Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

tirsdag 25. juli 2017

Jeg sendte en e-post til Finansklagenemnda

Erik Ribsskog

FinKN REF [#20141108]

Erik Ribsskog 25. juli 2017 kl. 14:30

Til: post@finkn.no
Kopi: Post , post@forbrukerombudet.no, juridisk , michelle.adde@conacto.no, Akademikerforbundet , Politikk Høyre , conecto@conecto.no, "sande.vgs" , selma.myhrbraaten@conecto.no, tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget , "post@inkassoklagenemnda.no"

Hei,

dette var bare en kopi e-post, som jeg sendte dere, til deres informasjon, (så og si).

Og det er vel bare sånn, at de kvinnfolka hos domstolene, har syntes, at det har vært så morsomt, med en islandsk inkasso-byrå-ansatt.

At de bare har gjort det samme, som vedkommende islending, uten å skru på hjernen først, liksom.

Det er sånn det virker for meg, ihvertfall.

Men dette var som sagt bare en kopi-e-post.

Men at jeg skal betale, for noe jeg ikke har bestilt, det blir som noe åndsvakt, vil jeg si.

Og det jeg skriver, blir bare ignorert, virker det som.

Så disse idiotene, (må man vel kalle dem), hos domstolene, får se å skjerpe seg, (må jeg si).

For denne typen idioti, er det vanskelig å forklare, vil jeg si.

Så dette må bare være, at man er dårer og har det åndsvake og degenererte, som ideal, vil jeg si.

Så dette må jeg klage på.

Erik Ribsskog
25. juli 2017 kl. 13:58 skrev <post@finkn.no>:
Vi viser til din e-postmelding den 23. juli 2017 vedrørende er krav fra Conecto.
Det fremgår av den e-postkorrespondansen du har oversendt at kravet har vært behandlet i tingretten. Finansklagenemnda skal ikke behandle saker som har vært behandlet i de ordinære domstoler, herunder forliksrådet og namsmyndighetene. Saken tas derfor ikke til behandling hos oss.
Vi viser til vedtektene for Finansklagenemnda punkt 4.1 c). Vedtektene er tilgjengelig på vår hjemmeside.
Eventuelle innsigelser til kravet kan fremsettes for relevant domstol.


Med vennlig hilsen
Sekretariatet for Finansklagenemnda
avd. for Bank, finans, verdipapirfond og inkasso

Helle Einstabland Woxholth
advokat MNA
Tlf direkte: 23 27 29 52
Drammensveien 145 A • Postboks 53 Skøyen • 0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60 • Faks: 23 13 19 70 • www.finkn.no

Denne e-posten er kun beregnet for den institusjon eller person den er sendt til, og kan inneholde taushetsbelagt informasjon. Dersom du ikke er rette mottaker, bes du om å informere avsender og slette e-posten og eventuelle vedlegg.

This communication is intended for the person(s) named above only. It contains information that is confidential and legally privileged. If received in error, please delete this e-mail and notify the sender.

Her er noen av min stefar Arne Thormod Thomassen sine søskenbarn

stefar sine søskenbarn

PS.

Det her blir da tremenningene, til min halvbror Axel, (hvis jeg ikke tar helt feil):

tremenninger til min halvbror axel

Jeg sendte en e-post til Organisasjonen mot Politisk Overvåkning

Erik Ribsskog

Oppdatering/Fwd: Ny klage/Fwd: Vedlegg til klage/Fwd: Problemer med overvåkning/Fwd: Problems between Johannes Ribsskog and Norwegian politicians/Fwd: Til Rune Gerhardsen om Johannes Ribsskog og 'mafian' i Oslo/Fwd: Problems back in 1983

Erik Ribsskog 25. juli 2017 kl. 06:42

Til: post@opo1.no

Kopi: Postmottak Sivilombudsmannen , Postmottak@domstoladministrasjonen.no, Politikk Høyre , Akademikerforbundet , Ombudsmannen for Forsvaret , tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget

Hei,

jeg har også, en yngre halvbror, i slekta.

Og han pleier, å dra meg ut på byen, akkurat på den dagen, som jeg har lite penger, liksom.

Og jeg driver med slektsforskning, og jeg fant ut, at han, har en Inge M. Johansen, i slekta, som har jobba, for FLO IKT, (altså Forsvaret).

Så jeg lurer på om de bruker noe overvåking mot meg, for å tulle med meg, eller noe lignende.

Jeg har mange rettighetssaker og får ikke gjennomslag, i noen av de.

Så da kan man lure, hva som er grunnen, til dette, (mener jeg).

Jeg har også vært aktiv, (jeg ble dratt med på et møte), i Unge Høyre, i 1991.

Så om dette kan være russere, eller noe sånt.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 22. januar 2016 kl. 11:02
Emne: Ny klage/Fwd: Vedlegg til klage/Fwd: Problemer med overvåkning/Fwd: Problems between Johannes Ribsskog and Norwegian politicians/Fwd: Til Rune Gerhardsen om Johannes Ribsskog og 'mafian' i Oslo/Fwd: Problems back in 1983
Til: post@opo1.no
Kopi: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>, Postmottak@domstoladministrasjonen.no, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Ombudsmannen for Forsvaret <off@off.mil.no>


Hei,

jeg fikk ikke noe svar fra dere forrige gang.

Men nå så jeg nettopp, at Nasjonal sikkerhetsmyndighet, har vært og
lest på bloggen min, flere hundre ganger, (se vedlegg).

Og nå som han Berge Furre er død, så kanskje dere har fått ny ledelse,
tenkte jeg.

Og søkte på dere, på nettet.

Men det var visst Lund-kommisjonen, som han var i.

Sender åkke som.

Hva skal dette bety, at Nasjonal sikkerhetsmyndighet, leser så mye, på
bloggen min, lurer jeg.

Jeg blir alltid tulla med, når jeg prøver å få mine rettigheter, (må jeg si).

Jeg få ikke lov, av Drammen tingrett, til å oppløse sameie, på
Hurumlandet, (som jeg eier en del av).

Jeg får ikke ordentlig vitnemål, fra høyskoler, jeg blir bortført av
politiet i 'hytt og pine', og tvangsinnlagt, på sovjetisk vis, (både i
Norge og Danmark, i fjor).

Hva skal dette bety, lurer jeg.

(Det er også mange andre saker, for mange til å ta med om alt, det
ville tatt hele dagen, må jeg si.

Men det er arbeidssaker, det er at jeg ikke fikk pensjonsbeholdningen
min, da jeg ba om det, da jeg bodde i England.

Jeg får ikke forfatterstipend, og blir tulla med advokater, den ene
gangen, som jeg fikk noen få timer fri rettshjelp.

Det blir bare fler og fler saker, som jeg blir tullet med i.

Kan det være etteretning, som liksom går rundt meg, og tuller med meg
overalt, lurer jeg.

Kan dere sjekke opp dette?

