Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

fredag 2. februar 2018

Jeg sendte en e-post til Domstoladministrasjonen


Oppdatering/Fwd: Vedrørende spørsmål om oppløsing av sameie

Erik Ribsskog 2. februar 2018 kl. 18:16
Til: "Pedersen, Karianne"
Kopi: "drammen.tingrett" , "post@sivilombudsmannen.no" , Akademikerforbundet , Politikk Høyre , "HRET (postmottak)" , sianpost@sismo.no, Postmottak@domstoladministrasjonen.no, kundesenter@conecto.no, "sande.vgs"
Hei,

i dag så var jeg, i Deres resepsjon, i Dronningens gate, i Trondhjem.

Og det viste seg at jeg har gjort det riktig.

For de korrupte tingrettene skulle man klage skriftlig om, sa en Erling, hos dere, (sa han at han het).

Selv om han hadde ei tøysete kollega der, (ei blondinne med rød genser), som sa at da måtte man gå til tingretten.

Men å gå til Larvik og Drammen, fra Trondheim.

Da må man jo være en pilgrim, som har snudd kartet sitt opp-ned, vil jeg si.

(Noe sånt).

Så her må dere slutte å tøyse.

Og disse ville heller ikke gi meg noe skjema, for å klage, på dommer Høysæther, i Drammen.

Som er den første jeg kom på om, av disse tulle-dommerne.

Men det er jo også forliksrådet i Larvik, som ødela min kreditt-score, uten å informere meg om møte, (mens jeg bodde i England).

Og det er tingretten i Larvik, som har nektet meg arv etter min mormor som var etter danske adelige og kongelige, osv.

Og det var tingretten i Drammen, (med Høysæther og Austad), som har nekta meg å oppløsne et sameie, siden 2011.

Kanskje de tror at det var samleie, (og ikke sameie), og at det er derfor de ikke ville oppløsne dette?

Gudene vet.

Men at man skal behøve å dra til Trondheim, for å prøve å få dere til å gjøre jobben deres, da.

Jeg skjønner at dere har lite penger, til å betale, til ofre, for korrupte tingretter/dommere.

For det satt to folk, i deres resepsjon, (han som sa han het Erling og hu nevnte blondinna).

Og ingen av de gjorde noe.

De bare satt der, som på utstilling, liksom.

Og da er det sløsing, med lønns-penger, (og dermed dårlig drift), vil jeg si.

At en person hadde sitti der, som en idiot liksom, og kopa.

Det hadde vært forståelig.

For noen må vel sitte der liksom.

Men at to folk sitter sånn, og koper, som idioter.

Det blir som noe sløsing av skattepenger osv., vil jeg si.

Penger som heller kunne gått til erstatning, for folk, som har blitt tulla med, av deres korrupte dommere, (som det finnes mange av i landet, virker det som), vil jeg si.

Så dette må jeg klage på!

Vennligst send dette til en overordnet.

Erik Ribsskog

---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 28. januar 2016 kl. 14:06
Emne: Re: Vedrørende spørsmål om oppløsing av sameie
Til: "Pedersen, Karianne" <karianne.pedersen@domstol.no>
Kopi: "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, "post@sivilombudsmannen.no" <arkiv@sivilombudsmannen.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>, sianpost@sismo.noPostmottak@domstoladministrasjonen.nokundesenter@conecto.no, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>


Hei,

jeg synes ikke, at dette virker riktig.

Her har Drammen tingrett tullet med meg, og så skriver dere, at det er
greit, liksom.

Det gir ingen mening for meg, må jeg si.

Det blir som noe feil, mener jeg.

Dere forklarer heller ikke hva man kan gjøre, i situasjoner, hvor man
blir tullet med, av en domstol.

Så dette vil jeg gjerne ha, en ny mening om, fra dere.

Så om du kan eskalere dette, til en overordnet.

Jeg har også skrevet til dere om, at Bærum Namsfogd, har sendt en sak,
som egentlig er en identitetstyveri-sak, videre, til forliksrådet.

Dette er også at jeg blir tullet med, at en domstol, (eller om man
skal si politiet, det er vel sånn, at Namsfogden, hverken er fugl
eller fisk, er det en domstol eller er det politiet).

Så det virker som, at dette er en trend, at domstoler/politiet tuller med meg.

Jeg har sendt flere titalls klager, til Spesialenheten, men de blir
bare ignorert, må jeg si.

