad, Drammen tingrett/Fwd: Gratis rettsråd/Fwd:
>>>>>> Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Tyveri av eiendom/Fwd: Problems
>>>>>> with a court, (Drammen Tingrett), in Norway/Fwd: To: Branch
>>>>>> Manager Keith Lowe
>>>>>>
>>>>>> Hei,
>>>>>>
>>>>>> jeg kan ikke se, at advokatfirmaet, til Akademikerforbundet, har
>>>>>> begynt å jobbe, med dette.
>>>>>>
>>>>>> Så før jeg glemmer det.
>>>>>>
>>>>>> Jeg leste gjennom papirene igjen, før jeg sendte om dette, til
>>>>>> advokatfirmaet, (17. august).
>>>>>>
>>>>>> Og det med hjemmelen, står forklart, i skrivet, fra Hurum-advokaten.
>>>>>>
>>>>>> Så det blir jo bare tøv, å henge seg opp i det med at Sandersen
>>>>>> har hjemmelen, mener jeg.
>>>>>>
>>>>>> Jeg har prøvd å få Drammen tingrett til å gjøre jobben sin,
>>>>>> (Høysæter og Austad), siden 2009 eller 2010, blir det vel.
>>>>>>
>>>>>> Så dette må være snakk om ny verdensrekord i trenering snart, (fra
>>>>>> Drammen tingrett), mistenker jeg.
>>>>>>
>>>>>> Se nå til h*lvete å gjøre jobben deres, og tvangsoppløs dette
>>>>>> sameiet nå.
>>>>>>
>>>>>> Erik Ribsskog
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>>>> From: Erik Ribsskog
>>>>>> Date: Mon, Aug 17, 2015 at 1:28 PM
>>>>>> Subject: Gratis rettsråd/Fwd: Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd:
>>>>>> Tyveri av eiendom/Fwd: Problems with a court, (Drammen Tingrett),
>>>>>> in
>>>>>> Norway/Fwd: To: Branch Manager Keith Lowe
>>>>>> To: braathen@cyrusross.no
>>>>>> Cc: Akademikerforbundet
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Hei,
>>>>>>
>>>>>> jeg er medlem i Akademikerforbundet, og har i dag kikket litt på
>>>>>> deres nettsider, i og med at jeg er på utkikk, etter
>>>>>> innboforsikring, (som jeg trenger nå, i min nye bolig, ifølge
>>>>>> husleiekontrakt).
>>>>>>
>>>>>> Men så så jeg det, at man kan få et gratis rettsråd, i året, som
>>>>>> medlem, av Akademikerforbundet.
>>>>>>
>>>>>> Og da tenkte jeg, på å spørre om, en sak som har gått helt i stå,
>>>>>> hos Drammen Tingrett.
>>>>>>
>>>>>> Det gjelder arv etter noen grandonkler, i Holmsbu.
>>>>>>
>>>>>> Min far ville ikke arve disse, (av ukjent grunn, for meg), så i
>>>>>> 2006, (var det vel, mens jeg bodde, i England), så arvet jeg
>>>>>> halvparten av min fars del.
>>>>>>
>>>>>> Men jeg har senere bestemt meg for, at jeg ikke ønsker å eie noe,
>>>>>> sammen med min fars slekt.
>>>>>>
>>>>>> (Jeg har omsorgssvikt-sak, mot min far, blant annet).
>>>>>>
>>>>>> Så jeg har bedt Drammen Tingrett om å foreta oppløsing av sameie.
>>>>>>
>>>>>> Og det var i 2010, (eller noe sånt).
>>>>>>
>>>>>> Og Drammen Tingrett, (ei Høysæter), har ikke gjort noe.
>>>>>>
>>>>>> Og da jeg besøkte Drammen TIngrett, ifjor,
>>>>>>
>>>>>> Så sa ei Austad der, at jeg ikke eide noen del, av eiendommen, for
>>>>>> min grandonkel Idar Sandersen, hadde hjemmelen, sa hu.
>>>>>>
>>>>>> Og så ba hu meg om å kontakte kartverket i Hønefoss, for å få
>>>>>> forklaring, på hva som hadde skjedd, med eiendommen min, i
>>>>>> Holmsbu, (jeg eier/eide cirka en tolvtedel, av en fiskestø, men
>>>>>> hvis den er verdt tolv millioner, så er jo min del verdt en
>>>>>> million, for det følger med strandlinje og mange naust, og det er
>>>>>> fin utsikt, og høye eiendomspriser, i Holmsbu).
>>>>>>
>>>>>> Men Kartverket i Hønefoss, har ikke forklart meg, om hva som har skjedd.
>>>>>>
>>>>>> Så jeg lurer på hva det er for noe slags tøys, (må jeg vel kalle
>>>>>> det), som foregår.
>>>>>>
