Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

fredag 28. juli 2017

Jeg sendte en e-post til Kartverket

Erik Ribsskog

Tinglysning/Fwd: Arv

Erik Ribsskog 28. juli 2017 kl. 21:10

Til: post@kartverket.no
Kopi: tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget , "Kopi: Kopi: Akademikerforbundet" , Politikk Høyre , "sande.vgs" , "drammen.tingrett" , "Austad, Christina Møller (DRAM)" , Kartverket - Kundesenter

Hei,

jeg har papirer på, (fra advokat Øvergård, fra 2005), at jeg eier 7/216 av hovedbølet, (som de kaller det).

(Se vedlegg).

Og min onkel Runar har da kjøpt brorparten av denne brøken av meg, (må jeg si).

Men jeg har kun fått betalt, for 1/45, av min onkel Runar.

(Se vedlegg).

Så jeg ønsker å tinglyse min rest-eierdel, som blir således.

Jeg finner minste felles multiplum av 216 og 45, det er ikke så lett, men jeg kan gange de:

216 x 45 = 9720.

Så jeg eier 7 x 45 = 315/9720 av hovedbolet (gårdnummer 24, bruksnummer 22 og 27).

Men min onkel Runar har bare betalt meg for 216/9720.

Så jeg har ikke fått betalt for 99/9720.

Og det kan man dele på tre:

Da blir det 33/3240.

Som jeg ønsker å tinglyse.

For når jeg ikke har fått betalt, for denne brøken, (som er rundt regnet en prosent av bolet).

Så har jeg blitt snytt, mener jeg.

Min onkel kvemer, (må jeg si), i sine e-poster.

Men brøkene til Øvergård, var noe som alle undertegnet på, i 2005.

Og kan de ikke komme her og komme her, seinere, med sitt sludder, mener jeg.

Så dette må jeg klage på.

Derfor ønsker jeg å tinglyse dette.

(Mine tidligere tinglysnings-e-poster fra tidligere denne måneden faller da bort, ettersom jeg har fått betaling for noen av 'eiendomslappene', det vil si Kvernstua og tomta ved Drammensfjorden, selv om den er taksert for lavt, (cirka 86.000), vil jeg anta, så den burde kanskje ha vært taksert igjen, for jeg eier mer av den tomten, og hvis den tomten hadde blitt oppjustert i prosent, i forhold til tomtene den ble solgt sammen med, (den ble bare vurdert til cirka en prosent, av Foss), så ville jeg fått mer penger, så den lave taksten lukter også svindel, vil jeg si).

Og jeg har heller ikke fått innbo/løsøre etter Otto, (som Øvergård nevnte, i 2005, (se vedlegg)).

Og jeg har ikke fått min bruksrett, etter Ågot, som var kona til Øivind, (disse bodde over fjorden, for Bergstø, og jeg hadde noen skuffer i reolen der, og hadde det huset som mitt oppveksthjem og feriehjem fra 70-tallet til 90-tallet.

Og Runar sier at jeg skal kontakte min far, men det var Runar som arvet det huset.

Og min far svek meg også, i 2015, da jeg måtte leve av å samle tomflasker, i København, i tre måneder.

Og jeg har også en omsorgssvikt-sak, mot min far.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Runar Mogan Olsen <runarmo@gmail.com>
Dato: 28. juli 2017 kl. 18:37
Emne: Re: Arv
Til: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Kopi: arne <arnemogan@gmail.com>, Håkon <hmoolsen@online.no>


Hei.
Da er jeg logget på igjen. 
Du har krav på en forklaring på hvordan den nye brøken for hovedbølet ble til.
Før jeg ble fullmektig for arveoppgjøret, var disse brøkene ikke av interesse for meg. Da jeg ble fullmektig ble dette en av oppgavene som jeg måtte ta tak i. Det ble da klart at de brøkene advokaten opererte med var feil med hensyn til hovedbølet. 
Videre er ikke de brøkene som advokaten kom med endelige. Han sier også følgende, sitat: "Mitt brev til dere fra 2007 er ikke rettsendrende. Det er ikke noe avtale som er bindende. Kun et forsøk på å beskrive det jeg anså som realiteten og som hver enkelt egentlig kunne bestride."
De andre ting du nevner er for meg uvesentlig. Den rette adressat er din far.

Mvh

Runar M. Olsen
28. juli 2017 kl. 10:11 skrev Runar Mogan Olsen <runarmo@gmail.com>:
Mer

Runar

---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 28. juli 2017 kl. 10:05
Emne: Re: Arv
Til: Runar Mogan Olsen <runarmo@gmail.com>
Kopi: tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, "Kopi: Kopi: Akademikerforbundet" <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, "Austad, Christina Møller (DRAM)" <Christina.Moller.Austad@domstol.no>, Kartverket - Kundesenter <kundesenter@kartverket.no>, post@kartverket.noHei,

jeg så nettopp på det nå.

Og det Øvergård har gjort, var vel å fordele min fars eiendel der, på Pia og meg.

Men du regner det som, at min far eide der, før Otto og Gunnar døde.

Og at han fortsatt eier, den delen.

Men hvis dere skulle protestere, på Øvergård sin brøk, så burde dere vel ha gjort det, i 2005.

