Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

fredag 21. desember 2012

Jeg sendte en e-post til Tryg


Gmail - Vedr krav mot advokat.no / Ida Valen Rukke, Tryg sak 12987270
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Vedr krav mot advokat.no / Ida Valen Rukke, Tryg sak 12987270


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Fri, Dec 21, 2012 at 3:03 PM

To:
Bjorge.Skjeldestad@tryg.noHei,

bare for å ta det først, så har du nok blingsa, når du skreiv etternavnet mitt.

For det er fra stedet Ribsskog, i Trøndelag.

Og det er noe en prest skrev om, fra Resskog, i sin tid.


Og ikke Ribbeskog, for det tror jeg ikke finnes.

Så riktig stavemåte er altså Ribsskog.

Det er sjelden at jeg må opplyse om det i Norge, for å si det sånn.


Men men.

Her er den første e-posten, fra Rukke:

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>


Vedrørende din henvendelse.

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Mon, Apr 16, 2012 at 11:45 AM
To: Ida Valen Rukke <rukke@advokat.no>
Hei,

det høres veldig bra ut!

Jeg er bare glad for å få noe fremgang i denne saken, for det er lenge siden jeg søkte om Fri Rettshjelp, første gang, i forbindelse med omsorgssviktsak, mot faren min/Svelvik kommune.

Så om det er en advokat i Drammen eller Oslo som ordner med dette, det spiller ingen rolle for meg.

Bare send skjemaene så skal jeg skanne de og sende de tilbake.


Igjen takk for svar!

Mvh.

Erik Ribsskog


2012/4/16 Ida Valen Rukke <rukke@advokat.no>
Hei,
Jeg har mottatt din påminnelse i forbindelse med barnevernssak mot Svelvik kommune, samt vedlegg ifm fri rettshjelp hvor det fremgår at du har fått innvilget fritt rettsråd med 5 ganger den offentlige salærsats i forhold til å vurdere et eventuelt erstatningskrav mot tidligere bostedskommune i forbindelse med påstått ansvarsfraskrivelse fra barnevernets side da du var mindreårig. Jeg har anledning til å  bistå deg i saken dersom du ønsker det. Jeg sitter på vårt Oslo-kontor, og håper at du ikke har noen innvendinger mot dette. Dersom du ønsker min bistand sender jeg den en oppdragsbekreftelse samt skjema om erklæring om fritak for taushetsplikt per mail. Når jeg har mottatt i retur signert skjema for fritak for taushetsplikt innhenter jeg barnevernsdokumentene. Når disse er mottatt vil jeg vurdere saken din rettslig og gi deg en vurdering av saken.

Da avventer jeg din tilbakemelding.
Med vennlig hilsen

Beskrivelse: cid:image001.png@01CD19BE.DBB36460

Ida Valen Rukke | +47 92 41 10 10 | www.advokat.no
Og her er en forklaring om hva som skjedde:


Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Avsluttelse av oppdrag


Kine Gullberg <gullberg@advokat.no>
Mon, Jun 18, 2012 at 8:23 AM
To: "eribsskog@gmail.com" <eribsskog@gmail.com>
Hei

Da advokat Rukke har meldt oppsigelse fra sin stilling ved vårt kontor, opplyses du med dette om at din sak hos oss vil bli avsluttet.
En takker for samarbeidet og ønsker deg lykke til videre.

Mvh Kine Gullberg


Advokatsekretær

cid:image001.png@01CD1895.5C1C3A80

Osloadvokatene

Torggaten 10
0181 Oslo

T   22 82 84 40
M 92 86 59 45

F   22 82 84 45
W advokat.no
Her er kopi av klage til Advokatforeningen, (som jeg kutta ut etterhvert, for det ble for mye samrøre der, syntes jeg, siden sjefen for Advokat.no førte saken for Rukke, men jeg fikk ikke lov å klage på Advokat.no, av advokatforeningen, kun på Rukke):

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Tull med Advokatforeningen/Fwd: Klage på advokat Rukke/Fwd: Klage Advokat.no/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på surr/Fwd: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til AdvokatforeningenErik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Fri, Sep 28, 2012 at 4:12 PM
To: Ernst.Moe@domstol.no
Cc: Jeppe Normann <J.Normann@selmer.no>, Mona Mjøen McKiernan <mmm@advokatforeningen.no>, post@tilsynet.no

Hei,

nå er det tull her.

Nå har Advokatforeningen fått meg til å klage på advokaten.

(En klage jeg syntes at ble svakere enn en klage på advokatfirmaet).

Også får jeg et skriv nå, hvor advokat.no sier de 'eier' saken.

Hvorfor sier Advokatforeningen at dette går på advokat.

Mens advokatfirmaet sier at de eier saken.

Hvordan dette fungerer har ikke Advokatforeningen forklart for meg, mener jeg.


Jeg vil klage på at dere ikke har fortalt meg at advokatfirmaet liksom eier saken.

Dette har dere ignorert.

For dere vil at jeg skal klage på advokaten.


Mens dere godtar et svar fra advokatfirmaet.

