Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

lørdag 6. desember 2014

Her kan man se det, at i andre klasse, på handel og kontor, (på Sande videregående), så gikk jeg i markedsføringsdelen, av en økonomisk linje. Vi hadde samme klasserom, (og klasseforstander), som regnskaps-folka, men klassen var delt, i cirka seks timer, hver uke, når vi hadde markedsføring, (som et slags valgfag vel), og de hadde regnskap. Noe sånt

markedsføring

PS.

Jeg syntes det, at det virka litt kjedelig, å ha markedføring, som 'valgfag', også det tredje året, på handel og kontor.

Og jeg hadde hatt data, som hobby, siden jeg var guttunge, (må jeg vel si).

Så derfor, så syntes jeg det, at det virka fristende, å gå på datalinja, (istedet for markedsføringslinja), det tredje, (og siste), året, på handel og kontor.

Men da måtte jeg, i såfall, ha reist med buss, til 'langt ned i Vestfold', (et eller annet sted), hver dag.

(Mener jeg å huske).

Og det virka ikke så særlig fristende da, (for å si det sånn).

Men jeg fikk så høre, (av de andre elevene i klassen), at det var mulig, (for de med gode karakterer), å gå på skole, i Drammen, som del av en samarbeidsavtale, mellom Drammen/Buskerud og Sande/Nordre Vestfold.

Og Kristin Sola, i klassen, hu spurte meg, om jeg ville ha hennes skjema, (som hu hadde fått, av administrasjonen, på Sande videregående, vel), for å søke om skoleplass, i Drammen.

(For jeg hadde vel bedre karakterer, enn Sola.

Så hu tenkte seg vel kanskje det, at jeg ville ha mulighet, til å komme inn.

Noe sånt).

Og jeg søkte da, både på skoleplass, i Drammen og Sande, det tredje året.

Og kom inn på datalinja, i Drammen, (på Gjerdes videregående).

Og på markedsføringslinja, på Sande videregående.

Jeg valgte da datalinja, (i Drammen), og fikk et spesielt busskort, (siden at jeg var på samarbeidsavtalen), sånn at jeg kunne ta bussen gratis, mellom Bergeråsen og Drammen, (en bussreise, som krysset fylkesgrensa, mellom Vestfold og Buskerud, og som det derfor ikke var vanlig, å få 'skolebusskort' for).

(Så det var som at jeg hadde vunnet et 'scholarship', (eller noe i den duren), hadde man vel sagt, i USA eller England.

Siden at jeg hadde, så bra karakterer, da.

Det var bare ti elever, (fra Sande/Svelvik/Holmestrand), som fikk lov til, å gå på skole, i Drammen/Buskerud, hvert år, (på den her tida), mener jeg å huske.

Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 2.

Her er mer om dette:

WP_20141204_277 datallinje

PS 3.

Det om datalinja, (i PS 2), er litt feil, forresten.

Man kunne ikke begynne rett på datalinja, etter grunnkurset.

For å gå på datalinja.

Så måtte man ha gått økonomi med markedsføring eller regnskap, det andre året, (på handel og kontor), sånn som jeg husker det.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 4.

Når det gjelder det vi hadde av data, på Sande vidergående.

Så var det bare et tre eller fire-timers fag.

Det første eller andre året.

Vi hadde en lærer som het Lerum, (som jeg syntes, at var litt streng, på karakterene, (som jeg vel har skrevet om, i Min Bok)), i data.

(Og hvem hu i det neste PS-et er, det veit jeg ikke).

I dette datafaget, så lærte vi, (blant annet), regneark, (husker jeg).

Dette var ikke Access, men det var et eller annet norsk regneark, vel.

Og vi brukte Tiki-maskiner, (som det var et helt klassesett av, sånn som jeg husker det), tror jeg.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 5.

Her er mer om dette:

WP_20141204_278

PS 6.

Her er mer om dette datafaget, som vi hadde i andre klasse, (handel og kontor), på Sande videregående.

Det var egentlig ikke et valgfag, (sånn som jeg husker det).

Det var sånn, at man automatisk fikk alle disse fagene, (som jeg hadde, dette året), hvis man søkte seg, til økonomi med markedsføring, det andre året, på handel og kontor, på Sande videregående.

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 7.

Her er mer om dette:

data andre år

http://johncons.angelfire.com/om.html

PS 8.

Svelvik Nytt, sier her, at alle som går tre år på handel og kontor, får generell studiekompetanse.

Men sånn som jeg husker det, (fra hva som ble sagt, da jeg gikk, på Sande videregående), så gjaldt dette kun økonomi-linja, (på handel og kontor), og ikke KA.

(Det var derfor, at jeg aldri vurderte, å gå KA, (Kontor og Administrasjon).

For mitt mål, med å gå, på videregående.

Det var å få generell studiekompetanse.