Min far godkjente helt klart det regnestykket, i 2005, og jeg fikk Øvergårds papirer via min far, (og han hadde skrevet notater til meg, på arkene, osv.).

Og det er rart at min far vil arve Idar, når han ikke vil arve Otto og Gunnar.

Men nå kom ikke jeg så langt, som at jeg fant ut av, hva grunnen var, til at min far, ikke ville arve, i 2005.

Og jeg har hatt kontakt med Idar, i mellomtida, (for jeg trodde at min far mente at det var mitt ansvar).

Så dette blir litt rart.

Jeg har også prøvd å oppløsne dette sameiet, siden 2011, og har blitt nektet det.

Jeg har heller ikke undertegnet noen salgsdokumenter eller fullmakter her.

Så det er mye rart.

Erik Ribsskog

PS.

Det er også en bruksrett, til huset til Ågot, som jeg egentlig har, (for jeg fikk disponere noen skuffer, i reolen, i stua der, på Roksvoll, som det visst heter).

PS 2.

Var det forresten din kusine Marit, som liksom, hadde odelen, på Bergstø.

Hvem av Øivind sine søsken, var hun etter?

Og er det riktig at hun har slekt i Australia, osv.28. juli 2017 kl. 09:58 skrev Runar Mogan Olsen <runarmo@gmail.com>:
Hei.
Viser til dine innsigelser vedr arvefordeling.
Regnearket Bergstø Arv viser at det var fem arvelinjer før Gunnar dør. Arne ga dere, Erik og Pia, arven sin etter Gunnar og Otto. Dette vises tydelig i regnearket. Hvis dette skal motgås må du vise hvor feilen ligger. Jeg må få si, som jeg meddelte i foregående mail, at advokaten går god for mitt oppsett.
Jeg er nå ferdig med mitt oppdrag som fullmektig etter arveoppgjøret. Så lenge du ikke kommer med adekvate innvendinger anbefaler jeg deg å ta videre korrespondanse med din far.
-- 

Mvh

Runar Mogan Olsen--

Mvh

Runar Mogan Olsen
--
Mvh

Runar Mogan Olsen

6 vedlegg
arv1.jpg
360K
arv2.jpg
282K
arv3.jpg
217K
arv4.jpg
179K
Arv Bergstø.xlsx
12K
Arveoppgjør hovedbølet - erik.xlsx
11K

PS.

Her er vedleggene:

arv1

arv2

arv3

arv4

PS 2.

Her er det første vedlegget, fra onkel Runar:

img116

img118

img117

PS 3.

Her er det andre vedlegget, fra onkel Runar:

img119

Jeg sendte en e-post til Spesialenheten

Erik Ribsskog

Oppdatering/Fwd: Klage på tidligere namsmann i Røyken og Hurum Christin Røisland/Fwd: Klage/Fwd: Arveoppgjør

Erik Ribsskog 28. juli 2017 kl. 11:17
Til: post
Kopi: post@opo1.no, "Austad, Christina Møller (DRAM)" , bibliotek@drmk.no, Post.Drammen.bibliotek@drmk.no, Postmottak@domstoladministrasjonen.no, tilsynsutvalget@domstol.no, EK Kristiansand kundeservice , Monica Nyhus , "drammen.tingrett" , Tilsynsutvalget , Akademikerforbundet , Politikk Høyre , "sande.vgs" , "HRET (postmottak)" , "post@sivilombudsmannen.no" , Phso Enquiries
Hei,

men hvorfor sendes det skriv, om dette, til meg?

Jeg har ikke noen rolle, i denne saken.

Dette blir som spam, (vil jeg si).

Jeg ble utsatt for et angrep/overfall, (fra en av våre nye landsmenn), på Ramstadsletta, (like ved den nevnte adressen), men det var 1. april.

(Og det har jeg ikke anmeldt, til politiet, såvidt jeg husker.

For jeg har så mange Spesialenheten-klager.

Og jeg har lest at politiet bare tuller med de som har mange Spesialenheten-klager).

Så her er det noe lureri, (vil jeg si).

Erik Ribsskog

PS.

Hvilken rolle mener politiet at jeg har, når det gjelder, den 'greske' saken.

Mener de at min rolle er anmelder.

Eller mener de at min rolle har vært, at noen har 'tulle-anmeldt' meg.

Dette burde kanskje fremgå klarer, av politiet sine skriv, hvilken rolle, som politiet mener at man har, i forbindelse med den saken, som de skriver om, (på 'byråkrat-språk').


28. juli 2017 kl. 11:01 skrev post <post@spesialenheten.no>:
Det vises til din e-post 23. juli 2017 til Spesialenheten for politisaker.

Den vedlagte underretningen fra Oslo politidistrikt, som du oppgir ikke å forstå, viser at en anmeldelse som gjelder hensynsløs atferd ved Drammensveien 507 31. mai 2017 for din del 12. juli 2017 er henlagt av påtaleansvarlig i Oslo politidistrikt etter bevisets stilling.

Dersom du ønsker nærmere opplysninger om hva saken gjelder må du henvende deg til Oslo politidistrikt.