>>>>>> Jeg har også blitt snytt, for arv, etter min mormor, som døde, i 2009.
>>>>>>
>>>>>> Min mor døde i 1999, så jeg burde fått en del av den arven, som
>>>>>> min mor skulle hatt.
>>>>>>
>>>>>> Min mor, var eldste barn, av min mormor.
>>>>>>
>>>>>> Og jeg var min mors eldste barn.
>>>>>>
>>>>>> Så jeg burde ha fått dele arven, (i oppgave, fra Larvik tingrett),
>>>>>> mener jeg.
>>>>>>
>>>>>> Istedet endte det med, at jeg ikke har fått noe arv, i det hele
>>>>>> tatt, etter bestemor Ingeborg, (enda det nå er over seks år siden,
>>>>>> at hu døde).
>>>>>>
>>>>>> På forhånd takk for eventuell hjelp!
>>>>>>
>>>>>> Mvh.
>>>>>>
>>>>>> Erik RIbsskog
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>>>> From: Erik Ribsskog
>>>>>> Date: Sat, Dec 13, 2014 at 7:04 PM
>>>>>> Subject: Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Tyveri av eiendom/Fwd:
>>>>>> Problems with a court, (Drammen Tingrett), in Norway/Fwd: To:
>>>>>> Branch Manager Keith Lowe
>>>>>> To: post@kartverket.no
>>>>>> Cc: "drammen.tingrett"
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Hei,
>>>>>>
>>>>>> jeg kan ikke se, at jeg har mottatt noe svar, på denne e-posten.
>>>>>>
>>>>>> Så jeg prøver å sende, en påminnelse, om dette.
>>>>>>
>>>>>> Håper dette er i orden!
>>>>>>
>>>>>> Mvh.
>>>>>>
>>>>>> Erik Ribsskog
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>>>> From: Erik Ribsskog
>>>>>> Date: Thu, Oct 2, 2014 at 5:56 PM
>>>>>> Subject: Oppdatering/Fwd: Tyveri av eiendom/Fwd: Problems with a
>>>>>> court, (Drammen Tingrett), in Norway/Fwd: To: Branch Manager Keith
>>>>>> Lowe
>>>>>> To: post@kartverket.no
>>>>>> Cc: "drammen.tingrett" ,
>>>>>> Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "HRET (postmottak)"
>>>>>> , Postmottak Sivilombudsmannen
>>>>>> ,
>>>>>> post.sondre.buskerud@politiet.no, Advokatforeningen -
>>>>>> publikumsvakt ,
>>>>>> Disiplinærnemnden for advokater , "mail.bxl"
>>>>>> , eftacourt@eftacourt.int,
>>>>>> efta-lux@ec.europa.eu
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Hei,
>>>>>>
>>>>>> 'hjemmelen', var det, som hu Austad sa, at Idar Sandersen hadde,
>>>>>> (for alle eiendommene, som jeg egentlig eier en del av sameiet for).
>>>>>>
>>>>>> (Og ikke 'hevden').
>>>>>>
>>>>>> Jeg blanda litt.
>>>>>>
>>>>>> Det er ikke sånn at jeg har jobba med eiendom, (eller noe i den
>>>>>> duren), så jeg blander litt her, når jeg prøver å ordne, med dette.
>>>>>>
>>>>>> Mvh.
>>>>>>
>>>>>> Erik Ribsskog
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>>>> From: Erik Ribsskog
>>>>>> Date: Thu, Oct 2, 2014 at 5:51 PM
>>>>>> Subject: Tyveri av eiendom/Fwd: Problems with a court, (Drammen
>>>>>> Tingrett), in Norway/Fwd: To: Branch Manager Keith Lowe
>>>>>> To: post@kartverket.no
>>>>>> Cc: "drammen.tingrett" ,
>>>>>> Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "HRET (postmottak)"
>>>>>> , Postmottak Sivilombudsmannen
>>>>>> ,
>>>>>> post.sondre.buskerud@politiet.no, Advokatforeningen -
>>>>>> publikumsvakt ,
>>>>>> Disiplinærnemnden for advokater , "mail.bxl"
>>>>>> , eftacourt@eftacourt.int,
>>>>>> efta-lux@ec.europa.eu
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Hei,
>>>>>>
>>>>>> som man kan se av vedleggene, så fikk jeg overført noe eiendom, i
>>>>>> Holmsbu, (del av sameie), i 2005.
>>>>>>
>>>>>> Og jeg har sendt flere titalls e-poster, (og også ringt mange
>>>>>> ganger), til Drammen Tingrett, (ei Høysæther der), fra England,
>>>>>> (hvor jeg har bodd, de siste ti år).
>>>>>>
>>>>>> Og når jeg besøkte Drammen Tingrett, i dag, (og fikk snakke med ei
