Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

søndag 7. februar 2016

Jeg sendte en e-post til Spesialenheten

Erik Ribsskog

Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Nedleggelse av Svelvik lennsmannskontor/Fwd: Oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Anmeldelse av faren min for omsorgssvikt/Fwd: Markedsføring, Sande Videregående

Erik Ribsskog Sun, Feb 7, 2016 at 4:39 PM
To: post
Cc: "post@sivilombudsmannen.no" , Postmottak@domstoladministrasjonen.no, postmottak@jd.dep.no
Hei,

jeg kan ikke se, å ha fått noe svar fra dere, på denne e-posten.

Og jeg har også tenkt det, at han lennsmannen, er fullstendig
eskimoisk, når han henger seg opp i det, at jeg har en blogg, og
nekter, å gjøre, jobben sin.

Så om dere kan få noen andre, til å gjøre, den jobben, (å etterforske
min far, for omsorggsvikt, noe jeg anmeldte, mens jeg bodde, i Leather
Lane, (hvor jeg bodde, fra 2006 til 2011), i Liverpool).

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2015-12-13 23:44 GMT+01:00
Subject: Oppdatering/Fwd: Nedleggelse av Svelvik lennsmannskontor/Fwd:
Oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Anmeldelse av faren min for
omsorgssvikt/Fwd: Markedsføring, Sande Videregående
To: post <post@spesialenheten.no>
Cc: "post@sivilombudsmannen.no" <post@sivilombudsmannen.no>,
Postmottak@domstoladministrasjonen.no, postmottak@jd.dep.no


Hei,

jeg har tenkt med på den saken, hvor lensmann Håkestad, i Svelvik,
ikke ville etterforske en sak, som jeg anmeldte, (min far for
omsorgssvikt).

Og lensmannen er da veldig snusfornuftig og usakelig.

For han sier at han ikke vil gjøre jobben sin, fordi at jeg har en
blogg, (hvor jeg skriver blant annet om den saken, som jeg anmeldte,
på samme måte, som at en avis, kunne ha skrevet, om en lignende sak).

Og jeg er klar over, at Norge, er 'mitt vetle land', liksom.

Og at det finnes mange små steder, hvor de har lensmenn og ikke politi.

Men at det skal unnskylde, at han lensmannen, liksom er en forrvirret
bonde-tulling.

Og at det liksom er greit, at en forrviret bonde-tulling-lensmann,
står i veien, for rettferdigheten.

Jeg synes ikke, at det er åpenbart, at det er, en bra ting.

Så derfor vil jeg fortsatt klage på denne avgjørelsen, av denne
lensmannen, i 2009, (som man kan lese om, i en av de videresendte
e-postene, som er, i denne e-posten).

For jeg har ikke fått noe klart svar, fra Spesialenheten, når det
gjelder, denne klagen min, mot han Svelvik-lensmannen.

(Sånn som jeg husker det, ihvertfall).

Og dere hos Spesialenheten trenerer også mange andre klager, som jeg
har sendt til dere.

Min farfar Øivind Olsen, var ikke sikker på, om dette med å ha
Spesialenhet, var en bra ting, da forløperen deres, dukket opp, på
70/80-tallet, var det vel.

(Sånn som jeg husker det).

Dette med Spesialenhet, er kanskje noe 'svenske' greier?

Er det for mye å be om, at dere kanskje prøver, å bli litt mer norske,
og liksom gjøre jobben deres?

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2013-10-10 2:18 GMT+02:00
Subject: Nedleggelse av Svelvik lennsmannskontor/Fwd: Oppdatering/Fwd:
Oppdatering/Fwd: Anmeldelse av faren min for omsorgssvikt/Fwd:
Markedsføring, Sande Videregående
To: post.sondre.buskerud@politiet.no
Cc: post <post@spesialenheten.no>


Hei,

jeg leste i en nettavis nå, at man skal legge ned, (blant annet),
Svelvik lennsmannskontor.

Kanskje dere kan se på denne saken igjen, da.

(Siden han lennsmannen i Svelvik satt seg på bakbeina, mener jeg).

Han vil ikke etterforske omsorgssvikt-sak, mot min far, Arne Mogan
Olsen, som lot meg bo aleine, i to forskjellige leiligheter, på
Bergeråsen, fra jeg var ni år, til jeg ble myndig.