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Sun, Mar 15, 2009 at 11:06 PM
Subject: Vedlegg til klage/Fwd: Problemer med overvåkning/Fwd:
Problems between Johannes Ribsskog and Norwegian politicians/Fwd: Til
Rune Gerhardsen om Johannes Ribsskog og 'mafian' i Oslo/Fwd: Problems
back in 1983
To: post@sivilombudsmannen.no


Hei,

jeg sender dette som vedlegg til min tidligere klage.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Sun, Mar 15, 2009 at 10:04 PM
Subject: Problemer med overvåkning/Fwd: Problems between Johannes
Ribsskog and Norwegian politicians/Fwd: Til Rune Gerhardsen om
Johannes Ribsskog og 'mafian' i Oslo/Fwd: Problems back in 1983
To: overvak@opo.as


Hei,

det virker som at jeg har blitt tullet med av overvåkningspolitiet
(evt. noe 'mafian'), pga. noe med morfaren min,
Johannes Ribsskog.

http://johncons.angelfire.com/ribsskog.html

Har dere noe råd om hva jeg burde gjøre, evt. noe kjennskap til det
som foregikk rundt min morfar?

På forhånd takk for svar!

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Ewans Nick <ewans.nick@gmail.com>
Date: Fri, Mar 13, 2009 at 11:03 PM
Subject: Re: Problems between Johannes Ribsskog and Norwegian
politicians/Fwd:  Til Rune Gerhardsen om Johannes Ribsskog og 'mafian'
i Oslo/Fwd: Problems  back in 1983
To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>


A friend of mine who works for the Norwegian government told me of the
ancient history of Johannes Ribsskog and the elite families. According
to the same source, it was mainly because of his communist stance he
alienated some people who became very powerful in Norway. "The
communist Ribsskog", they would say, "cannot be trusted".
I don't know more about your father, unfortunately.
2009/3/13 Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
>
> Hi,
>
> I contacted Rune Gerhardsen, Einar Gerhardsen's son, since he is a
> famous politician in Norway and Oslo,
> where I used to live before I moved to Britain.
>
> He, said that there wasn't any fewd between his parents and my grandfather.
>
> They had spoken of a 'Ribsskog', but they always spoke foundly of him.
>
> (This could honestly be another Ribsskog, like the famous pioneer in
> teaching, Bernhof Ribsskog,
> or maybe even Ole Konrad Ribsskog, who was a Mayor in Trondheim, well
> this was maybe a
> generation before).
>
> My grandmother, Ingeborg Ribsskog, told me once, that there wasn't
> that good relations between
> our part of the Ribsskog-family, and the famous pioneer in teaching.
>
> If I remember correctly.
>
> This must have been in the 80's that Ingeborg said this.
>
> But at least Rune Gerhardsen couldn't remember his father speaking in
> negativ terms of any
> Ribsskog, so at least we know that.
>
> Where did you find about that my grandfather had insultet the
> Stoltenbergs or Gerhardsens,
> if it's ok to ask.
>
> I'm sure more people in Norway, than me, would think this would be
> interesting, what you've
> found, also what you found about my father being part of some German
> organisation, like
> you wrote.
>
> Thanks in advance for any reply!
>
> Sincerely,
>
> Erik Ribsskog
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Rune Gerhardsen <Rune.Gerhardsen@oslobystyre.no>
> Date: Fri, Mar 13, 2009 at 12:50 PM
> Subject: RE: Til Rune Gerhardsen om Johannes Ribsskog og 'mafian' i
> Oslo/Fwd:       Problems back in 1983
> To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
>
>
> Hei.
> Det er svært mye du tar opp i denne mailen, og det er ikke så mye av
> dette jeg kan forholde meg til. Jeg huskrer imidlertid godt at mor og
> far, (særlig mor) rett som det var snakket om en "Ribsskog", jeg
> husker ikke noe fornavn. Det var imidlertid bare hyggelige og
> posistive ting de sa, så det er aldeles ikke riktig at verken far
> eller mor har sagt noe negativt om den Ribsskog de hadde kontakt med.
>
> God helg og gode hilsener Rune G

nasjonal sikkerhetsmyndighet.jpg
180K

Mer fra Facebook

facebook johansen 1

PS.

Her er mer om dette:

facebook inge m johansen 2

Det her er visst, min tidligere stefar Arne Thomassen, sin onkel. (Det vil si, min halvbror Axel, sin grandonkel)

tidligere stefar sin onkel

https://www.myheritage.no/site-family-tree-67419522/ribsskog?familyTreeID=1&rootIndivudalID=1501471#!profile-1501477-info

PS.

Her er mer om dette:

mer om axel sin grandonkel

PS 2.

Enda mer om dette:

mer om axel sin grandonkel

http://www.boslekt.no/slekt/f155.htm

PS 3.

Min stefars onkel, var visst gift, mange ganger:

gift mange ganger

(Samme link som ovenfor).

PS 4.

Min halvbror Axel, har visst en slektning, med noenlunde de samme aner, (muligens i Oslo):

en slektning med samme aner

(Samme link som ovenfor).

PS 5.

Her er mer om dette:

mer om slektning slektsforsker

https://twitter.com/ingemjohansen

PS 6.

Enda mer om dette:

facebook johansen

Jeg sendte en e-post til Tilsynsutvalget for dommere

Erik Ribsskog

Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på Larvik tingrett

Erik Ribsskog 25. juli 2017 kl. 04:22

Til: tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget
Kopi: "larvik.tingrett" , "drammen.tingrett" , "HRET (postmottak)" , borgadm@domstol.no, Akademikerforbundet , Politikk Høyre , Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "post@sivilombudsmannen.no" , Peter Schjølberg

Hei,

for å prøve, å si det, litt klarer.

Så er min yngre halvbror Axel, en Groruddalen-ramp/pøbel og en umoden drittunge, liksom.

Så jeg synes det blir som, et ork, å ha, med han å gjøre.

(Og han ba meg også hoppe utfor terrassen hans, i 3./4.-etasje, osv.

Så det er kanskje ikke trygt å ha med han å gjøre heller.

Han sier at hans eks Linda Carlsson, som kontaktet meg på Facebook, (for Axel), da jeg bodde, i England, (hvor jeg bodde, fra 2004 til 2014), er død, i en ulykke).

Så om dere kan finne en mindre klam måte, å ordne dette arveoppgjøret, etter hu heksa bestemor Ingeborg, (hadde jeg nær sagt).

Så hadde det vært bra.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 25. juli 2017 kl. 00:12
Emne: Oppdatering/Fwd: Klage på Larvik tingrett
Til: tilsynsutvalget@domstol.no
Kopi: "larvik.tingrett" <larvik.tingrett@domstol.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>, borgadm@domstol.no, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "post@sivilombudsmannen.no" <arkiv@sivilombudsmannen.no>, Peter Schjølberg <ps@s-law.no>


Hei,

det siste nå, var at min halvbror Axel Thomassen, (som har gått på spesialskole, på 80-tallet, på Majorstua).

Han kontaktet meg, for han ville møte meg igjen, etter tolv år.

Og han hadde da, masse malerier og tysk porselens frukt-fat fra 17/18-tallet og sølv-kaffe/te-kanner, osv.

(Samt treskjærerkunst, fra min morfar).

Han sa at han hadde valgt ut fruktfat og sølv-kaffe/te-kanner, til meg.

Men da jeg spurte om jeg kunne ta med meg det som liksom var mitt.