Her er det veldig bakvendt-land fra Advokatforeningen, mener jeg.

Det er som at det bare er tull og tøys og idioti, synes jeg.


Med hilsen,

Erik Ribsskog

PS.

Sender med brev jeg fikk i dag fra Advokatforeningen.


---------- Forwarded message ----------

From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2012/8/23
Subject: Klage på advokat Rukke/Fwd: Klage Advokat.no/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på surr/Fwd: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen
To: Disiplinærnemnden for advokater <nemnden@jus.no>


Hei,

jeg får klage på advokaten da, siden lederen for Disiplinærnmenden mener at det er riktig.

Jeg har tidligere fått beskjed om at det er greit at jeg sender til dere på e-post siden jeg bor i utlandet, så jeg prøver å skrive klagen i denne e-posten:

1.

Advokat Rukke påtok seg min sak enda hun ikke var ekspert på feltet, (barnevern), og det fantes flere eksperter på feltet barnevern i samme advokatfirma.


(Jeg ble ikke opplyst om at advokat Rukke ikke var ekspert på barnevern, (og at det fantes flere sånne eksperter på samme avdeling som hun jobbet), men jeg fant senere ut om dette, på nettsidene, til Advokat.no.


Jeg henvendte meg til Advokat.no på e-post, og spurte om jeg kunne få en advokat i Drammen, siden Drammens-avdelingen deres, er den avdelingen deres, som ligger nærmest Svelvik kommune, som jeg har en sak mot.


Men jeg ble tilbud Rukke i Oslo.

Jeg svarte at det var vel hipp som happ, om advokaten var i Oslo eller Drammen.

Men jeg ble senere sur da jeg så på nettsidene, til Advokat.no, at denne advokat Rukke ikke var ekspert på barnevern, samtidig som at Advokat.no hadde en drøss advokater som var nettopp ekspert på barnevern.


Da eksploderte jeg nesten, for å si det sånn.

For jeg hadde også min tvil, til hvor effektivt, som Rukke jobbet.

Og når jeg så det at de hadde eksperter på barnevern, som kunne ha gjort jobben mer effektivt, for den Fri Rettshjelp-støtten, som jeg har blitt tildelt, i denne saken, fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, så ble jeg irritert).2.

Advokat Rukke sluttet i jobben sin, uten å gjøre ferdig saken min, (og uten at jeg ble tilbudt ny advokat av Advokat.no, som jo har flere eksperter på barnevern som jeg har skrevet om, under punkt 1).


Jeg sliter fortsatt med å få ny advokat, til å ta den saken her nå, enda jeg har sendt dette til flere andre advokater i Drammen og Oslo nå, siden jeg fikk e-posten fra Advokat.no om at Rukke hadde sluttet.


Jeg mener at hu burde vel ha gjort ferdig de sakene hu hadde, før hu slutta i jobben.

Og jeg synes også at det minste Advokat.no burde ha gjort, var å tilby meg en ny advokat, med barnevern som ekspert-felt, etter at det stokket seg sånn, på det første forsøket.Bare si fra til meg hvis det er noe jeg har glemt å forklare om, i denne klagen.

Mvh.

Erik Ribsskog---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2012/8/22
Subject: Re: Klage Advokat.no/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på surr/Fwd: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen
To: "Moe, Ernst" <Ernst.Moe@domstol.no>
Cc: Merete Smith <ms@advokatforeningen.no>


Hei,

takk for svar!

Men jeg synes det er en uskikk, at det bare er advokater, som kan klages inn.


Jeg synes at klagen min blir mye svakere, når den rettes mot advokaten.

Dette startet jo da jeg sendte e-post til Advokat.no, og ikke da Advokat.no ga meg den og den advokaten, synes jeg.


Jeg kan forklare:

1.

Advokat.no ga meg en advokat, som ikke var ekspert på det området, som jeg trengte advokat innen.

Enda de hadde flere sånne eksperter, i samme kontorlandskap/adresse.2.

Den 'inkompetente' advokaten slutter, og Advokat.no tilbyr meg ikke ny advokat.


Altså det blir en sterkere klage enn:


1. Advokaten tok på seg mitt oppdrag på tross av at det fantes andre advokater i samme firma med bedre kompetanse på området som min sak gjaldt.

2. Advokaten sluttet i jobben uten å gjøre ferdig min sak.Her forsvinner jo advokatfirmaets ansvar.

Skal ikke folk beskyttes mot tulling fra advokatfirma da?

Det er svakt at folk ikke blir beskyttet mot tulling fra advokatfirma _også_, synes jeg.


Mvh.

Erik Ribsskog


2012/8/22 Moe, Ernst <Ernst.Moe@domstol.no>


Erik Ribskog

Du finner informasjon om klageadgang og fremgangsmåte på advokatforeningens hjemmeside. Der finner du også Regler for god advokatskikk og Advokatforskriften. Det er bare advokater (personer) som kan klages inn for disiplinærorganene.