Med vennlig hilsen

Spesialenheten for politisaker
Postboks 93, 2301 Hamar
Tlf:  62 55 61 00
Fax: 62 55 61 01


Beskrivelse: SpesEnhet_logo

Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 23. juli 2017 14:08
Til: post
Kopi: Austad, Christina Møller (DRAM); bibliotek@drmk.noPost.Drammen.bibliotek@drmk.noPostmottak@domstoladministrasjonen.notilsynsutvalget@domstol.no; EK Kristiansand kundeservice; Monica Nyhus; drammen.tingrett; Tilsynsutvalget; Akademikerforbundet; Politikk Høyre; sande.vgs; HRET (postmottak); post@sivilombudsmannen.no; Phso Enquiries
Emne: Oppdatering/Fwd: Klage på tidligere namsmann i Røyken og Hurum Christin Røisland/Fwd: Klage/Fwd: Arveoppgjør

Hei,

tidligere denne måneden, så fikk jeg, et brev, (se vedlegg), fra Politiet.

Men det brevet, er helt 'gresk', for meg, (må jeg innrømme).

Dette må være, at politiet igjen tuller med meg, (som for eksempel Røisland gjorde, da hu programmerte meg, til å ringe, hu senile tingrettsdommeren, (Høisæter), i 2011).

Så dette må jeg klage på.

Erik Ribsskog

---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 12. februar 2017 kl. 15:43
Emne: Klage på tidligere namsmann i Røyken og Hurum Christin Røisland/Fwd: Klage/Fwd: Arveoppgjør
Til: post <post@spesialenheten.no>
Kopi: "Austad, Christina Møller (DRAM)" <Christina.Moller.Austad@domstol.no>, bibliotek@drmk.noPost.Drammen.bibliotek@drmk.noPostmottak@domstoladministrasjonen.notilsynsutvalget@domstol.no, EK Kristiansand kundeservice <kristiansand.kundeservice@posten.no>, Monica Nyhus <Monica.Nyhus@drmk.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>, "post@sivilombudsmannen.no" <post@sivilombudsmannen.no>, Phso Enquiries <phso.enquiries@ombudsman.org.uk>

Hei,

i forbindelse med at jeg oppdaterer mitt nettsted, om denne sameie-saken, så har jeg kommet til, at jeg må sende en (ny) klage, på tidligere namsmann i Røyken og Hurum Christin Røisland.

Mens jeg bodde, i Leather Lane, (hvor jeg bodde, fra 2006 til 2011), i Liverpool, så leste jeg, på et eller annet nettsted, at det var namsmannen som man skulle kontakte, når det gjaldt, å oppløse, et sameie.

For det aktuelle sameiet, ('Bergstø-eiendommene', i Holmsbu), så fant jeg ut, at det var Namsmannen i Røyken og Hurum, som var den riktige namsmannen, å kontakte.

Denne namsmannen delte e-post-adresse, med Politiet i Søndre Buskerud.

Og når jeg sendte e-poster, til denne namsmannen, på denne e-post-adressen, så fikk jeg ikke noe svar, (sånn som jeg husker det).

Og derfor, så ringte jeg, til Namsmannen i Røyken og Hurum, og fikk snakke, med namsmann Christin Røisland.

Røisland ba meg ringe Høisæther ved Drammen tingrett, om denne oppløsning av sameie-saken.

Noe jeg gjorde.

Og Høisæther sa at hu skulle ordne dette, men dette er nå seks år siden.

Og jeg har også lest, på et nettsted, at Høisæther allerede var pensjonst, på den her tida, (i 2011).

Så jeg må her klage, på tidligere namsmann Christin Røisland, som ikke svarte, på mine e-poster, og som også sendte meg, til en pensjonist.

(Og hu Høisæther er også sprø, (vil jeg si), for hu har seinere blant annet pratet med 'kineser-stemme', når jeg seinere har ringt Drammen tingrett, og purret.

Så det er også, en Domstoladministrasjonen-klage, forbundet, med denne Spesialenheten-klagen.

For jeg har hatt sendt masse e-poster og brev, og også ringt og besøkt Drammen tingrett, i disse seks årene, uten at det har skjedd noe, liksom.

Og dette har jeg klaget om, til Domstoladministrasjonen, uten at de, har gjort jobben sin, (på noen som helst måte), vil jeg si, at det virker som).

Med hilsen

Erik Ribsskog

---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 7. februar 2017 kl. 11:00
Emne: Klage/Fwd: Arveoppgjør
Til: "Austad, Christina Møller (DRAM)" <Christina.Moller.Austad@domstol.no>
Kopi: bibliotek@drmk.noPost.Drammen.bibliotek@drmk.noPostmottak@domstoladministrasjonen.notilsynsutvalget@domstol.no, EK Kristiansand kundeservice <kristiansand.kundeservice@posten.no>, Monica Nyhus <Monica.Nyhus@drmk.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>, "post@sivilombudsmannen.no" <post@sivilombudsmannen.no>, Phso Enquiries <phso.enquiries@ombudsman.org.uk>

Hei,

hva skal dette bety?

Dette var en prosess, som jeg startet, i 2011, da jeg kontaktet Høisæter, hos Drammen tingrett, etter å ha ringt namsmannen for Hurum og Røyken.

