Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

onsdag 12. desember 2012

Mer fra Godteposer

godteposer karameller

Jeg sendte en ny e-post til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet


Gmail - Klage/Fwd: Disiplinærklage OSL-148-2012
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Klage/Fwd: Disiplinærklage OSL-148-2012


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Wed, Dec 12, 2012 at 3:14 PM

To:
post@tilsynet.no


Cc:
post <post@finanstilsynet.no>


Bcc:
arne.einar.brun@trygvesta.noHei,

jeg sende dette til dere, for jeg vil ikke ha noe mer med Advokatforeningen å gjøre, siden de har drevet med fæl samrøre, synes jeg.

Jeg vil også klage på Jonas Haugvold hos dere, som har vært inkompetent, synes jeg, når det gjelder å opplyse om hvilket selskap som er sikringstiller for advokat Ida Valen Rukke.


Han sa først noe sånt som at dere ikke hadde noe med dette å gjøre, og siden av det var IF.

Men nå har IF sagt at det var Tryg.

Så dette er lavmål når det gjelder å tjene borgerne, mener jeg.


Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Inger Johanne Hammer <ijh@advokatforeningen.no>

Date: 2012/12/12
Subject: Disiplinærklage OSL-148-2012
To: "eribsskog@gmail.com" <eribsskog@gmail.com>


Betyr det at du trekker klagen.

Vennligst bekreft om du trekker klagen ved å svare på denne e-post.

Med vennlig hilsen

Inger-Johanne Hammer
sekretær / Secretary
ADVOKATFORENINGEN / THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION

Kristian Augusts gate 9, N-0164 Oslo T + 47 22 03 50 50 E ijh@advokatforeningen.noFra: Advokatforeningen
Sendt: 5. november 2012 12:27
Til: Inger Johanne Hammer
Emne: VS: Klage

Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 2. november 2012 16:18
Til: ljt@advokatforeningen.no
Kopi: Advokatforeningen; Jonas Haugsvold; Mona Mjøen McKiernan; Leder av Jussformidlingen; kundeservice@if.no; Postmottak@domstoladministrasjonen.no
Emne: Klage
Hei,
jeg viser til deres brev fra 31. oktober, som jeg mottok i dag.


Jeg synes ikke at jeg kan være med å legitimere denne prosessen lenger.

Jeg synes at Advokatforeningen har stått bak et samrøre uten sidestykke i denne saken.


Mellom Rukke og Advokat.no sin eier.
Når det blir så komplisert hvem saken er mot, så er dette en tullesak, og advokater som koser seg med konspirasjon, synes jeg.


Her er advokatforeningen på alle sider og både over og under bordet, mistenker jeg.

Jeg tar nå denne saken med IF.


Og ønsker ikke å ha mer med Advokatforeningen å gjøre.

Erik Ribsskog
Jeg sendte en ny e-post til Finanstilsynet


Gmail - Skadenummer: SA59484-001-BIK (H163117989M)
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Skadenummer: SA59484-001-BIK (H163117989M)


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Wed, Dec 12, 2012 at 1:29 PM

To:
post <post@finanstilsynet.no>


Cc:
arne.einar.brun@trygvesta.noHei,

min klage var vel på at min fetter Tommy jobba i IF.

Og så har det senere vist seg at Tryg var riktig selskap.

Så jeg har jo en klage mot Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, (en Jonas der), som først sa at de ikke hadde noe med sånne her klager å gjøre, og som siden sa at det var IF som var riktig selskap, (når det viste seg å være Tryg vel).


Så det virket veldig inkompetent, for meg, fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet.

Jeg venter egentlig å høre mer fra Tryg, i denne saken.

Og det er ikke klart for meg, hva dere hos Finanstilsynet nå ønsker å behandle.


For det er lenge siden jeg kontaktet dere.

Dere har nå svart på en oppdatering.

Så jeg venter fortsatt på å høre fra Tryg, selv om dere driver og 'surrer' med noe greier.


Erik Ribsskog2012/12/12 post <post@finanstilsynet.no>
Vi bekrefter med dette å ha mottatt henvendelsen din. Noe saksbehandlingstid må påregnes. Vi gjør oppmerksom på at det offentlige journalfører
og arkiverer saksrelatert e-post, og at den vil bli behandlet på samme måte som annen post.

Arkivet

post@finanstilsynet.no


_____________________________________________________


FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no
Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

Sendt: 11. desember 2012 09:48
Til: arne.einar.brun@trygvesta.no
Kopi: Jonas Haugsvold; post
Emne: Re: Skadenummer: SA59484-001-BIK (H163117989M)

Hei,

det er glimrende.


