Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

onsdag 16. november 2016

Jeg sendte en e-post til biblioteket i Drammen

Erik Ribsskog

Påminnelse/Fwd: Advokatvakt/Fwd: Oppløsing av sameie/Fwd: Henvendelse

Erik Ribsskog Wed, Nov 16, 2016 at 7:03 PM

To: Monica Nyhus
Cc: "Christina Møller (DRAM)" , "drammen.tingrett" , tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget , "HRET (postmottak)" , "sande.vgs" , Politikk Høyre , Akademikerforbundet

Hei,

den er grei!

Da møter jeg nok opp der, en torsdag, på begynnelsen av neste måned, tenker jeg.

(For jeg må få kjøpt noe mer printer-blekk, osv.

Og får penger av sosialen, (hvis alt går etter planen), 1. desember).

Igjen takk for svar!

Mvh.

Erik Ribsskog
2016-11-16 9:29 GMT+01:00 Monica Nyhus <Monica.Nyhus@drmk.no>:
Hei Erik,

Advokatvakten er tilgjengelig i bibliotekets 3. etasje hver torsdag. Det går ikke  an å bestille tid på forhånd. Man må møte opp l 17.00 for å trekke kølapp. Advokatene betjener så mange som de rekker innen biblioteket stenger kl 19.30.  Les mer på våre nettsider:

Med Vennlig hilsen
Monica Nyhus
Biblioteksjef


Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 2. november 2016 15:05
Til: Post Drammen bibliotek <Post.Drammen.bibliotek@drmk.no>
Kopi: Austad, Christina Møller (DRAM) <Christina.Moller.Austad@domstol.no>; drammen.tingrett <drammen.tingrett@domstol.no>; tilsynsutvalget@domstol.no; Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>; HRET (postmottak) <post@hoyesterett.no>; sande.vgs <sande.vgs@vfk.no>; Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>; Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>
Emne: Påminnelse/Fwd: Advokatvakt/Fwd: Oppløsing av sameie/Fwd: Henvendelse

Hei,

jeg kan ikke se, å ha mottatt, noe svar, på denne e-posten, så jeg prøver å sende, en påminnelse, om dette.

Håper dette er i orden!

Mvh.

Erik Ribsskog
---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2016-10-13 23:18 GMT+02:00
Subject: Advokatvakt/Fwd: Oppløsing av sameie/Fwd: Henvendelse
To: bibliotek@drmk.no
Cc: "Austad, Christina Møller (DRAM)" <Christina.Moller.Austad@domstol.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>
Hei,
jeg har kontaktet min farmor Ågot Mogan Olsen og farfar Øivind Olsen sin tidligere nabo, (og datter av en Berger-lærer), Ingeliv Andreassen, på Facebook.
(For hu jobber/har jobba, på biblioteket, i Drammen).
Men jeg har ikke fått noe svar, så derfor tenkte jeg, at jeg kunne prøve, å sende, en e-post, til biblioteket.