Og nå prøver min onkel Runar Mogan Olsen å kapre denne prosessen, (som Drammen tingrett har trenert, i cirka seks år), virker det som.

Hva skal dette bety.

Er det sånn at min onkel Runar er i russisk mafia, eller noe, og at dere derfor lar han bestemme?

Nei, dette må jeg klage på.

Jeg går for tiden på sosialen, og kan ikke vite når resten av pengene, (for hovedeiendommen osv.), dukker opp.

Dette må selges samlet, (mener jeg).

Og det bør også takseres, av minst to kompetente takstfolk.

Sånn at man kan få vite eiendommens reelle verdi.

Jeg stusser også over brøkene.

Min far frasa seg arv da hans grandonkler Gunnar og Otto døde.

Men han har visst ikke frasagt seg arv, etter Idar, (som døde nå sist).

Dette stusser jeg på.

Det er litt rart, av min far, hvis man nå plutselig vil eie, på Hurumlandet, etter å ikke ha ønsket dette tidligere.

Og hu Marit Olsen, (som eier brorparten), hu har jeg ikke lykkes, å finne.

Er dette bare en 'papir-person', som ikke finnes, lurer jeg.

Og hva men innbo og bil osv., etter Idar Sandersen.

Nei, dette blir som noe svindel og bedrag, vil jeg si.

Så her står jeg på mine krav.

Jeg må snarest få nøklene til Bergstø, sånn at jeg kan være bobestyrer, og selge dette, (siden at tingretten ikke har gjort jobben sin).

Dere sier at et brev er så mye mer formelt enn en e-post, (og telefonsamtale).

Men det er bare kveming fra mafiaen, vil jeg si.

Så mer tull nå vil jeg ha meg frabedt.

Det vel heller sånn, at både Høisæter og Austad, er noen slags mafiahorer, tenker jeg.

Noe sånt.

Erik Ribsskog

---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Runar Mogan Olsen <runarmo@gmail.com>
Dato: 6. februar 2017 kl. 14:00
Emne: Arveoppgjør
Til: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Hei Erik!

Da har vi solgt eiendom Gnr 24 Bnr36. Dette er den eiendommen som Gunnar eide og der han hadde sitt lille atelie. Salgssummen er kr 1.149.739.

Jeg trenger følgende før jeg sender oppgjør til deg:
  • Underskrift på erklæringen der du godkjenner salg av eiendommen. Den har du fått tilsendt i høst.
  • Godkjenning av delingsbrøkene for de forskjellige tomtene inklusive ovennevnte. De fremgår av "Avtale om bruksrett til fast eiendom som er eid i sameie".
  • Opplyse hvilken bankkonto som skal brukes i arveoppgjøret.

Din andel av Gnr 24 Bnr 36 er 1/18. Det blir kr 63.874.
--
Mvh

Runar Mogan OlsenOg enda en e-post til onkel Runar

Erik Ribsskog

Arv

Erik Ribsskog 28. juli 2017 kl. 10:05

Til: Runar Mogan Olsen
Kopi: tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget , "Kopi: Kopi: Akademikerforbundet" , Politikk Høyre , "sande.vgs" , "drammen.tingrett" , "Austad, Christina Møller (DRAM)" , Kartverket - Kundesenter , post@kartverket.no

Hei,

jeg så nettopp på det nå.

Og det Øvergård har gjort, var vel å fordele min fars eiendel der, på Pia og meg.

Men du regner det som, at min far eide der, før Otto og Gunnar døde.

Og at han fortsatt eier, den delen.

Men hvis dere skulle protestere, på Øvergård sin brøk, så burde dere vel ha gjort det, i 2005.

Min far godkjente helt klart det regnestykket, i 2005, og jeg fikk Øvergårds papirer via min far, (og han hadde skrevet notater til meg, på arkene, osv.).

Og det er rart at min far vil arve Idar, når han ikke vil arve Otto og Gunnar.

Men nå kom ikke jeg så langt, som at jeg fant ut av, hva grunnen var, til at min far, ikke ville arve, i 2005.

Og jeg har hatt kontakt med Idar, i mellomtida, (for jeg trodde at min far mente at det var mitt ansvar).

Så dette blir litt rart.

Jeg har også prøvd å oppløsne dette sameiet, siden 2011, og har blitt nektet det.

Jeg har heller ikke undertegnet noen salgsdokumenter eller fullmakter her.

Så det er mye rart.

Erik Ribsskog

PS.

Det er også en bruksrett, til huset til Ågot, som jeg egentlig har, (for jeg fikk disponere noen skuffer, i reolen, i stua der, på Roksvoll, som det visst heter).

PS 2.

Var det forresten din kusine Marit, som liksom, hadde odelen, på Bergstø.

Hvem av Øivind sine søsken, var hun etter?