Så dette må jeg klage på.

Erik Ribsskog


2016-01-28 11:25 GMT+01:00 Pedersen, Karianne <karianne.pedersen@domstol.no>:
> Jeg viser til dine e-poster av hhv. 20. oktober 2015 og 29. desember 2015.
>
>
>
> Som det fremgår av min e-post til deg den 20. oktober 2015 har ikke
> Domstoladministrasjonen noen myndighet i, og kan heller ikke kommentere,
> enkeltsaker.
>
>
>
> I din e-post av 20. oktober 2015 ber du om erstatning. Jeg oppfatter at
> dette er relatert til Drammen tingretts oppfølgning av dine henvendelser
> vedrørende en sameiesak. Jeg oppfatter videre at du ber om at vi behandler
> ditt krav om rettferdsvederlag.
>
>
>
> For at noen skal ha krav på erstatning fra staten som følge av domstolfeil,
> må de alminnelige vilkår for erstatning være oppfylt; det må foreligge et
> ansvarsgrunnlag, adekvat årsakssammenheng og økonomisk tap.
>
>
>
> Domstoladministrasjonen er motpart i saker hvor der kreves erstatning for
> påståtte feil, handlinger og unnlatelser i tilknytning til en
> domstolsbehandling. Det fremgår av tvisteloven § 20-12 at det kan kreves
> erstatning for påførte sakskostnader på grunn av feil ved rettens
> behandling. Domstolloven §§ 200 og 201 oppstiller et generelt
> erstatningsansvar for blant annet dommere. Krav om erstatning etter disse
> bestemmelsene kan kun fremmes dersom en rettslig avgjørelse er opphevet
> eller forandret, eller dersom en tjenestemann er dømt for straffbart forhold
> i anledning avgjørelsen. Vi kan derfor ikke se at det foreligger noe
> erstatningsansvar for staten i anledning Drammen tingretts oppfølging av din
> sameiesak.
>
>
>
> Det presiseres at Domstoladministrasjonen ikke behandler krav om
> rettferdsvederlag.
>
>
>
> Saken anses med dette som avsluttet hos oss.
>
>
>
>
>
>
>
> Med vennlig hilsen
>
>
>
> Karianne Pedersen
>
> seniorrådgiver
>
> rettsenheten
>
>
>
> Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim
>
> telefon + 47 73 56 70 63
>
> e-post: karianne.pedersen@domstol.no
>
>
>
www.domstol.no
>
www.jordskifte.no
>
>

Anette Eknæs, (som gikk i samme klasse som min lillesøster Pia, på ungdomsskolen), har visst gifta seg, med en Jørgensen

eknæs

https://www.svelviksposten.no/nyheter/brann/svelvik/flyttet-inn-for-to-uker-siden-de-er-i-sjokk/s/5-74-40774

PS.

Det ser kanskje ut som, i Svelviksposten-artikkelen ovenfor.

At han Jørgensen, liksom er bonden.

Men det er hu Anette Eknæs, som liksom er bonden, (vil jeg si).

(Jørgensen er liksom bondekona, da.

Må man vel si).

For jeg husker, at min søster Pia og stesøster Christell, plukka jordbær, for Eknæs, (på Høyen), en sommer, på andre halvdel av 80-tallet.

(Dette må ha vært sommeren 1986 eller sommeren 1987, vel.

For jeg husker at jeg satt på med min klassekamerat Ulf Havmo, på hans moped.

Mens vi kjørte forbi disse jordbær-plukkerne.

Som vi forresten kunne se, fra min farmors hage, (som vi hang litt i, den sommeren), på Roksvold).

Og jeg husker også, at like etter at jeg flytta til faren min, (fra min mor i Larvik), høsten 1979.

Så gikk jeg, (etter skolen), til min farmor, på Sand, (en tomt utskilt fra Søndre Høyen/den gamle vikinggården Høyen).

Og da gikk det fire slanke jenter foran meg, (husker jeg).

(Fire brunetter, vel).

Og det var Gøril (fra CC Storkjøp), lillesøstera til Gøril, Anette Eknæs og lillesøstera til Anette Eknæs, vel.

(Noe sånt).

Så bøndene på Høyen, hadde bare døtre, (vil jeg si).

Så det var kanskje meg, som liksom var bonden, på den tidligere viking-storgården Høyen, da.

(For å si det sånn).

Siden at Roksvold, var del, av Søndre Høyen gård.