Jeg fant ikke noe vanlig, generell e-post adresse, på nettstedet deres, så det var derfor jeg sendte det sånn.
Siden da har jeg en kopi lagret i e-post-programmet mitt, og kan også sende kopier samtidig, av e-posten.

Så får jeg håpe at dem finner ut av det nå, siden det har vært litt kronglete å komme fram til riktig firma, så og si.
Mvh.

Erik Ribsskog
HeiViser til e-posten din under. Jeg sender den videre til vår skadeavdeling, i og med at jeg ikke jobber med ansvarsskader.Du kommer til å høre fra en av våre skadebehandlere.


Ha en fortsatt fin dag!

Vennlig hilsen

Arne Einar Brun
Kommunikasjonsrådgiver


Tryg | Kommunikasjon NO, 3H1 | Postboks 7070 | Folke Bernadottesvei 50 | 5020 BERGEN

Telefon:
(+47) 92608747
| Sentralbord: 04040 | E-post: arne.einar.brun@tryg.no

Besøk oss på
www.tryg.no
Møt oss på Facebook

og www.trygbloggen.no


Filial av Tryg Forsikring A/S | Erhvervs- og Selskabsstyrelsen | CVR-nr. 24260666 | Klausdalsbrovej 601 | DK-2750 Ballerup | Danmark


Denne e-posten kan inneholde fortrolig informasjon. Dersom du ikke er rette mottaker ber vi deg vennligst om å informere avsender og slette e-posten.
From:Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

To:
Cc:
Date:10.12.2012 16:50

Subject:Re: Skadenummer: SA59484-001-BIK (H163117989M)Hei,

ok, det var en 'premie-idiot', hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, som sa at IF var riktig selskap, skjønner du.


Jeg sender nå e-post til en i Tryg, så håper jeg at jeg får erstatning tilsvarende det denne nå ødelagte saken, (må man vel si), ville vært verdt, etter å ha vunnet den, i retten.


Takk for deres forklaring om dette!

Og hils min fetter Tommy.

Dere må ikke glemme å bytte ut Audi-en hans, med jevne mellomrom, sånn at han slipper å kjøre rundt i et gammelt vrak som snart må kondemneres.

Mvh.

Erik Ribsskog


2012/12/10 <ansvarskade@if.no>

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedr. erstatningskrav mot Advokat.no/Ida Valen Rukke

 
Det vises til mottatt erstatningskrav under sikkerhetsstillelsen/forsikringen til advokat Ida Valen Rukke. På bakgrunn av denne henvendelsen har vi opprettet et referansenummer SA59484-BIK. Jeg ber om at det vises til dette referansenummeret ved henvendelser
vedrørende saken.
 
Ida Valen Rukke sluttet i Advokat.no og tegnet ny forsikring og sikkerhetsstillelse hos If Skadeforsikring 01.08.12 gjennom ny arbeidsgiver. Det fremgår av forsikringsbeviset hos oss at et krav må være reist mot sikrede eller forsikringsselskapet i forsikringstiden
for å falle inn under ordningen.
 
Ut fra dokumentasjonen vi har mottatt synes kravet i nærværende sak å være rettet mot Advokat.no/Rukke i perioden før If Skadeforsikring tegnet forsikringen/sikkerhetsstillelsen. Kravet må således gjøres gjeldende mot det forsikringsselskapet der Advokat.no/Rukke
hadde sin forsikring tidligere. Jeg har fått opplyst at dette er Tryg.
 
Ut fra ovenstående vil forholdet ikke bli behandlet videre hos If skadeforsikring.

 
 
 
Vennlig hilsen
If
 
 
 
Birgitte Knudtzon
Advokat - Ansvar Skade
 
Telefon: 21495821
e-post: ansvarskade@if.no*********************************************************************
This email and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the individual or entity whom they
are addressed. If you have received this email in error please notify
the system manager.

This footnote also confirms that this email message has been swept
for the presence of computer viruses.

*********************************************************************
Denne e-posten er kun beregnet for den institusjonen eller personen den er sendt til, og kan inneholde taushetsbelagt informasjon.
Dersom e-posten er sendt feil, bes du informere avsender og slette e-posten og eventuelle vedlegg.
Enhver bruk av informasjonen er i tilfelle ulovlig.

This e-mail is intended solely for the use of the individual or organisation to whom it is addressed and may contain confidential information.
If you are not the intended recipient, please notify the sender and then delete the e-mail and any attachments transmitted with it from your system.
Any use of the information in the e-mail and any attachments is in such case strictly prohibited.

Finanstilsynet (The Financial Supervisory Authority of Norway)
Tlf./Tel. (+47) 22 93 98 00
E-post/E-mail: post@finanstilsynet.no
www.finanstilsynet.noMer fra Facebook


 • Samtale startet 26. november


 • kan du være så snill å fjerne alt du har skrevet om meg på google å sånt? det har du ikke rett til. å det som står der er jug. liker ikke det


  • 2. desember

  • får du fjernet det?