Og er det riktig at hun har slekt i Australia, osv.28. juli 2017 kl. 09:58 skrev Runar Mogan Olsen <runarmo@gmail.com>:
Hei.
Viser til dine innsigelser vedr arvefordeling.
Regnearket Bergstø Arv viser at det var fem arvelinjer før Gunnar dør. Arne ga dere, Erik og Pia, arven sin etter Gunnar og Otto. Dette vises tydelig i regnearket. Hvis dette skal motgås må du vise hvor feilen ligger. Jeg må få si, som jeg meddelte i foregående mail, at advokaten går god for mitt oppsett.
Jeg er nå ferdig med mitt oppdrag som fullmektig etter arveoppgjøret. Så lenge du ikke kommer med adekvate innvendinger anbefaler jeg deg å ta videre korrespondanse med din far.
-- 

Mvh

Runar Mogan Olsen

Jeg sendte enda en e-post til onkel Runar

Erik Ribsskog

Oppdatering/Fwd: Bergstø/Fwd: Klage/Fwd: Arveoppgjør

Erik Ribsskog 28. juli 2017 kl. 09:21
Til: Runar Mogan Olsen
Kopi: tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget , "Kopi: Kopi: Akademikerforbundet" , Politikk Høyre , "sande.vgs" , "drammen.tingrett" , "Austad, Christina Møller (DRAM)" , Kartverket - Kundesenter , post@kartverket.no
Hei,

Axel mente at det kom til å bli 300-400.000.

Og noe sånt fikk jeg det til å bli og.

Dere takserer tomten ved Drammensfjorden til 80.000.

Og du endrer, (av uforståelig grunn), på brøkene til Øvergård, (sånn at jeg får mindre, for hoved-bolet, som du kaller det).

Dette virker som svindel må jeg si.

Erik Ribsskog


28. juli 2017 kl. 09:11 skrev Runar Mogan Olsen <runarmo@gmail.com>:
Hei.
Trodde du kunne lese regneark. Kvernstua er Gunnars tomt, jfr regneark arveoppgjør! Der er det tatt med!
Så dette er din totale arveandel av eiendommen.

Runar

28. juli 2017 kl. 07:49 skrev Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>:
Hei,

nå ser jeg, at jeg har fått inn, cirka 190.000, på kontoen.

Men hva med de cirka 60.000, for Kvernstua, (som jeg også nevnte, i den forrige e-posten), lurer jeg.

Erik Ribsskog

---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 27. juli 2017 kl. 00:59
Emne: Bergstø/Fwd: Klage/Fwd: Arveoppgjør
Til: Runar Mogan Olsen <runarmo@gmail.com>
Kopi: tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, "Kopi: Kopi: Akademikerforbundet" <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, "Austad, Christina Møller (DRAM)" <Christina.Moller.Austad@domstol.no>, Kartverket - Kundesenter <kundesenter@kartverket.no>, post@kartverket.no

Hei Runar,

jeg har nettopp stått opp her, så jeg tenkte kanskje litt feil.

Men skal dette være pluss cirka seksti tusen for Kvernstua og, (for min del)?

Da trekker jeg tilbake det om at du har gitt halvparten av min del til Axel, (som absolutt skulle møte meg, og diskutere dette, i forrige uke, var det vel).

Da kan du sende pengene til min konto hos Nordea: 6039.15.01052.

Erik Ribsskog

---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 27. juli 2017 kl. 00:35
Emne: Klage/Fwd: Arveoppgjør
Til: tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>
Kopi: "Kopi: Akademikerforbundet" <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, "Austad, Christina Møller (DRAM)" <Christina.Moller.Austad@domstol.no>, Kartverket - Kundesenter <kundesenter@kartverket.no>, post@kartverket.no

Hei,

nå prøver min onkel Runar, å svindle meg.

Han sier at han er bobestyrer, men det er kun for Idar Sandersen sin tredel.

Og det trenger han ikke blande meg opp i.

Jeg har ikke gitt Runar noen fullmakt og heller ikke undertegnet noen salgsdokumenter.

Dette er tater-virksomhet, vil jeg si.

Og han får også min part, til å bli cirka halvparten, av det den skulle ha blitt, hvis Runar hadde vært bobestyrer, for min del.

Så han gir helt klart halvparten av min del til min tater-halvbror Axel, (bak ryggen på offentligheten).

Bare se på skrivet fra Øvergaard, fra 2005, (som jeg vedlegger).

Dette må bare kalles svindel og bedrag.

Og min tinglysning, som jeg prøver å få til, for å få min eiendeler mer synlig, (for offentligheten), burde muligens dekkes, av disse taterne, for har de har ikke spurt meg, om jeg vil kjøpe, og har de lov til, å dele opp disse fire eiendommene, ved å selge de til to forskjellige eiere.

Det synes jeg høres rart ut.

Jeg tror også at verdien av eiendommen, har gått ned, når de har delt den opp, (de solgte Kvernstua til naboen).

Så dette tullet har ført til, at det nå er nye sameier.

Jeg har kontaktet de som har kjøpt, fra Runar, Arne, Håkon og Marit.

Og hørt om de også er interessert, i å kjøpe, fra meg.

Og disse har ikke svart.

Så denne russisk mafia-aktiviteten, fra min onkel Runar, må jeg klage på.