Så nektet min halvbror meg dette.

Så dette er en skandale, vil jeg si.

Min halvbror er også kampsport-ekspert.

Og han hadde en kamphund der, (som var blanding av pittbull, amstaff og rottweiler), som han kalte Louis, etter Ingeborg sin farfar, (om hadde et maleri av der).

Det var også en tegning av Holger baron Adeler, (Cort Adeler sin siste etterkommer), tegnet av min mors grandtante Magna Adeler f. Nyholm, (som var gift med Holger Adeler).

(Noe sånt).

Men dette blir som, at de liksom kaster, noen rester, etter meg, (av dette arvegodset), snart ti år seinere.

Og ikke engang det, for jeg kunne ikke ta med meg dette.

Så det ble veldig klamt.

(Og min halvbror oppførte seg ellers også rart.

Han slo meg på brystkassa og i magen.

Og skulle hele tida hilse som Donald Trump).

Jeg går på Nav nå, og har ikke råd til mer enn en bytur i måneden liksom, men Axel sippet liksom da, og sa at han hadde blitt mer voksen, så derfor turte jeg, å låne penger av han.

Men det funka ikke, han bare dro meg med på en kro, og betalte for halvliterne, istedet for å liksom låne meg penger.

Jeg er eldste barn av min mor, som var Ingeborg og Johannes sitt eldste barn.

Så jeg skulle ha fordelt arven og jeg skulle ha valgt arvegods først, (vil jeg si).

Så dette er noe uverdig, som har skjedd her.

Dette at Axel liksom har valgt ut ting for meg, (fruktfat osv.), det har ingen sagt til meg, før i forrige uke.

(Enda Ingeborg døde for over åtte år siden).

Og jeg skulle hatt en _ideell_ niendedel, (mener jeg).

Og Ingeborg pleide å si, at gamle brev og bøker, det skulle jeg arve, for jeg var den eneste som var interessert, i sånt.

Men istedet får jeg altså fruktfat.

Så dette er bare tull.

Og min halvbror nektet meg også, å ta med meg arvegodset.

Og han endret hele tiden mening, (han sa at det bildet kan du få, og så endret han mening, og sånn var det, i mange minutter, så det ble som noe tull og noe klamt).

Så dette må jeg klage på.

Vår mors foreldre, (og vår mor), får liksom ikke hvile i fred heller, når dette arveoppgjøret ble foretatt, på en så dum måte.

Tingretten sendte ikke brev til meg i England, (men til min onkel i Kvelde), og derfor så fikk min onkel Martin og tante Ellen boet.

Og jeg ba da om offentlig skifte, men det nektet tingretten i Larvik meg.

Det er kanskje vanskelig å forklare.

Men min mormor Ingeborg var etter dansk overklasse, så selv om hu bodde, i en eldreleilighet, så var innboet verdt mye antagelig, siden at hun hadde ting, fra 1700-tallet osv., da.

Så derfor burde det ha vært offentlig skifte.

(Når jeg ba om det).

Og Ellen og Martin har bare gitt bort min del, til Axel.

Og min attester og vitnemål, (som lå på gården til Martin), de har de også nektet, å sende meg.

Så mine slektninger har her kriget mot meg, i alle år, vil jeg si.

Og jeg har blitt svindlet for min arv.

Så dette må jeg klage på.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 20. april 2016 kl. 20:00
Emne: Klage på Larvik tingrett
Til: tilsynsutvalget@domstol.no
Kopi: "larvik.tingrett" <larvik.tingrett@domstol.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>, borgadm@domstol.no, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "post@sivilombudsmannen.no" <arkiv@sivilombudsmannen.no>, Peter Schjølberg <ps@s-law.no>


Hei,
min mor døde i 1999, min morfar døde i 1985 og min mormor døde i 2009.
Og jeg fikk ikke noe arv, da min mormor døde, (enda jeg er min mors eldste barn, og min mor var også eldste barn).
Men likevel så ga Larvik tingrett boet til min mors yngre søsken, (Ellen og Martin).
I testamentet, (som jeg fikk alt for sent, for Larvik tingrett sendte det til feil adresse, (til onkel Martin), enda det var kjent, at jeg bodde, i England).
Så stod jeg øverst, (på en liste, over arvinger), siden at jeg var min mors eldste barn.
Men jeg skrev til Arvehjelpen.no, og fulgte råd fra de, og likevel gikk det ikke greit.
For da jeg fikk vite, at Ellen og Martin fikk boet, så ville jeg ha offentlig skifte, men det ble jeg nektet, siden at jeg ikke hadde 30.000 i cash.
Og i testamentet, så stod det, at bestemor Ingeborg hadde gitt Martin sin ekskjæreste Helle Biseth, en del penger, (som Martin skyldte, antagelig).
Og hu kontaktet jeg, (etter å ha klart tyde min mormors skrift), og hu sier at Martin er surrete, når det gjelder penger, osv.
Og så sender Larvik tingrett boet til han.
Og tante Ellen er enda værre, (enn Martin), vil jeg si.
Hu virka forstyrra, når hu var på Norge-besøk, (hos min lillesøster Pia, i 2002, var det vel), husker jeg, (da Ellen leste opp et dikt, som hu hadde skrevet, på toget).
Og jeg har fortsatt ikke fått noe arv, etter Ingeborg, (som døde, for snart syv år siden).
Ingeborg pleide å si, at jeg skulle få alle bøkene og brev etter hennes adelige danske forfedre osv., for jeg var den eneste som var interessert.
Men jeg har blitt snytt for min arv, og det virker som at ingen bryr seg noe om det.
Så det må jeg klage på.
Erik Ribsskog
PS.
Her er mer om dette:

 • Samtale startet 24. oktober 2015
 • Erik Ribsskog
  24.10.2015 07:05
  Erik Ribsskog

  Hei,
  jeg la nå merke til, at du er nevnt, i min mormor, (Ingeborg Ribsskog), sitt testamente.
  Hun ga onkel Martin forskudd på arv, og ga pengene til deg, (virker det som).
  Jeg ser, (på Facebook), at du har gått på Norges Landbrukshøyskole, (som Martin).
  Er det du som er moren til Liv Kristin, (Martin sin datter)?
  (Eller blander jeg med hun Sundheim nå.
  Hm).
  Mvh.
  Erik Ribsskog
 • søndag
 • sø.Helle Biseth har godtatt forespørselen din.
 • Helle Biseth
  17.04.2016 09:44
  Helle Biseth

  Hei, jeg så denne meldingen først nå fordi den ble filtrert bort. Jeg var sammen med Martin i flere år, og jeg ble også godt kjent med Ingeborg. Men det er ikke jeg som er moren til Martins datter, det er hun som kommer fra Ås, men ikke gikk på Landbrukshøyskolen. Hvordan går det med Martin? Hilsen Helle
 • søndag
 • Erik Ribsskog
  17.04.2016 14:16
  Erik Ribsskog