   • I dag
   • Hei Erik. så du hadde rapportert en eller annen Daespen n på twitter. du skal vite at det ikke er meg. hadde aldrig skriv sånn til en venn å gammel kolega Tenkte du ville vite det iallefall trist hvis noen driver å tar navnet mitt/ eller lignende å sender sånt. jeg tenker å gå til politiet med det i morgen så de får funnet dette ut. håper du har det bra


    • I dag
    • Hei,
     det er en ting, men jeg likte ikke at du sa at det jeg skriver er jug.
     Jeg har noe som kalles ytringsfrihet, så derfor skriver jeg mine memoarer, om ting, sånn som jeg husker dem.

     Jeg har blitt tulla med cirka 50 ganger nå, på Twitter, (lignende av det du nevner), men jeg har heller ikke mulighet til å finne ut hvem det er som tuller.
     Så jeg bare hiver disse klagene på bloggen, sånn at folk ser at det er noe som foregår, ihvertfall.
     Hvordan går det ellers i Langhus.
     Jobber hele gjengen fortsatt på Brødrene Dal, (eller hva det het)?

     Du skylder meg noen penger fra sommeren 2003, forresten.
     Det var vel ikke så mye men.
     Det var vel mellom en femtilapp og en hundrelapp.

     (Hvis jeg ikke husker helt feil).
     Hvordan går det med Ica Langhus?
     Jobber noen av de 'gamle traverne' der?
     Hva driver svære Dennis med?
     Er det VIF-kamper som gjelder enda?
     Mvh.
     Erik Ribsskog


     Min Bok 5 - Kapittel 146: Enda mer fra høsten 2003

     Det nye hovedkortet, til den stasjonære PC-en min.

     Det kjøpte jeg i en databutikk, i Bentesebrugata, på Torshov, (husker jeg).

     (Fra en kar med lyst hår, med for meg ubestemmelig aksent, som jobba der).

     Og det var også sånn, (husker jeg), at Axel en gang ringte meg, fordi at de hadde problemer, med PC-en, på restauranten der han jobba, (som kokk).

     Nemlig restauranten Oskar Bråten, på Torshov, da.

     Jeg måtte til slutt da ta med PC-en, til vertshuset Oskar Bråten, opp til den databutikken, i Bentsebrugata, da.

     (Og det viste seg at den PC-en trengte ny strømforsyning, da.

     Noe han franskmannen, (eller hva han var), fiksa ganske raskt, vel).

     Og en annen gang, som jeg var i Bentsebrugata der, for å kjøpe deler til PC-en min.

     Så overhørte jeg det, at han franskmannen, sa til assistenten sin, at jeg var en vanskelig kunde, da.

     Som alltid skulle ha masse ekstraservice, osv.

     (Noe sånt).

     Så etter det, så gadd jeg ikke å gå til den butikken noe mer, da.

     (Og det var også en episode der, med en kar, som tydelig var tung narkoman.

     Som skulle kjøpe deler til PC-en sin da, husker jeg.

     En episoden som jeg syntes at var litt rar, da).

     Så sånn var det.

     Bare noe jeg tenkte på.

     Men men.

     Så etter det her, så begynte jeg å kikke på nettstedene, til nettbutikker, som MPX.no, (heter de vel), og Komplett.no da, (husker jeg).

     Og jeg kjøpte blant annet en trådløs router da, høsten 2003.

     (Siden jeg jo da hadde to pc-er.

     Etter at jeg hadde fått meg den Toshiba-laptopen).

     Så jeg hadde to pc-er og trådløst nettverk, oppe og kjøre, i Rimi-leiligheten min, høsten 2003, da.

     Så sånn var det.

     Bare noe jeg tenkte på.

     Men men.

     Jeg husker også det, at jeg diskuterte, med Magne Winnem, (på telefon vel), om hvordan mp3-spiller, som jeg skulle kjøpe.

     (For jeg hadde jo da ganske nylig begynt å jobbe, på Rimi Langhus, igjen.

     Og Langhus, (eller Vevelstad, som togstasjonen het), det stedet lå jo cirka en halvtimes kjøretur, med tog, fra Oslo S, da.

     Så jeg tenkte at jeg burde vel hatt meg en walkman, (eller en mp3-spiller), da.

     Så slapp jeg å sitte og se dum ut, på toget, hele veien, til og fra Langhus, da.

     Og jeg husker at jeg tenkte fram og tilbake, på hvordan mp3-spiller, som jeg skulle meg kjøpe, da.