(Sånn at jeg kunne flytte vekk fra slekt og mobbere, og inn til hovedstaden, for å studere, etter russetida).

Så for meg, så var det viktigste, å få generell studiekompetanse.

Og ikke hvordan jeg fikk det, liksom.

Så derfor, så valgte jeg bare, den veien, (til generell studiekompetanse), som jeg syntes, at virka minst kjedelig, da.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 9.

Her er mer om dette:

WP_20141204_287

PS 10.

Det var også sånn, at jeg hadde matte valgfag, på Gjerdes videregående.

Så jeg trengte ikke å ha noe forkurs, (av noe slag), for å komme inn, på NHI.

Så jeg kom inn, på NHI, (som hadde løpende opptak), på påskekarakterene mine, (i 1989), fra Gjerdes videregående, (husker jeg).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 11.

Her er mer om dette:

gjerde matte

http://johncons.angelfire.com/om.html

Jeg sendte en e-post til Domstoladministrasjonen

Erik Ribsskog

Problemer med tingretts-ansatt, som har gått, i klassen min/Fwd: Klage til direktør Tor Langbach/Fwd: 201100001 Henvendelse vedr klage

Erik Ribsskog Sat, Dec 6, 2014 at 12:24 PM
To: Postmottak@domstoladministrasjonen.no
Cc: "HRET (postmottak)" , Postmottak Sivilombudsmannen , "sande.vgs"
Hei,

jeg har nå funnet ut, at ei, (Cathrine Henriksen Husemoen), som gikk i
klassen min, det andre året, på handel og kontor, (på Sande
videregående), nå jobber, i Drammen tingrett.

Jeg mener å huske det sånn, (fra 80-tallet), at noen medelev-damer av
oss, på Sande videregående, en gang sa det, (på skoleveien hjem, var
det vel), at hu Cathrine var veldig barnslig/umoden.

Så jeg undres over, om det er hu, som tuller med meg.

Vi var en skøyeraktig gjeng, (i brakka vår, for vi hadde ikke
ordentlig klasserom), i andre klasse, på handel og kontor,
(økonomilinja).

Og svampen fløy ofte, gjennom klasserommet, i friminuttene.

Og jeg drista meg en gang, til å tulle litt, med hu Cathrine.

Og hu hadde en eldgammel plast-linjal, på pulten vel, som eksploderte
nesten, bare jeg kom borti den.

(Så kanskje hu hadde hatt den, på et unevnelig sted, eller noe, og at
den hadde blitt sprø, av den grunn).

Er det hu som tuller, lurer jeg.

Jeg kjøpte ny linjal, dagen etter, (eller noe sånt).

Men hvis hu er veldig barnslig, (som jeg mener, at ble sagt), så er hu
kanskje køddete enda, på grunn av det her.

Hva vet jeg.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2012-01-03 13:02 GMT+01:00
Subject: Klage til direktør Tor Langbach/Fwd: 201100001 Henvendelse vedr klage
To: Postmottak@domstoladministrasjonen.no


Hei,

jeg får klage til deg siden din kollega rører fælt her, mener jeg.

Hvis Drammen Tingrett ikke svarer meg, så er det en sak for
Domstoladministrasjonen, mener jeg.

Jeg får da ikke min arv, og vil ha erstatning.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2012/1/3
Subject: Re: 201100001 Henvendelse vedr klage
To: "DA (postmottak)" <dapost@domstol.no>


Hei,

det står på deres hjemmesider at:

DA behandler også erstatningskrav fra personer som mener domstolen har
gjort feil som kan gi krav på erstatning.

Også skriver dere at dere ikke kan gå inn i enkeltsaker.

Det er da det reneste pølsevev og sludder.

Nå får dere helvetes trøndere ta å vaske barten deres litt her da.

Faens krapyl.

Erik Ribsskog


2012/1/3 DA (postmottak) <dapost@domstol.no>

> Domstoladministrasjonen har det overordnede forvaltningsansvaret for domstolene i Norge. Vi har ingen myndighet i enkeltsaker, og kan verken vurdere, kommentere eller gi råd i saker som behandles av domstolene. Vi kan heller ikke gi uttalelser i forhold til hvordan lovbestemmelser skal forstås. På denne bakgrunn kan vi dessverre ikke gå inn i din konkrete sak. Ønsker du å gå videre med saken, må du søke privat juridisk bistand. På www.forbrukerportalen.no og www.jus.no er det oversikter over hvor du kan få privat juridisk bistand, herunder også gratis rådgivning.
>
>
> <>
>
> Med hilsen
> Terje Karterud
> seniorrådgiver
> Juridisk enhet
> Domstoladministrasjonen
> Postboks 5678 Sluppen
> 7485 Trondheim
> Telefon direkte 73 56 70 52 Sentralbord 73 56 70 00
> e-post: terje.karterud@domstol.no
> Internett: www.domstol.no
>
>

Mer fra Facebook

arva av oldefar

PS.