Drammen tingrett rådet meg til, å kontakte deres advokatvakt, mens jeg bodde, i England, hvor jeg bodde, fra 2004 til 2014, og jeg hadde britisk minstelønn og sånn, mye av tida, (etter å ha overhørt, at jeg var forfulgt av noe mafian, i Oslo, så rømte jeg til England), så det var ikke så aktuelt, å ta fly fra England til Norge, hele tida, for å besøke biblioteket i Drammen.
Så det rådet må jeg nesten kalle mobbing.
Det er også sånn, at hu Austad, har kuppet denne saken, kan det virke som.
For ei Høysæther, hos tingretten, sa i 2011, at hu skulle ordne med å oppløse sameie.
Så det ser jeg på som en avtale, som tingretten har brutt.
Men nå har jeg venta så lenge, på at tingretten skal gjøre jobben sin, at det er jo latterlig.
Så derfor sender jeg nå om dette til biblitoket.
For det at min e-post liksom ikke en begjæring, (som Austad skriver), det blir som noe kveming, synes jeg.
Og noen uker/måneder, etter at jeg flytta tilbake fra England, i 2014.
Så tog jeg toget fra Billingstad til Drammen, og prata med Austad, (var det vel), som da bare babla noe om 'seeiendom.no', når jeg visste henne papirene fra advokaten, (fra 2005), se vedlegg.
Dette ødelegger hele livet mitt, må jeg si, at denne saken drøyer ut, i så mange år.
Jeg blir rasende på grunn av dette Sovjetstat-greiene.
Dette må jeg klage på.
Jeg driver også slektsforskning, og har funnet ut, at min firemenning Caroline Knem Christie, (fra min hjemkommune Svelvik), var hu som giftet seg, med kronprinsens kamerat, i general-prøve-bryllupet, før kronsprinsbryllupet, i 2001, (var det vel).
Så det kan kanskje være noen maktmennesker, som trekker i tråder her, og tuller.
Jeg har også arbeidssak mot Rimi, (etter å ha jobba, som blant annet butikksjef der).
Og jeg er/har vært i Heimevernet, (etter å ha fullført førstegangstjenesten, så ble jeg valgt ut til å være med, i forløperen til Derby, (støtte-området), som del av verneplikten).
Så de potiensielle tullerne er mange.
Jeg har også mye slekt i Drammen, jeg er vokst opp på Berger, og er født i Drammen.
En time etter første november hadde passa bra, (for jeg har vært i Sverige, for å shoppe, denne måneden, og jeg går på sosialen, så jeg har ikke så mye penger, til tog-billetter til Drammen og sånn, før jeg får mer penger, fra sosialen, rundt månedskiftet).
Håper dette er i orden!
Mvh.
Erik Ribsskog
PS.
Det var også en nabo, av bestemor Ågot, (en 'artig' kar, som ble kalt 'Vandreren', på Sand), som jobba, på biblioteket.
Og det var enten en Nerdrum eller en Hendricks, tror jeg.
Noe sånt.
Han besøkte noen ganger, sin gamle mor, (var det vel), som bodde over Strømmsveien, for min farmor Ågot, på Roksvold.
Bare noe jeg tenkte på.

---------- Forwarded message ----------
From: Austad, Christina Møller (DRAM) <Christina.Moller.Austad@domstol.no>
Date: 2013-11-26 15:53 GMT+01:00
Subject: VS: Oppløsing av sameie/Fwd: Henvendelse
To: "eribsskog@gmail.com" <eribsskog@gmail.com>

Viser til din e-post med anmodning om hjelp til å sette opp begjæring om tvangsoppløsning av sameie.
Din  e-post kan ikke behandles som en slik begjæring. Du bes derfor ta kontakt med Advokatvakten i Drammen, som holder til på biblioteket. Her kan du få inntil en ½ times gratis konsultasjon og hjelp til å sette opp en eventuell begjæring.

Advokatvakten
Drammen bibliotek
Papirbredden (3. etasje)
Grønland 40 b, 3045 Drammen

Torsdager kl 17.30-19.30 (ikke forhåndsbestilling av time)

Med vennlig hilsen
Drammen tingrett (postmottak)

Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 26. november 2013 13:56
Til: John Ivar Johansen
Kopi: Drammen tingrett (postmottak)
Emne: Re: Oppløsing av sameie/Fwd: Henvendelse


Hei,

takk for svar!

Jeg sender en kopi av denne e-posten til Drammen Tingrett.

(Som en begjæring om at sameiet skal oppløses).

Så regner jeg med at jeg får et skriftlig svar fra dem.

Igjen takk for hjelp!

Mvh.

Erik Ribsskog
2013/11/26 John Ivar Johansen <John.Ivar.Johansen@politiet.no>
Sameieloven § 15:
Etter varsel med rimeleg frist har kvar av sameigarane rett til å få sameiga oppløyst.
Kan tingen ikkje delast utan skade, skal han seljast gjennom namsmyndighetene etter reglane i tvangsfullbyrdelseslova så langt dei høver. Under elles like vilkår har ein sameigar førerett til å få sitt bod godteke. Gjev to eller fleire sameigarar like bod, og ingen av dei byd høgare, gjeld § 11 andre stykket tilsvarande dersom dei vil halda fram som sameigarar. Vil dei ikkje halde fram som sameigarar, skal det bodet som fyrst vart gjeve, godtakast. Svarar dei like boda til den høgste prisen tingen kan overtakast for, skal likevel tingretten ved lutkast eller på annan måte avgjere kva for bod som skal godtakast.
Krav om tvangssal kan fullførast utan at det ligg føre dom eller anna tvangsgrunnlag for oppløysing, når det ikkje er gjort motmæle mot kravet eller motmælet klårt er grunnlaust. Avgjerda høyrer under tingretten og skal takast i orskurd som kan ankast.
Kongen kan gjeva nærare føresegner om oppløysing og fullføring av krav om oppløysing.
Paragrafen her gjeld ikkje grunn som ligg i sameige mellom bruk.