Mvh
Ernst Moe

Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 22. august 2012 14:05
Til: Moe, Ernst
Kopi: ms@advokatforeningen.no
Emne: Klage Advokat.no/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på surr/Fwd: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen
Hei,
jeg fant denne e-post-adressen ved å bruke Google.ms@advokatforeningen.no klarer visst ikke å gi meg e-post adressen din, så jeg måtte gjøre det sånn.

Jeg vil klage på Advokat.no til Displinærnemden, for jeg synes det er mer hensiktsmessig, enn å klage på en bestemt advokat, i denne saken.


Men noen advokater som ikke sier hva deres rolle er i advokatforeningen/disiplinærnemden, driver å motsier hverandre.

Når det gjelder hvem som skal avgjøre om det er greit å klage på Advokat.no.
En medarbeider skrev at dette er en Disiplinærnemd-avgjørelse.


Jeg vil derfor høre dette fra Disiplinærnemnden og ikke fra folk som bare utgir seg for å representere den.
Kan jeg klage på Advokat.no?

Hvis det er greit, så forklar meg hvordan jeg kan sende klagen.

Mvh.

Erik Ribsskog
---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2012/8/22
Subject: Oppdatering/Fwd: Klage på surr/Fwd: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen
To: ms@advokatforeningen.no


Hei,
i dag fikk jeg et brev fra ei Elisabeth Wille, som sier hun er advokat.

Men det må være ei 'sabotøse' som har lest på bloggen min, og tuller, tror jeg.

For jeg har jo sent dette til generalsekretær ms@advokatforeningen.no.

Jeg kan ikke se at vedkommende sabotøse er medlem av Disiplinærnemnden engang.

Nå må dere slutte å tulle!

La meg sende til disiplærnemnden nå.
Og slutt å foreta deres arbeid på maur, (byråkrat)-nivå.

Dette er MI6 og CIA og det som verre er, frykter jeg.

Skjerpings!

Vedlegger brevet det er snakkings om.


Erik Ribsskog

---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2012/8/8
Subject: Klage på surr/Fwd: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen
To: ms@advokatforeningen.no


Hei,
jeg sender denne klagen til generalsekretæren, og satser på at det er riktig.
Jeg har først blitt opplyst om at jeg kan sende på e-post, og så har dette blitt forandret til vanlig post.


Dessuten, jeg prøver å klage på Advokat.no, til Disiplinærnemden.

Men byråkratene stopper klagen.

Den kommer ikke fram dit.

For byråkratene begynner å behandle klagen.
(Noe de selv har sagt de ikke har myndighet til).

Kan du være så snill og se på dette.

Egentlig så hadde jeg tenkt å sende dette, til lederen for Advokatforeningen.


Men jeg fant ikke e-post adressen til lederen deres, på nettsidene deres.

Mvh.

Erik Ribsskog
---------- Forwarded message ----------
From: Jeppe Normann <J.Normann@selmer.no>
Date: 2012/8/7
Subject: SV: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen
To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Alle opplysninger og kontaktinfo til Advokatforeningen finner du på nettet.
Med vennlig hilsen

Jeppe Normann

Advokat –leder disiplinærutvalget Oslo krets
Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 6. august 2012 16:23
Til: Jeppe Normann
Emne: Re: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen


Hei,
den er grei.

Men hvem er leder for Advokatforeningen?

Kan jeg være så snill å få e-post adressen til lederen der.

For jeg synes at de 'fotsoldatene' hans surrer så mye.
Så det vil jeg gjerne klage på da.

Mvh.

Erik Ribsskog

2012/8/6 Jeppe Normann <J.Normann@selmer.no>
Jeg har ikke fått besvart denne tidligere på grunn av ferieavvikling.
Alle klager på advokater skal sendes til advokatforeningen, som ivaretar sekreteriatfunksjonene for disiplinærmyndighetene.

Jeg ber således om at alle henvendelser rettes dit.

Med vennlig hilsen

Jeppe Normannleder disiplinærutvalget for Oslo KretsFra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 30. juli 2012 13:56
Til: Jeppe Normann
Emne: Klage på Advokatforeningen/Fwd: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen


Hei,
jeg synes at Advokatforeningen vimser så mye, så jeg klager til leder for Disiplinærnemden, for Oslo.

1. Advokatforeningen sier først at jeg kan sende på e-post, og så sier de at jeg må sende pr. brev.

De kan ikke forandre på det de sier, mener jeg.
2. Advokatforeningen sier at det er Disiplinærnemnden som bestemmer om klagen kan godtas.

Likevel så sier de at jeg ikke kan klage på et advokatkontor.
Jeg mener at her passer det best å klage på advokatkontoret.


Og vil ha en saklig vurdering av klagen, fra Disiplinærnemnden.

Likevel så stopper Advokatforeningen klagen min før den når fram til Disiplinærnemnden.

Så derfor denne e-posten.


Klagen på advokat.no er som følger:

1.

Jeg ba om en advokat i Drammen, og fikk en i Oslo.

Men seinere så fant jeg ut, at denne advokaten ikke var spesialist i barnevernssaker, som min sak gikk på, (jeg fikk Fri Rettshjelp fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus).

Advokat.no hadde derimot mange advokater som var spesialister på nettopp barnevern, (så jeg på deres nettsider).