(Fram til 60-tallet.

Var det vel).

Så her har Jørgensen vært sleipe, (må man vel si).

Og liksom tulla til seg tittelen eplebonde, da.

(For å si det sånn).

Og min lillesøster Pia, dro en gang, (rundt midten av 80-tallet), med Anette Eknæs, til Roksvold, (husker jeg).

Og disse, (Pia og Anette Eknæs og muligens min stesøster Christell), var også utafor 'min' leilighet, i Leirfaret 4B, på Bergeråsen, (en drøy kilometer vel, sør for Roksvold).

Og jeg satt vel foran data-en.

Og så skyggen av Anette Eknæs, (som gikk i trange, tynne/gjennomsiktige og moteriktige stretch-bukser, den sommeren, (mener jeg å huske), så hu var en typisk tenåringsjente da, må man vel si).

Og så hørte jeg, at min søster Pia sa, at det var jeg, som stod i vinduet.

(Noe sånt).

Og så gikk de derfra.

(Uten å forklare hvorfor de var utafor vinduet mitt, (og i hagen min).

For å si det sånn).

Så det var et eller annet, med Anette Eknæs, en sommer, på 80-tallet da, (virka det som).

Men min søster Pia, er muligens så 'tysk', at hu ikke klarte/ville, forklare om hva som foregikk, til meg.

(For å si det sånn).

Så sånn er muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 2.

Anette Eknæs har visst blitt som Teskjekjærringa, (også kjent som Solveig Teodorsen), som skreik om at det var privat vei, (ned til fjorden), noen kilometer lenger sør, på 70/80-tallet:

anette eknæs blitt som teskjekjærringa

https://www.svelviksposten.no/nyheter/svelvik/svelvik-kommune/kritiseres-for-a-stenge-popular-turvei-vi-vil-ikke-rygge-pa-noen/s/5-74-40647

PS 3.

Det var vel denne veien, som Ulf Havmo og jeg, kjørte moped på, (da min søster Pia og stesøster Christell plukka jordbær, for Eknæs), på 80-tallet.

Og ikke visste jeg, at den veien, var privat.

Min farfar Øivind fortalte en gang, (på slutten av 70-tallet/begynnelsen av 80-tallet), noe om Krok/Høyen.

Og det var at han hadde sett noen russere, med walkie talkie-er, stå og late som, at de fiska der.

(Mens de egentlig dreiv og prata, (antagelig om noe hemmelig), i walkie talkie-er, da.

For å si det sånn).

Men min farfar, sa ikke noe om, at det var privat vei der.

Så hvorfor stoppa ikke Eknæs disse russiske spionene, (på 60/70-tallet).

Nei, dette blir rart, at de plutselig skal begynne sånn, (eller om det er en hytteforening, som står bak), på 2010-tallet.

(Minst 40 år etter dette med de nevnte russiske spionene.

For å si det sånn).

Så sånn er det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 4.

Det var forresten sånn, at da mine klassekamerater Carl Fredrik Fallan og Ulf Havmo, skulle dra meg med, til Sand gård, for å søke om jobb, som jordbær-plukkere der.

(En sommer rundt midten av 80-tallet).

Så sa min far og dem, (på Roksvold), at jeg kunne plukke for Jørgensen.

(Noe sånt).

Og det visste jeg ikke hvem var.

Men det var visst en gammel gubbe.

(Noe sånt).

Og det ble ikke noe av, at jeg kontakta, noen Jørgensen, om jordbær-plukking.

(For å si det sånn).

For jeg ble jo dratt med til familien Sand, (av Carl og Ulf), osv.

Og egentlig hadde jeg jo jobb, på Strømm Trevare.

Men mine klassekamerater trodde visst, at jeg var en slags 'jobb-magnet', da.

(Noe sånt).

Og ville ha med meg, i 'jobbsøker-gjengen', (som skulle plukke jordbær, for familien Sand).

(For å si det sånn).

Så det kan tenkes, at han Ivar Jørgensen, som Anette Eknæs, er gift med.

Er en bonde, fra Sand, liksom.

Og at han eier grunn osv. der.

Men da ligger isåfall Jensen Møbler/Hilding Anders osv., i mellom, disse eiendoms-områdene/gårdene, som disse to eier tilsammen, da.

(For å si det sånn).

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 5.

Nå er det forresten sånn.

At bøndene på Sand/Høyen nå visst har gått bort, (en del), fra jordbær.