     Økonomen i meg, ville at jeg skulle kjøpe en billig mp3-spiller, til under tusen kroner, da.

     Men på en sånn mp3-spiller, så kunne man bare ha cirka 10-20 sanger, da.

     Så den ville jeg nok ganske raskt, ha blitt misfornøyd med, (forestilte jeg meg).

     For det var to typer mp3-spillere, på markedet, på den her tiden, da.

     (Hvis jeg har skjønt det riktig, ihvertfall).

     Nemlig de som brukte flash-minne vel, (sånn som minnebrikker).

     Og de som brukte harddisker, vel.

     Og de flashminne-mp3-spillerne, de var det ikke så veldig høy lagringskapasitet på, uansett om man kjøpte den dyreste, liksom.

     (Hvis jeg husker det riktig).

     Og Ipod, den kostet bare cirka en tusenlapp mer, enn den billigste harddisk-mp3-spilleren, vel.

     (Noe sånt).

     Og Ipod, den hadde blitt skrytt opp i skyene, i de norske løssalgsavisene, da.

     Siden den hadde et så brukervennlig display, da.

     (Og også en kul design, da).

     Så jeg tenkte det.

     (Siden jeg jo var litt deppa, siden at jeg hadde måttet jobbe så mye ekstra, (på Rimi Langhus), i sommerferien, noen uker tidligere).

     At nå slår jeg like godt på storetromma, med en gang, når jeg skal kjøpe meg mp3-spiller.

     For ellers, (hvis jeg skulle ha gått forsiktig fram).

     Så hadde jeg sikkert kjøpt meg en liten mp3-spiller først.

     Og så en større seinere.

     Men hvorfor ikke bare kjøpe den beste med en gang, tenkte jeg da.

     Og så bestilte jeg meg en Ipod, fra Apple sin nettbutikk, da.

     Og fikk den levert, på døra, fra DHL, (var det vel), en del dager seinere, da.

     Og jeg måtte gå på Komplett sin butikk, i Møllergata, (var det vel).

     For å kjøpe meg firewire-kort, (til den stasjonære PC-en min da), husker jeg.

     For Ipod brukte firewire, for å kommunisere med PC-en, da.

     Og da spurte de meg, i Komplett-butikken, om hvor jeg hadde fått tak i den Ipod-en min fra, da.

     For det var lang ventetid, på å få kjøpt Ipod, i Apple sin butikk, i Oslo, da.

     (Hvis jeg husker riktig).

     Men det var bare å bestille, på nettet, da.

     Og så kom Ipod-en, ganske raskt levert, fra USA da, (må det vel ha vært).

     (Fant jeg ut, da).

     Og da fikk jeg faktisk plass til hele mp3-samlingen min, på den Ipod-en da, (husker jeg).

     Og det var ganske artig, (husker jeg at jeg syntes), å sette den Ipod-en på 'shuffle', da.

     For da fikk jeg plutselig noen ganger høre nye sanger.

     Som jeg ikke hadde hørt så mye på tidligere, da.

     Av sanger som David Hjort, (for eksempel), hadde brent på en CD for meg, og sånn, da.

     (Nemlig med et svensk band, som jeg ikke husker hva heter lenger nå, osv).

     Så Ipod-en, den var et godt kjøp, husker jeg at jeg syntes selv.

     Jeg fikk hele musikksamlingen min på den, da.

     Og det var også fin lyd i den mp3-spilleren, (sånn som jeg husker det, ihvertfall).

     Selv om jeg husker det, at displayet på Ipod-en, det ble ganske raskt litt ripet opp, da.

     Siden jeg pleide å ha den i lomma, da jeg gikk fra Vevelstad togstasjon, og til Rimi Langhus, blant annet, (husker jeg).

     For da hadde jeg den Ipod-en, i samme lomme, som husnøklene mine da, (må det vel ha vært).

     Så den Ipod ble litt ripet, etter bare noen få uker, da.

     Men jeg hadde noe som ble kalt for mobilskjerm-fiks, (eller noe lignende), liggende hjemme.

     Som jeg brukte, for å fikset den skjermen etterhvert, da.

     Så sånn var det.

     Bare noe jeg tenkte på.

     Men men.

     Det var fortsatt mye mer som hendte, den tida, som jeg bodde, på St. Hanshaugen.

     Og dette tenkte jeg at jeg skulle prøve å få skrevet mer om, i de neste kapitlene, av Min Bok 5.

     Så vi får se om jeg klarer å få til det.

     Vi får se.