Han solgte også den siste leiligheten, midt i russe-tida og
eksamens-stria mi, på Gjerdes vgs.

(Jeg kom inn på en samarbeidsavtale, mellom Buskerud og Vestfold,
siden jeg hadde gode karakterer.

Kristin Sola, i klassen min, på handel og kontor, på Sande
videregående, ga meg skjema, for å komme inn, på datalinja, i Drammen,
russeåret, 1988/89).

Lennsmannen i Svelvik, (virker det som for meg at dette er
ihvertfall), Håkestad.

Han klager på at jeg blogger, om denne anmeldelsen.

Og kaller det en 'galge', (men han mener kanskje gapestokk).

Men det blir vel som om en avis, (som Drammens Tidende eller
Svelviksposten), skriver det.

Det er vel ikke noe grunn til å dramatisere det, mener jeg.

Sender også kopi til spesialenheten, selv om de har sitti i alle år
liksom, og bare sett på klagene mine, på politiet, i Norge.

Kondolerer over at dette lennsmannskontoret blir lagt ned.

Men nå får dem vel cowboy-politifolk, fra Drammen, med Smith & Wesson
istedet, virker det som.

(Med Fremskrittspartiet sin politikk).

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2011/1/10
Subject: Oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Anmeldelse av faren min for
omsorgssvikt/Fwd: Markedsføring, Sande Videregående
To: post <post@spesialenheten.no>


Hei,

altså det om bloggen min, fra han lensmannen, det blir vel noe slags
forkvaklet moralisme, i mine øyne.

Politiet skal jo oppretteholde loven.

Det er vel ikke deres jobb å opprettholde moralen?

Er han lennsmannen prest eller politi?

Vet han forskjellen på disse yrkene selv?

Dette er Svelvik, Norges nordligste sørlandsby.

Han nevner 'galge', er det noe Ku Klux Klan-trussel?

Jeg har Johanniterordenen i slekta, og mistenker at jeg har blitt
kødda med av dem, og brukt som noe robot, eller noe, i alle faser av
livet.

Jeg lurer på om johnitter-losjene hos Frimurerne, er noe av det samme,
og de har man jo hos politiet også.

Så er det Johanitterne som tuller og er han lensmann i Svelvik på lag.

Og vil derfor ikke etterforske omsorgssvikt-sak, fordi min far flyttet
ned til Humblens, og fikk en stedatter Christell Humblen, som har en
halvbror på Vestlandet, Bjørn Humblen, som er nyutmeldt av
Johanitterordenen.

Husk han gutten lenger ned i Vestfold, som ble slått ihjel i en
lignende bygd av Svelvik/Berger, og mishandlingen foregikk over år, og
ingen bryr seg selv nå, i den bygda, virker det som i avisene, untatt
besteforeldrene.

Er dette som i Sør-Statene i USA, hvor alle, til og med politiet, er i
noe Ku Klux Klan-greier, og hvor du helst ikke bør være utenfor denne
klanen.

Min far ønsket ihvertfall å kjøpe Sørstatsflagg, til leiligheten hvor
jeg bodde alene, når vi var på en helgetur til Karlstad, helt på
begynnelsen av 80-tallet.

Men jeg fikk endret på det, siden han også hadde kjøpt en
'bærsje'-brun skinnjakke til meg, som jeg ikke ville ha, så hørte han
på meg, da jeg sa at jeg ville heller ha Stars and Stripes, (i valget,
om flagg, for de hadde bare to flagg i den butikken, som jeg så, som
enten var en army eller amcar-sjappe, som var litt gjemt, eller noe).

Med hilsen

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2011/1/8
Subject: Fwd: Oppdatering/Fwd: Anmeldelse av faren min for
omsorgssvikt/Fwd: Markedsføring, Sande Videregående
To: post <post@spesialenheten.no>


Hei,

det her skulle ikke til Steinkjer, det her skulle til Spesialenheten.

Jeg blir litt 'surrete', for jeg sender hundrevis, hvis ikke tusenvis,
av hat e-poster, til Steinkjer, (fordi Ribsskog-navnet er fra oppi der
og Politiet i Drammen svarer ikke).

