Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

onsdag 13. juli 2016

Jeg sendte en e-post til Tryg

Erik Ribsskog

IF/Fwd: Deres brev av 29. april/Fwd: Deres brev av 21. mars/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage

Erik Ribsskog Wed, Jul 13, 2016 at 7:22 PM
To: retshjaelp@tryg.dk
Cc: info@sampo.fi, she , post@tilsynet.no, Jonas Haugsvold , Robin MacKenzie-Robinson , fmoapostmottak@fylkesmannen.no, postmottak@fmoa.no, Bjorge.Skjeldestad@tryg.no, juridisk , post@finkn.no, post , post@forbrukerombudet.no, post@forbrukerradet.no, emb.copenhagen@mfa.no, Akademikerforbundet , Politikk Høyre , webservice@if.no
Hei,
dette skulle visst til Sampo, (i Finland), siden at IF i Norge ikke svarer på noe korrespondanse.
(Jeg sendte bare kopi til dere, til deres informasjon, som det vel heter).
Sampo har også tullet med meg, (må man vel si), gjennom Nordea Tveita, da de nektet meg lån, på et sameie, som jeg eier en del av, (på Hurumlandet), i 2006.
Erik Ribsskog


2016-07-13 9:14 GMT+02:00 <retshjaelp@tryg.dk>:
Vores skadenummer skal påføres da vi ellers ikke har mulighed for at placere bilaget.

Venlig hilsen

Mette Fehmerling

Retshjælpsafdelingen

Tryg | Skade, J47 | Klausdalsbrovej 601 | 2750 Ballerup
Telefon: 44 20 61 75 | Fax: 44 20 45 90

E-mail: retshjaelp@tryg.dk | Besøg os på www.tryg.dk

Tryg Forsikring A/S | CVR nr. 24260666 | 2750 Ballerup

Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Såfremt du ikke er rette modtager, bedes du venligst informere afsenderen herom samt slette e-mailen.

Tryg er overgået til brug af fælles e-mail adresser for at sikre en bedre kundeservice. Svar venligst til
afdelingens fælles email-adresse for at være sikker på, at din henvendelse bliver besvaret.


From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
To: info@sampo.fi
Cc: she <she@topdanmark.dk>, post@tilsynet.no, Jonas Haugsvold <JoHa@tilsynet.no>, Robin MacKenzie-Robinson <RoMa@tilsynet.no>, fmoapostmottak@fylkesmannen.no, postmottak@fmoa.no, Bjorge.Skjeldestad@tryg.no, juridisk <juridisk@datatilsynet.no>, post@finkn.no, post <post@finanstilsynet.no>, post@forbrukerombudet.no, post@forbrukerradet.no, emb.copenhagen@mfa.no, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, webservice@if.no, retshjaelp@tryg.dk
Date: 13-07-2016 02:15
Subject: IF/Fwd: Deres brev av 29. april/Fwd: Deres brev av 21. mars/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage

Hi,

could you please get IF to reply back to me about this case?

(A solicitor, (Eva Valen Rukke), insured with IF, didn't finish my case, before she switched employer, and her old boss says he owns my old case).

Thanks in advance for any help!

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <
eribsskog@gmail.com>
Date: 2016-06-24 22:20 GMT+02:00
Subject: Fwd: Deres brev av 29. april/Fwd: Deres brev av 21. mars/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage
To:
retshjaelp@tryg.dk
Cc: she <
she@topdanmark.dk>, post@tilsynet.no, Jonas Haugsvold <JoHa@tilsynet.no>, Robin MacKenzie-Robinson <RoMa@tilsynet.no>, fmoapostmottak@fylkesmannen.no, postmottak@fmoa.no, Bjorge.Skjeldestad@tryg.no, juridisk <juridisk@datatilsynet.no>, post@finkn.no, post <post@finanstilsynet.no>, post@forbrukerombudet.no, post@forbrukerradet.no, emb.copenhagen@mfa.no, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, webservice@if.no


Hei,

det skulle visst være IF, ser jeg her nå:

'2013/1/17 Robin MacKenzie-Robinson <
RoMa@tilsynet.no> Det vises til dine e-poster av 12. desember 2012 og 12. januar 2013 hvor De ønsker å klage på saksbehandlingen til Tilsynsrådet for advokatvirksomhets medarbeider Jonas Haugsvold.
 
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet kan ved forespørsel informere om advokaters sikkerhetsstiller. I dette tilfellet ønsket De informasjon om sikkerhetsstiller for advokat Ida Valen Rukke. På det tidspunktet De ønsket denne informasjonen var IF sikkerhetsstiller for advokat Rukke. Det informerte Jonas Haugsvold Dem om.
 
De ønsker nå å få opplyst hvem som var sikkerhetsstiller for advokat Rukke før hun tegnet sikkerhetsstillelse hos If Skadeforsikring.
 
Fra 16. februar 2009 og frem til 1. august 2012 har Tryg vært sikkerhetsstiler for advokat Rukke.
 