Så dette var som noe helt meningsløst for meg, det blir som at hvis man leverer en bil på verkstedet, også er det elektrikeren som lakkerer bilen.


Da er det noe galt noe sted.

Men da har sikkert sjefen til elektrikeren beordret han å gjøre dette.

Så derfor er klagen på Advokat.no og ikke advokat Rukke.
2.

Da Rukke sluttet i jobben sin, så fikk jeg ikke noe ny advokat av Advokat.no.

De bare kastet meg på dør, så og si.


Jeg synes at både punkt 1 og 2 er brudd på god advokatskikk.
Mvh.

Erik Ribsskog

---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2012/7/30
Subject: Re: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen
To: Disiplinærnemnden for advokater <nemnden@jus.no>


Hei,
jeg synes dere vingler så mye.

Du skrev i den forrige korrespondansen din at det var Disiplinærnemnden som avgjorde om man godta en klage på et advokatkontor.


Og nå stopper du klagen før den når fram til Dispilinærnemnden.

Dette kalles vimsing, mener jeg.
Det samme når det gjelder e-postene.

Du sa det var greit å sende på e-post, og så sier du at det må sender per brev.

Kan jeg få ta det her med en 'scafer' hos dere, som ikke er så stressa?

Jeg vil gjerne ha det her fra øverste hold nå.

Mvh.

Erik Ribsskog

2012/7/30 Disiplinærnemnden for advokater <nemnden@jus.no>
Det vises til din e-post av 27. juli og vårt brev til deg av 24. juli 2012.

Disiplinærmyndighetene behandler klage på advokat (min understrekning) som skal ha opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk eller for øvrig i strid med domstolloven eller annen lov, samt klager over at en advokat har krevd for høyt salær, jf. Advokatforskriftens

§ 5-3 og Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg.
Din klage er fortsatt rettet mot advokatfirmaet Advokat.no. Det er, som tidligere opplyst, kun advokater og ikke advokatfirmaer som kan klages inn for disiplinærordningen. Vi kan således ikke registrere din klage på Advokat.no.
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at i tillegg til eventuelle e-postoversendelser, skal underskrevet klage med bilag sendes i to eksemplarer per post.

Denne tilbakemeldingen kun som e-post.

Med vennlig hilsen
Beate Sundstrøm

advokatassistent DNA – sekretær / saksbehandler
Disiplinærnemnden for advokater

Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo T 22 03 50 50

Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 27. juli 2012 21:16
Til: Disiplinærnemnden for advokater
Emne: Hewan Negassi/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen
Hei,
jeg viser til deg/deres brev, som jeg mottok tidligere denne uken.
Jeg synes at i denne saken, så passer det best å rette klagen mot advokatkontoret og ikke advokaten.

Så om Disiplinærnevnden kunne ha kikket på dette.
(Og svart på om det er greit å klage sånn).Klagen min er som følger, mot Advokat.no:
1.
Jeg ba om en advokat i Drammen, og fikk en i Oslo.

Men seinere så fant jeg ut, at denne advokaten ikke var spesialist i barnevernssaker, som min sak gikk på, (jeg fikk Fri Rettshjelp fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus).


Advokat.no hadde derimot mange advokater som var spesialister på nettopp barnevern, (så jeg på deres nettsider).

Så dette var som noe helt meningsløst for meg, det blir som at hvis man leverer en bil på verkstedet, også er det elektrikeren som lakkerer bilen.


Da er det noe galt noe sted.

Men da har sikkert sjefen til elektrikeren beordret han å gjøre dette.

Så derfor er klagen på Advokat.no og ikke advokat Rukke.
2.

Da Rukke sluttet i jobben sin, så fikk jeg ikke noe ny advokat av Advokat.no.

De bare kastet meg på dør, så og si.


Jeg synes at både punkt 1 og 2 er brudd på god advokatskikk.
Sender også kopi til Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, (som en oppdatering), siden jeg har klaget til de også.
Håper dette er i orden!

Mvh.

Erik Ribsskog
PS.
Du har jo tidligere skrevet at det var greit at jeg sendte på e-post, så jeg regner med at det fortsatt gjelder og sender derfor på e-post istedet for per brev i to eksemplarer.
Jeg regner med at dette var en forglemmelse og at dere ikke mente å virke vinglete/uklare.
---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2012/7/10
Subject: Re: Din henvendelse til Advokatforeningen
To: Disiplinærnemnden for advokater <nemnden@jus.no>


Hei,
det høres bra ut, jeg er vant til å ikke alltid få svar, fra Norge, hit til England, så dere er bedre enn mange andre, (inkludert Kunnskapsdepartementet, f.eks. er det jeg først tenker på da).


Min adresse skal være:

Erik Ribsskog
10 Keith Court
Keith Avenue
Liverpool
GB-L4 5XJ
Storbritannia

Igjen takk for svar!

Mvh.

Erik Ribsskog
2012/7/10 Disiplinærnemnden for advokater <nemnden@jus.no>
Hei,
Det vises til din e-post som ble sendt oss i kopi den 20. juni 2012.