  Hei,
  jeg husker Ingeborg ba meg dra til Sophies Minde sykehus i Oslo, (mens jeg jobbet, i en praksisplass, for Norsk Hagetidend, på Grønland).
  (Dette må vel ha vært høsten 1990).
  Og da var du og Martin der, (husker jeg).
  Martin hadde hatt en alvorlig MC-ulykke, og havnet siden på Sundås, vel.
  Martin trodde først at jeg var en av hans kolleger/medstudenter fra landbrukshøyskolen, (sa han), og ble arg, da han så meg.
  (Jeg kjente ikke Martin så bra, og dukket bare opp, på ordre, fra bestemor Ingeborg, liksom).
  Du studerte kinesisk, (mener jeg å huske, at du sa).
  (Noe jeg lo litt av vel.
  For på den tiden, så var det jo fortsatt en slags kald krig, mellom vesten og Kina, vel).
  Jeg bodde hos Martin og Grete Ingebrigtsen, på gården deres, i Kvelde, våren og sommeren 2005.
  Men de prøvde å drepe meg, (eller noe i den duren), fikk jeg inntrykk av.
  (For det kom et slags jaktlag etter meg der, mens Martin og Grete var på MC-ferie, i Danmark).
  Så jeg har ikke snakket med Martin siden sommeren 2005.
  Og alle mine viktige papirer, (vitnemål og referanser, (blant annet fra Rimi-Hagen og Norsk Hagetidend), ligger igjen etter meg der, (for jeg måtte flykte, i full fart).
  Jeg har prøvd å få tante Ellen, (som seinere også bodde på den gården, Løvås, til å sende).
  Men hu klarte ikke det, (må jeg si).
  Ingeborg døde i 2009, og jeg fikk ikke noe arv etter henne.
  (Av fine antikviteter osv).
  Får heller ikke lov til å selge del av sameie, (av Drammen tingrett), i min fars slekt, (som jeg arvet, mens jeg bodde, i England, fra 2004 til 2014).
  Overhørte på jobb, som låseansvarlig, (deltid, ved siden av studier), på Rimi Bjørndal, i 2003, at jeg var forfulgt, av 'mafian'.
  Får ikke mine rettigheter av myndighetene, i forbildelse med dette.
  Martins datter Liv Kristin svarer ikke på Facebook.
  Og det gjør heller ikke hennes mor Kari Sundheim.
  Husker at du, Pia, Martin og meg, en gang gikk gjennom Stavern, (fra sentrum og opp til bestemor Ingeborg).
  Og da sa Martin, at: 'For et stygt hus'.
  (Mens vi gikk opp en snarvei-bakke).
  Og så kom vi litt lenger opp i bakken, og så viste det seg, at de som bodde, i huset, satt ute og spiste, og hadde hørt, hva vi sa.
  For en pinlig episode.
  Det er mulig at jeg blander deg og Kari Sundheim litt.
  Jeg sa til Martin, en gang, (husker jeg), at han bare fant seg lave/små damer.
  Og dere er begge ganske lave/små, (hvis jeg ikke tar helt feil).
  Hu som Martin var samboer med, fra slutten av 90-tallet til ihvertfall 2005, het Grete Ingebrigtsen, og var nesten bygget som en mann, (så hu er det litt lettere, å skille, fra dere to 'kortvokste', synes jeg).
  Grete hadde tre unger, (Andrea, Isa og Risto), som hadde finsk/russisk far, vel.
  Men disse ungene svarer heller ikke, når jeg skriver til de.
  Jeg rydda hele gården, (må jeg si), våren/sommeren 2005, så jeg mener, at jeg liksom, har en slags hevd, på den gården da, (spesielt siden at jeg ikke har fått noe arv, etter bestemor Ingeborg, enda min mor Karen døde, i 1999, så jeg stod øverst, på 'arvelista' liksom, siden at min mor var Ingeborg sitt eldste barn, og jeg var min mors eldste barn).
  Beklager at det blir mye kjedelige nyheter.
  Jeg fant tilfeldigvis navnet ditt, i bestemor Ingeborg sitt testamente.
  For jeg kontaktet noen myndigheter, i Larvik, etter at Ingeborg døde.
  For de hadde sendt testamentet mitt, til Martin sin adresse, (siden at Martin overtalte meg, til å gå til psykolog og til å bytte adresse, til Kvelde).
  Og Martin sendte ikke noe av posten videre, (så det ligger også mye brev til meg der, regner jeg med, på Løvås).
  Martin har jo den våpensamlinga, så jeg tørr ikke å dra til Løvås, for å hente de tinga.
  Men det var artig, å høre, å få svar, fra noen 'kinesere', (hadde jeg nær sagt).
  Jeg skriver en del på blogg, (har arbeidsak, etter å ha jobbet, som Rimi-butikksjef osv., og om mine slektninger, for Ingeborg var jo etter dansk adel osv.).
  Noen refererer til bestemor Ingeborg, som: 'Ankerita'.
  Men det var jo bare et navn, som hu brukte, når hu skrev sine 'petiter', i Aftenposten.
  Ba bestemor Ingeborg deg noengang, om å kalle henne, for Ankerita?
  Grete sine unger, tålte visst ikke, bestemor Ingeborg, (fikk jeg inntrykk av).
  Hva syntes du, om bestemor Ingeborg, (hvis det er lov å spørre).
  Var det noe grunn, til å hate/ikke fordra henne, liksom?
  På forhånd takk for eventuelt svar!
  Mvh.
  Erik Ribsskog
 • Helle Biseth
  17.04.2016 14:30
  Helle Biseth

  Du blander meg sammen med Kari, det var hun som studerte kinesisk. Jeg studerte landbruksøkonomi. Jeg likte bestemoren din veldig godt, men kan ikke huske at hun ble kalt Ankerita. Og jeg likte Ellen også. Moren din traff jeg bare såvidt. Husker ikke at jeg noengang fikk penger fra Ingeborg på vegne av Martin, men det kan ha skjedd fordi Martin var veldig rotete med penger og hun kan (?) ha bedt meg f eks å betale gjeld for ham. Men dette er jo snart 30 år siden så jeg husker ikke noe sånt.
 • Erik Ribsskog
  17.04.2016 14:49
  Erik Ribsskog