Til Deres informasjon følger det av advokatforskriften § 2-4 første ledd at:    ”Den sikkerhetsstilleren som advokaten har når skadelidte fremsetter krav om erstatning, er ansvarlig overfor skadelidte. Dette gjelder selv om tapet ble forårsaket mens advokaten hadde en annen sikkerhetsstiller”.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Robin Mackenzie-Robinson
Rådgiver'.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <
eribsskog@gmail.com>
Date: 2016-06-24 22:00 GMT+02:00
Subject: Re: Deres brev av 29. april/Fwd: Deres brev av 21. mars/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage

To: retshjaelp@tryg.dk
Cc: she <
she@topdanmark.dk>, post@tilsynet.no, Jonas Haugsvold <JoHa@tilsynet.no>, Robin MacKenzie-Robinson <RoMa@tilsynet.no>, fmoapostmottak@fylkesmannen.no, postmottak@fmoa.no, Bjorge.Skjeldestad@tryg.no, juridisk <juridisk@datatilsynet.no>, post@finkn.no, post <post@finanstilsynet.no>, post@forbrukerombudet.no, post@forbrukerradet.no, emb.copenhagen@mfa.no, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>


Hei,

jeg har fått opplyst av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, (i Norge), at advokat Ida Valen Rukke, var forsikret, hos Tryg, da hun svek meg, (hun begynte å jobbe, for en konkurrent, før hun var ferdig, med min omsorgssvik-sak, som jeg fikk fri rettshjelp, fra fylkesmannen, til å drive med).

Og da Tryg i Norge ikke vil svare meg lenger, så forsøker jeg, å sende, til Tryg sitt hovedkontor i DK.

Håper dette var mulig å forstå.

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg ser at dette, er sendt, til en ny person hos dere nå.

Kanskje det ville vært en ide, å sendt dette, til noen høyt oppe i deres organisasjon.

Siden at dette egentlig er en norsk sak, (og ikke en dansk sak, som dere virker som å tro).


2016-06-24 14:24 GMT+02:00 <retshjaelp@tryg.dk>:
Hej Erik Ribsskog

Da vi ikke kan udlede, hvad du skriver om, kan vi ikke hjælpe dig.


Medmindre vi modtager et policenummer eller referencenummer må vi slette dine mails
 

Venlig hilsenHelle Højgaard

Retshjælpsafdelingen


Tryg
| Skade, J47 | Klausdalsbrovej 601 | 2750 Ballerup
Telefon: 44 20 61 75 | Fax: 44 20 45 90


E-mail:
retshjaelp@tryg.dk | Besøg os på www.tryg.dk

Tryg Forsikring A/S | CVR nr. 24260666 | 2750 Ballerup


Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Såfremt du ikke er rette modtager, bedes du venligst informere afsenderen herom samt slette e-mailen.


Tryg er overgået til brug af fælles e-mail adresser for at sikre en bedre kundeservice. Svar venligst til

afdelingens fælles email-adresse for at være sikker på, at din henvendelse bliver besvaret.From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
To: retshjaelp@tryg.dk
Cc: she <she@topdanmark.dk>, fmoapostmottak@fylkesmannen.no, postmottak@fmoa.no
Date: 23-06-2016 20:35
Subject: Re: Deres brev av 29. april/Fwd: Deres brev av 21. mars/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage


Hei,

de brev var fra den fylkesmann i Oslo og Akershus, (eller Kra kommune, som de sa, i gamle dager, (må ikke forveksles med Christiania hasj-frisone i København)).

Og så sende jeg en kopi til Tryg.

Og så har dere svaret på den.

Min mors fetter Steffen arbejder visst, i samme by, som dere, (Ballerup).

Så dere har sikkert sett han, på kroen, eller noe sånt.

Erik Ribsskog2016-06-23 10:44 GMT+02:00 <
retshjaelp@tryg.dk>:
Hej igen

Vi kan ikke hjælpe dig uden oplysninger om forsikring, skadenummer eller andet som gør, at vi kan finde frem til hvad din henvendelse drejer sig om.

Hvem har skrevet brev af den 21. marts 2016 og 29. april 2016 ?.


Venlig hilsen


Van White Nielsen


Retshjælpsafdelingen


Tryg
| Skade, J47 | Klausdalsbrovej 601 | 2750 Ballerup
Telefon: 44 20 61 75 | Fax: 44 20 45 90


E-mail:
retshjaelp@tryg.dk | Besøg os på www.tryg.dk

Tryg Forsikring A/S | CVR nr. 24260666 | 2750 Ballerup


Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Såfremt du ikke er rette modtager, bedes du venligst informere afsenderen herom samt slette e-mailen.


Tryg er overgået til brug af fælles e-mail adresser for at sikre en bedre kundeservice. Svar venligst til

afdelingens fælles email-adresse for at være sikker på, at din henvendelse bliver besvaret.

From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
To: retshjaelp@tryg.dk
Cc: she <she@topdanmark.dk>
Date: 22-06-2016 11:29
Subject: Re: Deres brev av 29. april/Fwd: Deres brev av 21. mars/Fwd: Oppdatering/Fwd: KlageHei,

det skadenummeret må dere nesten ha oversikt over selv, (hos Tryg), synes jeg.

Men det er en norsk sak, (hos deres norske avdeling), og det er angående en norsk advokat, som heter Ida Valen Rukke, som ikke ville gjøre, sin jobb, (for hun ville heller arbeide, hos en konkurrent).

Min avdøde mors fetter Steffen Heegaard jobber i deres konkurrent-firma Top Danmark forsikring, så kanskje han klarer, å forklare mer, om dette, (siden dette er hans felt, mener jeg).

Erik Ribsskog


2016-05-10 9:55 GMT+02:00 <
retshjaelp@tryg.dk>:
Tak for mail.

Vi kan dog ikke ud fra oplysningerne i mailen se, hvilken sag det drejer sig om.


Vi skal derfor bede jer sende mailen med indhold en gang mere påført skadenummer.


