Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

søndag 17. juni 2018

Jeg lurer på hva min stesøster Christell, skal med denne leiligheten, i Holtegata i Oslo, når hu visstnok bor i Drammen. (Fra Aftenposten 12. mai 2012)PS.

Her er mer om dette:


https://siste.eiendomspriser.no/?id=0301002140126000000060000

Mette 'Borchgrevink' Holter sin svoger Dante Cristofoli, var visst nabo, med Løwenhjelm. (Fra Oslo adressebok 1969/70)


https://www.nb.no/items/73df1d14d47195239ee4b22bca39dd2b?page=191&searchText=cristofoli

PS.

Løwenhjelm syntes visst, at det ble for varmt, i Italia, (fra Aftenposten 30. juli 1984):

Min farmor Ågot, (som var fra Rollag), sine søster Margit og Anne/Anna, (som var tvillinger), bodde visst sammen, (i Drammen), under krigen. (Fra Buskerud fylkes adressebok 1940/41)


https://www.nb.no/items/1cf7983b0a23775677bd4b542b6cdfc6?page=109&searchText=mogan

Min mor og de, bodde også i Holmsbu, (hvor min farfar var fra), på 60-tallet. (Fra Buskerud fylkes adressebok 1965/66)


https://www.nb.no/items/8ff74ed69d12b2a94da22044ba90ca7b?page=429&searchText=ribsskog

Da min far var cirka 20 år gammel, så jobbet han for min farfar, i hans da nye trevarefabrikk. (Fra Adressebok for Vestfold fylke og Drammen 1964/65)


https://www.nb.no/items/4a98a534e494b1ba7839bd9efdc68204?page=1093&searchText=mogan

PS.

Min fars yngre bror Håkon, (som er født i 1946), er ikke nevnt ovenfor.

(Selv om Håkon også, jobba heltid, (9 til 16 vel, mandag til fredag), for min farfars bedrift Strømm Trevareindustri, (på 70/80-tallet), husker jeg).

Men det kan ha vært, noen års forsinkelse, (dataene var kanskje hentet fra ligningsattester, eller lignende).

Men Håkon burde nevnte vært nevnt der, (synes jeg).

For han gikk vel ikke mer enn 7-8 år på skole.

Og i militæret, så var visst Håkon, kun i noen få dager, (siden at han savnet maten til min farmor Ågot), ifølge min mor, (på 70-tallet).

(Noe sånt).

Så sånn er det.

Bare noe jeg tenkte på.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 2.

Min far gikk vel tilsammen åtte år, på skole.

(Det var vel først cirka seks år folkeskole, på Berger.

Og så et år realskole, i Svelvik.

Og så et år framhaldsskole vel, (også i Svelvik).

Noe sånt).

Så jeg har regnet med, at min fars yngre bror Håkon, gikk cirka like lenge på skolen.

(Siden at begge jobba på verkstedet, til min farfar).

Men det er mulig, at Håkon kan ha gått på gymnas, uten at jeg har visst om det.

Hm.

Onkel Håkon, var veldig glad i, å skru på gamle radioer, (som stod i kjelleren, på Roksvold/Sand/Sandbu), ifølge min farmor, (på 70-tallet).

Så det er mulig, at Håkon, gikk på noe slags 'elektriker-gymnas/skole', (etter folkeskolen/realskolen/framhaldsskolen).

Hm.

Så sånn er muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 3.

Min farfars nye trevarefabrikk, (den på 410 kvadratmeter, på Roksvold II), ble visst ikke bygget, før seinere på 60-tallet, så i 1964/65 så jobba min far og farfar sammen, i en liten trebygning, (antagelig det min farmor kalte 'Saga', som lå cirka der det brant hos Jensen Møbler, (i et slags lager-telt), for et par år tilbake):


https://johncons-mirror.blogspot.com/2014/12/jeg-lurer-pa-om-det-var-her-at-saga-som.html

PS 4.

Det står øverst i bloggposten, at min farfar, lagde halvfabrikata, for møbelindustrien.

Men de begynte, på slutten av 70-tallet, å produsere køyesenger osv., (etter at de bygget større verksted).

Og jeg flytta fra min mor i Larvik, til Berger/Sand, høsten 1979, (som ni-åring).

Og i et slags slektsråd, (eller arbeidspause), på Roksvold, (i min farmor Ågot sitt hus), noen måneder/år seinere.

Så ble min far og farfar enige om, at elementene, (eller halvfabrikat-delene), til Jensen Møbler, (som vel var hoved-kunden), ikke var noe å satse på lenger.

Det var sånn, at min far, som sa dette, (til først og fremst Øivind vel), at elementene til Jensen, ikke var noe å satse på, (for fremtiden).

Og min farfar svarte da ikke noe.

(Sånn som jeg husker det).

Så det ble vel sånn, at: 'Den som tier samtykker'.

(Når det gjaldt min farfar, i dette møtet/pausen).

Så det ble til, at min far og de, istedet begynte, å lage møbler selv, (istedet for å lage halv-fabrikata/elementer, for Jensen Møbler).

Så Strømm Trevareindustri gikk over til å bli en møbelfabrikk, (og ikke bare en trevarefabrikk), da.

(For å si det sånn).

Og dette var på begynnelsen av 80-tallet. (at min far og farfar ble enige om å kutte ut halvfabrikata-produksjonen).