  Hei,
  ok, jeg husker Ann, (som Martin var gift med), som bodde, på Sætre.
  (Der var Pia og jeg, på besøk, en helg, på 80-tallet).
  Jeg pleide også, å være på sommerbesøk, hos bestemor Ingeborg, da hu bodde, i Stavern, (noe hu gjorde, fra midten av 80-tallet).
  Så jeg har antagelig truffet deg der, (en sommer, på andre halvdel av 80-tallet), siden at jeg husker, at både du og Kari, var ganske lave.
  Du hadde vel lysere hår, enn Kari, (hvis jeg ikke tar helt feil).
  Min mor var jo på sinnsykehus, på midten av 80-tallet, og var kanskje litt flau, på grunn av det, så hu var kanskje mest hjemme, på 80/90-tallet.
  Ellen har flyttet tilbake til Norge, og inngikk 'hippie-ekteskap', med en Didrik Beichmann, (som jeg aldri har møtt).
  Min søster Pia har blitt sammen med to negre, (Keyton fra Somalia og Negib fra Etiopia), og fikk en unge med Keyton, i 1995, (en sønn som heter Daniel).
  Martin pratet om at han gikk konkurs, med Fiskedammen i Spydeberg.
  Og han virka litt deppa, etter det, (i 2005).
  En av mine kolleger i Norsk Hagetidend het forresten Bergljot Gundersen, (hu ble senere redaktør der), og hu hadde også studert, ved landbrukshøyskolen, (og forklarte for meg, at det ikke var som noe 'bondsk' liksom, å gå der, eller noe i den duren).
  Ingeborg sendte meg mange brev og bilder, til England, da jeg bodde der.
  Men hu pleide å gi meg fine antikviteter/slektsklenodier, i bursdaggaver osv., for så å mase om, å få de tilbake.
  Så det var litt rart, må man vel si.
  Jeg kjenner ikke noe til de penge-historiene, fra testamentet til Ingeborg.
  Men jeg fant noen navn der osv., og også at hun arvet Adeler, (noe som var ukjent for meg).
  Ellen kjøpte et hus, (sammen med Didrik Beichmann vel), i Larvik/Stavern, etter at Ingeborg døde, (var det vel).
  Jeg synes at det er bare tull og tøys, i min mors slekt, etter at hun døde.
  Ingeborg pleide å si, at jeg var den eneste, som var interessert, i ting, som hennes adelige danske forfedre osv., og at jeg jeg skulle få alt av bøker og sånt, når hu døde.
  Men jeg fikk ikke noe.
  (Ellen og Martin fikk boet, av sorenskriveren i Larvik.
  Jeg prøvde så å få istand offentlig skifte.
  Men de ble 'jødiske' og ville ha 30 000 i cash, før de ville gå med på det, hos Larvik tingrett).
  Pia hadde også med Martin, etter av vår mor døde, i Drøbak, i 1999.
  For vi skulle 'rydde', sa Pia.
  Men det viste seg, at vi skulle dele tingene, etter min mor.
  (For jeg jobbet som butikksjef.
  Og Pia var arbeidsledig.
  I 1999.
  Så det passet, at Pia ordnet med ting, etter min mor.
  For den butikksjef-jobben, var vanskelig, å komme fra, da).
  Og min mor hadde visst hatt en livsforsikring, noe som var ukjent for meg.
  Og sånne slekts-smykker og sånn, har ikke Pia redegjort for.
  Og så tok hu med Martin, istedet for vår halvbror Axel, når boet til min mor, skulle deles.
  Så det var jo bare tull og surr, må man vel si.
  Og i 2005, så mener jeg, at jeg overhørte, at Martin var sur, fordi at jeg fikk bøkene, etter min mor.
  Men Martin skulle jo ikke ha vært der, engang.
  (For man arver jo ikke sine søsken, når de har unger, liksom).
  Så alt har bare var tull og tøys, i min mors slekt, etter at hun døde, i 1999, (og Ingeborg døde, i 2009), vil jeg si.
  Ellen og Martin er noen tøyeste småsøsken, som bare tuller, vil jeg si.
  Og det er Pia og, vil jeg si.
  Men men.
  Artig å få svar, likevel.
  Hvordan inntrykk fikk du, av min mor, da.
  Syntes du at hu virka gal, liksom?
  Martin jobbet vel på landbrukshøyskolen, (og studerte vel ikke).
  Han jobbet som vilt-forsker?
  Og du var kanskje med, på tur, ut i skogen, for å merke vilt?
  Eller møttes dere, på ei kro, i Ås.
  (Hvis det er lov, å spørre.
  Jeg husker at Martin nevnte en slåsskamp, hvor han hadde sagt, at vi bare sier til politiet, at vi har en vennskapelig brytekamp, (eller noe sånt), hvis de dukker opp).
  Noe sånt.
 • Erik Ribsskog
  17.04.2016 15:10
  Erik Ribsskog

  Martin har forresten en nabo, ved navn Thor Borgersen, i Kvelde.
  (For Martin bor visst alene på den gården nå.
  Skrev Martin bak på et brev, som Ingeborg sendte til meg, i England, i 2006).
  Og han Thor Borgersen, har alltid mye narkotika, osv.
  (Det husker jeg, fra da jeg bodde på Løvås, i 2005.
  For Martin dro meg med, til Thor, hele tida.
  Og jeg var liksom, på flykt, fra noe 'mafian', i Oslo.
  Og ville ikke skille meg ut, i Kvelde.
  Så jeg tok også noen trekk, når jointene ble sendt rundt, da.
  Må jeg innrømme.
  (I 2005)).
  Så Martin og Ellen er muligens, så fulle av dop, (som de får, av han Grenland-fyren).
  Så det er kanskje derfor, at de ikke klarer ting, som å sende papirer.
  Hva vet jeg.
  Bare noe jeg tenkte på.
  Mvh.
  Erik Ribsskog
 • Helle Biseth
  17.04.2016 15:15
  Helle Biseth

  Lykke til i forhold til familien din!
 • Erik Ribsskog
  17.04.2016 15:18
  Erik Ribsskog

  Ja,
  beklager at det ble masse rare meldinger.
  Mange takk for svar, ihvertfall.
  Jeg tror det er best å ha minst mulig med de andre i slekta, å gjøre.
  De er noen gærninger, hele gjengen.
  Min mor sa det, at min søster Pia, var ei sjuske, (for det var alltid meg, som hu måtte låne rene håndkle av osv., når hu besøkte oss, på Ungbo).
  Og Pia hadde besøk av tre negre der, (på Ungbo, hvor jeg flytta til, etter å ha leid, av Axel sin stemor Mette Holter, på Furuset), og stjal sigaretter, fra mitt rom, osv.
  Og Pia sa en gang, til bestemor Ingeborg, (om meg), at.
 • Erik Ribsskog
  17.04.2016 15:21
  Erik Ribsskog

  At. 'Han har litt mørkere hår nå', (i Nevlunghavn, før Ingeborg flytta, til Stavern).
  Og Pia betalte en gang, en gutt, (som ligna litt på meg vel), for å stå stille i hagen vår, i en halvtime, eller noe, da hu gikk i første klasse, (etter å ha dumpa, året før).
  Og Pia og meg sin yngre halvbror Axel, sier at han kjenner, en av lederne, i A-gjengen.
  Så det er mye rart.
  Så det er nok best, å ikke ha noe, med de folka, å gjøre, vil jeg si.
  Men takk for svar, ihvertfall!
  (Beklager de kjedelige nyhetene).
  Mvh.
  Erik Ribsskog
 • Helle Biseth
  17.04.2016 15:36

Min halvbror Axel, har også Haugland, i slekta, (som min tidligere klassekamerat, (fra Berger skole og Svelvik ungdomsskole), Geir Arne Jørgensen)

axel haugland som geir arne jørgensen

Jeg sendte en e-post til Tilsynsutvalget for dommere

Erik Ribsskog

Oppdatering/Fwd: Klage på Larvik tingrett

Erik Ribsskog 25. juli 2017 kl. 00:12

Til: tilsynsutvalget@domstol.no
Kopi: "larvik.tingrett" , "drammen.tingrett" , "HRET (postmottak)" , borgadm@domstol.no, Akademikerforbundet , Politikk Høyre , Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "post@sivilombudsmannen.no" , Peter Schjølberg

Hei,

det siste nå, var at min halvbror Axel Thomassen, (som har gått på spesialskole, på 80-tallet, på Majorstua).