I dette tilfellet hvor du ønsker å oppløse sameie er det ikke sikkert de andre sameierene ønsker det samme og da må dette gjennomføres som et tvangssalg. Som du ser i tredje ledd siste punktum ligger denne "avgjerda under tingretten". Du må derfor sende en begjæring til tingretten i Drammen.

Mvh
John Ivar Johansen
Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 25. november 2013 18:49
Til: John Ivar Johansen
Kopi: Reidar Foss; Postmottak.Rådmann / Hurum kommune
Emne: Oppløsing av sameie/Fwd: Henvendelse

Hei,

det smarteste er kanskje å begynne på nytt igjen.

Jeg ønsker å oppløse sameie i Støaveien i Holmsbu.

(Der min grandonkel Idar Sandersen bor.

Jeg eier 10-15 prosent av dette sameiet.

Og ønsker ikke å eie sammen med mine slektninger, av den grunn at det er ondt blod i slekta, må jeg si.

Og jeg får høre at jeg er 'person non gratia', osv.

Og måtte bo alene, fra jeg var ni år gammel, på Bergeråsen.

Og Idar Sandersen vil ikke sende kopi av slektsforskinga, (til faren hans, var det vel)).

Hvem kontakter jeg da?

(Jeg ønsker å ta det skriftlig denne gangen.

Siden det ble tull forrige gang, da jeg ble anbefalt å ringe).

Mvh.

Erik Ribsskog
---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2013/11/25
Subject: Fwd: Henvendelse
To: hege.baastad.andersen@drmk.no
Cc: Reidar Foss <reidar.foss@politiet.no>, "Postmottak.Rådmann / Hurum kommune" <Postmottak.Radmann@hurum.kommune.no>
Hei,

jeg kan bekrefte at jeg har hatt store problemer med Drammen Tingrett.

Jeg kontaktet Namsmannen for Røyken og Hurum, og de ba meg ringe Drammen Tingrett.

Jeg fikk snakke med ei Høyseter der, og hu sa hu skulle selge sameiet for meg.

Men dette var i 2011, og jeg har ikke hørt noe siden det.

Dette er nå hos lensmann Foss, i Hurum.

Og hos Rådmannen i Hurum.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Men jeg kjenner ikke noe til vedkommende som har sendt meg denne e-posten.

Så den saken tørr jeg ikke å si noe om, dessverre.

Men jeg publiserer denne e-posten på bloggen min.

---------- Forwarded message ----------
From: Andrew Rasmussen <rasmussen243@hotmail.com>
Date: 2013/11/25
Subject: Henvendelse
To: Hege Baastad Andersen <hege.baastad.andersen@drmk.no>, "eribsskog@gmail.com" <eribsskog@gmail.com>


Rådmann i Drammen påstår at jeg farer med alvorlige beskyldninger uten noe dokumentasjon. Jeg viser til vedlegg! SkyDrive fordi filene er alt for store til å sendes i normal forstand. Fylkesrådmannen hos Buskerud fylkeskommune har fått mine henvendelser. Videre er det en Erik Ribsskog som har hatt en del problemer med Drammen kommune og Tingrett. I og med at jeg har hatt langt verre og større problemer med Drammen kommune oppfordrer jeg flere til å føre sak i form av en Folkedomstol. Ribsskog er et flott eksempel, og i og med at han har publisert sin historie og sin klage opp mot EFTA domstolen og klage inn mot Domstolsadministrasjonen på Drammen Tingrett er det verdt å oversende dette. Kristin Brataas og advokat Marius Reikerås ved Foreningen NORM har flere ganger klaget til domstolsadministrasjonen i forhold til ugyldige eller ulovlige dommerforsikringer hos Drammen Tingrett. Jeg støtter kampen til Ribsskog.