Venlig hilsen


Van White Nielsen


Retshjælpsafdelingen


Tryg
| Skade, J47 | Klausdalsbrovej 601 | 2750 Ballerup
Telefon: 44 20 61 75 | Fax: 44 20 45 90


E-mail:
retshjaelp@tryg.dk | Besøg os på www.tryg.dk

Tryg Forsikring A/S | CVR nr. 24260666 | 2750 Ballerup


Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Såfremt du ikke er rette modtager, bedes du venligst informere afsenderen herom samt slette e-mailen.


Tryg er overgået til brug af fælles e-mail adresser for at sikre en bedre kundeservice. Svar venligst til

afdelingens fælles email-adresse for at være sikker på, at din henvendelse bliver besvaret.
From: Erik Ribsskog
To: retshjaelp@TRYG
Date: 09-05-2016 09:04
Subject: Deres brev av 29. april/Fwd: Deres brev av 21. mars/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage
Sent by: Pia Palis
Hei,

jeg viser til Deres brev av 29. april, (som jeg vedlegger en skannet kopi av).

Da jeg fikk de fem timene, (som jeg har nevnt tidligere), med fri rettshjelp, mens jeg bodde, i Keith Court, (hvor jeg bodde, fra 2012 til 2014), i Liverpool.

Så trengte jeg ikke, å sende, masse 'krims-krams', når det gjaldt vedlegg til søknaden, (sånn som jeg husker det).

(Jeg sendte vel bare en e-post).

Så at jeg skal behøve å sende masse 'rare' vedlegg nå, det forstår jeg ikke.

Jeg har bedt om å få min pensjonsbeholdning, (cirka en million kroner vel), fra NAV, men det har de nektet meg, siden jeg bodde, i Leather Lane, (hvor jeg bodde, fra 2006 til 2011), i Liverpool.

Og jeg får nå bare, noen stakkarslige skillinger, i sosial-støtte/arbeidsledighetstrygd, hver måned.

Så jeg tror nok, at jeg er under grensen, (når det gjelder inntekt), for å få fri rettshjelp, (for å si det sånn).

Når det gjelder antall saker, så nevner dere bare en arvesak og en oppløsing av sameie-sak, i brevet deres.

Men antall saker, som jeg søker fri rettshjelp til, er nærmere 30-40 saker, (enn to saker), vil jeg si.

Jeg har sendt om brorparten av disse sakene, til Ida Valen Rukke.

Og hu er advokat, så kanskje hu er flinkere enn meg, til å forklare, om alle disse sakene, på en gang, liksom, (i en 'fri rettshjelp-sammenheng').

Det skulle man vel tro, ihvertfall, (tatt i betraktning av at hu jobber med sånt her til daglig).

Med hilsen

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <
eribsskog@gmail.com>
Date: 2016-04-25 7:27 GMT+02:00
Subject: Deres brev av 21. mars/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage
To:
fmoapostmottak@fylkesmannen.no, postmottak@fmoa.no
Cc: "Cc:
postmottak@sivilombudsmannen.no" <postmottak@sivilombudsmannen.no>, nav.baerum@nav.no, Postmottak HTIL <postmottak@helsetilsynet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "hv-02.kontakt" <hv-02.kontakt@mil.no>, tilsynsutvalget@domstol.no, "larvik.tingrett" <larvik.tingrett@domstol.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, Postmottak@domstoladministrasjonen.no, ica@ica.se, "post@arbeidstilsynet.no" <post@arbeidstilsynet.no>, LO Postkasse LO <lo@lo.no>, post@tilsynet.no, tryg@tryg.dk, Ida Valen Rukke <rukke@advokat.no>, "postmottak@svelvik.kommune.no" <postmottak@svelvik.kommune.no>, Robin MacKenzie-Robinson <RoMa@tilsynet.no>, Jonas Haugsvold <JoHa@tilsynet.no>


Hei,

når det gjelder fri rettshjelp, (som dere skriver om, i nevnte brev).

Så er det ikke sånn, at jeg ikke har fått fri rettshjelp tidligere.

Jeg fikk fem timer fri rettshjelp av dere, for noen år siden, (mens jeg bodde, i Keith Court, (hvor jeg bodde, fra 2012 til 2014), i Liverpool).

Men advokaten, (ei Ida Valen Rukke, het hu vel), svek meg.

Hu slutta i firmaet, og eieren sa at han eide saken min.

Jeg klagde derfor til Tryg, som hu var forsikret hos, (etter å ha først kontaktet Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, var det vel, hvor jeg fikk oppgitt, av vedkommende advokat, var forsikret hos Tryg).

Jeg forklarte for advokatdama, at dette gjaldt, veldig mange saker, (som jeg trengte advokat til), og ikke bare den omsorgssviktsaken mot Svelvik kommune, (jeg ville egentlig først ha den saken mot min far, men det ville dere ikke støtte).

Så hu advokat-dama klarer nok å forklare om 'ståa' for dere.

(Om alle sakene som jeg blir tulla med i, og som jeg derfor trenger advokathjelp i).

For Tryg trenerer og sender ikke noe erstatning.

Og sånn er det 'over hele linja', liksom.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <
eribsskog@gmail.com>
Date: 2016-03-19 12:34 GMT+01:00
Subject: Oppdatering/Fwd: Klage
To:
fmoapostmottak@fylkesmannen.no, postmottak@fmoa.no
Cc: "
postmottak@sivilombudsmannen.no" <postmottak@sivilombudsmannen.no>, nav.baerum@nav.no, Postmottak HTIL <postmottak@helsetilsynet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "hv-02.kontakt" <hv-02.kontakt@mil.no>, tilsynsutvalget@domstol.no, "larvik.tingrett" <larvik.tingrett@domstol.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, Postmottak@domstoladministrasjonen.no, ica@ica.se, "post@arbeidstilsynet.no" <post@arbeidstilsynet.no>, LO Postkasse LO <lo@lo.no>


Hei,

viser til Deres brev fra 29/2, som jeg vedlegger en skannet kopi av.