Så politiet må begynne å gjøre jobben sin og starte saker mot disse
som terroriserer meg på nettet, mener jeg.

Det vil jeg også anmelde at Politiet i Steinkjer og Drammen ikke gjør
jobben sin, og etterforsker veldig omfattende internett-terrorisme
mote meg.

Mvh.

Erik Ribsskog---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2011/1/8
Subject: Oppdatering/Fwd: Anmeldelse av faren min for
omsorgssvikt/Fwd: Markedsføring, Sande Videregående
To: post.nord-trondelag@politiet.no


Hei,

her er den aktuelle e-posten fra lensmann Håkestad igjen.

Han kaller bloggen min for en offentlig galge.

Men han mente kanskje gapestokk.

Da er han følelsesmessig involvert, mener jeg, hvis han fokuserer på
min blogg og ikke på selve omsorgssvikt-saken.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Jan Henrik Håkestad <jan.henrik.hakestad@politiet.no>
Date: 2009/11/10
Subject: SV: Anmeldelse av faren min for omsorgssvikt/Fwd:
Markedsføring, Sande Videregående
To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>


Viser til tidligere mailkorrespondanse med deg.

Du har tidligere blitt forklart hvordan du må forholde deg i forhold
til å anmelde slike påstander du henviser til. Spesialenheten har
behandlet din klage på politiet og ikke funnet noe klandreverdig.
Jeg ønsker ikke å delta i din lille offentlige "galge" hvor bl.a. mine
og andres mailer/brev blir lagt ut på din web side.

 Som generell info kan jeg opplyse om at det er anledning til å inngi
såkalte forenklede anmeldelser elektronisk.  Det er et begrenset
antall straffbare handlinger det er mulig å anmelde via slike
nettanmeldelser.   Dette finner du på www.politi.no.  Din sak vil ikke
falle inn under den type straffbare forhold som kan anmeldeles via
nettet.

Videre henvendelser fra deg på mail kan ikke forventes å bli besvart
fra min side. -----Opprinnelig melding-----

Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 9.november2009 20:12
Til: Jan Henrik Håkestad
Emne: Anmeldelse av faren min for omsorgssvikt/Fwd: Markedsføring,
Sande Videregående

Hei,

jeg prøver igjen.

Riksadvokaten sier at de ikke kan akseptere min klage, på dere hos
Lensmannen i Svelvik, siden dere ikke vil etterforske faren min for
omsorgssvikt.

Problemet er visst at dere vil, at jeg skal møte opp på
lensmannskontoret, for å levere anmeldelse.

Det har jeg ikke fått forklart ordentlig.

Men, det er sånn, at jeg er arbeidsledig i England, og ikke har råd
til å dra til Svelvik, for å levere anmeldelse.

Imidlertid, så har både politiet i Drammen og Oslo, fortalt meg at det
er mulig å levere anmeldelse pr. e-post, så lenge jeg har med signatur
og en påtalebegjering.

Er det sånn at dere ikke kan akseptere en anmeldelse pr. brev fra England?

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Sender også med en e-post fra en som gikk i klassen min, 2. klasse på
Sande Videregående, Jan Ivar Lindseth, som husker at jeg bodde alene
da jeg var 17 ihvertfall, (jeg bodde alene fra jeg var 9, men han er
fra Sande, så han kjente jeg ikke før 2. klasse videregående, men
Monica Johansen som er butikksjef på Rema 1000 i Sande, hun fortalte
meg det, sammen med Kristin Sola, også fra Sande, i et friminutt, på
Sande Videregående, at de visste at jeg hadde vokst opp boende alene).

Så ser dere at dette ikke er noe jeg har funnet på.

Det burde egentlig bare være å spørre noen folk, (f.eks. de jeg har
nevnt), eller andre i Berger og Svelvik, så burde dette være ganske
velkjent, at jeg vokste opp boende alene, i Hellinga og Leirfaret.