Grunnet ferieavvikling i sekretariatet har vi ikke hatt anledning til å svare på din e-post tidligere. Vi beklager dette.

Til orientering opplyses det om at all korrespondanse til Disiplinærnemnden skal skje pr. post, men grunnet avstand og sen postgang kan vi godta at dine innlegg kun kommer som e-post. Vi ønsker for ordens skyld i denne forbindelse å opplyse om at dersom denne fremgangsmåten ønskes benyttet, vil du selv stå ansvarlig for om eventuelle personlige opplysninger kommer på avveie da e-post ikke er en sikker korrespondanse mellom to parter. Du vil derfor motta svar fra oss per post.

Vi tør be deg opplyse oss om din postadresse slik at svarbrev til deg i forbindelse med nedenstående e-post kan postlegges så snart som mulig.

Med vennlig hilsen
Hewan Negassi

Disiplinærnemnden for advokater
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 20. juni 2012 20:57
Til: Mona Mjøen McKiernan
Kopi: Disiplinærnemnden for advokater
Emne: Re: Din henvendelse til Advokatforeningen

Hei,
ok, jeg videresender denne korrespondansen til dem, så får jeg håpe at de tar kontakt.

Også ønsker jeg samtidig å klage på Advokat.no.

Som tidligere nevnt, så ba jeg om en advokat i Drammen, siden dette er den nærmeste store byen, fra Bergeråsen, hvor omsorgssvikten fant sted.

(Etter at jeg ble innvilget Fri Rettshjelp, fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus).

Jeg ble tilbudt en advokat i Oslo.

Og jeg tenkte at det var greit.

Men da jeg sjekket nettsidene til Advokat.no nærmere, så så jeg det, at Advokat.no hadde syv advokater i Oslo, som var spesialister på barnevern.

Og selv om min sak er en barnevernssak, (min far lot meg bo alene fra jeg var ni år, og jeg fikk fri rettshjelp til en barnevernssak mot Svelvik kommune).

Så ble jeg gitt en advokat som _ikke_ hadde barnevern som hovedfelt.

Og så, her om dagen, slutter plutselig den advokaten.


Advokat.no skulle jo da selvfølgelig ha tilbudt meg en ny advokat.

Men det gjorde de ikke.

De bare sa at de var ferdig med saken.

Og dette etter at jeg hadde forklart for hun Rukke der, at jeg blir snytt for arv også, og trenger hjelp av en advokat, til å få Tingretten i Larvik, til å ha offentlig skifte, etter min mormor, og fristen der er 26. juni, altså på tirsdag neste uke.

Så at Advokat.no bare sluttet å jobbe med sakene mine, det kan koste meg arven etter min mor, (som døde i 1999), og min mormor som var fra danske kongelige og adelige.

Så jeg synes Advokat.no oppfører seg så besynderlig, at jeg ønsker å klage.

Samtidlig så lurer jeg på hva vitsen er med å klage, for Øvergård fikk bare 2000 i bot, og jeg fikk ingenting i erstatning.


Og dette gjaldt salg av min del av et sameie i Holmsbu, som jeg ville selge for å ha råd til det nevnte offentlige skiftet da.

For meg så virker det som at jeg bare blir systematisk tullet med av norske advokater, (er det mafian som trekker i tråder, jeg har overhørt i 2003 at jeg er forfulgt av dem).


Hvordan skal jeg liksom få ordnet med det offentlige skiftet da.

Hvorfor kan liksom ingen i Norge hjelpe meg med det, nå er det bare noen dager igjen til fristen går ut.


Men Advokatforeningen er så idiotisk organisert at dere ikke gir erstatning til ofre for deres mafia-advokater, og kun gir mindre enn en timelønn i bot til disse mafia-advokatene så det er jo helt håpløst.


Det burde vært som i USA hvor folk får store erstatninger.

Ellers så kommer de aldri av flekken.
Jeg blir litt kvalm her jeg sitter i England av dette mafia-opplegget som foregår i Norge.

Så nå må dere forte dere å gi Advokat.no 2000 i bot, de også.


Hva skal liksom løse seg da, tenker dere?

Dette er jo helt meningsløst egentlig.
Kan dere ikke tilby meg advokathjelp, eller noe, i det minste?

Hvordan skal jeg få ordnet med dette offentlige skiftet hvor fristen går ut 26. juni.

Det kan jo være at den egentlige grunnen til at Advokat.no oppførte seg så besynderlig var for at jeg skulle miste kontrollen over det arveoppgjøret, pga. at en mafia står bak, og trekker i tråder.

Jeg rekker jo ikke nå å få en ny advokat til å ordne med dette.

Så om dere kan ordne med det.

Jeg har skrevet om disse problemene på blogg i tre år nå, og ingen i Norge gjør en dritt, så jeg er rimelig oppgitt, for å si det sånn.

Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si.

Erik Ribsskog
2012/6/20 Mona Mjøen McKiernan <mmm@advokatforeningen.no>
Erik Ribsskog,

Vi viser til dine henvendelser av 19.juni 2012, vedrørende klage på advokat Erik Øvergård.