Som dere vel må ha klart å se, så er jo dette allerede sendt, til
Sivilombudsmannen.

Venter fortsatt på svar fra dem.

Etterlyser samtidig fri rettshjelp, i en rekke saker.

Jeg ble snytt for min morsarv, (av Larvik tingrett), i 2009.

Jeg har blitt nektet, (av Drammen tingrett), å oppløse et sameie, (som
jeg eier en del av), siden 2011.

Og jeg har også arbeidssaker osv., osv.

Så her må dere snart få ut fingeren, (som min stesøster Christell
pleide å si, på 80-tallet).

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <
eribsskog@gmail.com>
Date: 2016-02-25 22:15 GMT+01:00
Subject: Klage
To: Postmottak Sivilombudsmannen <
postmottak@sivilombudsmannen.no>
Cc:
postmottak@fmoa.no, fmoapostmottak@fylkesmannen.no,
nav.baerum@nav.no, Postmottak HTIL <postmottak@helsetilsynet.no>,
Politikk Høyre <
politikk@hoyre.no>, Akademikerforbundet
<
post@akademikerforbundet.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>,
"hv-02.kontakt" <
hv-02.kontakt@mil.no>, tilsynsutvalget@domstol.no


Hei,

jeg har fått et brev, fra Apeplaneten, unnskyld Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Grunnen til at jeg jeg blander de, med Apeplaneten, er fordi at de har
sakbehandling, som aper, vil jeg si.

De bare blander saker, og behandler de ikke saklig, men behandler alle
saker, som har med en person å gjøre, samlet.

Det blir som noe som bare aper gjør, mener jeg.

Det er udemokratisk, mener jeg.

For byråkratiet skal behandle saker saklig, og på samme måte, uansett
hvem det er, som er den borgeren, som saken gjelder.

Og disse har også trenert, disse sakene, i over et halvt år.

Så jeg husker jo ikke detaljene lenger.

Så det blir jo helt idiotisk.

Så dette er noe med Apeplaneten, må jeg si, (at det virker som).

Så dette må jeg klage på, (etter at noen bortførte meg og tvangsinnla
meg mot min vilje, for et drøyt år siden, noe jeg har klaget på, til
Helsetilsynet, og jeg prøver å legge dette tabu-belagte bak meg, men
FMOA blander en klage fra denne tiden, med en klage fra etter at jeg
kom ut i friheten, på apekatters vis, må jeg si, så dette må jeg klage
på).


Erik Ribsskog


Mer fra Facebook

facebook naboen til idar

PS.

Her er mer om dette:

 • Samtale startet i dag
 • Erik Ribsskog
  11:01
  Erik Ribsskog

  Hei,
  er det naboen til min grandonkel Idar Sandersen?
  Jeg arvet cirka en tolvdel av Støaveien 29, da min grandonkel Otto Bergstø døde, i 2005.
  Jeg er arbeidsledig, og har instruert Tingretten i Drammen, til å oppløse dette sameiet.
  Men de hører ikke på meg.
  (Jeg bodde i England, da jeg fikk denne arven, men på grunn av at det er umulig å få ting gjort, i Norge, fra England, (virker det som), så har jeg flyttet tilbake til Norge).
  Jeg vet ikke om Idar Sandersen synes at det er så artig, at jeg vil selge min del, av denne eiendommen.
  Så derfor gidder jeg ikke å ringe han, hele tida.
  Men hvordan går det min grandonkel, (din nabo), som er snart hundre år nå?
  Jeg har sett på seeiendom.no, at det ligger et slags kvernhus, (var det vel), på den enden av eiendommen, som er nærest deg/dere.
  Men jeg kjenner ikke historien til eiendommen.
  Jeg har også arvet en brøkdel av en strandsone.
  Men om det er sandstrand, det vet jeg ikke.
  Og Støaveien går jo mellom bygningene og stranda, likevel.
  Jeg er fra Berger, og synes ikke, at det virker noe fristende, å dele denne eiendommen, med slektninger.
  Min far, (som ikke ville arve, så jeg og min søster Pia arvet), sin kusine Marit Olsen, eier mest, (bortsett fra Idar), men hu veit jeg ikke hvem er, eller om har avkom.
  Jeg regner med, at eiendommen til Idar, (og min farfar Øivind, som døde, på 80-tallet), er verdt, en del milioner.
  Så min tolvte-del er kanskje verdt bortimot en million, tenker/håper jeg.
  Men det må vel takseres på nytt, osv.
  Prøvde bare å finne noen bilder, av dette stedet, (Bergstø/Arnestø/Trollebogen/Støaveien), på nettet, (for jeg vil ikke dra dit, og mase på Idar), og så fant jeg din blogg, (og adressen din stod på et brev der).
  Idar har noe slektsforskning liggende, (fra sin far eller farfar vel).
  Men han klarer ikke å få det kopiert og postet/mailet.
  Men dere har kanskje ikke noe kontakt.
  Idar er ikke på nettet, og å ringe hele tida, det blir litt mye, (må man vel si).
  Og så gamle folk, er kanskje litt redde, for folk, som er yngre, (det husker jeg at min farmor Ågot, virka som å være ihvertfall, for en del år sida).
  Beklager hvis det er plagsomt, med meldinger, fra 'nabo-brøkdel-eiere'.
  På forhånd takk for eventuelt svar!
  Mvh.
  Erik Ribsskog

Det her er visst naboen, til min grandonkel Idar, i Holmsbu. (Man kan se Berger, (hvor jeg bodde, i mange år, på 70 og 80-tallet), på den andre siden, av fjorden)

nabo til grandonkel idar

https://lillemeglede.wordpress.com/2016/07/06/alt-er-helt-ok/

PS.