>>>>>> Austad, i resepsjonen, for skifte, var det vel).
>>>>>>
>>>>>> Så sier hun, at det er Idar Sandersen, som har hevden, for disse
>>>>>> eiendommene.
>>>>>>
>>>>>> Hvordan har han liksom stjålet min eiendom, (del av sameie), lurer jeg.
>>>>>>
>>>>>> Det må da ha foregått noe kriminelt.
>>>>>>
>>>>>> Jeg har klagd på advokaten til Advokatforeningen.
>>>>>>
>>>>>> Så sender til dere, (med kopi til flere andre).
>>>>>>
>>>>>> Det må da være noe kriminelt, som har foregått her, mener jeg.
>>>>>>
>>>>>> Dette er også en klage, på Drammen tingrett.
>>>>>>
>>>>>> Man må faktisk flytte tilbake til Norge, (virker det som), for å
>>>>>> få noe som helst informasjon, fra de.
>>>>>>
>>>>>> Hvorfor kunne de ikke ha opplyst meg om dette, (at Idar Sandersen
>>>>>> har 'hevden', som Austad kalte det), tidligere.
>>>>>>
>>>>>> Jeg har ringt mange ganger fra England, og sendt masse e-poster,
>>>>>> og brukt mye tid på dette, men Drammen tingrett har bare kommet
>>>>>> med noe 'goddag mann økseskaft'-greier, vil jeg si.
>>>>>>
>>>>>> Dette vil jeg klage på.
>>>>>>
>>>>>> Tyveri og molbo-rett, må jeg si.
>>>>>>
>>>>>> Her må dette omgjøres snarest mulig, og svindlerne må straffes!
>>>>>>
>>>>>> Erik Ribsskog
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>>>> From: Erik Ribsskog
>>>>>> Date: Mon, Jul 21, 2014 at 7:19 PM
>>>>>> Subject: Problems with a court, (Drammen Tingrett), in Norway/Fwd: To:
>>>>>> Branch Manager Keith Lowe
>>>>>> To: admin
>>>>>> Cc: kelo02@handelsbanken.co.uk
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Hi,
>>>>>>
>>>>>> Handelsbanken also adviced me, (in a meeting on Friday last week),
>>>>>> to contact the Norwegian Consulate, in Liverpool.
>>>>>>
>>>>>> So I'm sending this e-mail now.
>>>>>>
>>>>>> I have problems with a court in Norway, (Drammen Tingrett).
>>>>>>
>>>>>> I told them in 2011 to do something called 'oppløsing av sameie'.
>>>>>>
>>>>>> That means to sell a co-owned property.
>>>>>>
>>>>>> The woman there, (Høysæther), said she would do it, (on the
>>>>>> phone), but she still haven't sold it.
>>>>>>
>>>>>> I almost never get my jobseekers-allowance now.
>>>>>>
>>>>>> And I almost starve to death several times a year.
>>>>>>
>>>>>> I have almost no money or food now.
>>>>>>
>>>>>> So I want to sell this property so that I'm not dependant on the
>>>>>> Jobcentre, who I think are notorouisly irrelaiable.
>>>>>>
>>>>>> I only have a pay as you go-mobile and a mobile broadband-line at
>>>>>> the moment.
>>>>>>
>>>>>> So it isn't easy for me, to call the court in Drammen now.
>>>>>>
>>>>>> I was wondering if you the Norwegian Consulate could please
>>>>>> contact Høysæther, at Drammen Tingrett.
>>>>>>
>>>>>> And hear when I'm going to get the money, from the sale, of the
>>>>>> mentioned property.
>>>>>>
>>>>>> My relatives in Norway have called me 'a person non gratia', (for
>>>>>> some reason), and they aren't interested in buying me out, it seems.
>>>>>>
>>>>>> I was at your office in 2007, I think it was, and spoke with Liz
>>>>>> Murhpy, regarding my employment-case against Arvato.
>>>>>>
>>>>>> She called Tove Øvermo, (the Norwegian terrorist Breivik's
>>>>>> step-mother), at the Norwegian Embassy in London.
>>>>>>
>>>>>> But they didn't help me with my employement-case.
>>>>>>
>>>>>> Which was sabotaged by the Merseyside Police and Citizens Advice
>>>>>> and the Law Society, etc.
>>>>>>
>>>>>> Now I'm being framed and taken to court for having sent sex-emails