Erik Ribsskog

---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Runar Mogan Olsen <runarmo@gmail.com>
Dato: 26. juli 2017 kl. 22:33
Emne: Arveoppgjør
Til: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Kopi: arne <arnemogan@gmail.com>, Håkon <hmoolsen@online.no>

Hei Erik.
Da er sameiet Bergstø, Støaveien 29, solgt. Vi har fått en akseptabel pris.
Imidlertid må jeg få påpeke følgende:
Som bobestyrer har jeg ansvar for at arvefordelingen blir korrekt. Etter at Gunnars tomt ble solgt har jeg ettergått fordelingsbrøkene som advokaten foreslo i sitt oppsett. Da har det fremkommet feil i fordelingsbrøken for hovedbølet, se vedlegg notat Arv Bergstø! Det viser videre at fordelingsbrøkene når det gjelder tomtene etter Gunnar og Otto er korrekte.
Jeg kan meddele at jeg har gjennomgått dette med advokaten og han gir meg medhold i at dette er korrekt!
Videre har vi vært nødt til å konsultere advokat ene og alene da du har kommet med en rekke ukorrekte innsigelser og kommet med sjikanerende og delvis injurierende og sårende uttalelser i det offentlige rom. Utgiftene til dette blir å tekkes ifra din arv.
Således blir utbetalingen til deg som følger, jfr vedlegg Arveoppgjør hovedbølet
Kr 190.219,44

Da er det bare for deg å svare på denne mailen og oppgi hvilken bankkonto du vil ha pengene inn på.
Jeg må videre informere deg om at hvis du ikke svarer og ikke oppgir ditt kontonummer innen 09.08. 2017 vil din arv bli deponert på konto i Norges Bank.
-- 
Mvh

Runar Mogan Olsen--
Mvh

Runar Mogan Olsen

Jeg sendte en e-post til onkel Runar

Erik Ribsskog

Oppdatering/Fwd: Bergstø/Fwd: Klage/Fwd: Arveoppgjør

Erik Ribsskog 28. juli 2017 kl. 07:49

Til: Runar Mogan Olsen
Kopi: tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget , "Kopi: Kopi: Akademikerforbundet" , Politikk Høyre , "sande.vgs" , "drammen.tingrett" , "Austad, Christina Møller (DRAM)" , Kartverket - Kundesenter , post@kartverket.no

Hei,

nå ser jeg, at jeg har fått inn, cirka 190.000, på kontoen.

Men hva med de cirka 60.000, for Kvernstua, (som jeg også nevnte, i den forrige e-posten), lurer jeg.

Erik Ribsskog

---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 27. juli 2017 kl. 00:59
Emne: Bergstø/Fwd: Klage/Fwd: Arveoppgjør
Til: Runar Mogan Olsen <runarmo@gmail.com>
Kopi: tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>, "Kopi: Kopi: Akademikerforbundet" <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, "Austad, Christina Møller (DRAM)" <Christina.Moller.Austad@domstol.no>, Kartverket - Kundesenter <kundesenter@kartverket.no>, post@kartverket.no

Hei Runar,

jeg har nettopp stått opp her, så jeg tenkte kanskje litt feil.

Men skal dette være pluss cirka seksti tusen for Kvernstua og, (for min del)?

Da trekker jeg tilbake det om at du har gitt halvparten av min del til Axel, (som absolutt skulle møte meg, og diskutere dette, i forrige uke, var det vel).

Da kan du sende pengene til min konto hos Nordea: (Sensurert av johncons-blogg).

Erik Ribsskog

---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 27. juli 2017 kl. 00:35
Emne: Klage/Fwd: Arveoppgjør
Til: tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>
Kopi: "Kopi: Akademikerforbundet" <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, "Austad, Christina Møller (DRAM)" <Christina.Moller.Austad@domstol.no>, Kartverket - Kundesenter <kundesenter@kartverket.no>, post@kartverket.no

Hei,

nå prøver min onkel Runar, å svindle meg.

Han sier at han er bobestyrer, men det er kun for Idar Sandersen sin tredel.

Og det trenger han ikke blande meg opp i.

Jeg har ikke gitt Runar noen fullmakt og heller ikke undertegnet noen salgsdokumenter.

Dette er tater-virksomhet, vil jeg si.

Og han får også min part, til å bli cirka halvparten, av det den skulle ha blitt, hvis Runar hadde vært bobestyrer, for min del.

Så han gir helt klart halvparten av min del til min tater-halvbror Axel, (bak ryggen på offentligheten).

Bare se på skrivet fra Øvergaard, fra 2005, (som jeg vedlegger).

Dette må bare kalles svindel og bedrag.

Og min tinglysning, som jeg prøver å få til, for å få min eiendeler mer synlig, (for offentligheten), burde muligens dekkes, av disse taterne, for har de har ikke spurt meg, om jeg vil kjøpe, og har de lov til, å dele opp disse fire eiendommene, ved å selge de til to forskjellige eiere.

Det synes jeg høres rart ut.

Jeg tror også at verdien av eiendommen, har gått ned, når de har delt den opp, (de solgte Kvernstua til naboen).

Så dette tullet har ført til, at det nå er nye sameier.

Jeg har kontaktet de som har kjøpt, fra Runar, Arne, Håkon og Marit.

Og hørt om de også er interessert, i å kjøpe, fra meg.

Og disse har ikke svart.

Så denne russisk mafia-aktiviteten, fra min onkel Runar, må jeg klage på.