Her er mer om dette:

mer om støaveien 31

https://lillemeglede.files.wordpress.com/2013/01/c3a5pentbre-1.pdf

PS 2.

Enda mer om dette:

støaveien 29 2

http://johncons.angelfire.com/om.html

Min halvbror Axel, driver med et eller annet, et eller annet sted

axel driver med noe

https://www.facebook.com/axel.thomassen.7

Lars Erik Koritov, (min lederkollega, fra OBS Triaden, må man vel kalle han), har visst gjort det bra, i Birkebeinerrittet

koritov bra birkebeinerrittet

http://www.kondis.no/lars-erik-koritov-ble-foerste-mann-i-maal-i-birkebeinerrittet.5789365.html

PS.

Her er mer om dette:PS 2.

Lars Erik Koritov har visst drevet, med litt av hvert, de siste årene:

koritov drevet med litt av hvert

http://www.nettavisen.no/dittoslo/reddet-fra-sikker-dd---men-hvor-er-eieren/3422894857.html

PS 3.

Her er mer om dette:

koritov sportsbutikk 2

https://www.sportsklubbenrye.no/node/24691

En gang, på slutten av 80-tallet, (må det vel ha vært), som jeg var på besøk, hos min tremenning Øystein Andersen, i Lørenskog, så ble jeg med han, og tok toget, til Bryn stasjon, (husker jeg). Og så tok Øystein Andersen og jeg, t-banen, til Lambertseter derfra, (for å besøke Tom 'Fuckenberg' Fachenberg), husker jeg

bryn stasjon

http://johncons-mirror.blogspot.no/2016/07/fler-mobilbilder.html

PS.

Hvis ikke, så var det sånn.

At min tremenning Øystein Andersen, tok samme tog som meg, (i retning av Oslo/Drammen, fra Lørenskog/Hanaborg).

Og så gikk Øystein Andersen, av toget, på Bryn stasjon, da.

(Noe sånt).

Siden at han skulle, med t-banen, til Lambertseter, (for å besøke 'Fuckers'), da.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 2.

Og grunnen til, at Øystein Andersen, skulle besøke 'Fuckers'.

Det var vel fordi, at han enten skulle låne, eller låne bort, videofilmer, (tror jeg).

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 3.

Øystein Andersen, sa forresten, (en gang, på denne nevnte togturen, var det vel).

At når han skulle bytte, fra toget, til t-banen, (ved Bryn stasjon).

Så måtte han: 'Løpe som bare faen, for å rekke t-banen', (hvis jeg husker riktig).

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 4.

Men t-banen, den gikk vel, hvert kvarter, (hvis jeg ikke tar helt feil).

(Eller kanskje dette var om sommeren, og at det var halvtimes-ruter.

Hm).

Så det er mulig, at det var sånn, at det var mange rasister, (for eksempel), på Bryn.

(For min tremenning Øystein Andersen, er jo mørkhudet.

Siden at han er adoptert, fra Korea, da.

For å si det sånn).

Så Øystein Andersen, turte kanskje ikke, å bli stående, for lenge, og vente, på t-banen, ved Høyenhall t-bane-stasjon, (av frykt for rasister/nazister da), var det vel.

(Noe sånt).

Så sånn var muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 5.

Det var forresten også sånn, (på 80-tallet, vel).

At min søster Pia Ribsskog, noen ganger, ville klage, (til meg), på min fargede/gule tremenning Øystein Andersen.

For Pia sa, at Øystein, var: 'Så bleik', (husker jeg).

Men da sa vel jeg, at Øystein, var vel ikke hvit.

(Noe sånt).

Så det Pia sa, ble jo, som noe tull, da.

(Må man vel si).

Men da sa Pia, at Øystein, var bleik, til å være, fra Korea, da.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 6.

Min tremenning Øystein Andersen, er/var forresten, en spill-frik:

øystein andersen spill-frik

https://groups.google.com/forum/#!msg/alt.games.sf2/lxRQf9vh9e0/gorg6rHdP2sJ

PS 7.

Min tremenning Øystein Andersen, var forresten med, i et internasjonalt Tekken-mesterskap, i 1998:

øystein andersen tekken

https://youtu.be/tSQ3isRcL_0

Jeg sendte en e-post til Sampo

Erik Ribsskog

IF/Fwd: Deres brev av 29. april/Fwd: Deres brev av 21. mars/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage

Erik Ribsskog Wed, Jul 13, 2016 at 2:15 AM
To: info@sampo.fi
Cc: she , post@tilsynet.no, Jonas Haugsvold , Robin MacKenzie-Robinson , fmoapostmottak@fylkesmannen.no, postmottak@fmoa.no, Bjorge.Skjeldestad@tryg.no, juridisk , post@finkn.no, post , post@forbrukerombudet.no, post@forbrukerradet.no, emb.copenhagen@mfa.no, Akademikerforbundet , Politikk Høyre , webservice@if.no, retshjaelp@tryg.dk
Hi,
could you please get IF to reply back to me about this case?
(A solicitor, (Eva Valen Rukke), insured with IF, didn't finish my case, before she switched employer, and her old boss says he owns my old case).