     Jeg fikk et nytt brev fra LHT

     brev lht

     Jeg sendte en ny e-post til den norske ambassaden i London


     Gmail - Pass-avtale/Fwd: Update/Fwd: Oppdatering/Fwd: update
     Gmail     Erik Ribsskog
     <eribsskog@gmail.com>


     Pass-avtale/Fwd: Update/Fwd: Oppdatering/Fwd: update


     Erik Ribsskog

     <eribsskog@gmail.com>
     Wed, Dec 12, 2012 at 2:16 AM

     To:
     "emb.london" <emb.london@mfa.no>


     Cc:
     post@mfa.no     Hei,

     jeg tror jeg dropper den pass-avtalen i januar, hvis det er greit.

     For jeg har ikke så mye penger.

     Og jeg tror dette firmaet var sært, siden de ikke var fornøyd med førerkort og fødselsattest, som ID, for meg.


     Kan det ha vært et identitetstyveri-angrep?

     Det var to militær-aktige politifolk her, på søndag, for en drøy uke siden.

     Kan det ha vært et bortføringsforsøk i forbindelse med denne jobben, i Dorset?


     Min ste-kusine, (Andrea Ingebrigtsen), har flytta til Dorset, uten at noen har sagt fra, til meg.

     Og hun har en pensjonert bestefar i norsk etteretning.

     Var denne jobben del av et slags bortføringsforsøk, lurer jeg.


     Han jeg prata med i Bournmouth het Lars, mener jeg på huske, og han ville såvidt oppgi navnet sitt.

     (Når de skulle sjekke at jeg prata norsk).

     Så jeg lurer på om det var noe slags ugler i mosen her da.


     Erik Ribsskog


     ---------- Forwarded message ----------
     From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

     Date: Wed, Dec 12, 2012 at 1:52 AM
     Subject: Re: Update/Fwd: Oppdatering/Fwd: update
     To: Steven Moore <steven@recruitmentdirect.net>
     Cc: "emb.london" <emb.london@mfa.no>, post@mfa.no


     Hi,

     I'm having second thoughts on this job now.

     I didn't like it the way you called me some minutes after sending me an e-mail, if I hadn't answered it right away.


     You should give people more time before reminding them, I think.

     I understand that you've had war-like situations in Northern Ireland, but I'm from Norway which is more sivilised, I think.

     So I didn't like it that you acted almost militant, I think.

     I also think it was silly that your relocation package was reimbursed.

     Because it's when you are moving you need the extra money, and not later.

     And I didn't like it that you wanted me to buy stuff at Argos to speak on Skype, instead of just taking normal phone-calls.

     So I've decided I don't want any more to do with your company.     Erik Ribsskog     On Thu, Nov 22, 2012 at 9:57 AM, Steven Moore <steven@recruitmentdirect.net> wrote:

     Ok thanks Erik

     Regards

     Steven

     From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
     Sent: 22 November 2012 09:54

     To: Steven Moore
     Cc: emb.london
     Subject: Update/Fwd: Oppdatering/Fwd: update

     Hi Mr. Moore,

     I called the Embassy in London now, and the earliest appointment I could get for delivering a new passport-application was 17/1.

     The Embassy is a bit formal, I think.

     So I'm going to update you more about this, when I've been to the Embassy.


     (Because then they have to send the passport to the Consulate in Liverpool.

     And that's also going to take a bit of time, so I have to check up that, on 17/1, how long time this is going to take).


     Sorry about the problems with this!

     Best regards,

     Erik Ribsskog

     ---------- Forwarded message ----------
     From: London konsulat <London.konsulat@mfa.no>
     Date: Thu, Nov 22, 2012 at 9:07 AM
     Subject: RE: Oppdatering/Fwd: update
     To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>


     Hei,
     Du må ringe for å bestille en avtale på tlf. 020 7591 5500.
     Mvh

     Konsulatavdelingen

     From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
     Sent: 22. november 2012 03:00
     T
     o: London konsulatCc: Steven Moore
     Subject: Re: Oppdatering/Fwd: update
     Hei,
     takk for deres svar!

     Er det greit hvis jeg drar dit i morgen og leverer søknaden?
     Eller må jeg ringe?


     (Jeg har bare en kontantkort-mobil, og jeg har ikke så mye ringetid på den nå, så jeg må kjøpe mer ringetid).

     Hvor lang tid tar det vanligvis fra man leverer søknad om pass, til man kan hente dette passet, på konsulatet i Liverpool?

     På forhånd takk for eventuelt svar!

     Mvh.

     Erik Ribsskog

     On Wed, Nov 21, 2012 at 3:18 PM, London konsulat <London.konsulat@mfa.no> wrote:
     Hei,
     Samme regler gjelder fortsatt: http://www.norway.org.uk/Norsk/konsulaer/maskinlesbar/

     Mvh

     Konsulatavdelingen

     From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
     Sent: 21. november 2012 14:45

     To: Royal Norwegian Embassy in London
     Cc: Steven Moore
     Subject: Oppdatering/Fwd: update

     Hei,
     jeg så hva dere skrev i 2010 nå.