---------- Forwarded message ----------
From: Jan Ivar Lindseth <jil@pronorgruppen.no>
Date: 2009/8/10
Subject: SV: Markedsføring, Sande Videregående
To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>


Hei ErikVi har solgt 150 leiligheter, og 90 prosent av kjøperne har vært eldre
så på en måte er det kanskje utnyttelse av de eldres ønske og behov
for leilighetJJJ Helt enig i at det er rart å selge boliger på et så
gudsforlatt sted som Svelvik når man kommer fra Sande, men Svelvik er
hyggelige steder hvor det også går an å selge leiligheter. Da var det
bare å freiste lykjenJ Leilighetene vi har bygget i Svelvik ligger
forresten rett nedenfor gården der Svein Hellum kom fra. Vet
imidlertid ikke om han bor der fortsatt. Det er veldig lenge siden jeg
har sett han.Monica Andersen ser jeg relativt ofte – hun jobber på Rema 1000 i
Sande. Jeg kan gi din e-postadresse med beskjed om at du ønsker å
komme i kontakt med henne i forbindelse med en rettssak mot faren din.
Du fortalte at du bodde alene på Berger når vi gikk på skolen, men var
ikke klar over at du hadde bodd alene siden du var 9 år. Det må ha
vært en forferdelig tøff oppvekst!Eller så er det ikke så veldig mange andre i klassen jeg har kontakt
med foruten Lene Andersen. Vi har hatt barn i samme barnehage, men den
yngste datteren hennes begynner nå på skole, mens mine barn har ett år
igjen i barnehagen. Ser noen ganger Lill Doris som også fortsatt bor i
Sande.Var på en klassefest, men det tror jeg var 10 år siden i år (russ 89).
Det var også siste gangen jeg snakket med Kenneth, Trond og Snorre.
Husker nesten ikke alle som gikk i klassen - begynner å bli fryktelig
lenge sidenJKjetil Holshagen har jeg aldri hatt noe kontakt med. Husker han bodde
i Lønneveien, men tror ikke han bor der nå.Googlet litt på navnet ditt når jeg leste historien din i den første
e-posten. Jeg husker deg som en stille og rolig type, dog kanskje litt
sarkastisk og kjapp i kjeften spesielt mot noen av lærerne. Det var
litt annet inntrykk som ble forsøkt tegnet av deg på noen av de
bloggene jeg var inne på. Jeg tenker at det som virker for drøyt til å
være sant er som regel det! Håper alt er bra med deg!Lover å gi Monica din e-postadresse, men dersom du vil komme kjappere
i kontakt med henne så har hun en profil på Facebook dersom du søker
på Monica Benden.Lykke til med rettsaken mot faren din!Jan Ivar________________________________

Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 10. august 2009 10:40
Til: Jan Ivar Lindseth
Emne: Re: Markedsføring, Sande VideregåendeHei Jan Ivar,


nei, jeg tror ikke jeg har sett deg siden 2. klasse.


Men, det er det at jeg har den rettsaken mot faren min, og så skulle
jeg hatt tak i Kristin Sola

eller hun Monica Andersen, fra Selvik.Men så var det bare hun Lene Andersen, i klassen, som var fra Berger,
så det er derfor jeg sender

e-post til deg.


Men vet du om hun venninna til Kristin Sola, ei som het Monika
Andersen, eller noe vel, og som bodde

i svingen ned mot Samvirkelaget i Selvik, vet du om hu bor i Sande
enda, for hu var også med å holde

meg igjen, etter en time, på Sande VGS.


Jeg driter egentlig i om disse damene er gift, skilt, hva de jobber
med, har barn og hvor de bor, jeg

skulle bare ha kontaktet de angående en rettsak i forbindelse med
oppveksten min, på 80-tallet.


Hva med Kjetil Holshagen, som også bodde på Bergeråsen, han bodde sist
jeg vet om, i Lønnveien,

på samme byggefelt som deg, har du noe kontakt med han?Jeg så du var i Drammens Tidende, angående noe bygg av noe
eldreboliger, i Svelvik.


Det er ikke noe sånn utnyttelse av pensjonister det her, håper jeg?Du er jo egentlig fra Sande, tenker jeg på, så det er kanskje litt
rart at du driver å selger boliger

i Svelvik?

Du var vel ikke med på klassefesten der, var du det da?

Bare fleiper, men kult hvis du har muligheten til å svare!Hvordan går det med de andre i klassen, Svein og Snorre fra Svelvik,
og alle de andre?Mvh.