Erik Ribsskog

---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Runar Mogan Olsen <runarmo@gmail.com>
Dato: 26. juli 2017 kl. 22:33
Emne: Arveoppgjør
Til: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Kopi: arne <arnemogan@gmail.com>, Håkon <hmoolsen@online.no>


Hei Erik.
Da er sameiet Bergstø, Støaveien 29, solgt. Vi har fått en akseptabel pris.
Imidlertid må jeg få påpeke følgende:
Som bobestyrer har jeg ansvar for at arvefordelingen blir korrekt. Etter at Gunnars tomt ble solgt har jeg ettergått fordelingsbrøkene som advokaten foreslo i sitt oppsett. Da har det fremkommet feil i fordelingsbrøken for hovedbølet, se vedlegg notat Arv Bergstø! Det viser videre at fordelingsbrøkene når det gjelder tomtene etter Gunnar og Otto er korrekte.
Jeg kan meddele at jeg har gjennomgått dette med advokaten og han gir meg medhold i at dette er korrekt!


Videre har vi vært nødt til å konsultere advokat ene og alene da du har kommet med en rekke ukorrekte innsigelser og kommet med sjikanerende og delvis injurierende og sårende uttalelser i det offentlige rom. Utgiftene til dette blir å tekkes ifra din arv.
Således blir utbetalingen til deg som følger, jfr vedlegg Arveoppgjør hovedbølet


Kr 190.219,44

Da er det bare for deg å svare på denne mailen og oppgi hvilken bankkonto du vil ha pengene inn på.

Jeg må videre informere deg om at hvis du ikke svarer og ikke oppgir ditt kontonummer innen 09.08. 2017 vil din arv bli deponert på konto i Norges Bank.

-- 
Mvh

Runar Mogan Olsen

6 vedlegg
arv1.jpg
360K
arv2.jpg
282K
arv3.jpg
217K
arv4.jpg
179K
Arv Bergstø.xlsx
12K
Arveoppgjør hovedbølet - erik.xlsx
11K

Enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: De 20 finalistene til Arkitekturprisen 2017
Erik Ribsskog 28. juli 2017 kl. 07:19
Til: juridisk
Kopi: nal@arkitektur.no
Hei,

dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: NAL
Dato: 7. juli 2017 kl. 11:23
Emne: De 20 finalistene til Arkitekturprisen 2017
Til: "eribsskog@gmail.com"


Se nyhetsbrevet i nettleseren
Norsk arkitekters landsforbund
07.07.2017

De 20 finalistene til Arkitekturprisen 2017
Se hvem som er nominert til Arkitekturprisen 2017. Finalelisten inneholder en stor variasjon i typer prosjekter; bygg-, landskaps- og interiørprosjekter. De har geografisk spredning og består av både offentlige og private bygg. Noen er omtalt tidligere og noen vil for mange være nye.

|

Programmet for Arkitekturdagen 2017 er nå klart
Både nasjonale og internasjonale foredragsholdere er invitert, og det er utelukkende arkitekter innen de tre arkitekturfagene som skal forelese og belyse året...


La oss vinne skjønnheten tilbake
Møt arkitekten som ledet arbeidet med å tegne Juvelen. Hun mener at skjønnheten er verdt å kjempe for. Emma Jonsteg er en av foredragsholderne på Arkitekturda...


Vant frem om dagslys og utsyn
NAL og Arkitektbedriftene (AiN) har jobbet offensivt for å forhindre at ny teknisk forskrift (TEK17) vil redusere boligkvaliteten fra 1. juli. Kommunalministe...


NAL etablerer lokalforeningsteam
NAL har opprettet et lokalforeningsteam på fem personer som skal være et bindeledd mellom administrasjonen i Oslo og lokalforeningene. Målet er blant annet å ...


Adapt og Lysning er vinnerne av plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal
Syv prosjekteringsgrupper har deltatt i konkurransen, og i mai leverte de sine løsningsforslag. En jury på ni medlemmer har vurdert konkurransebidragene og ha...


Disse skal tegne miljøvennlige boliger på Fornebu
OBOS Fornebu har nå valgt ut fire arkitektkontor/arkitektteam som inviteres til å delta på den begrensete arkitektkonkurransen om 700 FutureBuilt-boliger på O...


Nye lokalforeningsledere i OAF, BAF, TeAF og ØAF
Her presenteres de nye lokalforeningslederne for å synliggjøre engasjementet lokalt. Flere lokalforeninger har skiftet ledere og styre denne sommeren og vi sk...


Nytt fra PBL og TEK17
Det gjøres stadig endringer, større eller mindre, i Plan- og bygningsloven (PBL) og Teknisk forskrift (TEK). TEK17 og konsekvensene av endringene der har vært...


NAL søker redaksjonell medarbeider / fagredaktør til Arkitektur N
Vi søker etter en engasjert arkitekt med stor innsikt i faget, godt nettverk og god formidlingsevne for å delta i det redaksjonelle arbeidet med Arkitektur N....


Arkitekturdagen + 2017 = Estetikk + fest = Festetikk
For å toppe Arkitekturdagen inviterer vi til en sanselig og innholdsrik arkitekturfest i direkte forlengelse av dagprogrammet.


Bli arkitekt MNAL du også!
Meld deg inn før 30. september og få ett valgfritt kurs eller nettkurs gratis (verdi inntil kr 3 800,-). I tillegg får du også boken ”Made in Norway — New Nor...