Jeg lurer på, om det var hu 'Linjal-dama', som noen andre elev-damer, på Sande videregående, en gang sa om, (på den tida, som jeg gikk der), at var veldig barnslig.

(Noe sånt).

Hm.

Så sånn var muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mvh.

Erik Ribsskog

Hu bakerst til venstre, har jeg skrevet om, i memoarene mine, (hvis jeg ikke tar helt feil). Det var mens jeg gikk, i andre klasse, på handel og kontor, på Sande videregående, (vi holdt til, i en slags brakke, som nå er revet, la jeg merke til, da jeg var innom Sande videregående, for noen uker siden). Hu Cathrine Henriksen, (som gikk i regnskapsdelen, av klassen, muligens, og som vel må sies, å ha vært, en 'grå mus'), pleide 'alltid', å sitte pent, ved pulten sin, i friminuttene. (Noe sånt). Mens vi i markedføringsdelen av klasse, (var det vel), pleide å tulle, og kaste svamp, på hverandre osv., i friminuttene. (Noe sånt). Og en gang, så tulla jeg, med hu Cathrine Henriksen, (som satt, på den motsatte siden, av klasserommet, iforhold til der jeg satt), og jeg klarte, å brekke, en gammel, (og nesten 'råtten'), linjal, som hu hadde hatt, i penalet, (eller på pulten sin). Og da, så kjøpte jeg, en helt ny, (og lengre), linjal til henne, (husker jeg), i en liten bu, (eller butikk), som de hadde, ikke så langt unna hovedinngangen, på Sande videregående, (var det vel). Noe sånt

WP_20141204_246

WP_20141204_247

WP_20141204_248

WP_20141204_249

WP_20141204_250

PS.

'Linjal-dama', jobber visst nå, for Drammen tingrett, (hm):

drammen tingrett linjaldama

https://www.facebook.com/cathrinehenriksen.husemoen

Her er mer om det huset, (eller 'rønna'), som faren min, kjøpte i Sandsveien, (for å rive, for så å bygge nye rekkehus, på tomta), og hvor tingene mine, fra oppveksten, (blant annet en teddybjørn, (som mora mi kalte 'Bamse Brakar'), som jeg hadde fått, i dåpsgave, (eller noe i duren), av baronesse Magna 'Meme' Adeler f. Nyholm vel), visstnok ble lagret. Men jeg klarte ikke, å finne, noe særlig, av tingene mine der, før de rev huset, (etter at faren min, (og Erik Thorhallsson), hadde flytta, (tingene mine, (må jeg vel kalle dem), fra leiligheten 'min', i Leirfaret 4B), i fylla, (må man vel si), en dag, (i mai 1989, var det vel), som jeg hadde vært på, en datamesse, i Oslo, (eller noe russegreier kanskje), med Gjerdes videregående. Noe sånt)

WP_20141204_241

WP_20141204_242

WP_20141204_243

Her kan man se det, at min tidligere klassekamerat, (fra Berger skole og Svelvik ungdomsskole), Ole Tonny Bergum, døde, i en bilulykke, i januar, i 1989

WP_20141204_234

WP_20141204_235

PS.

Jeg husker det, at den dagen, som Ole Tonny døde.

Så hadde jeg, gått til vannsengbutikken, (til faren min og Haldis), etter endt skoledag, på Gjerdes vidergående, (på Bragernes).

Og der var Christell, (husker jeg).

Og hu sa til meg det, at Ole Tonny, var død.

Det hadde jeg vanskelig for å tro.

Jeg trodde først det, at Christell, hadde blitt lurt, (eller noe, i den duren).

Men jeg forstod etterhvert, at det nok, var som hu sa, da.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 2.

Christell hadde tatt en buss, forbi der Ole Tonny hadde kræsja, (sa hu).

Og hu sa det, at de andre på bussen, (var det vel), hadde sagt det, at Ole Tonny, var død.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 3.

Christell, gikk på skole, i Holmestrand, dette skoleåret, (mener jeg å huske).

(Og det var fordi, at hu ikke hadde hatt bra nok karakterer, til å komme inn, på Sande videregående.

Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 4.

Så Christell, må ha vært på vei, til Bergeråsen, (og 'Haldis-huset', i Havnehagen 32), for å få sett, denne dødsulykken.

(Noe sånt).

Og det syntes jeg nok, at virka rart.

For Christell hadde jo bodd, i Rødgata 8, (på Gulskogen, i Drammen), tidligere, dette skoleåret.

Men jeg husker nå.

At Christell sin storebror, Jan Snoghøj, (som var den, som bodde, på 'preste-rommet', i Rødgata 8, på den her tida), skulle på en kjempelang ferie, på begynnelsen, av 1989.