Men etterhvert, så måtte min far og og hans yngre bror Håkon, begynne å bygge hus, for min fars yngste bror Runar, i Son.

(Etter at min farfar ble syk/døde).

Så det er mulig, at det ikke var noe 'sjakktrekk', å kutte ut elementene, til Jensen.

(For å si det sånn).

Så sånn var muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 5.

Min far jobbet også, på marina, (muligens ved Oksenøya), på 60-tallet, (må det vel ha vært).

Så det er mulig at det er marina-arbeider, som det menes, når det står: 'Arbeider', i forbindelse med min far, øverst i bloggposten.

'Saga-bygningen' var muligens så liten, at kun min farfar Øivind kunne jobbe der.

(Noe sånt).

Så sånn var muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Min grandtante Anne/Anna Mogan, var disponent, (for A/S Pikant vel), på 60-tallet. (Fra Buskerud fylkes adressebok 1965/66)PS.

Mer om A/S Pikant, (Olaf Hogstad kan muligens ha vært den forrige disponenten):

Mer om min oldemor Helga Ribsskog f. Dørumsgaard. (Fra Adressebok for Akershus 1959)


https://www.nb.no/items/fb755b3a54d8e5d3ef18adb487c02123?page=787&searchText=ribsskog

PS.

Min mor flytta/flykta fra min far, sommeren/høsten 1973, (da jeg var 2-3 år gammel).

Min mor flytta ned til Vestmarka/Larvik.

(Som ligger 8-10 mil sør for min fars hjemsted Berger).

Og min far henta meg, (og/eller Pia), fra 1974, vel.

(For min far fikk besøksrett.

Og det betydde ikke at min far skulle besøke oss.

Men at min far hadde rett til å få besøk av min lillesøster Pia og meg.

Noe sånt).

Og under et feriebesøk, (i 1975 antagelig), så sa min far, (i bilen, på vei til Berger), at: 'Oldemora di er dau'.

Og det må vel ha vært hu Helga Ribsskog, (som døde i november 1974), da.

(Selv om det var min _mors_ bestemor.

Og ikke min _fars_ bestemor.

For å si det sånn).

Men hu Helga Ribsskog husker jeg ikke å ha møtt.

Men jeg husker ikke noe, fra før jeg var 1-2 år gammel.

Så det er mulig, at jeg møtte, hu Helga Ribsskog, da jeg var et år gammel, (i 1970 eller 1971), for eksempel.

Men hu Helga Ribsskog var visst allerde pensjonist, i 1959.

Og det var elleve år, før jeg ble født.

Så Helga Ribsskog var gammel, (må man vel si), da jeg ble født, i 1970.

(For å si det sånn).

Så sånn var nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 2.

Etter at min morfar Johannes døde, på midten av 80-tallet.

Så inviterte min danskfødte mormor Ingeborg, min lillesøster Pia og meg, ned til Nevlunghavn, (før hu solgte det store huset, (til Johannes), i Blombakken).

Og Ingeborg fortalte, (hvis ikke dette var under et seinere besøk), at da de bodde i Nittedal, (var det vel).

Så skulle hu føde min mors lillesøster Ellen.

Og da skulle Johannes sin mor Helga, (fra skjermbildet ovenfor), passe på min mor Karen, (som var noen år eldre enn Ellen).

Og da skulle Helga bo i boligen til Ingeborg og Johannes, (i Nittedal), mens hu passa på mora mi, da.

(Noe sånt).

Og da hadde det visst vært problem, med mye uvaskede gryter osv., (da de kom tilbake fra sykehuset), fortalte bestemor Ingeborg.

(Noe sånt).

Så min oldemor Helga, var visst ikke helt vel bevart.

(Noe sånt).

Hun var veldig melankolsk, (var det vel, at min mormor sa).

Min oldemor skrev visst dikt, (sa min mormor).

Blant annet et dikt hvor hun hyllet min oldefar Johan Ribsskog.

Hun skrev om det, at min oldefar, ofte lengtet hjem til Flatanger/Trøndelag/kysten.

Og det diktet hadde visst blitt publisert, i et ukeblad, (på 50-tallet, eller noe lignende, kan det vel kanskje ha vært), sa min mormor.

Og det var også sånn, at min oldemor Helga, hadde skrevet en del, av diktene, til sin dikterbror Asbjørn Dørumsgaard, (sa min mormor).

Men der i heimen, (i min oldemor sitt barndomshjem, må det vel ha vært), så tok de det visst ikke så høytidelig, angående hvem som skrev hva.

Diktene lå visst, i en boks, (eller noe lignende), på kjøkkenet.

(Noe sånt).

Og så publiserte de diktene, (i Asbjørn Dørumsgaard sitt navn), når boksen ble full, da.

(Noe sånt).

Selv om dette kanskje høres litt usannsynlig ut.

Men det var ihvertfall noe lignende, som min mormor sa, (under et av mine besøk, i Nevlunghavn).

(Sånn som jeg husker det).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 3.

Min oldefar Johan Ribsskog, (som blant annet var lærer og birøkter, og som vel også hadde verv i Leirsund kommune).

Han døde så tidlig, som i 1922.

(Og han var født i 1875.

Så han ble ikke engang 50 år).

Mens min oldemor Helga Ribsskog.

Hun levde jo helt til 1974.

(Som jeg har skrevet om ovenfor).

Så hu var enke, i mer enn 50 år, (fra 1922 til 1974), da.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Bloggarkiv