Snø
Kan bysnøen bli noe annet enn et problem vi forsøker å skuffe unna – kan snøen bli noe som kan bidra positivt til både vinter- og sommerbyen? Et nytt masterku...


Runde år
Her kan du følge med på hvem av NALs medlemmer som fyller runde år.


God sommer
NAL ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god sommer.


Nytt fra PBL og TEK17
25. august, Oslo
Plan- og bygningsloven for nybegynnere
29. august, Oslo
VR i design, beslutningsstøtte og kommunikasjon
5. september, Oslo
Retorikk for arkitekter
20. september, Oslo
Arkitekturdagen 2017
21. september, Oslo
Prosjekteringsledelse
17. - 19. oktober, Oslo / Trondheim
Studietur til Paris og Lille høsten 2017
19. - 22. oktober, Paris
Se kalender »
170629-AD17-MotionBanner2
Facebook   Twitter   Linked   Rss
Ønsker du ikke å motta vårt nyhetsbrev, meld deg av her Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet Nyhetsbrevløsning: Oxx AS

Mer om nettmobbing

Erik Ribsskog

Oppdatering/Fwd: Lycamobile kundestøtte

Erik Ribsskog 28. juli 2017 kl. 06:57

Til: CS

Kopi: juridisk , firmapost@nkom.no, Chili Mobil

Hei,

når jeg skulle pakke sammen brevet igjen.

Så så jeg, at det stod, en kode til.

Det står: 'Serienummeret til ditt nye sim kort: 8947230170002586383'.

Jeg sender også dette brevet tilbake til dere.

Så får dere finne ut av det selv også.

(Det kan vel lett bli, en typo, når man skal punche denne koden sånn.

Dette er snakk om, en lang rad, med sifre, uten mellomrom).

Jeg sender også med, en scan, av brevet deres, så kan dere se der.

Erik Ribsskog

PS.

Adressen min har jeg streket over, i brevet.

Og det er fordi, at ellers så sender posten det tilbake igjen, og tilbake igjen.

Og det vet jeg, for noen har en kampanje, hvor de bestiller masse 'dritt', i mitt navn, på nettet.

For å nedlesse meg i arbeid, virker det som.

PS 2.

Det var også en lignende sak, for cirka et år siden, hvor noen prøvde å portere mitt abonement, til Chilli.


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 28. juli 2017 kl. 06:49
Emne: Re: Lycamobile kundestøtte
Til: CS <cs@lyca-mobile.no>
Kopi: juridisk <juridisk@datatilsynet.no>, firmapost@nkom.no


Hei,

nå hadde jeg egentlig tenkt til, å sende dette brevet, i retur.

Men jeg får åpne det igjen da.

Det står PUK 93771618, hvis det er det nummeret, som du lurer på.

Kan dere også informere om, hvem det er, som har bestilt dette, i mitt navn?

Erik Ribsskog
25. juli 2017 kl. 14:49 skrev CS <cs@lyca-mobile.no>:


Hei

Takk for at du har kontaktet Lycamobile kundestøtte.

Vennligst send oss sim kort serie nummert så vi kan sperre dette nummeret så fort som mulig.

Hvis du ikke har dette så anbefaler jeg at du kontakter politiet.

Om det er noe mer du lurer på er det bare å kontakte oss igjen eller alternativt besøke vår hjemmeside.

Ha en fortsatt fin dag videre.

Vennlig Hilsen,
Jamila F


Lycamobil Kundestøtte
Tlf fra LycaMobil: 3332
Tlf fra annen Telefon: 9473 3332 / 2154 7171
Hjemmeside: www.lyca-mobile.no
Description: Description: Description: cid:image011.png@01D0FA92.CB641F10Description: Description: Description: cid:315BCFB9-7BC0-4749-821B-3FEDDD4C4B92Description: Description: Description: cid:D8C920D2-E364-48A5-B9CE-D42AF260DD0BDescription: Description: Description: cid:B3994090-9899-4029-A865-24FD19B4F638Description: Description: Description: cid:5911A58B-DAC8-49A3-9526-EFFC45C536B5Description: Description: Description: cid:7FBEECD6-B10C-4A89-81A2-85C51DB773F4Description: Description: Description: cid:4FFC553E-7AEE-40B7-9E63-59E75F15A450Description: Description: Description: cid:59EF574B-1565-476D-B775-380436E2A593From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sent: 16. juli 2017 17:56
To: juridisk
Cc: cs@lyca-mobile.no
Subject: Klage/Fwd: Welcome to Lycamobile

Hei,

dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: <donotreply@lyca-mobile.no>
Dato: 10. juli 2017 kl. 09:11
Emne: Welcome to Lycamobile
Til: eribsskog@gmail.com

Kjære  Erik Ribsskog ,

Takk for din vellykkede registrering av Lycamobile sim kort.
SDitt Lycamobile sim kort vil bli sendt til din registrerte adresse i løpet av 7 virkedager.
SHvis du har noen spørsmål angående din bestilling, vennligst kontakt oss på cs@lyca-mobile.no

Med vennlig hilsen,

Lycamobile Kundeservice teamet.


img120.jpg
157K
PS.

Her er vedlegget:

img120

Bloggarkiv