Jeg farer aldri med udokumenterte påstander. Dette til orientering.


http://www.nyhetsspeilet.no/2013/10/folkedomstol-har-du-en-sak-mot-staten-hvor-du-foler-deg-overkjort

http://johncons-mirror.blogspot.no/2012/02/jeg-sendte-en-formell-klage-til-efta.html


Kopi er sendt til Erik Ribsskog og hos Fylkeskommunen.

Mvh Andrew Rasmussen
Chr.Michelsensgt.61a
0474 Oslo
Andrew has a file to share with you on SkyDrive. To view it, click the link below.


From: Hege.Baastad.Andersen@drmk.no
To: rasmussen243@hotmail.com
CC: oyvind.aas@politiet.no
Subject: SV: Oversendelse av sak
Date: Wed, 20 Nov 2013 11:39:38 +0000
Det vises til ditt brev datert 15.11.2013. Drammen kommune registrerer at det fremsettes alvorlige beskyldninger i brevet, uten noen som helst form for dokumentasjon. På bakgrunn av brevets form og innhold ser ikke kommunen noe grunnlag for å undersøke påstandene som fremsettes nærmere.

Kopi av dettes svares sendes til Søndre Buskerud politidistrikt.

epostlogo
Rådmannen

Hege Baastad Andersen
fungerende HR-direktør

Mobil: 41 56 31 53
Epost: hege.baastad.andersen@drmk.no
Postadresse og besøksadresse: Engene 1, 3008 Drammen
P Tenk på miljøet – ikke print meg!


Og enda en e-post til Tilsynsutvalget for dommere

Erik Ribsskog

Klage på Namsfogden

Erik Ribsskog Wed, Nov 16, 2016 at 9:29 AM

To: Tilsynsutvalget
Cc: "post@inkassoklagenemnda.no" , sianpost@sismo.no, post@forbrukerradet.no, post@forbrukerombudet.no, Lindorff Kundesenter , Intrum Justitia Nova , IE Intrum_Justitia , "sande.vgs" , Politikk Høyre , Akademikerforbundet , "post@sivilombudsmannen.no" , juridisk

Hei,

og hva med den tingretten i Drammen, som har kødda, med den oppløsing av sameie-saken min, siden 2011.

Det har dere ikke løfta en finger, for å stoppe.

Og dette har foregått, siden 2011.

Og det er bare toppen av isberget, (det har foregått rettsaker mot meg, i Larvik og Oslo, var det vel, mens jeg bodde, i England, som jeg ikke, har blitt varslet om).

Send dette til en overordnet!

Erik Ribsskog
2016-08-23 13:36 GMT+02:00 Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>:
Det vises til Deres e-post av 23. august 2016 angående Namsfogden.

Som det fremgår av brev fra sekretariatet for Tilsynsutvalget for dommere av 11. april og 23. juni 2016, og e-post av 26. juli 2016, behandler ikke Tilsynsutvalget for dommere klager mot Namsfogden.

Ytterligere henvendelser om klage på Namsfogden vil ikke bli besvart.


Med vennlig hilsen

Elin Helen Kvalvik Utvik
sekretariatet for Tilsynsutvlaget for dommere


Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim
Telefon: +47 73 56 70 00

Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Sendt: 23. august 2016 05:09
Til: Tilsynsutvalget
Kopi: post@inkassoklagenemnda.no; Intrum Justitia Nova; IE Intrum_Justitia;
post@forbrukerombudet.no; sande.vgs; Politikk Høyre;
Akademikerforbundet; post; juridisk; Lindorff Kundesenter
Emne: Oppdatering/Fwd: Klage på Namsfogden/Fwd: Saksnummer: 1224072
mellom RIBSSKOG ERIK LØVENBALK og ENTERCARD NORGE AS med ref
nr :285752
Vedlegg: img329.jpg; img330.jpg; img331.jpg

Jeg sendte enda en e-post til Tilsynsutvalget for dommere

Erik Ribsskog

Klage på Namsfogden

Erik Ribsskog Wed, Nov 16, 2016 at 9:18 AM

To: Tilsynsutvalget
Cc: "post@inkassoklagenemnda.no" , Intrum Justitia Nova , IE Intrum_Justitia , sianpost@sismo.no, post@forbrukerradet.no, post@forbrukerombudet.no, post@pragroup.no, "sande.vgs" , Politikk Høyre , Akademikerforbundet , juridisk , Lindorff Kundesenter , "post@sivilombudsmannen.no"

Hei,

jeg har sendt flere titalls klager til Spesialenheten, som de bare tuller med.