Thanks in advance for any help!
Mvh.
Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2016-06-24 22:20 GMT+02:00
Subject: Fwd: Deres brev av 29. april/Fwd: Deres brev av 21. mars/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage
To: retshjaelp@tryg.dk
Cc: she <she@topdanmark.dk>, post@tilsynet.no, Jonas Haugsvold <JoHa@tilsynet.no>, Robin MacKenzie-Robinson <RoMa@tilsynet.no>, fmoapostmottak@fylkesmannen.no, postmottak@fmoa.no, Bjorge.Skjeldestad@tryg.no, juridisk <juridisk@datatilsynet.no>, post@finkn.no, post <post@finanstilsynet.no>, post@forbrukerombudet.no, post@forbrukerradet.no, emb.copenhagen@mfa.no, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, webservice@if.no


Hei,
det skulle visst være IF, ser jeg her nå:

'2013/1/17 Robin MacKenzie-Robinson <RoMa@tilsynet.no>
Det vises til dine e-poster av 12. desember 2012 og 12. januar 2013 hvor De ønsker å klage på saksbehandlingen til Tilsynsrådet for advokatvirksomhets medarbeider Jonas Haugsvold.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet kan ved forespørsel informere om advokaters sikkerhetsstiller. I dette tilfellet ønsket De informasjon om sikkerhetsstiller for advokat Ida Valen Rukke. På det tidspunktet De ønsket denne informasjonen var IF sikkerhetsstiller for advokat Rukke. Det informerte Jonas Haugsvold Dem om.

De ønsker nå å få opplyst hvem som var sikkerhetsstiller for advokat Rukke før hun tegnet sikkerhetsstillelse hos If Skadeforsikring.

Fra 16. februar 2009 og frem til 1. august 2012 har Tryg vært sikkerhetsstiler for advokat Rukke.

Til Deres informasjon følger det av advokatforskriften § 2-4 første ledd at:    ”Den sikkerhetsstilleren som advokaten har når skadelidte fremsetter krav om erstatning, er ansvarlig overfor skadelidte. Dette gjelder selv om tapet ble forårsaket mens advokaten hadde en annen sikkerhetsstiller”.


Med vennlig hilsen

Robin Mackenzie-Robinson
Rådgiver'.
Mvh.
Erik Ribsskog

---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2016-06-24 22:00 GMT+02:00
Subject: Re: Deres brev av 29. april/Fwd: Deres brev av 21. mars/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage
To: retshjaelp@tryg.dk
Cc: she <she@topdanmark.dk>, post@tilsynet.no, Jonas Haugsvold <JoHa@tilsynet.no>, Robin MacKenzie-Robinson <RoMa@tilsynet.no>, fmoapostmottak@fylkesmannen.no, postmottak@fmoa.no, Bjorge.Skjeldestad@tryg.no, juridisk <juridisk@datatilsynet.no>, post@finkn.no, post <post@finanstilsynet.no>, post@forbrukerombudet.no, post@forbrukerradet.no, emb.copenhagen@mfa.no, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>


Hei,
jeg har fått opplyst av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, (i Norge), at advokat Ida Valen Rukke, var forsikret, hos Tryg, da hun svek meg, (hun begynte å jobbe, for en konkurrent, før hun var ferdig, med min omsorgssvik-sak, som jeg fikk fri rettshjelp, fra fylkesmannen, til å drive med).
Og da Tryg i Norge ikke vil svare meg lenger, så forsøker jeg, å sende, til Tryg sitt hovedkontor i DK.
Håper dette var mulig å forstå.
Med hilsen

Erik Ribsskog
PS.
Jeg ser at dette, er sendt, til en ny person hos dere nå.
Kanskje det ville vært en ide, å sendt dette, til noen høyt oppe i deres organisasjon.
Siden at dette egentlig er en norsk sak, (og ikke en dansk sak, som dere virker som å tro).


2016-06-24 14:24 GMT+02:00 <retshjaelp@tryg.dk>:
Hej Erik Ribsskog

Da vi ikke kan udlede, hvad du skriver om, kan vi ikke hjælpe dig.

Medmindre vi modtager et policenummer eller referencenummer må vi slette dine mails
 
Venlig hilsen


Helle Højgaard
Retshjælpsafdelingen

Tryg | Skade, J47 | Klausdalsbrovej 601 | 2750 Ballerup
Telefon: 44 20 61 75 | Fax: 44 20 45 90

E-mail: retshjaelp@tryg.dk | Besøg os på www.tryg.dk

Tryg Forsikring A/S | CVR nr. 24260666 | 2750 Ballerup

Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Såfremt du ikke er rette modtager, bedes du venligst informere afsenderen herom samt slette e-mailen.

Tryg er overgået til brug af fælles e-mail adresser for at sikre en bedre kundeservice. Svar venligst til
afdelingens fælles email-adresse for at være sikker på, at din henvendelse bliver besvaret.


From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
To: retshjaelp@tryg.dk
Cc: she <she@topdanmark.dk>, fmoapostmottak@fylkesmannen.no, postmottak@fmoa.no
Date: 23-06-2016 20:35
Subject: Re: Deres brev av 29. april/Fwd: Deres brev av 21. mars/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage

Hei,

de brev var fra den fylkesmann i Oslo og Akershus, (eller Kra kommune, som de sa, i gamle dager, (må ikke forveksles med Christiania hasj-frisone i København)).