Det fremgår av din henvendelse at du har anket beslutningen fra disiplinærutvalget i tide.

Vi råder vi deg til å ta kontakt med Disiplinærnemnden dersom du ønsker å få vite hvordan det har gått med anken.
Disiplinærnemnden er offentlig oppnevnt nemnd, og hører ikke til Advokatforeningen.
Vi har derfor ikke mulighet til å sjekke hvordan det har gått med anken din.

Disiplinærnemndens kontaktinformasjon er nemnden@jus.no

Vi håper dette var til hjelp.

Med vennlig hilsen
Mona Mjøen McKiernan

ADVOKATFORENINGEN / THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION

Kristian Augusts gate 9, N-0164 Oslo T +47 22 03 50 50 E mmm@advokatforeningen.no
www.advokatforeningen.no www.advokatenhjelperdeg.no  

From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sent: 19. juni 2012 15:33

To: Mona Mjøen McKiernan
Subject: Re: Din henvendelse til Advokatforeningen

Hei,
jeg anket i tide.

Men problemet er at dere ikke har gjort noe.


Så det er jo skandale.

Erik Ribsskog

3 attachments

advokatforeningen 28 sept 1.jpg
330K

advokatforeningen 28 sept 2.jpg
464K

advokatforeningen 28 sept 3.jpg
428K
(Jeg har uthevet klagen mot Rukke, i 'bold', i e-posten ovenfor.

Det var min forklaring til Advokatforeningen, før 'samrøre-problemene'.

Så regner med at den forklaringen burde kunne brukes ovenfor dere hos forsikringsselskapet også).

Håper dette er i orden.

Bare si fra hvis det er mer jeg trenger å opplyse om!


Mvh.

Erik RibsskogHei

Erik Ribbskog.


Vi har mottatt e-posten din nedenfor.
Saken er registrert under skadenummer 12987207 og vil bli behandlet av
undertegnede.


Vi trenger å motta dokumentasjon vedrørende
bakgrunnen for det varslede kravet, herunder om dette er fremmet i Tryg
sin forsikringsperiode. Jeg har nå sendt en e-post til advokat Rukke og
bedt om hennes kommentarer og oversendelse av eventuell dokumentasjon.


Dersom du sitter med dokumentasjon som
kan underbygge kravet ber vi om å få oversendt kopier av denne.


Vi kommer tilbake til saken så snart
vi har vært i kontakt med advokat Rukke.

Vennlig hilsenBjørge Skjeldestad

AdvokatTryg
| Advokat- og Professionelt ansv, 3E3 | Postboks 7070 | Folke Bernadottesvei
50 | 5020 BERGEN

Telefon: (+47) 911 11 810 | Fax: (+47)
55261549

E-post: Bjorge.Skjeldestad@tryg.no | Sentralbord:
04040 | Besøk oss på
www.tryg.noTryg Forsikring | Postboks 7070 | Folke
Bernadottesvei 50 | NO-5020 Bergen | Foretaksregisteret | NO 989 563 521
MVA

Filial av Tryg Forsikring A/S | Erhvervs-
og Selskabsstyrelsen | CVR-nr. 24260666 | Klausdalsbrovej 601 | DK-2750
Ballerup | DanmarkDenne e-posten kan inneholde fortrolig
informasjon. Dersom du ikke er rette mottaker ber vi deg vennligst om å
informere avsender og slette e-posten.


Denne e-posten kan inneholde fortrolig
informasjon. Dersom du ikke er rette mottaker ber vi deg vennligst om å
informere avsender og slette e-posten.


From:

Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
To:

ansvarskade@if.no
Cc:

arne.einar.brun@tryg.no
Date:

10.12.2012 16:50
Subject:

Re: Skadenummer: SA59484-001-BIK (H163117989M)

Hei,


ok, det var en 'premie-idiot', hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet,
som sa at IF var riktig selskap, skjønner du.Jeg sender nå e-post til en i Tryg, så håper jeg at jeg får erstatning
tilsvarende det denne nå ødelagte saken, (må man vel si), ville vært verdt,
etter å ha vunnet den, i retten.Takk for deres forklaring om dette!

Og hils min fetter Tommy.Dere må ikke glemme å bytte ut Audi-en hans, med jevne mellomrom, sånn
at han slipper å kjøre rundt i et gammelt vrak som snart må kondemneres.

Mvh.Erik Ribsskog

2012/12/10 <ansvarskade@if.no>

[image]

Vedr. erstatningskrav mot Advokat.no/Ida
Valen RukkeDet vises til mottatt erstatningskrav
under sikkerhetsstillelsen/forsikringen til advokat Ida Valen Rukke. På
bakgrunn av denne henvendelsen har vi opprettet et referansenummer SA59484-BIK.
Jeg ber om at det vises til dette referansenummeret ved henvendelser vedrørende
saken.Ida Valen Rukke sluttet i Advokat.no
og tegnet ny forsikring og sikkerhetsstillelse hos If Skadeforsikring 01.08.12
gjennom ny arbeidsgiver. Det fremgår av forsikringsbeviset hos oss at et
krav må være reist mot sikrede eller forsikringsselskapet i forsikringstiden
for å falle inn under ordningen.Ut fra dokumentasjonen vi har mottatt
synes kravet i nærværende sak å være rettet mot Advokat.no/Rukke i perioden
før If Skadeforsikring tegnet forsikringen/sikkerhetsstillelsen. Kravet
må således gjøres gjeldende mot det forsikringsselskapet der Advokat.no/Rukke
hadde sin forsikring tidligere. Jeg har fått opplyst at dette er Tryg.
Ut fra ovenstående vil forholdet
ikke bli behandlet videre hos If skadeforsikring.Vennlig hilsen