Erik Ribsskog

2009/8/10 Jan Ivar Lindseth <jil@pronorgruppen.no>

Hei ErikDet var lenge siden – tror nesten ikke jeg kan huske å ha sett deg
siden andre klasse.Beklager sen tilbakemelding, men det er første dag på jobben etter
ferien i dag. Det er veldig lenge siden jeg har sett Kristin, og vet
ikke om hun er gift, har barn, hva hun jobber med, eller hvor hun bor.
Jeg har heller ikke noe kontakt info på henne – beklager at jeg ikke
kunne hjelpe deg!Håper ting ordner seg for deg!Lykke til!Jan Ivar

________________________________

Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 22. juli 2009 20:25
Til: jil@pronorgruppen.no
Emne: Markedsføring, Sande VideregåendeHei Jan Ivar,det er Erik Ribsskog her, fra Sande Videregående.Jeg driver å prøver å finne ut noe fra gamle dager, da jeg bodde på
Berger, siden det

er noe tull i familien min nå.Da jeg bodde på Berger, så lot faren min meg bo aleine, på Bergeråsen,
fra jeg var ni år,

så nå driver jeg med i rettsaker i forbindelse med dette og annet,
siden familien min

fortsetter å tulle med meg fremdeles.Jeg husker en gang, i et friminutt, i 1. eller 2. klasse, på Sande
Videregående, så holdt

hu Kristin Sola og Monica Andersen, het hu vel(?), venninna til
'Sola', de holdt meg igjen

i et friminutt, og fortalte meg det, at de visste om dette, at jeg
bodde der aleine, på

Bergeråsen, fra jeg var ni år.


(Faren min bodde hos ei dame i en annen gate, på nedre på Bergeråsen).


Men jeg prøver å søke etter hu Kristin Sola, på nettet, men jeg klarer
ikke å finne henne.


Du veit ikke om hvor hu har gjort av seg, om hu har gifta seg og fått
nytt etternavn

osv.


Jeg skulle ha spurt henne, om hvordan dem visste dette her, at jeg
vokste opp aleine.Så jeg tenkte at du kanskje hadde oversikten over dette, siden jeg så i Drammens

Tidende, på nettet, at du fortsatt holdt til i Sande.


Jeg bor i Liverpool nå, etter at jeg overhørte, da jeg jobba på Rimi
Bjørndal, i 2003, ved

siden av studier på HiO, (etter å ha slutta som butikksjef i Rimi), at
jeg var forfulgt av

noe de kalte 'mafian'.


Men jeg skjønner ikke helt hva som foregår, inne i Oslo, med 'mafian'
osv., så jeg syntes

det virka smartest å flytte til utlandet da, siden jeg ikke har lest i
avisene i Norge, at

det skal være noe 'mafian', i Norge og Oslo da.


Så jeg prøver å finne ut om dette kan være noe i forbindelse med
problemene i familien

min under oppveksten og seinere da.Så får du ha på forhånd takk for svar hvis du har tid å svare!Hadde dere han samme markedsføringslæreren i tredje klasse
markedsføring også, eller forresten?Jeg ble jo russ på Gjerde, hvor jeg gikk datalinja.Jeg traff Kristin Sola på en russekro i Hokksund, og Lene Andersen, hu
fikk noen av kameratene til

en stesønn, (Jan Snoghøj), av faren min, til å kjøre vårs fra
Gulskogen hvor Jan holdt til, til Berger,

hvor de kameratene også bodde, i Opel Mantaen sin, var det vel hun hadde.


Ellers har jeg ikke truffet noen fra den regnskap og
markedsføringsklassen, i Sande, såvidt jeg kan

huske.


Men men.Jeg har jo holdt til mest i Oslo, siden 1989 så, da jeg begynte å
studere på NHI, nå NITH, og jeg

driver og krangler med de enda, om å få tilsendt en bachelor-grad,
eller lignende.


Men men, det er ikke alltid alt går på skinner.


Men jeg tenkte jeg kunne prøve å sende en e-post ihvertfall.


Med vennlig hilsen


Erik Ribsskog

Mer fra Norge

I dag, (lørdag kveld), så dro jeg inn, til Oslo, for å handle mat.