Og så sende jeg en kopi til Tryg.

Og så har dere svaret på den.

Min mors fetter Steffen arbejder visst, i samme by, som dere, (Ballerup).

Så dere har sikkert sett han, på kroen, eller noe sånt.

Erik Ribsskog2016-06-23 10:44 GMT+02:00 <retshjaelp@tryg.dk>:
Hej igen

Vi kan ikke hjælpe dig uden oplysninger om forsikring, skadenummer eller andet som gør, at vi kan finde frem til hvad din henvendelse drejer sig om.


Hvem har skrevet brev af den 21. marts 2016 og 29. april 2016 ?.


Venlig hilsen


Van White Nielsen


Retshjælpsafdelingen


Tryg
| Skade, J47 | Klausdalsbrovej 601 | 2750 Ballerup
Telefon: 44 20 61 75 | Fax: 44 20 45 90


E-mail:
retshjaelp@tryg.dk | Besøg os på www.tryg.dk

Tryg Forsikring A/S | CVR nr. 24260666 | 2750 Ballerup


Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Såfremt du ikke er rette modtager, bedes du venligst informere afsenderen herom samt slette e-mailen.


Tryg er overgået til brug af fælles e-mail adresser for at sikre en bedre kundeservice. Svar venligst til

afdelingens fælles email-adresse for at være sikker på, at din henvendelse bliver besvaret.


From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
To: retshjaelp@tryg.dk
Cc: she <she@topdanmark.dk>
Date: 22-06-2016 11:29
Subject: Re: Deres brev av 29. april/Fwd: Deres brev av 21. mars/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage


Hei,

det skadenummeret må dere nesten ha oversikt over selv, (hos Tryg), synes jeg.

Men det er en norsk sak, (hos deres norske avdeling), og det er angående en norsk advokat, som heter Ida Valen Rukke, som ikke ville gjøre, sin jobb, (for hun ville heller arbeide, hos en konkurrent).

Min avdøde mors fetter Steffen Heegaard jobber i deres konkurrent-firma Top Danmark forsikring, så kanskje han klarer, å forklare mer, om dette, (siden dette er hans felt, mener jeg).

Erik Ribsskog


2016-05-10 9:55 GMT+02:00 <
retshjaelp@tryg.dk>:
Tak for mail.

Vi kan dog ikke ud fra oplysningerne i mailen se, hvilken sag det drejer sig om.


Vi skal derfor bede jer sende mailen med indhold en gang mere påført skadenummer.


Venlig hilsen


Van White Nielsen


Retshjælpsafdelingen


Tryg
| Skade, J47 | Klausdalsbrovej 601 | 2750 Ballerup
Telefon: 44 20 61 75 | Fax: 44 20 45 90


E-mail:
retshjaelp@tryg.dk | Besøg os på www.tryg.dk

Tryg Forsikring A/S | CVR nr. 24260666 | 2750 Ballerup


Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Såfremt du ikke er rette modtager, bedes du venligst informere afsenderen herom samt slette e-mailen.


Tryg er overgået til brug af fælles e-mail adresser for at sikre en bedre kundeservice. Svar venligst til

afdelingens fælles email-adresse for at være sikker på, at din henvendelse bliver besvaret.

From: Erik Ribsskog
To: retshjaelp@TRYG
Date: 09-05-2016 09:04
Subject: Deres brev av 29. april/Fwd: Deres brev av 21. mars/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage
Sent by: Pia PalisHei,

jeg viser til Deres brev av 29. april, (som jeg vedlegger en skannet kopi av).

Da jeg fikk de fem timene, (som jeg har nevnt tidligere), med fri rettshjelp, mens jeg bodde, i Keith Court, (hvor jeg bodde, fra 2012 til 2014), i Liverpool.

Så trengte jeg ikke, å sende, masse 'krims-krams', når det gjaldt vedlegg til søknaden, (sånn som jeg husker det).

(Jeg sendte vel bare en e-post).

Så at jeg skal behøve å sende masse 'rare' vedlegg nå, det forstår jeg ikke.

Jeg har bedt om å få min pensjonsbeholdning, (cirka en million kroner vel), fra NAV, men det har de nektet meg, siden jeg bodde, i Leather Lane, (hvor jeg bodde, fra 2006 til 2011), i Liverpool.

Og jeg får nå bare, noen stakkarslige skillinger, i sosial-støtte/arbeidsledighetstrygd, hver måned.

Så jeg tror nok, at jeg er under grensen, (når det gjelder inntekt), for å få fri rettshjelp, (for å si det sånn).

Når det gjelder antall saker, så nevner dere bare en arvesak og en oppløsing av sameie-sak, i brevet deres.

Men antall saker, som jeg søker fri rettshjelp til, er nærmere 30-40 saker, (enn to saker), vil jeg si.

Jeg har sendt om brorparten av disse sakene, til Ida Valen Rukke.

Og hu er advokat, så kanskje hu er flinkere enn meg, til å forklare, om alle disse sakene, på en gang, liksom, (i en 'fri rettshjelp-sammenheng').

Det skulle man vel tro, ihvertfall, (tatt i betraktning av at hu jobber med sånt her til daglig).