Så å sende noe mer, til de 'bavianene' der, det kommer nok bare til å ende med tull og maktmisbruk fra politiet igjen.

Send dette til en overordnet!

Erik Ribsskog2016-07-26 10:57 GMT+02:00 Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>:
Erik Ribsskog,

Tilsynsutvalget for dommere behandler klager på dommere i de alminnelige domstolene. Hvis du ønsker å klage på forliksrådet så kan klagen rettes til Justis- og beredskapsdepartementet.  Hvis du ønsker å klage på namsmannen ber jeg om at du tar kontakt med Politidirektoratet for veiledning. 


Med vennlig hilsen


Espen Solberg
seniorrådgiver
rettsenheten

Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim


Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Sendt: 14. juli 2016 09:37
Til: Tilsynsutvalget; Tilsynsutvalget
Intrum Justitia Nova <svc.no.nova@intrum.com>, IE Intrum_Justitia
Politikk Høyre; Akademikerforbundet; post; juridisk; Lindorff
Emne: Fwd: Klage på Namsfogden/Fwd: Saksnummer: 1224072 mellom
RIBSSKOG ERIK LØVENBALK og ENTERCARD NORGE AS med ref nr
:285752

Jeg sendte en e-post til Tilsynsutvalget for dommere

Erik Ribsskog

16/26-84 Ytterligere henvendelse om Namsfogden

Erik Ribsskog Wed, Nov 16, 2016 at 8:43 AM

To: "Utvik, Elin Helen Kvalvik"

Cc: "post@sivilombudsmannen.no" , Akademikerforbundet , Politikk Høyre , "sande.vgs"

Hei,

jeg skjønner at dere liksom skal være 'troilat', (som dere sier), og liksom har mensen, og ikke vil behandle saker, mot namsfogden.

Men det gjelder jo uansett hvilken domstol, som har vært korrupt.

Så vil ikke dere, i 'barte-byen', gjøre jobben deres.

Jeg foreslår at vi flytter Domstoladministrasjonen ned til Østlandet igjen, (fra Trøndelag), sånn at vi mer siviliserte folka, her nede, ikke lenger skal bli tulla med, av inkompetente trøndere, i alle mulige slags saker.

Troll-hjem, tenker jeg vi sier.

Erik Ribsskog

PS.

Ikke har dere forklart meg, hvordan jeg skal gå fram, med disse sakene heller.

Apekatten Julius hadde gjort en bedre jobb, enn dere, vil jeg si.

Dere har spist for mye innhereds-ost og trønder-sodd oppi der, tror jeg.

Jeg har lest at Trondheim har vært en del av Sverige, lenger enn resten av landet.

Og det kan man se, når man ser på, hvordan dere i Domstoladministrasjonen gjør jobben deres, mener jeg.

Send dette til en overordnet!

2016-06-23 15:19 GMT+02:00 Utvik, Elin Helen Kvalvik <Elin.Helen.Kvalvik.Utvik@domstol.no>:
Vedlagt følger svar på Deres henvendelse i e-post av 23. juni 2016.

Med vennlig hilsen

Elin Helen Kvalvik Utvik
sekretariatet for Tilsynsutvalget for dommere


Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim
Telefon: +47 73 56 70 00

ArkivReferanse:#e2c55a802c0e467eb5c646dbddb11bab2016000026#ACOS.WEBSAK#

PS.

Her er e-brevet fra Tilsynsutvalget for dommere:

epost domstoladministrasjonen

Mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Activate Your Free YUDU Account!
Erik Ribsskog Wed, Nov 16, 2016 at 8:17 AM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From:
Date: Mon, Oct 3, 2016 at 6:45 AM
Subject: Activate Your Free YUDU Account!
To: eribsskog+superhomofil@gmail.com


 YUDU
Activate Your Free YUDU Account!

Hi Erik,

We've noticed that you haven't activated your free YUDU account yet.

You'll need to do this to confirm your registration. Click here or cut and paste the link below into your web browser:

(Sensurert av johncons-blogg).

Thanks,

The YUDU TeamWhat is YUDU? Go to the site or take the tour on reading, publishing and sharing content.


YUDU.com   |   YUDUplus - more info   |   Help & Advice   |   Unsubscribe

Bloggarkiv