Bussen i retning Rykkinn, var der, før bussen i retning Oslo.

(Vanligvis er det omvendt).

Så jeg trodde, at Oslo-bussen hadde kjørt, (for tidlig), før jeg dukka opp, på den andre siden, av motorveien der.

Så jeg gikk, for å ta toget.

Men jeg snudde meg, i tilfelle, at bussen kom.

Og den kom cirka akkurat, da jeg begynte, å gå, mot toget.

Så bussen var muligens litt forsinka, da.

(Eller om den går noen minutter seinere, i helgen.

Det er mulig, at det er sånn).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

21-bussen, gikk akkurat, da jeg dukket opp, på Aker Brygge.

Så jeg tok istedet Kjelsås-bussen, og gikk av, ved Gunerius.

En kar, som gikk av bussen, før meg, (en utlending vel), ble da angrepet, av en nordmann, i en elektrisk rullestol.

(Midt i, en slags 'folke-vrimmel', (der hvor bussen stoppet), må man vel si).

Nordmannen kjørte på utlendingen, (med rullestolen sin), og utlendingen, så flau/oppgitt ut.

(Noe sånt).

Jeg hørte ikke, hva som ble eventuelt ble sagt, (av disse).

(For jeg hørte, på walkman).

Men jeg la merke til, at han i rullestolen, seinere stod og venta, på trikken, i retning Stortorvet.

(Da jeg kom ut, av Kiwi-butikken, (Kiwi Storgata), som ligger, over gata, for Gunerius.

Og det, var klokka 22.42, står det, på kvitteringa, fra den butikken).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 2.

Han utlendingen, (i beige jakke, var det vel), som ble angrepet.

Han var ganske stor.

Men han trakk seg liksom, (må man vel si), da han i rullestolen begynte, å kjøre på han.

Jeg holdt på, å ta fram smart-telefonen, for å ta et bilde.

Men da var bråket over, (nesten før det hadde begynt), virka det som.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 3.

Etter dette, så tok jeg en trikk, til Birkelunden.

Og så gikk jeg, opp til Sannergata.

Og så tok jeg 21-bussen, til St. Hanshaugen.

Og så handla jeg, i den nye Prix-butikken der, (som er, i det samme bygget, (Waldemar Thranes gate 5), hvor jeg leide, en hybelleilighet, av Rimi, fra 1996 til 2004).

Der hadde de kun igjen fem store Pepsi-flasker, (kunne det se ut som).

Så åpningstilbudet, (på fire store flasker Pepsi), var dårlig planlagt, (må man vel si).

For de hadde visst bestilt, for lite Pepsi da, (kunne det virke som).

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 4.

Denne Prix-butikken, var også utsolgt, for to andre ting, som jeg hadde, på handlelappen min.

(Og det var billig dopapir og billig tortillachips, (husker jeg)).

Men jeg turte ikke å spørre, den albanske butikklederen, (var det vel), om jeg da kunne få erstatningsvarer, til samme pris.

Da hadde jeg nok fått, den albanske mafiaen, (eller noe sånt), etter meg, (hvis jeg skulle tippe).

(Noe sånt).

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 5.

Å ha tilbud, på fire flasker store Pepsi, i denne butikken, (så trang og jævlig, som denne butikken, er nå).

Det er for, at kundene, skal få hjerteinnfarkt, (kan det nesten virke som).

For hu norske kassadama, brukte bare en bås, (av to), i kassa si.

(Av en eller annen 'smart' grunn).

Så hu fikk ikke slått inn varene, til kunden etter meg, før jeg var ferdig, med å pakke.

(Så jeg ble stressa, og bare heiv, de siste varene, oppi handlevogna, da.

Men den vogna, var det ikke noe sted, jeg kunne kjøre, for å stå i fred, og pakke, (må jeg si).

(Så det var ikke, som på Aldi, (i Kirkdale, i Liverpool), for eksempel, hvor de har en slags pakke-disk/hylle, langs veggen, på utsiden, av kassene).

Så det var jo, som i England, (må jeg nesten si), hvor butikkene kun bruker, den ene båsen, (i kassa), av en eller annen grunn.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 6.

Jeg tok så 37-bussen, ned til Jernbanetorget.