Når jeg leser i Svelviksposten.no om Harald Sand, (heter han vel), osv.

Så er det eple-dyrking som er fokus, (og ikke jordbær-dyrking).

Og det samme er visst tilfellet, hos Eknæs/Jørgensen.

Men hva grunnen til dette kan være, det veit jeg ikke.

Men da jeg plukka jordbær for Sand, (to somre på 80-tallet).

Så ble det sagt, (nå og da), i åkeren.

At de dårlige bæra kunne/skulle vi legge nederst i kurven.

Og noe sånt kunne vel ikke Berger-folka ha sagt.

Hvis ikke bondefamilien Sand, (som stod og fulgte med), hadde godkjent det.

Så det er mulig, at jordbær, fra Sand/Høyen, ikke har vært så veldig ettertraktede da, (siden at det har vært mye dårlige bær, i kurvene).

(For å si det sånn).

Så sånn er muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 6.

Det står forresten, i Svelviksposten.no-artikkelen, i PS 2.

At den eneste veien, ned til nordre Krok, (for tur-folk), er den som går forbi Eknæs.

Men jeg husker, (fra 70/80-tallet), at det går en vei, ned til Krok-bukta, (heter det vel kanskje).

Fra ved Jensen Møbler/Jordet til Lersbryggen der.

(Jeg solgte noen lodd, (for Berger skole), til noen hyttefolk der, (på en parkeringsplass), hvor denne 'Krokbukt-veien' starter.

Skoleåret 1979/80, var det vel).

Og da er det bare, å gå langs bukta bortover, (kanskje hundre meter, eller noe i den duren).

(I strandkanten liksom.

Hvor det er lett å gå, (må man vel si).

For det er en ganske bred strand der, (og muligens stier mellom noe siv), sånn som jeg husker det.

Og det er ikke noe fjell, (eller lignende der), som man liksom må klatre over.

Sånn som jeg husker det).

Og så kommer man fram, til nordre Krok, (og en brygge osv., som vel står der, fra gamle dager), da.

(For å si det sånn).

Men jeg har ikke gått den veien, siden 80-tallet.

Men jeg er rimelig sikker på, at den veien, nok må finnes enda.

(Hvis jeg skulle tippe).

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 7.

Den 'lodd-veien' må ha gått cirka sånn her, (krysset er cirka der jeg solgte lodd, vil jeg si):

lodd veien

PS 8.

Fra Loddveien, så gikk det, en sti, (til bak verkstedet), som nok bare faren min visste om, (og det var bare skog, rundt den stien, så de bygningene som ligger i nærheter av den stien nå, må ha blitt bygget, etter at jeg flytta til Oslo, (for å studere), høsten 1989):

lodd veien med sti

PS 9.

Da min far, min lillesøster Pia og jeg, dro ut med båten til faren min, (rundt midten av 70-tallet), så gikk vi cirka sånn her, (krysset er cirka der jeg solgte, de nevnte loddene, noen år seinere):

prøver å forklare på nytt

PS 10.

Nå har jeg prøvd å tegne inn, hvordan vi gikk til båten, på et foto, fra cirka den samme tida, (70-tallet), krysset er fremdeles cirka der jeg solgte, de nevnte loddene, (for Berger skole):

Roksvold 60-70 tallet med loddvei osv 2

PS 11.

Min lillesøster Pia klagde forresten fælt.

Når vi gikk ut til båten, (husker jeg).

For vi fikk sandflyndrer under føttene.

Mens vi gikk.

(Det var veldig langgrunt der).

Og faren min kjøpe etterhvert en oppblåsbar jolle.

Men den gikk det hull på.

Og så støpte han, en glassfiber-jolle, (husker jeg).

Men disse jollene brukte vi ikke så mye.

(Sånn som jeg husker det).

For min far fikk seg leilighet på Bergeråsen.

(Han bodde noen år hos sine foreldre på Sand, etter skilsmissen fra min mor, i 1973).

Og om det var grunnen, veit jeg ikke.

Men min far solgte ihvertfall 'Krok-båten', (som var en cabin cruiser, som han hadde bygget selv), rundt 1978, (kan det vel ha vært).

(Hvis ikke den båten sank, eller ble stjålet, da.

Hvem vet).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 12.

Disse sandflyndrene.

Som min lillesøster klagde på.

De var kanskje 3-4 centimeter lange.