>>>>>> to a bureucrat at the Jobcentre.
>>>>>>
>>>>>> And the Jobcentre have banned me from my five closest jobcentres.
>>>>>>
>>>>>> And are making my life hell, I have to say.
>>>>>>
>>>>>> It could be linked with the employment-case against Arvato, I guess.
>>>>>>
>>>>>> I hope you can help me with this case before I starve to death, or
>>>>>> something like that.
>>>>>>
>>>>>> Yours sincerely,
>>>>>>
>>>>>> Erik Ribsskog
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>>>> From: Erik Ribsskog
>>>>>> Date: Fri, Jul 18, 2014 at 12:58 PM
>>>>>> Subject: To: Branch Manager Keith Lowe
>>>>>> To: kelo02@handelsbanken.co.uk
>>>>>> Cc: "drammen.tingrett"
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Hi,
>>>>>>
>>>>>> I'm refering to our meeting at your branch in the Exchange
>>>>>> Station-building, in Liverpool, this morning.
>>>>>>
>>>>>> I first had an apointment, at Barclays Bootle, with Jaqueline
>>>>>> Hodge, at 10AM, but she told me they didn't operate in Norway.
>>>>>>
>>>>>> I attach the files regarding the property I mentioned, in the meeting.
>>>>>>
>>>>>> I tried to contact Nordea, in Norway, regarding a loan, on this
>>>>>> property, in 2006.
>>>>>>
>>>>>> But the branch, (Nordea Tveita), didn't let me have a loan, (for
>>>>>> some reason, that wasn't explained).
>>>>>>
>>>>>> I then contacted a court in Norway, (Drammen Tingrett), to get
>>>>>> them to sell the property, in 2011.
>>>>>>
>>>>>> ('Oppløsing av sameie', it's called).
>>>>>>
>>>>>> Drammen Tingrett said they were going to sell the property, (a
>>>>>> woman named Høysæther there, said this, in 2011), but they still haven't.
>>>>>>
>>>>>> I called my grand-uncle Idar Sandersen, last month.
>>>>>>
>>>>>> He is more than 90 years old, and has the right to live at the
>>>>>> menioned property, for the rest of his life.
>>>>>>
>>>>>> (He is still not sick or anything, he said.
>>>>>>
>>>>>> And he could live to be a hundred years, for all that I know).
>>>>>>
>>>>>> So I've now thought about getting a loan on this property.
>>>>>>
>>>>>> Since I'm unemployed, and sometimes don't get my allowance, (for
>>>>>> different 'funny' reasons), and have to look for coins, on the
>>>>>> street, (here in Walton and in the City Centre), to not starve to death.
>>>>>>
>>>>>> So that's were it at now.
>>>>>>
>>>>>> Like I've understood it, I'm going to inherit more, when Idar
>>>>>> Sandersen dies.
>>>>>>
>>>>>> And also perhaps when Marit Olsen dies.
>>>>>>
>>>>>> (I'm not sure if she has any kids.
>>>>>>
>>>>>> Or if they're both 'old virgins', just to try to explain).
>>>>>>
>>>>>> It's not easy for me to co-operate with my relatives, about this.
>>>>>>
>>>>>> My unlce Runar's son Ove told me, on Facebook, (I think it was),
>>>>>> some years ago, that I was considered a 'person non gratia', by
>>>>>> him, my father and my uncles.
>>>>>>
>>>>>> (For some reason, that wasn't that clear, I think).
>>>>>>
>>>>>> And also I'm trying to have a child-neglect-case, against my
>>>>>> father, since he let me live alone, since I was nine years old, in Norway.
>>>>>>
>>>>>> So it's a bit complicated.
>>>>>>
>>>>>> But I'm  trying to 'realisere' this property, (get money from it),
>>>>>> like we say, in Norway.
>>>>>>
>>>>>> It's a bit dum dying from starvation here in the UK, when I own
>>>>>> property worth something like £100k, I guess, in Norway.
>>>>>>
>>>>>> Thanks again for the advice in the meeting!
>>>>>>
>>>>>> Best regards,
>>>>>>
>>>>>> Erik Ribsskog
>>>>
>>>