IfBirgitte Knudtzon

Advokat - Ansvar SkadeTelefon: 21495821

e-post: ansvarskade@if.no
*********************************************************************

This email and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the individual or entity whom they
are addressed. If you have received this email in error please notify
the system manager.

This footnote also confirms that this email message has been swept
for the presence of computer viruses.

*********************************************************************Jeg sendte en ny e-post til the Jobcentre


Gmail - Update/Fwd: Complaint
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Update/Fwd: Complaint


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Fri, Dec 21, 2012 at 12:28 PM

To:
Contact-Us@jobcentreplus.gsi.gov.ukHi,

now the postman was on the door with a letter, (which I attach), from you, at JCP.

It says I'm no longer banned from the Jobcentre.

But my sign-on-day, was yesterday.


Why do I get this letter, the day after my sign on day?

I didn't get any forms, in the post, comensing my sign-on meeting.

So I went to the Jobcentre in Aintree, yesterday.


Since I hadn't been sent the relevant sign-on-forms.

Just to explain about this.

Also, I was banned for three months, for writing 'threaths', in e-mails.

But to try to explain, I was only expressing my frustration and desperation, since JCP broke promisses made in a 'funny' meeting, which I was dragged to, in the middle of a sign on-meeting, at Aintree jobcentre, on 16/8.


(Because these broken promisses/agreements led to that I suddently didn't get money for food etc., and I didn't know when I was going to get my next jobseekers allowance payments).


I blogged about this, on my blog.

And spoofing e-mails were sent in my name, to JCP.

(I think, because the Police came on my door, and showed me an e-mail which wasn't written by me.

But the Police went so fast forward when they were here, so I didn't get to explain them that.

It's easier to explain in an e-mail I think).

So I've been unfairly punished here, I think, since I've been banned for threatening e-mails I haven't written, but some computers-experts who have read my blog have fabricated.


You should get some computer-experts to check the mentioned e-mails and you'll see that yourselves, I would think.

Just for the record.

Also, it says in your letter, that I'll be 'monitored'.


As far as I remember, you have a security-guard, by the door, in this Jobcentre, who monitors everything that happens there.

So I don't understand what you mean here.

You write in big capital letters, a bit like I'm a slow person you're trying to patronise.


You don't have to write with big letters like that to me, I understand anyway.

(Just to explain).

Well, I just wanted to try to level again here, because I think I have been punished for acting natural to JCP mistakes here.


So I wanted to complain about this, for the record.

The Jobcentre in Aintree told me me my next meeting was on 3/1, when I was there yesterday.

So I'll go there again then.


I just wanted to complain, 'for the record', if that's alright.

Hope this is alright!

Yours sincerely,

Erik Ribsskog---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Fri, Dec 21, 2012 at 7:33 AM
Subject: Complaint
To: Contact-Us <Contact-Us@jobcentreplus.gsi.gov.uk>


Hi,

when I went to the Jobcentre in Aintree yesterday, something happened which puzzles me.


I showed my attandance arrangement-card to the reception, and was told: 'box 2', (like it says on the card), and to take a seat.


The seats are placed so that ones backs face the boxes.

And when I heard a woman call my last-name, I went to box 2.

But the woman in box 2 just looked down.


And the woman in box 3 wanted to speak with me, about the sign-on-meeting.

What was going on here, I was wondering?

Box 3 also didn't have jobseekers-diary-forms in it, so the box 3-woman, (who didn't say her name), had to go to box 2 to pick up a couple of them, when I mentioned that the reason I used my home-made form, was because I hadn't been given proper forms lately.


The box 3 woman also asked me if I had a car since I had applied to a job in Chorley on the Universal Jobmatch.

I explained I was used to commute when I lived in Norway, and that the Universal Jobmatch is set on a 20 or 30 miles radius, I think, and therefore shows jobs in the whole North-West almost.


I thought I was ridiuled because I had applied for a job outside of Merseyside.

But there aren't that many jobs at Merseyside, which fits with my jobseekers agreement.


And earlier I've been told by the Jobcentre to also apply for jobs outside of Merseyside.

So it's like one arm of the Jobcentre doesn't know what the other arm does.

I've also been so unfortunate to have been unemployed a while now, and have gone to four different jobcentres.


(Williamsson Sq, the one in Sunderland City Centre and Edge Hill).

And the one in Aintree does it different from the three others.

None of the three others had a fixed box-number for sign-on meetings.


The box number would vary, for each appointment.

So I think it's a bit strange, with the box-number-system, in Aintree, (Walton Vale).