(Noe sånt).

Og disse flyndrene, fløy nesten bortover, (i ganske høy fart), like over havbunnen.

Og når de traff en menneskefot. så boret de seg liksom inn, mellom foten og havbunnen, da.

(Mens de sprellet og vrikket på seg, (til den store gullmedaljen liksom).

For å si det sånn).

Så det kilte veldig, (og man må muligens si, at det var litt ekkelt), å få en sånn sandflyndre, under foten.

(Må man vel si).

Og dette, (at vi fikk en sandflyndre under foten), skjedde kanskje, 2-3 ganger, for hver gang, som vi gikk ut, til båten, (på den langgrunne stranda), da.

(For å si det sånn).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mer fra Norge

Det var forresten sånn, på onsdag.

At jeg var på Burger King, (på Oslo S.), før jeg dro opp til Ellingsrudåsen, med t-banen.

Men jeg så/fant ikke 'dossen', på Burger King.

(Burger King hadde forresten en slags girlander, som lagde en skygge, som fikk det til å se ut som, at et følge, kom ned trappa, når man skulle opp.

Så dette var ikke så smart.

Vil jeg si).

Jeg gikk så til en do, som ligger, inne på Oslo S/Østbanehallen.

(Jeg fulgte noen skilter, som hang i taket.

Inne på Oslo S.).

Og den doen, kosta det 20 kroner å bruke.

Og jeg vant 50 kroner, på pantelotteriet, for noen dager/uker siden.

(Noe jeg vel har blogget om).

Og jeg veksla femtilappen i en vekslemaskin.

Og ei dame gikk inn en port før meg.

Hu betalte vel med kort.

Og dørene brukte veldig lang tid, på å lukke seg.

Så jeg la på en tjuekroning.

Men da stenge dørene seg.

Og jeg måtte legge på enda en tjuekroning.

Så det kosta altså førti kroner, å gå på do.

(Men jeg hadde ikke lyst til, å prate/rope, med en eldre pakistaner, som satt, i en 'dass-bu' der, (i bakkant av portene).

For å si det sånn).

Og da jeg gikk ut, av doen.

Så kræsja jeg nesten, med folk som skulle inn.

For side-utgangene lyste det rødt på.

(Var det vel).

Så man måtte bruke den samme porten, som både utgangs- og inngangs-dør, (virka det som).

Så 'dass-pakkisen', satt kanskje og trykka, på noen slags 'Taliban-knapper', da.

(For å si det sånn).

For dette, (med portene), ble som noe slags idioti, (vil jeg si).

(Noe sånt).

Så sånn var nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Her er mer om dette:

IMG_20180131_073457

IMG_20180131_073500

PS 2.

Før jeg dro på Burger King.

Så dro jeg, til bagasje-oppbevaringsboksene, (inne på Oslo S).

For det ble litt mye, å dra rundt, på en koffert og en bag, i flere timer, (før toget gikk).

Og en neger, gikk inn i min 'midtgang', akkurat da jeg skulle betale.

Så jeg måtte bytte, til en annen midtgang.

For denne negeren var så innpåsliten, da.

(For det var mange andre ledige midtganger der.

For å si det sånn.

Så jeg lurer på om denne negeren prøvde å rane meg, eller noe sånt.

For han sleit med å få lagret sin koffert.

Jeg så han seinere i lag med sin kone.

Og da kvemet han fortsatt der, (med en koffert).

(For jeg tenkte at jeg skulle sjekke, at oppbevaringsboksen min faktisk ble låst.

Så jeg gikk tilbake igjen til oppbevaringsboksene.

For jeg ble litt stressa, av han negeren.

Og glemte å forsikre meg ordentlig om, at oppbevaringsboksen min, faktisk ble låst, da.

For å si det sånn).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 3.

Noe annet som også var dumt, med oppbevaringsboksene.

Det var, at de ikke åpnet seg, før man la på penger.

Og dette er 'new age', (vil jeg si).

For i 'gamle dager', så var boksene åpne.

Og sa la man på penger.

Og så låste man boksen, ved å ta ut en nøkkel.

(Noe sånt).

Men jeg hadde flaks, og fikk plass, til både kofferten og bagen, i den oppbevaringsboksen, som jeg hadde betalt for.

Og da jeg gikk ut der, (den andre gangen vel).

Så så jeg, at det stod, på et skilt, at de hadde 'test-oppbevaringsbokser', her eller der.