Og da, så skulle noen av Jan sine kamerater, (noen 'Berger-gærninger'), visstnok jobbe, med å pusse opp badet, til Jan.

(De hadde visst fått 50.000 kroner, av Jan.

For å fikse dette.

Ifølge Pia.

Noe sånt).

Så Christell ville kanskje ikke dra til Rødgata 8, når Jan ikke var der, (og badet ble pusset opp), det er mulig.

Men hvorfor hu likevel dro, inn til Drammen, etter å ha sett, denne dødsulykken.

Det veit jeg ikke.

Men hu ble kanskje nedfor, (av å se, denne dødsulykken), da.

Og så ville hu kanskje ha trøst, av mora si, (eller noe i den duren).

(Hva vet jeg).

Så sånn var muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 5.

Ole Tonny, er visst gravlagt, to steder, (det var spesielt):

gravlagt to steder

http://www.disnorge.no/gravminner/global1.php

PS 6.

Her kan man se det, at hvis man tar en 'normal' vei, mellom Holmestrand og Drammen, så kommer man ikke, til å bli vitne, til en dødsulykke, ved Bekke, (da må man ha tatt en omvei, mener jeg):

holmestrand drammen

PS 7.

Men det var jo sånn, at butikkdamen Hjørdis Landhjem, i Larvik.

Hu syntes det, at det var så pent, langs Drammensfjorden.

Så hu pleide, å kjøre akkurat den omveien, (om Svelvik).

Når hu skulle, på noe 'butikk-greier', (kanskje møter i Handelsforeningen, eller noe i den duren), i Oslo.

(Husker jeg, at  'fru Landhjem', (som mora mi kalte henne, enda Hjørdis Landhjem var en gammel frøken), sa til meg, en gang, på slutten av 70/begynnelsen av 80-tallet).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Her er hu kassadama, fra butikken på Sand, som bestemor Ågot sa om, at slo inn for mye, på kassa. Noe sånt

WP_20141204_224 slo inn for mye på kassa

PS.

Denne butikken, ble 'pakkis-butikk', noen måneder etter, at jeg begynte, å gå på skole, (og jobbe deltid), i Drammen, (høsten 1988).

Jeg handla mye, i denne butikken, fra jeg flytta tilbake til Berger, i 1979.

Og til jeg begynte på skole, i Drammen, høsten 1988.

Men etter høsten 1988, så handla jeg vel, nesten aldri, her.

(Noe sånt).

For jeg begynte jo å jobbe deltid, på CC Storkjøp, (i Drammen), den høsten.

Og pleide vel å handle der, etter jobb, (de dagene, som jeg jobba).

Og de dagene, som jeg ikke jobba.

Så pleide jeg vel å handle mat, i andre butikker, i Drammen, (hvis jeg ikke tar helt feil).

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 2.

Her er mer om dette:

WP_20141204_225

WP_20141204_226

Mer om min butikksjef-kollega, fra Rimi, (i distriktsjef Per Øivind 'PØF' Fjellhøy sitt distrikt, i år 2000), Renate Heder

WP_20141204_218

PS.

Arne Risvåg, var en kollega, av Renate Heder og meg, (i det samme distriktet).

Alle vi tre, var med, på en nesten legendarisk, (må man vel si), rafting-tur, til Dagali, (som distriktsjef PØF dro oss med på), høsten år 2000.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 2.

Mer om Arne Risvåg:

WP_20141204_220 paint

PS 3.

Arne Risvåg, har visst fått seg briller, siden jeg sist så han, (som vel var, sommeren 2002, (da han vandret rundt på Rimi Bjørndal, (hvor jeg da jobbet som 'sommer-butikksjef'), sammen med butikksjefen der, Irene Ottesen, (mot slutten av hennes sommerferie))):

WP_20141204_221

Christell sin svenske ektemann, (Erik Mattias Lindblom), har visst kjøpt seg en eiendom, i Drammen. Noe sånt

WP_20141204_217

PS.

Her er mer om dette:

mer om kjøp

PS 2.

Enda mer om dette:

facebook hm

Mer fra Facebook

mer fra facebook eva olsen

PS.

Her er mer om dette:

WP_20141204_216

Er dette foreldrene, til Cecilie Hyde, (fra Min Bok), tro? Hm

WP_20141204_216

PS.

Her er mer om dette:

mer om gordon

http://records.ancestry.com/john_strathearn_gordon_records.ashx?pid=163907142

Mer nettmobbing. (Dette har ikke jeg skrevet)

paint blogg

http://kristinaandersen.blogg.no/1417682672_stronger_than_the_fea.html

PS.

Jeg har et tracking cookie-program, (som heter StatCounter), og der kan jeg se hvilke nettsteder, som sender trafikk, til johncons-blogg:

blogg statcounter

Bloggarkiv