     Men før 2010 så kunne man få pass fra konsulatene.

     Hvordan er det nå for tiden?
     Mvh.

     Erik Ribsskog
     PS.

     Her er deres svar fra 2010:

     Hei,
     Du må nok komme til ambassaden i London for å bestille pass, men vi kan sende det ferdige passet til konsulatet i Liverpool.

     Du må bestille time for å bestille pass. Dette kan du gjøre ved å ringe 020 7591 5500 mellom 09.00-16.00 mandag-fredag.

     Du kan melde det gamle passet tapt når du kommer til ambassaden.

     Med vennlig hilsen
     Konsulatseksjonen
     Kgl.norsk ambassade, London


     From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
     Sent: Monday, November 01, 2010 6:15 PM
     To: Royal Norwegian Embassy in London
     Subject: Bestilling av pass


     ---------- Forwarded message ----------
     From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
     Date: Wed, Nov 21, 2012 at 2:39 PM
     Subject: Re: update
     To: Steven Moore <steven@recruitmentdirect.net>
     Cc: "emb.london" <emb.london@mfa.no>


     Ok,
     I send this e-mail as a reminder to the Embassy then.


     So perhaps they'll have a look at it.

     Thanks very much for the reply!

     Best regards,


     Erik Ribsskog
     On Wed, Nov 21, 2012 at 2:33 PM, Steven Moore <steven@recruitmentdirect.net> wrote:
     Hi Erik
     No it’s a website which gives general information about what is required before someone works etc – your details have not been checked anywhere by us or the client.

     It is necessary for all candidates to show EU card or passport copy before being offered a role

     Regards

     Steven

     From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
     Sent: 21 November 2012 14:30
     To: Steven Moore
     Subject: Re: update
     Hi again Steven,
     I was just wondering.     You write that you have checked the Directgov-website.

     Do you mean that I'm not registered there?

     I got a letter from HM Revenue and Customs about that I should contact them when I got a new job, a few years ago, and that I didn't have to deliver my tax-return in the mean-time.


     Is this what couses the problem you think?

     Is that why I have to get the passport to get the job?

     Thanks in advance for any help with this!

     Best regards,

     Erik Ribsskog

     On Wed, Nov 21, 2012 at 11:25 AM, Steven Moore <steven@recruitmentdirect.net> wrote:
     Hi Erik

     Ok thanks

     Regards
     Steven

     From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
     Sent: 21 November 2012 11:25
     To: Steven Moore
     Cc: emb.london
     Subject: Re: update
     Hi,
     ok, I'll update you as soon as I've gotten it sorted with the passport.     I already have a National Insurance Number, (from 2005, if I remember it right).

     But I'll send a copy e-mail to the Embassy in London, and I'll update as soon as I get any progress on that problem.

     Best regards,

     Erik Ribsskog

     On Wed, Nov 21, 2012 at 11:03 AM, Steven Moore <steven@recruitmentdirect.net> wrote:
     Hi Erik

     We have checked on the Direct gov website

     Unfortunately the potential company can’t accept a Norwegian birth certificate, it has to be a passport.

     Please let me know when you have received the new passport


     Regards
     Steven Moore

     Recruitment Direct
     Direct Dial :00442895 810882

     Switchboard: 00442890 517023
     Skype: steven.moore751
     Mer om Twitter-klage, (DaEspenN)


     Gmail - #6716493 Twitter Support: update on "Offensive content - DaEspenN"
     Gmail     Erik Ribsskog
     <eribsskog@gmail.com>


     #6716493 Twitter Support: update on "Offensive content - DaEspenN"


     GigiMessina

     <notifications-support@twitter.zendesk.com>
     Mon, Dec 10, 2012 at 8:47 PM

     Reply-To:
     Twitter Support <support+id6716493@twitter.zendesk.com>


     To:
     johncons <eribsskog@gmail.com>

     ##- Please type your reply above this line -##     Twitter
     GigiMessina, Dec 10 12:47 pm (PST): Hello,
     After reviewing the reported account, it appears that this issue may have been resolved. Please reply to this email if you are still in need of assistance, or to let us know if the situation has changed in any way.
     Thanks,
     GigiMessina
     Twitter Trust & Safety

     johncons, Dec 09 04:28 pm (PST): Hi,
     this tweet contains a death-threat about making soup of me.
     Still you say it's not in violation of Twitter-rules.
     I wondered if I could please have this escalated for a second opinion?
     Erik Ribsskog