Han kontaktet meg, for han ville møte meg igjen, etter tolv år.

Og han hadde da, masse malerier og tysk porselens frukt-fat fra 17/18-tallet og sølv-kaffe/te-kanner, osv.

(Samt treskjærerkunst, fra min morfar).

Han sa at han hadde valgt ut fruktfat og sølv-kaffe/te-kanner, til meg.

Men da jeg spurte om jeg kunne ta med meg det som liksom var mitt.

Så nektet min halvbror meg dette.

Så dette er en skandale, vil jeg si.

Min halvbror er også kampsport-ekspert.

Og han hadde en kamphund der, (som var blanding av pittbull, amstaff og rottweiler), som han kalte Louis, etter Ingeborg sin farfar, (om hadde et maleri av der).

Det var også en tegning av Holger baron Adeler, (Cort Adeler sin siste etterkommer), tegnet av min mors grandtante Magna Adeler f. Nyholm, (som var gift med Holger Adeler).

(Noe sånt).

Men dette blir som, at de liksom kaster, noen rester, etter meg, (av dette arvegodset), snart ti år seinere.

Og ikke engang det, for jeg kunne ikke ta med meg dette.

Så det ble veldig klamt.

(Og min halvbror oppførte seg ellers også rart.

Han slo meg på brystkassa og i magen.

Og skulle hele tida hilse som Donald Trump).

Jeg går på Nav nå, og har ikke råd til mer enn en bytur i måneden liksom, men Axel sippet liksom da, og sa at han hadde blitt mer voksen, så derfor turte jeg, å låne penger av han.

Men det funka ikke, han bare dro meg med på en kro, og betalte for halvliterne, istedet for å liksom låne meg penger.

Jeg er eldste barn av min mor, som var Ingeborg og Johannes sitt eldste barn.

Så jeg skulle ha fordelt arven og jeg skulle ha valgt arvegods først, (vil jeg si).

Så dette er noe uverdig, som har skjedd her.

Dette at Axel liksom har valgt ut ting for meg, (fruktfat osv.), det har ingen sagt til meg, før i forrige uke.

(Enda Ingeborg døde for over åtte år siden).

Og jeg skulle hatt en _ideell_ niendedel, (mener jeg).

Og Ingeborg pleide å si, at gamle brev og bøker, det skulle jeg arve, for jeg var den eneste som var interessert, i sånt.

Men istedet får jeg altså fruktfat.

Så dette er bare tull.

Og min halvbror nektet meg også, å ta med meg arvegodset.

Og han endret hele tiden mening, (han sa at det bildet kan du få, og så endret han mening, og sånn var det, i mange minutter, så det ble som noe tull og noe klamt).

Så dette må jeg klage på.

Vår mors foreldre, (og vår mor), får liksom ikke hvile i fred heller, når dette arveoppgjøret ble foretatt, på en så dum måte.

Tingretten sendte ikke brev til meg i England, (men til min onkel i Kvelde), og derfor så fikk min onkel Martin og tante Ellen boet.

Og jeg ba da om offentlig skifte, men det nektet tingretten i Larvik meg.

Det er kanskje vanskelig å forklare.

Men min mormor Ingeborg var etter dansk overklasse, så selv om hu bodde, i en eldreleilighet, så var innboet verdt mye antagelig, siden at hun hadde ting, fra 1700-tallet osv., da.

Så derfor burde det ha vært offentlig skifte.

(Når jeg ba om det).

Og Ellen og Martin har bare gitt bort min del, til Axel.

Og min attester og vitnemål, (som lå på gården til Martin), de har de også nektet, å sende meg.

Så mine slektninger har her kriget mot meg, i alle år, vil jeg si.

Og jeg har blitt svindlet for min arv.

Så dette må jeg klage på.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 20. april 2016 kl. 20:00
Emne: Klage på Larvik tingrett
Til: tilsynsutvalget@domstol.no
Kopi: "larvik.tingrett" <larvik.tingrett@domstol.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>, borgadm@domstol.no, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "post@sivilombudsmannen.no" <arkiv@sivilombudsmannen.no>, Peter Schjølberg <ps@s-law.no>


Hei,
min mor døde i 1999, min morfar døde i 1985 og min mormor døde i 2009.
Og jeg fikk ikke noe arv, da min mormor døde, (enda jeg er min mors eldste barn, og min mor var også eldste barn).
Men likevel så ga Larvik tingrett boet til min mors yngre søsken, (Ellen og Martin).
I testamentet, (som jeg fikk alt for sent, for Larvik tingrett sendte det til feil adresse, (til onkel Martin), enda det var kjent, at jeg bodde, i England).
Så stod jeg øverst, (på en liste, over arvinger), siden at jeg var min mors eldste barn.
Men jeg skrev til Arvehjelpen.no, og fulgte råd fra de, og likevel gikk det ikke greit.
For da jeg fikk vite, at Ellen og Martin fikk boet, så ville jeg ha offentlig skifte, men det ble jeg nektet, siden at jeg ikke hadde 30.000 i cash.
Og i testamentet, så stod det, at bestemor Ingeborg hadde gitt Martin sin ekskjæreste Helle Biseth, en del penger, (som Martin skyldte, antagelig).
Og hu kontaktet jeg, (etter å ha klart tyde min mormors skrift), og hu sier at Martin er surrete, når det gjelder penger, osv.
Og så sender Larvik tingrett boet til han.
Og tante Ellen er enda værre, (enn Martin), vil jeg si.
Hu virka forstyrra, når hu var på Norge-besøk, (hos min lillesøster Pia, i 2002, var det vel), husker jeg, (da Ellen leste opp et dikt, som hu hadde skrevet, på toget).
Og jeg har fortsatt ikke fått noe arv, etter Ingeborg, (som døde, for snart syv år siden).
Ingeborg pleide å si, at jeg skulle få alle bøkene og brev etter hennes adelige danske forfedre osv., for jeg var den eneste som var interessert.
Men jeg har blitt snytt for min arv, og det virker som at ingen bryr seg noe om det.
Så det må jeg klage på.
Erik Ribsskog
PS.
Her er mer om dette:

 • Samtale startet 24. oktober 2015
 • Erik Ribsskog
  24.10.2015 07:05
  Erik Ribsskog

  Hei,
  jeg la nå merke til, at du er nevnt, i min mormor, (Ingeborg Ribsskog), sitt testamente.
  Hun ga onkel Martin forskudd på arv, og ga pengene til deg, (virker det som).
  Jeg ser, (på Facebook), at du har gått på Norges Landbrukshøyskole, (som Martin).
  Er det du som er moren til Liv Kristin, (Martin sin datter)?
  (Eller blander jeg med hun Sundheim nå.
  Hm).
  Mvh.
  Erik Ribsskog
 • søndag
 • sø.Helle Biseth har godtatt forespørselen din.
 • Helle Biseth
  17.04.2016 09:44
  Helle Biseth