Og jeg gikk inn, på Galleri Oslo, for å ta Rykkinn-bussen, til Høvik.

Og det var en slags episode, like etter at jeg gikk inn, på Galleri Oslo.

Noen norske damer, dreiv og liksom kasta, ei neger-jentunge, på hverandre.

Og ei norsk dame sa, (om negerjenta), at: 'Det kunne jo ha vært hennes', (om en annen norsk dame, som var like ved henne, og som vel må ha hørt, hva hu sa, uten å svare noe, vel).

(Noe sånt).

For hu neger-jenta, (i 4-5 års-alderen kanskje), gikk rundt, i Galleri Oslo, helt aleine, (så det ut som).

Og klokka var rundt midnatt, natt til søndag.

Og akkurat denne dagen, så var det ingen vektere, i senteret.

(De pleier å henge, midt i senteret, der rullebåndene leder, liksom).

For jeg tenkte, at jeg skulle si fra, til Securitas, at en liten negerjente, tilsynelatende gikk rundt, helt aleine der.

(For de norske damene, dreiv visst bare og fjåsa.

Og brydde seg visst ikke om, at hu negerjenta, gikk rundt aleine der, da.

Selv om de snakket med/om henne.

Noe sånt).

Men da jeg var ved Narvesen-kiosken der, (på Bussterminalen, heter det vel).

Så så jeg det, at hu negerjenta, gikk bort, til ei svær negerdame.

Så jeg regna med, at det, var mora.

Men disse spilte vel 'street-theater', (tror jeg), og lot som om at det var, tidligere på dagen, (eller noe sånt), virka det som).

Det er vel ikke vanlig, at små barn, er oppe, så seint på døgnet, (mener jeg).

Min lillesøster Pia og jeg, måtte gå å legge oss, i sju-åtte-tida om kvelden ihvertfall, (husker jeg), da vi var, på den alderen, (og bodde, hos mora vår, i Larvik).

Så her var det nok noe rart, (hvis jeg skulle tippe).

(Noe sånt).

Så sånn var nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 7.

Da jeg kom hjem, (til tidligere Thon hotel Høvik).

Så lurte jeg på, hvordan jeg skulle gjøre det, med tøyvasken, (husker jeg).

For jeg hadde bare 20 kroner igjen, på vaskekortet.

Og en vaskemaskin-vask, koster 20 kroner.

Og jeg trengte å vaske, både kokvask og 40 graders-vask, da.

Det ble til, at jeg vaska alt, i samme maskin, på 45 grader, (med forvask).

Men jeg tenkte på dette, mens maskinen 'surra'.

At nå blir det vel nupper, på tennis-skjortene mine.

(Siden at jeg måtte vaske de, samtidig med håndklærna).

Og buksa mi krymper vel.

(Siden at den ble vaska, på litt varmere temperatur, enn jeg vanligvis vasket den på).

Så nå må jeg vel kjøpe meg ny garderobe, tenkte jeg, (mens vaskemaskinen gikk), da.

For de har litt dårlig kundeservice, der jeg bor, (på det kontoret, som selger vasketid), liksom.

(Som jeg har skrevet om, i en klage, til Leieboerforeningen.

Som jeg har postet om, på bloggen).

For de er ikke alltid tilstede, på kontoret sitt, (som ligger innenfor kontorene, til 'superbil-butikken', blir det vel).

Og det er litt 'kjiper'n', (som de sier), må man vel si.

For husvert-folka, spiser visst, rundt klokka 12, hver dag.

(Sa vaktmesteren, da jeg ringte, cirka klokken 14.50, på fredag.

Siden at det ikke var noe folk, på det kontoret, som stenger, klokken 15).

Men det står ikke noe skilt der, (ved kontoret/kontorene), om det.

(Det står bare, at de har åpent, fra 9 til 15, sånn som jeg husker det).

Og de pleier også, å gå hjem, litt før klokka 15, (ihvertfall på fredagene).

Men Bærum kalles jo også, for Bærumsbygda.

Så det er vel sånn, som det er, på landet, da.

(At det er, litt sånn: 'F*tta feis', liksom.

Noe sånt).

Så sånn er muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Bloggarkiv