     GigiMessina, Dec 06 12:03 pm (PST): Hello,
     We’ve investigated and suspended the account you reported as it was found to be participating in abusive behavior.
     This help page has instructions and additional information on making your profile protected:
     http://support.twitter.com/entries/14016
     Here is some additional information about dealing with bullying:
     http://support.twitter.com/articles/15794
     If these problems persist for you on Twitter, please let us know.
     Thanks,
     GigiMessina
     Twitter Trust & Safety


     SamuelFisher, Dec 06 06:38 am (PST): Hello,
     While we understand your frustration, the reported behavior is not in violation of the Twitter Rules (http://twitter.com/rules).
     We have found overwhelmingly that responding to users who are intentionally attempting to aggravate you encourages that user to continue their behavior. We recommend you don’t reply, retweet, comment on their behavior, or instigate them. If you'd prefer not to see content from that person, you can block the user using the blocking feature described here: https://support.twitter.com/entries/117063
     As a policy, we do not mediate content and we do not intervene in disputes between users. This means that users are allowed to post potentially inflammatory content, provided that they do not violate the Twitter Rules.
     If you believe the content or behavior you are reporting is prohibited in your local jurisdiction, please contact your local authorities so they can accurately assess the content or behavior for possible violations of local law. If Twitter is contacted directly by law enforcement, we can work with them and provide assistance for their investigation as well as guidance around possible approaches. You can point local law enforcement to our Law Enforcement Guidelines here: https://support.twitter.com/articles/41949.
     If you’re concerned for your physical safety, please contact your local authorities for further assistance. Please let us know if you believe the behavior has escalated or otherwise violates our rules.
     Thanks,
     SamuelFisher
     Twitter Trust & Safety

     Additional information:
     • Dealing with abusive users: https://support.twitter.com/articles/15794
     • Blocking other users: https://support.twitter.com/entries/117063
     • Making your profile protected: https://support.twitter.com/entries/14016


     johncons, Nov 27 04:45 am (PST): How can we help?: Offensive content
     Reported user: @DaEspenN
     Offensive Tweet: https://twitter.com/DaEspenN/status/273160849013747712
     Text of Tweet: @johncons Jeg skal lage grynter-suppe med masse grynter i Oppi suppa skal jeg ha alle gryntere med paranoid psykose og 50 i IQ jeg kan finne
     Tweet time: Nov 26 2012 20:26:36 via web
     What are you reporting?: This user keeps sending me @replies and I don't want to receive them.
     Blocked user(s): Yes
     How long ago did this begin?: 24 hours ago
     How many times has this happened?: Only once, (but this is from a new account which seems dedicated to attacking me).
     I've sent you tens of similar reports in the last weeks.
     This seems organised.
     Further description of problem: The user tweets at me and says something like: I'm going to make oink-er-soup with lots oiks in. In the soup I'll have all oinkers with paranoid psychosis and 50 in IQ, which I can find.
     This sounds very offensive.
     This user eigher is or pretends to be an earlier collegue of mine, from Norway, (Espen Sigmund Nornes), it seems.
     Your full name: Erik Ribsskog
     I understand that Twitter may provide third parties, such as the affected user, with a copy of this report.
     Twitter username: @johncons
     Email address: eribsskog@gmail.com     Message-Id:J7NR0BHY_50c64a567be72_3ae216be27416103164_sprut


     Mer om Twitter-klage, (DollaKaroli)


     Gmail - #6666873 Twitter Support: update on "Offensive content - DollaKaroli"
     Gmail     Erik Ribsskog
     <eribsskog@gmail.com>


     #6666873 Twitter Support: update on "Offensive content - DollaKaroli"


     GigiMessina

     <notifications-support@twitter.zendesk.com>
     Mon, Dec 10, 2012 at 8:46 PM

     Reply-To:
     Twitter Support <support+id6666873@twitter.zendesk.com>


     To:
     johncons <eribsskog@gmail.com>

     ##- Please type your reply above this line -##     Twitter
     GigiMessina, Dec 10 12:46 pm (PST): Hello,
     After reviewing the reported account, it appears that this issue may have been resolved. Please reply to this email if you are still in need of assistance, or to let us know if the situation has changed in any way.
     Thanks,
     GigiMessina
     Twitter Trust & Safety

     johncons, Dec 09 04:23 pm (PST): Hi,
     this person writes I'm insane ++.
     Still you don't think it's offensive.
     I wondered if I could please have this escalated for a second opinion?
     Erik RIbsskog