  Hei, jeg så denne meldingen først nå fordi den ble filtrert bort. Jeg var sammen med Martin i flere år, og jeg ble også godt kjent med Ingeborg. Men det er ikke jeg som er moren til Martins datter, det er hun som kommer fra Ås, men ikke gikk på Landbrukshøyskolen. Hvordan går det med Martin? Hilsen Helle
 • søndag
 • Erik Ribsskog
  17.04.2016 14:16
  Erik Ribsskog

  Hei,
  jeg husker Ingeborg ba meg dra til Sophies Minde sykehus i Oslo, (mens jeg jobbet, i en praksisplass, for Norsk Hagetidend, på Grønland).
  (Dette må vel ha vært høsten 1990).
  Og da var du og Martin der, (husker jeg).
  Martin hadde hatt en alvorlig MC-ulykke, og havnet siden på Sundås, vel.
  Martin trodde først at jeg var en av hans kolleger/medstudenter fra landbrukshøyskolen, (sa han), og ble arg, da han så meg.
  (Jeg kjente ikke Martin så bra, og dukket bare opp, på ordre, fra bestemor Ingeborg, liksom).
  Du studerte kinesisk, (mener jeg å huske, at du sa).
  (Noe jeg lo litt av vel.
  For på den tiden, så var det jo fortsatt en slags kald krig, mellom vesten og Kina, vel).
  Jeg bodde hos Martin og Grete Ingebrigtsen, på gården deres, i Kvelde, våren og sommeren 2005.
  Men de prøvde å drepe meg, (eller noe i den duren), fikk jeg inntrykk av.
  (For det kom et slags jaktlag etter meg der, mens Martin og Grete var på MC-ferie, i Danmark).
  Så jeg har ikke snakket med Martin siden sommeren 2005.
  Og alle mine viktige papirer, (vitnemål og referanser, (blant annet fra Rimi-Hagen og Norsk Hagetidend), ligger igjen etter meg der, (for jeg måtte flykte, i full fart).
  Jeg har prøvd å få tante Ellen, (som seinere også bodde på den gården, Løvås, til å sende).
  Men hu klarte ikke det, (må jeg si).
  Ingeborg døde i 2009, og jeg fikk ikke noe arv etter henne.
  (Av fine antikviteter osv).
  Får heller ikke lov til å selge del av sameie, (av Drammen tingrett), i min fars slekt, (som jeg arvet, mens jeg bodde, i England, fra 2004 til 2014).
  Overhørte på jobb, som låseansvarlig, (deltid, ved siden av studier), på Rimi Bjørndal, i 2003, at jeg var forfulgt, av 'mafian'.
  Får ikke mine rettigheter av myndighetene, i forbildelse med dette.
  Martins datter Liv Kristin svarer ikke på Facebook.
  Og det gjør heller ikke hennes mor Kari Sundheim.
  Husker at du, Pia, Martin og meg, en gang gikk gjennom Stavern, (fra sentrum og opp til bestemor Ingeborg).
  Og da sa Martin, at: 'For et stygt hus'.
  (Mens vi gikk opp en snarvei-bakke).
  Og så kom vi litt lenger opp i bakken, og så viste det seg, at de som bodde, i huset, satt ute og spiste, og hadde hørt, hva vi sa.
  For en pinlig episode.
  Det er mulig at jeg blander deg og Kari Sundheim litt.
  Jeg sa til Martin, en gang, (husker jeg), at han bare fant seg lave/små damer.
  Og dere er begge ganske lave/små, (hvis jeg ikke tar helt feil).
  Hu som Martin var samboer med, fra slutten av 90-tallet til ihvertfall 2005, het Grete Ingebrigtsen, og var nesten bygget som en mann, (så hu er det litt lettere, å skille, fra dere to 'kortvokste', synes jeg).
  Grete hadde tre unger, (Andrea, Isa og Risto), som hadde finsk/russisk far, vel.
  Men disse ungene svarer heller ikke, når jeg skriver til de.
  Jeg rydda hele gården, (må jeg si), våren/sommeren 2005, så jeg mener, at jeg liksom, har en slags hevd, på den gården da, (spesielt siden at jeg ikke har fått noe arv, etter bestemor Ingeborg, enda min mor Karen døde, i 1999, så jeg stod øverst, på 'arvelista' liksom, siden at min mor var Ingeborg sitt eldste barn, og jeg var min mors eldste barn).
  Beklager at det blir mye kjedelige nyheter.
  Jeg fant tilfeldigvis navnet ditt, i bestemor Ingeborg sitt testamente.
  For jeg kontaktet noen myndigheter, i Larvik, etter at Ingeborg døde.
  For de hadde sendt testamentet mitt, til Martin sin adresse, (siden at Martin overtalte meg, til å gå til psykolog og til å bytte adresse, til Kvelde).
  Og Martin sendte ikke noe av posten videre, (så det ligger også mye brev til meg der, regner jeg med, på Løvås).
  Martin har jo den våpensamlinga, så jeg tørr ikke å dra til Løvås, for å hente de tinga.
  Men det var artig, å høre, å få svar, fra noen 'kinesere', (hadde jeg nær sagt).
  Jeg skriver en del på blogg, (har arbeidsak, etter å ha jobbet, som Rimi-butikksjef osv., og om mine slektninger, for Ingeborg var jo etter dansk adel osv.).
  Noen refererer til bestemor Ingeborg, som: 'Ankerita'.
  Men det var jo bare et navn, som hu brukte, når hu skrev sine 'petiter', i Aftenposten.
  Ba bestemor Ingeborg deg noengang, om å kalle henne, for Ankerita?
  Grete sine unger, tålte visst ikke, bestemor Ingeborg, (fikk jeg inntrykk av).
  Hva syntes du, om bestemor Ingeborg, (hvis det er lov å spørre).
  Var det noe grunn, til å hate/ikke fordra henne, liksom?
  På forhånd takk for eventuelt svar!
  Mvh.
  Erik Ribsskog
 • Helle Biseth
  17.04.2016 14:30
  Helle Biseth

  Du blander meg sammen med Kari, det var hun som studerte kinesisk. Jeg studerte landbruksøkonomi. Jeg likte bestemoren din veldig godt, men kan ikke huske at hun ble kalt Ankerita. Og jeg likte Ellen også. Moren din traff jeg bare såvidt. Husker ikke at jeg noengang fikk penger fra Ingeborg på vegne av Martin, men det kan ha skjedd fordi Martin var veldig rotete med penger og hun kan (?) ha bedt meg f eks å betale gjeld for ham. Men dette er jo snart 30 år siden så jeg husker ikke noe sånt.
 • Erik Ribsskog
  17.04.2016 14:49
  Erik Ribsskog