(Sånn at folk kunne sjekke, hvor store oppbevaringsboksene var.

Hvis jeg skulle tippe).

Men dette blir 'russisk', (vil jeg si).

Folk må slepe bagasjen fram og tilbake.

Og fra da jeg var i Gøteborg, for et par uker siden.

Så husker jeg, at disse oppbevaringsboksene, hadde minst to forskjellige størrelser.

(Noe sånt).

Så dette ble litt russisk, (vil jeg si).

For man må også finne disse 'hersens' test-oppbevaringsboksene.

(For å si det sånn).

Og det var også sånn, at jeg ikke ble klar over, at de hadde test-oppbevaringsbokser.

Før _etter_ at jeg hadde betalt.

Så de burde kanskje hatt informasjon om dette, der man betaler.

(Eller på hver oppbevaringsboks, for eksempel).

For dette, (at de hadde test-oppbevaringsbokser), stod det om, 'borti der', liksom.

Så det var bare tilfeldig, at jeg fant ut, at det fantes noe, som heter 'test-oppbevaringsbokser', da.

(For å si det sånn).

Og da er det noe med nerder, (eller noe i den duren), vil jeg si.

Siden at de ikke klarer dette, med informasjon/kommunikasjon, osv.

(For å si det sånn).

Så dette ble, som noe slags dårlig kundeservice, da.

(Må jeg si).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 4.

Da jeg bodde på Ungbo, i Skansen Terrasse 23, (på Ellingsrudåsen).

Så var det en gang sånn.

At en lørdag, som jeg kom hjem, fra jobb, (i ferskvareavdelingen vel), på Matland/OBS Triaden.

(Hvor jeg jobba fra høsten 1990.

Til høsten 1992).

Så gikk jeg inn døra.

Og det var noen fremmede der, vel.

Og 'MC-Wenche' ba meg om å kjøre bilen hennes til parkeringsplassen.

Og det ga ikke noe mening, (vil jeg si).

Men jeg hadde jo hatt X antall kjøretimer, i Drammen, på slutten av 80-tallet.

Så jeg gikk opp trappa, og satt meg i Wenche sin bil.

(En rød 'by-bil'.

Var det vel.

Det var muligens en VW Golf.

Noe sånt).

Og jeg kjørte da feil, og ned en gangvei.

(For jeg hadde aldri kjørt der før.

For å si det sånn.

Og jeg var kanskje litt sliten, etter jobben.

Siden at jeg var mest vant til å jobbe, i kassa, (og ikke i ferskvareavdelingen)).

Og jeg måtte rygge opp igjen, etter å ha sett at jeg kjørte feil.

Og det var da jeg var midt under en bru, vel.

(Noe sånt).

Og denne gangveien, (som jeg vel har nevnt, i Min Bok 4), tok jeg bilde av, på onsdag.

Men hva grunnen var, til at 'MC-Wenche' behandla meg, som om jeg var hennes 'Romerike-kjæreste' Kjell Arild.

Det veit jeg ikke.

(For å si det sånn).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 5.

Her er mer om dette:

IMG_20180131_083451

PS 6.

Enda mer om dette:

mer om feilkjøring

PS 7.

Skansen Terrasse har forresten fått navnet, etter noen forsvarsverker, hvor Norge forsvarte seg mot Sverige, (i gamle dager):

ruiner skansen terrrasse

PS 8.

Men da jeg bodde, på Skansen Terrasse.

(På Ungbo).

Så var det sånn, at vi prata, om vaskekjelleren og Bundy/TV-programmer.

Og uteliv, osv.

Men vi prata ikke om krigene mellom Norge og Sverige.

(Sånn som jeg husker det).

Det var vel sånn, at det ikke var før jeg bodde, i Leather Lane, (hvor jeg bodde fra 2006 til 2011), i Liverpool.

At jeg skjønte, at Skansen Terrasse lå, i/ved et tidligere forsvarsverk.

(For å si det sånn).

For jeg hadde vel nok med studier, jobb, kjøretimer og førstegangstjeneste, osv.

(Da jeg bodde der).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 9.

På toget så hadde jeg fått plass, (av NSB), ved siden av ei gammal og illeluktende kjærring.

Og hu, (som dulta borti meg hele tida, mens hu leste i en bok av Hoem og strikka osv.), skulle også til Trondheim/Heimdal.

