Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

fredag 24. april 2015

Fler mobilbilder

WP_20150318_001

WP_20150318_002

WP_20150318_003

WP_20150318_004

WP_20150318_005

WP_20150318_006

WP_20150318_007

WP_20150318_008

WP_20150318_009

WP_20150318_010

WP_20150318_011

WP_20150318_012

WP_20150318_013

WP_20150318_014

WP_20150318_015

WP_20150318_016

Mer om Kastellet

Erik Ribsskog

KASTELLET - SLÆGTSFORSKNING [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

Erik Ribsskog Fri, Apr 24, 2015 at 4:00 PM
To: "LG-HIST02 Gram-Andersen, Jesper"
Cc: "hv-02.kontakt" , Kim Korning Frisenette
Hei,
takk for svar!
Det var ikke min mening, at det danske militæret, skulle bli ufokusert eller distrahert, av å bruke tid, på min slektsforskning.
Vi husker alle hva som skjedde, i april 1940.
De danske soldater, var opptatt, av for eksempel slektsforskning, (og andre ting).
Og glemte å passe på grensen.
Og de tyske nazi-soldatene, snek seg inn.
Selvfølgelig ønsker ingen, at noe lignende, skal skje igjen.
Så derfor må de danske militære selvfølgelig bare passe på grensen, og gjøre sine plikter, osv.
Sånn at ikke det blir noe mer tull/invasjoner, fra tyskerne, eller russerne, eller andre.
(For å ta med om det).
Jeg vet at Kastellet har sitt eget web-sted, med adressen Kastellet.info.
Men hverken Kastellet.info, eller Kastellets Venner-nettsteder, (som dere linker til), benytter seg av konvensjonelle e-post-adresser, (som jeg foretrekker).
Så derfor sendte jeg kopi til dere, som en formalitet, siden jeg tenkte at det ble litt dumt/rart, å bare sende om dette, til Kastellkirken.
Kastellkirken klarte ikke å finne ut, om hva min mors foreldres forlovere het.
Det klarer vanligvis norske kirker, å finne, i kirkeboka.
Men jeg kan muligens ta meg en tur, til Kastellet, innenfor kontortiden.
Og så snakke med noen i resepsjonen der, og høre, om det er noen artige bøker, om mine slektninger osv., i biblioteket der, eller noe lignende.
Og da kan jeg kanskje også høre med presten der, om det står noe, om min mormor Ingeborg, sitt bryllup, (med min norske morfar Johannes Ribsskog), i kirkeboka, osv.

Kommandantgården, hvor mine tippoldeforeldre Mary Eva Carla Nyholm f. Fog og Anders Gjedde Nyholm bodde, var jo veldig stor, (må man vel si).
Så jeg lurer litt på, om det kan ha vært sånn, at min mormor Ingeborg også bodde der litt, på den tida, som hennes mors foreldre bodde der.
De hadde nok rom, til å ha barnebarn osv. også der, kunne det se ut til.
Kanskje sånne ting, er mulig å finne ut mer om, ved å kontakte respesjonen/biblioteket der, osv.
Bestemor Ingeborg fortalte meg en gang, (i Norge), at hun pleide å gå på slottsball osv., i København.
Men det må vel ha vært før krigen.
Jeg fikk i gave, i forbindelse med at jeg fylte atten år, (eller om det var fordi jeg fullførte handelsgymnas), av bestemor Ingeborg, på slutten av 80-tallet, (levert av min søster Pia, etter at hun hadde besøkt vår mormor, i Larvik/Stavern/Nevlunghavn).
Jeg fikk masse dokumenter etter min tippoldefar Anders Gjedde Nyholm, (bilder osv.), som var Chef for Generalkommandoen, her i Danmark, på 20- og 30-tallet.
Og jeg fikk også masse dokumenter, etter hans bror, den kjente dommeren Didrik Galtrup Gjedde Nyholm.
Men dette fosvant fra min farmors hus, rundt 1990.
Så jeg har kun igjen et brev, fra en danskekonge, til generalen, hvor danskekongen beklager, at han ikke kunne komme, i generalens runde bursdag, (en 70-års dag, eller noe sånt, var det vel kanskje).
Det brevet ligger hos City Self Storage i Oslo.
Sammen med mine Heimeverns-ting, osv.
Der har det ligget, siden 2004, da jeg flyttet til England, for å studere, ved University of Sunderland.
Men jeg flyttet tilbake, til Norge, ifjor.
Men nå klarer ikke City Self Storage, å finne meg, på data-en sin.
(Jeg pratet med en Daniel, på deres avdeling, på Majorstua).
Så jeg tørr ikke å si helt sikkert, hva som stod i dette brevet/kortet, fra en dansk konge, til min tippoldefar, (må det vel ha vært).
(Hvis brevet ikke var, til min tippoldefar sin svigerfar Ludolph Fog, da.
For han var jo også general.