     GigiMessina, Dec 05 04:27 pm (PST): Hello,
     We’ve investigated and suspended the account you reported as it was found to be participating in abusive behavior.
     This help page has instructions and additional information on making your profile protected:
     http://support.twitter.com/entries/14016
     Here is some additional information about dealing with bullying:
     http://support.twitter.com/articles/15794
     If these problems persist for you on Twitter, please let us know.
     Thanks,
     GigiMessina
     Twitter Trust & Safety


     johncons, Nov 21 07:16 am (PST): How can we help?: Offensive content
     Reported user: @DollaKaroli
     Offensive Tweet: https://twitter.com/DollaKaroli/status/270949998206795778
     Text of Tweet: Ler meg fortsatt skakk av @johncons som åpenbart er helt koko i boksen, spilt opp i shortsen, og rundpult av oksen
     Tweet time: Nov 20 2012 18:01:28 via web
     What are you reporting?: This user keeps sending me @replies and I don't want to receive them.
     Blocked user(s): Yes
     How long ago did this begin?: 24 hours ago
     How many times has this happened?: Only once, (but this is a new account which seems dedicated to attacking me).
     I've sent you tens of similar reports lately.
     This seems organised to me.
     Further description of problem: This account pretends to be a well-known gypsy-norwegian criminal.
     The tweet is directed at me and means: Laughing myself silly of @johncons who clearly is nuts in his head, [something with shorts], and f*cked around by the bull.
     I wanted to report this as an offensive and harrasing comment.
     Your full name: Erik Ribsskog
     I understand that Twitter may provide third parties, such as the affected user, with a copy of this report.
     Twitter username: @johncons
     Email address: eribsskog@gmail.com     Message-Id:4M27C4KF_50c64a41168b0_3e3f1ab7a7415924190_sprut


     Mer om Twitter-klage, (Grynterbutikken)


     Gmail - #6667033 Twitter Support: update on "Offensive content - Grynterbutikken"
     Gmail     Erik Ribsskog
     <eribsskog@gmail.com>


     #6667033 Twitter Support: update on "Offensive content - Grynterbutikken"


     GigiMessina

     <notifications-support@twitter.zendesk.com>
     Mon, Dec 10, 2012 at 8:46 PM

     Reply-To:
     Twitter Support <support+id6667033@twitter.zendesk.com>


     To:
     johncons <eribsskog@gmail.com>

     ##- Please type your reply above this line -##     Twitter
     GigiMessina, Dec 10 12:46 pm (PST): Hello,
     After reviewing the reported account, it appears that this issue may have been resolved. Please reply to this email if you are still in need of assistance, or to let us know if the situation has changed in any way.
     Thanks,
     GigiMessina
     Twitter Trust & Safety

     johncons, Dec 09 04:22 pm (PST): Hi,
     this person says im lieing, etc.
     Still you don't think it's offensive.
     I wondered if I could please have this escalated for a second opinion?
     Erik Ribsskog


     GigiMessina, Dec 05 04:27 pm (PST): Hello,
     We’ve investigated and suspended the account you reported as it was found to be participating in abusive behavior.
     This help page has instructions and additional information on making your profile protected:
     http://support.twitter.com/entries/14016
     Here is some additional information about dealing with bullying:
     http://support.twitter.com/articles/15794
     If these problems persist for you on Twitter, please let us know.
     Thanks,
     GigiMessina
     Twitter Trust & Safety


     johncons, Nov 21 07:35 am (PST): How can we help?: Offensive content
     Reported user: @Grynterbutikken
     Offensive Tweet: https://twitter.com/Grynterbutikken/status/270954046054100993
     Text of Tweet: @jeblad Ville ikke tatt @johncons helt alvorlig. Mannen lyver om at han er baron Adeler når han ikke er det (jeg er det).
     Tweet time: Nov 20 2012 18:17:33 via web

     Offensive Tweet: https://twitter.com/Grynterbutikken/status/270954197015478272
     Text of Tweet: @johncons Nøff!
     Tweet time: Nov 20 2012 18:18:09 via web
     What are you reporting?: This user keeps sending me @replies and I don't want to receive them.
     Blocked user(s): Yes
     How long ago did this begin?: 24 hours ago
     How many times has this happened?: Only twice, (but this is a new account which seems dedicated to attacking me).
     I've sent you tens of similar reports lately.
     This seems organised to me.
     Further description of problem: The first tweet says to another: I would not have taken @johncons seriously. The man lies about being baron Adeler.
     This is a claim I have written about in a book with the ISBN: 978-1477672112
     I just say I have a claim for that title.
     And that's not a lie, like I explain about in the book mentioned above.
     The second tweet is directed at me and means: Oink!
     I find these tweets harrassing and offensive and wanted to please complain about this.
     Your full name: Erik Ribsskog
     I understand that Twitter may provide third parties, such as the affected user, with a copy of this report.
     Twitter username: @johncons
     Email address: eribsskog@gmail.com     Message-Id:CKJGRE4Q_50c64a30f162e_1b4e1b4327c1604314e_sprut


     Bloggarkiv