Dette styret, rundt kronprins-paret sin luksus-båttur, har fått meg til å tenkte på, da jeg var på jobbintervju, i Nord-England, i 2012. Da bodde dronningen, på en båt, som lå rett utenfor vinduet, fra der, som jeg var, på jobbintervju. Og etter intervjuet, så gikk jeg bort, for å kikke litt, på den fine båten. Og da var det en gubbe, som spurte meg, om jeg visste, når dronningen, kom til å dukke opp. (Noe jeg selvfølgelig ikke visste, jeg bare forklarte det, at jeg var, fra Norge). Men han gubben, lurer jeg litt på, om eventuelt kan ha vært ektemannen, til dronningen. Men det tørr jeg ikke, å si sikkert. Hm. Men jeg mener å huske det, at det da _ikke_ var hemmelig, hvem som eide båten, som dronningen bodde på. Noe sånt

jobbintervju

http://johncons-mirror.blogspot.no/2012/05/jeg-var-pa-jobbintervju-i-dag-i.html

PS.

Her er mer om dette:

skipsferie

http://www.nrk.no/norge/kronprinsen-om-luksusferie_---besokte-en-venn-1.12539514

PS 2.

Enda mer om dette:

eier av båt

http://www.superyachtworld.com/news/queen-charters-leander-g-for-diamond-jubilee-tour-of-britain-2516

Enda mer om verv

støttekontakt 3

Jeg oppdaterte om verv, på CV-en min

allum assistent 6

Fler mobilvideoer


Fler mobilbilder

Mer fra Facebook

facebook napoleon

https://www.facebook.com/groups/202539529900643/

Bloggarkiv