Så det ble jo, (som vanlig, når jeg har reist med NSB/Nettbuss), som reisen fra helvete.

(For denne togturen varte fra klokka 14.05 til cirka klokka 20.45.

Var det vel.

Så det var jo i nesten sju timer.

Så det var jo som en gave fra høyere makter nesten.

Når hu gamla gikk av i Heimdal, (like før Trondheim).

Istedet for å bli med toget helt til Trondheim.

Noe hu vel hadde 'babla' med konduktøren, (og ei som var på opplæring), om.

Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 10.

Da jeg gikk av toget.

I Trondheim.

(Som er en by, som jeg kun har kjørt forbi/gjennom, (i buss), da jeg var på øvelse, på Fosen, under førstegangstjenesten.

Høsten 1992).

Så fant jeg etterhvert drosjene.

Men det var en scene der.

Fem ungdommer med kofferter/sekker.

De ville med samme drosje.

Og drosjesjåføren var en negermann, (som de vel sier, i Trondheim).

Og det var noe som ikke funka.

Disse ungdommene virka litt som, at de var, i Dissimilis, (eller noe i den duren).

Og de skulle til samme hotell, som meg, (overhørte jeg).

Og han ene sa: 'Jeg går Camilla'.

Og det endte vel med at alle fem gikk.

(Noe sånt).

De ville vel uansett ikke fått plass, til alle sine sekker osv., (i drosjen), hvis jeg skulle tippe.

Og da det ble min tur.

(Jeg gikk inn på togstasjonen igjen.

Og venta til at scenen var ferdig).

Så surra negermannen, (som kjørte en Norgestaxi vel).

Og han skrudde av taksameteret, (fordi at han ikke fant hotellet).

(Noe sånt).

Og jeg måtte forklare at jeg ikke visste veien, (og at jeg aldri hadde vært i Trondheim før).

(For å si det sånn).

Og da jeg gikk ut av drosjen, så begynte sjåføren å rygge.

(Kanskje en halv meter, eller noe i den duren).

Så det var bare flaks, at jeg ikke ble overkjørt eller falt.

(For å si det sånn).

For det var også snø/is, på bakken.

(Husker jeg).

Så dette var, noe slags angrep, fra en slags jihadist-sjåfør, (eller noe lignende), kunne det virke som.

(Noe sånt).

Og han negermannen, kjørte nok sånn, som min fars samboer Haldis Humblen sin venninne Solveig Rasmussen sa, (på 80/90-tallet), at drosjesjåførene i Oslo kjørte, når hu skulle hjem, fra Holger Danske/Scandinavian Star, (hvor hu jobba som telegrafist), nemlig at de kjørte masse omveier osv., (noe Solveig Rasmussen klagde over til faren min, (da vi var innom henne, av en eller annen grunn), husker jeg)).

(Noe sånt).

Så sånn var nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 11.

Og etter at jeg var og kikka, på Nidarosdomen, i går.

Så dro jeg, til Burger King, (i Munkegata vel).

Og der satt det tre 'Dissimilis-folk', (eller om det bare var 'trønder-striler').

Og de kjøpte ikke noe.

(Virka det som).

Men de satt bare og prata/venta.

(Dette var to foreldre og en sønn, vel.

Noe sånt).

Så da lurte jeg på, om det var noe tull, (som det med de ungdommene utafor togstasjonen).

(For å si det sånn).

Og denne Burger King-restauranten hadde en stor meny, med priser, (på en vegg, ved disken), i lokalet.

Men der stod det ikke noe om prisen på trippel Whooper cheese-meny/burgere.

Det stod faktisk ikke prisen på noen menyer der.

Kun på 'enkelt-varer', som burgere og brus, osv.

(For å si det sånn).

Så kan man bestille trippel Whooper cheese meny, i Trondheim, (som på Burger King Klingenberg i Oslo), lurer jeg.

Hm.

Jeg får kanskje driste meg til å spørre.

Selv om disse triple burgerne er ganske store.

Så de er litt vanskelige, å få dytta, inn i kjeften, liksom.

Men hvis man søker på nettet, så kan man finne en del bilder, av denne burgeren.

Men et er mulig, at det i Norge, kun er Burger King Klingenberg, som har markedsført denne burgeren.

(De hadde en stor plakat, over/bak disken, for noen uker siden, husker jeg.

Før de så fjernet denne plakaten, (av en eller annen grunn)).

Så sånn er det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Bloggarkiv