Med hilsen

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <
eribsskog@gmail.com>
Date: 2016-04-25 7:27 GMT+02:00
Subject: Deres brev av 21. mars/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage
To:
fmoapostmottak@fylkesmannen.no, postmottak@fmoa.no
Cc: "Cc:
postmottak@sivilombudsmannen.no" <postmottak@sivilombudsmannen.no>, nav.baerum@nav.no, Postmottak HTIL <postmottak@helsetilsynet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "hv-02.kontakt" <hv-02.kontakt@mil.no>, tilsynsutvalget@domstol.no, "larvik.tingrett" <larvik.tingrett@domstol.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, Postmottak@domstoladministrasjonen.no, ica@ica.se, "post@arbeidstilsynet.no" <post@arbeidstilsynet.no>, LO Postkasse LO <lo@lo.no>, post@tilsynet.no, tryg@tryg.dk, Ida Valen Rukke <rukke@advokat.no>, "postmottak@svelvik.kommune.no" <postmottak@svelvik.kommune.no>, Robin MacKenzie-Robinson <RoMa@tilsynet.no>, Jonas Haugsvold <JoHa@tilsynet.no>


Hei,

når det gjelder fri rettshjelp, (som dere skriver om, i nevnte brev).

Så er det ikke sånn, at jeg ikke har fått fri rettshjelp tidligere.

Jeg fikk fem timer fri rettshjelp av dere, for noen år siden, (mens jeg bodde, i Keith Court, (hvor jeg bodde, fra 2012 til 2014), i Liverpool).

Men advokaten, (ei Ida Valen Rukke, het hu vel), svek meg.

Hu slutta i firmaet, og eieren sa at han eide saken min.

Jeg klagde derfor til Tryg, som hu var forsikret hos, (etter å ha først kontaktet Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, var det vel, hvor jeg fikk oppgitt, av vedkommende advokat, var forsikret hos Tryg).

Jeg forklarte for advokatdama, at dette gjaldt, veldig mange saker, (som jeg trengte advokat til), og ikke bare den omsorgssviktsaken mot Svelvik kommune, (jeg ville egentlig først ha den saken mot min far, men det ville dere ikke støtte).

Så hu advokat-dama klarer nok å forklare om 'ståa' for dere.

(Om alle sakene som jeg blir tulla med i, og som jeg derfor trenger advokathjelp i).

For Tryg trenerer og sender ikke noe erstatning.

Og sånn er det 'over hele linja', liksom.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <
eribsskog@gmail.com>
Date: 2016-03-19 12:34 GMT+01:00
Subject: Oppdatering/Fwd: Klage
To:
fmoapostmottak@fylkesmannen.no, postmottak@fmoa.no
Cc: "
postmottak@sivilombudsmannen.no" <postmottak@sivilombudsmannen.no>, nav.baerum@nav.no, Postmottak HTIL <postmottak@helsetilsynet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "hv-02.kontakt" <hv-02.kontakt@mil.no>, tilsynsutvalget@domstol.no, "larvik.tingrett" <larvik.tingrett@domstol.no>, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>, Postmottak@domstoladministrasjonen.no, ica@ica.se, "post@arbeidstilsynet.no" <post@arbeidstilsynet.no>, LO Postkasse LO <lo@lo.no>


Hei,

viser til Deres brev fra 29/2, som jeg vedlegger en skannet kopi av.

Som dere vel må ha klart å se, så er jo dette allerede sendt, til
Sivilombudsmannen.

Venter fortsatt på svar fra dem.

Etterlyser samtidig fri rettshjelp, i en rekke saker.

Jeg ble snytt for min morsarv, (av Larvik tingrett), i 2009.

Jeg har blitt nektet, (av Drammen tingrett), å oppløse et sameie, (som
jeg eier en del av), siden 2011.

Og jeg har også arbeidssaker osv., osv.

Så her må dere snart få ut fingeren, (som min stesøster Christell
pleide å si, på 80-tallet).

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <
eribsskog@gmail.com>
Date: 2016-02-25 22:15 GMT+01:00
Subject: Klage
To: Postmottak Sivilombudsmannen <
postmottak@sivilombudsmannen.no>
Cc:
postmottak@fmoa.no, fmoapostmottak@fylkesmannen.no,
nav.baerum@nav.no, Postmottak HTIL <postmottak@helsetilsynet.no>,
Politikk Høyre <
politikk@hoyre.no>, Akademikerforbundet
<
post@akademikerforbundet.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>,
"hv-02.kontakt" <
hv-02.kontakt@mil.no>, tilsynsutvalget@domstol.no


Hei,

jeg har fått et brev, fra Apeplaneten, unnskyld Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Grunnen til at jeg jeg blander de, med Apeplaneten, er fordi at de har
sakbehandling, som aper, vil jeg si.

De bare blander saker, og behandler de ikke saklig, men behandler alle
saker, som har med en person å gjøre, samlet.

Det blir som noe som bare aper gjør, mener jeg.

Det er udemokratisk, mener jeg.

For byråkratiet skal behandle saker saklig, og på samme måte, uansett
hvem det er, som er den borgeren, som saken gjelder.

Og disse har også trenert, disse sakene, i over et halvt år.

Så jeg husker jo ikke detaljene lenger.

Så det blir jo helt idiotisk.

Så dette er noe med Apeplaneten, må jeg si, (at det virker som).

Så dette må jeg klage på, (etter at noen bortførte meg og tvangsinnla
meg mot min vilje, for et drøyt år siden, noe jeg har klaget på, til
Helsetilsynet, og jeg prøver å legge dette tabu-belagte bak meg, men
FMOA blander en klage fra denne tiden, med en klage fra etter at jeg
kom ut i friheten, på apekatters vis, må jeg si, så dette må jeg klage
på).


Erik Ribsskog


Bloggarkiv