Faren til min tippoldemor Carla Nyholm f. Fog).
Jeg har også tenkt på det, at min tippoldefar, (Anders Gjedde Nyholm), muligens ikke hadde det lett, som Chef for Generalkommandoen, i Danmark, i mellomkrigstiden.
Jeg er ikke noe ekspert på general-grader.
Men han hadde ikke høyeste general-grad, (kun nest høyeste, vel).
Så han var vel da nødt til, å i stor grad, få de andre generalene med seg.
For å ha myndighet nok.
Hva vet jeg.
Bare noe jeg har tenkt på her.
Men igjen takk for svar, ihvertfall.
Selv om dette bare var noen kopier, som jeg sendte, for formalitetens skyld.
Så skal jeg se, om jeg klarer å være på festningen deres, innenfor kontortiden, neste gang, som jeg har planer, om å banke på, hos resepsjonen der.
Så kanskje det er mulig, å finne ut mer, da.
Det skulle man vel tro.
Vi får se.
Mvh.
Erik Ribsskog


2015-04-24 12:53 GMT+02:00 LG-HIST02 Gram-Andersen, Jesper <LG-HIST02@mil.dk>:
RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION
Goddag,

Forespørgslen ligger uden for Livgardens Historiske Samlings område, ligesom Samlingen ikke har ressourcer til at påtage sig undersøgelser inden for slægtsforskning.

Der kan peges på følgende muligheder:

Kastellets Venner og Historisk Samling – www.kastelletsvenner.dk

Forsvarets Bibliotekscenter i Kastellet, DK2100 København Ø – telefon +45 7281 7340. forsvaret.dk/fak/bibliotek.
Håndbog for Hæren (og dennes forgængere) og litteratur

Oplysninger om gravstedet og evt. finansiering:
Garnisons Kirkegård. Dag Hammarskjõlds Alle 10
DK-2100  København Ø, Telefon +45 3542 7951

Rigsarkivet – arkivalieronline:
https://www.sa.dk/brug-arkivet/arkivalieronline - Kirkebøgerne kan læses direkte her
Rigsarkivet rummer endvidere - Forsvarets Arkiver, hvor evt. stamoplysninger kunne findes.
RigsarkivetTelefon: +45 33 92 33 10
Telefonerne er åbne på hverdage fra 9 -15
E-mail: mailbox@sa.dk


Med venlig hilsen

Jesper Gram-Andersen
Major (afsk.)
Arkivar og legatadministrator
Den Kongelige Livgarde

LIVGARDENS HISTORISKE SAMLING
Gothersgade 100
DK-1123 København K

UDSTILLING ÅBEN LØRDAGE OG SØNDAGE 1130-1500

Telefon (+45)  45 99 44 70
Intranet (FIIN): LG-HIST02
Internet: lghist-02@mil.dk

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSIONVi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for modtageren. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i nogen sammenhaeng og vi beder dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selvom e-mailen og enhvert vedhaeftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan paavirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og laeses, aabnes den paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du har problemer med at aabne vedhaeftede filer, kan du finde information paa dette link http://forsvaret.dk/FKIT/Pages/winmail.aspx .

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message. If you are having trouble opening attached files, you can get further information via this link http://forsvaret.dk/FKIT/Pages/winmail.aspx

Fler mobilbilder

WP_20150314_269

WP_20150314_270

WP_20150314_271

WP_20150314_272

WP_20150314_273

WP_20150314_274

WP_20150314_275

WP_20150314_276

WP_20150314_277

WP_20150314_278

WP_20150314_279

WP_20150314_280

WP_20150314_281

WP_20150314_282

WP_20150314_283

WP_20150314_284

WP_20150314_285

WP_20150314_286

WP_20150314_287

WP_20150314_288

WP_20150314_289

WP_20150314_290

WP_20150314_291

WP_20150314_292

WP_20150314_293

WP_20150314_293

WP_20150314_295

WP_20150314_296

WP_20150314_297

WP_20150314_298

WP_20150314_299

WP_20150314_300

WP_20150314_301

WP_20150314_302

WP_20150314_303

WP_20150314_304

WP_20150314_305

WP_20150314_306

WP_20150314_307

WP_20150314_308

WP_20150314_309

WP_20150314_310

WP_20150314_311

WP_20150314_312

WP_20150314_313

WP_20150314_314

WP_20150314_315

WP_20150314_316

WP_20150314_317

WP_20150314_318

WP_20150314_319

WP_20150314_320

WP_20150314_321

WP_20150314_322

WP_20150314_323

WP_20150314_324

WP_20150314_325

WP_20150314_326

WP_20150314_327

WP_20150314_328

WP_20150314_329

WP_20150314_330

WP_20150314_331

WP_20150314_332

WP_20150314_333

WP_20150314_334

WP_20150314_335

WP_20150314_336

WP_20150314_337

WP_20150314_338

WP_20150314_339

WP_20150314_340

WP_20150314_341

WP_20150314_342

WP_20150314_343

WP_20150314_344

WP_20150314_345

WP_20150314_346

WP_20150314_347

WP_20150314_348

WP_20150314_349

WP_20150314_350

WP_20150314_351

WP_20150314_352

WP_20150314_353

WP_20150314_354

WP_20150314_355

WP_20150314_356

WP_20150314_357

WP_20150314_358

WP_20150314_359

WP_20150314_360

WP_20150314_361

WP_20150314_362

WP_20150314_363

WP_20150314_364

WP_20150314_365

WP_20150314_366

WP_20150314_367

WP_20150314_368

WP_20150314_369

WP_20150314_370

WP_20150314_371

WP_20150314_372

WP_20150314_377

Bloggarkiv