And if they have this box-number-system.


Then why was I called to the 'wrong' box yesterday, I was wondering.

Hope it's alright that I'm a bit currious about this.

Best regards,

Erik Ribsskog


letter jcp.jpg
91K
PS.

Her er vedlegget:

letter jcp

Jeg fikk et brev fra the Jobcentre

brev jcp

Fler e-poster fra Philip Gabrielsen

Noname 101   Noname 102   Noname 103   Noname 104   Noname 105   Noname 106   Noname 107   Noname 108   Noname 109   Noname 110   Noname 111   Noname 112   Noname 113   Noname 114   Noname 115   Noname 116   Noname 117   Noname 118   Noname 119   Noname 120   Noname 121   Noname 122   Noname 123   Noname 124   Noname 125   Noname 126   Noname 127   Noname 128   Noname 129   Noname 130   Noname 131   Noname 132   Noname 133   Noname 134   Noname 135   Noname 136   Noname 137   Noname 138   Noname 139   Noname 140   Noname 141   Noname 142   Noname 143   Noname 144   Noname 145   Noname 146   Noname 147   Noname 148   Noname 149   Noname 150

PS.

Linkene ovenfor åpnes i et eget vindu.

PS 2.

Etter å ha lest denne bolken, med e-poster, fra Wiki-adminenes hverdag.

Så er det som sitter igjen på minnet, at de har problemer med ukultur, i Wikipedia, (virker det som).

Nemlig ved at de nye skribentene blir mobbet av de mer erfarne, da.

Noe jeg selv synes at jeg opplevde, da jeg begynte å skrive på Wikipedia, for fire-fem år siden, (var det vel).

Og etter å ha blitt hakket på en gang, så ble jeg liksom stemplet, som en problem-maker der, da.

Og dette ble så mer og mer blåst opp, så tilslutt, så ble jeg bannet, bare jeg skrev et ord der liksom, da.

Så jeg må si at jeg kjenner igjen dette med ukultur, på Wikipedia, litt.

Og de siste årene, så har jeg holdt meg langt unna Wikipedia.

(For å si det sånn).

Jeg har bestemt meg for å heller prøve å være uavhengig, (av Wikipedia og andre), og fokusere på johncons-blogg, da.

(Så dette med at jeg har skrevet litt på Wikipedia og Dagbladet sitt kommentarsystem, osv.

Det må jeg vel kalle for noen relativt små feilskjær.

Iforhold til hovedfokuset mitt, som er å drive med johncons-blogg, (og å være uavhengig), da).

Så jeg syntes at jeg kjente meg litt igjen, da jeg nå nettopp leste om dette med ukultur, på Wikipedia, da.

(For å si det sånn).

Så sånn er det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 3.

Så også at det ble skrevet, i et par av e-postene, at fotballspilleren Frode Olsen visstnok hadde gjort noe galt, forresten.

Jeg vet ikke om det er så kjent?

Hm.

PS 4.

Og hvorfor Philip Gabrielsen har sendt meg alle disse 800 e-postene, det veit jeg ikke.

Men han er jo sønn av tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen, da.

(Hvis jeg har skjønt det riktig, ihvertfall).

Og Philip Gabrielsen, han er vel høyt oppe, i Wiki sine styrer, osv.

Men Philip Gabrielsen, han skrev jo på Wikipedia, (for noen år siden), at Orkla ikke likte, at jeg skrev der.

Men dette ble da kalt for en 'practical joke', av Wiki-admin Jeblad.

Så nå har altså Philip Gabrielsen begått enda en ny practical joke, da?

Og sendt meg bortimot tusen e-poster om Wiki-admin-enes vel egentlig hemmelige arbeid?

Er virkelig Philip Gabrielsen en så stor tullebukk, som Jeblad vil ha det til?

Og hvorfor har isåfall Wikipedia en så stor tullebukk, så høyt plassert, i sin organisasjon?

(For det virker jo fra e-postene som at de har mange dyktige folk der, for å si det sånn).

Så hva holder egentlig Philip Gabrielsen aka. Flums, Jeblad og Wikipedia på med?

Det undrer meg litt, må jeg si.

Men Philip Gabrielsen er jo kjent.

Siden faren har vært minister, og siden han selv jo er høyt plassert i Wikipedia.

Så jeg har valgt å likevel begynne å publisere disse e-postene, om Wiki-adminene sin hverdag, da.

Selv om jeg må innrømme at jeg ikke skjønner helt hvorfor Philip Gabrielsen; (som jeg ikke hadde hørt navnet til engang, før han skrev på Wikipedia, at Orkla ikke likte, at jeg skrev der. Og som jeg ikke er på talefot med, etter at han deretter bannet meg, fra Wikipedia, og også skrev noen trusler mot meg, (hvis jeg husker det riktig), på sitt nettsted), har sendt meg alle disse e-postene.

Så sånn er det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 5.

Her er mer om dette:

kødd fra wiki admin Flums

http://johncons-mirror.blogspot.co.uk/2009/05/rumpa-til-stoltenberg.html

Bloggarkiv