  Hei,
  ok, jeg husker Ann, (som Martin var gift med), som bodde, på Sætre.
  (Der var Pia og jeg, på besøk, en helg, på 80-tallet).
  Jeg pleide også, å være på sommerbesøk, hos bestemor Ingeborg, da hu bodde, i Stavern, (noe hu gjorde, fra midten av 80-tallet).
  Så jeg har antagelig truffet deg der, (en sommer, på andre halvdel av 80-tallet), siden at jeg husker, at både du og Kari, var ganske lave.
  Du hadde vel lysere hår, enn Kari, (hvis jeg ikke tar helt feil).
  Min mor var jo på sinnsykehus, på midten av 80-tallet, og var kanskje litt flau, på grunn av det, så hu var kanskje mest hjemme, på 80/90-tallet.
  Ellen har flyttet tilbake til Norge, og inngikk 'hippie-ekteskap', med en Didrik Beichmann, (som jeg aldri har møtt).
  Min søster Pia har blitt sammen med to negre, (Keyton fra Somalia og Negib fra Etiopia), og fikk en unge med Keyton, i 1995, (en sønn som heter Daniel).
  Martin pratet om at han gikk konkurs, med Fiskedammen i Spydeberg.
  Og han virka litt deppa, etter det, (i 2005).
  En av mine kolleger i Norsk Hagetidend het forresten Bergljot Gundersen, (hu ble senere redaktør der), og hu hadde også studert, ved landbrukshøyskolen, (og forklarte for meg, at det ikke var som noe 'bondsk' liksom, å gå der, eller noe i den duren).
  Ingeborg sendte meg mange brev og bilder, til England, da jeg bodde der.
  Men hu pleide å gi meg fine antikviteter/slektsklenodier, i bursdaggaver osv., for så å mase om, å få de tilbake.
  Så det var litt rart, må man vel si.
  Jeg kjenner ikke noe til de penge-historiene, fra testamentet til Ingeborg.
  Men jeg fant noen navn der osv., og også at hun arvet Adeler, (noe som var ukjent for meg).
  Ellen kjøpte et hus, (sammen med Didrik Beichmann vel), i Larvik/Stavern, etter at Ingeborg døde, (var det vel).
  Jeg synes at det er bare tull og tøys, i min mors slekt, etter at hun døde.
  Ingeborg pleide å si, at jeg var den eneste, som var interessert, i ting, som hennes adelige danske forfedre osv., og at jeg jeg skulle få alt av bøker og sånt, når hu døde.
  Men jeg fikk ikke noe.
  (Ellen og Martin fikk boet, av sorenskriveren i Larvik.
  Jeg prøvde så å få istand offentlig skifte.
  Men de ble 'jødiske' og ville ha 30 000 i cash, før de ville gå med på det, hos Larvik tingrett).
  Pia hadde også med Martin, etter av vår mor døde, i Drøbak, i 1999.
  For vi skulle 'rydde', sa Pia.
  Men det viste seg, at vi skulle dele tingene, etter min mor.
  (For jeg jobbet som butikksjef.
  Og Pia var arbeidsledig.
  I 1999.
  Så det passet, at Pia ordnet med ting, etter min mor.
  For den butikksjef-jobben, var vanskelig, å komme fra, da).
  Og min mor hadde visst hatt en livsforsikring, noe som var ukjent for meg.
  Og sånne slekts-smykker og sånn, har ikke Pia redegjort for.
  Og så tok hu med Martin, istedet for vår halvbror Axel, når boet til min mor, skulle deles.
  Så det var jo bare tull og surr, må man vel si.
  Og i 2005, så mener jeg, at jeg overhørte, at Martin var sur, fordi at jeg fikk bøkene, etter min mor.
  Men Martin skulle jo ikke ha vært der, engang.
  (For man arver jo ikke sine søsken, når de har unger, liksom).
  Så alt har bare var tull og tøys, i min mors slekt, etter at hun døde, i 1999, (og Ingeborg døde, i 2009), vil jeg si.
  Ellen og Martin er noen tøyeste småsøsken, som bare tuller, vil jeg si.
  Og det er Pia og, vil jeg si.
  Men men.
  Artig å få svar, likevel.
  Hvordan inntrykk fikk du, av min mor, da.
  Syntes du at hu virka gal, liksom?
  Martin jobbet vel på landbrukshøyskolen, (og studerte vel ikke).
  Han jobbet som vilt-forsker?
  Og du var kanskje med, på tur, ut i skogen, for å merke vilt?
  Eller møttes dere, på ei kro, i Ås.
  (Hvis det er lov, å spørre.
  Jeg husker at Martin nevnte en slåsskamp, hvor han hadde sagt, at vi bare sier til politiet, at vi har en vennskapelig brytekamp, (eller noe sånt), hvis de dukker opp).
  Noe sånt.
 • Erik Ribsskog
  17.04.2016 15:10
  Erik Ribsskog

  Martin har forresten en nabo, ved navn Thor Borgersen, i Kvelde.
  (For Martin bor visst alene på den gården nå.
  Skrev Martin bak på et brev, som Ingeborg sendte til meg, i England, i 2006).
  Og han Thor Borgersen, har alltid mye narkotika, osv.
  (Det husker jeg, fra da jeg bodde på Løvås, i 2005.
  For Martin dro meg med, til Thor, hele tida.
  Og jeg var liksom, på flykt, fra noe 'mafian', i Oslo.
  Og ville ikke skille meg ut, i Kvelde.
  Så jeg tok også noen trekk, når jointene ble sendt rundt, da.
  Må jeg innrømme.
  (I 2005)).
  Så Martin og Ellen er muligens, så fulle av dop, (som de får, av han Grenland-fyren).
  Så det er kanskje derfor, at de ikke klarer ting, som å sende papirer.
  Hva vet jeg.
  Bare noe jeg tenkte på.
  Mvh.
  Erik Ribsskog
 • Helle Biseth
  17.04.2016 15:15
  Helle Biseth

  Lykke til i forhold til familien din!
 • Erik Ribsskog
  17.04.2016 15:18
  Erik Ribsskog

  Ja,
  beklager at det ble masse rare meldinger.
  Mange takk for svar, ihvertfall.
  Jeg tror det er best å ha minst mulig med de andre i slekta, å gjøre.
  De er noen gærninger, hele gjengen.
  Min mor sa det, at min søster Pia, var ei sjuske, (for det var alltid meg, som hu måtte låne rene håndkle av osv., når hu besøkte oss, på Ungbo).
  Og Pia hadde besøk av tre negre der, (på Ungbo, hvor jeg flytta til, etter å ha leid, av Axel sin stemor Mette Holter, på Furuset), og stjal sigaretter, fra mitt rom, osv.
  Og Pia sa en gang, til bestemor Ingeborg, (om meg), at.
 • Erik Ribsskog
  17.04.2016 15:21
  Erik Ribsskog

  At. 'Han har litt mørkere hår nå', (i Nevlunghavn, før Ingeborg flytta, til Stavern).
  Og Pia betalte en gang, en gutt, (som ligna litt på meg vel), for å stå stille i hagen vår, i en halvtime, eller noe, da hu gikk i første klasse, (etter å ha dumpa, året før).
  Og Pia og meg sin yngre halvbror Axel, sier at han kjenner, en av lederne, i A-gjengen.
  Så det er mye rart.
  Så det er nok best, å ikke ha noe, med de folka, å gjøre, vil jeg si.
  Men takk for svar, ihvertfall!
  (Beklager de kjedelige nyhetene).
  Mvh.
  Erik Ribsskog
 • Helle Biseth
  17.04.2016 15:36

Bloggarkiv